N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468 28866869

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Jūnijs

Cilvēka laime ir viņa paša rokās. Savāda līdzība. Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. "Ko lai es vēl radu? "viņš jautājis. "Radi man laimi", cilvēks atbildējis. Dievs padomājis, padomājis un ielicis šo māla pikuci cilvēkam rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem, un galvenais ir nenogurstoši sevi pilnveidot. Aksels Munte

Sveicam skolēnus, skolotājus, vecākus un tehniskos darbiniekus ar 2020./21.m.g. noslēgumu!


Skolas direktore Marija Micķeviča

PATEICĪBAS RAKSTS VIKTORIJAI PETROVSKAI

Izlaidums 2021

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

BIO-GO-HIGHER ERUDĪCIJAS KONKURSS SKOLĒNIEM

Šogad mūsu skolas 11. klašu skolēni piedalījās valsts erudīcijas konkursā BIO-GO-Higher . BIO-GO-Higher ir erudīcijas konkurss skolēniem ar mērķi paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli.

PATEICĪBA SIMTGADES IZCILNIEKAM DANAI KORJAKINAI

12.A KLASE STĀDA ĀBELI

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ZĪMĒJUMU KONKURSs "ZĪMĒJAM ES VALSTU PASAKAS"

Ienāc izglītības gaismā!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image