Aktuāli notikumi 2021./2022.

Akcija '' Skolas piederumu banka'' noslēgusies

Paldies visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas atbalstīja mūsu akciju. LSK Krāslavas Jaunatnes nodaļa

Pasta apsveikuma atklātņu izstāde, kura veltīta 1.septembrim.

Saskati, ieraugi, pajūsmo!

Klāt ir zelta rudens. Skolēni atsākuši mācības pilni spara un enerģijas. Neizpaliek arī lietpratīgā laika pavadīšana. Arī 6.a klase silti un pozitīvi sagaidīja otrās mācību nedēļas nogali, ar prieku un smaidu sejā devās ilgi gaidītajā rudens pārgājienā. Pārgājiena laikā skolēni veica daudzus uzdevumus: vispirms jau sekoja pārvērtībām dabā rudenī - vēroja, fotografēja, pētīja un atklāja sev vēl līdz šim neiepazītās dabas ainavas mūsu skaistajā pilsētā un ārpus tās. Protams, neizpalika spēles un rotaļas brīvajā dabā, dziesmu dziedāšana, dejošana un pusdienas pie kopīga galda. Nedaudz patīkami noguruši, bet joprojām ar smaidu sejā, noteikti varam secināt, ka mēs pabijām nelielā rudens pasakā.

6.a klases skolēni un klases audzinātāja Kristina Milaševiča

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dzied un dejo 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 atklāšanas tiešraide “Svētki esam mēs”, kas tapusi ciešā sadarbībā ar LTV, būs skatāma 18. septembrī plkst. 12.00 LTV1... Latvijas Televīzija ar prieku un atbildību no 18. septembra atspoguļos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises, aicinot mazus un lielus skatītājus pie ekrāniem piedzīvot svētkus, just līdzi dažādu žanru mūzikas un dejas koncertu un koncertfilmu dalībniekiem.

“Lai arī šie ir citādi svētki, Latvijas Televīzija no sirds radīs un raidīs dziesmu un deju norises! Kļūsim par simbolisku skatuvi, no kuras teju divu mēnešu garumā ik nedēļu izskanēs šovasar un rudenī tapušās mākslinieciskās programmas,” teic LTV valdes loceklis Ivars Priede.

“Līdz šim plašākai sabiedrībai nebija iespējas redzēt visu, ko šīs vasaras laikā un vēl šobrīd darījuši un dara skolu jaunatnes dziesmu un deju kolektīvi, kas iesaistījušies #dziedundejo2021 norisēs. Sākot ar šo sestdienu teju divu mēnešu laikā viss būs pieejams ikvienam televīzijas skatītājam. Paldies visiem iesaistītajiem – vecākiem, jauniešiem, pedagogiem, pašvaldībām, arī kolēģiem Latvijas Televīzijā par ticību un enerģiju, lai visas mākslinieciskās ieceres tiktu realizētas tādos apstākļos, kādos šobrīd ir iespējams, jo Svētki ir tur, kur esam mēs. Svētki ir tādi, kādi esam mēs!” akcentē VISC neformālās izglītības departamenta vadītāja, Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-televizija-klus-par-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-norisu-dziedundejo2021-galveno-skatuvi

8. a klases tīmbildings

Kad mācības jau pilnā sparā aizpildīja skolēnu ikdienu, mēs, 8. a klases skolēni, ķērām siltās dienas aiz astes, tāpēc 9. septembrī mēs devāmies pārgājienā uz sporta atrakciju parku “Starp debesīm un zemi”. Šī pārgājiena mērķis bija klases kolektīva saliedēšana un tuvāka iepazīšanās ar mūsu jauno klases audzinātāju Mariannu. Komandas darba attīstīšana mūsu klasē bija nepieciešama, jo pēc tik gara attālināto mācību perioda prasme sadarboties, uzklausīt un atbalstīt vienam otru bija palikusi kaut kur pagātnē. Atrakciju parkā šim nolūkam tiek piedāvāts tīmbildings (no angļu val. Team Building – komandas veidošana) – komandu stafetes, kurās izpaužas sadarbošanās, precīza darbību izpilde, ātrums, reakcija un, protams, jautrība. Šīs stafetes, bez šaubām, saliedē komandas dalībniekus, kā arī ļauj atklāt savu slēpto potenciālu.

8. a klase

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Skola “Varavīksne”: sācies jaunais mācību gads

Kaislības ap mācību gada sākumu plosījās visu vasaru. Ziņu plūsmas bija pilnas ar vēstījumiem, televīzijas ekrānos - ekspertu vērtējumi. Uzstājās skolotāji, ierēdņi, politiķi un valsts vadītāji. Bet līdz pirmajam septembrim kaislības norimās, bija pienācis laiks darbam īpašos apstākļos. Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola, kas aprīkota ar jaunām mēbelēm, tehniski un metodiski pastiprināta (apmācības visu veidu kursos, semināros, vebināros, darbnīcās neapstājās kopš pavasara), startēja pilnā gatavībā stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Notika izmaiņas skolotāju kolektīvā, skolotāju, kuri devās pelnītā atpūtā, vietā nāca jauni skolotāji: Aina Skoromko (ķīmija), Everita Ungure (bioloģija), Alla Stavro (speciālais pedagogs), Agita Gureviča (latviešu valoda), Edgars Dilba (saimnieciskās daļas vadītājs).

Pirmās mācību dienas skolā kļuva par adaptācijas periodu. Svinīgais pirmais septembris pagāja jautri un skaļi. Otro septembri 10.-12. klases pavadīja nopietnā darbā. Neskatoties uz to, ka šogad nebija iespējams rīkot tradicionālo vecāko klašu skolēnu kongresu, visās vidusskolas klasēs notika semināri, diskusijas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Šogad papildus skolu pašpārvaldes vēlēšanām vidusskolēni tikās ar Latgales reģiona infektoloģi Ivetu Jukšinsku, skolas psihologu, skolas direktora vietnieku izglītības jomā, kura pastāstīja par kārtību, kādā notiek zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana. Papildus interesantām tikšanās reizēm vidusskolēni veidoja nākamo pasākumu plānus, strādāja pie projektiem, gatavojās skolas darbam un mācījās plānot savu nākotni. Trešo septembri plānots pavadīt ierastajā skolas režīmā, lai gan ne viena klase pirmajās skolas dienās nesaņēma mājasdarbus. Galvenais ir noskaņoties darbam pēc ilgstošas ​​tālmācības un vasaras brīvdienām.

Protams, šodien ir grūti pateikt, kādus vēl pārsteigumus sagādās šis mācību gads. Bet viens ir skaidrs: šis gads Krāslavas vidusskolā “Varavīksne” būs notikumiem bagāts, interesants un ļoti mūsdienīgs. Pasaule mainās, mainās arī skola. Viena lieta paliek nemainīga – skolēnu intereses, viņu iespējas attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai un laimīgai dzīvei.

Andrejs JAKUBOVSKIS

I. Leikumas foto

Gatavojamies Tēva dienai 6.a klasē

Visu nedēļu 6.a klase gatavojās Tēva dienas svinēšanai. Valodas stundās skolēni rakstīja par saviem tēviem vēstules, mācījās dzejoļus krievu un angļu valodās, klausījās un dziedāja dziesmas par tēvu, zīmēja portretus, līmēja plakātus

Paldies visiem bērniem un skolotājiem par piedalīšanos un atbalstu.

6.a klases audzinātāja Kristīna Milaševiča


ETWINNING PROJEKTS "LINGOTURE"

No 2020. gada septembra līdz 2021. aprīlim Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika eTwinning projekts LINGOTURE. Projekta darbībā iesaistījās 30 dažādi skolotāji no 15 dažādām valstīm.

Lingoture projekta mērķi:

1. Angļu valodas apguve ar prieku.

2. Angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana

3. Zināšanu bagātināšana par Eiropas valstu kultūru

4. Izmantot Web 2.0 rīkus .

5. 21. gadsimta prasmju attīstīšana

6. Draudzība ar partnerskolām.

Prieks, ka skolas skolēnu darbs tika novērtēts un tika saņemts Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta Kvalitātes sertifikāts.

Paldies skolotāja Alīna Lukša! Lai Jums arī turpmāk vienmēr ir reāli un sasniedzami mērķi!


Soliņu nomaiņa Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā

Krāslavas novada pašvaldības projekta „ Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas nereģistrēta grupa ’’ Mēs par sakoptu vidi’’ realizēja šo projektu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionu līdz šim izmantojuši biedrība

“ Futbola klubs’’ , Krāslavas novada Sporta skola, Varavīksnes vidusskola, PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība un citas daudzas organizācijas : Valsts policija, Valsts robežsardze, VUDG, Jaunsardze, kā arī pilsētas iedzīvotāji. Ņemot vērā to, ka soliņu stāvoklis bija kritiskā stāvoklī, tika nolemts veikt soliņu renovācijas darbus. Tas nozīmē, ka bija jāveic veco soliņu virsmu demontāža un jaunu virsmu uzlikšanu. Vispirms sakārtojām soliņus, lai tie būtu vismaz droši (proti tos, kas bija salauzti, nedrošos galus nozāģējuši un samainījuši).Pavasarī tika iestādītas un izveidotas puķu dobes blakus stadiona soliņiem, izgatavotas nestandarta mēbeles no koka paletēm un izvietotas stadionā. Tad notika sausu dēļu iegāde un nepieciešamo citu materiālu iegāde. Diemžēl kokmateriālu cenu paaugstināšanas dēļ nespējām veikt visu soliņu virsmu nomaiņu. Taču viennozīmīgi prieks par veikto .Uzskatām, ka mūsu veiktais darbs vides sakārtošanā sekmēs līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas daļu attīstību, veidojot kvalitatīvu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, piepildītas sporta un kultūras pasākumu apmeklētāju vēlmes un iespējas šajā Krāslavas pilsētas daļā.

Paldies mūsu darbiniekiem par darbu! Lieliski,ka finansiālo atbalstu sniedz pašvaldība!


Grupas vārdā Marija Micķeviča

Piecas mācību dienas Francijā

Skolotāju starptautiskās mācības ’’Teacher Training: Getting Ready for Erasmus+ Individual Pupil Mobility’’ notika Francijā, pilsētā Šartra no 27. līdz 31. augustam. Šartra atrodas 96 km uz dienvidrietumiem no valsts galvaspilsētas Parīzes.

Trīsdesmit pieci angļu valodas skolotāji, AFS brīvprātīgie no Francijas, Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Turcijas, Serbijas, Slovākijas, Polijas un septiņi skolotāji no Latvijas skolas draudzīgi strādāja un mācījās.

Līdz apmācību sakumam mēs, pedagogi, platformā Padlet prezentējam sevi, savu pilsētu un savu skolu, pievienojot klāt savu fotogrāfiju, lai ātrāk spētu iepazīties, satiekoties klātienē. Darba ritms ilga no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Izbrīnīja franču virtuve ar saviem gardajiem ēdieniem un uzkodām. Nodarbības tēmas bija dažādas un interesantas: Kas tas ir studenta mobilitāte? Sadarbības sistēma starp skolām un pilsoniskas sabiedrības organizācijām. Kā strādāt ar projektu Erasmus+ savā skolā? un citas. Vakaros patstāvīgi apmeklējām Šartras skaistākās vietas, katedrāles, dažādas izstādes un muzejus. Dalība šajā programmā paver iespējas paplašināt savu redzesloku, iepazīt citu skolu pieredzi. Arī es ar prieku pastāstīju un paradīju prezentāciju par AFS darbu mūsu skolā.

Milzīga pateicība skolas administrācijas un maniem skolas kolēģiem par šādu burvīgu iespēju piedalīties un gūt pieredzi.

Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Paldies visiem klašu audzinātājiem par klases sagatavošanu Zinību dienai!

Carousel imageCarousel image

Jaunas Mēbeles Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir aprīkoti ar jaunajām mēbelēm robotikas kabinets, 2 informātikas kabineti un 8 mācību klases. Mācību klases labiekārtotas ar specializētām un ergonomiskām mēbelēm gan skolēniem, gan skolotājiem. Ergonomiskās mēbeles piegādāja Somijas ražotājs ISKU. Mēbeļu pārstāvis ISKU Latvijā nodrošina modernu un krāsainu dizainu, pārdomātus risinājumus, cerams ilgi kalpojošas skolas mēbeles ar 5 gadu garantiju.

Paldies par iespēju būt projektā Krāslavas novada pašvaldībai !

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Valsts prezidenta apsveikums 1. septembrī

Dārgie skolotāji un universitāšu, augstskolu mācībspēki!

Skolas, augstskolas un universitātes visos laikos izstaro zinību gaismu. Izglītības virsmērķis Latvijā ir tādas valsts veidošana, kurā valda gudrība, zināšanas un krietnums, kurā pilsoņi īsteno demokrātiju un dzīvo labklājībā. Novēlu šo mērķi turēt augstu, pārvarot laicīgas grūtības. Ikvienam no jums, godājamie skolotāji un pasniedzēji, šajā mācību gadā novēlu īpašu izturību un iecietību!

Mīļie skolēni un studenti!

Jūsu prātos un sirdīs, jūsu apņēmībā un čaklumā rūdās jūsu raksturs un top jūsu personība. Lai arī jaunais mācību gads sākas ar zināmu piesardzību veselības jomā, es aicinu jūs koncentrēt spēkus uz galveno. Tas ir – jebkuros apstākļos apgūt jaunas zināšanas, attīstīt savus talantus, veidoties par daudzpusīgiem un varošiem Latvijas pilsoņiem.

Lai jums skaists atkalredzēšanās prieks, uzsākot 2021./2022. mācību gadu un satiekot citam citu klātienē!

Cieņā

Uģis Darviņš - Kozlovskis

Mediju centra komunikācijas speciālists

Valsts prezidenta kanceleja

ugis.kozlovskis@president.lv

+371 67092121

www.president.lv

31082021_Valsts prezidenta apsveikums 1. septembrī.docx

Video apsveikums: A.Muižnieces apsveikums 1. septembrī

Labdien! Sveicu visus mūs jaunajā gadā – 1. septembrī!

Šajā svētku dienā, lai mums visiem dzirkstošs satikšanās un kopā būšanas prieks! Jūs tik ilgi esat gaidījuši šo brīdi – kad varat atvērt skolas durvis, kad skolotāji var sagaidīt bērnus pie klasēm, kad skolēni var skolotājiem pasniegt ziedus, kad var satikt draugus un klases biedrus, un protams, kad pirmklasnieki pirmo reizi var apsēsties skolas solā!

Skolēni, izbaudiet klātienes laiku skolā. Jo tas ir viens kārtīgs posms ceļā uz jūsu dzīves lielajiem mērķiem un tikai no jums ir atkarīgs – kāds būs šis laiks! Jā, pagājušais gads bija digitālo prasmju apgūšanas gads. Tāpēc novēlu, lai arī šajā gadā ik dienu izdodas apgūt ko jaunu un aizraujošu!

Studenti – es nešaubos, ka katrs no jums ir nākamais speciālists, kurš vairos mūsu valsts labklājību. Tāpēc, lai jums neizsīkstoša enerģija ne tikai studijām, bet arī sabiedriskajai dzīvei!

Skolotāji – apzinieties, ka jūsu skolēni un studenti ir vislabākie! Un arī jūs viņiem esat vislabākie. Jo katrs jūsu vārds, vai katra jūsu doma var skolēnus, jauniešus, studentus pacelt spārnos un iedvesmot. Viss, ko jūs darāt – ir mūsu bērniem un nākotnei!

Vecāki – paldies, ka jūs visi pagājušajā gadā vairāk vai mazāk bijāt skolotāji. Tāpēc izbaudiet šo laiku, kad bērni atkal var iet uz skolu un jūs atkal varat būt vienkārši vecāki un uzticēties, ka skolotāji kā jomas profesionāļi zina - ko un kāpēc dara.

Novēlu ikvienam, kura dzīvē izglītības joma aizņemt kaut visnelielāko sirds stūrīti – sākt šo mācību gadu ar optimistisku skatījumu un ar cerību, ka visiem kopā mums izdosies saglabāt drošas un atvērtas skolas.

Jaunām zināšanām bagātu un veiksmīgu jauno mācību gadu!

Anita Muižniece,

Izglītības un zinātnes ministre

Skola 2030

Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai

Šī gada 16. un 17. augustā tiešsaistē aicinām uz Skola2030  ikgadējo konferenci, kura šoreiz notiks kā ideju, pieredzes apmaiņas un diskusiju forums par tehnoloģiju lomu izglītībā šobrīd un nākotnē.ojamies ar skolot’

Lepojamies ar skolotāju Mariannu Rukmani, kas prezentēs savu darba pieredzi! Paldies Jums par uzdrošināšanos!

1.8. Daudzveidīgi digitālie rīki mācību procesā. [Skolu pieredze]

Ja meklējat daudzveidību, te jums būs iespēja iepazīties ar pieciem labās prakses stāstiem par dažādu digitālo rīku izmantojumu mācību procesā. Dzirdēsiet dažādu skolotāju pieredzi, strādājot genial.ly, veidojot izlaušanās istabas seppo.io, ierakstot mācību video, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, kā arī vēl citas digitālās vietnes dažādām mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Vēsma Sūna, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja; Ināra Jākabsone, Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta skolotāja; Ilze Kopmane, Ziemeļvalstu ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Baiba Bite, Zasas vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja; Marianna Rukmane, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas matemātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja; Brigita Mežgale-Turlaja, Salaspils 1. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja; Valda Kublicka, Salaspils 1. vidusskolas sporta skolotāja; Andra Rektiņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas svešvalodu skolotāja.

#dabaszinātnes #tehnoloģiju joma #svešvalodas #skola #pieeja #jomas

Skatāmies! Vērtējam! Aprobējam!

Sveicam Alīnu

Mācību gada sākums

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni siekalu testus nodos no 23.-30.augustam skolā. Precīzu dienu un laiku paziņosim, jo pašlaik gaidām datus no Gulbja laboratorijas.

Covid-19 tests nav jāveic skolēniem ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas (180 dienas) sertifikātu.

1.septembrī ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ja Jums rodas jautājumi, zvaniet skolas medmāsai Česlavai Alhimovičai :t. 27125588 un skolas direktorei Marijai Micķevičai : t.29681560 vai saviem klašu audzinātājiem. Ceram uz veselīgu Jauno mācību gadu! Skolas direktore


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image