N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Novembris

Latvijas dabā novembris ir tumšākais mēnesis, bet mūsu tautas vēsturē-nozīmīgs atceres un priecīgu svētku laiks. Tādēļ  novembra debesis  jau  sāk  rotāt  sarkanbaltsarkanie karogi. Tie lepni plīvo vējā un vēsta par to spēku, kas mūs visus vieno  šeit -Latvijā.  Iedegas  svētku lampiņas.
Šajā laikā es aizdomājos, vai Latviju īpaši izjūtu tikai svētku laikā, novembra mēnesī? Nē, Latvija dzīvo manā sirdī, manās domās un katru rītu pasakos augstākajam par šo zemi, kur ir manas dzimtas saknes. Šajā  mēnesī  norisināsies neskaitāmi  pasākumi skolā, kas  kopā  pulcēs mūs visus: skolēnus, vecākus, darbiniekus  un  radot nepārprotamu kopības un svētku sajūtu. Lai katra doma, katrs darbs, ko darām Latvijas labā dara mūs bagātākus un veido stiprāku mūsu zemi!
Tikai mēs paši esam savas zemes tikums  un atbildīgi par to, kas paliks vērtīgs aiz mums nākamajām paaudzēm.
Latvijas svētku laiks ir visīstākais laiks, lai sajustu sevī sirds gaismu, spēku un apziņu: “Es esmu daļa no Latvijas! Manā ziņā ir mīlēt šo zemi, sildīt, nenoliegt, bagātināt ar savām domām, attieksmi un darbu, svinēt svētkus un neaizmirst, ka es esmu Latvija’’.

             Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Laiks. Skola. Nākotne.

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem

Pasaku kamolītis

“Ceļojums pa Latviju’’  #Latvijai105

Svinīgais pasākums 8.-9.kl. 

Svinīgais pasākums 5.-7.kl. 

Svinīgais pasākums 1.-4.kl. 

Mana kā valsts prezidenta uzruna latvijas 105. dzimšanas dienā. Anastasija Vanaga

Sveiciens Latvijai dzimšanas dienā!

Svētku gaidīšana  #Latvijai105

Lāčplēša diena Krāslavā

 Izstāde „Skolas lepnums”

Divas dienas Igaunijas pērlē -Tallinā

CodeWeek2023

“Pasaules ap mums”

Rudens ir dzejas gadalaiks

Latvijas svētki sarkanbaltsarkanās krāsās

Mārtiņi 2023 

Izstāde "Latvija ir mana dzimtene"

Aizsardzības ministrijas lekcija

Ekskursija uz militāro bāzi Adažos

3D pulciņš svin Halovīnu

Karjeras nedēļa

10.a klases labo darbu nedēļa

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas klašu audzēkņi