Pateicības


2016./2017. m.g.

I semestra Zelta un Sudraba pateicību ieguvēji:
Zelta pateicība:

1.a

Daniilam Baranovskim

1.a

Veronikai Lebedokai

1.b

Tomasam Bergam

1.b

Milenai Kovaļovai

1.b

Edvīnam Mažutam

2.a

Arīnai Dembovskai

2.a

Marijai Dregišai

2.a

Ratmiram Duškinam

2.a

Nikai Nipānei

2.b

Aleksandrai Vugulei

3.a

Artjomam Fjodorovam

3.a

Rihardam Sorogovecam

3.a

Nikolai Stepaņenko

3.b

Lindai Artamonovai

3.b

Kevinam Narkeļūnam

3.b

Elizabetai Vorožcovai

4.a

Lijai Ignatjevai

5.b

Annai Kozačukai

6.a

Reinhardam Nemiro

7.a

Igoram Sorogovecam

7.a

Annai Tarleckai

7.a

Guntim Unguram

9.b

Ernestam Jančevskim

12.a

Elvīrai Jančevskai

12.a

Jolantai Konstantinovičai

12.a

Jūlijai Žuravļovai


Sudraba pateicība:

1.a

Nikitam Berkam

1.a

Anastasijai Čubrevičai

1.a

Nikitam Minkevičam

1.a

Iļjam Timofejevam

1.a

Arianai Tribisai

1.b

Milanai Milaševičai

1.b

Kamillai Pakai

1.b

Aleksejam Sardiko

1.b

Aleksandrai Terehovai

2.a

Alvim Abrosimovam

2.a

Ksenijai Čursinai

2.a

Milanai Latkovskai

2.a

Renātam Medziņam

2.a

Jelizavetai Zujevai

2.b

Karinai Ļiņķei

3.a

Taisijai Bertai Markovai

3.a

Anastasijai Pizānei

3.a

Ksenijai Regelei

3.a

Aivitai Seņkovai

3.b

Samantai Berestņevai

3.b

Daniellai Nemiro

3.b

Angelīnai Ostrovskai

3.b

Karīnai Pleiko-Ižikai

3.b

Raineram Zukulam

3.c

Nikolei Kovaļonokai

4.a

Ļubomilai Abramovai

4.a

Anastasijai Apenko

4.a

Emilijai Agatai Bezinai

4.a

Karinai Dudarenokai

4.a

Artemijam Krasnikovam

4.a

Martai Skripļonokai

4.a

Anastasijai Vanagai

4.b

Vadimam Dimbovskim

4.b

Agnesai Grodjai

4.b

Sintijai Nemeņonokai

4.b

Renāram Škagalam

5.a

Annai Karņickai

5.a

Nikoļai Lebedevai

5.a

Raimondam Moisejam

5.a

Dānielam Pavlovičam

5.a

Anastasijai Petunovai

5.a

Džesikai Zdanovskai

5.b

Ksenijai Andžānei

5.b

Karīnai Čursinai

5.b

Elizavetai Karolei

5.b

Irinai Korotkovai

5.b

Daniilam Pantelejenko

5.c

Ņikitam Pleiko-Ižikam

6.a

Elizabetei Križanovskai

6.a

Anastasijai Stigevičai

6.b

Aleksai Maslovskai

7.a

Olīvijai Kleščinskai

7.a

Ilgai Ļaperei

7.b

Oļesjai Abrosimovai

7.b

Karinai Andžānei

7.b

Dmitrijam Berestņevam

7.b

Diānai Smertjevai

7.b

Diānai Širokihai

8.a

Vladislavam Dilbam

8.a

Viktorijai Petrovskai

8.b

Danai Korjakinai

9.a

Danielam Boželko

9.a

Natālijai Kuzminai

9.a

Daniilam Mickevičam

9.a

Marčelam Pastramam

9.a

Anastasijai Smirnovai

9.b

Karīnai Kuricai

9.b

Edvīnam Purpišam

9.b

Karīnai Volkovičai

10.a

Viktorijai Brazevičai

10.a

Staņislavam Kitokam

10.a

Ņikitam Ņikitinam

10.a

Danai Solimai

10.a

Artūram Verigo

10.a

Ērikai Zaikovskai

11.a

Ilonai Cimoško

11.a

Arinai Ivanovai

11.a

Martai Linkunei

11.a

Alīnai Popai

11.a

Artūram Rudakam

11.a

Edgaram Sadovskim

11.b

Olitai Geibai

12.a

Elvim Berjozam

12.a

Ivetai Bittei

12.a

Danai Lukaševičai

12.a

Artūram Purpišam

12.b

Sandrai Petrovičai

12.b

Valērijai Suhanovai
2015./2016. m.g.
APSVEICAM!


Krāslavas un Dagdas  novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē
Valerija Suhanova - III vieta 

DU A.Valtnera  Latvijas skolēnu konkursā "Pazīsti savu organismu"
Diāna Bulavska, 12.a kl.                atzinības raksts

Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē
Olita Geiba, 10.b kl.                        III pakāpe
Elvīra Jančevska, 11.a kl.               III pakāpe

Piedalīšanās Valsts bioloģijas olimpiādē
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.

Krāslavas novada vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē!” 
Edvins Purpišs, 8.b kl.                                               I vieta
Olesja Abrosimova, 6.b kl.                                        III vieta
Ernests Jančevskis, 8.b kl.                                        I vieta
Aleksejs Karols, 8.b kl.                                               divas I vietas
Karīna Kurica, 8.b kl.                                                 II vieta
Karīna Volkoviča, 8.b kl.                                            II vieta

 Krāslavas novada vides izglītības konkursā ”Latgales aizsargājamie dabas objekti” diploms komandai par dalību 
Konstantīns Kazlauskas, Vladislavs Baranovskis, 7.b kl.
Karīna Volkoviča, Alīna Ņikitina, 8.b kl.

Krāslavas novada pētniecisko darbu konferencē 3.-4.kl. “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 
Ksenija Kožemjačenko, 4.a kl.              I vieta


Latvijas izglītības iestāžu popgrupu festivālā - konkursā "No Baroka līdz Rokam" Latgales novadā I pakāpes diploms 
Ērika Zaikovska, 9.a kl.
Jelizaveta Naruševiča, 9.a kl.
Anna Latkovska, 9.b kl. 

Latvijas izglītības iestāžu popgrupu festivālā - konkursā "No Baroka līdz Rokam" finālkonkursā Rīgā II pakāpes diploms
Ērika Zaikovska, 9.a kl.
Jelizaveta Naruševiča, 9.a kl.
Anna Latkovska, 9.b kl. 

                            Krāslavas novada vokālas mūzikas konkursā BALSIS 2016 II pakāpes diploms 
Griņko Jekaterina, 4.a kl. 
Jacina Dana, 
4.a kl. 
Kožemjačenko Ksenija, 4.a kl. 
Karnicka Anna, 4.a kl. 
Karole Elizaveta, 4.b kl.                 
Kozačuka Anna, 
4.b kl.
Kozačuks Artemijs, 
4.b kl. 
Troščenko Nikita, 4.b kl.
Ponomarenko Nikita, 
4.b kl.     
Petkune Evija, 4.b kl.
Vilmanis Arnis, 4.c kl.

Krāslavas novada vokālas mūzikas konkursā BALSIS 2016 II pakāpes diploms 
Zaikovska Ērika, 9.a kl. 
Naruševiča Jelizaveta, 9.a kl.
Brazeviča Viktorija, 9.a kl.
Lukaševiča Ilona, 9.a kl.
Latkovska Anna, 9.b kl.
Dubova Valērija, 9.b kl.

Krāslavas novada koru konkursā „ Tauriņu balsis – 2016” 1. kārtā II pakāpes diploms
2.-4. klašu koris
Apenko Anastasija, 3.a kl. 
Ignatjeva Lija, 
3.a kl. 
Jacina Anna, 3.a kl. 
Vanaga Anastasija, 3.a kl. 
Skripļonoka Marta, 3.a kl.
Dombrovska Milana, 3.b kl. 
Griņko Jekaterina, 4.a kl. 
Jacina Dana, 
4.a kl. 
Kožemjačenko Ksenija, 4.a kl. 
Karnicka Anna, 4.a kl. 
Čursina Karīna, 4.b kl. 
Karole Elizaveta, 
4.b kl.       
Kozačuka Anna, 4.b kl. 
Petkune Evija, 4.b kl. 
Andžane Ksenija, 4.b kl.
Korotkova Irina, 4.b kl. 
Petrovska Renata, 4.b kl. 
Pimanova Jevgenija, 4.c kl. 
Balabanova Arina, 
4.c kl.  
Ņikitina Beata, 4.c kl.  
Konošonoka Viktorija, 4.c kl.  
Tumaševiča Vera, 4.c kl. 
Stepaņenko Nikola, 2.a kl. 
Pizāne Anastasija, 
2.a kl. 
Hudaiberdijeva Valērija, 2.a kl.    
Kovaļevska Liāna, 2.a kl. 
Šusta Ļubova, 2.b kl. 
Berestneva Samanta, 
2.b kl.  
Repše Laura, 2.b kl.  
Ceriņa Evita, 2.b kl.  
Rudika Milana, 2.b kl.  
Pleiko-Ižika Karina, 2.b kl.   

Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu koru konkursā I pakāpes diploms 
5.-10.kl. koris
Soročina Aleksandrs, 5.a kl.
Stigeviča Anastasija, 5.a kl.
Dubova Olga, 5.a kl.
Križanovska Elizabete, 5.a kl.
Neverovska Linda, 5.a kl.
Servute Valērija, 5.b kl.
Simanoviča Samanta, 5.b kl.
Maslovska Aleksa, 5.b kl.
Voznoviča Marika, 5.b kl.
Kupreviča Laura, 5.b kl.
Ļapere Ilga, 6.a kl.
Lebedoka Adriāna, 6.a kl.
Skovorodko Arina, 6.b kl.
Abrosimova Oļesja, 6.b kl.
Smertjeva Diāna, 6.b kl.
Mažuta Evita, 6.b kl.
Ļaha Karīna, 7.b kl.
Naruševiča Jelizaveta, 9.a kl.
Brazeviča Viktorija, 9.a kl.
Lukaševiča Ilona, 9.a kl.
Solima Dana, 9.a kl.
Zaikovska Ērika, 9.a kl.
Latkovska Anna, 9.b kl.
Samule Oksana, 9.b kl.
Dubova Valērija, 9.b kl.
Vikaine Violeta, 9.b kl.
Tuzova Veronika, 10.a kl.
Cimoško Ilona, 10.a kl.
Popa Alīna, 10.a kl.
Griņko Anastasija, 10.b kl.
Pigina Jevgenija, 10.b kl.
Čužāne Arine, 10.b kl. 

Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu koru konkursā I pakāpes diploms 
Krāslavas novada zēnu koris BUNDZINIEKI
Duškins Ratmīrs, 1.a kl.
Mediņš Renāts, 1.a kl.
Moskvičs Dmitrijs, 2.a kl.
Zukuls Rainers, 2.b kl.
Drobiševskis Edvīns, 3.a kl.
Vīksna Daniels, 3.a kl.
Bertulis Dmitrijs, 3.a kl.
Pantelejenko Daniils, 4.b kl.
Petunovs Kirils, 4.b kl.
Ponomarenko Niķita, 4.b kl.
Kazačuks Artemijs, 4.b kl.
Troščenko Nikita, 4.b kl.
Vilmans Arnis, 4.c kl.
Jukša Aleksandrs, 4.c kl.
Vojeckis Aleksandrs, 5.b kl.
Čiževskis Vadims, 5.b kl.
Marčenko Savelijs, 5.b kl.

Latgales reģiona rudens debašu turnīrā

Elvīra Jančevska, 11.a kl.        III vieta
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.          III vieta
Elvis Berjoza, 11.a kl.                III vieta
Artūrs Purpišs, 11.a kl.             III vieta
Ričards Pobudins, 11.a kl.        III vieta
Diāna Bulavska, 12.a kl.           III vieta
Nikola Širokaja, 12.akl.             III vieta

                                                                            Latgales reģiona pavasara debašu turnīrā
Karīna Volkoviča, 8.b kl.          III vieta
Karīna Kurica, 8.b kl.                III vieta
Ernests Jančevskis, 8.b kl.       III vieta
Elvīra Jančevska, 11.a kl.          III vieta
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.           III vieta
Elvis Berjoza, 11.a kl.                 III vieta

                                                                            Valsts prezidentūras testā
Artūrs Purpišs, 11.a kl.                III vieta
Diāna Bulavska, 12.a kl.              pateicība par dalību finālspēlē

Krāslavas novada konkursā "Pazīsti savu organismu"
Valērija Dubova, 9.b kl.            III vieta
Diāna Bulavska, 12.a kl.            I vieta

Matemātikas konkursā „Ķengurs-2016” 

1. PLOTŅIKOVS ALEKSEJS,  5.a kl.,             1.vieta
2. NEMIRO REINHARDS,  5.a kl.,                 2.vieta
3. KRIŽANOVSKA ELIZABETE, 5.a kl.,        3.vieta
4. ANDŽĀNE KARINA,  6. b kl.,                      1.vieta
5. SOROGOVECS IGORS, 6.a kl.,                    2.vieta
6. UNGURS GUNTIS,  6.a kl.,                          3.vieta
7. DILBA VLADISLAVS,  7.a kl.,                       1.vieta
8. JAKUŅINS ŅIKITA, 7.a kl.,                          2. vieta
9. VILMANE EVITA, 7.b kl.,                              3. vieta
10. KAROLS ALEKSEJS,  8b kl.,                       1.vieta
11 .VOLKOVIČA KARĪNA,  8.b kl.,                   2. vieta
12. PANFILO EDGARS,  8.b kl.,                        3. vieta
13. DUBOVA VALĒRIJA, 9.b kl.,                       1.vieta
14. DROBIŠEVSKA EDĪTE,  9.b kl.,                  2.vieta
15. SAMULE OKSANA, 9.b kl.,                           3.vieta
16. SMERTJEVS IMANTS, 10.b kl.,                   1.vieta
17. SILIBITKINS ALEKSANDRS, 10.a kl.,        2.vieta
18. SADOVSKIS EDGARS, 10.a kl.,                    3.vieta
19. GURKOVSKIS EDVĪNS, 11.a kl.,                   1.vieta
20. LUKAŠEVIČA DANA, 11.a kl.,                       2. vieta
21. KONSTANTINOVIČA JOLANTA, 11.a kl.,   3.vieta
22. BULAVSKA DIĀNA, 12.a kl.,                         1.vieta 
23. OZERSKA JEĻENA, 12.a kl.,                          1.vieta
TOP 20 Latvijā (Labākie paralēlēs) 
1. ANDŽĀNE KARINA,  6. b kl.,                           11.vieta, Latvijā
2. SOROGOVECS IGORS, 6.a kl.,                        17.vieta, Latvijā

