Projekti‎ > ‎

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

   Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.
   Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
   Projekta realizēšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzsākta 2017.gada septembri.
   Projekts ir vēsts uz tādām mācību organizācijas formām un pieejām, kas atbilst šodienas skolēnu attīstībai, spējām uztverei un arī vēlmēm.
   Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. – 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem, skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.
   Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas Varavīksnes vidusskolā darbosies 3 jomās –
1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide, inovatīva interešu izglītības programma “Robotika”;
2) Valodas joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;
3) Multidisciplinārā joma – saistīta ar deju,sportu mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm.
   Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes :
· individuālas nodarbības 2.-6.kl. skolēniem, lai atbilstoši savām spējām apgūtu matemātiku;
· praktiskas, pētnieciskas nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās;
· skolotāja palīga atbalsts valodu un matemātikas stundās;
· mācību vizītes uz DU laboratorijām, AHHA centru, dabas nacionālajiem parkiem;
· robotikas nodarbības sākumskolā un pamatskolā;
· praktiskā darbošanās 5.-9.klašu skolēniem, lai radītu interesi, izprastu un iejustos Latvijas vēstures notikumos;
· nodarbības latviskās kultūras izzināšanā (individuālas konsultācijas reemigrantiem un AFS studentei, kultūras pasākumu apmeklēšana, radošās nodarbības skolas etnogrāfiskajā muzejā, dažādas radošās darbnīcas).
Skolas projekta koordinatore Vija Marhileviča


    2017./2018. m.g.

Māksla izdaiļo ikviena cilvēka iekšējo pasauli
  
 
 Priecājamies, ka projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus – teātra izrādes, izstādes muzejos, koncertus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācību procesā, jo tās veicina pasaules izzināšanu. Personiskā sastapšanās ar mākslas darbiem veicina domāšanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi audzināt prasmi saskatīt estētisku skaistumu dažādās lietās: stiklā, lellēs, mākslas darbos, mācīt priecāties par šo skaistumu, gūt pozitīvas emocijas, dalīties ar tām skolā un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka. 
   Pateicoties ES projekta finansējumam, pirms rudens brīvlaika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem, V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas” un ekskluzīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad piepildās bērnības sapņi”. 
   Viesmīlīgā saimniece Larisa ar siltumu un mīļumu sagaidīja mūs un vienkāršā, bērniem saprotamā valodā, aizraujoši pastāstīja par leļļu kolekciju un tās tapšanu. 
   TIC telpās atrodas īsta porcelāna leļļu karaļvalsts. Skumjas un graciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un noslēpumainas 480 lelles no dažādām pasaules malām sadzīvo kopā centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku atveidotie pasaku, reliģiskie, vēsturiskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai lellei ir savs raksturs, emocijas - gluži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes dāmas - lelles - raudzījās uz mums. Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas deva iespēju iepazīt dažādu laika posmu modi. Pārņēma prieka izjūta, redzot to, ar kādu darba mīlestību tika darināta un vākta kolekcija. Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos izraisīja spilgtas emocijas un padarīja nedēļas nogali krāsaināku. 
   „Gaismas laiks” izstādē mēs vērojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie sienas pulksteņi izskatījās kā rakstainas, adītas vai tamborētas sedziņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni brīnījās par to, cik daudzkrāsains un košs var būt stikls, cik daudz dažādu mākslas darbu var izveidot no stikla! 
   Gleznu izstādē, pateicoties Eduarda Danovska stāstījumam, mēs iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz gleznām, lai varētu ieraudzīt mākslinieka darbos pausto noskaņu un sižetu. Agita Gureviča, Iveta Putāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskolaRadošā darbnīca “Latvju zīmes” 

   15.novembrī, tuvojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, 5.b klases skolēni pulcējās muzeja nodarbībā – radošajā darbnīcā “Latvju zīmes”, lai vairāk uzzinātu par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu. Skolēni radoši darbojās – izvēlējās sev tīkamāko rakstu zīmi – uzzīmēja to, izgrieza un izrotāja skolas etnogrāfisko muzeju. Muzejā izpēlēja spēli – izmantojot sagatavotās kartiņas ar rakstu zīmes attēliem, nosaukumiem un skaidrojumiem, vēlreiz aktualizēja to nozīmi.
   Paldies par aktīvo dalību 5.b klases skolēniem – Agnesei Grodjai, Viktorijai Zujevai, Žanim Novičonokam, Mariannai Konstantinovičai, Sintijai Nemeņonokai, Diānai Ļahovskai, Sanitai Oļehnovičai, Intai Ignatovičai un Jūlijai Hveckovičai!Skolotāja Agita Gureviča


