Atbalsts skolēniem

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

Skolas padome sēde notika 2020. gada 8.decembrī .

14 skolēnu vecāku pārstāvji un skolas administrācija sarunājās caur Google meet platformu.

Darba kārtība:

  1. Varavīksnes vidusskolas prezentācija . Skolas direktore M. Micķeviča

  2. Skolas padomes priekšsēdētājas I. Bergas informācija. Viedokļu apmaiņa.

3. Skolas darbs attālinātajās mācībās. Pārtikas paku sadale. Skolas direktore.

4. Gatavošanās skolas Jaungada pasākumam (plāns, pienākumu sadale) I.Gončarova., J.Bojarčuka)

5. Piemaksu pedagogiem par darbu attālinātajās mācībās apspriešana. Skolas direktore

6. Priekšlikumi ,ieteikumi.


Carousel imageCarousel image
olimp_zpd_kalendars.pdf
SZPD_izmantojamas_petijumu_metodes_2018.pdf
20200908_zpd_konf_nolikums.pdf
20191210_zpd_vadlinijas1.pdf
vadlinijas_dabaszinatnes.pdf
Prezentacija__par__ZPD__rakstisanu.pdf