Latgales reģiona skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā 2.kartā

Guntis Ungurs, 6.a kl.                I pakāpes diploms

Daniils Pantelejenko, 4.b kl.     II pakāpes diploms


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas atklātajā olimpiādē krievu literatūrā
Artūrs Verigo, 9.a kl.                    I vieta
Staņislavs Kitoks, 9.a kl.              II vieta
Oksana Samule, 9.b kl.                III vieta
Ņikita Ņikitins, 9.a kl.                   atzinība

Krāslavas novada olimpiādē krievu literatūrā

Kristīna Filatova, 6.b kl.                    I vieta
Igors Sorogovecs, 6.a kl.                    I vieta
Guntis Ungurs, 6.a kl.                        I vieta
Ēriks Lukaševičs, 6.b kl.                    II vieta

 DU olimpiādē lietišķajā informātikā skolēniem “Paskāla ritenis”
Edvīns Gurkovskis, 11.a kl.                sertifikāts par piedalīšanos
Vladislavs Baranovskis, 7.b kl.          sertifikāts par piedalīšanos

Krāslavas novada 7.klašu informātikas olimpiādē

Dana Korjakina, 7.b kl.                     II vieta
Vladislavs Baranovskis, 7.b kl.        atzinība

Krāslavas novada atklātajā datorātrrakstīšanas konkursā

Korjakina Dana, 7.b kl.                 I vieta
Jemeljanovičs Artjoms, 6.a kl.    III vieta
Sorogovecs Igors, 6.a kl.              atzinība

Krāslavas novada konkursā “Radošie informātiķi” 5.-6. kl. komandai I vieta 
Sorogovecs Igors, 6.a kl.                   
Ungurs Guntis, 6.a kl.                     
Jemeljanovičs Artjoms, 6.a kl.        
Baranovskis Andrejs, 5.a kl.             
Metlovs Oļegs, 5.a kl.                        
Ņemiro Reinhards 5.a kl.                

Piedalīšanās Valsts ķīmijas olimpiādē 
Ņikita Ņikitins, 9.a kl.
Elvīra Jančevska, 11.a kl.
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.

Austrumlatvijas atklātās ķīmijas olimpiādē

Jūlija Žuravļova, 11.a kl.                    II vieta

Atklātajā valsts ķīmijas olimpiādē
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.            atzinība

Aleksejs Karols, 8.b kl.              iekļauts sarakstā ”Labākie ķīmiķi valstī”


Krāslavas novada skolu skatuves runas konkursā
Kevins Narkeļuns, 2.b kl.              II pakāpe
Guntis Ungurs, 6.a kl.                    I pakāpe
Ilga Ļapere, 6.a kl.                          II pakāpe
Daniils Pantelejenko, 4.b kl.         II pakāpe
Karina Liņķe, 1.b kl.                        III pakāpe

Krāslavas novada 10.-12.kl. angļu valodas olimpiādē

Jevgenijs Ceplišs, 10.a kl.               atzinība

Krāslavas novada 5.-6.kl. angļu valodas olimpiādē
Sorogovecs Igors, 6.a kl.            I vieta
Tarlecka Anna, 6.a kl.                atzinība

Krāslavas novada vizuālās mākslas olimpiādē 5.-12. klasēm

Dubova Olga, 5.a kl.                      II vieta
Morozova Valērija, 6.a kl.            II vieta
Korjakina Dana, 7.b kl.                III vieta
Hveckoviča Brigita, 8.b  kl.         I vieta

Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. kl. ķīmijas olimpiādē

Artūrs Verigo, 9.a kl.                    II vieta
Ņikita Ņikitins, 9.a kl.                  I vieta
Marta Linkune, 10.a kl.                II vieta
EdgarsSadovskis, 10.a kl.            III vieta
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.              I vieta
Elvīra Jančevska, 11.a kl.             III vieta
Elvis Berjoza, 11.a kl.                    atzinība

Krāslavas novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē

Reinhard Nemiro, 5.a kl.            II vieta
Igors Sorogovecs, 6.a kl.             II vieta
Guntis Ungurs, 6.a kl.                 I vieta
Dmitrijs Berestņevs, 6.b             II vieta
Karina Andžāne, 6.b                    II vieta
Dana Korjakina, 7.b                     III vieta


Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. kl. matemātikas olimpiādē
Edgars Sadovskis, 10.a kl.        II vieta
Dana Lukaševiča, 11.a kl.          III vieta
Jūlija Žuravļova, 11.a kl.            I vieta

Krāslavas novada mūzikas 2. klašu olimpiādē
Milāna Rudika, 2.b kl.        II vieta

Krāslavas un Dagdas novadu fizikas olimpiādē

9.kl.     Kitoks Staņislavs       II vieta                    10.kl.     Spalvis Andris        III vieta
               Verigo Artūrs            atzinība                  11.kl.     Lukaševiča Dana    III  vieta

  Krāslavas novada 4.klašu matemātikas olimpiādē
Ainars Umbraško, 4.b kl.         II vieta 
Daniels Pavlovičs, 4.a kl.          III vieta 
Daniils Plinta, 4.b kl.                 atzinība

Krāslavas novada 1.klašu matemātikas olimpiādē
Nika Nipāne, 1.a kl.                    II vieta
Ksenija Čursina, 1.a kl.              III vieta
Alekss Pavlenoks, 1.a kl.            III vieta

Krāslavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē „AK, EGLĪTE...” 


II PAKĀPE – Dana Korjakina 7.b, Anastasija Smirnova 8.a, Olga Bogdanova-Jermolajeva 8.a;

III PAKĀPE – Milāna Jeļnikova 5.b, Anastasija Denisova 5.b, Samanta Simanoviča 5.b.


      Starptautiskajā pētniecības darbu konkursā "Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne"
Jeļena Ozerska, 12.a kl.        I vieta    

      Krāslavas novada plakātu konkursā ģeogrāfijā 7.-9. klasēm "Daba un vide mums apkārt šodien un rīt"
Zaikovska Ērika, 9.a kl.            atzinība
Solima Dana, 9.a kl.                 atzinība
Samule Oksana, 9.b kl.            atzinība
Tračuma Katrīne, 9.b kl.          atzinība

Krāslavas un Dagdas novadu vēstures olimpiādē 
Deniss Seļezņovs, 9.a              III vieta
Artūrs Verigo, 9.a                     atzinība
Nikola Širokaja, 12.a                atzinība

Latvijas Valsts bioloģijas 38.olimpiādes 2. posmā Krāslavas un Dagdas novadā 
Jūlija Žuravļova, 11.a          I vieta
Dana Lukaševiča, 11.a         II vieta

Skolas 2015./2016.m.g. matemātikas nedēļas rezultāti: 

Pateicība par piedalīšanos konkursā „ Pasakas par matemātiku”:
1. Elizabete Križanovska (5.a)
2. Jelizaveta Andžāne (6.a)
3. Olivija Klesčinska (6.a)
4. Gutis Ungurs (6.a)
5. Igors Sorogovecs (6.a)
6. Aleksandra Paņko (6.a)
7. Diāna Belova (6.c)
8. Danils Ostrovskis (7.b)
9. Konstantīns Kazlauskis (7.b)
10.Dana Korjakina (7.b)
11. Iveta Brice (7.b)
12. Anastasija Selezņova (7.b)
13. Vladislavs Baranovskis (7.b)
14. Kirils KIžlo (7.b)
15. Evita Vilmane (7.b)
16. Līga Bohāne (7.c)
17. Valērija Žoidika (7.c)
18. Ligita Skorodihina (7.c)

Pateicība par piedalīšanos un uzvaru krustvārdu mīklu konkursā:
Sorogovecs Igors (6.a) - 1.vieta
Novicka Valērija (6.a) – 2.vieta
Reinhards Nemiro (5.b) - 3.vieta
Pateicība par piedalīšanos krustvārdu mīklu konkursā:
Kristīne Delvere (6.a)
Alīna Grodja (6.a)
Edgars Kazakevičs (6.a)
Adriana Lebedoka (6.a)
Viktorija Hveckoviča (6.a)
Renāte Ruskule (6.a)
Guntis Ungurs (6.a)
Olivija Klesčinska (6.a)
Anželika Linkune (5.a)
Anastasija Stigeviča (5.a)
Andrejs Baranovskis (5.a)
Pateicība par piedalīšanos radošo darbu izstādē „Daudzstūri aplikācijā” un 
par uzvaru nominācijā „ Aktīvākais izstādes dalībnieks”:
Elizabete Križanovska (5.a) 
par uzvaru nominācijā „ Skatītāju simpātiju balva”:
Rita Čertkova (7.a)
par uzvaru nominācijā „Visinteresantākais darbs ”:
Aleksandra Paņķo (6.a)
par uzvaru nominācijā „ Visoriģinālākais darbs ”:
Ģrjaznovs Timofejs (6.a)
par uzvaru nominācijā „Labākā mākslinieciskā kompozīcija ”:
Guntis Ungurs (6.a)
Pateicība par piedalīšanos radošo darbu izstādē „Daudzstūri aplikācijā”:
Alīna Grodja (6.a)
Viktorija Hveckoviča (6.a)
Artūrs Miglāns (6.a)
Sorogovecs Igors (6.a)
Klesčinska Olivija (6.a)
Ļapere Ilga (6.a)
Delvere Kristīne (6.a)
Ruskule Renāte (6.a)
Vivate Evelīna (6.a)
Pateicība par piedalīšanos radošo darbu izstādē „Daudzstūru modeļi”: 
Aleksis Voicehovičs (7.a)
Vladislavs Dilba (7.a)
Anatolijs Grigorjevs (7.a)
Ņikita Jakuņins (7.a)
Renāts Mihailovs (7.a)
Pateicība 5.a kl., 6.a kl.; 6.b kl.; 6.c kl.; 7.a kl.; 7.b kl.; 7.c kl.; 8.a kl.; 8.b kl.; 8.c kl. skolēniem par piedalīšanos plakātu izstādē” Skola skaitļos” :
Diploms par 1. vietu - 7.c. kl. skolēni un 6.c kl. skolēni
Diploms par 2. vietu - 8.a kl. skolēni
Diploms par 1. vietu - 6.b kl. skolēni
Matemātikas skolotāji.

Apsveicam Krāslavas novada konkursa ķīmijā uzvarētājus!

Purpišs Edvīns, 8.b                   1.vieta
Verigo Artūrs, 9.a                     1.vieta
Homutinins Kristiāns, 8.a      2.vieta
Solima Dana, 9.a                       2.vieta
Mickevičs Daniils, 8.a              3.vieta
Seļezņovs Deniss,  9.a              3.vieta
Samule Oksana,  9.b                 3.vieta
Zukuls Armands, 9.a                atzinība

LSK Krāslavas  un Dagdas novadu neklātienes konkursā  "Ko tu zini par HIV/AIDS ?"

1.vieta     Oksana Samule -   9.b  kl .

2.vieta     Viktorija Brazevi’ca  - 9. b kl.

Atzinība     Daniil Cimmermans  - 9.a kl.

Atzinība     Stanislavs Kitoks – 9.a kl .6.a klases skolnieks GUNTIS  UNGURS tika apbalvots ar  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes PATEICĪBAS RAKSTU  par piedalīšanos skatuves runas konkursā "Zelta sietiņš"        

Krāslavas novada latviešu valodas 32. olimpiādē izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu (7.-8. kl.)
Karīna Volkoviča,8.b kl.        3. vieta
Edvīns Purpišs, 8.b kl.            atzinība
Kristīne Janberga, 7.b kl.       atzinība


Pateicība par piedalīšanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos:

     Evelīnai Skumbinai, Arīnai Tomanei, Elvīrai Jančevskai, Ladai Zinčenko, Ritai Zaikovskai, Jūlijai Žuravļovai, Ivetai Bittei, Diānai Lukaševičai, Edvardam Žukovskim, Edvīnam Gurkovskim, Dmitrijam Švedam, Elvim Berjozam, Artūram Purpišam, Artjomam Ivanovam, Edgaram Šilvānam, Ričardam Pobudinam, Evelīnai Vivatei, Adriānai Lebedokai, Ilgai Ļaperei, Arīnai Skovorodko, Oļesjai Abrosimovai, Diānai Smertjevai, Evitai Mažutai, Karīnai Kuricai, Amandai Tumaševičai, Violetai Vikainei, Jelizavetai Naruševičai, Valērijai Dubovai, Katrīnai Tračumai, Edītei Drobiševskai, Alīnai Popai, Samantai Miglānei, Jelizavetai Andžānei, Danai Solimai, Ērikai Zaikovskai, Janai Ciršai, Oksanai Samulei, Annai Latkovskai, Martai Linkunei, Elizabetei Sadovskai, Samantai Vojeckai, Ilonai Cimoško, Sandrai Titovai, Oļesjai Čubrevičai, Viktorijai Brazevičai, Ilonai Lukaševičai, Anastasijai Griņko, Jevgenijai Piginai, Arīnai Čužānei, Denisam Seļezņovam.


2014./2015. m.g.

Skolas 2014./2015. m.g. matemātikas nedēļas rezultāti:

Pateicība par piedalīšanos un uzvāru zīmējumu konkursā „Mana fantāziju pasaule ciparos”:

1.       Ungurs Guntis (5.a)

2.        Ūdre Melisa (5.a)

3.       Ļapere Ilga (5.a)

4.       Kleščinska Olivija(5.a)

5.       Lukaševiča Ilona(8.a)

6.       Zaikovska Ērika (8.a)

7.       Naruševiča  Jelizaveta (8.a)

8.       Samule Oksana(8.b)

9.       Paškevičs Elvis (8.b)

10.   Saviča Anastasija (8.b)

11.   Jageloviča Uļjana (8.b)

12.   Drobiševska Edīte (8.b)

13.   Linkune Marta (9.c)

14.   Lukjanskis Rihards (9.a)

15.   Čurgelis Valters (9.a)

Pateicība  par piedalīšanos radošo darbu izstādē "Papīrs, matemātika, māksla" un uzvāru 

nominācijā „Aktīvākais izstādes dalībnieks”:

Ungurs Guntis (5.a);

nominācijā „Labākais dinamiskais transformeris”:

Lukaševiča Ilona(8.a);

Kušners Alvis (11.b);

Tračuma Katrīne (8.b)

nominācijā „Skatītāju simpātiju balva”:

Miglāns Artūrs (5.a);

Zaikovska Ērika (8.a);

Lasevičs Ernests (11.b);

Lovins Renāts (8.b);

nominācijā ”Visinteresantākais darbs ”:

Svarinska Anželika (12.b);

Makņa Elena (11.b);

Truskovskis Dāvids (8.b);

nominācijā ”Labākā mākslinieciskā kompozīcija ”:

Solima Dana (8.a);

Antipovs Jevgeņijs (8.a);

nominācijā” Labākais origami”:

Starostina Natālija (11.b)

Jageloviča Uljana (8.b)

Nominācijā  ”Visoriģinālākais darbs”:

Sadovska Elizabete (9.c);

Vojecka Samanta (9.c);

Drobiševska Edīte (8.b);

Vidjakina Katrina (9.c)

Orlovska Agnese (8.a);

Gorškova Agita (11.b);

Pateicība 10.a kl., 11.b.kl., 12.kl. skolēniem par palīdzību pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Pateicība 11.a.klases skolēniem par avīzes  „Matemātiskais Vēstnesis ”sagatavošanu.

 Matemātikas skolotāji


  26.martā Krāslavas Kultūras namā notika Lasīšanās svētki,kur piedalījās mūsu skolas ansamblis MIX. 
Paldies meitenēm par skaistu priekšnesumu!

 

Mūzikas skolotāja Rita Andrejeva
Pateicības  par dalību fotoizstādē ”Ģeometrija Krāslavā”

1.Petunova Aleksandra (10.a kl.)              

2.Kušners Alvis (10.b kl.)

3.Titova Sandra (10.b kl.)

4.Svarinska Anželika (11.b kl.)

5.Frantkeviča Ludmila (11.b kl.)

 6. Poļakovs Vitālijs (11.b kl.)

7. Bermane Diāna (11.b kl.)

8.Ivanova Katerina (11.b kl.)

9. Makņa Elena(10.b kl.)

10. Greitāne Jelizaveta (11.b kl.)

 Pateicība pasākuma organizēšanā Matemātikas nedēļas laikā

1.       Petunova Aleksandra (10. a kl.)

2.       Trifonova Karīna (10.a kl.)

3.       Ozerska Jeļena (10. a kl.)

4.       Girucka Aija (10.a kl.)

5.       Cimoško Marija(11.b kl.)

6.       Bermane Diāna (11.b kl)

7.       Ivanova Katerina (11.b kl.)

8.       Ivanova Valērija (11.b kl.)

9.       Greitāne Jelizaveta (11.b kl.)

10.   Puriņa Vita (11.b kl.)

11.   Svarinska Anželika (11.b kl.)

12.   Poļakovs Vitālijs (11.b kl.)

13.   Vitkovskis Romualds (11.b kl.)

Pateicība 6.a, 7.a, 7.b, 8.a,  8.b, 8.c, 9.b, 10.a, 10.b, 11.b   klašu skolēniem  par  izstādes

" Manu fantāziju pasaule" noformēšanu

Pateicība 10.a klases skolēniem par avīzes „Matemātiskais Vēstnesis” sagatavošanu.


Izsaku pateicību 2.a klases vecākiem un vecvecākiem: 

Svetlanai Lebedevai, Svetlanai Stefanovičai, Allai Zundai, Natālijai  Karnickai, Natālijai Zdanovskai, Annai  Moisejai, Stanislavam  Moisejam, Anželai Lipiņai, Tatjanai Borovikai, Jevģenijam Pavlovičam  par  aktīvu sadarbību ar klases audzinātāju visu klases pasākumu sagatavošanā un novadīšanā. 

Klases audzinātājs: Ēriks Zaikovskis


   
    Pateicos 4.b klasei par interesantu klases stundu „Māja, kurā es vēlētos dzīvot”. Skolēni uzzīmēja interesantus zīmējumus, bet īpaši skaistas bija viņu sapņu māju prezentācijas!

Ludmila Buhalova, klases audzinātāja p.i.

PATEICĪBA par veselības nedēļas organizēšanu

Sandrai Truskovskai
Aigaram Kučikam
Arinai Trubačai
Aleksandrai Kurbanovai
Darjai Stankevičai
Anastasijai Piginai
Marinai Puriņai
Jolantai Nartišai
Elizabetei Latkovskai
11.a klases skolēniem
Vitai Puriņai
Valērijai Ivanovai
Diānai Bergmanei
Samantai Miglānei
Aijai Giruckai
laurai Bergai
Jekaterinai Mihailovai
Jeļenai Ozerskai
Aleksandrai Petunovai
Dainim Hodorjonokam
Anželikai Svarinskai
Bioloģijas skolotāja J. Bojarčuka

15.novembrī notika etnogrāfiskā stūrīša „No  vecmāmiņas pūralādes” atklāšana

                                        Pateicamies visiem, kas piedalījās eksponātu vākšanā un noformēšanā!

Skolotājiem:

Verai   Avotai

Viktorijai Ostrovskai

Ludmilai Buhalovai

Jevai Bojarčukai

Ludmilai Konopļai

Dainai Strupišai

Ērikam   Zaikovskim

Ritai Kamolai

Vijai Kavševičai

Žannai   Boļšakovai 

Valentīnai Sadovskai

Vijai Plotkai

Natālijai   Rusovai

Nadeždai  Tadello

Skolas darbiniekiem:

Anželai  Semjonovai

Andrejam   Blusam

Stanislavam   Nemiro

Natālijai Savickai

Lūcijai   Kurtišai  

Igoram  Markušenokam

 Skolēnu ģimenēm:

1.a -  Agatas-Emilijas  Bezinas

1.b  – Katerinas  Slastjunovas

2.a – Raimonda Moiseja

2.b  – Ksenijas  Andžānes  

        -  Elizavetas Karoles

3.b  – Sandras  Kostjukevičas  

      - Samantas Simanovičas

4.a - Igorsa  Sorogoveca

4.b – Oļesjas  Abrosimovas

        - Karīnas  Andzānes

4.c   - Ruslana  Baranova

 Skolas administrācijas vārdā direkt. vietn. Ē. Dobkeviča


                

              Pateicības raksts
Latvijas Republikas 95. gadadienā:
 
 

par dalību skolas un Krāslavas novada latviešu valodas un  literatūras olimpiādē:

Artūram Gapševičum
Kristīnei Trofimovai
Artūram Verigo
Oksanai Samulei
Kristīnei Škoļnikai
Denisam Seļezņovam
Aleksandrai Andrukovičai
Alīnai Popai
Ivaram Bernatam

par dalību skolas latviešu valodas un  literatūras olimpiādē:

