Atbalsts skolēniem

olimp_zpd_kalendars.pdf
SZPD_izmantojamas_petijumu_metodes_2018.pdf
20200908_zpd_konf_nolikums.pdf
20191210_zpd_vadlinijas1.pdf
vadlinijas_dabaszinatnes.pdf
Prezentacija__par__ZPD__rakstisanu.pdf