Projekti‎ > ‎

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

   Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.
   Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
   Projekta realizēšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzsākta 2017.gada septembri.
   Projekts ir vēsts uz tādām mācību organizācijas formām un pieejām, kas atbilst šodienas skolēnu attīstībai, spējām uztverei un arī vēlmēm.
   Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. – 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem, skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.
   Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas Varavīksnes vidusskolā darbosies 3 jomās –
1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide, inovatīva interešu izglītības programma “Robotika”;
2) Valodas joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;
3) Multidisciplinārā joma – saistīta ar deju,sportu mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm.
   Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes :
· individuālas nodarbības 2.-6.kl. skolēniem, lai atbilstoši savām spējām apgūtu matemātiku;
· praktiskas, pētnieciskas nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās;
· skolotāja palīga atbalsts valodu un matemātikas stundās;
· mācību vizītes uz DU laboratorijām, AHHA centru, dabas nacionālajiem parkiem;
· robotikas nodarbības sākumskolā un pamatskolā;
· praktiskā darbošanās 5.-9.klašu skolēniem, lai radītu interesi, izprastu un iejustos Latvijas vēstures notikumos;
· nodarbības latviskās kultūras izzināšanā (individuālas konsultācijas reemigrantiem un AFS studentei, kultūras pasākumu apmeklēšana, radošās nodarbības skolas etnogrāfiskajā muzejā, dažādas radošās darbnīcas).
Skolas projekta koordinatore Vija Marhileviča


    
Māksla izdaiļo ikviena cilvēka iekšējo pasauli
  
 
 Priecājamies, ka projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus – teātra izrādes, izstādes muzejos, koncertus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācību procesā, jo tās veicina pasaules izzināšanu. Personiskā sastapšanās ar mākslas darbiem veicina domāšanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi audzināt prasmi saskatīt estētisku skaistumu dažādās lietās: stiklā, lellēs, mākslas darbos, mācīt priecāties par šo skaistumu, gūt pozitīvas emocijas, dalīties ar tām skolā un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka. 
   Pateicoties ES projekta finansējumam, pirms rudens brīvlaika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem, V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas” un ekskluzīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad piepildās bērnības sapņi”. 
   Viesmīlīgā saimniece Larisa ar siltumu un mīļumu sagaidīja mūs un vienkāršā, bērniem saprotamā valodā, aizraujoši pastāstīja par leļļu kolekciju un tās tapšanu. 
   TIC telpās atrodas īsta porcelāna leļļu karaļvalsts. Skumjas un graciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un noslēpumainas 480 lelles no dažādām pasaules malām sadzīvo kopā centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku atveidotie pasaku, reliģiskie, vēsturiskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai lellei ir savs raksturs, emocijas - gluži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes dāmas - lelles - raudzījās uz mums. Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas deva iespēju iepazīt dažādu laika posmu modi. Pārņēma prieka izjūta, redzot to, ar kādu darba mīlestību tika darināta un vākta kolekcija. Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos izraisīja spilgtas emocijas un padarīja nedēļas nogali krāsaināku. 
   „Gaismas laiks” izstādē mēs vērojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie sienas pulksteņi izskatījās kā rakstainas, adītas vai tamborētas sedziņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni brīnījās par to, cik daudzkrāsains un košs var būt stikls, cik daudz dažādu mākslas darbu var izveidot no stikla! 
   Gleznu izstādē, pateicoties Eduarda Danovska stāstījumam, mēs iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz gleznām, lai varētu ieraudzīt mākslinieka darbos pausto noskaņu un sižetu. Agita Gureviča, Iveta Putāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskolaRadošā darbnīca “Latvju zīmes” 

   15.novembrī, tuvojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, 5.b klases skolēni pulcējās muzeja nodarbībā – radošajā darbnīcā “Latvju zīmes”, lai vairāk uzzinātu par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu. Skolēni radoši darbojās – izvēlējās sev tīkamāko rakstu zīmi – uzzīmēja to, izgrieza un izrotāja skolas etnogrāfisko muzeju. Muzejā izpēlēja spēli – izmantojot sagatavotās kartiņas ar rakstu zīmes attēliem, nosaukumiem un skaidrojumiem, vēlreiz aktualizēja to nozīmi.
   Paldies par aktīvo dalību 5.b klases skolēniem – Agnesei Grodjai, Viktorijai Zujevai, Žanim Novičonokam, Mariannai Konstantinovičai, Sintijai Nemeņonokai, Diānai Ļahovskai, Sanitai Oļehnovičai, Intai Ignatovičai un Jūlijai Hveckovičai!Skolotāja Agita Gureviča

Comments