Sasniegumi

SVEICAM UN LEPOJAMIES AR ZELTA UN SUDRABA PATEICĪBAS PASNIEGŠANU PAR LABĀM UN TEICAMĀM SEKMĒM !

2021./22. M.G. 1.SEMESTRĪ