Vīzija: Mēs kopā ar skolēniem izzinām un izmainām pasauli sev apkārt, apzinām un audzinām sevi šajā pasaulē.

Misija: Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Direktores sleja.

JANVĀRIS

Ar salūtu savā sirdī un laba vēlējumiem ir iesācies 2021.gads. Kāds to sagaida apņēmības pilns piepildīt iepriekšējos gados sev dotos pārmaiņu solījumus, cits pārdomās par aizgājušo gadu… Mans paldies Jums katram - par Jūsu paveiktajiem darbiem!

Īpaši aicinu mūsu 9. un 12.klašu skolēnus! Jūs esat sava turpmākā dzīves ceļa krustcelēs. Diena ir tik gara, cik viņa ir, taču viss ir par to, kā tu izmanto šīs 24 stundas. Tas nozīmē, ka atsakoties no sev ne tik svarīgām lietām, varēsi vairāk pievērsties sev patiešām nozīmīgām: un tās ir mācības. Padomā arī tu par to!

Skolas direktore Marija Micķeviča

N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre, tālr./fakss: 65681468

e-pasts: varaviksne@kraslava.lv
Ricibas algoritms AAEI_Covid_berni.docx
Mat_nedeļa_plāns_2020.docx

Konkurss „VARAVĪKSNES BIZNESA IDEJAS 2020”

2020./2021.m.g. Krāslavas Varavīksnes vidusskola pirmo reizi organizēja konkursu „VARAVĪKSNES BIZNESA IDEJAS 2020” Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem, kuriem ir biznesa idejas un interesē uzņēmējdarbība. Konkursa mērķis ir veicināt un atbalstīt biznesa ideju veidošanos un attīstību jauniešu vidū un iespēju parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā produkta/pakalpojuma radīšanai, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Krāslavas novadā un Latvijā.

Konkursa 1.kārtai tika iesniegti sešu komandu pieteikumi ar biznesa idejas aprakstu. Biznesa idejas ir sekojošas: izklaides telpas bērniem „JUNIGO”, Vending automāts, Bukmeikeru birojs „Mahti”, Augļu čipsi, Ēdienu piegāde Krāslavas novadā FoodExpress un Bērnu izklaides centrs “Weeval”.

Biznesa idejas vērtēja vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā pēc nolikumā atrunātiem vērtēšanas kritērijiem. Tā kā visas biznesa idejas saņēma vismaz pusi no iespējamiem punktiem, tad uz 2.kārtu tiek uzaicinātas visas komandas, kuras prezentēs savas biznesa idejas, piedalīsies ekonomiskā rakstura viktorīnā un komandas kapteinim būs jādemonstrē pārdošanas prasmes.

Paldies visām komandām par darbu un tiekamies 2.kārtā!

Ekonomikas skolotāja

Agita Svarinska


Paldies par atbalstu AFS programmai!

Krāslavas Varavīksnes vidusskola saņēma PATEICĪBU par ilggadēju sadarbību ar AFS Latvija Starpkultūras programmas viesskolēnu uzņemšanā mūsu skolā, kā arī cerībā par sadarbības turpināšanu 2020./2021. mācību gadā.

Ineta Leikuma AFS Latvija Starpkultūru programmas direktore raksta: ''Augstu vērtējam Jūsu ieguldījumu starpkultūru izglītībā un draudzīgākas mierpilnākas pasaules veidošanā!'' Kopā ar Pateicības rakstu skola saņēma AFS suvenīrus un saldās dāvaniņas. Mēs esam pateicīgi skolotājiem, kuri bez atlīdzības strāda ar AFS skolēniem un māca krievu valodu: Natalijai Baženovai, Ludmilai Buhalovai, Nadeždai Timofejevai, kā arī sākumskolas skolotājiem.

Malinda un Greta no Vācijas ar prieku apmeklē krievu valodas stundas sākumskolā un soli pa solītim pilnveido savas krievu valodas zināšanas. Paldies par viesskolēnu darba koordinēšanu skolotājai Jeļenai Kļimovai! Paldies mūsu viesģimenēm :Kovaļovas Svetlanas ģimenei Krāslavā un Neverovsku ģimenei Kalniešos! Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2021. gadu!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Akcija ” Atpakaļ uz skolu ” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Mums 11. klasēm bija dota iespēja komunicēt ar Annu Lausku , kura vienu mācību gadu pavadījusi ,mācoties Marijas Terēzas akadēmijā Vīnē, Austrijā (vāciskais nosaukums - Stiftung Theresianische Akademie).Tāda iespēja mācīties tik prestižā skolā ir dota dzīvē tikai vienu reizi un šī unikālā iespēja bija uzsmaidījusi Annai. Ar interesi klausījāmies par viņas mācībām : labākā atzīme 1 un sliktākā 5,stundas garums 50 min, starpbrīdis tikai 5 min. Akadēmija tik liela, ka gada laikā nemaz nav paspējusi izstaigāt visas ēkas gaiteņus un klases. Kā izteicās Anna: akadēmija ļoti atgādināja H.Potera skolu (noteikti atceraties grāmatas par H. Poteru). Katra stunda sākās ar 10 min. iepriekš mācītās vielas atkārtojumu.11. klases skolniece Evita Mažuta

Sveicam un lepojamies ar

Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. klašu BIOLOĢIJAS 43.olimpiādes 2.posma

uzvarētājiem:

Karīna Čursina 1.vieta (skol. Jeva Bojarčuka)

Anastasija Stiģeviča 3.vieta (skol.Ilona Solima)

Igors Sorogovecs

Atzinība (skol. Ilona Solima)

pateicība par dalību :

Ksenija Andžāne

Ligita Petkeviča

Aleksa Maslovska

Andrejs Baranovskis

Guntis Ungurs

Evelīna Vivate

Karīna Ļeonoviča

Veiksmi!

Skolas administrācija

Iesaistāmies akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.klašu skolēni tiešsaistē tiksies ar Annu Lausku, Austrijas vēstniecības izvirzīto jauniešu apmaiņas programmu pārstāvi š.g. 17.decembrī.

Akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”

Uzdāvini siltumu citiem.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.a klasei ir sirsnīga Ziemassvētku tradīcija.

Katru gadu mēs, 7.a klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Liliju Jasinsku neilgi pirms pareizticīgo Ziemassvētkiem dodamies pie mūsu draugiem uz pansionātu „Priedes”. Šogad tā bija mūsu trešā Ziemassvētku tikšanās, bet mūsu klases audzinātajai -vienpadsmitā.

Iepriekšējos gados mēs gatavojām dāvanas savām rokām. Taisījām apsveikumus, suvenīrus, kopā ar vecākiem cepām pīrāgus. Gatavojām nelielu koncertu.

Šogad mēs sagatavojām vienu lielu dāvanu un uzdāvinājām to pansionātam. Lai mūsu un mūsu ģimeņu roku un dvēseļu siltums sasilda katru pansionāta iedzīvotāju!

Liana Kovaļevska,7.a klases skolniece


Priecājamies par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3.b klases skolēnu Miroslavu Baženovu

Priecājamies par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3.b klases skolēnu Miroslavu Baženovu, kas izlasīja visvairāk grāmatu Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2020.gadā. Miroslavs jau tagad zina un saprot, ka grāmatās vienmēr var atrast risinājumu kādai problēmai, kā arī jebkurā brīdī nokļūt jaunā domu, fantāziju un iztēles pasaulē. Pareizā grāmata var sniegt motivāciju un vajadzīgo iedrošinājumu turpināt iesākto. Paldies īpašs mūsu kolēģei Nataļjai Baženovai par sava dēla lasītprasmes veicināšanu!

Paļaujieties uz grāmatām. Tās klusē, kad vajadzīgs, un uzrunā, atklājot visu pasauli, kad vajadzīgs. (nezināms autors)

Barikāžu trīsdesmitgadei veltīta konference "X stunda. Barikādēm 30"

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

13. janvārī norisināsies konference "X stunda. Barikādēm 30". Konferenci atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un tā būs skatāma tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sabiedrisko mediju portālā "LSM.lv", kā arī LNB mājaslapā un Facebook profilā.

Konferencē piedalīsies tā laika aktīvie barikāžu dalībnieki, Tautas Frontes, bijušie valdības un Augstākās padomes biedri, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot, galvenokārt, iepriekš vēl plaši neapspriestas tematiskās līnijas – gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Vienlaikus konference pievērsīsies tiem cilvēkiem, kuri, savas pašiniciatīvas vadīti, nesavtīgi atbalstīja barikāžu norisi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Steidzieties darīt labus darbus!

Pirms Ziemassvētkiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās labdarības akcija, lai atbalstītu un iepriecinātu Krāslavas veco ļaužu pansionāta „Priedes” iemītniekus.

3. b klases skolēni un viņu vecāki ar lielu entuziasmu uztvēra šo ideju, un ar prieku sāka īstenot to dzīvē.


Natālija Rusova, 3. b klases audzinātāja

Carousel imageCarousel image

Paldies Denisam!

Ziemassvētki bija, ir un būs brīnumu laiks! Arī šogad, neskatoties uz grūtībām, mūsu skolas bijušais audzēknis Deniss Akinfovs trešo gadu pēc kārtas uzņēmās burvja lomu. Viņš sarūpēja dāvanas neatlaidīgākajiem, atsaucīgākajiem, draudzīgākajiem un aktīvākajiem skolēniem. 39 audzēkņi saņēma vērtīgu dāvanu no Ziemassvētku Vecīša. Jauniešu vārdā pateicamies Denisam, vēlam viņam un viņa ģimenei veselību un veiksmi.

Uz turpmāko sadarbību cerot, Varavīksnes vidusskolas kolektīvs.