Aktuāli notikumi 2021

“Saulesvija” Krāslavas novadā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Ceļš “Saulesvija” veidots kā klātienes mirkļu un video fiksējums norisēs, kurā nepilnas stundas garumā ikvienā pašvaldībā īpašais Svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodod svētku organizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva svētku repertuāru, veidoja aizraujošus video sveicienus un video priekšnesumus, piedalījās videoklipu filmēšanā. Norises tiks iemūžinātas videoierakstos. Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 21.gadsimta liecība.

Dāvanas dalībniekiem sagatavojuši Svētku atbalstītāji – lieldraugs Swedbank sagādājis īpaši izveidotas ilgtspējīgās somiņas, savukārt atbalstītājs saldumu zīmols Laima – konfektes.

Skolas dejotāji un dziedātāji 20.jūlijā sagaidīja svētku auto, pulcējušies nelielās grupiņās sava kolektīva ietvaros un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus. Paldies mūsu skolēniem par pacietību un mīlestību uz mākslu, paldies mūsu kolektīvu vadītājām Nadeždai Adamovičai ,Ritai Andrejevai un Nadeždai Tadello! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un atsaucību Paldies BJC metodiķei Sanitai Kumpiņai! Paldies Krāslavas novada IP vadītājai Lidijai Miglānei par kopābūšanas mirkļiem!

LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU NORISES #DZIEDIUNDEJO2021# “SAULESVIJA”

Radi, rotājot Krāslavu...

Ar skaistām izstādēm noslēdzās Krāslavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas audzēkņu un skolotāju radošā darbošanās 2020./2021.mācību gadā.

Mākslas darbu izstāde „Zeme mūsu rokās” un vides objektu izstāde „Radi rotājot” ir iekļautas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju e-svētku plašajā programmā. 1. jūnijā izstādes un tērpu kolekcijas bija skatāmas pilsētas centrā, bet no 2.-15. jūnijam pilsētas iedzīvotāji un viesi tās turpināja skatīt peldbaseina un Krāslavas BJC skatlogos un apkārtnē.

Jāuzteic Indras pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas BJC mākslas pulciņu skolotāju uzņēmība, neatlaidība, pieņemot izaicinājumu, piedalīties pandēmijas un attālinātā mācību procesa laikā izstādēs. Maija mēnesī tika atļautas āra nodarbības, kas būtiski atviegloja darbu tapšanas procesu.

Šoreiz pakāpes netika piešķirtas, jo augstāko pakāpi ir pelnījuši visi! Darbu vērtētāji - Ērika Zarovska, Olga un Valdis Pauliņi piešķīra nominācijas un izteica savas domas par bērnu veidotajiem mākslas darbiem. Šajā svētku izaicinājumā piedalījās 47 audzēkņi no 13 interešu izglītības pulciņiem, 3 tērpu kolekcijas, ar bērniem darbojās 6 skolotāji.

Paldies dalībniekiem: Indras pamatskolas pulciņam „Rūķīšu darbnīca”, pulciņa skolotāja Ērika Urbanoviča, Varavīksnes vidusskolas pulciņam „Spektrs”, pulciņa skolotāja Vija Plotka un pulciņam „Mozaīka”, skolotāja Jevgēnija Sergejenko, Krāslavas BJC klubam „Saulessvece”, pulciņiem „Vilna Brīnumdare”, „Raibais Dzenis”, sveču liešanas pulciņam, skolotāja Žanna Garbrēdere, pulciņiem „Mazie meistari”, „Rūķīši”, „Forma un plastika”, apgleznošanas pulciņam, skolotāja Larisa Kizjalo, pulciņam „Meistarstiķis” un aušanas pulciņam, skolotāja Aina Guba.

15. jūnijā ar diplomu un veicināšanas balvu saņemšanu noslēdzās šīs izstādes Krāslavā. Bet bērnu darbi dosies rotāt Latgali Rēzeknē. No augusta līdz septembrim vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi atradīsies izstādē ARPC „Zeimuļs”, bet vides objekti rotās Rēzeknes pilsētas parku. Jāpiebilst, ka pagājušā gada vasarā Rēzeknē uz Rīgu izvirzītie Krāslavas novada audzēkņu 11 darbi jūlijā ceļos uz VEF Kultūras pili Rīgā un no 19. jūlijā būs skatāmi līdz ar citiem Latvijas jauno mākslinieku darbiem XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku -2021. gada vasaras ietvaros.

Rotāsim un radīsim arī vasarā!

Saulainu vasaru un uz tikšanos izstādēs!

Aina Guba,

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas

koordinatore Krāslavas novads

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/radam-rotajot-kraslavu.html

M.Micķevičas dalīšanās pieredzē.pdf

Skolotāju mācīšanās kopienas 2030 nodarbības noslēgušās

No 2021.gada janvāra līdz jūnijam piedalījos Skola 2030 mācīšanās kopienā. Vērtīgas atziņas no lektoriem, pašu dalīšanās pieredzē ar citu skolu kolēģiem un iegūts materiāls skolas darba plānošanai.

Skolas direktore M.Micķeviča

Skolotāji dalās savā pieredzē

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas skolotāju seminārs par Lasīšanas stratēğijām kopā ar kolēğiem no Lietuvas Visaginas Gerosios Vilties proğimnāziju. Paldies par kopīgu plānošanu Jolanta Bartkūnienė, Svetlana Bolya, Ludmila Tarasevskaja, Vija Kavševiča!

Lai skaista, silta un mierīga vasara!

Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā

Maijā mēnesi Europe Direct Austrumlatgalē sadarbība ar Krāslavas novada Centrālā bibliotēku aicināja bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā

,,Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā ''. Konkursam tika iesniegt 68 zīmējumi no Krāslavas novada un 12 no mūsu skolas. Savos iespaidos un prieka dalījās

Karina Liņķe un Santa Juzefoviča, 6.b klases audzēkni, Ļubova Šusta, 7. b, Nikola Žukova, 5.a un 8 skolēni no 7.c klases. Konkursa uzvarētāju rezultāti notika 14. jūnija

pie Krāslavas novada centrālās bibliotēkas. Mūsu skolas uzvarētājā Nikola Žukova saņēma pateicības rakstu un saldus dāvanas. Paldies visiem par atsaucību!


Jelena Kļimova

Uz Skolas Somas pasākumiem atskatoties…

Ir izskanējis tik sarežģītais mācību gads. Sākām piedzīvot vasaru. Kas palicis atmiņā no digitālajiem ceļojumiem mūzikas pasaulē?

Mācību gada 2.semestrī visiem 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja izbaudīt divus e-pasākumus. Koncertierakstā ‘’Sprādziens mūzikā’’ tika apskatīts, kā populārā mūzika ir attīstījusies no 1920. līdz 2020. gadam: džeza, blūza ēra, svinga laiks, revolucionārie rock’n’roll gadi, hipiju plūsma, disko spožums, astoņdesmitie, 90. gadu popkultūra un mūsdienas. Tā bija iespēja ceļot laikā, izzinot, kā mūzika iet roku rokā ar 20. gadsimta vēstures lielākajiem notikumiem un atspoguļo savu laikmetu. Koncertstāstu papildināj īpaši veidoti video materiāli. Papildus izpētīja mūzikas instrumentus, bez kuriem populārā mūzika nebūtu tāda, kādu to pazīst: elektrisko ģitāru, akustisko ģitāru, bungu komplektu, basģitāru un elektriskās klavieres. Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mikus Abaroniņš kopā ar multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu un Robertu Memmēnu (ģitāra, bungas un balss).

Otrs e-pasākums – ‘’Mūsu Maestro. Raimonds Pauls.” Par godu Maestro 85 gadu jubilejai pazīstamie jaunās paaudzes mūziķi - dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis programmā Latvijas Skolas Soma ietvaros sarūpēja audiovizuālu koncertlekciju. Tas ir muzikāls stāsts par Raimonda Paula daiļradi - laikmetu, kurā viņš mācījies, strādājis, kā arī par Maestro šodienas muzikālajām gaitām. Fantastisks cilvēks, fantastiskas spējas, apbrīnojams darba spars!

Protams, mūziku klausīties vislabāk ir klātienē, taču notikumu ieviestās korekcijas lika pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir. Atsauksmes? Ļoti dažādas… No sajūsmas un apbrīna līdz pilnīgai vienaldzībai. Kāpēc tā? Iespējams, ka dators nespēj sniegt tās emocijas, kuras sagādā dzīvā mūzika, izpildītāji, klātesamība un koncerta atmosfēra. Jaunieši labprāt pārrunāja redzēto un dzirdēto, taču secināja – mūziku jābauda dzīvajā!


14.jūnijā Ziedu nolikšana.


Pateicība simtgades izcilniekam Danai Korjakinai

Pateicības raksts Viktorijai Petrovskai

Vērtību izglītība 1.-12. klasēm

2020./21.m.g Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni kopā ar audzinātājiem aktīvi strādāja, lai izzinātu, pārskatītu un izprastu savas, klases, kurās mācās, un skolas vērtības. Aktualizētu, kuras no vērtībām bijušas īpaši nozīmīgas . Šo vērtībām iedzīvināšanai darba mērķis bija veicināt ikviena skolēna vērtību un tikumu veidošanos un attīstību, personības izaugsmi mācību un audzināšanas procesā, harmoniski iekļaujoties skolas kopīgā mērķa sasniegšanā.

Atbilstoši mērķim tika izvirzīti sasniedzamie rezultāti:

*iepazīties ar vērtību un tikumu dažādību un prast tos atpazīt ikdienā;

*skolēni apzinās savas vērtības un ar piemēru apliecina tās;

*balstoties katra skolēna individuālajās vērtībās, skolēni definē klases vērtības, apliecinot tās ar piemēriem un izveido vienotu vizuālu materiālu par klases vērtībām;

*skolēns zina un izprot skolas vērtības un saskata to īstenojumu ikdienas mācību un ārpusklases darbā;

*izveidot savas klases vienas raksturīgākās vērtības vizuālo materiālu.

Skolēnu darbi un sarunas liecina, ka šajā mācību gadā īpaši nozīmīgas bijušas tādas vērtības kā : cieņa, sadarbība, pašattīstība.

Atzinības raksts no Ilgas Šuplinskas

Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!

Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.

Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.

Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”:

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,

Ilga Šuplinska

ZĪMĒJUMU KONKURSS "ZĪMĒJAM ES VALSTU PASAKAS"

AFS Latvija Starpkultūru programmas pateicība Krāslavas Varavīksnes vidusskolai!

Labdien cien. M. Micķeviča!

AFS Latvija Starpkultūru programmas direktores Inetas Leikumas vārdā izsakām vislielāko pateicību par veiksmīgu ilggadējo savstarpējo sadarbību!

Īpaša pateicība Jūsu skolas pedagoģei Jeļenai Kļimovai par uzticīgu brīvprātīgo darbu mūsu organizācijā un jauniešu un ģimeņu atbalstīšanu daudzu gadu un arī šajā ļoti izaicinošā gada garumā!

Protams, pateicību izsakām arī visiem pārējiem programmā iesaistītajiem pedagogiem, kas nesavtīgi un aizrautīgi iesaistīja mūsu jaunietes gan skolas, gan ārpusskolas aktivitātēs arī šajā attālinātajā mācību gadā.

Uzskatām, ka Krāslavas vidusskolas audzēkņi mācās iekļaujošā un tolerantā vidē, kas ir mūdienīgas un tālredzīgas skolas paraugs – audzināt atvērtu un ieinteresētu Latvijas nākotni.

Pateicībā un cerībā arī uz turpmāko sadarbību!

Maija Seņina

AFS Latvija Starpkultūru programmas

Top zīmējumi pēc Vasiļa Vitkas daiļdarbiem

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) organizēja bērnu zīmējumu konkursu “Vasiļa Vitkas brīnišķīgā pasaule” pēc baltkrievu rakstnieka un dzejnieka daiļdarbiem, veltītu 110.gadadienai. Zīmējumu izstādi var aplūkot online, BKC mājaslapā www.bkc.daugavpils.lv un iestādes Facebook kontā.

Vasiļs Vitka (īstajā vārdā Timofejs Krisjko) – Baltkrievijas nopelniem bagātais kultūras darbinieks, prozaiķis, dzejnieks, dramaturgs, kritiķis, tulkotājs. Taču jaunajai paaudzei viņš ir zināms ka bērnu rakstnieks. Vasiļa Vitkas daiļrade bērniem ir brīnuma, skaistuma, neparastu piedzīvojumu, skaņu un krāsu harmonijas pasaule. Savos darbos autors bērniem mācīja mīlēt dzimto valodu, palīdzēja izprast labā un ļaunā jēdzienus, tiecās izaudzināt viņus par aktīviem un emocionāliem cilvēkiem.

Vasiļs Vitka ir pazīstams ārpus Baltkrievijas robežām ar Tolstoja, Čehova, Majakovska, Maršaka, Mihalkova, Barto, Rubcova, Steļmaha, Raiņa un citu autoru prozas un dzejas tulkojumiem baltkrievu valodā.

“Vasiļa Vitkas brīnišķīgā pasaule” – bērnu zīmējumu konkurss, kuru organizēja BKC, tajā ņēma dalību bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem no Daugavpils: 1. un 21.pirmsskolas izglītības iestādēm, J.Raiņa 6.vidusskolas, 11.pamatskolas, “Vienības” pamatskolas un 13.vidusskolas; no Daugavpils novada Naujenes pamatskolas, kā arī no Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas; Polockas rajona bērnu un jauniešu centra tūrisma un aktīvās atpūtas nodaļas radošās darbnīcas “Skārbnīca” dalībnieki (Baltkrievija).

Baltkrievu kultūras centrs pateicas visiem konkursa dalībniekiem, audzēkņu pedagogiem un vecākiem. Konkurss ir noslēdzies – visi dalībnieki saņēma diplomus un BKC suvenīrus.

Paldies skolotājai Jeļenai Kļimovai par skolēnu iesaistīšanu konkursā.

Ienāc izglītības gaismā!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola nolēmusi atsaukties Ogres Valsts ģimnāzijas aicinājumam piedalīties akcijā "Ienāc izglītības gaismā!"

Kolēģi no Ogres Valsts ģimnāzijas ir radījuši multimediālu gaismu projektu "Ienāc izglītības gaismā!", ļaujot savai skolai iemirdzēties nebijušās krāsās un gaismās. “Nemitīgi esam tonusā, lai vecākiem, skolēniem un citiem iesaistītajiem parādītu, ka darām savu darbu, neskatoties uz visu notiekošo,” savu ieceri pamato ogrēnieši, aicinot arī citas skolas 22.- 23.maijā atstāt iedegtu gaismu savas skolas logos vai netradicionālā veidā izgaismot fasādi, lai simboliski parādītu, ka skolas sirds turpina pukstēt.

Arī mūsu Varavīksnes vidusskola, uzsverot savu pedagogu darba nozīmīgumu, izjūtot Krāslavas pašvaldības atbalstu un paveikto sarežģītajā pandēmijas laikā, uzturot možu garu savos skolēnos un viņu vecākos, uzsākot pirmo un desmito klašu uzņemšanu un atzīmējot mācību gada beigas un Vasarsvētkus, skolas ēkas logos 21., 22. maijā iedegs apgaismojumu un demonstrēs fotogrāfijās skolas un Krāslavas pilsētas skaistākos brīžus no plkst.22.00 līdz 23.00.

Laipni lūgti uz vakara pastaigu, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.

#ienācizglitibasgaismā#

Krāslavas Varavīksnes saime

Mūsu iespaidi, apgūstot jaunu pieredzi.

Pienāca ilgi gaidītais 14. maijs. Diemžēl ļoti lietains mūsu Krāslavā. Es un mani klases biedri Milāna, Vjačeslavs un Raimonds piedalījamies projektā “Atbalsts izcilībai”. Uz mūsu pilsētu atbrauca Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, kā arī rakstniece Andra Manfelde. Bija nedaudz uztraukums un bailes piedalīties filmēšanas procesā. Mūsu satikšanās vieta ar operatoriem bija pie Krāslavas katoļu baznīcas. Klusībā domājām, kā nu būs. Mūsu skolotājas Marija un Valentīna mūs uzmundrināja. Vēl steidzām atbildēt uz viņu jautājumiem par izlasīto A. Manfeldes grāmatu’’ Kurš no mums lidos? ” Pieripoja mikroautobuss. Mums pretī devās smaidoši un enerģiski TV darbinieki un pats Gustavs Terzens (viņu mēs pazīstam no citām TV pārraidēm). Izstāstīja par filmēšanas gaitu. Katram no mums tika piestiprināts īpašu mikrofonu. Un tad viss sākās. Bet cik interesanti bija sarunāties ar mūsu viesiem, stāstīt par sevi, par savu dzimto pilsētu. Mēs veicām dažādus uzdevumus. Mūsu skolotāju Valentīnu arī intervēja. Palielīšos: mūs visus dienas noslēgumā uzaicināja smalkās pusdienās ”Pils restorānā” . Mēs sarunājamies un jutāmies kā īsti pieaugušie. Es biju pārsteigts, ka filmējot visu dienu, televīzijā sižets ilgs tikai 15 min. Agrāk es nekad neredzēju ,kā strādā operātors un režisors. Izrādās, ka tas nav tik viegls darbs. Par tik neilgu laiku mēs sadraudzējamies un negribējām šķirties. Rakstniece Andra Manfelde atstāja man savu autogrāfu manā grāmatā ar uzrakstu “Tomasam !Lai futbols kā lidojums un dzīve. Andra Manfelde.” Es biju ļoti laimīgs. Atnākot uz mājām es stāstīju vecākiem par savu dienu un teicu, ka šī diena bija viena no laimīgākajām šajā mācību gadā. Bet vienu gan es gribu teikt, cik svarīgi dzīvē būt komunikablam, spēt sarunāties un zināt valodas.

Paldies mūsu skolas direktorei Marijai Micķevičai un latviešu valodas skolotājai Valentīnai Purpišai par iespēju piedalītie projektā! Arī mūsu vecāki uztraucās par mums. Paldies Jums par atbalstu mums!

Tomass Bergs

Mums viss patika! Tas bija ļoti interesanti, es jutos kā aktrise un es kā aktieris! Arī man patika uzdevumi . Bija interesanti.

Milāna Milaševiča, Raimonds Spiridonovs

Man patika šis projekts. Es iepazinos ar daudziem interesantiem cilvēkiem un ar viņu darbu, ko tie veic ikdienā. Es redzēju un vēroju kā strādā skaņu režisors, režisors un operatori. Manuprāt, režisora darbs ir pats grūtākais, jo viņš vada visu filmēšanas procesu dalībniekiem. Man patika filmēšanas process. Bija interesanti, izglītojoši un jautri. Pirms tam mēs papildus apguvām latviešu valodas prasmes, daudz diskutējām, spēlējām lomu spēles ar skolotājām un ,protams, izlasījām rakstnieces Andras Manfeldes grāmatu ’’Kurš no mums lidos?”

Vjačeslavs Tračums

Projekts “Literatūre /Sākumskola” top sadarbojoties Valsts izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni iepazīst Zaļo biologu skola

Daugavpils Universitāte vecāko klašu skolēniem piedāvāja piedalīties pētnieciskajā pasākumā "Zaļo biologu skola". Tā mērķis – popularizēt bioloģijas zinātni un biologa profesiju. Mūsu skolas skolēni atsaucās ,jo tā ir cita veida pieeja: dzirdēt jaunu informāciju, izvērtēt un pielietot dzīvē. "Zaļo biologu skolas" laikā skolēni kopā ar lektoriem uzzināja daudzas lietas, kas saistīts ar dzīvību mums visapkārt, uzsverot pētīšanu dabā. Trīs nodarbību laikā skolēni kopā ar lektoriem pētīja augus un dzīvniekus, dabas procesus. Profesors Dr. biol. Artūrs Škute pastāstīja par zivju audzēšanu Latvijā un akvakultūras pagātni un nākotni. DU Zaļo biologu skolas profesors Dr. biol. Arvīds Barševskis skolēnus iepazīstināja ar ekspedīciju stāstiem par Filipīnu salam, lai ieinteresētu arī viņus nākotnē doties ekspedīcijās: tuvākās un tālākās. Papildus viņš paradīja dažādas vabolu sugas, ko viņš pats vai viņa studenti pētīja un deva viņiem nosaukumus. DU pētnieki kopumā ir atklājuši 28 zinātnei jaunas vaboļu sugas. Noslēguma nodarbību "Vai mūsdienās Latvijā veidojas jaunas augu sugas?" vadīja DU vadošais pētnieks Dr. biol. Pēteris Evarts-Bunders. Viņš ir Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšsēdētājs un daudzu gadu garumā darbojas botānikas nozarē, savas zināšanas un pieredzi nododot gan kolēģiem, gan studējošajiem. Zaļo biologu skolas ietvaros ikvienam nodarbības dalībniekam bija iespēja noklausīties interesantu lekciju par augu pētnieka - botāniķa - profesijas ikdienu, Latvijā vēl nesastaptu augu meklējumiem, un par otru lielāko herbāriju Latvijā, kas atrodas DU Studiju un pētniecības centrā "IIgas".

No mūsu skolas “ Zaļo biologu skola” nodarbības piedalījās skolēni no 7.a un 7.b klases: Kovaļevska Liāna; Minkeviča Ksenija; Stepaņenko Nikola; Berestņeva Samanta; Pleiko-Ižika Karīna; Rukmāne Veronika; Gražulis Edgars. No 8.-9. klases: Sintija Širokiha; Dudarenoka Karina; Filipenkova Jekaterina; Jacina Anna; Skripļonoka Marta; Zujeva Viktorija; Novičonoks Žanis; Dimbovskis Vadims; Škagals Renārs; Sintija Nemenenoka un Guntis Ungurs no 11.a klases. Visi skolēni, kuri piedalījās "Zaļo biologu skola" nodarbības saņēma DU sertifikātus.


Bioloģijas skolotāja I. Solima

Ezerzeme_lat_007gray_2021-05-14 (1).pdf

AFS programmas studente Kalniešos

Lūk, kārtējais mācību gads tuvojas beigām. Tas bija sarežģīts un neparasts visiem: skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Tostarp studentiem, kuri bija mūsu valstī saskaņā ar AFS apmaiņas programmu. Ir ļoti grūti apgūt nezināmu kultūru, tradīcijas un paražas, kad praktiski nav iespējams atstāt dzīvesvietu. Jo lielāka atbildība gūlās uz viesģimenēm.

Greta Franuša no Vācijas Neverovsku ģimenē ieradās pagājušā gada septembra beigās. Mājas saimniece Ņina ar satraukumu gaidīja šo tikšanos, noraizējusies, ka sarunām nav kopīgas valodas, baidījās, ka galvaspilsētas meitenei būs garlaicīgi mazajā Kalniešu ciematā. Visas raizes bija veltas. Greta ļoti viegli iejutās jaunajā ģimenē. Sākumā sazinājās ar žestu palīdzību, ar google tulkotāja palīdzību, atceroties vārdu krājumu no skolas programmas. Bet, kad cilvēks ir atvērts un draudzīgs, tad valoda nav vissvarīgākā lieta. Greta ātri sadraudzējās ar jauno māsu Lindu, viņas pavadīja daudz laika kopā, iemācījās saprasties. Gretas pirmais lielais ceļojums pa Latviju bija brauciens uz Jūrmalu, uz ūdens atrakciju parku. Daudz braukāja arī Latgalē, apmeklējot mūsu zilo ezeru novada skaistākās vietas. Tāpat kā lielākajai daļai ārzemnieku, arī Gretai bija ļoti pārsteidzoši redzēt tik daudz mežu ap sevi, dzīvot dabas ieskautā vietā.

Meitenei, iespējams, visvairāk atmiņā paliekošais notikums, uzturoties Latvijā, bija kucēnu piedzimšana Neverovsku ģimenes mīlulei. Greta par to bija tik sajūsmināta, bija tik ļoti pieradusi auklēt četrkājainos mazuļus, ka ģimene nolēma viņai uzdāvināt vienu kucēnu. Meitenes priekam nebija gala. Viņa aizveda uz Vāciju daļu savas jaunās ģimenes, spilgtu atmiņu par Latvijā pavadīto laiku.

Neverovsku ģimene raksturo Gretu kā ļoti pozitīvu, gaišu, draudzīgu cilvēku, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt visā. Tāpat meitene, runājot par savu jauno ģimeni, vienmēr teica, ka viņai ļoti paveicās, viņa pierada un iemīlēja šos cilvēkus. Tāpēc bija grūti atvadīties. Diemžēl pandēmijas un sarežģītās situācijas dēļ visā pasaulē, uzturēšanās gadu Latvijā nācās nedaudz saīsināt, un aprīļa beigās Greta Franuša devās mājās. Bet viņa apsolīja atgriezties un gaida ciemos savu jauno ģimeni. Meitene ir ļoti pateicīga “Varavīksnes” skolas administrācijai, skolotājiem, kas ar viņu strādāja papildus, un programmas koordinatorei Jeļenai Kļimovai - par palīdzību un atbalstu.

Neskatoties uz pašreizējo situāciju, cerot uz labāku nākotni un to, ka nākamajā mācību gadā mēs atgriezīsimies pilna laika izglītībā, šī gada augusta beigās uz Latviju atbrauks 29 skolēni no ASV, Itālijas, Turcijas, Vācijas, Taizemes, Francijas un Japānas. Un viņi arī cer uz vienu mācību gadu atrast atsaucīgas un draudzīgas ģimenes - tos cilvēkus, kuri būs gatavi viņiem palīdzēt valodas apguvē, kā arī parādīs mūsu dzīvi, kultūru un tradīcijas. Arī mūsu Latvijas skolēni nākamgad dosies "iekarot" citas valstis. Daudzas ģimenes atzīst, ka sakarā ar to, ka ģimenē dzīvoja persona no citas valsts, visas karantīnas un pandēmijas bija daudz spilgtākas un jautrākas. Jauns cilvēks ierastajā ikdienas rutīnā ienes jaunas krāsas un emocijas. Ja jūs interesē iespēja nākamajā mācību gadā kļūt par viesģimeni kādam no skolēniem, nekautrējieties zvanīt (26853074), es jums par visu pastāstīšu.


Natālija ZDANOVSKA

Pēdējais zvans izskanējis mūsu 12.a klases jauniešiem

Šodien fotogrāfijās redzamajiem jauniešiem vajadzētu piedalīties skaistā pasākumā skolas pagalmā - Pēdējais zvans. Bet programmas vadītāji - skolotāji Irēna un Andrejs sūta saites Google meet platformā un katru laipni aicina uz šo īpašo mirkli. Ielūgtie viesi-1.klašu skolēni ar saviem audzinātājiem. Skolas skolotāji. Skolēnu vecāki. Paši absolventi.

Taču vīruss mums neļauj godināt mūsu absolventus klātienē, taču sūtām vislielākos virtuālos sveicienu no pirmās klases audzinātājas Dainas Strupišas un pamatskolas klases audzinātājas Antoņinas Bahmates. Klases audzinātāja Marianna Rukmane veltīja siltām atmiņām caurvītu prezentāciju saviem lolojumiem. Skatuve un ziedu jūra šogad izpalika, taču atzinīgi vārdi par sasniegto tika teikti divpadsmitajiem ,mūsu skolotājiem, absolventu vecākiem. Noteikti jāmin arī apstākļi, kādos mēs mācījāmies un gājām uz CE kārtošanu. Pārorientēšanās no klātienes mācībām uz mācībām tiešsaistē bija izaicinoša ne tikai skolotājiem, bet arī ikvienam skolēnam. Jauninājumi radīja jaunas iespējas, bet sākumā arī problēmas. Skolēni centās tās pārvarēt kopā ar saviem skolotājiem. Lai arī brīžiem gāja grūti/neslēpšu to/.

Trīs labas lietas kā tautas pasakā

Ir jāprot katram paņemt dzīvē līdz.

Pirmā-

Ticība rītam, kas nāks, savam spēkam un radīšanas priekam.

Otrā-

Cerība, ka atnāks kāds, un tu pasaulē nebūsi vientuļš.

Trešā-

Ir mīla, kas iedegties sāk

Katrā sirdī maiguma pilnā.

Trīs lietas-

Tās visas

Kā pasakā

Mācies iemantot, paturi, sargā.

Skan virtuālais zvans, ko ieskandināja katrs skolotājs. Skaista zvanu mūzika.

Laimīgu ceļu Jums! Jo Jūsu priekšā ceļš ir kā pati dzīve -

gan aizrautīga un taisna, gan tāda, kas piespiež līkumus mest!

Pēdējā zvana pārsteigums! - https://youtu.be/fWggjRC_Z8Y

Skolas direktore

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji atrod laiku vaļaspriekiem „Vietējā Latgales Avīze” (14. maijs)

14. maijs 2021_VIETEJA.pdf

Publicēts skolu Goda dēlis


Lai pastāstītu par Latvijas skolu veiksmes stāstiem un pārvarētajiem izaicinājumiem attālinātā mācību procesa laikā, platformā O!Izglītība esam radījuši digitālo Latvijas skolu Goda dēli, kurā apkopotas skolu un pedagogu atziņas. Darbs turpinās – ikviena skola un pedagogs ir aicināti iesūtīt savas atziņas, pastāstot ne vien par sasniegumiem, bet arī nepieciešamo atbalstu!


Latvijas skolu digitālais Goda dēlis apskatāms vietnē www.oizglitiba.lv/goda-delis. Pateicamies visām skolām un pedagogiem, kas līdz šim dalījušies ar aizraujošajiem un patiesajiem stāstiem!


Ja Jūsu skola vēl nav paspējusi dalīties ar savu stāstu, aicinām to izdarīt aizpildot anketu ŠEIT.


Stāsti un spilgtākās atziņas tiek publicētas arī Facebook lapā: www.facebook.com/oizglitiba. Aicinām sekot līdzi jaunumiem un dalīties!


Lai veiksmīga un saulaina nedēļa!


Ar cieņu

O!Izglītība komanda

Jaunietis darba tirgū

Aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika attālinātais semināru cikls "Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība - kur ir balanss?". To organizēja www.prakse.lv ZOOM vidē 11. un 12.klašu skolēniem.

Semināra mērķi - izglītot Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkņus par nākotnes darba tirgus perspektīvām, kā arī palīdzēt izvēlēties sev piemērotu profesiju un augstākās izglītības iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt.

Pastāstīt par jaunākajiem projektiem, kas palīdz orientēties profesiju daudzveidībā. Iepazīstināt jauniešus ar darbā pieņemšanas procesu.

Semināru vadīja Elīna Mazure – lektore, horeogrāfe, neliela uzņēmuma vadītāja, kas 4 gadus strādāja Prāgā. Viņas moto: - Mūžu dzīvo! Mūžu mācies!

Semināra vadītāja nodrošināja arī interaktivitāti semināra laikā ar Mentimeter rīku. Uzdodot jauniešiem jautājumus, tie caur saviem telefoniem katrs tiešsaistē atbildēja uz konkrēto jautājumu un atbildes semināra vadītāja nekavējoties attēloja diagrammā. Piemēram – attēlos Jūs varat redzēt, ko jaunieši atbildēja uz jautājumiem - kādā nozarē tie vēlētos veidot savu karjeru, ko viņi plāno pēc vidusskolas, kādas ir viņuprāt TOP3 augstskolas u.c. Šī informācija ir ļoti interesanta pašiem jauniešiem, jo ir iespēja redzēt, ko anonīmi domā katrs klases biedrs. Paldies klases audzinātājām Mariannai Rukmanei un Margaritai Borodinai - Ignatovičai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Vairāk informācijas – www.prakse.lv

Skaidrīte Gasperoviča

Pedagogs karjeras konsultants

Labiekārtojam mūsu skolas teritoriju

Lielā talka turpinās. Aprīlī skolas tehniskais personāls sakopa teritoriju pie skolas un mežu pie Krāslavas slimnīcas. Maijā nolēmām izveidot jaunu puķu dobi pie skolas stāvlaukuma. Piebraucot pie skolas, noparkojot savu auto, Jūs , mūsu skolas apmeklētājus , tā spēs priecēt. Šogad iestādījām košumkrūmus pie sporta stadiona ,ceriņus, ziemcietes pie skolas. Paldies par atsaucību Kristīnei Jušinskai,Lilijai Jasinskai , Ivanam Lukšam, Rutai Cauņai , Raimondam Milaševičam ,Igoram Markušenokam, Vilmāram un Vilim Bittēm, Dzintaram Voroņeckim! Ceram uz Krāslavas novada pašvaldības projektu ’’Iedzīvotāji veido savu vidi’’ atbalstu stadiona soliņu nomaiņai.


Pateicībā, skolas direktore

Konference ”STUNDA SKOLAS MUZEJĀ. PIEREDZES STĀSTI’’

Pieredzi nevar radīt, tā ir jāpiedzīvo. A. Kamī

Svētku uzrunu konferences dalībniekiem teica Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa . Tika teikti Pateicības vārdi konkursa “Stunda skolas muzejā” dalībniekiem . Katra skola ,kas piedalījās ar prezentāciju konferencē centās izstāstīt savas skolas vēsturi. Nebija vienādu prezentāciju. Katra prezentācija bija sagatavota ar lielu mīlestību, bagātīgu materiāla atsegumu. Ar lekciju: Ieskats muzeju apmeklētāju pētījumos. Kā secinājumus izmantot skolu muzeju praksē? –par to runāja Danute Grīnfelde , radoša personība, muzeja pedagogs, vēstures skolotāja.

Pieredzes stāstos dalījās : Olaines 2. vsk, J. Raiņa Daugavpils 6. vsk., Ropažu novada vsk., Jēkabpils Valsts ģimn., Balvu Valsts ģimn,. Valmieras Valsts ģimn.

Visi klātesošie bija ieinteresēti pēc iespējas padarīt skolas vēsturi interesantāku skolas saimei. Tā bija iespēja mācīties vienam no otra. Lai skolēni pēc iespējas biežāk dotos uz skolas vēstures muzeju vai stūrīti un teiktu: ”Mēs gribam atkal turp doties.”

Liels paldies par prezentācijas sagatavošanu un iesniegšanu mūsu skolas vēstures stūrīša vadītājai Jekaterinai Aleksejevai un skolotājai Valentīnai Purpišai!

Lai netrūkst ideju!

Skolas direktore M. Micķeviča

Akcija” Atpakaļ uz skolu’’ 2021.gada 5.maijā

No 12. aprīļa līdz 14. maijam visā Latvijā arī šogad norisinās akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti". Tās laikā Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti sazinās ar izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par Eiropas Savienību. Akcijas mērķis ir sniegt jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt Eiropas Savienības jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādām Eiropas Savienības politikas jomām.

Arī mēs nolēmām piedalīties akcijā, kuras ietvaros 5. maijā ar jauniešiem tiešsaistē tikās Agnis Sauka, Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta loceklis. Saruna un diskusijas izvērtās par Eiropas Savienības vēsturi, Latvijas ceļu uz ES, par ikviena cilvēka ikdienas saskari ar Eiropas Savienību, par likumu rakstīšanu, pieņemšanu, prasmi tos saprast. Darbs sabiedrības labā, līdera dotības, zināšanas, valodu prasmes, vērtīgas rakstura īpašības. Agnis dalījās savās pārdomās par karjeras izvēli, par to, cik svarīga jauniešiem ir laba izglītība - investīcija veiksmīgā nākotnē. Ikviens cilvēks savā dzīvē piedzīvo gan šaubas, gan apjukumu pirms izvēlas savas karjeras ceļu. Izvēle “ es būšu… ’’ var mainīties vairākkārt. Dzīvē nākas sastapties ar cilvēkiem, kas ienāk tikai uz īsu brīdi, bet ietekmi atstāj uz visu mūžu, mainās arī turpmākā karjeras izvēle. Ir vērts būt vērīgam, lai nepalaistu garām labu padomu vai ieteikumu.

Lūk, tikai daži mūsu jauniešu viedokļi par tikšanos: ‘’ Vakardienas konference bija ļoti informatīva un noderīga. Es daudz uzzināju no zinoša cilvēka. Tas man palīdzēja saprast, vai es vēlos doties izvēlētajā profesijā’’, ‘’ šī tikšanās pavisam nebija nogurdinoša, bija ļoti patīkami klausīties. Sapratu, ka neesot dzimtajā valsti, tu tik un tā vari darīt daudz tās labā’’, ‘’Agnis prot ieinteresēt publiku, tāpēc bija patīkami klausīties’’.

Pateicamies Agnim par interesantu sarunu, par iespēju attālināti izgaršot beļģu vafeles, mīdijas ar frī kartupeļiem, iepazīt viņa darba specifiku jurisprudencē, par latviešu kultūras popularizēšanu Briselē! Paldies akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2021” koordinatoriem un Jaunatnes organizācijai "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai".

Tikšanās organizatori


DABASZINĪBU NEDĒĻA SĀKUMSKOLĀ

Šogad dabaszinību nedēļa tika veltīta Krāslavas dzimšanas dienai. Ko var uzdāvināt dzimtai pilsētai? Sākumskolas skolēni sagatavoja dažādas dāvanas.

1.”Izzinošā dāvana”. Skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes viktorīnā par Krāslavas dabu. 55 skolēni veiksmīgi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem.

2.”Pētnieciskā dāvana”. Pastaigu laikā skolēni veica novērojumus un pētījumus. Kādi gājputni jau ir atlidojuši? Kādi augi un dzīvnieki sastopami mūsu parkos un mežos?

3.”Radošā dāvana”. Bērni veltīja savai pilsētai zīmējumus, rokdarbus, kolāžas, svētku atklātnes.

4.”Lietderīgā dāvana”. Tas bija svarīgākā dāvana – sakopt teritoriju, stādīt kokus, savākt atkritumus. Mazie krāslavieši priecīgi izdarīja to kopā ar savām ģimenēm.

Paldies skolēniem un viņu vecākiem par piedalīšanos dabaszinību nedēļas pasākumos! Īpaša pateicība aktīvākajiem:

1.в - Nikitai Zaicevam, Kirai Prašmutei, Anastasijai Petuhovai, Anastasijai Bārtulei, Jaroslavam Trafimovam, Valerijai Borzulei;

2.a – Annai Bārtulei, Ivitai Kormiļcevai, Nelli Puzanovai, Adrianam Valentonim;

2.b - Ruslanam Arhipovam , Elizabetei Baldiņai, Līnai Matusevičai, Edgaram Pinkam, Kristapam Stigevičam, Olesjai Šestunovai , Maksimam Voznovičam, Maksimam Šejenkovam;

3.a - Nikolajam Mjaļikam, Ksenijai Fjodorovai, Arīnai Utānei;

3.b - Vadimam Litvinskam, Darjai Petuhovai, Evelīnai Marcinkevičai, Markam Vinogradovam, Vadimam Andžānam, Miroslavam Baženovam;

4.a - Alesandro Menščikovam, Arnim Juzefovičam, Aleksandrai Andruškevičai, Aleksam Dupuram.


O. Dalecka, Ž. Boļšakova

Pavasaris Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu skatījumā

Lūk, pavasaris ir klāt. Saulīte debesīs parādās biežāk un biežāk, ar katru dienu kļūst siltāks un siltāks, debesis ir spožākas. Pavasara iestāšanās nozīmē dabas atmošanos. Briest pumpuri, parādās pirmās lapas un sāk augt ar neiedomājamu ātrumu. Visur jūtama dzīvība.

Skaistas pagasta bibliotēka bija izsludinājusi konkursu ’’Uzzīmē pavasari’’.

Savu radošo garu izpauda mūsu skolas skolēni: Jekaterina Čubreviča, Samanta Berestņeva, Kira Prašmute, Anastasija Petuhova, Arīna Utāne, Nikita Zaicevs, Valērija Borzule, Maria Filipenkova, Darja Andrejeva, Nikola Žukova, Sanita Bohāne, Ksenija Fjodorova, Ļubova Šusta, Aleksa Pinka. Skolēni saņēma pateicības diplomus un saldumiņu.

Lai pavasaris no bērnu zīmējumiem droši iesoļo Krāslavas novadā!


Skolotājas V.Plotka, J.Klimova

” Ķengurs “ – matemātika visiem.

Miljoniem bērnu daudzās valstīs jau sen nav jāskaidro, kas ir "Ķengurs". Tas ir starptautiskais matemātikas konkurss ar devīzi "Matemātika visiem".

Konkurss ir radies Austrālijā, tā ideja pieder slavenajam austrāliešu matemātiķim un pedagogam Pīteram Holloranam. Konkursa galvenais mērķis ir padarīt matemātiku pievilcīgāku, interesantāku un pieejamāku lielam skolēnu skaitam, parādīt bērniem matemātikas aizraujošās īpašības, sniegt viņiem iespēju sajust prieku no intelektuālās piepūles un no pirmajām, kaut arī mazajām, uzvarām un atklājumiem.

Konkursā “Ķengurs 2021”, kas šogad 25.martā notika divos formātos - tiešsaistē un tradicionālajā papīra formātā, piedalījās 9379 Latvijas skolēni, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu pārstāvēja 50 skolēni.

2.-12.klašu skolēni, kuriem patīk matemātika, demonstrēja erudīciju un spriešanas prasmes, piedaloties konkursā.

Konkursa uzdevumi bija interesanti un āķīgi. Lai atrisinātu vairākus uzdevumus nebija nepieciešanas speciālas matemātiskās prasmes, bet prasmes analizēt, spriest un secināt, daudzi uzdevumi bija saistīsi ar reālo dzīvi. Konkursa dalībniekiem bija nepieciešamas arī labas lasīšanas prasmes, jo 75 minušu laikā vajadzēja izlasīt un atrisināt 24 – 30 uzdevumus.

Vislielākais dalībnieku skaits mūsu skolā bija 3. klašu grupā (11 skolēni), 2. klašu grupā piedalījās 9 skolēni, 5.klašu grupā - 8 skolēni un 11. klašu grupā - 7 skolēni .

Nikolajs Mjaliks (3.a klase) un Darja Petuhova tika “Latvijas Top 20” savā klašu grupā.

Konkursa rezultāti

2. klašu grupā skolā 1. vietā – Ruslans Arhipovs, Latvijā viņš ieguvis 160 vietu 1483 dalībnieku vidū.

3.klašu grupā skolā vislabāk veicās Nikolajam Mjalikam un Darjai Petuhovai, arī Latvijā viņiem ir 1.vietā 1362 dalībnieku konkurencē.

4.klašu grupā skolā 1. vietā – Alesandro Menščikovs, Latvijā viņš ieguvis 246 vietu 1319 dalībnieku vidū.

5.klašu grupā skolā 1.vietā – Tomass Bergs, Latvijā viņš ieguvis 251.vietu 1031 dalībnieku vidū.

6.klašu grupā skolā 1.vietā – Nika Nipāne, Latvijā 261.vieta starp 895 dalībniekiem.

7.klašu grupā skolā 1. vietā – Artjoms Fjodorovs, Latvijā 267.vieta, starp 736 dalībniekiem.

8.klašu grupā skolā labākā ir Ļubomila Abramova, Latvijā 429.vieta starp 636 dalībniekiem.

9.klašu grupā skolā labākais Dāniels Pavlovičs, Latvijā 93.vieta starp 616 dalībniekiem.

11.klašu grupā skolā 1.vietā - Karina Andžāne, Latvijā 103.vieta starp 453 dalībniekiem.

12.klašu grupā skolā labākais Ņikita Jakunins, Latvijā viņam 230.vieta starp 310 dalībniekiem.

Skolēnu atsauksmes par konkursu ir ļoti pozitīvas.

2.a klases skolēni

Ivita Kormiļceva Es pirmo reizi piedalījos konkursā. Esmu apmierinātā ar savu rezultātu. Es uztraucos, ka nepaspēšu izpildīt visus uzdevumus. Ar savu konkursa rezultātu esmu apmierināta.

Marks Homutiņins Man ļoti patika uzdevumi! Uzdevums ar mājiņām bija sarežģīts. Man ļoti patika teksta uzdevumi. Teksta uzdevums ar mājiņām bija sarežģīts. Konkursā es gribētu piedalīties arī nākamgad.

Anna Bārtule Gribu piedalīties konkursā vēlreiz!

2.b klases skolēni

Arhipovs Ruslans

Man patīk risināt teksta uzdevumus matemātikā, it īpaši - sarežģītus. Es ļoti centos atrisināt visus uzdevumus.

Olesja Šestunova

Man patika piedalīties konkursā. Uzdevumi bija sarežģīti un interesanti. Ar visiem uzdevumiem bija jātiek galā savlaicīgi. Bet dažus uzdevumus es nevarēju atrisināt.

Nikolajs Mjaļiks (3.a klase) "'Ķengurs"' – ļoti interesants un noderīgs konkurss. Man patīk risināt nestandarta uzdevumus. Man bija liels prieks piedalīties konkursā!

Miroslavs Baženovs (3.b klase) Konkurss man patīk, tas attīsta domāšanu. Var risināt jautrus un āķīgus uzdevumus!

Daniils Skorodumovs (4.a klase) Konkursa uzdevumi bija interesanti, vajadzēja izmantot savu iztēli un apķērību.

Tomass Bergs (5.b klase)

Uzdevumi bija sarežģīti, nācās padomāt, bet tas ir lieliski! Man ļoti patīk risināt loģiskus uzdevumus, tāpēc es piedalos šajā konkursā jau piekto gadu. Liels paldies matemātikas skolotājai Olgai Grundānei par palīdzību sagatavoties konkursam.

Ksenija Minkeviča (7.a klase)

Man ļoti patīk piedalīties konkursā. Konkurss dod iespēju risināt uzdevumus, kuri saistīti ar dzīvi. Man ir liels gandarījums par interesanto uzdevumu izpildi. Es iesaku visiem skolēniem piedalīties konkursā.

Nikola Stepaņenko (7. a klase)

Konkursā “Ķengurs” es piedalos katru gadu. Man patika, ka šogad konkurss notika tiešsaistē, un bija iespēja pildīt uzdevumus mājās. Piedaloties konkursā var iegūt kādu vietu. Konkurss palīdz attīstīt domāšanu un loģiku.

Artjoms Fjodorovs (7.a klase) Konkurss “Ķengurs” man patīk, bet daži uzdevumi bija ļoti sarežģīti, ne visus uzdevumus izdevās atrisināt.

Guntis Ungurs (11.a klase) “Ķengurs” ir viens no maniem mīļākajiem konkursiem. Šīs konkurss veiksmīgi attīsta loģisko un matemātisko domāšanu. Katru gadu es gaidu “Ķenguru”, kā izaicinājumu sev, lai uzzinātu cik labi man ir attīstīta loģika, lai pārbaudītu savas zināšanas matemātikā. Tādi konkursi palīdz ieviest daudzveidību mācību rutīnā un motivē attīstīties ārpus mācību plāna, kas ir īpaši noderīgs attālināto mācību laikā.

Paldies skolēniem par darbu! Paldies par atbalstu matemātikas skolotājiem un vecākiem! Veiksmi turpmākajos konkursos!

Nākamajā gadā, ņemot vērā konkursa-spēles dalībnieku atsauksmes, mēs turpināsim piedalīties konkursā “Ķengurs” !

Natālija Kirkiļeviča un Vija Kavševiča,

konkursa „Ķengurs” organizatores Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Varavīksnes vidusskolas skolēni izzina un pēta

/Dzīvot nozīmē strādāt. Bet strādāt nozīmē domāt./ A.Einšteins

Vēl pirms daudziem gadiem saīsinājums ZPD (zinātniski pētnieciskā darbība)daudziem no mums šķita svešs un grūti izrunājams skaņu salikums, kas līdzīgi kā viss nezināmais iedvesa mūsos zināmu bijību. Šodien par pētnieciskajiem darbiem runā sākumskolēni un pamatskolēni.

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiski akadēmiskajām studijām augstskolā, mūsu vidusskolēni sadarbībā ar skolotāju konsultantu izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Vidusskolēnu pētījumi ir daudz nopietnāki un skolēnu izvēlēto tēmu loks arī ir ļoti plašs. Šoreiz stāsts būs par jaunākajiem.

Aprīļa nedēļā mūsu skolā notika skolēnu radošo un pētniecisko darbu aizstāvēšana. Tas notika online formātā. Skolēnu pētnieciskā darbība tiek īstenota kā viena no izglītības iestādes mācību metodēm. 3.-4.,5 .- 6. ,7.-9. klašu skolēnu pētnieciskā darbība norisinās, balstoties uz pamatizglītības standartu. To var vadīt attiecīgā mācību priekšmeta skolotāji vai arī klases audzinātājs.

