Nadežda Timofejeva

krievu valodas skolotāja

Rita Andrejeva

mūzikas skolotāja

Vera Avota

latviešu valodas skolotāja

Nataļja Baženova

krievu valodas skolotāja

Ingrīda Bernate

sporta skolotāja

Jevgēnija Bizņa

mājturība un tehnoloģijas, tehniskās grafikas skolotāja

Jeva Bojarčuka

bioloģijas skolotāja

Pjotrs Boločko

fizikas skolotājs

Žanna Boļšakova

sākumskolas skolotāja

Olga Dalecka

sākumskolas skolotāja

Rita Kamola

sākumskolas skolotāja

Iveta Putāne

sākumskolas skolotāja

Margarita Borodina - Ignatoviča

vēstures, politikas un tiesību zinātnes skolotāja

Irēna Bovtramoviča

angļu valodas skolotāja

Ludmila Buhalova

latviešu valodas un krievu valodas skolotāja

Rita Čerņenko

latviešu valodas skolotāja

Irina Gončarova

latviešu valodas un krievu valodas skolotāja

Olga Grundāne

matemātikas skolotāja

Andrejs Jakubovskis

kulturoloģijas skolotājs

Lilija Jasinska

dabaszinību un ķīmijas skolotāja

Romualda Jermaka

krievu valodas skolotāja

Ija Karole

vēstures skolotāja

skolas psiholoģe

Natālija Kirkiļeviča

matemātikas skolotāja

Jeļena Kļimova

angļu valodas skolotāja

Ilona Kozačuka

angļu valodas skolotāja

Alīna Lukša

angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Vija Marhileviča

angļu valodas skolotāja


Gaļina Mikulāne

latviešu valodas skolotāja

Ludmila Marinenko

matemātikas skolotāja

Iveta Malinovska

informātikas, datorikas un matemātikas skolotāja

Kristīna Milaševiča

sociālo zinību un dabaszinību skolotāja

Vija Plotka

vizuālās mākslas skolotāja

Valentīna Purpiša

latviešu valodas skolotāja

Marianna Rukmane

datorikas, informātikas, matemātikas un programmēšanas pamatu skolotāja

Natālija Rusova

sākumskolas skolotāja

Valentīna Sadovska

sākumskolas skolotāja

Jevgēnija Sergejenko

vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Dmitrijs Silovs

sporta skolotājs

Ilona Solima

ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

Daina Strupiša

sākumskolas skolotāja

Agita Svarinska

ekonomikas skolotāja

Nadezhda Tadello

mūzikas skolotāja

Ēriks Zaikovskis

sākumskolas skolotājs