Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Grozījumi izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība