Aktualitātes

Sveicam un lepojamies ar

Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. klašu BIOLOĢIJAS 43.olimpiādes 2.posma

uzvarētājiem:

Karīna Čursina 1.vieta (skol. Jeva Bojarčuka)

Anastasija Stiģeviča 3.vieta (skol.Ilona Solima)

Igors Sorogovecs

Atzinība (skol. Ilona Solima)

pateicība par dalību :

Ksenija Andžāne

Ligita Petkeviča

Aleksa Maslovska

Andrejs Baranovskis

Guntis Ungurs

Evelīna Vivate

Karīna Ļeonoviča

Veiksmi!

Skolas administrācija