Pētnieciskās darbības mērķis: sekmēt skolēnu patstāvīgās pētnieciskās darbības attīstību un veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas, viedokļa formulēšanas un pamatošanas prasmju attīstību . Skolēnu tēmu spektrs bija ļoti plašs. Stafeti iesāka 3.klašu skolēni: Alise Andrukoviča ar darbu ’’Bites un medus ’’(skol . N. Rusova), Miroslavs Baženovs ar darbu ’’ Sveces’’(skol. N.Rusova ),4.klašu skolēni Julianna Mihailova ar darbu’’ Čihuahua -suns kompanjons”(skol. D.Strupiša), Aleksandra Andruškeviča ar darbu ’’Ko cilvēki dara savā brīvajā laikā?’’(skol.D.Strupiša). Tad stafete tika nodota 5.klases skolēniem: Sofija Igoņina ”Angļu valoda attīstības vēsture no rašanās laika līdz mūsu dienām’’(skol.”I.Bovtramoviča), Milena Kovaļova’’Lielbritānijas teritorijas iekarošanas mēģinājumu vēsture’’(skol. I. Bovtramoviča ), Tračums Vjačeslavs un Vladislavs ’’Zvaigžņotās debess noslēpumi’’(skol. L.Jasinska), Tomass Bergs ’’ Eirāzijas interesantākie objekti’’(skol. L.Jasinska), Baranovskis Daniils ’’ Biškopības produkti’’(skol.L.Jasinska), Svencis Artūrs ‘’Bišu dzīve’’(skol.L.Jasinska), Dregiša Kristīna’’ Sīpoli-mūsu draugs’’(skol.L.Jasinska), Vasiļjeva Anastasija’’Kāpēc mūsu skolu sauc par Varavīksni?’’(skol.J.Aleksejeva), Mažuta Edvīns ’’Ideāli skaiļi’’ (skol.O.Grundāne). 9.klases skolēns Daniils Pantilejenko dalījās savā redzējumā par tēmu “Dzelzs un veģetārisms’’(skol.L.Jasinska).Visvairāk bija pārstāvēta 8a klase. Skolēniem darbus konsultēja viņu klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja V.Purpiša. Lūk, ieskatam: Abramova Ļubomila ’’Manas bišu saimes dzīves izpēte’’, Bertulis Dmitrijs ,Svygryte Kamile ” Manu klasesbiedru zodiāka zīmes ’’, Čertkovs Aleksejs ’’ Stellera jūrasgovs iznīcināšanas stāsts – spilgts cilvēka nežēlības un tuvredzības piemērs’’, Dudarenoka Karina” Valūta un ekonomika. Tirgus’’, Ivanovs Ņikita’’ Vizuālās noveles veidošana’’, Jacina Anna un Zujeva Viktorija’’ Žestu valoda’’, Krasnikovs Artemijs un Georgijs, Pitkevičs Artūrs’’ Japāņu mitoloģija’’, Kusiņš Artjoms ’’Futbola attīstības vēsture’’, Ponomarčuks Daņila ” Ēģiptes mitoloģija’’, Skripļonoka Marta ” Pašattīstība: psihologu ieteikumi, cilvēku dzīvesstāsti un izlasītās grāmatas’’, Vanaga Anastasija ’’ Izglītības sistēma Dienvidkorejā’’. Pēc skolēnu darbu aizstāvēšanas, vērtēšanas komisija pārrunāja skolēnu darba veikumu. Ir svarīgi skolēniem izvēlēties vecumposmam atbilstošu un saprotamu pētījuma tēmu, iepazīties ar pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem ,attīstīt prasmi apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un vērtēt rezultātus. Uzskatām ,ka skolēni droši uzstājās, aizstāvēja savu viedokli un atbildēja uz skolotāju jautājumiem. Paldies par ieguldīto darbu skolēniem, skolēnu vecākiem un darbu konsultantiem!

Komisijas vārdā skolas direktore M.Micķeviča

Mākslas Nedēļa - 2021

Varavīksnes vidusskolā no 22. marta līdz 1.aprīlim norisinājās Mākslas nedēļas. Sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem, Mākslas nedēļas notika attālinātā režīmā. Pirmā Mākslas nedēļa bija veltīta mākslai, bet otrā- Lieldienām!

1.-12. klašu skolēni katru dienu saņēma interesantu informāciju par mākslu, mākslas veidiem.

Skolotāji sagatavoja interesantas tematiskas prezentācijas: “Tēlotāja māksla”, “Mūzika”, “Lietišķā māksla”. Dalījās ar idejām par māju rotāšanu Lieldienām, Lieldienu olu oriģināliem krāsošanas paņēmieniem , Lieldienu ēdienu rotāšanu, Lieldienu svinēšanu, Lieldienu tradīcijām un paražām.

Paldies mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības skolotājiem: Ritai Andrejevai, Jevgēnijai Bizņai, Vijai Plotkai.

Paldies par aktīvu piedalīšanos Mākslas nedēļā

5. b klases skolēniem Vladislavam un Vjačeslavam Tračumiem, Aleksejam Sardiko, Tomasam Bergam, Artūram Svencim, Edvīnam Mažutam;

5.a klases skolēniem Raimondam Spiridonovam, Nikolai Žukovai;

6.a klases skolēnam: Alvim Abrosimovam;

6.b klases skolniekam Jegoram Khalizevam,

7.b klases skolēniem: Raineram Zukulim, Elizabetei Vorožcovai, Laurai Repšei, Ksenijai Regelei, Karīnai Pleiko-Ižikai, Angelīnai Ostrovskai, Ļubai Šustai, Edgaram Gražulim, Samantai Berestņevai, Lindai Artamonovai;

7.c klases skolēniem: Ērikam Semjonovam, Ināram Unguram, Sanitai Bohānei un klases audzinātājai Jelenai Klimovai;

8.a klases skolēniem: Viktorijai Zujevai, Anastasijai Vanagai, Annai Jacinai, Jekaterinai Filipenkovai, Dmitrijam Bērtulim, Artjomam Kusiņam, Anastasijai Apenko, Danilam Ponamarčukam;

8.b klases skolēniem: Edgaram Bekeram, Vadimam Dimbovskim, Jūlijai Hveckovičai, Intai Ignatovičai, Maratam Janovičam, Diānai Ļahovskai, Nikitam Levickim, Sintijai Nemeņonokai, Žanim Novičonokam, Renāram Škagalim;

9.a klases skolēniem: Džesikai Zdanovskai, Sintijai Širokihai, Ričardam Lipiņam, Nikoļai Lebedevai, Maksimam Borovikam un klases audzinātājai Ilonai Solimai;

9.b klases skolēniem: Ksenijai Andžānei, Valērijai Servutei, Arnim Šidlovskim, Ņikitam Pleiko-Ižikam; 9.c klases skolēniem: Valērijam Čurgelim, Danilam Aganovskim.

Piedāvājam aplūkot skolēnu zīmējumus, Lieldienu kompozīciju foto un pārdomas par “Kas ir māksla?”

MK vadītāja Jevgēnija Sergejenko


Kas ir māksla?

“Māksla-tā ir vēsture, fantāzija, skaistums, nestandarta domāšana” -Škagals Renārs, 8.b klase

“Skaistums, dzīve, prieks, laime, jūtas”- Novičonoks Žanis, 8.b

“Māksla- tā ir cilvēka radīta parādība, kas izraisa emocijas citos cilvēkos”- Sorogovecs Igors 11.a

“Māksla- ir skaistums. Māksla- ir tas, ko cilvēks rada ar savām rokām- gleznas, mūzika, literatūra. Māksla- ir radošums” -Boroviks Maksims ,9.a klase

“Manuprāt, māksla ir, cilvēces zināšanas par realitāti, kas atspoguļojas mākslas darbos, gleznās, mūzikas darbos un teātra izrādēs gravīrās un skulptūrās”- Aganovskis Danila , 9.c klase

“Māksla ir skaists darbs “– Nikolajs Sinica 9.c

“Radoša refleksija, realitātes atveidošana mākslas attēlos. "Tēlotājmāksla"

" Spēja, prasme, zināšanas šajā jautājumā. "Apgūt šūšanas mākslu"

"Viena no vispārīgākajām estētikas, mākslas vēstures un mākslas prakses kategorijām”-Beleviča Dana , 9.c klase

“Māksla ir īpaša veida garīgā darbības sfēra, kuras pamatā ir apkārtējās pasaules radošā atveidošana mākslinieciskos attēlos. Māksla var nozīmēt arī augstāko prasmju līmeni jebkurā darbības jomā, pat ja tas nav tieši saistīts ar radošumu, piemēram, kulinārijā, būvniecībā, cīņas mākslā, sportā utt.”- Jukša Aleksandrs 9.c klase

“Māksla nav tikai zīmēšana. Bet arī amatniecība no dažādiem materiāliem. Mākslu var spēlēt pat uz mūzikas instrumentiem”- Ostrovskis Arnis 9.c klase

“Māksla ir radoša refleksija, realitātes atveidošana mākslas tēlos ... Spēja, prasme, zināšanas par lietu”- Balabanova Arina, 9.c klase

“Māksla nozīmē parādīt cilvēkiem to, kas ir jūsu galvā, kaut kādu iztēli un izgudrojumu”- Sebežs Aigars , 9.c klase

“Māksla ir viena no vispārīgākajām estētikas, mākslas vēstures un mākslas prakses kategorijām. Spēja, prasme, zināšanas par lietu. Radoša refleksija, realitātes atveidošana mākslinieciskos tēlos”- Rabatjago Santis , 9.c klase

“Individuāls skaistums katram cilvēkam” -Lavnikoviča Anastasija, 10a

“Māksla ir mūzika, gleznas, pats cilvēks var būt māksla, mākslu mēs veidojam paši!”- Maslovska Aleksa, 10.a klase

“Radoša refleksija, realitātes atveidošana mākslinieciskos tēlos. Spēja, prasme, zināšanas par uzņēmējdarbību. "Apgūt šūšanas mākslu”-Baranovskis Andrejs 10.a klase

“Māksla ir radošums un estētika, kur cilvēks atklāj savu dvēseli” - Avotiņš Igors, 10.a klase

“Fantāzija, mīlestība, talants” - Hveckoviča Jūlija, 8.b klase

“Māksla ir cilvēka domas un jūtas, kas iemiesojas dzīvē, radot radošas idejas un projektus dažādās radošuma jomās: tēlniecībā un arhitektūrā, tautas amatniecībā un glezniecībā, horeogrāfijā, kino, teātrī utt. Ar radošuma palīdzību cilvēks iemieso savas idejas, iekšējā pasaule nāk klajā ar jauniem radošuma elementiem, lai bagātinātu noteiktu mākslas veidu! Māksla ir veids, kā ar radošuma skaistumu garīgi bagātināt pasauli, attīstot dažādus tās elementus un idejas!” - Dubova Olga, 10.a klase

“Man māksla ir īpaša izpausme, kāda iekšējā pasaule. Zīmējumu, skulptūru, gleznu vai deju veidā”. - Deņisova Anastasija, 10.a klase

informatīvais seminārs

Aicinām piedalīties informatīvā seminārā, kurā vairāk tiks stāstīts par 12.klašu noslēguma pārbaudījumu norisi

Seminārs notiks šo piektdien, 16.aprīlī plkst. 14.00. Tas tiešraidē būs skatāms Valsts izglītības satura centra Facebook lapā: https://fb.me/e/11pL8tBzK

Seminārā stāstīsim gan par eksāmenu programmām, saturiskajiem jautājumiem un atbalsta materiāliem, gan epidemioloģiskās drošības nosacījumiem pārbaudījumu norises laikā!

· Tiešraides noslēgumā būs iespēja uzdot jautājumus semināra dalībniekiem.

· Pēc tiešraides noslēguma – VISC mājaslapā tiks ievietots gan semināra ieraksts, gan prezentācijas.

Aicinām ar šo informāciju dalīties, uzrunāt skolu vadības pārstāvjus un skolotājus, lai pēc iespējas plašākam iesaistīto personu lokam būtu iespēja saņemt atbildes un neskaidrajiem jautājumiem, kas saistīti ar eksāmenu norisi šajā mācību gadā!

Jauku dienu vēlot,

Valsts izglītības satura centrs

Vaļņu iela 2

Rīga

LV-1050

Tālrunis: 67216500

E-pasts: prese@visc.gov.lv

Debašu kluba “SIGMA” pavasara sezonas jaunumi

1.aprīlī notika Latgales reģiona pavasara sezonas debašu turnīrs. Tajā piedalījās Daugavpils Valsts ģimnāzijas un mūsu skolas 8.a klases debatētāju komandas. Debates bija veltītas tēmai “Dzīvošana dzīvoklī ir/ nav labāka nekā/kā privātmājā”.

Pirms turnīra tika savākts materiāls par rezolūciju, uzrakstītas apstiprinošā un noliedzošā lietas, sagatavoti fakti atspēkošanai, pārdomāti jautājumi oponentu komandai un apspriesti iespējamie sadursmes punkti. Tika izvērtēti vairāki mājokļu plusi un mīnusi: infrastruktūras, transporta, zemes gabala, autostāvvietas pieejamība, drošība, komunālās izmaksas. Skolēni tiešsaistes nodarbībās mācījās aizstāvēt un argumentēt viedokli.

Reģiona turnīra pirmajā aplī mūsu noliedzošā komanda zaudēja, bet 2.aplī apstiprinošā komanda guva uzvaru. Galvenais ir tas, ka debates izdevās lieliski organizēt Google Meet platformā un, pateicoties organizētajai spēlei, skolēniem bija iespēja iegūt jaunu pieredzi.

Paldies Ļ. Abramovai, A.Vanagai un A.Pitkevičam! Šī komanda debatē jau otro gadu. Paldies A.Apenko, K.Svygryte un J.Filipenkovai! Meitenes tikai šogad iesaistījās debašu kustībā un pirmo reizi piedalījās reģiona turnīrā.


V.Purpiša

Labā noskaņojuma diena

Sācies aprīlis! Zināms, ka šajā mēnesī jokus dzen krietni biežāk! Tāpēc šodien 9.aprīlī plkst. 11.30 skolotāji tika aicināti pieslēgties Google meet platformā un uzlabot noskaņojumu!

Dažreiz mums šķiet, ka dienas ir tikai pelēkas. Faktiski viss ir mūsu rokās, un jebkurā brīdī mēs varam ikdienu “krāsot” ar krāsainām krāsām. Tas prasa ļoti maz. Dažreiz pietiek skatīties pa logu un apbrīnot dabu, doties pastaigā pa parku, piezvanīt mīļotajam cilvēkam vai vienkārši pateikt "es tevi mīlu!" un dzirdēt atbildē: "Es arī tevi mīlu!" Katra jauna diena ir lieliska iespēja mainīt sevi un savu dzīvi, tas ir iemesls kļūt laimīgākam nekā vakar.

Tas aizņēma 15-20 minūtes. Pieslēdzās tie kolēģi, kuri varēja šajā laikā, kuri vēlējās. Pasmējāmies, palūkojam viens uz otru, savu smieklu dozu varēja saņemt ikviens. It sevišķi tagad attālināto mācību laikā tas ir nepieciešams.

Lai piepildās laika prognoze rītdienai - viņi sola vēju no veiksmes puses un nokrišņus laimes formā!

Paldies Irēnai un Andrejam!


Lieldienu viktorīnas konkurss ir noslēdzies

Paldies visiem skolas skolēniem par atsaucību un dalību skolas vēstures stūrīša vadītājas Jekaterinas Aleksejevas izstrādātajā viktorīnā : Ko Tu zini par Lieldienām?

Paldies sakām: Valērijam Čurgelim

Karinai Čursinai

7c.klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājai

Jeļenai Kļimovai

Anastasijai Jeršovai

Valērijai Hubajberdijevai

Maksimam Borovikam

Skolēni saņems Tencinājumus un pārsteiguma balviņas.

