Projekti‎ > ‎

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

   Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.
   Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
   Projekta realizēšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzsākta 2017.gada septembri.
   Projekts ir vēsts uz tādām mācību organizācijas formām un pieejām, kas atbilst šodienas skolēnu attīstībai, spējām uztverei un arī vēlmēm.
   Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. – 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem, skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.
   Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas Varavīksnes vidusskolā darbosies 3 jomās –
1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide, inovatīva interešu izglītības programma “Robotika”;
2) Valodas joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;
3) Multidisciplinārā joma – saistīta ar deju,sportu mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm.
   Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes :
· individuālas nodarbības 2.-6.kl. skolēniem, lai atbilstoši savām spējām apgūtu matemātiku;
· praktiskas, pētnieciskas nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās;
· skolotāja palīga atbalsts valodu un matemātikas stundās;
· mācību vizītes uz DU laboratorijām, AHHA centru, dabas nacionālajiem parkiem;
· robotikas nodarbības sākumskolā un pamatskolā;
· praktiskā darbošanās 5.-9.klašu skolēniem, lai radītu interesi, izprastu un iejustos Latvijas vēstures notikumos;
· nodarbības latviskās kultūras izzināšanā (individuālas konsultācijas reemigrantiem un AFS studentei, kultūras pasākumu apmeklēšana, radošās nodarbības skolas etnogrāfiskajā muzejā, dažādas radošās darbnīcas).
Skolas projekta koordinatore Vija Marhileviča


    
Māksla izdaiļo ikviena cilvēka iekšējo pasauli
  
 
 Priecājamies, ka projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus – teātra izrādes, izstādes muzejos, koncertus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācību procesā, jo tās veicina pasaules izzināšanu. Personiskā sastapšanās ar mākslas darbiem veicina domāšanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi audzināt prasmi saskatīt estētisku skaistumu dažādās lietās: stiklā, lellēs, mākslas darbos, mācīt priecāties par šo skaistumu, gūt pozitīvas emocijas, dalīties ar tām skolā un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka. 
   Pateicoties ES projekta finansējumam, pirms rudens brīvlaika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem, V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas” un ekskluzīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad piepildās bērnības sapņi”. 
   Viesmīlīgā saimniece Larisa ar siltumu un mīļumu sagaidīja mūs un vienkāršā, bērniem saprotamā valodā, aizraujoši pastāstīja par leļļu kolekciju un tās tapšanu. 
   TIC telpās atrodas īsta porcelāna leļļu karaļvalsts. Skumjas un graciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un noslēpumainas 480 lelles no dažādām pasaules malām sadzīvo kopā centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku atveidotie pasaku, reliģiskie, vēsturiskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai lellei ir savs raksturs, emocijas - gluži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes dāmas - lelles - raudzījās uz mums. Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas deva iespēju iepazīt dažādu laika posmu modi. Pārņēma prieka izjūta, redzot to, ar kādu darba mīlestību tika darināta un vākta kolekcija. Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos izraisīja spilgtas emocijas un padarīja nedēļas nogali krāsaināku. 
   „Gaismas laiks” izstādē mēs vērojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie sienas pulksteņi izskatījās kā rakstainas, adītas vai tamborētas sedziņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni brīnījās par to, cik daudzkrāsains un košs var būt stikls, cik daudz dažādu mākslas darbu var izveidot no stikla! 
   Gleznu izstādē, pateicoties Eduarda Danovska stāstījumam, mēs iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz gleznām, lai varētu ieraudzīt mākslinieka darbos pausto noskaņu un sižetu. Agita Gureviča, Iveta Putāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskolaRadošā darbnīca “Latvju zīmes” 

   15.novembrī, tuvojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, 5.b klases skolēni pulcējās muzeja nodarbībā – radošajā darbnīcā “Latvju zīmes”, lai vairāk uzzinātu par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu. Skolēni radoši darbojās – izvēlējās sev tīkamāko rakstu zīmi – uzzīmēja to, izgrieza un izrotāja skolas etnogrāfisko muzeju. Muzejā izpēlēja spēli – izmantojot sagatavotās kartiņas ar rakstu zīmes attēliem, nosaukumiem un skaidrojumiem, vēlreiz aktualizēja to nozīmi.
   Paldies par aktīvo dalību 5.b klases skolēniem – Agnesei Grodjai, Viktorijai Zujevai, Žanim Novičonokam, Mariannai Konstantinovičai, Sintijai Nemeņonokai, Diānai Ļahovskai, Sanitai Oļehnovičai, Intai Ignatovičai un Jūlijai Hveckovičai!Skolotāja Agita Gureviča


Radošās nodarbības “Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus” 

   
Projekta ietvaros 3. un 4.klašu skolēniem tika organizētas radošās nodarbības par Latvijas pilsētu ģerboņiem. Skolēniem bija iespēja iepazīt lielāko Latvijas pilsētu ģerboņus, to nozīmi un pilsētu atrašanās vietu Latvijas kartē. 
   Izmantojot krāsaino Latvijas pilsētu ģerboņu karti,skolēni grupās minēja krustvārdu mīklu. Katram ģerbonim meklēja atbilstošu pilsētas nosaukumu. Tālāk sekoja darbs ar Latvijas karti un ģerboņu kartiņām. Latvijas kartē skolēni piestiprināja attiecīgās pilsētas ģerboņa attēlu. Diskutēja par to, kurās Latvijas pilsētās viņi ir bijuši un kādi kultūras objekti ir apskatāmi šajās pilsētās. Nolēma, uz kuru pilsētu viņi gribētu doties aizraujošā ekskursijā!
   Nodarbības beigās aktīvākie skolēni saņēma nelielas dāvanas un diplomu par radošu darbu nodarbībā!Skolotājas Agita Gureviča, Iveta PutāneAdventes gaismas gaidīšanas laiks.... 

   Ir sācies gada skaistākais laiks – četras adventes nedēļas. Sākumskolas skolēni pulcējās etnogrāfiskajā muzejā, lai kopīgi izveidotu Adventes vainagu un radītu muzejā svētku noskaņu. Skolēni darināja rotājumus Adventes vainagam, izrotāja muzeju ar pašizveidotām krāsainām sniegpārslām un Ausekļa zīmēm. Pārrunāja Adventes vainaga simbolisko nozīmi un Ziemassvētku sagaidīšanas tradīcijas.
   Izsakām pateicību skolotājai Vijai Plotkai par interesantu, radošu nodarbību un sarūpētām dāvanām.
Lai visiem mierīga un silta advente! 

YouTube videoSkolotājas Agita Gureviča, Iveta Putāne


Projekts „Robotikas diena”

YouTube video   Skolēni piedalījās projektā "Robotikas diena", kur viņi ar saviem uzmeistarotajiem LEGO programmētajiem robotiem veica testa braucienus, paraugdemonstrējumus un klātesošajiem tika atklāts, kā tie tika būvēti un to uzbūves īpatnības. Skatītājiem bija iespēja šos LEGO robotus apskatīt, nobildēt un mijiedarboties ar tiem. Dalībniekiem un klātesošajiem tas bija jauns skats uz LEGO produkcijas jaunajām iespējām un ko tās dod jauniešiem jaunu zināšanu apguvē un savu visneparastāko ieceru realizēšanā.
   Projektu finansēja: Krāslavas novada dome.
Jānis Stepiņš


Ciemos pie Grinča 

   
 Dāvanas, dāvanas, dāvanas.... Mums visiem patīk saņemt dāvanas un svinēt ziemas saulgriežus. Bet, kā Ziemassvētkus svin Grinčs?
   Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, 22.decembrī, Latgales vēstniecībā „Gors” Rēzeknē Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni, projekta „Valodas joma” ietvaros, noskatījās lielisku muzikālo pasaku „Grinča Ziemassvētki”. Stāsts bija par piedošanu, sapratni, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par draudzību un galveno varoni - Grinču.
   Grinčs bērnībā bija izstumts no sabiedrības tikai tāpēc vien, ka bija citāds. Kad Grinčs izauga liels, dzīvojot vientulībā - savā alā, kļūst ļauns. Mazā meitenīte Sintija caur savu mīlestību, sapratni, velk Grinču ieskatīties atpakaļ - pagātnē, padarot to atkal par cilvēku un sākt ticēt labajam. Tas notiek skaistajos, burvīgajos Ziemassvētkos!
   Galvenā aktiera - Grinča vizuālais tēls bija īsts šedevrs! Grinčs uz skatuves brīžiem atļāvās tādas lietas, kas skatītājos izraisīja sajūsmu un smieklus.
   Šī izrāde mums visiem radīja īstu svētku noskaņu, kā arī lika katram pārdomāt par svarīgākajām dzīves vērtībām. Skolēni bija sajūsmā par jaunu, skaistu koncertzāli, spilgtām dekorācijām, talantīgiem aktieriem, brīnumainu mūziku. Tā ir īsta Ziemassvētku dāvana visiem, kas noskatījās šo pasaku un tā paliks atmiņā ilgi, jo ilgi. Pēc pasakas noskatīšanās skolēni devās pie skaistās egles un spožiem engeļiem, novēlēja viens otram priecīgus Ziemassvētkus un brīnumiem pilnu ziemas brīvlaiku.
   Mēs priecāsimies, ja mūsu uzrakstītie iespaidi aizvilinās kādu ģimeni noskatīties šo burvīgo izrādi! 


Iveta Putāne, Agita Gureviča „Ziemassvētku vecīša darbnīcā”

   20. un 21. decembrī 2.a un 2.b klases skolēni, kuri apmeklē,projekta ietvaros, teātra pulciņu, iepriecināja 1.a klases skolēnus, vecākus un citus ciemiņus ar nodarbībās iestudēto pasaku lugu „ Ziemassvētku vecīša darbnīcā”.
   Uzveduma tēma bija veltīta Ziemassvētku gaidīšanai mežā. Satraukumiem pilnajā gaidīšanas laikā, gribot negribot, mežā atgadās dažādas ķibeles-žagata nozagusi visas eglītes rotas! Taču zvēri un putni grib svinēt svētkus pie izpušķotas eglītes, tāpēc dodas ciemos pie rūķīšiem lūgt palīdzību.
   Rūķīšu meistari liek lietā visas savas prasmes, lai mežā būtu īsta svētku sajūta. Visiem kopā draudzīgi strādājot, dziedot un dejojot, izdodas izpušķot eglīti un līksmi nosvinēt svētkus!Latvijas zaļais zelts 

Es uzkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:
Oši, kļavi gavilēja,
Vītoliņš čivināja.
(latviešu tautasdziemsma)

   Mežs mums ir visapkārt. Mežs – mūsu dzimtenes lielākā bagātība. Bet cik daudz par to zinām? Vai steidzīgajā dzīves ritmā protam to novērtēt? Lai atbildētu uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, 3.b klases skolēni devās uz Krāslavas vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Latvijas zaļais zelts”. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par koksnes un mežu nozīmi tautsaimniecībā un ikdienas dzīvē. Stāstījums par Latvijas mežiem – mūsu nacionālo bagātību - rosināja skolēnos atbildību pret vidi un veicināja izpratni par vērtīgo dabā.
   Pateicamies Eduardam Danovskim par izzinošu nodarbību skolēniem! 
Iveta Putāne, Agita Gureviča


 
 
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 25.martā – Komunistiskā genocīda upuru dienā - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.a,b klases skolēni devās ekskursijā pa Vecrīgu, apskatot senos- Latvijas kultūras arhitektūras pieminekļus – Rīgas nocietinājuma aizsargmūri, Doma laukumu, Rātslaukumu, Melngalvju namu u.c. Pie Brīvības pieminekļa noklausījās Latvijas prezidenta runu un noskatījās ziedu nolikšanas ceremoniju.
   Pēcpusdienā, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, skolēni, divos cēlienos, noskatījās Astridas Lingrēnes radītā harismātiskā, lidojošā personāža ar propelleri-Karlsona - kūdītāja nedarbus baletizrādē. Pirmo reizi bērni redzēja, kā kustību valodā (pantomīmā, stilizētā estrādes dejā) var izpausties baletmeistari. Izrādi piepildīja gan asprātīgs humors, gan sirsnība, tērpu košums, deju krāšņums, gan izrādes spraigie notikumi, gan orķestra krāsainība (valsis, kankans, polka u.c.)
   Sajūsmu radīja “Laimas” šokolādes konfektes, ledenes un čupačups, kas dejoja valsi stilizētos tērpos, Karlsons, kas izrādes beigās gan kapitulēja uzdāvinātā kucēna priekšā, tomēr atgriezās uz paklanīšanos astoņu dzīvu toršu sabiedrībā.
   Noguruši, bet iespaidiem pārpildīti, mēs atgriezāmies mājās. Iveta Putāne, Agita Gureviča
Comments