N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr.65681468 28866869

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

Oktobris

Skolotāji, uzsākot un turpinot šo mācību gadu, gribu pateikt paldies par Jūsu atbildību! Pateicos par Jūsu radošo pieeju jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošanā, par ikdienas komunikāciju ar audzēkņu vecākiem un milzīgo izturību, izglītojot bērnus izaicinājumiem bagātā laikā.

Paldies katram no Jums par darbu, ko ik dienas veicat bērnu personiskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas un motivējot sasniegt izvirzītos mērķus! Jūsu personības lielums ir tas, kas atspoguļosies jūsu audzēkņos. Ar savu devumu Jūs veidojat zināšanās balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu Krāslavas pilsētu un valsti kopumā.

Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par tīru un sakoptu vidi skolā un skolas pagalmā!


Skolas direktore Marija Micķeviča

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

8.A KLASE IESAISTĀS LABO DARBU MARATONĀ

Šajā mācību gadā 8.a klases skolēniem bija daudz dažādu ideju labo darbu maratonam, tāpēc dažus labos darbus mēs nolēmām atstāt nākamajam – izlaiduma gadam. Bet šo mēnesi mēs veltījām darbiem, kas pilnībā atspoguļo šī gada labo darbu saukli “Cilvēks. Daba. Pietāte”.

Rudens Krāslavas Varavīksnes vidusskolas acīm

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

CODEWEEK2021

Fotokonkurss "Rudentiņs bagāts vīrs"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Piecelies no rīta-sakop savu planētu!” Antuāns de Sent-Ekziperī

5. oktobrī, 8. c klases skolēni piedalījās akcija ''Labo darbu nedēļa''.

Mana karjera 8.c klasē

Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau 4 gadus ir Eiropas Savienības fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.