Konkursa organizatori

Veselibas_diena_07.04.21..pdf

Pasaules Veselības diena arī mūsu skolā

Katru gadu 7. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules Veselības diena. Šajā datumā 1948. gadā tika dibināta Pasaules Veselības organizācija. Šīs tematiskās dienas mērķis ir izglītot cilvēkus par veselību un tās dažādajām komponentēm, kā arī atgādināt, ka jebkuras personas pienākums ir rūpēties un būt atbildīgam pret sevi un savu veselības stāvokli.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) veselības definīcija nosaka, ka veselība ir pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, nevis vienkārši stāvoklis, kad cilvēks nejūtas slims vai novārdzis. Šī definīcija atklāj to, cik daudzveidīgi ir veselības aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ikdienā. Šoreiz SPKC sagatavoja prezentāciju 1. – 4. klašu skolēniem, lai interesantā un atraktīvā veidā sniegtu informāciju par veselību un tās saglabāšanu. Prezentācijā iekļauta teorētiskā daļa par šo tematu, kā arī dažādi uzdevumi - zem vairākiem slaidiem atradīsiet pievienotus komentārus pedagogiem, lai būtu vieglāk izprotams prezentācijas saturs un vadīšana.Ceram, ka šis materiāls palīdzēs veicināt skolēnu izpratni par veselību kā kopumu un liks aizdomāties par saviem ikdienas paradumiem!

Pielikumā :prezentācija

SPKC informācija

Skolas skaļās lasīšanas konkurss

Lasīšana nedrīkst būt traumējoša. Tās balsta vārdi ir komforts, izvēle, entuziasms.

Ir apkopoti skolas skaļās lasīšanas konkursa rezultāti. Bija saņemti video un audio ieraksti no 32 skolēniem no dažādām klasēm. Skolēni lasīja fragmentus latviešu, angļu un krievu valodā. No visiem dalībniekiem tika atlasīti labākie lasītāji: M.Baženovs (3.b); A.Čubreviča, M.Tumaševiča (5.a); A.Dembovska (6.a); L.Kovaļevska (7.a); S.Berestņeva (7.b); A.Vanaga, V.Zujeva, A.Pitkevičs, M.Skripļonoka (8.a); J.Pimanova (9.b). Viņi tiek apbalvoti ar pagodinājuma rakstu un dāvanu.

Apsveicam skolēnus! Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās skolas skaļās lasīšanas konkursā. Pateicība valodas skolotājām par sadarbību!

Visus ierakstus varēs noklausīties skolas mājas lapā: www.varaviksne.lv (sadaļā Bibliotēka)

Krāslavas varavīksnes vidusskolas pasniedzēju Vaļasprieki

Презентация1.pptx

Kopā - interesantāk

Pļavas, atbrīvojušās no sniega, jau zaļuma gaidās, katru rītu putnu čivināšana kļūst arvien skaļāka, pavasaris tuvojas, bet ziema nesteidz atteikties no savām pozīcijām. Šogad mums bija iespēja baudīt sniegotu ziemu. Tieši par to stāsta daudzi jaunieši, kuri piedalās AFS studentu apmaiņas programmā. Laikraksts "Ezerzeme" jau tika iepazīstinājis savus lasītājus ar "jubilejas" (AFS programmas studentus "Varaviksnes” vidusskola pieņem nu jau 25. gadu) studentēm no Vācijas, kuras šajā mācību gadā Krāslavas vidusskolā mācās krievu valodu un kultūru - Grētu Franušu un Malindu Retzlafu.

Lielākā daļa izglītības procesa ir aiz muguras, un jau var lepoties ar pirmajiem panākumiem krievu valodas apguvē. Izmantoju iespēja apciemot Malindas Latvijas ģimeni. Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja, kura aktīvi piedalās AFS studentu dzīvē, sacīja, ka Malinda ne tikai labi tiek galā ar obligāto programmu, bet arī skaisti zīmē, izšuj, kā arī sākusi veidot stilizētu Ņujorkas maketu no metāla skaviņām. Tieši šīs radošās izpausmes pamudināja apmeklēt Kovaļovu ģimeni, pie kuriem meitene dzīvo Krāslavā.

Svetlana - Malindas latviešu “mamma” - atzina, ka tā ir pirmā apmaiņas studente, kuru viņi pieņem savā ģimenē. “Mamma” ir ļoti gandarīta par Malindas panākumiem krievu valodas apguvē, viņa lieliski tikusi galā ar programmu, kā saka, nepievīla, bet gluži pretēji - pierādīja, ka ir spējīga un aktīva meitene. Pirmajā semestrī viņa saņēma zelta Pateicību par izcilām sekmēm. Savukārt Malinda atzina, ka tas bija iespējams pateicoties iejūtīgajiem krievu valodas skolotājiem - Ērikam Zaikovskim un Natālijai Baženovai. Svetlana sūrojās par pandēmiju, kas vācietēm liedza izbaudīt klātienes saskarsmi ar vienaudžiem. Turklāt neizdevās apmeklēt daudz ko no plānotā. Bet skaistākās Krāslavas vietas tomēr tika apmeklētas. Bija arī braucieni ārpus pilsētas - uz Kalniešiem pie tautietes Grētas, uz Čertoka ezeru, decembrī vairākas reizes viesojušies Daugavpilī, arī Sauleskalnā, kur Malinda nodemonstrēja lieliskas slēpošanas prasmes.

Milena - Malindas “māsa”, “Varavīksnes” skolas 5. klases skolniece ne tikai darbojās kā saikne starp ģimeni un Malindu, bet arī kopā ar viešņu pavadīja brīvo laiku. Svetlana atzīmē Malindas pozitīvo ietekmi uz mazmeitu, it īpaši angļu valodas apguvē. Milena sākusi mācīties daudz labāk. Bet visvairāk visus ģimenes locekļus pārsteidza vēstules. Svetlana sacīja, ka Malinda visiem saviem radiem un draugiem rakstīja daudz vēstuļu, kas tika aizvērtas ar vaska zīmogu. Arī Milenai šī ideja iepatikās, un tagad abas "māsas" raksta dienasgrāmatas. "Mamma" Sveta ir ļoti pateicīga Malindas vecākiem par viņu labi audzināto, labestīgo, atsaucīgo un kārtīgo meitu. Brīvajā laikā mājās bieži tika spēlētas galda spēles, piemēram, Monopols (pat ar Malindas vecākiem internetā). Malinda labprāt lasa grāmatas.

Jeļena Kļimova centās pēc iespējas vairāk piesaistīt abas viesstudentes aktīvai skolas dzīvei, cik vien tas bija iespējams pandēmijas apstākļos. Gan Malinda, gan Greta piedalījās dažādos konkursos, par kuriem saņēma goda rakstus un diplomus. Viņas īpaši atceras sniegavīru konkursu, kuru Malinda pieminēja vairākas reizes. Pandēmijas dēļ Malindai neizdevās piepildīt vēlmi spēlēt volejbolu un basketbolu. Un “mamma” Svetlana gribēja kopā ar meitenēm apmeklēt baseinu, bet diemžēl...

Skolas direktore Marija Micķeviča ļoti pozitīvi atsaucās par Malindu un Grētu. Direktore uzsvēra, ka tieši meiteņu un skolotāju neatlaidība un pacietība vainagojās panākumiem. Viņa redzēja, kā meitenes cītīgi mācījās krievu valodu, pati vairākkārt izmantoja iespēju sarunāties ar jaunietēm vācu valodā, lai atsvaidzinātu kādreiz iegūtās zināšanas. Direktore pastāstīja, ka meitenes tika aicinātas iedegt pirmo Adventes sveci skolas vainagā.

Uz manu jautājumu, kas visvairāk palicis atmiņā, viesojoties Krāslavā, Malinda atbildēja, ka nekad neaizmirsīs silto uzņemšanu viesģimenē un, protams, šeit redzēto sniega daudzumu un līdz kaulam stindzinošo salu.

Tā kā Lieldienās Malinda ģimenes apstākļu dēļ dosies atpakaļ uz mājām, Svetlana novēlēja Malindai pacietību un spēku visu izturēt un sasniegt savus mērķus. Milena solīja uzturēt sakarus ar "māsu". Savukārt Jeļena Kļimova novēlēja gan Malindai, gan "Ezerzemes" lasītājiem veselību un pēc iespējas ātrāku ierobežojumu atcelšanu, lai visi varētu pilnvērtīgi ceļot, uzņemt viesus un vienkārši satikties.

Jeļena Avsjukeviča

Lieldienu noskaņojums

“American history” konkurss

Latgales Centrālas bibliotēkas ASV Informācijas centrs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizēja konkursu “American history” (latv. – Amerikas vēsture), kurā piedalījās mūsu skolas audzēkņi - Ligita Petkeviča -10.a, Evita Mažuta -11.b un Sergejs Dvorcovs-12.a.

Februāris bija veltīts Afroamerikāņu vēstures mēnesim un tēmai – “The Black Family: Representation, Identity and Diversity” (Melnādaino kopiena: pārstāvība, identitāte un dažādība). Konkursa laikā dalībnieki tikās ar civiltiesību aizstāvi Džordžu Stīlu, kurš pastāstījis jauniešiem par afroamerikāņu kultūru un atbildēja uz jautājumiem par dzīvi Latvijā.

Konkursa dalībniekiem bija jāizpilda trīs uzdevumi – jāatbild uz viktorīnas jautājumiem, jāuzraksta savas pārdomas un jāizveido radošais darbs par konkursa tēmu.

Paldies Ligitai, Evitai un Sergejam par dalību.Svešvalodas skolotāji

Lieldienu raidījums – 2021

Labdien, cien.krāslavieši un novada iedzīvotāji.

Pavasaris ir klāt. Pasaule mostas, dienas kļūst garākas, saules staru apskāvienos kūst pēdējais sniegs.

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju un ierobežojumiem, Lieldienu īpašo sajūtu apturēt neizdosies ne dabas anomālijām, ne pandēmijai.

Šogad cilvēku sirdis un dvēseles pārpildītas ar cerību sagaidīt un piedzīvot šo laiku īpaši un neatkārtojami. Katrs no mums vēlas atjaunot spēkus, nezaudēt dzīves prieku, piedzīvot ko jaunu, ilgi gaidītu, patiesu un īstu.

Lieldienas ir pārdomu laiks, tāpēc domāsim kopā par to, kas ir atkarīgs no mums, lai restartētu un atjaunotu sevi, piepildītu ar vērtībām, kuras veidos un stiprinās mūsu garīgās saknes, palīdzēs mums dzīvot, radīt, baudīt un būt pateicīgiem kaut par nelielu laimes kripatiņu, kuru mēs ikdienas steigā saņemam, bieži vien pat nemanot, ka laime stāv blakus.

Šoreiz, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.a klases pārstāvji - Anastasija Vanaga, Aleksejs Čertkovs, Artūrs Petķēvičs Lieldienu priekšvakarā nolēma padziļināt un pilnveidot savu izpratni un zināšanas par Lieldienu būtību un kristietības esošajām tradīcijām un atšķirībām tajā. Katrs no mums atrodas sava garīgā ceļa posmā, un mūsu visdziļākā vēlme ir piedzīvot dzīvi ar visiem tās plusiem un mīnusiem. Mēs nemitīgi mācāmies, katru dienu, katru brīdi….

Pašlaik Latvijas skolās tiek daudz runāts par vērtībām un tikumiem. Manuprāt, viena no galvenajām indivīda pamatvērtībām ir atbildība! Viss ir jūsu rokās, katrs ir savas laimes kalējs. Atbildības galvenā pazīme ir nemitīga vēlme meklēt patiesību un “rakt dziļāk”, īstenot praktiski savu garīgumu, ietekmējot un veidojot savas pozīcijas sekulārajā sabiedrībā. Nemaz nav tik viegli nonākt pie pareiziem secinājumiem, jo vajadzīgs laiks, zināšanas, pieredze, gudrība atšķirt labo no ļaunā, pacietība un neatlaidība.

Runājot par Lieldienām, jaunieši uzsver, ka ļoti svarīgi atklāt svētku būtību, lai būtu skaidri saprotams, ko tad mēs svinam? Kas ir galvenais Lieldienu sagaidīšanas procesā - olu krāsošana, mājas sakopšana, baznīcas apmeklēšana, labie darbi un labas attiecības ar tuviniekiem? Tīra sirdsapziņa? Svarīgi un būtiski izzināt pašam sevi, jo cilvēks spēj mīlēt tikai to, ko viņš pazīst. Kad droši spēj apgalvot: “Tas ir mans. Tas man pieder.” Bībelē teikts: “ Ticība nāk no sludināšanas ” (romiešiem 10-17) , sakarā ar to, jo vairāk uzdosim jautājumus , lai nonāktu pie izpratnes un veidotu secinājumus par kristietības pretrunīgajiem jautājumiem, jo stiprāka kļūst ticība un pilnvērtīgākas attiecības izveidosies ar Dievu un līdzcilvēkiem.

Lieldienu raidījumā 8.a klases skolēni uzdos savus jautājumus Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem, kā viņi saprot un skaidro Lieldienas sakrālo saturu. Kāpēc šis laiks ir tik svarīgs un aktuāls, kādu jēgu nes un atklāj sevī? Ko Lieldienas nozīmē Jums? Tāds būs mūsu sarunas pamatjautājums.

Sarunas turpinājumā skarsim arī citus svarīgus jautājumus. Šobrīd skolēni mācās attālināti, bet kā savu darbu organizē baznīca? Kāda ir dievnamu nākotne? Kāda ir gavēņa jēga? Kāpēc Rietumu un Austrumu pasaule Lieldienas svin dažādos laikos? Kāpēc viens no Lieldienu simboliem ir zaķis? Kādiem jābūt pareiziem uzstādījumiem, lai pasaulē valdošajā steigā nepazaudētu Lieldienu prieku. Par šiem tematiem runāsim ar mūsu pilsētas garīgo konfesiju pārstāvjiem: Krāslavas luterāņu draudzes mācītāju Andi Lenšu, Priedaines sv.Brigitas un sv.Katrīnas Romas katoļu baznīcas prāvestu Janušu Bulašu, Krāslavas baptistu draudzes mācītāju Vjačeslavu Istratiju, sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas pārzini Rostislavu Terehovu.

Raidījums ir pieejams tīmekļvietnēs – “varavīksne.lv” un “Krāslavas vēstis”

P.S. Sirsnīgs paldies par sadarbību un palīdzību raidījuma tapšanā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12.a klases skolniecei Danai Korjakinai.

Pavasarīgi saulainas, labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!

Margarita Borodina-Ignatoviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotāja

Erudīcijas konkurss 5.-6.klašu skolēniem

Marta pēdējā nedēļā skolas direktore lūdza atļauju mums klases audzinātājiem novadīt erudīcijas konkursu 5.un 6.klasēm klases stundā. Mūsu klase bija pirmā. Skolas direktore ilgi domāja pirms izšķīrās par jautājumiem. Tika sagatavoti jautājumi par multfilmu Karlsons, augiem un visiem zināmo galda spēli Cirks. Sadarbībā skolas direktore iesaistīja informātikas skolotāju Dāvidu Babrovski , kas visus jautājumus uzlika platformā Kahoot. Skolēniem bija iespēja atsaukt atmiņā savas zināšanas un pārbaudīt tās. Skolēni bija ļoti ieinteresēti un aktīvi darbojās, par ko saņēma uzvarētāji īpašus prezentiņus personīgi no skolas direktores. Liels paldies no 5.a klases par interesantu un produktīvu stundu!

 Ar cieņu,

K.Milaševiča

Skolēn! Vecāki! Skolotāj!

Šodien Latvijas karogs ir sēru noformējumā. 1949.gada 25.martā bez tiesas sprieduma 42 125 cilvēki lopu vagonos tika izvesti uz Sibīriju. Tā bija visas tautas traģēdija. Latvijā atgriezās nedaudzi.

Dzīve Sibīrijā bija smaga un bezcerīga… Vēsture ir jāatceras un jāmēģina saprast, cik dramatiska tā bija XX gadsimtā. Terors pret cilvēkiem un tautām nedrīkst atkārtoties. Iedegsim sveci un pieminēsim tos daudzos, kuri nepārnāca, kuri nepiedzima, kuri aizgāja mūžībā.

Vēstures skolotājs A.Jakubovskis

skolotaji-absolventi.pptx

„Skolotāji – mūsu skolas absolventi”, virtuālā prezentācija.

Pārvietojoties pa dzīvi, mēs savā ceļā nepārtraukti sastopam SKOLOTĀJUS. Kāds mums ir ielicis pamatus bērnudārzā, kāds turpinājis izglītot pamatskolā, tad vidusskolā, augstskolā, dzīves skolā… Lai kāds bijis mūsu SKOLOTĀJS, viņš noteikti ir DEVIS MĀCĪBU. Man atmiņā visvairāk palikuši tieši skolotāji –iedvesmotāji, jo, pateicoties viņiem, dzīve vienmēr liekas piepildīta, skaista un dzīvojama! Šeit esmu izcēlusi tos SKOLOTĀJU PROFESIJAS RAKSTUROJUMUS, kuri sasaucas ar manu pārliecību, KĀDAM IR JĀBŪT SKOLOTĀJAM. Jebkuram no mums var būt citas sajūtas, cita pārliecība un citas domas. Taču nemainīgs paliek viens – mums katram dzīvē bija, ir un būs SKOLOTĀJI. Lai tie ir tieši tādi, kādi mums un mūsu bērniem nepieciešami! Pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domāšanu, pedagoģisko azartu unbērnu mīlestību. (R. Bebre)

Paldies mūsu pedagogiem par šīs virtuālās prezentācijas veidošanu:

Jekaterina Aleksejeva, Nadežda Adamoviča, Anžela Semjonova!


Skolas direktore M.Micķeviča

Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

Sākoties pavasara brīvlaikam, skolu pedagogi profesionāli pilnveidojās un dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem. 16.martā notika Dagdas vidusskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieredzes apmaiņas seminārs Valodu jomas un Sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem. Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite skolēnu spēju attīstīšanai.”

Dagdas vidusskolas Valodu jomas skolotāju MK vadītāja Snežana Smirnova iepazīstināja semināra dalībniekus ar metodiskā darba virzieniem un prioritātēm. Savā runā skolotāja pievērsa uzmanību skolēnu rakstīšanas, runāšanas un vārdu krājuma attīstīšanai 1., 7. un 12.klasē. Tika sīki analizēts, kādā veidā notiek atgriezeniskā saite.

Dagdas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Rita Orole savu uzstāšanos veltīja 7.klases tēmai “Vēsture literatūrā”. Skolotāja iepazīstināja ar savu pieredzi, kā, lasot Māra Runguļa grāmatas “Lapsu kalniņa mīklas” fragmentus , var uzzināt par nacionālo partizāņu cīņām pēc Otrā pasaules kara. Skolotāja pastāstīja par kombinēto uzdevumu izveidi, kad vēsturiskajā tekstā tiek analizēti valodas līdzekļi.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas skolotāja Rita Čerņenko dalījās pieredzē par to, kā 10.klases skolēni apgūst integrēto mācību priekšmetu-latviešu valoda un literatūra, tādējādi realizējot abu jomu sasniedzamos rezultātus. Lielais mērķis ir vadīt skolēnu mācīšanās darbu tā, lai viņi varētu veiksmīgi, atbilstoši savām individuālajām spējām, piedalīties CE un startēt pēc vidusskolas izvēlētajās mācību iestādēs, iesaistīties Latvijas darba tirgū, veidot karjeru. Mērķis – apgūt programmā paredzēto mācību vielu, īstenojot trīs mācīšanas mērķus: palīdzēt skolēniem iegūt pamatzināšanas, mācīties dziļumā un apgūtās zināšanas prast pielietot, pārnest. Mērķa īstenošanai darbs stundās tiek organizēts pēc principa: iepazīstināšana ar tēmu, iedziļināšanās un zināšanu praktiska pielietošana. Skolēniem tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, piemēram, iejusties dažādās lasītāja lomās: lasītājs – informācijas ieguvējs, lasītājs – leksikas pētnieks, lasītājs – teksta rediģētājs u.c.. Skolēna domāšanas attīstīšanai labi palīdz domājamie jautājumi: “Kā tu domā, …” un viedokļu izteikšana. Šie darba veidi apvieno gan teorētiskās vielas apgūšanu, gan vārdu krājuma paplašināšanu, gan prasmi spriest par dažādiem jautājumiem, gan ārpus šī priekšmeta iegūto zināšanu pielietošanu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Valentīna Purpiša apkopoja savu un kolēģu, angļu valodas skolotāju, Irēnas Bovtramovičas un Alīnas Lukšas, sadarbības pieredzi. Tika stāstīts par vienas tēmas apguvi mēneša laikā gan latviešu, gan angļu valodas stundās. Pirms mācīt tēmu, ir pārdomāts sasniedzamais rezultāts, izvēlēta viela visu valodas prasmju attīstīšanai, pievērsta uzmanība globālo un nacionālo ideju savienošanai. Sarunu par skolotāju sadarbību turpināja Dagdas vidusskolas vēstures skolotājas Ludmila Lovčinovska un Liene Vorobjova. Viņas pastāstīja par jaunu programmu 7. klasē, kura aptver mācību satura tēmas no aizvēstures līdz Krusta kariem un Livonijai un sasniedzamajiem rezultātiem – ziņām, prasmēm, ieradumiem. Tika piedāvāti stundu paraugi par tēmu “Sabiedrība aizvēsturē”.

Varavīksnes vidusskolas vēstures skolotāja Margarita Borodina-Ignatoviča pastāstīja par raidījumu “ Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats”, kuru viņa veidoja kopā ar ar latviešu valodas skolotāju Irēnu Gončarovu un vidusskolēniem. Šajā raidījumā tika runāts par īstiem un patiesiem garīguma standartiem, baznīcas lomu un darbību, tika izvērtēta gūtā informācija, lai izprastu spēcīgas un stipras Latvijas valsts priekšnoteikumus. Skolotāja izvērtēja raidījuma tapšanas procesu.

Paldies visiem skolotājiem par dalīšanos pieredzē un iespēju pārrunāt svarīgus metodiskos jautājumus attālināto mācību laikā.

S. Smirnova, V.Purpiša, Valodu jomas skolotāju MK vadītājas

Matemātikas skolotāji dalās savā pieredzē


Matemātikas skolotāji dalās savā pieredzē

Moto: Cilvēks aug vienlaicīgi ar mērķiem, kādus viņš sev uzstāda. (F. Šillers)

Vieta: GoogleMeet tiešsaiste

Dalībnieki: Dagdas novada un Varavīksnes vidusskolas matemātikas skolotāji.

Semināra mērķis: radīta iespēja uzdot jautājumus, iegūt atbildes un dalīties pieredzē saistībā ar jaunā mācību satura īstenošanu un attālināto mācību procesu.

Semināra programma

  1. Informācija par attālināto Ezernieku vidusskolas akreditācijas procesu (B.Andžāne).

  2. Stundas rezultatīvums (N. Kirkiļeviča)

  3. Dagdas vidusskolas pieredze tiešsaistes (ZOOM) stundu vadīšanā (A.Babre, A.Jubele, R.Azina).

  4. 7. klases stunda '"Grafiki" (9G) (L. Marinenko)

  5. Video ierakstu veidošana mācību materiāla pasniegšanai. (M. Rukmane)

  6. Produktīvi uzdevumi (A.Babre)

  7. Diskusija.

Skolotāja N.Kirkiļeviča

Par konkursiem

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi jaunu radošo darbu krājumu “Izstāsti man savu sapni”. Krājuma redaktors Valdis Rūmnieks uzskata, ka LVA gadskārtējie konkursi ir kļuvuši par pamatīgu kultūras tradīciju. Labākie skolēnu darbi jau četrpadsmito reizi ir publicēti krājumā. Priecē tas, ka arī mūsu skolas skolēni Miroslavs Baženovs, Artjoms Kusiņš, Linda Nipāne un Zahars Popa ir saņēmuši LVA Pateicību par līdzdalību radošo darbu konkursā un grāmatas “Izstāsti man savu sapni” tapšanā. Paldies par atbalstu skolotājām V.Avotai un G.Mikulānei.

***

Noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi. Skola ir saņēmusi Pateicību par aktīvo iesaisti skolēnu tiesiskās apziņas veicināšanā. Paldies 9.a klases skolniecei Nikolai Lebedevai un 9.b klases skolniecei Karinai Čursinai par dalību domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” Nikola ir ieguvusi godalgoto 3.vietu un 15.februārī piedalījusies svinīgajā konkursa apbalvošanas ceremonijā, kas notika attālināti.

Paldies 11.a klases skolniecei Ilgai Ļaperei par dalību konkursā “Kā Satversme palīdz man veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” Paldies par atbalstu skolotājai M.Borodinai-Ignatovičai. Skola ir saņēmusi žurnāla “Domuzīme” redakcijas specbalvu – 2021.gada abonementu.

***

Vislatvijas kustība “Lielā talka” un “Pasaules talka” rīkoja konkursu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem “Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. Šī konkursa ietvaros individuāli vai kopā ar domubiedriem bija jānofimē video klips, akcentējot nepieciešamību rūpēties par apkārtējo vidi, lai to būtu iespējams saglabāt nākamajām paaudzēm. Konkursā aktīvi piedalījās 8.a klases skolēni A.Vanaga, E.Drobiševskis, A.Apenko, J.Filipenkova, A.Kusiņš, A.Pitkevičs, M.Skripļonoka, V.Zujeva, A.Jacina, A. Čertkovs, N.Ivanovs, A.Krasnikovs.

Bioloģijas stundā kopā ar skolotāju J.Bojarčuku tika pārrunāts, kā var atbrīvot apkārtējo vidi no atkritumiem un cīnīties ar piesārņojuma sekām, kā iet soli tālāk un raudzīties nākotnē – sabiedrībā aktualizējot vides jautājumus un nepieciešamību par to rūpēties.

***

Skola ir saņēmusi Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Pateicību par centīgu lasīšanu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020. Paldies par darbu Ludmilai Buhalovai un sākumskolas lasītājiem, kā arī 8.a klases skolēniem. Katrs BJVŽ eksperts ir saņēmis dāvaniņu, bet kabinetos parādījās jauni žurnāli “Ilustrētā Junioriem”, “Murzilka”, “Ņeposeda”, “Spicīte”. Pateicamies bibliotēkai par jaunu lasāmvielu.

Informāciju apkopoja V.Purpiša, Valodu jomas skolotāju MK vadītāja

Kā integrēt karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā?

Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau 4.gadu piedalās Eiropas Savienības fondu projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Ar mērķi karjeras izglītības integrēšana pilnveidotajā mācību saturā, geogrāfijas skolotāja Ilona Solima un pedagogs karjeras konsultants Skaidrīte Gasperoviča februārī aicināja uz atklāto ģeogrāfijas stundu 7.a klasē.

Stunda ir karjeras projekta sastāvdaļa un tās mērķis- rosināt mācību priekšmetu skolotājus identificēt karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos, iekļaut tās mācību procesā, sasaistīt mācību procesā iegūstamās zināšanas ar izglītības iespējām un darba pasauli, kā arī pieņemt izsvērtus karjeras lēmumus.

Kopā ar skolotāju Ilonu veicām mācību programmu izpēti, identificējām tēmās karjeras vadības prasmes un sākām plānot stundu. Vienojāmies par tēmu - Reljefa formu veidi, kuru kopīgi izstrādāsim, lai netraucētu mācību priekšmeta skolotāja plānoto darbu. Sākām izstrādāt stundas plānu - izvēlējāmies paņēmienus un metodes, kurus integrēt mācību priekšmeta stundā, lai sasniedzamajos rezultātos atspoguļotos arī karjeras vadības prasmju pilnveide un karjeras atbalsta jomas - darba pasaules iepazīšana - aktualizēšana. Izstrādājām stundas plānu, saskaņojām to ar skolas administrāciju, projekta vadību novadā un Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Februārī novadījām atklāto stundu, kuras laikā skolēni pētīja ilustrācijas, ģeogrāfisko atlantu, karti, prezentāciju, atgādnes. Pedagogs karjeras konsultants turpināja ar diskusiju par dabas zinību nozares nepieciešamajām profesijām darba vidē - ģeogrāfs, topogrāfs, celtnieks, vides aizsardzības speciālists, ekogids. Skolēni pētīja prezentāciju par profesijām, analizēja to nepieciešamās prasmes un iemaņas. Bet stundas noslēgumā ģeogrāfijas skolotājs piedāvāja skolēniem praktisko darbu kontūrkartē uzdevumi.lv un veica kontroli.

Stunda izdevās, jo skolēni analizēja savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iepazinās ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību. Skolēni aptaujā rakstīja, ka stundā jutās labi un pārliecināti, jo sazinājās, runāja un domāja par to, kas viņi būs nākotnē. Daži izteica domu par savas karjeras saistību ar dabas zinību nozares profesijām.

Aicinu priekšmetu skolotājus katrā stundā integrēt karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā, lai skolēni spēj pielietot iegūtās zināšanas un prasmes savas karjeras plānošanā.

Paldies par sadarbību karjeras projektā ģeogrāfijas skolotājai Ilonai Solimai un stundas vērotājiem – skolas direktorei Marijai Mickevičai, 7.a klases audzinātājai Lilijai Jasinskai un karjeras projekta koordinatorei Krāslavas novadā Snežanai Petrovičai.

Pedagogs karjeras konsultants

Skaidrīte Gasperoviča


365 dienas jaunajā - attālinātajā realitātē!

Skolotājiem, skolu vadītājiem, sadarbības partneriem un visiem, kam šis laiks ir bijis izaicinājumu pilns.

Ir pagājušas 365 dienas, kopš dzīvojam jaunajā - attālinātajā realitātē. 2020. gada 12. martā, ņemot vērā Covid-19 izplatību pasaulē, Latvijā tika izsludināta pirmā ārkārtas situācija - tika lemts par vairākiem piesardzības pasākumiem, tostarp arī attālinātu mācību procesa norisi visās izglītības iestādēs. Bērniem, skolēniem, skolotājiem, audzēkņiem, studentiem, skolu vadītājiem un darbiniekiem, vecākiem, arī mums – Valsts izglītības satura centrā nācās pielāgoties apstākļiem, kas mums visiem bijuši negaidīti un nezināmi. Šis gads ir bijis citādāks darbos, sajūtās un gaidās ikkatram no mums.

Valsts izglītības satura centra vadītāja Līga Lejiņa uzsver, ka šis laiks no skolām un skolotājiem prasījis daudz izturības un vajadzību pielāgoties: “365 dienas ir aizritējušas, kurās ikdienas plāni un ieceres mums visiem mijušies ar ārējo apstākļu noteiktām pārmaiņām. Šis ir bijis laiks, kad mācīties pielāgoties, meklēt risinājumus, vēl vairāk sadarboties un atbalstīt vienam otru. No sadarbības viedokļa raugoties, visiem ir jārod pacietība un savstarpējās komunikācijas un atbalsta iespējas, jo šobrīd skrienam maratonu, kura distances garums, maršruts un finiša līnija nav paredzama.”

Mēs uzrunājām Jūsu kolēģus skolotājus, skolu vadītājus, lai smeltos iedvesmu un dalītos tajā arī ar Jums! Lai kopīgi rastu spēku un iedvesmas vārdu tupmākajam darbam! Lai pateiktu PALDIES.

Par Jūsu izturību, pacietību un rūpēm!


12.03.2021_365 soļi mūsu šodienai mācoties attālināti.pdf

Zināmi konkursa „VARAVĪKSNES BIZNESA IDEJAS 2020” rezultāti

2020./2021.m.g. Krāslavas Varavīksnes vidusskola pirmo reizi organizēja konkursu „VARAVĪKSNES BIZNESA IDEJAS 2020” Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem, kuriem ir biznesa idejas un interesē uzņēmējdarbība. Konkursa mērķis ir veicināt un atbalstīt biznesa ideju veidošanos un attīstību jauniešu vidū un iespēju parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā produkta/pakalpojuma radīšanai, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Krāslavas novadā un Latvijā.

Konkursa 1.kārtai tika iesniegti sešu komandu pieteikumi ar biznesa idejas aprakstu. Tā kā visas biznesa idejas saņēma vismaz pusi no iespējamiem punktiem, tad uz 2.kārtu tiek uzaicinātas visas komandas. Biznesa idejas ir sekojošas: Izklaides telpas bērniem „JUNIGO”, Vending automāts, Bukmeikeru birojs „Mahti”, Augļu čipsi, Ēdienu piegāde Krāslavas novadā FoodExpress un Bērnu izklaides centrs “Weeval”.

Biznesa idejas vērtēja vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā pēc nolikumā atrunātiem vērtēšanas kritērijiem. Konkursa 2.kārtā visas komandas prezentēja savas biznesa idejas, savukārt komandas kapteinis demonstrēja pārdošanas prasmes.

Konkursa 3.vietas ieguvēja ir 11.b klases komanda ar biznesa ideju “Izklaides telpas bērniem „JUNIGO”. 2.vietas ieguvēja ir 11.a klases komanda ar biznesa ideju “Bērnu izklaides centrs “Weeval”. Konkursa 1.vietas ieguvēja ir 11.a klases komanda ar biznesa ideju “Ēdienu piegāde Krāslavas novadā FoodExpress”.

Lai veicas ! Sākt savu biznesu ir samērā grūti. Jums nāksies tikt galā ar milzīgu apjomu rutīnas darba. Bet, ja pirmajā vietā būs jūsu idejas realizācija, un jūs pret savu darbu izturēsities ar maksimālu atbildību, tad apkārtējie cilvēki jūs noteikti ievēros un noteikti atbalstīs jūsu centienus! Tāpēc ej un dari!Paldies visām komandām par dalību un idejām!

ekonomikas skolotāja

Agita Svarinska

Varavīksnes biznesa ideju konkursa 2020 2.kārtas vērtēšana

Paldies 11.a un 11.b.par Jūsu idejām! Paldies ekonomikas skolotājai Agita Svarinska par uzdrošināšanu! Atliek rakstīto papīrā pārnest dzīvē.Unikālas idejas. Darbojaties. Pilnveidojaties. Drošiem pieder pasaule. Nebaidieties riskēt. Paldies vērtētājiem Inta Murāne, Julianna Moisejenkova, Jānis Kuklis, Irina Gončarova.

Skolas direktore

Solis pie soļa

Nu tad beidzās mūsu skolas sporta izaicinājums ”Solis pie soļa”. Man prieks par to, ka tik daudz dalībnieku, no gandrīz visām klasēm, piedalījās šajā sporta pasākumā. Lieliski, ka arī daži klases audzinātāji piedalījās konkursā un uzlaboja savas klases rezultātu. Liels prieks par jaunākajiem skolēniem, kuri mācās 5 b. klasē (637386 soļi ). Viņu aktivitāte apbrīnoja un rezultāts bija fantastisks, kurš pārsniedza pusmiljona robežu nedēļas laikā. Arī vecākās klases bija aktīvas. Īpaši varētu izcelt 11. klasi, jo viņu rezultāts nedēļas laikā pietuvojās pusmiljonam soļu. Lai paliek intriga, to varēs redzēt rezultātu apkopojumā.

Liels paldies visiem, kas piedalījās skolas direktores izsludinātajā akcijā. Jūs visi esat malači!!! Turpinām sportot un būt aktīviem!


Sporta skolotājs D. Silovs

Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu REĢIONĀLĀ konference.

,,Katru rītu, kad celies, domā tā – es esmu laimīgs, ka dzīvoju, man ir vērtīga cilvēka dzīve, es to neizniekošu. Es izmantošu visu savu enerģiju, lai pilnveidotu sevi, atvērtu savu sirdi citiem. Es domāšu laipnas domas par citiem, nedomāšu neko sliktu un nedusmošos. Centīšos būt citiem noderīgs, cik vien spēju.” (Dalailama)

5.martā notika Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu REĢIONĀLĀ konference. Šī mācību gada ietvaros, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, priecājamies, lepojamies un sveicam Valēriju Novicku, Arinu Skovorodko par iegūto 3.vietu (sk.L.Jasinska) ,ar Aleksandru Paņko, Evelīnu Vivati par iegūto 2.vietu ,Diānu Smertjevu, Evitu Mažuti par iegūto Atzinību (sk.Ilona Solima),ar Ilgu Ļaperi par iegūto 3.vietu (sk.Ija Karole), ar Alīnu Grodja par iegūto Atzinību (sk.M.Borodina -Ignatoviča),ar Igoru Sorogovecu par iegūto 3.vietu (sk.M.Rukmane) ,ar Katrīnu Ozerska par iegūto pateicību (sk.M.Rukmane).

Pateicamies vecākiem par sniegto atbalstu!

Objektīvu apstākļu dēļ konferencē nevarēja piedalīties, bet paldies par ieguldīto darbu Anna Tarļecka (sk.J.Bojarčuka) un Alise Rusecka (sk. M. Rukmane)!

Veiksmi ! Pacietību! Neatlaidību!

Skolas administrācija

Skolas vēstures stūrītī notiek izstāde ‘’Mūsu absolventu labie darbi’’

Varavīksnes vidusskolas pastāvēšanas laikā ir notikuši 30 izlaidumi. Skolu ir absolvējuši 1715 absolventi, kuri realizēja sevi visdažādākajās dzīves jomās. Šodien jūs dzīvojat un strādājat pasaules dažādās malās. Lai kāds nebūtu jūsu dzīves ceļš, jūs visus vieno Varavīksnes vidusskolas absolventa Goda nosaukums. Mūsu vēsture – katra skolēna vēsture. Jūsu sasniegumi ir arī skolas sasniegumi, lepnums un slava. Jūs pateicaties skolai , bet skola – Jums. Paldies par kopā pavadītajiem gadiem, par sniegto palīdzību un atbalstu. Vieni cilvēki mums uztic savus bērnus, citi palīdz organizēt pasākumus vai sniedz materiālu palīdzību – sarūpē dāvanas, savukārt citi ņem aktīvu dalību mūsu pilsētas un valsts dzīvē. Kas ir vislabākā skolas reklāma? Tie esat Jūs, Jūsu panākumi un labie darbi!

J. Aleksejeva, skolas vēstures stūrīša padomes vadītāja

MANS TALANTS – MANS LEPNUMS

Izcilais krievu vēsturnieks Vasilijs Kļučevskis rakstīja, ka talants ir dievišķā dzirksts, ar ko cilvēks parasti sadedzina sevi, taču ar šo uguni viņš izgaismo ceļu citiem. Ir grūti nepiekrist šim apgalvojumam. Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika organizēts konkurss „Mans talants – mans lepnums”. Citos apstākļos tas varētu būt skaists pasākums skolas aktu zālē, ar balvām, priekšnesumiem un aplausiem. Bet tagad ir citādi laiki. Taču skola ir nolēmusi, ka tas nav iemesls, lai atceltu talantu konkursu.

Pandēmija – tas ir laiks radošumam. Savu brīvo laiku daudzu ierasto izklaižu trūkuma periodā skolas audzēkņi izmantoja lietderīgi - lai attīstītu savas spējas. Trīsdesmit talantīgo skolēnu atsūtīja savas prezentācijas žūrijai. Eksperti, kuru lomā iejutās skolotāji, bija pārsteigti par to, cik negaidīti daudz ir talantu atklājumu. Priecēja un sajūsmināja daudzas prezentācijas: Ērika Semjonova (7.c klase), Karīnas Čursinas un Jevgeņijas Pimanovas (9.b), Ksenijas Čursinas (6.a) fotogrāfijas, sportisti - Maksims Deņisovs (5.b), Alise Andrukoviča (3.b), Maksims Ozerskis (6.b), Alekss Pavlenoks (6.a), Andrejs Tokarskis (6.a) - mūs pārsteidza ar saviem panākumiem, bet ar saviem zīmējumiem un rokdarbiem - Jelizaveta Zujeva (6.a), Anastasija Vasiļjeva (5.b), Aleksandra Terehova (5.b), Ņikita Zaicevs (1.b), Darja Petuhova (3.b), Gļebs Borodulins (5.a), Samanta Berestņeva (7.b). Bija patīkami redzēt, ka skolas mūziķi - Marija Filipenkova (2.a), Diāna Sardiko (2.a), Stanislava Abramova (2.a) - nepārtrauc savas nodarbības. Ar prieku tiesneši vērtēja Darjas Petuhovas (3.b) un Anastasijas Čubrevičas (5.a) prezentācijas, jo jau noilgojušies pēc skolas aktieriem. Patiesu lepnumu izraisa skolas talanti nominācijā „zelta rokas” - Artjoms Fjodorovs (7.a), Inārs Ungurs (7.c), Ariana Kupraščenkaite (2.a), Artūrs Svencis (5.b), Darja Andrejeva (7.c), Stanislava Abramova (2.a), Aivita Seņkova (7.a), Anastasija Petuhova (1.b). Bet Janas Solovjovas (2.a) un Marianas Sajidas Klitončikas (1.a) talantus bija sarežģīti iekļaut vienā nominācijā, jo tie ir tik daudzveidīgi un oriģināli.

Konkurss ir beidzies, bet talantīgi cilvēki nekad neapstājas pie sasniegtā. Viņi vienmēr ir kustībā, vienmēr attīstībā. Krāslavas Varavīksnes vidusskola vienmēr centās attīstīt savu audzēkņu radošās spējas, jo mēs zinām, ka nav netalantīgu bērnu. Galvenais – laikus atklāt šo dievišķo dzirksti, smalki un delikāti saglabāt to, attīstot spējas un prasmes, audzinot uzcītību un neatlaidību, lai bērna talants uzplauktu un padarītu mūsu pasauli labāku un skaistāku.

Andrejs Jakubovskis,

vēstures un kulturoloģijas skolotājs

eTwinning projekts "Lingoture"

No 2020. gada septembra līdz 2021. aprīlim mūsu skola ir sākusi strādāt eTwinning projektā LINGOTURE. Mūsu projektu vada 30 dažādi skolotāji no 15 dažādām valstīm.

Lingoture projekta mērķi:

1. Angļu valodas apguve ar prieku.

2. Angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana

3. Zināšanu bagātināšana par Eiropas valstu kultūru

4. Izmantot Web 2.0 rīkus .

5. 21. gadsimta prasmju attīstīšana

6. Draudzība ar partnerskolām.

Liels darbs tika padarīts septembrī. Mēs izveidojām projekta logo un posteri. Balsojām par visinteresantāko posteri, kuru jūs varat redzēt fotogrāfijā. Mēs gatavojām prezentācijas par mūsu skolu, pilsētu, nacionālo himnu un karogu. Oktobrī zīmējām projekta talismanu-Zig Zag Zog. Novembrī veidojām projekta dziesmas ritmu un dziesmas tekstu. Decembrī dziedājām dziesmas latviešu, angļu un poļu valodā. Janvārī mēs izdomājām, kāda planēta varētu piestāvēt mūsu talismanam Zig Zag Zog. Un uzrakstījām stāstu par viņu radiniekiem. Vēl 3 mēnešus mēs aktīvi strādāsim visi kopā.

E-twinning projekts "Die Liebe in der Gedichtform/ Valentinstag"

14. februārī tiek svinēta Valentīndiena jeb visu mīlētāju diena. 11.a un 11.b klases skolēni šogad piedalījās starptautiskā e-twinning projektā’’ Die Liebe in der Gedichtform/ Valentinstag’’.


Projekta mērķi:

1. Padziļināt interesi par valodu apguvi.

2. Zināšanu bagātināšana par vācu literatūru un dzejniekiem .

3. Izprast svešvalodu lomu starpkultūru saziņas nodrošināšanā.

4. Izmantot Web 2.0 rīkus .

5. Dzejoļus video prezentācija.

Katrs skolēns pasniedza divus dzejoļus. Viens dzejolis bija vācu valodā, otrs latviešu valodā. Sakumā dzejoļus vācu valodā bija jāiztulko latviešu valodā. Sadarbība ar latviešu valodas skolotāju I. Gončarovu dzejoļu tulkojumi tika rediģēti.

Izmantojot mobilo aplikācijas skolēni izveidoja savus avatarus un ieskaņoja tos stāstot vācu valodas dzejoļus. Darbs bija aizraujošs un rezultāts satriecošs.

Latviešu valodas dzejolim bija izvēlēti skaistas fotogrāfijas un skolēni apvienoja to ar audio ierakstiem!


Dzimtās valodas diena 2021

21. februārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šogad Valsts prezidents Egils Levits bija sagatavojis īpašu videouzrunu skolotājiem un skolēniem, uzsverot dzimtās valodas vērtību un nozīmi katra cilvēka personības un pasaules uztveres veidošanā. E.Levits runāja par dzimtās valodas skaistumu un vērtību, rosināja aizdomāties par to, ka “tieši dzimtā valoda līdzīgi dzīvības turpināšanas principam mūs katru saista ne vien ar sava laika cilvēkiem, bet arī ar tālā pagātnē dzīvojušām paaudzēm un saista ar tām paaudzēm, kas vēl tikai dzims.” Prezidents runāja arī par latviešu valodas kā valsts valodas nozīmi. Viņš aicināja katru skolēnu uzdot sev un klasesbiedriem jautājumu: “Tā ir katra cilvēka izšķiršanās jau skolas laikā – vai es būšu savas dzimtās valodas nesējs, lolotājs un pilnveidotājs?” Ceru, ka šis jautājums tika pārrunāts tiešsaistes stundās.

Katru gadu mūsu skolā notiek Dzimtās valodas dienai veltītie pasākumi. Šogad Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedāvāja iesaistīties konkursā “Es lasu dzimtajā valodā”. Skolēniem bija jāizvēlas mīļākās grāmatas fragments un jāizlasa tas savā dzimtajā valodā. Mūsu skolēni lasīja grāmatu fragmentus krievu, latviešu, lietuviešu, vācu valodā. Paldies I.Kormiļcevai (2.a kl.), M.Baženovam (3.b kl.), A.Čubrevičai, M.Tumaševičai, J. Čubrevičai (5.a kl.), Ļ.Šustai, S.Berestnevai, A.Ostrovskai, L.Repsei (7.b kl.), D.Andrejevai (7.c kl.), Ļ.Abramovai, K.Dudarenokai, A.Jacinai, V.Zujevai, J.Filipenkovai, A.Vanagai, M.Skripļonokai, K.Svygryte, A.Čertkovam, A.Pitkevičam (8.a kl.), AFS studentēm Malindai Retzlaff un Gretai Franusch. Īpašs paldies skolotājai J.Klimovai par skolēnu iesaistīšanu šajā konkursā. Labākie konkursa dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un saldās balviņas.

Lūdzu 5.-8.kl. skolēnus iesaistīties mūsu skolas bibliotēkas Skaļas lasīšanas konkursā.

V.Purpiša, Valodu jomas MK vadītāja


RTU aicina jauniešus piedalīties virtuālajā Karjeras dienā

Благодарность учителям

Уважаемый коллектив средней школы ‘’Varavīksne’’

Я мама учеников 8b и 7с класса Краславской средний школы ‘’ Varavīksne ‘’

Разрешите выразить огромную благодарность Вашему коллективу за высокий профессионализм,

терпение , труд в наше трудное время .

Большое спасибо руководству школы , руководству Думы за выделение продуктов питания детям . Это большая поддержка семьям с детьми .

Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта ! Желаю крепкого здоровья ,успехов в работе .


С уважением Инна Унгуре

LASĪJUMI „ES LASU DZIMTAJĀ VALODĀ”

Noslēdzās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti lasījumi, visā pasaulē šī diena tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lasījumos piedalījās 46 lasītāji no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, Dagdas vidusskolas un Dagdas PII iestādes „Saulīte”, kā arī lasītājs no Ezernieku vidusskolas.

Teksta fragmenti skanēja latviešu, latgaļu, poļu, krievu, vācu un holandiešu valodā. Visus ierakstus varēs noklausīties Krāslavas NC bibliotēkas tīmekļvietnē un bibliotēkas sociālo mediju profilos.

Interesantāko fragmentu lasītāji ir:

Adriana Plakoša – Dagdas vidusskola, 4.a kl. (https://youtu.be/E7AtZcjLGaM);

Anastasija Vanaga – Krāslavas Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/5W8968WeaHc);

Anna Guba – Krāslavas Valsts ģimnāzija (KVĢ),7. kl. (https://youtu.be/6jHcC_8UudY);

Anna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/6hfn3OXlVPs);

Anna Umbraško – KVĢ, 6.b kl. (https://youtu.be/Pkhrb8d8UMo);

Bernadetta Podjava – KVĢ, 7. kl. (https://youtu.be/GvmBP3MTmD8);

Diāna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/sTyfl9I1Y9w);

Greta Franusch – AFS studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/PW5QsY0N7Vo);

Ivita Kormiļceva – Varavīksnes v.sk., 2.a kl. (https://youtu.be/WQ8bWyjlkSA);

Kamile Svygryte – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/QTlvb2z2sBk);

Karīna Dudarenoka – Varavīksnes v.sk., 8.a kl. (https://youtu.be/WDzYiBOCEjQ);

Kate Baldiņa – Dagdas vidusskola, 2.a kl. (https://youtu.be/fT5GFS9KyjI);

Kristiāns Dzalbs – KVĢ, 4.a kl. (https://youtu.be/dvF34RqlFXI);

Laura Mežiņa – KVĢ, 10.b kl. (https://youtu.be/sz7UhSjSMsA);

Liene Matjušonoka – Dagdas vsk., 2.b kl. (https://youtu.be/reEVJB_4N0A);

Ļubova Šusta – Varavīksnes v.sk., 7. b kl. (https://youtu.be/yldfOJVVs1I);

Malinda Retzlaff – AFS (vidusskolēnu apmaiņas organizācija) studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/7v84CgL6WkQ);

Marks Plakošs – PII „Saulīte” no Dagdas, 5 gadi (https://youtu.be/AHuS_TbVJOc);

Marta Skripļonoka – Varavīksnes vidusskola, 8.a kl. (https://youtu.be/RlH5sHIYz34);

Miroslavs Baženovs – Varavīksnes vidusskola, 3.b kl. (https://youtu.be/7iFeQh0QfKc);

Paula Murāne – KVĢ, 3.kl. (https://youtu.be/5oYwxGJRtV0);

Samanta Berestneva – Varavīksnes v.sk., 7.kl. (https://youtu.be/Rlc1AhICKC0);

Sintija Barševska – KVĢ, 6. a kl. (https://youtu.be/wqQZg0nratY);

Viktorija Zujeva – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/fcrH_HXuFow);

Vlada Ļaksa – Timinska – 6. kl., Nīderlande (https://youtu.be/zjhnpPqxhGI).

Krāslavas NC bibliotēka pateicas visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistīja bērnus lasījumos, it īpaši pateicamies Valentīnai Purpišai, Jeļenai Kļimovai, Innai Sevostjanovai, Natālijai Baženovai, Valentīnai Ģekai, Ilzei Tukišai.

Pateicības rakstus un balviņas varēs saņemt Krāslavas NC bibliotēkā no 1. marta.

Viktorija Urbanoviča,

Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja

“Sv.Valentīna diena” un “Grāmatu sirsnības konkursa”rezultāti

Viktorīna “Sv.Valentīna diena” un “Grāmatu sirsnības konkurss”.

Ir apkopoti viktorīnas “Sv.Valentīna diena” un “Grāmatu sirsnības konkursa”rezultāti.

Aktīvākie izrādījās 7.c klases skolēni un viņu klases audzinātāja Jeļena Klimova.

Paldies Darjai Andrejevai, Maksimam Stivriņam, Pjotram Čubrevičam, Ērikam Semjonovam, Ināram Unguram, Sanitai Bohānei, Gunāram Dorožko, Saitam Marcinkevičam.

Kā arī paldies par dalību skolas direktorei Marijai Mickevičai.

“Grāmatu sirsnības konkursam” tika atsūtīti vairāk par 120 grāmatu vāku attēliem. Gandrīz visas skolēnu sniegtās atbildes viktorīnā “Sv.Valentīna diena” bija pareizas.

Paldies jums par aktīvu piedalīšanos!

Aizraujošās stundas pirmklasniekiem


Otrais semestris visiem sākās ar bēdīgu ziņu: “Skolēni atkal mācīsies attālināti ” Pirmklasniekiem, kuri ar nepacietību gaidīja, kad dosies uz skolu – tā bija īstā traģēdija. Jo viņiem skola ir pieaugušo dzīves sākums: patstāvība, atbildība, pašpārliecinātība.

Skolotāji un vecāki saprot, ka pirmklasniekiem attālinātās mācības ir ļoti sarežģīts un grūts posms. Ne visiem bērniem ir personiskie telefoni. Darba iemaņas datorā pietiekamā līmenī viņi vēl nav apguvuši. Vienkārši nosēdēt pie datora, klausoties skolotāja stāstīto, maziem bērniem ir ļoti grūti.

Lai ieinteresētu savus skolēnus, pirmās stundas es vadīju, izmantojot rotaļlietas. Pie mums bija “atnācis” suns Simba, kurš man palīdzēja stundas laikā - uzdeva jautājumus, slavēja bērnus, deva gudrus padomus.

Pakāpeniski palielinājās stundu skaits tiešsaistē. Kopā ar vecākiem mēs sastādījām mācību stundu grafiku tā, lai bērni varētu izgulēties un mācīties ar prieku.

Tagad pirmklasnieki jau var patstāvīgi pieslēgties mācību stundai, uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu. Bērni ar nepacietību gaida tikšanos ar skolotājiem un cits ar citu.

Izņemot mācību materiālus, es saviem pirmklasniekiem piedāvāju interesantus un attīstošus uzdevumus. Piemēram, dizaina stundā mēs pagatavojām putnu barotavas, kurās ielikām sēklas, graudiņus un ogas. Pēc tam kopā vērojām – kādi putni atlidos pēc cienasta, kas knābās to ar lielāku prieku. Tas bija interesanti. Ja putniņi ilgi nebija atlidojuši, bērni bija sarūgtināti, bet, cik daudz prieka bija, kad putni bija klāt!

Mani pirmklasnieki labprāt veidoja figūras no sniega, plastilīna, mīklas. Viņi daudz laika pavadīja uz kalniņa, vizinājās ar ragaviņām.

Bērni aktīvi attīsta savas aizraušanās un hobijus, pilnveido savas prasmes un, vispār, nesēž bez darba.

Es pateicos vecākiem par aktīvu palīdzību, atbalstu un piedalīšanos mūsu mazo pirmklasnieku apmācībā.

Kad mēs pret visām dzīves problēmām izturamies ar sapratni, pacietību un izturību, tad tās var pārvarēt daudz vieglāk.

1.b klases audzinātāja: Rita Kamola

Studē Rīgas Ekonomikas augstskolā

Kur studēt pēc 12.klases?

Mūsu skolas jauniešiem bija iespēja tikties ar Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem ZOOM tiešsaistē. Rīgas Ekonomikas augstskola (REA) jeb Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Riga) ir izveidota 1994. gadā kā Stokholmas Ekonomikas augstskolas filiāle Baltijas valstīs. Katru gadu augstskolā uzņem aptuveni 130 studentus, no kuriem ap 50% ir no Latvijas, ap 20% no Lietuvas, ap 15% no Igaunijas, pārējie no citām valstīm. Studijas notiek angļu valodā.

23.februārī 12.klases jauniešiem notika interesanta tikšanās ar Rīgas Ekonomikas augstskolas studentēm Aivu Justi un Evelīnu Danielu Baltiņu, kas izskaidroja, kā ir studēt REA, kāpēc izvēlējās un kādas paveras karjeras iespējas pēc tam, kad diploms būs kabatā.

Studentes bija gatavas dalīties savā studiju izvēles pieredzē, ar attālinātās mācīšanās izaicinājumiem un atrastajiem risinājumiem, ikdienas plānošanu, studiju procesu un ārpuslekciju aktivitātēm SSE Riga.

12.klašu jaunieši klausījās un uzdeva jautājumus. Paldies par aktīvu dalību nodarbībā 12.klases audzinātājai Mariannai Rukmanei.

Pedagogs karjeras konsultants –

Skaidrīte Gasperoviča

Vairāk lasi šeit – https://www.sseriga.edu/

Aktualitāte. Interese. Iespējas.

ZPD. Zinātniski pētniecisks darbs - pētījums, kurā atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem var gūt balstoties uz jaunām zināšanām. Darbs, kurš izaicina. 18.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas virtuālajā konferenču zālē pulcējās 11. un 12.klašu skolēni, lai dalītos pētnieciskā darba tapšanas laikā gūtajā pieredzē, pastāstītu par sava pētījuma būtību, gaitu un rezultātiem.

Par ZPD tēmu aktualitāti. Darbu hipotēzes nozīmīgas gan pašiem darba veicējiem, gan skolai un reģionam, gan sabiedrībai kopumā. Arī zinātņu nozaru grupas izvēlētas ļoti dažādas: ķīmija, matemātika, informātika, vēsture un sociālās zinības, bioloģija, veselības zinātne. ‘’Jauniešu medijpratība’’, ‘’Emocijzīmju izmantošana jauniešu ikdienas dzīvē’’, ‘’Bioloģiski aktīvas piedevas’’, ‘’Mazgāšanas līdzekļu ietekme uz cilvēku veselību’’, ‘’Mākslīgā intelekta iespējas attēlu atpazīšanas programmā’’, ‘’Identitātes saglabāšana mūsdienu pasaulē’’, ‘’Apreibinošo vielu lietošanas iemesli pusaudžu vidū’’ ir tikai dažas darbu tēmas no 20 konferencē pārstāvētajām.

Par interesi. Darbs var būt rezultatīvs tikai tad, kad darba darītājam par darāmo ir patiesa interese. Visgrūtākais pētnieciskā darba etaps skolēnam ir tēmas izvēle, jo jāsamēro savas intereses, topošā darba lietderīgums un skolas iespējas. Bez skolotāju palīdzības neiztikt. Sejas maskas, 2 metru distance, attālinātās vakara konsultācijas Google Meet. Un viss notiek! Jaunieši apgalvo, ka interesantākais ir darba praktiskā daļa. Jāpiebilst gan, ka šogad Covid-19 ierobežojumu dēļ bija liegta iespēja eksperimentus veikt profesionālajās laboratorijās, nācās iztikt ar skolā esošo aprīkojumu, kā arī skolas materiāli tehnisko bāzi uzlūkot citā gaismā.

Par iespējām. Analītisko spēju un kritiskās domāšanas prasmju attīstība. Saikne ar nākamo profesiju. Iespēja dzirdēt un novērtēt citus. Iespēja demonstrēt savas prasmes, pastāstīt citiem par to, kas tev šķiet svarīgs, pievērst savu vienaudžu uzmanību tam, kas tevi uztrauc. Iespēja uzrunāt, pārliecināt, pierādīt.

Paldies visiem mūsu skolas skolēniem un viņu darba vadītājiem!

Irēna Gončarova

Sniega skultūras - bioloģija vizuālajā mākslā!

bioloģijas skolotāja J.Bojarčuka

vizuālās mākslas skolotāja J.Sergejenko

Sv. Valentīna diena.

14. februāris ir gada romantiskākie svētki – Sv. Valentīna diena, kas ir visu mīlētāju diena, kad tuvajiem cilvēkiem tiek veltīta īpaša uzmanība. Skola ir bērna otrās mājas un ģimene. Tāpēc mūsu skolā visi skolēni tika apsveikti šajos skaistajos svētkos. Viena no raksturīgākajām Valentīna dienas tradīcijām ir sūtīt apsveikuma kartītes, tāpēc skolas parlaments, sadarbībā ar mūsu skolas jauno informātikas skolotāju Dāvidu Babrovski, sagatavoja un izveidoja 3 apsveikuma kartītes skolēniem un 1 apsveikuma kartīti skolotājiem. Visi apsveikumi tika nosūtīti interaktīvā formātā, jo Covid 19 dēļ izveidot jebkādus klātienes pasākumus nebija iespējams.

https://val14lv.netlify.app/

https://val14ru.netlify.app/

https://val59lv.netlify.app/

https://val58ru.netlify.app/

https://val912lv.netlify.app/

https://val912ru.netlify.app/

https://valpasnru.netlify.app/

https://valpasnlv.netlify.app/


Skolēnu pašpārvaldes vārdā - Guntis Ungurs.

21. februārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena.

Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu video uzrunu skolotājiem un skolēniem, uzsverot dzimtās valodas vērtību un nozīmi katra cilvēka personības un pasaules uztveres veidošanā. Aicinām latviešu valodas un literatūras skolotājus ieplānot šīs nedēļas mācību saturā Valsts prezidenta video uzrunas noklausīšanos!


Vēlējums absolventiem

Mīļie skolas absolventi! Bijušie un esošie pedagogi!

Vai tiešām laiks ir tik steidzīgs?

Jā, tas ir steidzīgāks par mūsu soļiem un domām. Tam ir mūžības ātrums.

Bet vai to nevar apturēt? Vai vismaz piebremzēt?

Laikam jau nē, jo tas skrien ar nemanāmiem soļiem, reizēm ar patiesības dzirksti, ar laimes kripatu, vai arī ar ko mazu un nemanāmu.

Ir klāt februāris, gada visklusākais mēnesis.

Un mūsu skolā vajadzētu būt daudziem gaidītajam un iemīlētajam Absolventu vakaram. Prieks, ka daudziem skola ir otrās mājas.

Te daudzi satiek savus draugus un savu pirmo mīlestību.

Bet skola ir arī mūsu pilsētas Krāslavas neatņemama daļa.

Manuprāt, gan mazs, gan liels, gan skolēns, gan skolotājs var lepoties ar to, ka mūsu skola atrodas tik skaistā un sakoptā Latgales pilsētā – Krāslavā.

Mēs pašlaik kā visa Latvija un Eiropa mācamies attālināti. Neierasti klusi ir skolas gaiteņi. Mēs skolas saime ļoti centāmies sakopt skolas vidi, lai Jūs varētu godam sagaidīt. Pašvaldība ir mūs atbalstījusi, bet arī šogad daudz līdzējuši bijušie absolventi.

Mēs ar video palīdzēsim jums pagriezt laika ratu nedaudz atpakaļ.

Mēs novēlam Jums LAIKU!

Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram.

Mēs novēlam Jums LAIMI!

Ne tādu “lielo”, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, bet gan tādu, kas mums katram tiek dota kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī.

Mēs tiksimies 2021.gada 19.jūnijā,ja epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga!


Skolas direktore

Meteņu nedēļas rezultāts!

1.-4. klašu skolēni zīmēja Meteņdienas tradīcijas. Attēloja budēļus, ziemas priekus – vizināšanos ar ragutiņām, ar zirgu. Ar pankūkām un karstu tēju, dziedāšanu un dejošanu tiek pavadīta Meteņdiena!


Visu gadu naudu krāju

Metenīša vakaram:

Es māsiņas vizināšu

Metenīša vakarāi.

Meteņi

Ar Meteņiem beidzas ziema un sākas pavasaris. Tie ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Pavasari gaidot un sveicienus sūtot, skolotāja J.Sergejenko, J.Bizņa, V.Plotka.

Obligāto diagnosticējošo darbu norises datumi

Drošāka interneta diena 2021

Katru gadu februāra otrās nedēļas otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kad lielāka uzmanība tiek veltīta tam, ko mēs darām internetā un, cik apdomīgi mēs to darām. Arī šajā neparastajā mācību gadā, kad mācības notiek attālināti, mēs pievērsām šai tēmai īpašu uzmanību, informātikas un datorikas stundās pārrunājot vairākas aktualitātes ar 4. – 7. klašu skolēniem.

Internets ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, arī mācības šobrīd ir neiedomājamas bez interneta. Kāds to izmanto tikai mācībām vai darbam, bet noteikti liela daļa internetu izmanto arī izklaidei. Tāpēc svarīgi vērst skolēnu uzmanību uz interneta tumšāko pusi, kur slēpjas mobings, pikšķerēšana, sekstings un citas ar to saistītas lietas. Šādas sarunas ir nepieciešamas un skolēniem jāmāca interneta lietošanas noteikumi.

Papildus dažādu tēmu aktualizēšanai, šogad skolēni tika izaicināti uz virtuālo restartu, kuš ļauj pārskatīt savus interneta lietošanas ieradumus. Kā arī skolēniem bija iespējas piedalīties arī viktorīnā, kur varēja pārbaudīt savas zināšanas par internetu. Labākos viktorīnas rezultātus 1. – 3. klašu grupā uzrādīja Diāna Jacina (3.b), 4. – 6. klašu grupā – Arina Dembovska (6.a), 7. – 9. klašu grupā – Artjoms Hodarenoks un 10. – 12. klašu grupā – Guntis Ungurs.

Paldies visiem par dalību Drošāka interneta dienā!

Un atceraties, ka drošāks internets sākas ar Tevi!

Informātikas un datorikas skolotāja

Marianna Rukmane