Ērikai Zaikovskai
Armandam Zukulam
Katrīnai Tračumai
Anastasijai Savičai
Jūlijai Pesterevai
Sabīnei Rubcovai
Liliānai Jakovelei
Viktorijai  Anaško
Arinei  Čužānei
Kristīnei Kučikai
Karolīnai Lukaševičai
Dimitrijam Švedam
Artūram Rudakam
Martai Linkunei

par dalību Latvijas debašu kustībā:   
        
 Elvīrai Jančevskai
 Ričardam Pobudinam   
 Artūram Purpišam
 Elvim Berjozam
 Jevgēnijam Moisejevam
 Jūlijai Žuravļovai
 Aleksandrai Andrukovičai 

 par dalību Latvijas mazpulku organizācijas aktivitātēs:

Ričardam un Ligitai Pobudiniem
Artūram Purpišam
Edvīnam Purpišam

par dalību aktivitātē „Manas dzimtas koks”:

Līgai Bohānei
Ritai Čertkovai
Ksenijai Dolganovai
Danai Korjakinai
Karinai Leonovičai
Ligitai Skorodihinai
Valērijai Žoidikai
Brigitai Hveckovičai 
Karinai Kuricai
Edvīnam Purpišam 
Karinai Volkovičai  
Rasmai Lastovskai
Natālijai Eglei 
Evelīnai Hodarenokai 
Sabīnei Hološinai 
Alīnai Krivenkovai 
Katarinai Ļeņivkinai  
Lindai Nipānei  
Viktorijai Petrovskai 
Karīnai Ļahai 
Samantai Rabatjago 
Anastasijai Karabaņai

par dalību LVA konkursā “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”:

Egilam Beinarovičam
Evitai Stefanovičai 
Daniilam Mickevičam
Natālijai Kuzminai
Olgai Bogdanovai-Jermolajevai
Karīnai Kuricai
Artūram Mironovičam
Danai Lukaševičai
Arīnai Tomanei
Edvīnam Gurkovskim
Iļjam Gavrikovam
Jūlijai Žuravļovai
Artūram Purpišam 
Edvīnam Purpišam
Martai Linkunei
Ilonai Cimoško
Larisai Ļaksai
Ernestam Jančevskim
Elizabetei Sadovskai
Valteram Čurgelim
Karolīnai Lukaševičai

par dalību Krāslavas novada BJC konkursā „Mans labais darbs”:

Elvīrai Jančevskai
Arīnai Tomanei
Edvīnam Gurkovskim
Edmundam Ludzišam
Danai Lukaševičai
Ivetai Bittei
Leonīdam Labeckim
Artūram Purpišam
Evelīnai Skumbinai
Aleksandrai Andrukovičai

par dalību Krāslavas novada centrālās bibliotēkas konkursā „Eiropas valodu diena”:

Elvim Berjozam
Ivetai Bittei
Vadimam Borisenokam 
Viktorijai Cimmermanei
Edvīnam Gurkovskim
Artjomam Ivanovam
Elvīrai Jančevskai
Danai Lukaševičai
Ričardam Pobudinam
Jevgēnijam Moisejevam
Artūram Purpišam 
Arīnai Tomanei
Jūlijai Žuravļovai
Ernestam Jančevskim
Edvīnam Purpišam
Denisam Seļezņovam
Kristīnei Trofimovai 
Nikai Dregišai
Ilonai Cimoško 
Violetai Vikainei
Liliānai Jakovelei 
Jolantai Nartišai
Katrīnai Vidjakinai 
Edgaram Tribim 
Alisei Sivko 
 Dmitrijam Borisenko
Renātam Brikam

par dalību daiļlasīšanas pēcpusdienā „Veltījums Ojāram Vācietim”:

Daniilam Mickevičam
Ernestam Jančevskim
Ustinam Jeršovam
Elvīrai Jančevskai
Elvim Berjozam 
Artūram Verigo
Denisam Seļezņovam 
Aleksim Voicehovičam
Vladislavam Dilbam
Darijai Petrovičai 
Santanai Žurņai
Diānai Galilejevai
Agnesei Orlovskai
Kristīnei Škoļnikai
Dimitrijam Švedam
Karolinai Lukaševičai
Aleksandrai Andrukovičai
Artūram Rudakam
Veronikai Tuzovai 
Nikai Dregišai
Ilonai Cimoško
Alīnai Popai
Aigaram Ļaksam
Valērijai Suhanovai
Santai Stepiņai
Laurai Bergai
Edvardam Žukovskim
Romānam Konstantinovičam
Edgaram Šilvānam
Marinai Puriņai
Raisai Janovičai
Kristīnei Semjonovai
Natālijai Starostinai
Karīnai Biruļei
Katerinai Ivanovai

par dalību videoklipu „Kas man patīk Latvijā?” konkursā: 

Elvim Paškevičam
Davidam Truskovskim
Katrīnai Tračumai
Edītei Drobiševskai
Valērijai Dubovai 
Annai Latkovskai
Danai Solimai
Ērikai Zaikovskai

par uzvaru pareizrakstības un glītrakstīšanas konkursā:

Daniilam Mickevičam
Evitai Stefanovičai
Karīnai Volkovičai
Artūram Gapševičum
Karolīnai Lukaševičai
Liliānai Jakovelei
Ivetai Bittei 
Artūram Purpišam
Laurai Bergai
Marinai Puriņai
Kristīnei Semjonovai

par dalību  IZM konkursā „Jaunieši var!”:

Edvīnam Gurkovskim

par radošo darbību un skolas tēla popularizēšanu:

6.kl. ansamblim “ČIMBI RIMBI”
7.kl. ansamblim “Saulīte”
8.kl. ansamblim “Mix”
8.c kl. teātra pulciņam „Ners”

par dalību IZM un VISC konkursā „Kustība „Zaļākai Latvijai”:

klubam „Varavīksne”

par dalību fotokonkursā „Mana pilsēta”:

Elvim Paškevičam 
Ērikai Zaikovskai
Valērijai Ivanovai
Diānai Bergmanei
Lilianai Jakovelei
Jevgenijai Piginai
Sabinai Rubcovai
Ilonai Lukaševičai
Danai Solimai
Janai Ciršai
Jevgēnijam Antipovam
Artemijam Kozačukam
Daniilam Pantelejenko
Anastasijai Kožemjačenko
Kristīnei Delverei
Aleksandrai Andrukovičai
Artūram Rudakam
Alīnai Balančenokai

par dalību videointerviju konkursā „Tās dienas acīm”:

Ladai Zinčenko
Dmitrijam Suško
Ritai Zaikovskai
Aigaram Kučikam


Pateicība par pasākuma „Pēdējais varonis ”organizēšanu un vadīšanu
Kristīnai Pašķevičai, 12.a
Ingai Kudiņai 12.a
Anželikai Svarinskai, 10.b
Marijai Cimoško, 10.b
Vladislavam Makovskim, 10.b
Denisam Jarošam, 10.b
Ladai Zinčenko, 10.a
Diānai Lukaševičai, 10.a
Ārpusklases darba organizatore  Anžela Semjonova

Pateicība par sekmīgu piedalīšanos novada sacensībās basketbolā:

"B" grupa meitenes I vieta
Ozerskai Jeļenai
Trifonovai Karinai
Bārtulānei Katrīnai
Puriņai Vitai
Skumbinai Evelīnai
Tomanei Arīnai
Žuravļovai Jūlijai
Andrukovičai Aleksandrai
Bergai Laurai
Bittei Ivetai

"C" grupa meitenes III vieta
Andrukovičai Aleksandrai
Tuzovai Veronikai
Cimoško Ilonai
Ostapko Annai
Skumbinai Evelīnai
Ivanovai Arinai
Žavoronkovai Roksanai
Malahovskai Annai

"C" grupa zēni I vieta
Bernatam Ivaram
Brikam Renātam
Sadovskim Edgaram
Silibitkinam Aleksandram
Šveidam Dmitrijam
Rudakam Artūram
Smertjevam Dainim
Šavecam Anatolijam
Tereško Nikitam


Pateicība par piedalīšanos novada matemātikas konkursā:
1. Andrukovičai Aleksandrai (7.c kl.)
2. Geibai Olitai (7.b kl.)
3. Ceplišam Jevgenijam(7.c kl.)
4. Linkunei Martai (7.c kl.)
5. Ostapko Annai (7.c kl.)
6. Sadovskim Edgaram (7.c kl.)
7. Silibitkinam Aleksandram (7.c kl.)
8. Sivickim Vitālijam (7.c kl.)
9. Smertjevam Imantam (7.b kl.)
10. Škoļnikai Kristinai (7.a kl.)
11. Švedam Dimitrijam (7.b kl.)

                           
Pateicības raksts

Latvijas Republikas 94. gadadienā
 

 par dalību Krāslavas novada latviešu valodas un 
                         literatūras olimpiādē
Elvim Berjozam
Ivetai Bittei
Aleksandrai Andrukovičai
Ivaram Bernatam
Jevgēnijam Ceplišam
Annai Ostapko
Elvīrai Jančevskai
Alīnai Popai
Jūlijai Žuravļovai
Ričardam Pobudinam
Artūram Purpišam

par radošu darbību kluba “Varavīksne” aktivitātēs

Ivetai Bittei
Ričardam Pobudinam
Viktorijai Cimmermanei
Jūlijai Žuravļovai
Artūram  Purpišam
Arīnai Tomanei
Danai Lukaševičai
Elvim Berjozam
Evelīnai Skumbinai
Elvīrai Jančevskai
Edvīnam Gurkovskim

 par dalību Latvijas debašu kustībā   
        
 Elvīrai Jančevskai
Ričardam Pobudinam                                                                                                                                                                                              Jevgēnijam Moisejevam
Artūram Purpišam
 Elvim Berjozam
Diānai Bulavskai
Laurai Bergai
Nikolai Širokajai
Emmai Zaščerinskai

par dalību konkursā “Brīvprātīgais 2012”

Roksanai Žavoronkovai
Santai Stepiņai
Oļegam Ludzišam
Nikolajam Kostjukevičam
Iļjam Gavrikovam
Jevgēnijam Moisejevam
Artūram Mironovičam
Artjomam Ivanovam
Leonīdam Labeckim
  
 par dalību Latvijas mazpulku organizācijas aktivitātēs

Elvīrai Jančevskai
Ričardam Pobudinam
Artūram Purpišam
Diānai Bulavskai
Laurai Bergai
8.b klasei

par aktīvu darbību Jaunsargu organizācijā

Mārim Jānim Medzjutam
Nikitam Ņikitinam
Viktorijai Tukišai
Karinai Kuricai

 par dalību apmaiņas programmā latviešu un mazākumtautību  bērniem

Artūram Rudakam
Andrim Spalvim
Vadimam Jurčonokam
Jevgēnijam Ceplišam
Edītei Kusiņai
Valērijai Dubovai
Viktorijai Cimmermanei
Samantai Vojeckai
Inesei Gailumai
Edvīnam  Purpišam
Artūram Purpišam
Daniilam Cimmermanam
Denisam Seļezņovam
Maksimam Titovam                                                                                                                                                Ernestam Jančevskim
Timofejam Knikstam
Elvīrai Jančevskai
Kristīnei Škoļņikai
Aleksejam  Karolam

par dalību erudītu konkursā “Mana Latvija”

Ilonai Cimoško
Ērikai Zaikovskai
Artūram Purpišam
Edvīnam Purpišam
Arīnai Ivanovai
Artūram Rudakam
Annai Malahovskai
Martai Linkunei
Jūlijai  Žuravļovai
Danai Solimai
Ričardam Pobudinam
Edītei Kusiņai
Aleksandrai Andrukovičai
Leokādijai Pizānei
Alīnai Popai
Elvīrai Jančevskai
Samantai Vojeckai
Inesei Gailumai
Davidam Truskovskim

par dalību fotokonkursā “Mana Latvija”

Danai Solimai
Elvīrai Jančevskai
Artūram Purpišam
Edvīnam Purpišam
Ernestam Jančevskim
Aleksandrai Andrukovičai
Maritai Kormiļcevai
Jevgēnijam Antipovam
Valērijai Suhanovai
Jevgēnijai Piginai
Karolinai Lukaševičai

par dalību LVA konkursā “Latvija, esmu tavs bērns”

Natālijai Kovaļovai
Ritai Zaikovskai
Darjai Stankevičai
Anastasijai Savičai
Ilonai Cimoško
Edītei Drobiševskai
Artūram Verigo    
Irīnai Abramovai
Anitai Ivanovai
Janai Kačānei
Helēnai Koreņevskai
Alīnai Murānei
Anastasijai Sidorovai
Polinai Karolei
Igoram Zaicevam

par  dalību prezentāciju konkursā “Latvijas slavenība”
                    
Alvim Gailišam
Danielam Boželko
Timofejam Knikstam
Laurai Galilejevai
Daniilam Mickevičam
Dainai Paņko
Natālijai Kuzminai
Olgai Bogdanovai-Jermolajevai
Anastasijai Smirnovai
Kristianam Homutininam
Artjomam Širokijam
Aleksandram Škoļnikam
Edgaram Panfilo
Vitālijam Borisenokam
Edvīnam Purpišam
Ernestam Jančevskim
Ērikam Brikam
Karīnai Volkovičai

par aktīvu dalību interaktīvajā spēlē “Latvija. Fakti.”

Diānai Galilejevai
Ilonai Konošonokai             
 Oksanai Samulei
Katrīnai Tračumai
Arīnai Čužānei
Olitai Geibai
Dmitrijam Švedam
Jevgēnijam Gibovičam
Katrīnai Vidjakinai
Annai Ostapko
Alīnai Popai
Jevgēnijam Ceplišam
Marčelam Pastramam
Alvim Gailišam
Aivaram Vilmanam

par aktīvu dalību plakātu konkursā “Mana Latvija”

Brigitai Hveckovičai
Ernestam Jančevskim
Karīnai Kuricai
Karīnai Volkovičai
Laurai Picuļevičai
Pāvelam Ņikitinam
Evitai Stefanovičai
Dainai Paņko
Laurai Galilejevai
Maksimam Titovam
Daniilam Mickevičam
Olgai Bogdanovai- Jermolajevai
Natālijai Kuzminai
Kristiānam Homutininam
Larisai Ļaksai
Raimondam Lukjanskim
Danielam Boželko
Nikitam Demidovam
Pāvelam Baranovskim
Rasmai Lastovskai

par radošo darbību un skolas tēla popularizēšanu

zēnu korim
5.kl. ansamblim “ČIMBI RIMBI”
6.kl. ansamblim “Saulīte”
7.kl. ansamblim “Mix”
                    
                   
6.a klases komandai  par 1. vietu interaktīvajā spēlē “ Mēs Latvijai”
8.a klases komandai  par 1. vietu interaktīvajā spēlē “Mēs Latvijai ”
7.b klases komandai  par 2. vietu interaktīvajā spēlē “Mēs Latvijai”
8.b klases komandai  par 3. vietu interaktīvajā spēlē “Mēs Latvijai”
  

 Izsakām pateicību visiem 1.b klases vecākiem par piedalīšanos ABECES svētkos un personīgi  Irinai Lukaševičai, Ludmilai Silibitkinai, Tatjanai Pakai, Olgai Daleckai, Marinai Petkunei un Artemija Kozačuka  vecākiem  par  aktīvu sadarbību ar klases audzinātājiem visu pasākumu sagatavošanā un novadīšanā. 
   Pateicamies 12.a klases skolēniem Stefanijai Galwin un Aleksandram Petrinčikam par ABECES svētku novadīšanu 1.b klasē un skolas pavārei Lilijai Tjapkinai par garšīgiem pīrādziņiem un pīrāgiem 1.b klases skolēnu svētku galdam. 
Klases audzinātājas Ērika Dobkeviča un Rita Kamola.

   Paldies 12.b un 11.a klašu skolēniem Aleksandram Širvim, Edgaram Starostinam, Iļjam Fjodorovam, Edgaram Neverovskim, Iļjam Butorinam, Igoram Smertjevam, Aigaram Kučikam, Artūram Viktorovam un Sergejam Bulavskim par aktīvu darbu Krāslavas A. Ņevska pareizticīgās baznīcas teritorijas labiekārtošanā!
Direktores vietniece Jeva Bojarčuka

  Paldies 12.b un 10.a klases skolēniem par piedalīšanos starptautiskajā literārajā konkursā „Pardubice Stream 2012”, tēma: „Race against time”(Cīņa pret laiku)! Arina Palija no 12.b ieguva otro vietu. Mēs gaidām diplomus un pateicības vēstules no Čehijas Republikas. 
Paldies Aleksandrai Palijai (12.b )un Arinai Trubačai (10.a)!

Paldies par darbu, atsaucību un radošumu!

                                                                                     Angļu valodu skolotāja Jeļenas Klimova

  Izsakām pateicību pirmsskolas skolotājai Olgai Daleckai par veiksmīgi organizētiem un novadītiem skaistiem svētkiem  - ģimeņu festivālu „Pavasara talantu varavīksne”, kuri notika 13.maijā, bija veltīti Mātes dienai un  Starptautiskai  ģimenes dienai. Svētdienas dienā kuplā skaitā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā pulcējās ne tikai mūsu  pirmsskolas bērnu ģimenes, bet arī ciemiņi no PII „Pīlādzītis” un  PII „Pienenīte”.

Paldies  arī visiem skolotājiem , kas ziedoja savu brīvo dienu un palīdzēja organizēt svētkus :

par skaista koncerta sagatavošanu N.Tadello, N.Adamovičai, L.Buhalovai, I.Burakai;

muzikālo noformējumu I.Lukša;

aktu zāles noformēšanu J.Sergejenko, J.Bizņai, I.Gončarovai;

avīzes „Varavīksnīte” sagatavošanu D.Strupišai un L.Buhalovai;

izstādes noformēšanu un dāvanu sagatavošanu V.Plotkai ;

diplomu un pateicību sagatavošanu V.Plociņai un I.Kolodnickai;

ciemiņu sagaidīšanu R.Kamolai, V.Avotai, V.Kavševičai;

fotografēšanu Ē.Zaikovskim;

par galdu klāšanu un telpu rotāšanu V.Bartkevičai, Z.Ribakovai, L.Kurtišai;

kārtības sargam A.Klimovam  un I.Markušenokam.

 Skolas administrācijas vārdā dir.vietn. Ē. Dobkeviča.


   Paldies 11.a kl. un 6.c kl. skolēniem par piedalīšanos Sarkana Krusta pirmās palīdzības sacensībās,
 11.a klases komandai (I vieta): Eleonorai Andruškevičai, Santai Rukmanei, Helēnai Koreņevskai, Polinai Karolei, Alīnai Murānei.
6.c klases komandai (II vieta):  Aleksandrai Andrukovičai, Annai Ostapko, Vitālijam Sivickim, Artūram Rudakam, Kristīnei Kučikai.
Skolas medmāsa Česlava Aļhimoviča

Paldies 11.b klases skolēniem par Pareizticīgo kapu tīrīšanu un sakopšanu! Bērni strādāja čakli un bija atsaucīgi. 
Paldies par darbu:
Lindai Zukulei, Vitai Nikitinai, Olgai Bondarevai, Ingai Bondarei, Iļjam  Fjodorovam, Anastasijai Latkovskai, Aldim Lavrinovičam, Edgaram Starostinam, Aleksandram Višņakovam.
Kopā ar bērniem strādāja angļu valodas skolotāja Jeļena Klimova.

Izsakām pateicību 5.c klases skolēniem par piedalīšanos Britu Padomes konkursā ,,Olimpiskais ekobuss Londona 2012’’ un sava videi draudzīga divstāvu sapņu autubusa maketu izveidošanu. Paldies par atsaucību un radošumu!
                                                     5.c klases audzinātāja N.Tadello,
                                         angļu valodas skolotāja J.Kļimova.

Izsaku pateicību Irinai Gončarovai, Jevgēnijai Bizņai, Anželai Semjonovai, Jevgēnijai Sergejenko, Janīnai Romanovskai, Igoram Markušenokam, Larisai Kizjalo, Valentīnai Purpišai un Ritai Andrejevai  par radošu darbnīcu sagatavošanu un to organizēšanu.
Direktores vietniece J. Bojarčuka

Izsaku pateicību Ingrīdai Bernātei un Svetlanai  Smirnovai par Aerobikas festivāla sagatavošanu un tā organizēšanu.
Direktores vietniece J. Bojarčuka

Paldies 7.b skolēniem par piedalīšanos 30. martā svešvalodu nedēļas noslēguma pasākumā Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Pasākuma laikā  skolēni piedalījās svešvalodu radošajās darbnīcās un parādīja prasmes ne tikai  angļu valodā, bet arī citās Eiropas valodās. Skolēni ar prieku mācījās dziesmas vācu, spāņu, franču un zviedru valodā.
Paldies 7.b klases skolēniem:
Annai Malahovskai, Valērijai Suhanovai, Roksanai Žavoronkai, Oļegam Ludzišam, Santai Stepiņai.
Paldies par atsaucību! Paldies par darbu!
 Anglu valodas skolotāja Jeļena Kļimova

Paldies 6.a klases skolniekam  Kirilam Ļebedevam  par grāmatu dāvinājumu skolas bibliotēkai.  
Skolas bibliotekāre O. Korčagina