Vecākiem‎ > ‎

Projekts "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

Cienījamie vecāki!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzsāk realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu

"Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ 


Programmas mērķi

          1.     Veicināt pozitīvu uzvedību

         2.     Attīstīt emocionālo inteliģenci

         3.     Veicināt lasītprasmi

Ieguvumi

         1.     Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem

         2.     Bērni iemācīsies risināt problēmas

         3.     Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki

         4.     Bērni iemācīsies būt labi draugi

         5.     Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus

Programmai ir 3 galvenās sastāvdaļas:

         1.     Atbalsts pozitīvai uzvedībai (visai skolai)

         2.     Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)

         3.     Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (5.-7. klase)

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)

         1.     Skolā ir skaidri uzvedības noteikumi

         2.     Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu

         3.     Skolēni kopā ar skolotājiem mācīsies uzvedības noteikumus

         4.     Skolēni varēs saņemt apbalvojumus par pozitīvo uzvedību

         5.     Visi skolas darbinieki vienoti reaģēs uz noteikumu pārkāpumiem

Lūgums vecākiem,
lai programma īstenotos mūsu skolā:

         1.     Jūs saņemsiet regulāru informāciju (piem., e-klasē)

         2.     Lūdzam Jūs iedrošināt savus bērnus ievērot noteikumus, pārrunāt tos mājās, sadarboties ar skolotājiem

         3.     Aicinām kontaktēties ar skolu, ja Jums rodas kādas raizes

Vecāki var būt pārliecināti un mierīgi, ka bērns mācās drošā un draudzīgā vidē

APU ieviešana skolā

         1.     Ir izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai

         2.     Visi skolas darbinieki direktora vadībā kopš š.g.aprīļa līdz augustam mācās pozitīvas uzvedības ieviešanas principus skolā

         3.     Visi skolēni tiks iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem skolā

         4.     Vēlamā uzvedība tiks mācīta un apbalvota

Sociāli emocionālā audzināšana

Visiem skolēniem notiks īpašas klases stundas, kurās tiks mācīta:

         1.     emociju pašregulācija

         2.     pozitīvas komunikācijas prasmes

         3.     mērķu izvirzīšana

         4.     problēmu risināšana

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA)

Skolotāji iemācīsies īpašu metodi, kā attīstīt skolēnu lasītprasmi

Comments