Projekti‎ > ‎

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

   Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.
   Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
   Projekta realizēšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzsākta 2017.gada septembri.
   Projekts ir vēsts uz tādām mācību organizācijas formām un pieejām, kas atbilst šodienas skolēnu attīstībai, spējām uztverei un arī vēlmēm.
   Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. – 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem, skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.
   Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas Varavīksnes vidusskolā darbosies 3 jomās –
1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide, inovatīva interešu izglītības programma “Robotika”;
2) Valodas joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;
3) Multidisciplinārā joma – saistīta ar deju,sportu mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm.
   Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes :
· individuālas nodarbības 2.-6.kl. skolēniem, lai atbilstoši savām spējām apgūtu matemātiku;
· praktiskas, pētnieciskas nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās;
· skolotāja palīga atbalsts valodu un matemātikas stundās;
· mācību vizītes uz DU laboratorijām, AHHA centru, dabas nacionālajiem parkiem;
· robotikas nodarbības sākumskolā un pamatskolā;
· praktiskā darbošanās 5.-9.klašu skolēniem, lai radītu interesi, izprastu un iejustos Latvijas vēstures notikumos;
· nodarbības latviskās kultūras izzināšanā (individuālas konsultācijas reemigrantiem un AFS studentei, kultūras pasākumu apmeklēšana, radošās nodarbības skolas etnogrāfiskajā muzejā, dažādas radošās darbnīcas).
Skolas projekta koordinatore Vija Marhileviča


    2017./2018. m.g.

Māksla izdaiļo ikviena cilvēka iekšējo pasauli
  
 
 Priecājamies, ka projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus – teātra izrādes, izstādes muzejos, koncertus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācību procesā, jo tās veicina pasaules izzināšanu. Personiskā sastapšanās ar mākslas darbiem veicina domāšanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi audzināt prasmi saskatīt estētisku skaistumu dažādās lietās: stiklā, lellēs, mākslas darbos, mācīt priecāties par šo skaistumu, gūt pozitīvas emocijas, dalīties ar tām skolā un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka. 
   Pateicoties ES projekta finansējumam, pirms rudens brīvlaika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem, V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas” un ekskluzīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad piepildās bērnības sapņi”. 
   Viesmīlīgā saimniece Larisa ar siltumu un mīļumu sagaidīja mūs un vienkāršā, bērniem saprotamā valodā, aizraujoši pastāstīja par leļļu kolekciju un tās tapšanu. 
   TIC telpās atrodas īsta porcelāna leļļu karaļvalsts. Skumjas un graciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un noslēpumainas 480 lelles no dažādām pasaules malām sadzīvo kopā centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku atveidotie pasaku, reliģiskie, vēsturiskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai lellei ir savs raksturs, emocijas - gluži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes dāmas - lelles - raudzījās uz mums. Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas deva iespēju iepazīt dažādu laika posmu modi. Pārņēma prieka izjūta, redzot to, ar kādu darba mīlestību tika darināta un vākta kolekcija. Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos izraisīja spilgtas emocijas un padarīja nedēļas nogali krāsaināku. 
   „Gaismas laiks” izstādē mēs vērojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie sienas pulksteņi izskatījās kā rakstainas, adītas vai tamborētas sedziņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni brīnījās par to, cik daudzkrāsains un košs var būt stikls, cik daudz dažādu mākslas darbu var izveidot no stikla! 
   Gleznu izstādē, pateicoties Eduarda Danovska stāstījumam, mēs iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz gleznām, lai varētu ieraudzīt mākslinieka darbos pausto noskaņu un sižetu. 



Agita Gureviča, Iveta Putāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskola



Radošā darbnīca “Latvju zīmes” 

   15.novembrī, tuvojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, 5.b klases skolēni pulcējās muzeja nodarbībā – radošajā darbnīcā “Latvju zīmes”, lai vairāk uzzinātu par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu. Skolēni radoši darbojās – izvēlējās sev tīkamāko rakstu zīmi – uzzīmēja to, izgrieza un izrotāja skolas etnogrāfisko muzeju. Muzejā izpēlēja spēli – izmantojot sagatavotās kartiņas ar rakstu zīmes attēliem, nosaukumiem un skaidrojumiem, vēlreiz aktualizēja to nozīmi.
   Paldies par aktīvo dalību 5.b klases skolēniem – Agnesei Grodjai, Viktorijai Zujevai, Žanim Novičonokam, Mariannai Konstantinovičai, Sintijai Nemeņonokai, Diānai Ļahovskai, Sanitai Oļehnovičai, Intai Ignatovičai un Jūlijai Hveckovičai!



Skolotāja Agita Gureviča


Radošās nodarbības “Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus” 

   
Projekta ietvaros 3. un 4.klašu skolēniem tika organizētas radošās nodarbības par Latvijas pilsētu ģerboņiem. Skolēniem bija iespēja iepazīt lielāko Latvijas pilsētu ģerboņus, to nozīmi un pilsētu atrašanās vietu Latvijas kartē. 
   Izmantojot krāsaino Latvijas pilsētu ģerboņu karti,skolēni grupās minēja krustvārdu mīklu. Katram ģerbonim meklēja atbilstošu pilsētas nosaukumu. Tālāk sekoja darbs ar Latvijas karti un ģerboņu kartiņām. Latvijas kartē skolēni piestiprināja attiecīgās pilsētas ģerboņa attēlu. Diskutēja par to, kurās Latvijas pilsētās viņi ir bijuši un kādi kultūras objekti ir apskatāmi šajās pilsētās. Nolēma, uz kuru pilsētu viņi gribētu doties aizraujošā ekskursijā!
   Nodarbības beigās aktīvākie skolēni saņēma nelielas dāvanas un diplomu par radošu darbu nodarbībā!



Skolotājas Agita Gureviča, Iveta Putāne



Adventes gaismas gaidīšanas laiks.... 

   Ir sācies gada skaistākais laiks – četras adventes nedēļas. Sākumskolas skolēni pulcējās etnogrāfiskajā muzejā, lai kopīgi izveidotu Adventes vainagu un radītu muzejā svētku noskaņu. Skolēni darināja rotājumus Adventes vainagam, izrotāja muzeju ar pašizveidotām krāsainām sniegpārslām un Ausekļa zīmēm. Pārrunāja Adventes vainaga simbolisko nozīmi un Ziemassvētku sagaidīšanas tradīcijas.
   Izsakām pateicību skolotājai Vijai Plotkai par interesantu, radošu nodarbību un sarūpētām dāvanām.
Lai visiem mierīga un silta advente! 

YouTube video



Skolotājas Agita Gureviča, Iveta Putāne


Projekts „Robotikas diena”

YouTube video



   Skolēni piedalījās projektā "Robotikas diena", kur viņi ar saviem uzmeistarotajiem LEGO programmētajiem robotiem veica testa braucienus, paraugdemonstrējumus un klātesošajiem tika atklāts, kā tie tika būvēti un to uzbūves īpatnības. Skatītājiem bija iespēja šos LEGO robotus apskatīt, nobildēt un mijiedarboties ar tiem. Dalībniekiem un klātesošajiem tas bija jauns skats uz LEGO produkcijas jaunajām iespējām un ko tās dod jauniešiem jaunu zināšanu apguvē un savu visneparastāko ieceru realizēšanā.
   Projektu finansēja: Krāslavas novada dome.
Jānis Stepiņš


Ciemos pie Grinča 

   
 Dāvanas, dāvanas, dāvanas.... Mums visiem patīk saņemt dāvanas un svinēt ziemas saulgriežus. Bet, kā Ziemassvētkus svin Grinčs?
   Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, 22.decembrī, Latgales vēstniecībā „Gors” Rēzeknē Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni, projekta „Valodas joma” ietvaros, noskatījās lielisku muzikālo pasaku „Grinča Ziemassvētki”. Stāsts bija par piedošanu, sapratni, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par draudzību un galveno varoni - Grinču.
   Grinčs bērnībā bija izstumts no sabiedrības tikai tāpēc vien, ka bija citāds. Kad Grinčs izauga liels, dzīvojot vientulībā - savā alā, kļūst ļauns. Mazā meitenīte Sintija caur savu mīlestību, sapratni, velk Grinču ieskatīties atpakaļ - pagātnē, padarot to atkal par cilvēku un sākt ticēt labajam. Tas notiek skaistajos, burvīgajos Ziemassvētkos!
   Galvenā aktiera - Grinča vizuālais tēls bija īsts šedevrs! Grinčs uz skatuves brīžiem atļāvās tādas lietas, kas skatītājos izraisīja sajūsmu un smieklus.
   Šī izrāde mums visiem radīja īstu svētku noskaņu, kā arī lika katram pārdomāt par svarīgākajām dzīves vērtībām. Skolēni bija sajūsmā par jaunu, skaistu koncertzāli, spilgtām dekorācijām, talantīgiem aktieriem, brīnumainu mūziku. Tā ir īsta Ziemassvētku dāvana visiem, kas noskatījās šo pasaku un tā paliks atmiņā ilgi, jo ilgi. Pēc pasakas noskatīšanās skolēni devās pie skaistās egles un spožiem engeļiem, novēlēja viens otram priecīgus Ziemassvētkus un brīnumiem pilnu ziemas brīvlaiku.
   Mēs priecāsimies, ja mūsu uzrakstītie iespaidi aizvilinās kādu ģimeni noskatīties šo burvīgo izrādi! 


















Iveta Putāne, Agita Gureviča



 „Ziemassvētku vecīša darbnīcā”

   20. un 21. decembrī 2.a un 2.b klases skolēni, kuri apmeklē,projekta ietvaros, teātra pulciņu, iepriecināja 1.a klases skolēnus, vecākus un citus ciemiņus ar nodarbībās iestudēto pasaku lugu „ Ziemassvētku vecīša darbnīcā”.
   Uzveduma tēma bija veltīta Ziemassvētku gaidīšanai mežā. Satraukumiem pilnajā gaidīšanas laikā, gribot negribot, mežā atgadās dažādas ķibeles-žagata nozagusi visas eglītes rotas! Taču zvēri un putni grib svinēt svētkus pie izpušķotas eglītes, tāpēc dodas ciemos pie rūķīšiem lūgt palīdzību.
   Rūķīšu meistari liek lietā visas savas prasmes, lai mežā būtu īsta svētku sajūta. Visiem kopā draudzīgi strādājot, dziedot un dejojot, izdodas izpušķot eglīti un līksmi nosvinēt svētkus!



Latvijas zaļais zelts 

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:
Oši, kļavi gavilēja,
Vītoliņš čivināja.
(latviešu tautasdziemsma)

   Mežs mums ir visapkārt. Mežs – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet cik daudz par to zinām? Vai steidzīgajā dzīves ritmā protam to novērtēt? Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, 3.b klases skolēni devās uz Krāslavas vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Latvijas zaļais zelts”. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par koksnes un mežu nozīmi tautsaimniecībā un ikdienas dzīvē. Stāstījums par Latvijas mežiem – mūsu nacionālo bagātību - rosināja skolēnos atbildību pret vidi un veicināja izpratni par vērtīgo dabā.
   Pateicamies Eduardam Danovskim par izzinošu nodarbību skolēniem! 




Iveta Putāne, Agita Gureviča


 
 
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 25.martā – Komunistiskā genocīda upuru dienā - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.a,b klases skolēni devās ekskursijā pa Vecrīgu, apskatot senos- Latvijas kultūras arhitektūras pieminekļus – Rīgas nocietinājuma aizsargmūri, Doma laukumu, Rātslaukumu, Melngalvju namu u.c. Pie Brīvības pieminekļa noklausījās Latvijas prezidenta runu un noskatījās ziedu nolikšanas ceremoniju.
   Pēcpusdienā, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, skolēni, divos cēlienos, noskatījās Astridas Lingrēnes radītā harismātiskā, lidojošā personāža ar propelleri-Karlsona - kūdītāja nedarbus baletizrādē. Pirmo reizi bērni redzēja, kā kustību valodā (pantomīmā, stilizētā estrādes dejā) var izpausties baletmeistari. Izrādi piepildīja gan asprātīgs humors, gan sirsnība, tērpu košums, deju krāšņums, gan izrādes spraigie notikumi, gan orķestra krāsainība (valsis, kankans, polka u.c.)
   Sajūsmu radīja “Laimas” šokolādes konfektes, ledenes un čupačups, kas dejoja valsi stilizētos tērpos, Karlsons, kas izrādes beigās gan kapitulēja uzdāvinātā kucēna priekšā, tomēr atgriezās uz paklanīšanos astoņu dzīvu toršu sabiedrībā.
   Noguruši, bet iespaidiem pārpildīti, mēs atgriezāmies mājās. 







Iveta Putāne, Agita Gureviča


Rāznas nacionālais parks

   Pateicoties projektam SAM832 STEM un vides joma, dabaszinības nedēļas laika, 8. klašu skolēni , devās ekskursija Raznas nacionāla pakā. Sākuma mēs apmeklējām Dabas aizsardzības pārvaldi , kur mums pastāstīja par dabas aizsargājamiem objektiem Raznas nacionāla parkā. Tāpat skolēniem bija iespējā paspēlēt un atbildēt uz jautājumiem par Latgales dabu. Pēc tam mēs aizgājām pie Raznas ezeru un novērojam putnus binoklī.
   Lipuškos mēs bijām muzejā, kur apskatījām dažādu zvaniņu kolekciju. Kolekcija ietilpst pieci tūkstoši dažādu zvaniņu. Katram zvaniņam ir sava vēsture. Mums pastāstīja kā veidojas šis kolekcijas.
   Mums bija iespēja apmeklēt Mākoņkalnu un Lielu Liepu kalnu (289,3 m.v.j.l. Latvijā trešā augstākā virsotne) , kur mēs paceļamies uz skatu torni (augstākais koka skatu tornis Latvijā (34m)) . No kura paveras iespaidīgs skats uz apkārtējo ainavu, Rāznas un citiem ezeriem. No stāvlaukuma līdz skatu tornim apmeklētājus aizved 830 m gara Lielā Liepu kalna taka ar informācijas stendiem, atpūtas vietām un šūpolēm. 
I.Solima

















   Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros piecpadsmit 3.-4. klašu skolēni apmēklēja bērnu zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī. Tā ir pateicība skolēniem par zinātniski – pētnieciskajiem darbiem. Šajā mācību gadā divpadsmit ZPD tika prezentēti skolas konferencē un septiņi ZPD – novada konferencē.
    4.a klases skolniece Nikola Stepanenko ar savu pētījumu iegūva 3.pakāpes diplomu. Centra ZINOO apmēklējums nostiprinās bērnu interesi par dabaszinībām un iedvesmos veikt jaunus pētījumus. 
   Izsakām pateicību Anitai Gžibovskai un Andrejam Zelenkovam par palīdzību brauciena organizēšanā.
Olga Dalecka





Tirgus laukuma noslēpumi 

   
Jauniešu projektu “Izzinoša spēle “Krāslavas vecā tirgus laukuma noslēpumi””, kuru izdomāja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases audzēkņi, finansiāli atbalstīja mūsu pašvaldība. Zinādami, ne tikai pēc nostāstiem, ka vēsturi mācīties ir daudz interesantāk dzimtās pilsētas ielās, astotās klases skolēni nolēma organizēt piedzīvojumu (kvesta) spēli 18. Novembra laukumā pilsētas skolu audzēkņiem. Viņi savāca informāciju, izveidoja spēles nolikumu un noteikumus. Uzaicinājumi tika izsūtīti visu Krāslavas skolu audzēkņiem. Atsaucās ģimnāzija, bet Varavīksnes vidusskolā izveidojās pat divas komandas. Tādā sastāvā arī norisinājās spēle. Projekta autori bija novērotāju lomās.
   25. maijā pulksten divos dienā, pēc īsas instruktāžas, tika dots starts kvesta spēlei. Katra komanda saņēma aizlīmētu aploksni, kurā atradās “slepenā” objekta fotogrāfija un QR kods, ar šifrētu pavedienu. Kopumā katrai komandai bija vienpadsmit tādi objekti. Virsnieku sapulce, Rabinoviča tabakas bode, Pildegoviča muzejs, Bonina aptieka… Mūsu vecais tirgus laukums ļoti saudzīgi glabā atmiņas par pilsētas gadsimtu vēsturi.
   
   Kad visi objekti tika atklāti, nofotografēti, dalībnieki pulcējās laukumā pie strūklakas, lai fiksētu savus panākumus. Spēle noslēdzās kafejnīcā “Todes”, kur pie galdiņiem, mielodamies ar vēsu dzērienu un kūkām, dalībnieki dalījās savos iespaidos; tika apkopoti arī rezultāti. Divas pirmās vietas un viena otrā. Par uzvarētājiem kļuva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda un Varavīksnes vidusskolas 7.a klases komanda. Balvas, grāmatas par vēsturiskām tēmām, saņēma visas trīs komandas. Vienojāmies septembrī atkārtot šo pasākumu, šoreiz izvēloties veco grāfu parku, kurā tik daudz noslēpumu un mīklu.
   Īstenotais projekts 8.b klasei kļuva par noslēdzošo pasākumu radošajā darbnīcā “Vēstures notikumu rekonstrukcija”. Darbnīca darbojās cita, daudz lielāka projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)” ietvaros, kuru atbalstīja Eiropas Sociālais fonds. Jaunajā mācību gadā darbnīca turpinās darbu, līdz ar to neparastu pasākumu un piedzīvojumu kļūs vēl vairāk!

Andrejs JAKUBOVSKIS (projekta “Izzinoša spēle “Krāslavas vecā tirgus laukuma noslēpumi”” koordinators) 
Autora foto
Fotoattēlos: Spēles dalībnieki pirms starta; “Slepenie objekti”




Radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija”; praktiskās nodarbības Šokolādes kalnā

   
Visu mācību gadu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā aktīvi darbojās radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija”, kuras nodarbības norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Visa mācību gada laikā 6.c un 8.b klases skolēni nodarbojās ar vēsturiskiem pētījumiem, balstoties uz dažādiem avotiem. Veidoja seno karavīru tērpu, zīmēja Latvijas teritorijā dzīvojušā senākā cilvēka mitekli, skatījās un pārrunāja vēsturiskas mākslas un dokumentālās filmas, kuras uzņemtas mūsu valstī. 10. maijā radošās darbnīcas dalībnieki skolotāju pavadībā pēc stundām devās uz Šokolādes kalnu, lai skatītu to vietu, kur kādreiz atradās senākā apmetne mūsu pilsētas teritorijā.   
   
  Pastaiga-pārgājiens sākās ar objekta vizuālo apsekošanu un raksturīgo pazīmju meklēšanu, kuras pierāda, ka Šokolādes kalns patiesi kādreiz bija pilskalns ar nocietinājuma apmetni kalna virsotnē. Ātri atradām visus pierādījumus: mākslīgi izlīdzināto virsmu, stāvās nogāzes, tuvumā esošo ūdenstilpni… Pēc ne pārāk garas un ierastas “zinātniskās” darbības 8.b klases skolēni organizēja saviem jaunākajiem kolēģiem no 6.c klases sešas dažādas latviešu tautas rotaļas; tajās arī šodien redzamas tā laika pazīmes, kad pat bērnu rotaļās tika attīstītas savas dzimtās apmetnes karavīra un aizstāvja prasmes. Viņi apguva signālu sistēmu, skrēja dažādos veidos, attīstīja uzmanību un kustību koordināciju... Brīvā dabā viss veicās vieglāk un šķita daudz interesantāks.
   Praktiskās nodarbības noslēgumā tika apspriesti darbnīcas pirmā gada darba rezultāti. Neformālu raksturu diskusijai piešķīra ugunskurs, kā arī gardās desiņas un slavenie amerikāņu māršmelovi, kas bija apcepti uz uguns. Mielošanās ne pārāk atbilda pasākuma tematikai, taču jaunajiem vēsturniekiem sagādāja neparastu prieku.
 
 Līdz mācību gada beigām ir atlicis pavisam maz laika, taču radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija” 25. maijā rīko noslēguma nodarbības visu pilsētas skolu 8. klašu audzēkņiem. Piedzīvojumu spēle "Vecā tirgus laukuma noslēpumi" norisināsies 18. Novembra laukumā un Mazajā Tirgus, Tirgus un Rīgas ielā. Par šo pasākumu mūsu laikraksts noteikti pastāstīs!












Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto


Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām "Matemātiskā modelēšana"

   Sākot ar jauno mācību gadu, projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 5. b klases skolēniem notika individualizētas nodarbības matemātikā, kurās tika attīstītas gan spēcīgāko, gan vājāko skolēnu zināšanas un iemaņas.
   Šo nodarbību laikā spēcīgākie skolēni varēja attīstīt savu matemātisko un loģisko domāšanu, pilnvērtīgāk sagatavoties olimpiādei un starptautiskam matemātikas konkursam „Ķengurs”. Savukārt vājākiem skolēniem, pateicoties šīm nodarbībām, bija iespēja apgūt vai atkārtot stundā izņemto vielu, izmantojot dažādus interaktīvos materiālus, kurus stundā ne vienmēr var paspēt izmantot.
    Varēja redzēt, ka interesantu uzdevumu risināšana un saistošu materiālu izmantošana, sekmēja skolēnu ieinteresētību nākt uz šāda veida nodarbībām, un, protams, paaugstināja matemātisko zināšanu un prasmju līmeni gan vienas grupas, gan otras grupas skolēniem.

Matemātikas skolotāja Marianna Rukmane


   3.a klases skolēni apmeklēja lauku sētu "Zemeņu krastiņi" Aglonas novadā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)" ietvaros. Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes. 3.klašu skolēniem paredzētas praktiskas, pētnieciskas nodarbības, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās."Zemeņu krastiņi" patiešām ir dabas valsts. Pastaiga pa "Zemenes taku" bērniem deva iespēju uzzināt par zemeņu šķirnes audzēšanu Latvijā. Arī novēroja un pagaršoja dažādus dziednieciskus augus: piparmētru, kumelīti, pieneni. Pastaigas laikā pa "Meža taku"  skolēni novēroja meža augus. Viesmīlīga saimniece Anita cienāja ar augu tēju un garšīgu pīrāgu no dabas veltēm. Dabaszinību stunda brīvajā dabā ļoti patika visiem bērniem!

YouTube video


Olga Dalecka



Ārpusstundu pasākums – valodas joma “Riti raiti valodiņa” 

1. Individuālais darbs ar reemigrantiem – Kamile Svygryte (2 stundas nedēļā), Marina Čubreviča (2 stundas nedēļā līdz 01.03.2018.), Egor Khalizev (1 stunda nedēļā no 16.11.2017.) – A.Gureviča, Milena Kovaļova (1 stunda nedēļā), Katrina Vinogradova (1 stunda nedēļā), Leons Aleksandrs Pizāns (2 stundas nedēļā līdz 01.02.2018.) – I.Putāne
2. Individuālais darbs ar AFS studenti - 11.a klases skolnieci Alves Farherr Liliana Vitoria (2 stundas nedēļā) (A.Gureviča)
3. Teātris – 3/4 stundas nedēļā, 2.ab klases (I.Putāne)
4. Mācību ekskursijas (2-5.kl.) :
√ izstāde Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem
√ izstāde Krāslavas pils kompleksā V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas”
√ ekskluzīvo porcelāna leļļu izstāde „Kad piepildās bērnības sapņi” Krāslavas TIC (2 reizes)
√ muzikālā pasaka “Grinča Ziemassvētki” Latgales vēstniecībā Gors
√ Baleta izrāde “Karlsons lido” Latvijas Nacionālajā operā un baletā
√ mācību nodarbība “Latvijas zaļais zelts” Krāslavas vēstures un mākslas muzejā
√ pārgājiens “Daugavas loki”
5. Muzeja nodarbības:
• Mana valsts – Latvija (4.c kl.)
• Valsts simboli (3.kl., 4.c, 5.b kl.)
• Skolas simboli un tradīcijas (4.c kl.)
• Muzeja eskponāti ( 1., 2., kl., 5.kl.)
• Muzeja informatīvā stūrīša iekārtošana (2. -5.kl.)
• Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus (2. – 5. kl.)
• Svinam Mārtiņdienu (2.ab kl.)
• Latvju zīmes (2., 5.b kl.)
• Apsveikums Latvijai (5.b kl)
• Latviešu gadskārtu kalendāra izveide (1., 2., 5.b kl.)
• radošā darbnīca muzejā “Adventes vainaga izgatavošana un Ziemassvētku sagaidīšanas laiks” sadarbībā ar skolotāju Viju Plotku, dalībnieki – 3.,4.klases
• Ziemassvētku ticējumi un tradīcijas (2. - 5. kl.)
• Senie latviešu amati un darba rīki (2 – 5. kl.)
• 1.klases skolēnu ekskursija uz sākumskolas muzeju (1.kl.)
• 5.a klases skolēnu grupas ekskursija uz sākumskolas muzeju
• Darba apdziedājums latviešu tautasdziesmās (5.b)
• Maizes cepšana sensenos laikos (1. -5.kl.)
• radošā darbnīca – ceļojošā izstāde “Senā Krāslava” (2. - 5.kl.)
• Viktorīna “Krāslavai 95” (2 - 6.kl.) programma Plicers
• Viktorīna “No vecmāmiņas pūra lādes” (5.b kl.) Plicers
• Latvijas dižkoki un senās tradīcijas saistītas ar tiem (2. -5.kl.)
6. Raksti laikrakstā “Krāslavas Vēstis” un skolas mājas lapai.
Sagatavoja A.Gureviča, I.Putāne


2018./2019. m.g.

“Māls - visa pirmsākums un pamats” 

   Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" darbība turpinās arī šajā mācību gadā. Projekta ietvaros, oktobrī, 1.a un 1.b klases skolēni devās uz Valda Pauliņa keramikas darbnīcu - interesantu iespēju vietu, kur savas idejas var pārvērst par realitāti gan mazie, gan lielie apmeklētāji.
     Mūsu mācību vizītes mērķis bija tuvāk iepazīstināt skolēnus ar seno, iecienīto Latvijā podniecības amatu, kā arī praktiski, saviem spēkiem pamēģināt izveidot savu māla keramikas darbiņu.
   Mazie pirmklasnieki, uzmanīgi vērojot V. Pauliņa meistarklasi- kā māla pika uz virpas pārvēršas simetriskā traukā, vienbalsīgi sprieda, ka iemācīties virpot ir diezgan grūti!
   Bērniem bija milzīgs gandarījums darboties ar mālu un izveidot katram savu māla trauciņu. Pašlaik mūsu darbiņi rotā skolas etnogrāfiskā muzeja telpu.
   Sagaidot Latvijas simtgadi, pirmklasnieki skolas muzejā izveidoja savu izstādi “Māls - visa pirmsākums un pamats”. Tajā var redzēt māla keramikas izstrādājumu daudzveidību un tā lietderību katra cilvēka dzīvē.
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video




Multimedijas izstādes “Svilpaunieki plus” apmeklējums 

   18.10.2018. Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika Aleksandra un Ingas Maijeru multimediju izstādes “Svilpaunieki plus” atklāšana. Šo interesanto pasākumu projekta ietvaros apmeklēja 6.a klases skolēni.
   Izstādē skatītājus priecēja mākslinieces radītie svilpaunieki, sienas dekori, vēja zvani un citi mākslas darbi. Mākslinieces krātuvē ir tūkstošiem svilpaunieku. Katrs izceļas ar savu formu, rakstu, krāsu un skanējumu. Skolēniem bija iespēja ne tikai apskatīt svilpauniekus, bet arī dzirdēt to skanējumu un uzzināt svilpaunieku rašanās stāstu.
   Prieks, ka mūsu novadā dzīvo tik radoši un talantīgi cilvēki!
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video




Ciemos pie Mārtiņgaiļa! 

Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams. 

(latviešu tautasdziesma) 
   Mārtiņdiena iezīmē rudens beigas un ziemas iestāšanos – tas ir viduspunkts starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem, jeb rudens un ziemas saulgriežiem. Savukārt Mārtiņa zīme – Mārtiņgailis – simbolizē gaismu un uguni, kā arī tā ir auglības, pārticības un rudens ražas zīme.
   Mārtiņgailis ir plaši apdziedāts latviešu tautasdziesmās. Tādēļ, tuvojoties Mārtiņdienai, sākumskolas skolēni pulcējās radošajā darbnīcā “Ciemos pie Mārtiņgaiļa”. Skolotājas bērniem pastāstīja, kā agrāk tika svinēti Mārtiņi un kādas ir svētku tradīcijas. Radošajā darbnīcā tika veidoti, aplicēti, zīmēti un gleznoti Mārtiņgaiļi. Katram skolēnam bija iespēja radoši izpausties un aizraujoši pavadīt laiku!
Sk. Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video




   Šī gada 9. novembrī 1.a klases skolēni apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku – Bērnu literatūras nodaļu, kurā mūs viesmīlīgi sagaidīja bibliotekāre - Žaneta Moiseja. Viņa iepazīstināja mūs ar esošo grāmatu klāstu bibliotēkā, lai rosinātu skolēniem lasīt grāmatas latviešu valodā. Vizītes laikā mēs apskatījām izstādi “100 lietas par Latviju”.
   Lai tuvāk iepazītos ar dažādiem grāmatu varoņiem, skolēni aktīvi piedalījās zīmēšanas darbnīcā, ilustrējot tos uz kartona ar akrila krāsām.
   Bērnu izveidotos darbiņus varēs apskatīties grāmatu un zīmējumu izstādē ”Ciemiņi no grāmatām”, kura tiks atklāta 16. novembrī.
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video




   Lai radītu īstu Ziemassvētku noskaņu un iepazītos tuvāk ar mūsu krāslaviešu radošo darbību, 1.a klases skolēni 19.12.18. apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku un aplūkoja Ivetas Alžanovas krustdūrienu tehnikā izšūto 100 grāmatzīmju izstādi, Z/S’’Kurmīši’’- bišu vaska lietās Ziemassvētku svecītes.
   Paldies bibliotekārei par jauko stāstījumu un garšīgo Ziemasvētku cienastu- piparkūkām! 
 Leokādija Pizāne, Iveta Putāne







Svētku prieks ienāk katrā mājā! 

   19.12.18. skolas Ziemassvētku pasākumā 3.b klases skolēni saviem vecākiem, skolotājiem un skolēniem parādīja, projekta ietvaros, iestudēto izrādi ‘’Ziemassvētki mežā’’. 
   Tas ir pamācošs stāsts par to, kas tad īsti ir Ziemassvētku prieks! Vai tikai dāvanas, vai Ziemassvētku noskaņa, ko svētkos katrā mājā rada izpušķotā eglīte ar degošām liesmiņām? 
   Bērni atminēja Ziemassvētku vecīša mīklu, parādīja savas labākās rakstura īpašības- labsirdību, iecietību, izpalīdzību, atjautību. Par to svētku priekšvakarā viņi saņēma balvas un dāvanas, kas atradās Ziemassvētku vecīša maisā! 

Iveta Putāne



Latvija maziem un lieliem “Ieraugi & ķer ciet” 

   1.-6.klašu skolēni ar prieku izspēlēja aizraujošu spēli “Ieraugi & ķer ciet”. Spēle sastāv no 31 žetona ar Latvijai raksturīgiem simboliem/attēliem. Uz katra žetona ir 6 dažāda izmēra simboli un tikai viens identisks simbols/attēls starp jebkuriem diviem žetoniem. Spēles galvenais uzdevums - pirmajam ieraudzīt 2 identiskus simbolus un nosaukt tos. Par katru pareizu atbildi skolēni saņēma žetonus. Tie, kuri saņēma vairāk žetonu un pareizi nosauca simbolus, saņēma pateicības rakstus.
   Spēle ir lieliska iespēja attīstīt skolēnu uzmanību, koncentrēšanās spējas, kā arī iemācīties pareizi nosaukt Latvijas simbolus un nozīmīgākās Latvijas vietas (piemēram, Ventas rumba, Melngalvju nams, Rīgas pils u.c.). Skolēni pilnveidoja savas prasmes strādāt pāros un grupā, kā arī priecāties par citu panākumiem.
   Paldies, “Mācīties darot” komandai par šī materiāla izveidi. Spēle ceļo no klases uz klasi, un skolēni turpina pilnveidot savas zināšanas par Latvijas simboliem, valsts svētkiem, ievērojamām personām un nozīmīgām vietām.

YouTube video


I.Putāne, L.Pizāne




100 Latvijas simboli mums apkārt 

  
 
Par godu Latvijas 100 gadei 4.b, 5.b un 6.b klases skolēni izveidoja ilustratīvu materiālu “100 Latvijas simboli mums apkārt”. Tie ir 10 Latvijas oficiālie simboli, Latvijas gada dzīvnieki, putni, augi, sēnes, koki, kukaiņi (katrā grupā pa 10 simboliem no 2008. līdz 2018.gadiem), Latvijas svētku tradīcijas, nacionālie ēdieni un ievērojamākās Latvijas vietas. 
   Skolēni apkopoja informāciju, vizualizēja, pētīja latviešu folkloru – meklēja atbilstošās tautasdziesmas, mīklas, parunas, ticējumus. Uzzināja, kādi augi, sēnes, koki aug Latvijas mežos un pļavās, kas tiem raksturīgs un kā tos atpazīt. Uzzināja, kādi ir Latvijas aizsargājamie dzīvnieki, augi, putni un kukaiņi. Šis radošs darbs veicināja skolēnu izpratni par vērtībām, bagātināja kultūrvēsturisko pieredzi un stiprināja piederību Latvijas valstij.
    Skolēni pie šī materiāla izveides strādāja divus mēnešus un pie sākumskolas etnogrāfiskā muzeja “No vecmāmiņas pūra lādes” iekārtoja izstādi.Tagad sākumskolas skolēni, apmeklējot skolas muzeju, ar lielu interesi pēta krāsaino un izglītojošo materiālu par Latvijas 100 simboliem.
   Sagatavoto materiālu turpmāk būs iespēja izmantot arī latviešu valodas, dabaszinību un sociālo zinību stundās. Darbs ir veiksmīgi padarīts un materiāli tiks izmantoti mācību procesā! 





Iveta Putāne, Leokādija Pizāne


 
 16. aprīlī 5.-9. klašu audzēkņi devās ekskursijā uz Rīgu, ekskursijas mērķis bija iepazīties ar saldumu fabrikas “Laima” vēsturi un produkciju.
   “Laima” ir pats pazīstamākais saldumu brends Latvijā, kas apvieno visu saldumu vēsturi Latvijas industrijā pēdējo gadsimtu laikā.
   “Laimas” unikālo garšu nodrošina šokolāde, kas pagatavota, saglabājot vēsturisko recepti un pagatavošanas mākslu, un ko papildina mūsdienīgas tehnoloģijas un ražošanas veidi.
   Pašlaik “Laimas” produktu portfelī ir gandrīz 250 dažādi produkti, kas pieejami gan Latvijā, gan ārzemēs. “Laimas” produkcija tiek eksportēta uz 20 pasaules valstīm: ASV, Kanādu, Ķīnu, Izraēlu, Lielbritāniju, Īriju, Krieviju, Baltkrieviju, Azerbaidžānu, Kazahstānu, Turkmenistānu un citām.
   Tiek uzskatīts, ka viens no vēsturiskajiem prototipiem mūsdienu "Laimai" ir uzņēmēja Teodora Rīgerta fabrika, kas atvēra savu ražošanu Rīgā 1870. gadā. Tāpēc arī uz “Laimas” produkcijas ir minēts šis gads. Rīgerta uzņēmums bija pirmais šāda veida uzņēmums Rīgā.
   2015. gadā uzņēmums, kam ir tik gara vēsture, tika pārdots skandināvu korporācijai “Orkla Confectionery and Snacks Latvija”, tāpēc šobrīd Jūs uz katras “Laimas” šokolādes iepakojuma pamanīsiet nelielu uzņēmuma “Orkla” zīmolu.
   Ekskursijas laikā iepazināmies ar daždažādu konfekšu un toršu veidiem, kā arī ar lielu gandarījumu baudījām karsto šokolādi.
   Pēc ekskursijas devāmies uz šokolādes meistardarbnīcu, kur katrs izgatavoja konfektes, iepakoja kastītē, pielīmēja uzņēmuma zīmolu un skaisti apsēja ar lentīti. Daudziem skolēniem šī daļa iepatikās visvairāk. Iespējams, ka kādam šī pieredze palīdzēs arī nākotnes profesijas izvēlē.
   Ekskursijas beigās katrs no mums saņēma šokolādi ar uzrakstu “Es mīlu...”, iegādājās suvenīrus ar uzņēmuma zīmolu un, protams, saldumus.
   Ekskursija tika organizēta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros. 












YouTube video


Lilija Jasinska



Ekskursija uz LU Botānisko dārzu

   8.a un 9.a kl. skolēni  projekta "SAM832 mācību saturs: STEM un vides joma"  ietvaros 25. aprīli devās mācību vizītē uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Mācību vizītes programmas mērķis bija iepazīšanās ar Botāniskā dārza vēsturi, augu kolekcijām, pētniecības darba funkcijām jauno botāniķu izglītošanā.

   Gide pastāstīja par īpašajiem kokiem, kuru dzimtene nav Latvija. Tropu mājas eksotiskos augus bērni pētīja ar interesi, jo šo augu atsevišķie eksemplāri redzēti kā istabas augi puķupodos. Gide iepazīstināja arī ar augu ietekmi uz cilvēka veselību un ar šo augu izmantošanas iespējām. Skaists piedzīvojums bija Taureņu māja, kur varējām pabūt vienkopus ar tik krāšņiem taureņiem.

   Ekskursijas laikā varējām apskatīt acāliju ziedēšanu. Acāliju kolekcija ir viens no dārza lielākajiem lepnumiem. LU Botāniskajā dārzā aplūkojamā kolekcija ir lielākā acāliju kolekcija visā Baltijā – tajā apskatāmi 124 dažādi kultivāri. Pašreizējās kolekcijas veidošanu 1956. gadā sāka veidot profesors Rihards Kondratovičs, toreizējais LU Botāniskā dārza direktors, acāliju un savvaļas rododendru selekcionārs.

   Ekskursija noslēdzās magnoliju  dārzā. LU Botāniskā dārza brīvdabas ekspozīcijā ir 17 dažādas sugas un šķirnes. Varenais krāšņums bija īpaši emocionāls baudījums!



I.Solima



   2.maijā 4.a, 3.b un 1.b klašu skolēni apmeklēja Līgatnes dabas takas projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai/Krāslavas Varavīksnes vidusskola” ( Projekts 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros. Tas bija patiešām brīnišķīgas dabaszinību stundas brīvajā dabā. Gaujas krastā, mežainām gravām bagātajā apvidū, vairāk nekā 5 km garumā ierīkotas takas, kur var vērot Latvijas faunai raksturīgus savvaļas dzīvniekus un putnus. Līgatnes dabas takās, tāpat kā Latvijas mežos, dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem. Mums paveicies dabas taku iežogojumos vērot aļņus, lapsas, lāčus, lūšus, mežacūkas, vāveres, ežus, kā arī putnus - ūpjus un pūces. Vēl mums bija iespēja uzkāpt 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vērot Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.

YouTube video

Olga Dalecka



   9.maijā 9.a un 9.b klases skolēni pēc projekta ESF Nr.8.3.2.2./12/I/001 ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” apmeklēja Rīgas Stradiņa universitāti un Sky parku.
   Rīgas Stradiņa universitātē gids mums stāstīja par medicīnu senajos laikos, kad cilvēki vēl dzīvoja alās, par to, kā tā attīstījās līdz mūsu laikiem. Visvairāk mums patika stāsts par viduslaikiem. Bija ļoti reālistiskas cilvēku vaska figūras.
   Mēs redzējām cilvēka orgānus ar pataloģijām. Bija neierasti skatīties uz suņu izbāzeņiem, ar kuriem kādreiz veica eksperimentus. Pēdējā muzeja telpa veltīta kosmosam. Mēs varējām aplūkot kosmonautu pārtiku.
   Mēs domājam, ka šis muzejs bija visinteresantākais no visiem muzejiem, kuros esam pabijuši.
   Pēc muzeja apmeklējām Sky parku. Tur mēs bijām 2 stundas. Tā bija lieliska iespēja pārbaudīt savas fiziskās spējas, jo veselīgais jeb kustīgais dzīves veids lieti noder, par to mēs pārliecinājāmies muzejā. 

YouTube video



9.a klases skolnieces A.Grodja, O.Kleščinska, K.Delvere


Ekskursija uz muzeju "Andrupenes lauku sēta" un Kroma kolns 

   7. klases skolēni projekta ”SAM832 mācību saturs : STEM un vides joma” ietvaros 31. maija devās mācību vizītē uz Andrupenes lauku sētu un Kroma kolnu. Mācību vizītes mērķis bija iepazīšanās ar purva augiem un latgaliešu lauku kultūru un vēsturi.
   Andrupenes lauku sētā mūs sagaidīja plaša programma: iepazīšanās ar 20.gadsimta sākuma Latgales lauku sadzīvi un darbošanās dažādās radošajās darbnīcās. Ekskursijas vadītāja Skaidrīte parādīja mums simtgadīgu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām. Senāk maizi Latvijā cepa katrā lauku mājā. Galvenā jeb dienišķā maize ir rupjmaize, ko cep no rudzu miltiem. Maizes cepšanai vajadzīga īpaša krāsns un darbarīki: abra, mente, kruķis, lize, abrkasītis un čauksture – līki iesieta slota krāsns izslaucīšanai. Uz kukulīša, to citviet dēvē arī par klaipiņu, ar pirkstiem vai delnas malu iespieda zīmi. Visbiežāk tas bija krusts, slīpais krusts vai svītras. Mēs kopā ar Andrupenes saimniecēm cepām maizi un sapratām, ka tas nav viegls darbs. Nogaršojām maizīti, kuru sagatavojām pašu rokām. Aiz muzeja mēs vārējam apskatīt Andrupenes purva taku un ejot pa laipu, iepazīties ar purva augiem . Bērni ar lielu interesi apskatīja vaivariņu, kuram ir reibinoša smarža, maziņu apaļlapu raseni, ziedošas dzērvenes, un redzēja 300-gadīgas purva priedes.
   Otrais pieturas punkts mūsu ceļā bija Kroma kolna bruoliste Andrupenes pagastā, kur bruolistes virsaiša Aleksandra Lubāna vadībā mēs aizceļojām 1000 gadu senā vēsturē. Skolēni apskatīja seno latgaļu bagātīgās rotas un uzzināja par to pielietojumu, noklausījās virsaiša stāstījumu par senlatviešu pilskalniem, sadzīvi tajos, nodarbošanos, aizsardzību pret uzbrucējiem. Lielu interesi izraisīja senlatviešu ieroči – cirvji, zobeni, vairogi, stopi un bultas, un iespēja tos paturēt rokās. Skolēni varēja pielaikot bruņukreklus un cepures, cīnīties ar mācību zobeniem un vērot apkārtni no aizsardzības torņa. 

YouTube video



I.Solima
  
Comments