Vecākiem

Cien. vecāki! 
2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas!


Vadības ziņojums par 2011.gadu