Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr./fakss: 65681468

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv
Ricibas algoritms AAEI_Covid_berni.docx
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Direktores sleja.

NOVEMBRIS

Labdien visiem skolēniem ,vecākiem un pedagogiem novembrī!

Man ir patiesi skumji, ka oktobris mūsu skolā ienāca ar neplānotām Covid -19 saslimšanām un tas turpinās, iesākoties ar attālinātajām mācībām 7.-12.klasēm, kas notiek arī visā Latvijā. Paldies skolēni, vecāki, pedagogi ,pašvaldība par atbalstu un sapratni! Mums ar lielu nopietnību jāievēro arī turpmāk distancēšanās, personīgā higiēna, jāseko savam veselības stāvoklim, jāierobežo pulcēšanās ,jānēsā sejas maskas ,jāseko valsts un Krāslavas novada noteiktajiem epidemioģiskajiem ieteikumiem. Mums vadībai un pedagogiem rūp katra mūsu skolēna izaugsme. Tāpēc informējiet skolēni, vecāki par savām vajadzībām, lai mēs, skolas pedagoģiskais kolektīvs, spētu sniegt papildus palīdzību ,kā arī risinātu sociāla un psiholoģiska rakstura problēmas.

Attālināto mācību procesa laikā notiks arī ieskaites un pārbaudes darbi. Par ieskaites vai pārbaudes darbu norises laiku skolēnus informēs skolotājs. Bet varbūt arī izmaiņas grafikā, ja redz ka skolotājs īsti nav apguvis mācību vielu.

Īpaši 9.un 12.klasēs skolotāji izmantos daudz vairāk tiešsaistes stundu. Pašlaik skolas administrācija veic pedagogu aptauju ar mērķi uzzināt kādas digitālās platformas skolotāji izmanto mācību procesā.


Skolas direktore Marija Micķeviča

Valodu dienas 2020

Valodu dienas mūsu skolā šogad norisinājās no 21. līdz 30. septembrim. Šajā laika posmā tika svinēta Eiropas valodu diena un rudens saulgriežu svētki – Miķeļdiena. Septembris ir arī Jāņa Raiņa un Dzejas dienu mēnesis, un šogad ir divkārša jubileja – aprit 155 gadi kopš izcilā latviešu dzejnieka dzimšanas un 30 gadi kopš pirmā Dzejas dienu almanaha iznākšanas. Valodu kamolītis, dzejoļi par rudeni, Zeltmatīte un trīs lāči, dzīvnieku pasaule, Lielā pasaules stunda, Raiņa un Aspazijas mīlas stāsts, Valodu guru, letterings – piedāvāto aktivitāšu klāsts bija daudzveidīgs, un tajā katrs varēja atrast sev piemērotu iespēju radoši izpausties.

Turpinājums

Informāciju apkopoja Valentīna Purpiša.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Miķeļi Varavīksnes vidusskolā

28. un 29. septembrī Varavīksnes vidusskolas aktu zālē lielā starpbrīža laikā pulcējās 1.-4. kl. skolēni, lai iemācītos vienu Miķeļdienas dziesmu un rotaļu, kā arī saņemtu pateicības vēstuli un pārsteiguma dāvanu no Miķeļa, jo strādāts bija daudz: zīmēts, līmēts, krāsots, veidots, minēts, mācīts, un ikviens ir pelnījis atzinību par paveikto -gan skolēni, gan skolotāji.

Īpašu paldies sakām mūzikas skolotājai Ritai Andrejevai un viņas audzēkņiem no 5.a klases par sagatavoto priekšnesumu.

Irēna Gončarova, direktores vietniece audzināšanas jomā

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Skolotāju diena 2020

Oktobra sākumā, kad daba glezno bildes ar bezgalīgu skaistumu, tiek ieskandināti mūsu profesionālie svētki. Skolotāju dienai veltītais pasākums sākās ar vokālā ansambļa “Skolas kvartāls” dziesmu “Rudens nejautās, tas vienkārši nāks”. Muzikālo dāvanu saviem skolotājiem sagatavoja arī 11.b klases skolniece Alīna Valtere, un jautrā dziesma franču valodā radīja neatkārtojamu svētku gaisotni. Paldies mūzikas skolotājai R.Andrejevai par skanīgām meiteņu balsīm!

Valentīna Purpiša

Carousel imageCarousel imageCarousel image

2.b klases aktivitātes Valodu nedēļā

2.b klases skolēni izpētīja dažādus augļus un dārzeņus, iemācījās to nosaukumus latviešu, angļu un krievu valodā. Bērni cītīgi strādāja visu nedēļu: zīmēja, veidoja aplikācijas, izdomāja mīklas. Skolēni noformēja skaistu albumu, kur ir atspoguļota viņu radošā darbība. Otrklasnieki neaizmirsa arī par Miķeļdienas simbolu, ko izveidoja no liela ķirbja!

Žanna Boļšakova, 2.b klases audzinātāja