N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601 

Sekretāre,  tālr.65681468 

 e-pasts: varaviksne@kraslava.lv 

Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana  pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru. 

Direktores sleja.

Marts

Sveicinu   visus  martā!

 Pirmais  pavasara  mēnesis  ir  pilnā  sparā, ar  salu  un sniegu, bet  nekas. Saules  apspīdētās  piekalnītēs  laužas  cauri  pirmie  pavasara  ziediņi.  Skolēnu   pavasara  brīvdienas   kā  atelpas   brīdis   skolēniem  pirms   jaunā  darba  cēliena.  Skolotāju  profesionālās  pilnveides  kursi   Boloņā( Itālijā)  un  Porto( Portugālē)Erasmus+  ietvaros   un  ,protams, tepat  Latvijā.  Svarīga tālākā pedagogu  savstarpējā  dalīšanās  pieredzē. Visam  pa  vidu   mācību  stundas  un  daudzu  skolēnu  dalība  mācību  priekšmetu  olimpiādēs, ZPD konferencēs. Ārpusstundu  nodarbības, interesantas  tikšanās, Atvērto  durvju  dienas  augstskolās, projektu  plānošana, rakstīšana  un  iesniegšana. Skolas  telpās  virmo   gatavošanās   mūsu  pilsētas  Krāslavas   100.dzimšanas  dienai.

“Veiksmīgai   savu  sapņu  īstenošanai  nepieciešama   laba  recepte   un  precīza   tās  ievērošana. Padomā  pats-kāda  ir  veselīga   dzīvesveida  recepte?  Kāda  ir  labu   attiecību  recepte? Kāda  ir   veiksmīgas  karjeras   vai  izcilu   sekmju  recepte? Nu, lūk, recepti   tu  zini!  Kā ir  ar  tās  ievērošanu!’’(citēts  no J. Jerāne , K. Vilcāne’’52 patiesības)

Lai  saulains   un labiem notikumiem   ir piepildīts   marta  mēnesis!  

Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Noderīgi materiāli

Skolēniem

Skolotājiem

Meteņi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Absolventu vakars

Ziemassvētku lasījumi!

Ziemassvētku koncerts!

Vidusskolēnu kongress

Veselības dienas

Spēles angļu valodā bērniem

Krāslavas Novada 

sacensības basketbolā

Ekskursija uz Tartu

Piedzīvojums  kaimiņvalstī Lietuvā.

"Skola skolēnam"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  5 jaunieši Renārs,Artēmijs,Marta, Anastasija un Jekaterina piedalās hakatonā "Skola skolēnam".Mūsu jaunieši dienas gaitā risina vienu no izaicinājumiem: "Kādai jābūt skolai,lai es justos emocionāli labi un pieņemts?". Paldies  Jums par atsaucību!

Sveicam, Latvija!

Valsts vēsture ir kā cilvēka dzīve.Diena gaiša, diena tumša.Lai visiem vairāk gaišu dienu!Svētku pasākums 9.-12.kl. skolēniem un skolotājiem, skolas darbiniekiem. 

 Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 1.-8.klašu skolēni  vēlēja savai valstij daudz baltu dieniņu. Skolēnu dāvanas no sirds – dziesmas un dejas. Lai visiem skaisti svētki! 

Jauniešu iniciatīvu projekts un Krāslavas leģendas

Izglītojas skolotāji

Programmēšanas nedēļa

Piektdiena - vēl viena brīvdiena. 

Nikodema Rancāna konkursa bolvys ir padūtys

Busines Lab pasākums

Miķeļdienas tirdziņš 

Zinību diena Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Gatavošanas tēva dienai 3.a klasē

Sveicam skolā

Akcijas "Vasaras skaistākos mirkļus ķerot" rezultāti

fotokonkurs1.pdf

Baltais vakars vecākiem

Baltais vakars!

Ceturtā svece Adventes vainagā

Sveiciens 3.Adventē!

Otrā svece Adventes vainagā

Šodien dedzam otro sveci Adventes vainagā! Lai miera un prieka pipildīts laiks! 

1.Advente Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Lāčplēša dienā

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, lieli un mazi devās Lāpu gājienā, pieminot brīvības cīnītājus, atceroties mūsu valstij būtiskos vēstures notikumus un vienojoties gaismas ceļā Krāslavā 

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei. 

Valsts svētki- sirds svētki savai zemei. Mūsu skola  tērpjas  svētku rotā .Ar sirsnīgiem sveicieniem no Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   visiem skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, darbiniekiem, absolventiem un visiem, kam sirdī Krāslava un Latvija. Augsim lieli garā savai personībai un Latvijai! 

