N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Februāris

Februāris- sveču, mīlestības, absolventu mēnesis. Protams, arī  gada īsākais mēnesis.Un daudziem  notikumiem  skolas  dzīvē  bagāts  un darbīgs mēnesis: olimpiādes,konkursi,mācību  ekskursija  uz  Cēsīm, viesu  uzņemšana  no  Daugavpils  Valstspilsētas  vidusskolas, izstāde Skola 2024, izmēģinājuma  eksāmeni  Valsts pārbaudes  darbos. Gaidīsim savus  topošos  pirmklasniekus  un viņu  vecākus jau  22.februārī  plkst.17.30!
Arī Valentīndiena,kas  nu  jau  ienākusi  mūsu  svētku sarakstā, 14. februārī ir gaidīta. Ikviens taču vēlas būt mīlēts un mīlēt, tā patiesi un cilvēciski.

Caur   klases  logu  biežāk  iespīd  saulīte:tas  nozīmē, ka  strauji  tuvojas  pavasaris.Skolēni,cenšamies un sasniedzam  labākus  rezultātus  mācību  gada noslēgumam! Skolotāji,lai  izdodas  viss  iecerētais   mācību sartura  īstenošanā   un gandarījuma sajūta  par padarīto  ir savās mājās! Skolēnu vecāki,lai  pietiek  spēka  un izturības ,laika  veltīt  saviem  bērniem!

Kopīgi  mēs  taču  varam!


             Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Laiks. Skola. Nākotne.

Aktuāli notikumi Februārī

KONKURSS "NO BAROKA LĪDZ ROKAM"

Drošāka interneta nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Viesi no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas

ABSOLVENTU VAKARS 2024 "Mēs atkal esam kopā" 

Topošie pirmklasnieki no "Pīlādzīša" un ‘’Pienenītes’’

Ekskursija uz Cēsu kosmosa izziņas centru

Meteņa Stunda

DROŠĀKA INTERNETA DIENA - 2024

“Drošie ziemas prieki”

Aktuāli notikumi Janvārī

Krāslavas novada sacensības         "Tautas bumba"

Barikāžu aizstāvju atceres diena 

"Uzcelsim Latviju kopā!"

Ziemassvētku stāsti - patiesi  un brīnumaini

„Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”

“Baltā vakara’’ koncerts izskanēja

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem