N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Jūnijs

2023./2024.mācību  gadā  devāmies ceļojumos, kuros apceļojām  krāsainās un skanīgās mākslas virsotnes, devāmies garās pastaigās pa ciparu un figūru ielejām, burtu un valodu  kāpnēm, metāmies visdziļākajās zinātnes dzīlēs, šķērsojām viszaļākos līdzenumus. Visi kopā veidojām mācību gada ceļojuma albumu, tajā katram atzīmējot savu visaugstāko virsotni. Esmu pārliecināta, ka daudzi skolēni droši var teikt: ir labi pastrādāts, bet daudzi teiktu: varēja vēl labāk! Apliecinājums tam ir jūsu panākumi dažādās mācību olimpiādēs ,konkursos, sporta  sacensībās, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos  un  ikdienas  mācību darbā.

Un tagad trīs mēneši brīvības – tas skan tik iedvesmojoši, tik daudzsološi, ka gandrīz vai elpa aizraujas. Skolēni, izbaudiet vasaru, vienlaikus plānojot savas aktivitātes jēgpilni, lietderīgi un droši! Lai saulaina un silta šī vasara visai mūsu draudzīgajai pedagogu saimei!

 Paldies par darbu, atbalstu un sapratni! Uz tikšanos 1. septembrī!

Jūsu skolas direktore Marija  Micķeviča 

Zemessardzes aicinājums.pdf

Laiks. Skola. Nākotne.

Aktuāli notikumi Maijā

YOUR DREAM AFTER SCHOOL CLUB

“Digitālās nedēļas 2024”

Grāmatu svētki 2024

Brauciens uz Ignalinu

Ciemošanās  Skuķos

Ceļamaize

Aktuāli notikumi Aprīlī

30. APRĪLIS MŪSU SKOLĀ IR TŪRISMA SPORTA UN VESELĪBAS DIENA.

Zini un pasargā sevi!

”top! kauss"

Dambretes turnīrs

    9.aprīlis -   Atvērto durvju diena

Gūta uzvara!

 "Latvijas skolas soma"

Liela talka 2024

Aprīlis – lasīšanas mēnesis 5.klasēs.

 „GRIBU IET SKOLĀ!”  

zinātniskās pētniecības darbu konference

Namdara Darbnīca 5.- 8.klasēm

Satikšanās  prieks

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem