Sasniegumi 2020./2021.m.g.

Varavīksnes vidusskolas skolēni izzina un pēta

/Dzīvot nozīmē strādāt. Bet strādāt nozīmē domāt./ A.Einšteins

Vēl pirms daudziem gadiem saīsinājums ZPD (zinātniski pētnieciskā darbība)daudziem no mums šķita svešs un grūti izrunājams skaņu salikums, kas līdzīgi kā viss nezināmais iedvesa mūsos zināmu bijību. Šodien par pētnieciskajiem darbiem runā sākumskolēni un pamatskolēni.

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiski akadēmiskajām studijām augstskolā, mūsu vidusskolēni sadarbībā ar skolotāju konsultantu izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Vidusskolēnu pētījumi ir daudz nopietnāki un skolēnu izvēlēto tēmu loks arī ir ļoti plašs. Šoreiz stāsts būs par jaunākajiem.

Aprīļa nedēļā mūsu skolā notika skolēnu radošo un pētniecisko darbu aizstāvēšana. Tas notika online formātā. Skolēnu pētnieciskā darbība tiek īstenota kā viena no izglītības iestādes mācību metodēm. 3.-4.,5 .- 6. ,7.-9. klašu skolēnu pētnieciskā darbība norisinās, balstoties uz pamatizglītības standartu. To var vadīt attiecīgā mācību priekšmeta skolotāji vai arī klases audzinātājs.

Pētnieciskās darbības mērķis: sekmēt skolēnu patstāvīgās pētnieciskās darbības attīstību un veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas, viedokļa formulēšanas un pamatošanas prasmju attīstību . Skolēnu tēmu spektrs bija ļoti plašs. Stafeti iesāka 3.klašu skolēni: Alise Andrukoviča ar darbu ’’Bites un medus ’’(skol . N. Rusova), Miroslavs Baženovs ar darbu ’’ Sveces’’(skol. N.Rusova ),4.klašu skolēni Julianna Mihailova ar darbu’’ Čihuahua -suns kompanjons”(skol. D.Strupiša), Aleksandra Andruškeviča ar darbu ’’Ko cilvēki dara savā brīvajā laikā?’’(skol.D.Strupiša). Tad stafete tika nodota 5.klases skolēniem: Sofija Igoņina ”Angļu valoda attīstības vēsture no rašanās laika līdz mūsu dienām’’(skol.”I.Bovtramoviča), Milena Kovaļova’’Lielbritānijas teritorijas iekarošanas mēģinājumu vēsture’’(skol. I. Bovtramoviča ), Tračums Vjačeslavs un Vladislavs ’’Zvaigžņotās debess noslēpumi’’(skol. L.Jasinska), Tomass Bergs ’’ Eirāzijas interesantākie objekti’’(skol. L.Jasinska), Baranovskis Daniils ’’ Biškopības produkti’’(skol.L.Jasinska), Svencis Artūrs ‘’Bišu dzīve’’(skol.L.Jasinska), Dregiša Kristīna’’ Sīpoli-mūsu draugs’’(skol.L.Jasinska), Vasiļjeva Anastasija’’Kāpēc mūsu skolu sauc par Varavīksni?’’(skol.J.Aleksejeva), Mažuta Edvīns ’’Ideāli skaiļi’’ (skol.O.Grundāne). 9.klases skolēns Daniils Pantilejenko dalījās savā redzējumā par tēmu “Dzelzs un veģetārisms’’(skol.L.Jasinska).Visvairāk bija pārstāvēta 8a klase. Skolēniem darbus konsultēja viņu klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja V.Purpiša. Lūk, ieskatam: Abramova Ļubomila ’’Manas bišu saimes dzīves izpēte’’, Bertulis Dmitrijs ,Svygryte Kamile ” Manu klasesbiedru zodiāka zīmes ’’, Čertkovs Aleksejs ’’ Stellera jūrasgovs iznīcināšanas stāsts – spilgts cilvēka nežēlības un tuvredzības piemērs’’, Dudarenoka Karina” Valūta un ekonomika. Tirgus’’, Ivanovs Ņikita’’ Vizuālās noveles veidošana’’, Jacina Anna un Zujeva Viktorija’’ Žestu valoda’’, Krasnikovs Artemijs un Georgijs, Pitkevičs Artūrs’’ Japāņu mitoloģija’’, Kusiņš Artjoms ’’Futbola attīstības vēsture’’, Ponomarčuks Daņila ” Ēģiptes mitoloģija’’, Skripļonoka Marta ” Pašattīstība: psihologu ieteikumi, cilvēku dzīvesstāsti un izlasītās grāmatas’’, Vanaga Anastasija ’’ Izglītības sistēma Dienvidkorejā’’. Pēc skolēnu darbu aizstāvēšanas, vērtēšanas komisija pārrunāja skolēnu darba veikumu. Ir svarīgi skolēniem izvēlēties vecumposmam atbilstošu un saprotamu pētījuma tēmu, iepazīties ar pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem ,attīstīt prasmi apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un vērtēt rezultātus. Uzskatām ,ka skolēni droši uzstājās, aizstāvēja savu viedokli un atbildēja uz skolotāju jautājumiem. Paldies par ieguldīto darbu skolēniem, skolēnu vecākiem un darbu konsultantiem!

Komisijas vārdā skolas direktore M.Micķeviča

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Skolēni savas prasmes darba aizstāvēšanā demonstrēja sekojošos kritērijos:

*Prezentācija (vizuālais materiāls) ir atbilstoša darba saturam, strukturēta, loģiska, saprotama, vizuāli viegli uztverama un pārliecinoša.

*Autora uzstāšanās papildināja demonstrēto vizuālo materiālu (prezentāciju).

* Prezentācija iekļaujas noteiktā laika ierobežojumā. Autors darbu prezentē brīvi un pārliecinoši, nelasot no piezīmēm.

Lūk ,skolēnu tēmas:

1. K. Ozerska (12.a) “Jauniešu medijpratība “.

2. A. Rusecka (12.a) “Emocijzīmju izmantošana jauniešu ikdienas dzīvē”.

3. J. Andžāne, V.Morozova ( 11.a) “Kosmētiskās sejas maskas”

4. K.Andžāne (11.b) “Līnijas vienādojums”.

5. K.Delvere, V.Hveckoviča (11.a) “Smēķēšanas cēloņi pusaudžu vidū un nikotīna ietekme uz dzīvajiem organismiem”.

6. D.Berestņevs, O.Abrosimova (11.b) “Apreibinošo vielu lietošanas iemesli pusaudžu vidū”.

7. A. Jemeļjanovičs, T.Grjaznovs (11.a) “Apkārtējās vides ietekme uz skolēna rakstura veidošanos”.

8. E. Mažuta, D.Smertjeva (11.b) “Bioloģiski aktīvas piedevas”.

9. A.Grodja (11.a) “Vai cilvēka izvēlētā profesija ietekmē viņa reliģisko pārliecību?”

10. R. Murāns (11.b) “Akumulatora jaudas pētīšana”.

11. I.Ļapere (11.a) “Mūsdienu jauniešu uztvere par mīlestību”.

12. V.Novicka (11.a) “Mazgāšanas ļīdzekļu ietekme uz cilvēku veselību”.

13. A. Skovorodko (11.b) “Kāds ābols ir veselīgāks: sarkans,dzeltens vai zaļš?”

14. I.Sorogovecs (11.a) “Mākslīgā intelekta iespējas attēlu atpazīšanas programmā”.

15. A.Tarlecka (11.a) “Sakodiena anomālijas skolas vecuma bērniem – mūsdienu sabiedrībā izplatīta problēma”.

16. D.Širokiha, M.Nipāne (11.b) “Cilvēku uzvedība un stress.”

17. A.Sinica (11.b) Stereotipi par sievietēm un vīriešiem”.

18. E.Vivate, A.Paņko (11.a) “Krāsu gammas un apģērba materiāla kvalitātes ietekme uz skolēna veselību”.

19. A.Valtere (11.b) “Identitātes saglabāšana mūsdienu pasaulē”.

20. G.Ungurs (11.a) “Raķetes lidojuma efektivitātes atkarība no ūdens masas”.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājiem -konsultantiem ! Veiksmi un neatlaidīgu darbu!

Skolas administrācija