N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Aprīlis

Sveicinu  visus  aprīlī!

Aprīlis - klāt ilgi gaidītais  pavasara mēnesis ar gājputnu kāšiem debesīs, sniegpulkstenītēm,vizbulītēm, dzestru vēju un spožu sauli. Lieldienu  gaisma  ienāk  skolā  un ģimenē. Svētki mums ir doti, lai vairāk laika varētu pavadīt kopā ar saviem mīļajiem, savu ģimeni, atpūstos un priecātos, lai vairāk ieraudzītu labo un skaisto sevī un apkārtējos!
Šobrīd “Mācību maratons” rit pilnā sparā, kurā ikvienam skolēnam mūsu skolā ir iespēja sevi apliecināt mācību sasniegumu izaugsmē, ārpusskolas  pasākumos.  Mūsu skolā to apliecina skolēnu dalība un  sasniegumi  novada un valsts mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, skatēs. Drīz mūsu skolas kolektīvi izdziedās un izdejos pavasari skolēnu dziesmu un deju svētku kolektīvu skatēs. Pateicības un balvas gūtas sadarbībā ar profesionāliem skolotājiem.

Panākumus gūt var ikviens no mums, neatkarīgi no apstākļiem. Panākumi ir atkarīgi no tā, ko mēs darām šodien, lai kļūtu veiksmīgi rīt!

Krāsainus un priekpilnus Lieldienu svētkus katrā ģimenē!

Lai  ražīgas  mums  visiem aprīļa dienas!

             Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Laiks. Skola. Nākotne.

Aktuāli notikumi Aprīlī

Dambretes turnīrs

    9.aprīlis -   Atvērto durvju diena

Gūta uzvara!

zinātniskās pētniecības darbu konference

Namdara Darbnīca 5.- 8.klasēm

Satikšanās  prieks

Aktuāli notikumi Martā

LIELDIENU KONCERTS!

Tikšanās ar Skolas vārds izdevniecības pārstāvjiem skolā

Pedagogu profesionālais forums Gulbenē ’’Augsim  kopā’’

Mūsu skolēni Latvijas Lingvistikas olimpiādē. 

Lieldienu darbnīcas 1. – 6. klasēm

” Caurviju prasmju un formatīvās vērtēšanas metodes dažādu jomu mācību stundās sasniedzamo rezultātu kvalitatīvai nodrošināšanai.”

Interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”  Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem