Vecākiem‎ > ‎

Konsultāciju grafiks

2016./2017.m.g.

Konsultācijas 5.-12. klasē

Vārds, uzvārds

priekšmets

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Galina Mikulāne

 

Latviešu val. un lit. (216,6 min.)

12.40 – 13.10

15.30 – 16.40

12.40 – 13.10

12.40 – 13.10

15.00 – 15.57

 

 

Rita Čerņenko

 

Latviešu val. un lit. (226,8 min.)

 

15.35 – 17.15

14.50 – 17.00

 

 

Valentīna Purpiša

 

Latviešu val. un lit. (163,2 min.)

 

15.30 – 16.13

 

14.55 – 15.55

14.55 – 15.55

Irina Gončarova

 

Latviešu val. un lit. (105,6 min.)

 

14.50  - 15.26

14.50  - 15.25

 

14.00 – 14.35

Jekaterina  Aleksejeva

Krievu val.un lit;

 (251,4 min.)

15.00 – 16.00

14.00 – 15.20

14.50 – 15.50

 

14.50 – 15.41

Nadežda Grebjolkina

Krievu val. un lit. (67,2 min.)

 

 

12.45 – 13.05

 

12.45 – 13.05

14.50 – 15.20

Romualda Jermaka

Krievu val. un lit.;

(209,4 min.)

13.50 – 15.04

 

12.43 – 13.08

12.43 – 13.08

14.45 – 15.45

12.43 – 13.08

Natāļja Baženova

 

Krievu val. un lit. (139,8 min.)

 

 

 

14.50 – 16.00

14.00 – 15.10

 

Nadežda Timofejeva

Krievu val. un lit; angļu val.

 (105 min.)

12.50 – 13.10

14 50 – 15.35

14.00 – 14.40

 

 

Ludmila Senčenkova

Krievu val.un lit.

(18 min.)

 

 

12.40 – 12.58

 

 

Irēna Bovtramoviča

 

Angļu val.

 (211,8 min)

12.40 – 13.10

13.50 – 14.51

 

12.40 – 13.10

14.50 – 15.51

12.40 – 13.10

Jeļena Kļimova

 

Angļu val.

(136,8 min.)

14.50 – 15.17

12.43 – 13.08

12.43 – 13.08

14.50 – 15.41

12.43 – 13.08

Vija Marhileviča

Angļu val.

(51,3 min.)

 

 

14.00 – 14.51

 

 

Alīna Lukša

angļu val.,

vācu val.

(197,1 min.)

12.50 – 13.10

12.50 – 13.10

12.50 – 13.10

14.00 – 14.40

14.00 – 15.37

 

Antoņina Bahmate

 

Matemātika

(191,4 min.)

15.30 – 16.41

12.43 – 13.08

14.50 – 16.02

 

12.43 – 13.08

 

Olga Grundāne

 

Matemātika

(144 min.)

12.40 – 13.10

12.40 – 13.10

 

12.40 – 13.10

12.40 – 13.10

14.45 – 15.09

Ludmila Marinenko

 

Matemātika

(171 min.)

14.45 – 16.01

15.55 – 15.30

 

 

 

Natālija Kirkiļeviča

 

Matemātika

(255 min.)

12.43 – 13.08

14.45 – 16.00

14.45 – 16.05

12.43 – 13.08

12.43 – 13.08

12.43 – 13.08

Ņina Živuhina

Matemātika;

Informātika

(63,6 min)

 

 

14.00 – 14.32

 

14.00 – 14.32

Ilona Kolodnicka

 

Informātika

(53,4 min.)

14.00 – 14.54

 

 

 

 

Mārīte Delvere

 

grāmatvedība

(18 min.)

 

07.55 – 08.13

 

 

 

Ludmila Kairāne

Vēsture; filozofija; politika

(174 min.)

 

12.50 – 13.10

14.45 – 17.19

 

 

 

Andrejs Jakubovskis

Vēsture, kultorologija, projektu vadība

(97,2 min.)

 

 

14.00 – 15.37

 

 

Leokādija Pizāne

 

 

Sociālās zinības, vācu val.

(152,4 min.)

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

14.40 – 16.00

 

 

Viktors Kalnišs

 

Ekonomika

(30 min.)

 

 

15.00 – 15.30

 

 

Agita Gureviča

 

lietvedība

(6 min.)

 

 

08.00 – 08.06

 

 

Pjotrs Boločko

 

Fizika, dabaszinības (175,2 min.)

15.35 – 16.20

 

15.35 – 16.20

15.35 – 16.20

14.45 – 15.26

Lilija Jasinska

 

Ķīmija (166,8  min.)

12.43 – 13.08

15.35 – 16.15

15.35 – 16.15

12.43 – 13.08

13.55 – 14.32

 

 

Irina Kurilova

 

Dabaszinības; bioloģija

(144 min.)

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

14.00 – 14.44

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

Jeva Bojarčuka

Bioloģija

(57,6 min.)

 

 

12.45 – 13.05

12.45 – 13.03

12.45 – 13.05

 

Ilona Solima

 

Ģeogrāfija

(132 min.)

12.40 – 13.10

14.00 – 15.25

12.40 – 13.10

 

 

Jevgēnija Sergejenko

Mājt. un tehn.;

Viz.māksla

(117,6 min.)

14.50 – 15.30

14.00 – 14.40

 

14.50 – 15.28

 

Igors Markušenoks

 

Mājt. un tehn.

(23,4 min.)

 

 

 

14.50 – 15.13

 

Jevgēnija Bizņa

Mājt.un tehn; mājsaimniecība, tehniskā grafika

(71,4 min.)

12.45 – 12.56

12.45 – 13.05

12.45 – 13.05

 

12.45 – 13.05

Rita Andrejeva

 

Mūzika

(118,8 min.)

14.00 – 15.00

 

14.45 – 15.43

 

 

Ingrīda Bernate

 

Sports

(162 min.)

15.30 – 17.02

16.00 – 16.30

 

15.30 – 16.10

 

Ivans Lukša

 

Sports

(153,6 min.)

12.00 – 12.40

13.10 – 13.50

13 10 – 13.50

 

14.50 – 15.23

 
Konsultācijas 1.-4.klasēs

Skolotāja vārds, uzvārds

Priekšmets

Konsultācijas diena un laiks

Avota V.

 

Latviešu valoda 1.-4.kl.

 

Pirmdiena 8.00-8.10

Otrdiena 8.00-8.10

Trešdiena 14.00-14.57

Ceturtdiena 8.00-8.10

Ceturtdiena 14.00-14.47

 

Buhalova L.

 

Latviešu valoda 1.-4.kl

 

 

 

Otrdiena 14.00-14.55

Trešdiena 14.00-14.55

Ceturtdiena 13.55-14.18

Piektdiena 13.00-13.55

Buraka I.

 

Angļu valoda 1.-4.kl.

Pirmdiena 12.50-13.45

Trešdiena 12.50-13.45

Piektdiena 12.50-13.45

Bartkeviča V.

 

Sports 1.-4.kl

 

 

Pirmdiena 13.10-14.10

Trešdiena 13.10-14.11

Tadello N.

 

Mūzika 1.kl-4.kl.

 

Piektdiena 13.10-14.00

 

Plotka V.

 

Vizuālā māksla 1.-4.kl

Pirmdiena 12.55- 13.40

Trešdiena 12.55 – 13.40

Piektdiena 12.55 – 13.40

R.Kamola

 

Matemātika 1.b

Mājturība un tehnoloģijas 1.b

Sociālās zinības 1.b

Dabaszinības 1.b

Krievu valoda 1.b

Ētika 1.b/1.a

Pirmdiena 12.50-13.35

Trešdiena 12.50-13.38

Piektdiena 12.50-13.35

I. Kozačuka

Angļu valoda

1.b

3.b(I grupa)

4.a(I grupa)

 

Otrdiena 12.50-13.00

Pirmdiena 12.50-13.05

Ceturtdiena13.50-14.15

O.Dalecka

 

Matemātika 2.a

Krievu valoda 2.a

Dabaszinības 2.a

Sociālās zinības 2.a

Mājturība un tehnoloģijas 2.a

Ētika 2.a

Otrdiena 13.10-13.57

Trešdiena 13.10-13.57

Ceturtdiena 13.10-13.56

Ž. Boļšakova

 

Matemātika 2.b

Krievu valoda 2.b

Dabaszinības 2.b

Mājturība un tehnoloģijas 2.b

Sociālās zinības 2.b

Ētika 2.b

Otrdiena 14.05-14.45

Trešdiena 14.05-14.45

Piektdiena 13.00-13.28

 

 

 

 

 

V. Sadovska

 

Matemātika 3.c

Krievu valoda 3.c

Dabaszinības 3.c

Mājturība un tehnoloģijas 3.c

Sociālās zinības 3.c

Ētika 3.c

 

Pirmdiena 11.30-11.55

Otrdiena 11.30-11.55

Trešdiena 11.30-11.53

Ceturtdiena 11.30-11.55

Piektdiena 11.30-11.55

N. Rusova

 

Matemātika 3.b

Krievu valoda 3.b

Dabaszinības 3.b

Mājturība un tehnoloģijas 3.b

Sociālās zinības 3.b

Ētika 3.b

 

Pirmdiena 13.10-14.00

Otrdiena 14.00-14.40

Trešdiena 13.10-14.00

Piektdiena 13.35-13.55

T. Markušonoka

 

Matemātika 3.a

Krievu valoda 3.a

 Dabaszinības 3.a

Mājturība un tehnoloģijas 3.a

Sociālās zinības 3.a

Ētika 3.a

 

Pirmdiena12.50-14.00

Trešdiena 12.50-14.15

Piektdiena 12.50-13.40

 

L. Konopļa

 

Matemātika 4.a

Krievu valoda4.a

Dabaszinības 4.a

Mājturība un tehnoloģijas 4.a

Sociālās zinības 4.a

Literatura 4.a

 

Pirmdiena 13.10-13.50

Otrdiena 11.35-11.55

Trešdiena 11.35-11.55

Trešdiena 13.50-14.10

Ceturtdiena 11.35-11.55

Piektdiena 11.35-11.55

 

D. Strupiša

 

Matemātika 4.b

Krievu valoda 4.b

Dabaszinības 4.b

Mājturība un tehnoloģijas 4.b

Sociālās zinības 4.b

Literatura 4.b

 

Trešdiena 11.40-11.56

Ceturtdiena 11.40-11.56

Piektdiena 13.10-13.50

Ē. Zaikovskis

 

 

Kristīgā mācība 1.-3.kl

 

Matemātika 1.a

Krievu valoda 1.a

Dabaszinības 1.a

Mājturība un tehnoloģijas 1.a

Sociālās zinības 1.a

 Ceturtdiena 13.30-13.53

 

Pirmdiena 13.10-13.50

Trešdiena 13.10-13.50

Ceturtdiena 13.10-13.29