Projekti‎ > ‎

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Krāslavas novada pašvaldība ir noslēgusi ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

   Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 
1) nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; 
2) celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; 
3) motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interese, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām 
   Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem. 
   Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris 
   Rezultāta rādītājs: 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. 
   Sadarbības partneri: 
Valsts izglītības satura centrs; 
Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes; 
Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC). 
   Karjeras atbalsta pasākumu plānu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā īsteno pedagogs karjers konsultants Oksana Korčagina

Pasākums „Savas karjeras ceļa gājējs” 

   
   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 14.decembrī 9. - 12. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Savas karjeras ceļa gājējs”, kuru vadīja karjeras konsultants Mārtiņš Geida. Šī pasākuma mērķis nodrošināt skolēniem pašizpēti un karjeras izpētei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi. 5.,6.stundas laikā notika nodarbības 9.klašu skolēniem. Pēc tam nodarbības notika 10. – 12.klašu skolēniem. Skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai palīdzētu izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, intereses, prasmes. Karjeras konsultants Mārtiņš Geida piedāvā skolēniem pašprezentācijas prasmju pārbaudi ar karjeras konsultēšanas metodiskā līdzekļa - metamā kauliņa „Padod tālāk” palīdzību. Skolēniem tika radīta izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Skolēni uzzināja, ka karjeras vadības prasmju pamats – mērķtiecīga jautājumu uzdošana un atbilžu meklēšana. Aktivitātes „GRIBU, VARU, VAJAG, NEGRIBU, NEVARU, NEVAJAG” laikā skolēni strādāja ar šo vārdiem. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras veidošanā un plānošanā. Divi skolēni no 10. un 12.klases pasākuma izskaņā individuāli pārsprieda ar lektoru jautājumus, kuri viņus interesēja . Skolēni sniedza savu izvērtējumu šai nodarbībai. Viņi atbildēja uz jautājumiem: Kas jums patika šajā nodarbībā, kas nepatika? Kas jums noderēs tālākai karjeras plānošanai? Dažas no skolēnu atsauksmēm: „Es uzzināju, kā kļūt par pārliecinātu nākotnē”. „Nodarbības bija interesantas, bija patīkami klausīties viesī”. „Interesanti bija uzzināt to kā var pārvarēt bailes”. „Dzīvē ir nepieciešama pašpārliecinātība”. „Interesanti stāsti no dzīves”. „Man nepatika provokatīvi jautājumi, lektora pašpārliecinātība par savu viedokli”. „Man nepatika neviennozīmīgi joki”. „Palīdzēja saprast sevi”. „Uzzināju daudz interesanta, vēlos vēl vienu tikšanos (individuāli)”. 
   Paldies Mārtiņam Geidam par interesantu, noderīgu un izzinošu nodarbību! 

Pedagogs karjeras konsultants Oksana Korčagina

AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienas” 

   
10. – 12.klašu skolēniem, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju, bija iespēja pieteikties AS „Grindeks” rīkotajām "Profesiju dienām", kas notiks no 7.februāra līdz 7.martam Rīgā. Šis ir jau devītais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē. Uzņēmums jauniešiem piedāvā pavadīt vienu darba dienu kopā ar izvēlētās jomas speciālistu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar tādām profesijām kā ķīmiķis, ķīmijas tehniķis-analītiķis, ķīmiķis-analītiķis, mikrobiologs, reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists, ražošanas farmaceits, farmācijas tehnologs, farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators, reaktora operators. "Grindeks" aicina skolēnus iepazīt profesijas, kas saistītas ar zāļu ražošanu. 
   Lai pieteiktos "Profesiju dienām", skolēniem bija nepieciešams nosūtīt pieteikumu un motivācijas vēstuli, jāatbild uz jautājumiem: „Kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt "Grindeks?"” un „Kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?” 
   Arī mūsu skolēni interesējās par šo iespēju.10.klases skolēni Aleksejs Karols, Ernests Jančevskis un Marčels Pastrama nosūtīja pieteikumu uzņēmuma „Grindeks” rīkotajām "Profesiju dienām". Diemžēl, tikai Aleksejam Karolam paveicās, viņa kandidatūra ir apstiprināta dalībai šajā projektā. Apsveicam viņu ar šo iespēju! Gaidīsim, kad Aleksejs dalīsies savos iespaidos par pavadīto darba dienu ar speciālistu - ķīmiķi-analītiķi. Izdevumus par sabiedrisko transportu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma. 

Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

2018.gada 13.februārī plkst.14.00 aktu zālē notiks 10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar AŠ MRP RAC rekrutēšanas un atlases daļas galveno speciālistu seržantu Mārtiņu Andži.

Piesakies Ēnu dienai 2018.g.14.februārī! 

   Reģistrējies interneta vietnē: www.enudiena.lv 
   Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 
   Konsultāciju iespējams saņemt skolas bibliotēkā. 
Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina


Karjeras attīstības atbalsta pasākums 
Izglītības izstāde „Skola 2018” Rīgā 

   
  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 24.februārī 9. – 12.klašu skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas pamatskolas devās uz gadskārtēju izglītības izstādi „Skola 2018” Rīgā. Tas ir izglītības pasākums, kas dod iespēju skolēniem iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu, koledžu un tehnikumu studentiem, audzēkņiem un mācību spēkiem. Skolēniem bija iespēja izstādē izmēģināt roku dažādās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitātēs, piemēram, iepazīties  ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, iejusties karavīra un kuģa stūrmaņa lomā, iegrimt virtuālajā pasaulē, izbaudīt uz sevis kosmetologa un masiera darbu. Bija ļoti interesanti un izzinoši. 
   Visu skolēnu vārdā vēlamies pateikties Krāslavas novada domei par sagādāto transportu braucienam uz izstādi „Skola 2018”! 
   Skolēnu atsauksmes: 
   Ērika: „Es esmu priecīga, ka apmeklēju šo izstādi. Man ļoti patika, ka mums bija iespēja iejusties savas sapņu profesijas atmosfērā. Visi pārstāvji bija ļoti laipni un atsaucīgi, viņi mums stāstīja par mūs interesējošo profesiju, kā arī piedāvāja mums piedalīties praktiskajās nodarbībās. Piemēram, bija iespēja nogaršot limonādi ar slāpekli, piedalīties dažādos konkursos, parunāt pa radio un izpildīt testu, ar kura palīdzību varēja uzzināt, kuras profesijas tev der. Es domāju, ka šis pasākums ir ļoti noderīgs gan tiem jauniešiem, kuri jau izvēlējās, par ko grib kļūt, gan tiem, kuri vēl nezina, ar kādu profesiju vēlētos saistīt savu dzīvi”. 
   Dana: „Man ļoti patika izstāde „Skola 2018”. Mēs varējām parunāties ar studentiem, kuri stāstīja par savu dzīvi universitātē, kādi mācību priekšmeti vajadzīgi, lai iestātos universitātē. Es domāju, ka šī izstāde ir ļoti noderīga, ja tu nezini, kur studēt. Nākamajā gadā es arī vēlos braukt uz šo izstādi!” 


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Oksana Korčagina


Karjeras pasākums „Esi viens no mums! Militārā karjera” 

   Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. – 12.klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Esi viens no mums! Militārā karjera”. Uz pasākumu bija ielūgti arī PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi. Pasākums bija organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar militāru karjeru, izglītības iespējām, profesijām un specialitātēm šajā jomā, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, apzināt savas spējas, gūt pieredzi, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu. 
   Piedalīties pasākumā labprāt piekrita AŠ MRP RAC Rekrutēšanas un atlases daļas galvenais speciālists seržants Mārtiņš Andže un Jānis Iesalnieks. 
   Seržants Mārtiņš Andže pastāstīja skolēniem par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, par to, kas veido bruņotos spēkus: Regulāro spēku vienības ( Mehanizētā kājnieku brigāde, Jūras spēki, Gaisa spēki, Štāba bataljons, Speciālo operāciju pavēlniecība, Militārā policija), Zemessardze un Nacionālo bruņoto spēku rezerve. Kādi ir šo spēku galvenie uzdevumi? Jaunieši uzzināja par profesijām (Kareivis, Instruktors, Virsnieks) un to funkcionālajām jomām. Skolēni saņēma atbildes uz tādiem jautājumiem: „Kā kļūt par karavīru?”; „Kādas pamatprasības tiek izvirzītas kandidātam profesionālajā dienestā?”; „Kāds ir iestāšanās process NBS?”; „Ko nodrošina dienests NBS”. 
   Viesi pastāstīja par iespējām mācīties Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, par pamatprasībām, lai iestātos NAA, kādas studijas tiek piedāvātas, kādas specialitātes var apgūt, ko nodrošina mācības NAA. Pasākuma laikā seržants Mārtiņš Andže atbildēja uz skolēnu jautājumiem. 
   Pasākuma nobeigumā skolēniem bija iespēja piedalīties fiziskajās aktivitātēs un pārliecināties par spējām. Pārbaudījumam pieteicās gan zēni, gan meitenes. Vislabāko rezultātu uzrādīja Varavīksnes skolas 11.a klases skolēns Staņislavs Kitoks un RVT audzēkne Alisa Sivko. Visi pārbaudījuma dalībnieki saņēma dāvanas no viesiem. 
   Paldies AŠ MRP RAC Rekrutēšanas un atlases daļas galvenajam speciālistam Mārtiņam Andžem un Jānim Iesalniekam par interesantu, izzinošu stāstu un atsaucību! 

YouTube videoOksana Korčagina, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

Pasākums „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”

   20.martā 9.klašu skolēniem un „Mazpulku” pulciņa skolēniem tika organizēts pasākums „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Pasākumu vadīja LLKC pārstāvis A.Pavļukevičs. Pasākums bija organizēts ar mērķi rosināt uz dzīvošanu un darbošanos laukos, sniedzot ieskatu par savas zemes izmantošanas iespējām, iespēju strādāt lauksaimniecībā un ar to saistītās jomās, attīstības iespējām un atbalsta programmām, iestādēm, kas palīdz un kas kontrolē, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu. Pasākuma nobeigumā skolēni pildīja testu „Vai tu esi uzņēmējs savā sirdī? Vai tevī jau mīt uzņēmējdarbības gars?”.

   Paldies A.Pavļukevičam par interesantu un izzinošu tikšanos!


Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Seminārs „Karjeras iespējas aizsardzības un iekšlietu jomās” 
   Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22.martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11. – 12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt semināru „Karjeras iespējas aizsardzības un iekšlietu jomās” Daugavpilī. Seminārs bija organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar iekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegt informāciju par izglītības iespējām, esošajām profesijām un specialitātēm šajās jomās, darba iespējām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, apzināt savas spējas, gūt pieredzi, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.
   Semināru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.
   Pārstāvji no VUGD, NBS, Valsts robežsardzes un Valsts policijas pastāstīja skolēniem par karjeras iespējām savās nozarēs. Viesi pastāstīja par iespējām mācīties Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā, Valsts policijas koledžā, Valsts robežsardzes koledžā un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, par pamatprasībām, lai iestātos, kādas studijas tiek piedāvātas, kādas specialitātes var apgūt, ko nodrošina mācības šajās izglītības iestādēs. Skolēni saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par šīm izglītības iestādēm. Pārstāvji pastāstīja par profesijām un specialitātēm šajās jomās, darba iespējām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, darba algu. Skolēniem bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja aizsargājošo kostīmu kopā ar darba rīkiem. Pārstāvji no Valsts robežsardzes – kinologi ar saviem suņiem demonstrēja savu darba ikdienu: dresūras iemaņas, priekšmetu atrašanu.
   Paldies visiem pārstāvjiem par interesantu, izzinošu semināru!
Oksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants


Tikšanās ar RTU Daugavpils filiāles pārstāvi 

 
  28.martā 12.klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar Rīgas Tehniskās Universitātes Daugavpils filiāles pārstāvi. Tikšanās laikā skolēni uzzināja kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām RTU: par piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, iestādes vidi. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no RTU pārstāvja.Oksana Korčagina, Pedagogs karjeras konsultants


Atvērto durvju diena Daugavpils Universitātē

   
  5.aprīlī 11. – 12.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt pasākumu „Atvērto durvju diena” Daugavpils Universitātē projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēni apmeklēja izglītības iestādi, lai iegūtu visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām DU. Skolēniem bija iespēja saņemt informāciju par DU piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, iestādes vidi, tikties ar Studentu pašpārvaldi, piedalīties dažādās atraktīvās aktivitātēs un doties aizraujošā ekskursijā pa Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijām, kā arī uz Astronomisko observatoriju. Skolēni saņēma izsmeļošas atbildes no DU pārstāvjiem par interesējošiem jautājumiem. 


Oksana Korčagina, Pedagogs karjeras konsultants


Darbs skolēniem vasarā 

   Aicinām reģistrēties jauniešus (no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2018.gada vasaras periodā”. Reģistrācija pasākumam notiek no 17.04.2018.līdz 08.05.2018.: www.kraslava.lv


„SkillsLatvija 2018” 

   
  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 25.aprīlī 9. – 10.klašu skolēni devās uz „SkillsLatvija 2018”, kas notika „Ķīpsalā”, Rīgā. SkillsLatvia 2018 ir nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurš Latvijā norisinās otro gadu, un to organizē VIAA. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vairāk nekā 50 dažādām profesijām un profesionālām prasmēm. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja izmēģināt roku dažādās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitātēs, piemēram, iepazīties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, iejusties karavīra, policista, robežsarga lomā, izbaudīt uz sevis kosmetologa, vizāžista, friziera, manikīra un masiera darbu, nogaršot dažādus ēdienus un dzērienus. Skolēni varēja apmeklēt Karjeras kafejnīcu, kur bija iespēja rast atbildes uz dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba devējiem un audzēkņiem. Skolēniem ļoti patika „SkillsLatvija 2018” apmeklējums, bija ļoti interesanti un izzinoši.
Zinātkāres dienas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21.maijā 1. – 6. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Zinātkāres dienas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”. Uz šo pasākumu bija aicināti pārstāvji no Latvijas zinātnes centra ZINOO Daugavpilī. Pasākumā skolēniem tika piedāvātas interaktīvas un izglītojošas nodarbības par mehānikas, aeronautikas, ķīmijas vēsturi un to pamatiem, praktiski darbojoties un reizē uzzinot par profesijām, kas saistītas ar dabas zinātnēm, nepieciešamajām prasmēm, izglītības un karjeras iespējām. Skolēniem ļoti patika praktiskās nodarbības: „Lielās ķīmijas mazie noslēpumi”, „Ūdens raķešu darbnīca”, „Gaisa raķešu darbnīca”, „Eko mašīnu veidošanas nodarbība”. Katra klase izvēlējās priekš sevis vienu no nodarbībām. Pasākums bija ļoti izzinošs un interesants.

YouTube videoOksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants


   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. - 4. klašu skolēni maijā piedalījās pasākumā „Atver profesijas durvis” ar mērķi iepazīties ar dažādām profesijām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un profesionālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai organizētu darbu. 1.a un 2.a klašu skolēni devās ekskursijā uz Aglonas maizes muzeju, 2.b un 3.a klases skolēni izvēlējās zirgu sētu „Klajumi”, 3.b klašu skolēni devās ekskursijā uz Z/S „Laima” Aglonas novadā, 4. klases skolēni aizbrauca uz Skrīveriem, lai apmeklētu „Skrīveru saldumu” ražotni. Tikai 4.c klases skolēni nolēma palikt pilsētā un devās ekskursijā uz “Latgales kulinārā mantojuma centru”.

Ekskursija uz Aglonas maizes muzeju

   22.maijā 1.a un 2.a klases apmeklēja Aglonas maizes muzeju. Muzeja saimniece Vija sagaidīja mūs latgaliešu tautas tērpā un pastāstīja mums, cik tāls ceļš ir no graudiņa līdz smaržīgam maizes klaipam. Muzeja saimniece iepazīstināja bērnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu garšīga un veselīga. Cepējs – cilvēks, kas cep dažādu veidu maizi, gatavo pusfabrikātus konditorijas izstrādājumiem. Mīklas mīcītājs – gatavo no miltiem mīklu, strādā ar mīcīšanas ierīcēm, nosaka, vai ir gatava mīkla. Nepieciešama arī ir formētāja profesija - lai mēs veikalā varētu nopirkt maizes klaipus ierastajā formā. Krāvējs sagatavo maizi piegādei uz veikalu. Iepakotājs ieliek gatavus maizes klaipus iepakojumā un pielīmē etiķeti ar informāciju par produktu. Ilgi pirms maizes rūpnīcas sākas daudzu cilvēku darbs – agronomu, traktoristu, kombainieru, auto vadītāju. Muzejā skolēni iepazinās ar seniem priekšmetiem – lizēm, abrām, spriguļiem u.c.
   Muzejā skolēni ne tikai baudīja tikko ceptās maizes smaržu, bet arī gatavoja savu kliņģeri. Skolēni izklāja miltus, apbēra ar kanēli, magonēm, izrotāja ar marcipānu, sapina mīklas bizītes. Katrai klasei sanāca brīnišķīgs kliņģeris. Kamēr kliņģeris cepās, saimniece pastāstīja mums par dažādiem miltu veidiem. Skolēniem bija iespēja apskatīt vārpas, graudus. Skolēni tagad zina, ka no kviešu miltiem cep baltmaizi, bet no rudzu miltiem – rupjmaizi.
   Mēs vēl ilgi atcerēsimies laipnu muzeja saimnieci Viju, zāļu tēju un smaržīgu maizi.

1.a un 2.a klases skolēni un viņu klases audzinātāji D. Strupiša un Ē. Zaikovskis 

Ciemos zirgu sētā “Klajumi” 

   22. - 23. maijā 2.b un 3.a klases skolēni apmeklēja zirgu sētu “Klajumi” Kaplavā. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, ka saimniecībā ir nepieciešami daudzi speciālisti. Viņi noskaidroja, ka pašlaik tur strādā 10 profesiju pārstāvji. Tie ir: zirgkopējs, kalējs, jātnieks, pavārs, kurinātājs, pārvaldnieks, treneris, sētnieks un ekskursiju vadītājs.
   Katram bērnam un arī vecākiem bija iespēja jāt ar zirgiem un pabarot tos. Mēs uzzinājām, kā iejūgt zirgu, un apskatījām zirglietas. Mums šis brauciens ilgi paliks atmiņā.

2.b un 3.a klases skolēni un viņu klases audzinātājas R.Kamola un O. Dalecka 


Ciemos Mežinieku mājās

   25.maijā 3.b klases skolēni apmeklēja Mežinieku mājas Aglonas novadā. Mēs iepazināmies ar saimniecības vēsturi un tagadni. Ekskursijas laikā saimniece pastāstīja mums par dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā, lai organizētu darbu, ka arī redzēja darba rīkus, kurus izmanto saimniecībā. Saimniece pastāstīja skolēniem par darba specifiku un profesionālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai būtu konkurentspējīgiem. Ekskursijas noslēgumā mēs paši cepām maizi un vārījām sieru, dzērām garšīgu vietējo ārstniecības augu tēju. Mums bija ļoti interesanti.

3.b klases audzinātāja Ž. Boļšakova 

Ekskursija uz SIA „Skrīveru saldumi” 

   1.jūnijā mūsu 4.a un 4.b skolēni bija ekskursijā uzņēmumā „Skrīveru saldumi”.
   Skolēni iepazinās ar fabrikas vēsturi un konfekšu ražošanas tehnoloģisko procesu. SIA „Skrīveru saldumi” ir saldumu ražošanas uzņēmums, kas ražo iecienītās konfektes „Skrīveru Gotiņa”, piena īrisu, putoto īrisu šokolādē, marcipānu šokolādē, kā arī melnās plūmes un aprikozes šokolādē. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par dažādām profesijām, kas nepieciešamas ražotnē, lai organizētu darbu, uzzināja, kura ir pati vērtīgākā un pieprasītākā profesija uzņēmumā. Skolēni iepazinās ar darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un profesionālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai strādātu šajā uzņēmumā. Uzņēmumā ir izveidota Saldumu darbnīca , kur ekskursantiem tiek dota iespēja iepazīties ar “Gotiņas” tapšanas vēsturi, ietīt pašiem konfektes, kā arī iegādāties svaigus, dabīgus saldumus tieši no ražotnes. Ekskursijas noslēgumā skolēni darbojas saldumu meistardarbnīcā. Pašu gatavotās konfektes tika satītas gaumīgās tūtiņās, kuras mēs atvedam uz mājām. Lai pa īstam iejustos tinēju darba procesā, katram skolēniem izsniedza speciālos priekšautus un cepurītes - arī tos pēc ekskursijas mēs paņēmām līdzi uz mājām. Visi biji ļoti priecīgi un laimīgi. Ekskursija bija interesanta un garšīga!!!

4.klases audzinātājas T. Markušenoka un N. Rusova 

„Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs 

   Lai paplašinātu savu izpratni par mūsdienīgām un modernām profesijām, kuras no tām ir kļuvušas mazāk pieprasītas, 4.c klases skolēni apmeklēja biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Krāslavas novada tūrisma informācijas centru. Mēs uzzinājām, kā abu centru darbība ir cieši saistīta. Mēs iepazināmies ar biedrības darbību, uzzinājām par Latgales kulinārā mantojuma tradīcijām, uzzinājām par uzņēmējiem, kas darbojas minētajā tīklā, par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, strādājot Latgales kulinārā mantojuma tīklā.
   Gide Edīte Lukša ar savu stāstu varēja ne tikai aizvilināt bērnus mūsu pilsētas pagātnē, bet arī savā profesijā. Skolēni uzzināja, cik tāls ceļš ejams, lai iegūtu gides profesiju, kur viņa studēja, kā apguva svešvalodas.
   Skolēni apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju grāfu Plāteru pils kompleksā. Pirmo reizi bērni uzzināja par dzīvi senos laikos, tā laika darba rīkiem. Bērni atklāja daudz jaunu, sen aizmirstu profesiju: kučieris, kalējs, sulainis, zirgkopis, mucinieks. Uzzināja arī to, kas ir arheologs.
   TICa otrajā stāvā bērnus gaidīja dažādu kārumu degustācija, kas bija pagatavoti pēc seno latgaļu receptēm. Pagaršoja ekoloģiski tīru zāļu tēju no zemnieku saimniecības „Kurmīši”, kā arī iepazinās ar uzņēmēja profesiju.
   Liels paldies Tatjanai Kozačukai, Edītei Lukšai un Larisai Gribulei par ekskursiju.

4.c klases audzinātāja V. Sadovska

YouTube video   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros maijā 5. un 6. klases skolēni piedalījās pasākumā „Mans amats – mans balsts” ar mērķi iepazīties ar amatnieka darba ikdienu, uzzināt, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti, kā arī piedalīties praktiskajās nodarbībās, lai iemēģinātu savu roku amatniecības jomā. 5.a un 6.b klašu skolēni devās ekskursijā uz Andrupenes lauku sētu, 5.b un 6.a klases skolēni izvēlējās keramiķu Valda un Olgas Pauliņu darbnīcu, bet 6.c klases skolēni apmeklēja „Amatu istabu”.

Ciemos pie Valda Pauliņa 

Cik tas ir brīnišķīgi – no māliem savām rokām izveidot vāzi, šķīvi vai kādu suvenīru.
Cik tas ir brīnišķīgi – iejusties radītāja lomā, būt par meistaru.
Cik tas ir brīnišķīgi – saprast, ka profesiju var izvēlēties, vienu reizi apmeklējot mākslinieka-keramiķa darbnīcu.
Lūk, tādas jūtas un domas bija pārņēmušas 5.b skolēnu sirdis un prātus.

   23. maijā 6.a. skolēni apmeklēja Valda Pauliņa keramikas darbnīcu. V.Pauliņš pastāstīja bērniem par keramiķa profesiju. Vienlaikus viņš parādīja skolēniem kā veidot vāzes no māla uz podnieka riteņa. Pēc tam mūs aicināja apskatīt keramikas krāsns ierīci un pastāstīja par māla produktu apdedzināšanu. Ekskursijas beigās skolēniem bija iespēja piedalīties keramikas izstrādājumu tapšanas procesā. Bērni bija aktīvi, katrs no viņiem izveidoja māla vāzi un citus darinājumus. Pauliņu ģimene palīdzēja skolēniem veidot keramikas izstrādājumus. Vairākas meitenes un zēni mēģināja apgūt darbu pie podnieka riteņa. Ekskursija bija ļoti interesanta, skolēni uzzināja daudz jauna par keramiķa profesiju un par keramikas izstrādājumu veidošanu. Katrs skolēns saņēma par piemiņu kādu māla nieciņu, kuru viņš izveidoja pats.

6.a klases skolēni un klases audzinātāja I.Solima 

Ciemos pie Maijas Šuļgas 

   Tikšanās ar interesantu cilvēku vienmēr ir interesanti. 23. maijā mēs apmeklējām “Amatu istabu” Krāslavā un iepazināmies ar darbnīcas viesmīlīgo saimnieci Maiju Šuļgu. Viņa pastāstīja par savu darba ikdienu, mēs uzzinājām, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu meistardarbs. Maija ir ļoti radošs cilvēks. Viņa glezno, izgatavo lelles no auduma, strādā par skolotāju Krāslavas Mākslas skolā. Leļļu izgatavošana ir mākslinieces sirds lieta. Mēs uzzinājām, cik daudz darba jāiegulda, lai dzimtu lelle. Ar skolotājas palīdzību mēs paši izgatavojām mazas lelles no diegiem. Pēc nodarbības darbnīcā mēs aplūkojām Maijas Šuļgas brīnišķīgo gleznu izstādi Krāslavas KN.

6.c klases skolēni un klases audzinātāja N.Baženova 

Radošās darbnīcas Andrupenes lauku sētas muzejā 

   30. maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mēs, 5.a skolēni, devāmies uz Andrupenes lauku sētas muzeju. Tur mūs sagaidīja plaša programma: iepazīšanās ar 20.gadsimta sākuma Latgales lauku sadzīvi un darbošanās dažādās radošajās darbnīcās.
   Ekskursijas vadītāja Skaidrīte parādīja mums simtgadīgu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Pašlaik lauku sētā ir apskatāma izstāde „Dzimtās zemes krāsas”. Mēs aplūkojām tautas daiļamata meistara Jāņa Viļuma darbu - klūgu pinumu un koka virpojumu - izstādi. Arī iepazināmies ar Evijas Maļkevičas melnās keramikas izstrādājumiem un apskatījām vietējo audēju austās segas.
   Pirmā radošā darbnīca bija sviesta kulšana. Skaidrīte pastāstīja mums, ka, lai pagatavotu sviestu, tiek kults pilnpiena krējums. Šim nolūkam izmanto kuļmucu — īpašu ierīci sviesta kulšanai. Latgaliešu valodā šo kuļmucu sauc par boiku. Sviestu var kult arī citos traukos. Mazos daudzumos sviests tiek kults ar roku, bet rūpniecībā izmanto īpašas iekārtas. Kulšanas laikā ik pa laikam nolej nost šķidrumu — paniņas. Mēs pēc kārtas kūlām sviestu un pēc tam labprāt nogaršojām gan sviestu, gan paniņas.
   Otrā radošā darbnīca ”No grauda līdz maizei” bija veltīta maizes cepšanai. Šajā darbnīcā mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām. Senāk maizi Latvijā cepa katrā lauku mājā. Galvenā jeb dienišķā maize ir rupjmaize, ko cep no rudzu miltiem. Maizes cepšanai vajadzīga īpaša krāsns un darbarīki: abra, mente, kruķis, lize, abrkasītis un čauksture – līki iesieta slota krāsns izslaucīšanai. Uz kukulīša, to citviet dēvē arī par klaipiņu, ar pirkstiem vai delnas malu iespieda zīmi. Visbiežāk tas bija krusts, slīpais krusts vai svītras. Mēs kopā ar Andrupenes saimniecēm cepām maizi un sapratām, ka tas nav viegls darbs.
    Trešā darbnīca bija saistīta ar keramiku. Keramiķis parādīja mums, kā strādāt ar mālu. Mēs paši veidojām svilpauniekus un nelielus podiņus. Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz, dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla apstrādes iespējas. Daži mūsu skolasbiedri arī stāstīja par savu pieredzi, jo viņi apgūst keramikas pamatus mākslas skolā.
   Laiks mūs lutināja, saule sildīja un ļāva izbaudīt šo pasākumu. Nogaršojām maizīti un sviestu, kuru sagatavojām pašu rokām. Paldies organizatoriem par burvīgu dienu mācību gada beigās!
 5.a klases skolēni un klases audzinātāja V.Purpiša

YouTube video   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7. un 8. klases skolēni maijā piedalījās pasākumā „Ražots Latgalē” ar mērķi iepazīties ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām, ar ražošanas produktiem, kurus ražo saimniecībās un uzņēmumos.

Ciemos Z/S „Kurmīši”

   Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mēs, 7.a un 7.b klašu skolēni, apmeklējām Bioloģisko Zemnieku saimniecību „Kurmīši”.
   Ekskursijas laikā iepazināmies ar ražošanas produktiem, kurus ražo saimniecībā: ārstniecības augi, zaļu tējas, produkti, kas saistīti ar biškopību (medus, vaska sveces, vaska šūnas). Tāpat saimnieki mūs cienāja ar “Kurmīšu” medu un tēju, mēs atklājām zaļās tējas pagatavošanas noslēpumus. Mums piedāvāja praktisko nodarbību – bērzu lapu sagatavošana zaļu tējas maisījumam.
   Ar lielu interesi noklausījāmies saimnieces Sandras stāstījumu par saimniecības vēsturi un tagadni, par dažādām profesijām, par darba rīkiem, kas nepieciešami saimniecībai. Ka arī viņa pastāstīja par savas ģimenes hobiju - ceļojumiem uz eksotiskajām zemēm, piemēram, Etiopiju un Keniju. Izradījās, ka bites tur izskatās pavisam savādāk, bet bišu stropi var atrasties pat uz kokiem, piemēram, baobabiem!
   Īpašs pārsteigums - iespēja piedalīties vaska sveču ražošanā. Tāpat ieguvām suvenīru – ārstnieciskās lūpu krāsas flakoniņu.
   Par spīti garam ceļam, kas bija jāmēra kājām, visi ekskursijas dalībnieki bija ļoti apmierināti!

7. klases skolēni un viņu klases audzinātājas R. Jermaka un J. Sergejenko 

Ekskursija uz IK „Brāļi Vanagi” 

   Projekta ,, Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros mēs, 8.c klases skolēni, apmeklējām Āra un Normunda Vanagu ražotni, kurā viņi izgatavo pēc pasūtījuma mēbeles, ka arī darina dāvanas, rotaļlietas, suvenīrus no koka, finiera, metāla. Tur ir speciāls darba galds, kura galvenais rīks ir lāzers, un ar to palīdzību var gravēt uz pudelēm, glāzēm.
   Mums ļoti iepatikās darboties radošajā darbnīcā. Mēs paši slīpējām, izgriezām no koka suvenīrus, izgriezām uz tiem savus vārdus. Mēs esam pateicīgi mūsu skolas absolventiem Ārim un Normundam par draudzīgu, radošu gaisotni, vērtīgiem padomiem, humora izjūtu. Iesakām visiem apmeklēt šo ražotni.

8.c klases skolēni 

   Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 30.maijā 7.b klases skolēni piedalījās pasākumā „No grauda līdz galdam”. Skolēni apmeklēja Andrupenes lauku sētas muzeju, lai iepazītos ar maizes tapšanas procesu, ar dažādām profesijām, kas iesaistītas šajā procesā. Muzeja vadītāja pastāstīja, cik tāls ceļš ir no graudam līdz smaržīgai maizei. Viņa iepazīstināja bērnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu garšīga un veselīga, skolēni ieguva daudz jaunas informācijas par maizes cepšanas tradīcijām, par darbarīkiem, kuri nepieciešami maizes cepšanai. Bērni kopā ar muzeja saimnieci cepa maizi un saprata, ka tas nav viegls darbs.
   Paldies visiem sadarbības partneriem un 1. – 8.klases audzinātājiem par atsaucību un sadarbību!

Pasākumu materiālu apkopošana: PKK O. Korčagina

YouTube videoMuzeja "Andrupenes lauku sēta" apmeklējums

   Ikviens cilvēks iepazīst pasauli caur savu pieredzi, un šo pieredzi mēs arī meklējām.
   23. maijā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.b klases skolēni kopā ar audzinātāju A. Lukšu un vecākiem devās mācību ekskursijā. Mācību ekskursijas mērķis bija apmeklēt muzeju “Andrupenes lauku sēta” un iesaistīties trīs radošas darbnīcu procesā, lai iepazītos ar amatnieka darbu ikdienu un uzzināt kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvi produkti.
   Muzejs "Andrupenes lauku sēta" ir 20.gs. sākuma lauku sēta ar 6 ēkām – māju, kūti, klēti, riju, melno pirti un smēdi. Mēs apskatījām šajās ēkās savāktos sadzīves priekšmetus un darba rīkus, noskaidrojām pie muzeja vadītājas Skaidrītes Pauliņas, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai strādātu tūrisma sfērā, balstoties uz mūsdienu tūristiem, kā arī guvām informāciju par ceļojumu un pasākumu vadīšanu un aktīvas atpūtas aktivitātēm.
   Mums bija iespēja izmēģināt savas iemaņas, apmeklējot trīs darbnīcas – maizes cepšana, sviesta gatavošana un keramika. Muzeja vadītāja kopā ar muzeja darbiniekiem pastāstīja par maizes cepšanas procesu, pēc kā katrs varēja izbaudīt maizes cepšanas procesu. Sviesta kulšanas process nebija viegls darbs, tomēr aizraujošs. Trešā darbnīcā bērni varēja veidot dažādas figūras no māla, savukārt pašu rezultātu mums neizdevās novērtēt, jo māla apdedzināšanu mums solīja veikt vēlāk.
   Ekskursijas nobeigumā mēs nogaršojām ne tikai pašceptu maizi ar paštaisīto sviestu, bet arī seno latgaļu ēdienu „kakorkas”. Bija ļoti garšīgi!

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8. – 9. klašu skolēni 13.jūnijā piedalījās pasākumos „Ražots Latgalē” un „No grauda līdz galdam”. Sākuma skolēni apmeklēja Bioloģisko Zemnieku saimniecību „Sollomina muiža”. Saimniece Inese pastāstīja skolēniem par saimniecības vēsturi un tagadni, par dažādām profesijām, kas nepieciešamas saimniecībā, lai organizētu darbu, iepazītos ar darba rīkiem, kurus izmanto saimniecībā. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar ražošanas produktiem, kurus ražo saimniecība: no bioloģiskajā saimniecībā ražotā piena top dažādi sieri: siers ar upenēm, meža sēnēm, sēklām, zaļumiem, kā arī 1 ha platībā audzē upenes. Tāpat saimniece skolēnus uzcienāja ar dažādiem sieriem, upeņu želeju un maizi. Bija ļoti garšīgi! Pēc tam mēs devāmies uz ekskursiju Aglonas maizes muzejā. Mūs sagaidīja muzeja saimniece Vija. Viņa pastāstīja mums, cik tāls ceļš ir no graudiņa līdz garšīgai maizi. Muzeja saimniece iepazīstināja skolēnus ar profesijām, kuras ir nepieciešamas, lai mūsu maize būtu uz mūsu galda. Skolēni iepazinās ar darba rīkiem, kas saistīti ar maizes tapšanas procesu, darba rīku izmantošanu senatnē un tagad. Skolēniem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus un iemaņas maizes cepšanas meistarklasē. Katrs skolēns aizveda uz mājam paša ceptu maizi. Bija ļoti izzinoši un interesanti! 

YouTube videoOksana Korčagina, pedagogs karjeras konsultants

Comments