Afisa.pdf

skolēnu sporta spēles dambretē 

“ Tas ir Tavā varā  nest gaismu, kā to sveces dara…  ”

Karjeras nedēļa

“Kritiskā domāšana nākamai paaudzei” 

Labo darbu nedēļa

Starptautiskā skolotāju diena

5. oktobrī, Starptautiskajā skolotāju dienā, Krāslavas Kultūras namā sapulcējās novada pedagogi, lai saņemtu apbalvojumus par savu ieguldījumu jaunās paaudzes skološanā un audzināšanā. 

Krāslavas novada volejbola sacensības B. vecuma grupai

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas 4 pedagogi gatavojas skolotāju mobilitātes Erasmus + projekta "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā" vizītei uz Soverato Itālija. Tēma: kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību.

Projekts tiks finansēts  no  ES  programmas  Erasmus +.

Veselības diena

Kopā  mēs  varam  justies  labāk!

 Enerģiski, aktīvi un veselīgi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sākās 16.septembra rīts. 7.b klases skolēni skolas sporta zālē sagaidīja 1.-6.klašu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uz pasākumu “Veselības diena”, kas tika organizēts Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta “Kopā mēs varam justies labāk!” ietvaros.  

7.septembrī sarūpētos pārbaudījumus piedzīvoja un izdzīvoja desmitie: neparasta skolas soma, laika limita ievērošana, dejas solis sadarbībā ar Tik-Toku un sportiņš veselīgās devās. Noslēgumā  jauks foto piemiņai un sertifikāts par uzņemšanu skolas saimē.

2021./2022. m.g.

Mūsu lepnums! 

Vecāku asambleja 

Paldies skolai!

Keramikas darbnīca

Krāslavas amatniecības centra keramikas darbnīcā mūs laipni sagaidīja keramiķi Valdis un Olga Pauliņi. Valdis Pauliņš bērniem pastāstīja kā var iegūt mālu, kā veidot māla izstrādājumus, parādīja arī krāsni, kurā tiek apdedzināti gatavie trauki. 

Krāslava jauniešu acīm

Maija beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās kompetenču nedēļa, kuras laikā 8.a klases skolēnu grupa realizēja Krāslavas novada pašvaldības atbalstīto jauniešu iniciatīvu projektu “Krāslava jauniešu acīm”.

3.B klase.  Kompetenču nedēļa. ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’

Jau pirmdien, 23. maijā, kopā ar skolēniem pārrunājām par KN sasniedzamajiem rezultātiem un uzdevumiem. Skolēni ar interesi piedalījās pārrunās, diskusijās, lasīja dzejoļus un tautas dziesmas par dzīvniekiem, zīmēja, spēlēja ( kustīgās ) spēles, skatījās mācību filmas, izgatavoja aplikācijas. Apspriedām situāciju ‘’Ja nebūtu dzīvnieku …’’

Kompetenču nedēļa 3.a klasē 

Kompetenču nedēļas gaitā 3.a klases skolēni veica pētniecisko darbību. Mūsu pētījumu objekts bija derīgie izrakteņi, kas sastopami tuvākajā apkārtnē un visā Latvijā: smiltis, grants, māls un citi. Skolēni veica novērojumus un eksperimentus ar iežu paraugiem, kurus paši savāca tuvākajā apkārtnē.  

Vasaras lauciņš “Vai tu tici brīnumiem?” Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā

Šogad vasaras sākums nelutināja mūs ar siltu un saulainu laiku. Bet auksts un apmācies laiks netraucēja veidot saulainu un siltu gaisotni mūsu skolas vasaras lauciņā  41  bērnam  no  1.jūnija  līdz  14.jūnijam. 

“Skolas soma” Stikla meistardarbnīca pie Elvīras Škutānes

Krāslavas Varavīksnes vidusskola, 7.a klase

26.05.2022. mēs, 7.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Ritu Čerņenko devāmies uz stikla meistardarbnīcu Elvīras Škutānes vadībā.

Sava darba meistari. Kompetenču nedēļa 2. b klasē.

Kompetenču nedēļa sākās 23. maijā. Skolēniem tika piedāvāti uzdevumi ActivInspire, arī darba lapas atbilstošas tēmai. Pēc pusdienām mēs devāmies uz podnieku Pauliņu darbnīcu. Tur mēs apskatījām meistaru darbu izstādi, noskatījāmies videofilmu par podnieka Valda Pauliņa darbu.

Laimes muzejs Indrā

Saulainajā, bet vētrainajā piektdienas dienā 8.a un 10.a klases skolēni devās uz Indru, lai saņemtu savas laimes devu “Laimes muzejā”. Brauciens tika īstenots kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. 

BRĪNUMI – BLAKUS!

Patecoties programmai ‘’Latvijas skolas soma’’ 3.b klases skolēni ar interesi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras vadīja Elvīra Škutāne.