Radošās nodarbības “Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus” 

   
Projekta ietvaros 3. un 4.klašu skolēniem tika organizētas radošās nodarbības par Latvijas pilsētu ģerboņiem. Skolēniem bija iespēja iepazīt lielāko Latvijas pilsētu ģerboņus, to nozīmi un pilsētu atrašanās vietu Latvijas kartē. 
   Izmantojot krāsaino Latvijas pilsētu ģerboņu karti,skolēni grupās minēja krustvārdu mīklu. Katram ģerbonim meklēja atbilstošu pilsētas nosaukumu. Tālāk sekoja darbs ar Latvijas karti un ģerboņu kartiņām. Latvijas kartē skolēni piestiprināja attiecīgās pilsētas ģerboņa attēlu. Diskutēja par to, kurās Latvijas pilsētās viņi ir bijuši un kādi kultūras objekti ir apskatāmi šajās pilsētās. Nolēma, uz kuru pilsētu viņi gribētu doties aizraujošā ekskursijā!
   Nodarbības beigās aktīvākie skolēni saņēma nelielas dāvanas un diplomu par radošu darbu nodarbībā!Skolotājas Agita Gureviča, Iveta PutāneAdventes gaismas gaidīšanas laiks.... 

   Ir sācies gada skaistākais laiks – četras adventes nedēļas. Sākumskolas skolēni pulcējās etnogrāfiskajā muzejā, lai kopīgi izveidotu Adventes vainagu un radītu muzejā svētku noskaņu. Skolēni darināja rotājumus Adventes vainagam, izrotāja muzeju ar pašizveidotām krāsainām sniegpārslām un Ausekļa zīmēm. Pārrunāja Adventes vainaga simbolisko nozīmi un Ziemassvētku sagaidīšanas tradīcijas.
   Izsakām pateicību skolotājai Vijai Plotkai par interesantu, radošu nodarbību un sarūpētām dāvanām.
Lai visiem mierīga un silta advente! 

YouTube videoSkolotājas Agita Gureviča, Iveta Putāne


Projekts „Robotikas diena”

YouTube video   Skolēni piedalījās projektā "Robotikas diena", kur viņi ar saviem uzmeistarotajiem LEGO programmētajiem robotiem veica testa braucienus, paraugdemonstrējumus un klātesošajiem tika atklāts, kā tie tika būvēti un to uzbūves īpatnības. Skatītājiem bija iespēja šos LEGO robotus apskatīt, nobildēt un mijiedarboties ar tiem. Dalībniekiem un klātesošajiem tas bija jauns skats uz LEGO produkcijas jaunajām iespējām un ko tās dod jauniešiem jaunu zināšanu apguvē un savu visneparastāko ieceru realizēšanā.
   Projektu finansēja: Krāslavas novada dome.
Jānis Stepiņš


Ciemos pie Grinča 

   
 Dāvanas, dāvanas, dāvanas.... Mums visiem patīk saņemt dāvanas un svinēt ziemas saulgriežus. Bet, kā Ziemassvētkus svin Grinčs?
   Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, 22.decembrī, Latgales vēstniecībā „Gors” Rēzeknē Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni, projekta „Valodas joma” ietvaros, noskatījās lielisku muzikālo pasaku „Grinča Ziemassvētki”. Stāsts bija par piedošanu, sapratni, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par draudzību un galveno varoni - Grinču.
   Grinčs bērnībā bija izstumts no sabiedrības tikai tāpēc vien, ka bija citāds. Kad Grinčs izauga liels, dzīvojot vientulībā - savā alā, kļūst ļauns. Mazā meitenīte Sintija caur savu mīlestību, sapratni, velk Grinču ieskatīties atpakaļ - pagātnē, padarot to atkal par cilvēku un sākt ticēt labajam. Tas notiek skaistajos, burvīgajos Ziemassvētkos!
   Galvenā aktiera - Grinča vizuālais tēls bija īsts šedevrs! Grinčs uz skatuves brīžiem atļāvās tādas lietas, kas skatītājos izraisīja sajūsmu un smieklus.
   Šī izrāde mums visiem radīja īstu svētku noskaņu, kā arī lika katram pārdomāt par svarīgākajām dzīves vērtībām. Skolēni bija sajūsmā par jaunu, skaistu koncertzāli, spilgtām dekorācijām, talantīgiem aktieriem, brīnumainu mūziku. Tā ir īsta Ziemassvētku dāvana visiem, kas noskatījās šo pasaku un tā paliks atmiņā ilgi, jo ilgi. Pēc pasakas noskatīšanās skolēni devās pie skaistās egles un spožiem engeļiem, novēlēja viens otram priecīgus Ziemassvētkus un brīnumiem pilnu ziemas brīvlaiku.
   Mēs priecāsimies, ja mūsu uzrakstītie iespaidi aizvilinās kādu ģimeni noskatīties šo burvīgo izrādi! 


Iveta Putāne, Agita Gureviča „Ziemassvētku vecīša darbnīcā”

   20. un 21. decembrī 2.a un 2.b klases skolēni, kuri apmeklē,projekta ietvaros, teātra pulciņu, iepriecināja 1.a klases skolēnus, vecākus un citus ciemiņus ar nodarbībās iestudēto pasaku lugu „ Ziemassvētku vecīša darbnīcā”.
   Uzveduma tēma bija veltīta Ziemassvētku gaidīšanai mežā. Satraukumiem pilnajā gaidīšanas laikā, gribot negribot, mežā atgadās dažādas ķibeles-žagata nozagusi visas eglītes rotas! Taču zvēri un putni grib svinēt svētkus pie izpušķotas eglītes, tāpēc dodas ciemos pie rūķīšiem lūgt palīdzību.
   Rūķīšu meistari liek lietā visas savas prasmes, lai mežā būtu īsta svētku sajūta. Visiem kopā draudzīgi strādājot, dziedot un dejojot, izdodas izpušķot eglīti un līksmi nosvinēt svētkus!Latvijas zaļais zelts 

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:
Oši, kļavi gavilēja,
Vītoliņš čivināja.
(latviešu tautasdziemsma)

   Mežs mums ir visapkārt. Mežs – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet cik daudz par to zinām? Vai steidzīgajā dzīves ritmā protam to novērtēt? Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, 3.b klases skolēni devās uz Krāslavas vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Latvijas zaļais zelts”. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par koksnes un mežu nozīmi tautsaimniecībā un ikdienas dzīvē. Stāstījums par Latvijas mežiem – mūsu nacionālo bagātību - rosināja skolēnos atbildību pret vidi un veicināja izpratni par vērtīgo dabā.
   Pateicamies Eduardam Danovskim par izzinošu nodarbību skolēniem! 
Iveta Putāne, Agita Gureviča


 
 
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 25.martā – Komunistiskā genocīda upuru dienā - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.a,b klases skolēni devās ekskursijā pa Vecrīgu, apskatot senos- Latvijas kultūras arhitektūras pieminekļus – Rīgas nocietinājuma aizsargmūri, Doma laukumu, Rātslaukumu, Melngalvju namu u.c. Pie Brīvības pieminekļa noklausījās Latvijas prezidenta runu un noskatījās ziedu nolikšanas ceremoniju.
   Pēcpusdienā, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, skolēni, divos cēlienos, noskatījās Astridas Lingrēnes radītā harismātiskā, lidojošā personāža ar propelleri-Karlsona - kūdītāja nedarbus baletizrādē. Pirmo reizi bērni redzēja, kā kustību valodā (pantomīmā, stilizētā estrādes dejā) var izpausties baletmeistari. Izrādi piepildīja gan asprātīgs humors, gan sirsnība, tērpu košums, deju krāšņums, gan izrādes spraigie notikumi, gan orķestra krāsainība (valsis, kankans, polka u.c.)
   Sajūsmu radīja “Laimas” šokolādes konfektes, ledenes un čupačups, kas dejoja valsi stilizētos tērpos, Karlsons, kas izrādes beigās gan kapitulēja uzdāvinātā kucēna priekšā, tomēr atgriezās uz paklanīšanos astoņu dzīvu toršu sabiedrībā.
   Noguruši, bet iespaidiem pārpildīti, mēs atgriezāmies mājās. Iveta Putāne, Agita Gureviča


Rāznas nacionālais parks

   Pateicoties projektam SAM832 STEM un vides joma, dabaszinības nedēļas laika, 8. klašu skolēni , devās ekskursija Raznas nacionāla pakā. Sākuma mēs apmeklējām Dabas aizsardzības pārvaldi , kur mums pastāstīja par dabas aizsargājamiem objektiem Raznas nacionāla parkā. Tāpat skolēniem bija iespējā paspēlēt un atbildēt uz jautājumiem par Latgales dabu. Pēc tam mēs aizgājām pie Raznas ezeru un novērojam putnus binoklī.
   Lipuškos mēs bijām muzejā, kur apskatījām dažādu zvaniņu kolekciju. Kolekcija ietilpst pieci tūkstoši dažādu zvaniņu. Katram zvaniņam ir sava vēsture. Mums pastāstīja kā veidojas šis kolekcijas.
   Mums bija iespēja apmeklēt Mākoņkalnu un Lielu Liepu kalnu (289,3 m.v.j.l. Latvijā trešā augstākā virsotne) , kur mēs paceļamies uz skatu torni (augstākais koka skatu tornis Latvijā (34m)) . No kura paveras iespaidīgs skats uz apkārtējo ainavu, Rāznas un citiem ezeriem. No stāvlaukuma līdz skatu tornim apmeklētājus aizved 830 m gara Lielā Liepu kalna taka ar informācijas stendiem, atpūtas vietām un šūpolēm. 
I.Solima

   Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros piecpadsmit 3.-4. klašu skolēni apmēklēja bērnu zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī. Tā ir pateicība skolēniem par zinātniski – pētnieciskajiem darbiem. Šajā mācību gadā divpadsmit ZPD tika prezentēti skolas konferencē un septiņi ZPD – novada konferencē.
    4.a klases skolniece Nikola Stepanenko ar savu pētījumu iegūva 3.pakāpes diplomu. Centra ZINOO apmēklējums nostiprinās bērnu interesi par dabaszinībām un iedvesmos veikt jaunus pētījumus. 
   Izsakām pateicību Anitai Gžibovskai un Andrejam Zelenkovam par palīdzību brauciena organizēšanā.
Olga Dalecka

Tirgus laukuma noslēpumi 

   
Jauniešu projektu “Izzinoša spēle “Krāslavas vecā tirgus laukuma noslēpumi””, kuru izdomāja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases audzēkņi, finansiāli atbalstīja mūsu pašvaldība. Zinādami, ne tikai pēc nostāstiem, ka vēsturi mācīties ir daudz interesantāk dzimtās pilsētas ielās, astotās klases skolēni nolēma organizēt piedzīvojumu (kvesta) spēli 18. Novembra laukumā pilsētas skolu audzēkņiem. Viņi savāca informāciju, izveidoja spēles nolikumu un noteikumus. Uzaicinājumi tika izsūtīti visu Krāslavas skolu audzēkņiem. Atsaucās ģimnāzija, bet Varavīksnes vidusskolā izveidojās pat divas komandas. Tādā sastāvā arī norisinājās spēle. Projekta autori bija novērotāju lomās.
   25. maijā pulksten divos dienā, pēc īsas instruktāžas, tika dots starts kvesta spēlei. Katra komanda saņēma aizlīmētu aploksni, kurā atradās “slepenā” objekta fotogrāfija un QR kods, ar šifrētu pavedienu. Kopumā katrai komandai bija vienpadsmit tādi objekti. Virsnieku sapulce, Rabinoviča tabakas bode, Pildegoviča muzejs, Bonina aptieka… Mūsu vecais tirgus laukums ļoti saudzīgi glabā atmiņas par pilsētas gadsimtu vēsturi.
   
   Kad visi objekti tika atklāti, nofotografēti, dalībnieki pulcējās laukumā pie strūklakas, lai fiksētu savus panākumus. Spēle noslēdzās kafejnīcā “Todes”, kur pie galdiņiem, mielodamies ar vēsu dzērienu un kūkām, dalībnieki dalījās savos iespaidos; tika apkopoti arī rezultāti. Divas pirmās vietas un viena otrā. Par uzvarētājiem kļuva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda un Varavīksnes vidusskolas 7.a klases komanda. Balvas, grāmatas par vēsturiskām tēmām, saņēma visas trīs komandas. Vienojāmies septembrī atkārtot šo pasākumu, šoreiz izvēloties veco grāfu parku, kurā tik daudz noslēpumu un mīklu.
   Īstenotais projekts 8.b klasei kļuva par noslēdzošo pasākumu radošajā darbnīcā “Vēstures notikumu rekonstrukcija”. Darbnīca darbojās cita, daudz lielāka projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)” ietvaros, kuru atbalstīja Eiropas Sociālais fonds. Jaunajā mācību gadā darbnīca turpinās darbu, līdz ar to neparastu pasākumu un piedzīvojumu kļūs vēl vairāk!

