N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468 28866869

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Oktobris

Skolotāji, uzsākot un turpinot šo mācību gadu, gribu pateikt paldies par Jūsu atbildību! Pateicos par Jūsu radošo pieeju jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošanā, par ikdienas komunikāciju ar audzēkņu vecākiem un milzīgo izturību, izglītojot bērnus izaicinājumiem bagātā laikā.

Paldies katram no Jums par darbu, ko ik dienas veicat bērnu personiskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas un motivējot sasniegt izvirzītos mērķus! Jūsu personības lielums ir tas, kas atspoguļosies jūsu audzēkņos. Ar savu devumu Jūs veidojat zināšanās balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu Krāslavas pilsētu un valsti kopumā.

Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par tīru un sakoptu vidi skolā un skolas pagalmā!


Skolas direktore Marija Micķeviča

Mana karjera 8.c klasē

Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau 4 gadus ir Eiropas Savienības fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolotāju diena

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Piecelies no rīta-sakop savu planētu!” Antuāns de Sent-Ekziperī

5. oktobrī, 8. c klases skolēni piedalījās akcija ''Labo darbu nedēļa''.

Fotokonkurss "Rudentiņs bagāts vīrs"

Gatavojamies Tēva dienai 6.a klasē

12.a un skolotāja Margarita sveic skolotāju diena!