N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Jūnijs

Noslēdzot 2021./22 . mācību gadu, vēlos teikt paldies pedagogiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Jūs esat tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu bērnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni esat Jūs.

Vecākiem ir bijusi iespēja iesaistīties skolas dzīvē vispirms jau esot saviem bērniem tuvu klāt: uzklausot, iedrošinot, dodot padomu, ieinteresējot. Sadarbība starp skolu un ģimeni ir ļoti svarīga bērna kā personības tapšanas procesā. Vai es uzticos skolotājiem, vai esmu ieinteresēts un apmeklēju klases un skolas vecāku sapulces, vai piedalos skolas organizētajos pasākumos? Skola dialogam ar vecākiem vienmēr ir atvērta. Bērnība nebeidzas septiņos gados, tā vienmēr ir mūsu kopīgā atbildība. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā.

Skolas direktore Marija Micķeviča

Mūsu lepnums!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vecāku asambleja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Paldies skolai!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Keramikas darbnīca

Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcā mūs laipni sagaidīja keramiķi Valdis un Olga Pauliņi. Valdis Pauliņš bērniem pastāstīja kā var iegūt mālu, kā veidot māla izstrādājumus, parādīja arī krāsni, kurā tiek apdedzināti gatavie trauki.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Krāslava jauniešu acīm

Maija beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās kompetenču nedēļa, kuras laikā 8.a klases skolēnu grupa realizēja Krāslavas novada pašvaldības atbalstīto jauniešu iniciatīvu projektu “Krāslava jauniešu acīm”.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

3.B klase. Kompetenču nedēļa. ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’

Jau pirmdien, 23. maijā, kopā ar skolēniem pārrunājām par KN sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Skolēni ar interesi piedalījās pārrunās, diskusijās, lasīja dzejoļus un tautas dziesmas par dzīvniekiem, zīmēja, spēlēja ( kustīgās ) spēles, skatījās mācību filmas, izgatavoja aplikācijas. Apspriedām situāciju ‘’Ja nebūtu dzīvnieku …’’

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kompetenču nedēļa 3.a klasē

Kompetenču nedēļas gaitā 3.a klases skolēni veica pētniecisko darbību. Mūsu pētījumu objekts bija derīgie izrakteņi, kas sastopami tuvākajā apkārtnē un visā Latvijā: smiltis, grants, māls un citi. Skolēni veica novērojumus un eksperimentus ar iežu paraugiem, kurus paši savāca tuvākajā apkārtnē.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vasaras lauciņš “Vai tu tici brīnumiem?” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Šogad vasaras sākums nelutināja mūs ar siltu un saulainu laiku. Bet auksts un apmācies laiks netraucēja veidot saulainu un siltu gaisotni mūsu skolas vasaras lauciņā 41 bērnam no 1.jūnija līdz 14.jūnijam.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Skolas soma” Stikla meistardarbnīca pie Elvīras Škutānes

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 7.a klase

26.05.2022. mēs, 7.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Ritu Čerņenko devāmies uz stikla meistardarbnīcu Elvīras Škutānes vadībā.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sava darba meistari. Kompetenču nedēļa 2. b klasē.

Kompetenču nedēļa sākās 23. maijā. Skolēniem tika piedāvāti uzdevumi ActivInspire, arī darba lapas atbilstošas tēmai. Pēc pusdienām mēs devāmies uz podnieku Pauliņu darbnīcu. Tur mēs apskatījām meistaru darbu izstādi, noskatījāmies videofilmu par podnieka Valda Pauliņa darbu.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Laimes muzejs Indrā

Saulainajā, bet vētrainajā piektdienas dienā 8.a un 10.a klases skolēni devās uz Indru, lai saņemtu savas laimes devu “Laimes muzejā”. Brauciens tika īstenots kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

BRĪNUMI – BLAKUS!

Patecoties programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ 3.b klases skolēni ar interesi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras vadīja Elvīra Škutāne.