N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468 28866869

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Jūnijs

Cilvēka laime ir viņa paša rokās. Savāda līdzība. Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. "Ko lai es vēl radu? "viņš jautājis. "Radi man laimi", cilvēks atbildējis. Dievs padomājis, padomājis un ielicis šo māla pikuci cilvēkam rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem, un galvenais ir nenogurstoši sevi pilnveidot. Aksels Munte

Sveicam skolēnus, skolotājus, vecākus un tehniskos darbiniekus ar 2020./21.m.g. noslēgumu!


Skolas direktore Marija Micķeviča

“Saulesvija” Krāslavas novadā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Ceļš “Saulesvija” veidots kā klātienes mirkļu un video fiksējums norisēs, kurā nepilnas stundas garumā ikvienā pašvaldībā īpašais Svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodod svētku organizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva svētku repertuāru, veidoja aizraujošus video sveicienus un video priekšnesumus, piedalījās videoklipu filmēšanā.

PATEICĪBAS RAKSTS VIKTORIJAI PETROVSKAI

Izlaidums 2021

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PATEICĪBA SIMTGADES IZCILNIEKAM DANAI KORJAKINAI

12.A KLASE STĀDA ĀBELI

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ZĪMĒJUMU KONKURSs "ZĪMĒJAM ES VALSTU PASAKAS"