Vecākiem‎ > ‎

Karjeras iespēju materiāli


Krāslavas novada pašvaldība ir noslēgusi ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

   Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 
1) nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; 
2) celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; 
3) motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interese, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām 
   Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem. 
   Projekta darbību īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris 
   Rezultāta rādītājs: 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. 
   Sadarbības partneri: 
Valsts izglītības satura centrs; 
Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes; 
Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC). 
   Karjeras atbalsta pasākumu plānu Krāslavas Varavīksnes vidusskolā īsteno pedagogs karjers konsultants Oksana Korčagina

 
 Karjeras izvēles testi online
 http://www.niid.lv/ Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
 http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=312&mid=313 Kādas ir šodien visvairāk un vismazāk pieprasītas profesijas Latvijā
 http://www.atvertodurvjudiena.lv/ Iespēja iepazīties ar ministru darba īpatnībām
 http://www.lm.gov.lv/text/80 Profesiju saraksts alfabēta secībā
 
 Jūsu karjeras veidošanas palīgs
  Ēnu diena
 
 Karjeras atbalsta informācija un konsultācijas
 
 Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls
 
 Karjeras nedēļa
 
 Profesiju pasaule
 
 Virtuālā prakse


Comments