Sākumskolas skolotāji

Žanna Boļšakova 

sākumskolas skolotāja

Kristīna Milaševiča 

sākumskolas skolotāja

Iveta Putāne 

sākumskolas skolotāja

Ēriks Zaikovskis 

sākumskolas skolotājs 

Natālija Rusova 

sākumskolas skolotāja

Valentīna Sadovska 

sākumskolas skolotāja

Daina Strupiša 

sākumskolas skolotāja

Valodu jomas skolotāji

Valentīna Purpiša 

latviešu valodas skolotāja

Agita Gureviča

latviešu valodas skolotāja

Rita Čerņenko 

latviešu valodas skolotāja

Irina Gončarova 

latviešu valodas skolotāja

Marija Micķeviča

vācu valodas skolotāja

Ludmila Buhalova 

latviešu valodas skolotāja

Nataļja Baženova 

krievu valodas skolotāja

Jeļena Kļimova 

angļu valodas skolotāja

Ilona Kozačuka 

angļu valodas skolotāja

Alīna Lukša 

angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Vija Marhileviča 

angļu valodas skolotāja

Matemātikas un tehnoloģiju jomas skolotāji

Olga Grundāne 

matemātikas skolotāja

Ludmila Marinenko 

matemātikas skolotāja

Natālija Kirkiļeviča 

matemātikas skolotāja

Marianna Rukmane 

datorikas, matemātikas un programmēšanas pamatu skolotāja

Guntis Ungurs

datorikas skolotājs

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji

Ija Karole 

vēstures un sociālo zinību 

skolotāja


Andrejs Jakubovskis 

vēstures un teātra 

mākslas skolotājs

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās jomas skolotāji

Vija Plotka 

vizuālās mākslas skolotāja

Jevgēnija Sergejenko 

vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

Rita Andrejeva 

mūzikas skolotāja

Aivars Vagalis

dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Nadezhda Tadello 

mūzikas skolotāja

Jevgēnija Bizņa 

mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

Dabaszinātņu un veselības, drošības un fiziskās aktivitātes jomas skolotāji

Everita Ungure

dabaszinību skolotāja

Aina Skoromka 

ķīmijas skolotāja

Pjotrs Boločko 

fizikas skolotājs

Ilona Solima 

ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja 

Ingrīda Bernate 

sporta skolotāja

Dmitrijs Silovs 

sporta skolotājs

Adamoviča Nadežda

deju skolotāja un

 skolotāja palīgs

Skolas atbalsta personāls

Edgars Dilba

saimniecības daļas vadītājs

Ivans Lukša

datortīklu administrātors

Oksana Korčagina

bibliotekāre

Oksana Zaikovska

bibliotekāre

Vija Kavševiča

Logopēds

Anžela Semjonova

kopēšanas mašīnu operatore

Kristīne Jušinska

Sekretāre

Vadims  Bogdanovs 

Skolas psihologs