N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Novembris

Latviju ir pārņēmis laiks, kad rudens savu krāsaino un košo mēteli ir nomainījis pret pelēku un drūmu vējā plīvojošu apmetni. Taču tas nenozīmē, ka šīs pelēkums mums ir jāielaiž arī sevī. Meklēsim krāsas un krāsosim sevi, savas domas un pasauli sev apkārt!

Novembra mēnesis Krāslavas Varavīksnes vidusskolā būs notikumiem bagāts, jo divu nedēļu garumā notiks dažādas aktivitātes, gatavojoties mūsu valsts 104. dzimšanas dienai.

Audzināšanas stundās skolēni veidos rotājumus skolas dekorēšanai, kuros ieliks gan laba vēlējumu, gan mūsu spēka zīmju atainojumu, gan nacionālās sarkanbaltsarkanās krāsas simboliku.

Kas ir mana Latvija? Tās ir manas mājas,mana Dzimtene? Vieta,kas vienmēr paliks manā sirdī. Vieta,kur es piedzimu un uzaugu.

Mierpilnus šos svētkus!

Skolas direktore Marija Micķeviča

AFS viesskolēns mūsu skolā

Jakob Luetjen.pptx

Piedzīvojums kaimiņvalstī Lietuvā.

"Skola skolēnam"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5 jaunieši Renārs,Artēmijs,Marta, Anastasija un Jekaterina piedalās hakatonā "Skola skolēnam".Mūsu jaunieši dienas gaitā risina vienu no izaicinājumiem: "Kādai jābūt skolai,lai es justos emocionāli labi un pieņemts?". Paldies Jums par atsaucību!

Sveicam, Latvija!

Valsts vēsture ir kā cilvēka dzīve.Diena gaiša, diena tumša.Lai visiem vairāk gaišu dienu!Svētku pasākums 9.-12.kl. skolēniem un skolotājiem, skolas darbiniekiem.

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 1.-8.klašu skolēni vēlēja savai valstij daudz baltu dieniņu. Skolēnu dāvanas no sirds – dziesmas un dejas. Lai visiem skaisti svētki!

Jauniešu iniciatīvu projekts un Krāslavas leģendas

Izglītojas skolotāji

Programmēšanas nedēļa

Piektdiena - vēl viena brīvdiena.

Nikodema Rancāna konkursa bolvys ir padūtys

Busines Lab pasākums

Miķeļdienas tirdziņš

Zinību diena Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Gatavošanas tēva dienai 3.a klasē

Sveicam skolā

Akcijas "Vasaras skaistākos mirkļus ķerot" rezultāti

fotokonkurs1.pdf

1.Advente Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Lāčplēša dienā

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, lieli un mazi devās Lāpu gājienā, pieminot brīvības cīnītājus, atceroties mūsu valstij būtiskos vēstures notikumus un vienojoties gaismas ceļā Krāslavā

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei.

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei. Mūsu skola tērpjas svētku rotā .Ar sirsnīgiem sveicieniem no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas visiem skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, darbiniekiem, absolventiem un visiem, kam sirdī Krāslava un Latvija. Augsim lieli garā savai personībai un Latvijai!

Afisa.pdf

skolēnu sporta spēles dambretē

“ Tas ir Tavā varā nest gaismu, kā to sveces dara… ”

Karjeras nedēļa

“Kritiskā domāšana nākamai paaudzei”

Labo darbu nedēļa

Starptautiskā skolotāju diena

5. oktobrī, Starptautiskajā skolotāju dienā, Krāslavas Kultūras namā sapulcējās novada pedagogi, lai saņemtu apbalvojumus par savu ieguldījumu jaunās paaudzes skološanā un audzināšanā.

Krāslavas novada volejbola sacensības B. vecuma grupai

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4 pedagogi gatavojas skolotāju mobilitātes Erasmus + projekta "Esi gatavs izglītoties un pārmaiņām izglītībā" vizītei uz Soverato Itālija. Tēma: kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību.

Projekts tiks finansēts no ES programmas Erasmus +.

Veselības diena

Kopā mēs varam justies labāk!

Enerģiski, aktīvi un veselīgi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sākās 16.septembra rīts. 7.b klases skolēni skolas sporta zālē sagaidīja 1.-6.klašu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uz pasākumu “Veselības diena”, kas tika organizēts Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta “Kopā mēs varam justies labāk!” ietvaros.

7.septembrī sarūpētos pārbaudījumus piedzīvoja un izdzīvoja desmitie: neparasta skolas soma, laika limita ievērošana, dejas solis sadarbībā ar Tik-Toku un sportiņš veselīgās devās. Noslēgumā jauks foto piemiņai un sertifikāts par uzņemšanu skolas saimē.

2021./2022. m.g.

Mūsu lepnums!

Vecāku asambleja

Paldies skolai!

Keramikas darbnīca

Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcā mūs laipni sagaidīja keramiķi Valdis un Olga Pauliņi. Valdis Pauliņš bērniem pastāstīja kā var iegūt mālu, kā veidot māla izstrādājumus, parādīja arī krāsni, kurā tiek apdedzināti gatavie trauki.

Krāslava jauniešu acīm

Maija beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās kompetenču nedēļa, kuras laikā 8.a klases skolēnu grupa realizēja Krāslavas novada pašvaldības atbalstīto jauniešu iniciatīvu projektu “Krāslava jauniešu acīm”.

3.B klase. Kompetenču nedēļa. ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’

Jau pirmdien, 23. maijā, kopā ar skolēniem pārrunājām par KN sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Skolēni ar interesi piedalījās pārrunās, diskusijās, lasīja dzejoļus un tautas dziesmas par dzīvniekiem, zīmēja, spēlēja ( kustīgās ) spēles, skatījās mācību filmas, izgatavoja aplikācijas. Apspriedām situāciju ‘’Ja nebūtu dzīvnieku …’’

Kompetenču nedēļa 3.a klasē

Kompetenču nedēļas gaitā 3.a klases skolēni veica pētniecisko darbību. Mūsu pētījumu objekts bija derīgie izrakteņi, kas sastopami tuvākajā apkārtnē un visā Latvijā: smiltis, grants, māls un citi. Skolēni veica novērojumus un eksperimentus ar iežu paraugiem, kurus paši savāca tuvākajā apkārtnē.

Vasaras lauciņš “Vai tu tici brīnumiem?” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Šogad vasaras sākums nelutināja mūs ar siltu un saulainu laiku. Bet auksts un apmācies laiks netraucēja veidot saulainu un siltu gaisotni mūsu skolas vasaras lauciņā 41 bērnam no 1.jūnija līdz 14.jūnijam.

“Skolas soma” Stikla meistardarbnīca pie Elvīras Škutānes

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 7.a klase

26.05.2022. mēs, 7.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Ritu Čerņenko devāmies uz stikla meistardarbnīcu Elvīras Škutānes vadībā.

Sava darba meistari. Kompetenču nedēļa 2. b klasē.

Kompetenču nedēļa sākās 23. maijā. Skolēniem tika piedāvāti uzdevumi ActivInspire, arī darba lapas atbilstošas tēmai. Pēc pusdienām mēs devāmies uz podnieku Pauliņu darbnīcu. Tur mēs apskatījām meistaru darbu izstādi, noskatījāmies videofilmu par podnieka Valda Pauliņa darbu.

Laimes muzejs Indrā

Saulainajā, bet vētrainajā piektdienas dienā 8.a un 10.a klases skolēni devās uz Indru, lai saņemtu savas laimes devu “Laimes muzejā”. Brauciens tika īstenots kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

BRĪNUMI – BLAKUS!

Patecoties programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ 3.b klases skolēni ar interesi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras vadīja Elvīra Škutāne.