Andrejs JAKUBOVSKIS (projekta “Izzinoša spēle “Krāslavas vecā tirgus laukuma noslēpumi”” koordinators) 
Autora foto
Fotoattēlos: Spēles dalībnieki pirms starta; “Slepenie objekti”
Radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija”; praktiskās nodarbības Šokolādes kalnā

   
Visu mācību gadu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā aktīvi darbojās radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija”, kuras nodarbības norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Visa mācību gada laikā 6.c un 8.b klases skolēni nodarbojās ar vēsturiskiem pētījumiem, balstoties uz dažādiem avotiem. Veidoja seno karavīru tērpu, zīmēja Latvijas teritorijā dzīvojušā senākā cilvēka mitekli, skatījās un pārrunāja vēsturiskas mākslas un dokumentālās filmas, kuras uzņemtas mūsu valstī. 10. maijā radošās darbnīcas dalībnieki skolotāju pavadībā pēc stundām devās uz Šokolādes kalnu, lai skatītu to vietu, kur kādreiz atradās senākā apmetne mūsu pilsētas teritorijā.   
   
  Pastaiga-pārgājiens sākās ar objekta vizuālo apsekošanu un raksturīgo pazīmju meklēšanu, kuras pierāda, ka Šokolādes kalns patiesi kādreiz bija pilskalns ar nocietinājuma apmetni kalna virsotnē. Ātri atradām visus pierādījumus: mākslīgi izlīdzināto virsmu, stāvās nogāzes, tuvumā esošo ūdenstilpni… Pēc ne pārāk garas un ierastas “zinātniskās” darbības 8.b klases skolēni organizēja saviem jaunākajiem kolēģiem no 6.c klases sešas dažādas latviešu tautas rotaļas; tajās arī šodien redzamas tā laika pazīmes, kad pat bērnu rotaļās tika attīstītas savas dzimtās apmetnes karavīra un aizstāvja prasmes. Viņi apguva signālu sistēmu, skrēja dažādos veidos, attīstīja uzmanību un kustību koordināciju... Brīvā dabā viss veicās vieglāk un šķita daudz interesantāks.
   Praktiskās nodarbības noslēgumā tika apspriesti darbnīcas pirmā gada darba rezultāti. Neformālu raksturu diskusijai piešķīra ugunskurs, kā arī gardās desiņas un slavenie amerikāņu māršmelovi, kas bija apcepti uz uguns. Mielošanās ne pārāk atbilda pasākuma tematikai, taču jaunajiem vēsturniekiem sagādāja neparastu prieku.
 
 Līdz mācību gada beigām ir atlicis pavisam maz laika, taču radošā darbnīca “Vēsturisko notikumu rekonstrukcija” 25. maijā rīko noslēguma nodarbības visu pilsētas skolu 8. klašu audzēkņiem. Piedzīvojumu spēle "Vecā tirgus laukuma noslēpumi" norisināsies 18. Novembra laukumā un Mazajā Tirgus, Tirgus un Rīgas ielā. Par šo pasākumu mūsu laikraksts noteikti pastāstīs!
Andrejs JAKUBOVSKIS 
Autora foto


Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām "Matemātiskā modelēšana"

   Sākot ar jauno mācību gadu, projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 5. b klases skolēniem notika individualizētas nodarbības matemātikā, kurās tika attīstītas gan spēcīgāko, gan vājāko skolēnu zināšanas un iemaņas.
   Šo nodarbību laikā spēcīgākie skolēni varēja attīstīt savu matemātisko un loģisko domāšanu, pilnvērtīgāk sagatavoties olimpiādei un starptautiskam matemātikas konkursam „Ķengurs”. Savukārt vājākiem skolēniem, pateicoties šīm nodarbībām, bija iespēja apgūt vai atkārtot stundā izņemto vielu, izmantojot dažādus interaktīvos materiālus, kurus stundā ne vienmēr var paspēt izmantot.
    Varēja redzēt, ka interesantu uzdevumu risināšana un saistošu materiālu izmantošana, sekmēja skolēnu ieinteresētību nākt uz šāda veida nodarbībām, un, protams, paaugstināja matemātisko zināšanu un prasmju līmeni gan vienas grupas, gan otras grupas skolēniem.

Matemātikas skolotāja Marianna Rukmane


   3.a klases skolēni apmeklēja lauku sētu "Zemeņu krastiņi" Aglonas novadā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)" ietvaros. Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes. 3.klašu skolēniem paredzētas praktiskas, pētnieciskas nodarbības, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās."Zemeņu krastiņi" patiešām ir dabas valsts. Pastaiga pa "Zemenes taku" bērniem deva iespēju uzzināt par zemeņu šķirnes audzēšanu Latvijā. Arī novēroja un pagaršoja dažādus dziednieciskus augus: piparmētru, kumelīti, pieneni. Pastaigas laikā pa "Meža taku"  skolēni novēroja meža augus. Viesmīlīga saimniece Anita cienāja ar augu tēju un garšīgu pīrāgu no dabas veltēm. Dabaszinību stunda brīvajā dabā ļoti patika visiem bērniem!

YouTube video


Olga DaleckaĀrpusstundu pasākums – valodas joma “Riti raiti valodiņa” 

1. Individuālais darbs ar reemigrantiem – Kamile Svygryte (2 stundas nedēļā), Marina Čubreviča (2 stundas nedēļā līdz 01.03.2018.), Egor Khalizev (1 stunda nedēļā no 16.11.2017.) – A.Gureviča, Milena Kovaļova (1 stunda nedēļā), Katrina Vinogradova (1 stunda nedēļā), Leons Aleksandrs Pizāns (2 stundas nedēļā līdz 01.02.2018.) – I.Putāne
2. Individuālais darbs ar AFS studenti - 11.a klases skolnieci Alves Farherr Liliana Vitoria (2 stundas nedēļā) (A.Gureviča)
3. Teātris – 3/4 stundas nedēļā, 2.ab klases (I.Putāne)
4. Mācību ekskursijas (2-5.kl.) :
√ izstāde Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem
√ izstāde Krāslavas pils kompleksā V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas”
√ ekskluzīvo porcelāna leļļu izstāde „Kad piepildās bērnības sapņi” Krāslavas TIC (2 reizes)
√ muzikālā pasaka “Grinča Ziemassvētki” Latgales vēstniecībā Gors
√ Baleta izrāde “Karlsons lido” Latvijas Nacionālajā operā un baletā
√ mācību nodarbība “Latvijas zaļais zelts” Krāslavas vēstures un mākslas muzejā
√ pārgājiens “Daugavas loki”
5. Muzeja nodarbības:
• Mana valsts – Latvija (4.c kl.)
• Valsts simboli (3.kl., 4.c, 5.b kl.)
• Skolas simboli un tradīcijas (4.c kl.)
• Muzeja eskponāti ( 1., 2., kl., 5.kl.)
• Muzeja informatīvā stūrīša iekārtošana (2. -5.kl.)
• Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus (2. – 5. kl.)
• Svinam Mārtiņdienu (2.ab kl.)
• Latvju zīmes (2., 5.b kl.)
• Apsveikums Latvijai (5.b kl)
• Latviešu gadskārtu kalendāra izveide (1., 2., 5.b kl.)
• radošā darbnīca muzejā “Adventes vainaga izgatavošana un Ziemassvētku sagaidīšanas laiks” sadarbībā ar skolotāju Viju Plotku, dalībnieki – 3.,4.klases
• Ziemassvētku ticējumi un tradīcijas (2. - 5. kl.)
• Senie latviešu amati un darba rīki (2 – 5. kl.)
• 1.klases skolēnu ekskursija uz sākumskolas muzeju (1.kl.)
• 5.a klases skolēnu grupas ekskursija uz sākumskolas muzeju
• Darba apdziedājums latviešu tautasdziesmās (5.b)
• Maizes cepšana sensenos laikos (1. -5.kl.)
• radošā darbnīca – ceļojošā izstāde “Senā Krāslava” (2. - 5.kl.)
• Viktorīna “Krāslavai 95” (2 - 6.kl.) programma Plicers
• Viktorīna “No vecmāmiņas pūra lādes” (5.b kl.) Plicers
• Latvijas dižkoki un senās tradīcijas saistītas ar tiem (2. -5.kl.)
6. Raksti laikrakstā “Krāslavas Vēstis” un skolas mājas lapai.
Sagatavoja A.Gureviča, I.Putāne


2018./2019. m.g.

“Māls - visa pirmsākums un pamats” 

   Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" darbība turpinās arī šajā mācību gadā. Projekta ietvaros, oktobrī, 1.a un 1.b klases skolēni devās uz Valda Pauliņa keramikas darbnīcu - interesantu iespēju vietu, kur savas idejas var pārvērst par realitāti gan mazie, gan lielie apmeklētāji.
     Mūsu mācību vizītes mērķis bija tuvāk iepazīstināt skolēnus ar seno, iecienīto Latvijā podniecības amatu, kā arī praktiski, saviem spēkiem pamēģināt izveidot savu māla keramikas darbiņu.
   Mazie pirmklasnieki, uzmanīgi vērojot V. Pauliņa meistarklasi- kā māla pika uz virpas pārvēršas simetriskā traukā, vienbalsīgi sprieda, ka iemācīties virpot ir diezgan grūti!
   Bērniem bija milzīgs gandarījums darboties ar mālu un izveidot katram savu māla trauciņu. Pašlaik mūsu darbiņi rotā skolas etnogrāfiskā muzeja telpu.
   Sagaidot Latvijas simtgadi, pirmklasnieki skolas muzejā izveidoja savu izstādi “Māls - visa pirmsākums un pamats”. Tajā var redzēt māla keramikas izstrādājumu daudzveidību un tā lietderību katra cilvēka dzīvē.
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video
Multimedijas izstādes “Svilpaunieki plus” apmeklējums 

   18.10.2018. Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika Aleksandra un Ingas Maijeru multimediju izstādes “Svilpaunieki plus” atklāšana. Šo interesanto pasākumu projekta ietvaros apmeklēja 6.a klases skolēni.
   Izstādē skatītājus priecēja mākslinieces radītie svilpaunieki, sienas dekori, vēja zvani un citi mākslas darbi. Mākslinieces krātuvē ir tūkstošiem svilpaunieku. Katrs izceļas ar savu formu, rakstu, krāsu un skanējumu. Skolēniem bija iespēja ne tikai apskatīt svilpauniekus, bet arī dzirdēt to skanējumu un uzzināt svilpaunieku rašanās stāstu.
   Prieks, ka mūsu novadā dzīvo tik radoši un talantīgi cilvēki!
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video
Ciemos pie Mārtiņgaiļa! 

Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams. 

(latviešu tautasdziesma) 
   Mārtiņdiena iezīmē rudens beigas un ziemas iestāšanos – tas ir viduspunkts starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem, jeb rudens un ziemas saulgriežiem. Savukārt Mārtiņa zīme – Mārtiņgailis – simbolizē gaismu un uguni, kā arī tā ir auglības, pārticības un rudens ražas zīme.
   Mārtiņgailis ir plaši apdziedāts latviešu tautasdziesmās. Tādēļ, tuvojoties Mārtiņdienai, sākumskolas skolēni pulcējās radošajā darbnīcā “Ciemos pie Mārtiņgaiļa”. Skolotājas bērniem pastāstīja, kā agrāk tika svinēti Mārtiņi un kādas ir svētku tradīcijas. Radošajā darbnīcā tika veidoti, aplicēti, zīmēti un gleznoti Mārtiņgaiļi. Katram skolēnam bija iespēja radoši izpausties un aizraujoši pavadīt laiku!
Sk. Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube video
   Šī gada 9. novembrī 1.a klases skolēni apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku – Bērnu literatūras nodaļu, kurā mūs viesmīlīgi sagaidīja bibliotekāre - Žaneta Moiseja. Viņa iepazīstināja mūs ar esošo grāmatu klāstu bibliotēkā, lai rosinātu skolēniem lasīt grāmatas latviešu valodā. Vizītes laikā mēs apskatījām izstādi “100 lietas par Latviju”.
   Lai tuvāk iepazītos ar dažādiem grāmatu varoņiem, skolēni aktīvi piedalījās zīmēšanas darbnīcā, ilustrējot tos uz kartona ar akrila krāsām.
   Bērnu izveidotos darbiņus varēs apskatīties grāmatu un zīmējumu izstādē ”Ciemiņi no grāmatām”, kura tiks atklāta 16. novembrī.
Sk.Iveta Putāne, Leokādija Pizāne

YouTube videoComments