Konkursi

Международный фотоконкурс (1).docx

Satversmes tiesa publicē IV Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

Satversmes tiesas ieskatā Latvijas attīstībā būtiska nozīme ir jaunās paaudzes zināšanām par savu valsti, tās pamatos liktajām vērtībām, kuras konkretizētas valsts pamatlikumā – Satversmē. Svarīgi, ka jaunā paaudze pārzina un izprot Satversmi, jo tieši viņi būs tie, kuri veidos Latvijas nākotni.

Pirmo reizi Satversmes tiesa radošo darbu konkursu izsludināja 2017. gada septembrī. Iniciatīvas ietvaros četru gadu laikā Satversmes tiesa ir saņēmusi vairāk nekā 1100 skolēnu zīmējumus un domrakstus par Satversmi. Radošie darbi atspoguļo skolēnu skatījumu uz sevi Latvijā šodien un nākotnē.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), 6. klašu grupā tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9. klašu grupā tika iesūtīti 39 domraksti, arī 12. klašu grupā tika iesūtīti 39 domraksti. Konkursā tika pārstāvētas 66 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par aktīvo iesaisti, radošajām domām un iesūtītajiem darbiem. Paldies pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu un skaidrotu skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildu atzinības rakstu. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos atzinības raksta saņemšanai atbilstoši konkursa nolikuma 26.1. punktam.

Domrakstu konkursā 9. klasēm “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”” uzvarējuši:

I vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Undīne Ērkšķe. Pedagoģe Inga Ozoliņa.

II vieta – Ludzas 2. vidusskola skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko.

III vieta – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Nikola Lebedeva. Pedagoģe Valentīna Purpiša.

Lūk arī Nikolas Lebedevas darbs.

Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?

Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. Demokrātija nav iedomājama, ja cilvēku vidū pastāv gara tumsība un neizglītotība. Katram no mums ir tiesības uz izglītību, katram ir dota unikāla iespēja krāt zināšanas un pilnveidot savu pasauli. Vārds “palīdzēt” nozīmē radīt labvēlīgus apstākļus, rīkoties, lai kāds sasniegtu ko vēlamu. Tātad mans uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kuri ikdienā ir man blakus. Es pamēģināšu savīt kopā vārdus – tiesības, izglītība, palīdzība –, aprakstot pavisam vienkāršas un ierastas dzīves situācijas. Man ir tiesības saņemt kvalitatīvu izglītību, es cenšos cītīgi mācīties. Čakli un neatlaidīgi ir mani klasesbiedri. Mūsu klases kolektīvā valda cieņa pret godīgu, apzinīgu darbu. Bet... ir pāris zēnu, kuri traucē disciplīnu stundās, atļaujas rupjas frāzes sarunā ar skolotāju. Kā es varu palīdzēt, lai neaudzinātie jaunieši saprastu, ka viņiem ir tādas pašas tiesības iegūt labu izglītību un ka viņi ne tikai neīsteno tās, bet arī ar savu rīcību neļauj to darīt mums? Negribas klusēt, tas uztrauc, un man taču ir tiesības brīvi paust savu viedokli. Kādu dienu noskaņojos, atceros sagatavotus argumentus un pirmā uzsāku sarunu ar “varoņiem”. Es runāju par cieņu. Ir tik vienkārši – cienīt skolotāju un visu to, ko viņš dara mūsu labā. Pēc kāda brīža mēs sākam izvērtēt savstarpējās attiecības, un es saprotu, cik vērīgi ir mani klasesbiedri, cik trāpīgi viņi sajūt šo attiecību nianses. Saruna kļūst mierīgāka, es redzu pavisam citus cilvēkus – saprotošus un iecietīgus. Varbūt viņiem bija nepieciešama saruna, iespēja izrunāties un būt sadzirdētiem? Ceru, ka tā ir. Mana ģimene – mans atbalsts. Esmu vēls bērns, maniem vecākiem jau pāri piecdesmit. Man rūp vistuvāko cilvēku veselība. Tieši tāpēc atgādināšu mammai un tētim par to, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Atgādināšu par pirms kāda laika uz plaukta noliktu un aizmirstu vēstuli – uzaicinājumu uz mamogrāfiju. Tas ir tik vienkārši – palīdzēt. Galvenais, lai, darot to, būtu patiesa cieņa pret līdzcilvēkiem un vēlēšanās atbalstīt.

Paldies , Jums, Nikola un skolotāja Valentīna Purpiša! Skolas direktore


Biznesa ideju konkurss

Biznesa_menesis_afisha2020.docx

Biznesa ideju konkursa nolikums

Biznesa_ideju_konk._nolikums_2020-Varaviksnes.docx