Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore

Marija Micķeviča

Direktores slejas

NOVEMBRIS.

Labdien visiem skolēniem ,vecākiem un pedagogiem novembrī!

Man ir patiesi skumji, ka oktobris mūsu skolā ienāca ar neplānotām Covid -19 saslimšanām un tas turpinās, iesākoties ar attālinātajām mācībām 7.-12.klasēm, kas notiek arī visā Latvijā. Paldies skolēni, vecāki, pedagogi ,pašvaldība par atbalstu un sapratni! Mums ar lielu nopietnību jāievēro arī turpmāk distancēšanās, personīgā higiēna, jāseko savam veselības stāvoklim, jāierobežo pulcēšanās ,jānēsā sejas maskas ,jāseko valsts un Krāslavas novada noteiktajiem epidemioģiskajiem ieteikumiem. Mums vadībai un pedagogiem rūp katra mūsu skolēna izaugsme. Tāpēc informējiet skolēni, vecāki par savām vajadzībām, lai mēs, skolas pedagoģiskais kolektīvs, spētu sniegt papildus palīdzību ,kā arī risinātu sociāla un psiholoģiska rakstura problēmas.

Attālināto mācību procesa laikā notiks arī ieskaites un pārbaudes darbi. Par ieskaites vai pārbaudes darbu norises laiku skolēnus informēs skolotājs. Bet varbūt arī izmaiņas grafikā, ja redz ka skolotājs īsti nav apguvis mācību vielu.

Īpaši 9.un 12.klasēs skolotāji izmantos daudz vairāk tiešsaistes stundu. Pašlaik skolas administrācija veic pedagogu aptauju ar mērķi uzzināt kādas digitālās platformas skolotāji izmanto mācību procesā.

Novembrī svinam Latvijas valsts dzimšanas dienu. Ikvienam novēlu cienīt savu valsti, valodu, kultūru. Labu veselību, un vienmēr tiekties uz saviem sapņiem, mērķiem, jo, tikai tiecoties un sasniedzot savus sapņus, cilvēks kļūst laimīgs, piepildīts. Ja mūsu Krāslavas novadā būs daudz laimīgu, darbīgu ,neatlaidīgu cilvēku, arī Latvijā situācija tikai uzlabosies.

Īpaši aicinu 9.un 12.klašu skolēnus ,kā arī ikvienu skolēnu neatkarīgi no viņa klases, izvērtēt savus mācību sasniegumus un neapstāties uz sasniegtā. Mēs dzīvojam straujā pārmaiņu laikā un mēs nespējam prognozēt nākotni. Bet es domāju, ka šādi atslēgas vārdi: pozitīva attieksme, gribasspēks, organizēšana, atbildība viennozīmīgi der katram jaunietim. Mūsu skolas pedagogi inventarizē savu pieredzi, cenšas attīstīt skolēnos ieradumus pētīt, eksperimentēt, mēģināt darīt un nebaidīties kļūdīties. Tieši tagad ir ļoti svarīgi pedagogam sadarboties vienam ar otru online formā , lai skolā varētu veiksmīgāk nodrošināt mācību procesu. Ļausimies biežāk improvizācijai un iespējams tā radīsies risinājumi! Tikai darot visi kopā, mēs varam pārvarēt grūtības un pārmaiņas. Ne viss var izdoties uzreiz, bet skolai ir kopīgs mērķis, uz ko mēs tiecamies: lai skolēns varētu mācīties drošā vidē, būtu lietpratējs. Veidosim mūsu skolu pievilcīgu mūsu skolēniem! Aicinām vecākus uzticēties savam bērnam, mūsu pedagogiem un mūsu skolai!

Skolas direktore M.Micķeviča

oktobris.

Oktobrī svinam skaistus svētkus : Skolotāju dienu .Skolotājs ir tas, kurš palīdz bērnam mācīties, nevis māca tikai priekšmetu.

Savus skolotājus vēlos sveikt ar Maijas Laukmanes vārdiem:

„Jā, kas esmu? Esmu dvēsele. Un gribu mirdzēt. Gribu uzticēties gaismai, gribu to atrast.

Gribu nestaigāt pēc gaismas vienīgi izsalkusi, kad varu to atrast, radīt, kopt un visu savu ātrās dzīvošanas laiku klāt vienu pavediena galu pie otra, nākamo pāri iepriekšējam tā, lai izskatās jēdzīgi. Tā, lai pinums mirdz.

Tā, lai mūžam pinamā bize pilna ne tikai ar pragmatisma klāt piemestiem pavedieniem, bet ar jāņtārpiņu gaismu, ar izgaistošas mūzikas skaņām, ar balsīm, atbalsīm, zvaigžņu gaismu, jūras šalkoņu un sajūtām, kādas rodas, otru no sirds noglāstot. Noglāstot, nevis atgrūžot. Kādu, kurš blakus.”

Lai Jums izdodas radīt šīs sajūtas savā ikdienā!

Jau mēnesi mācamies klātienē skolas solos. Esam ar aizrautību veikuši savus projekta darbus. Soli pa solītim ienirstam jaunajā un vecajā mācību saturā. Esmu pārliecināta :spēks ir sadarbībā. Mācīsimies mēs paši un tad sapratīs labāk arī mūsu skolēni. Mācību resursu krātuve: https://mape.skola2030.lv piedāvā virkni materiālu pedagogiem. Fokusējamies uz skolēniem, sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās. Sākot ar oktobri, skolas administrācija un arī kolēģi dosies pie citiem pedagogiem uz stundu vērošanu un savstarpējo pieredzes apmaiņu. Kolēģi mācās no kolēģiem. Ļoti gribētos, lai, trijotne :skolēns ,mācību saturs un skolotāji ir kā vienādmalu trijstūris. Lai tas nesašķobītos, skolēnam jāvēlas pašam vairāk darīt. Saturs vienmēr bija un būs,un skolotājs arī, kurš palīdz mācīties bērnam un māca bērnus izvērtēt. Jāiemāca tikai mācīties, turklāt mācīties visu mūžu.

Daļa skolēnu mācās pēc jaunā standarta, bet daļa pēc vecā.(Tā paši cits no cita mācīsimies, vērosim stundas, runāsim par savu pedagoģisko pieredzi un to pilnveidosim).Svarīgi skolēniem izskaidrot un uzticēt atbildību, lai ar uzdevumu var tikt galā pats, tas nozīmē skolēniem būs vairāk jādomā. Viennozīmīgi skolotājam lielāka uzmanība ir jāpievērš plānošanai. Skolotājam pašam jādomā, kā labāk izveidot stundu, jo iedotas ir tikai vadlīnijas.

Ar nepacietību gaidu iepazīt pirmās klases skolēnus , gan katru atsevišķi, gan klasi kopumā. Un, protams, 10. klases audzēkņus. Viņi ir tie ,kas šogad uzsāka apmācību pēc jaunā satura. Arī pirmos pārbaudes darbus, viņi varēs kārtot pēc diviem gadiem – optimālā līmeņa obligātos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā.

Skolā ir izstrādāta jauna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība . Bet tad jau par formatīvo un summatīvo vērtēšanu novembrī.

Skolēnus aicinu ar lielu atbildības sajūtu mācīties, apmeklēt konsultācijas un visas tās iespējas interešu izglītībā, ko piedāvā mūsu skola.

Fokusēsimies, ka svarīga ir skolēnu motivācija mācīties savai izaugsmei, nevis tikai atzīmei. Tikai ciešā sadarbībā ar vecākiem un atbildīgām institūcijām centīsimies mazināt mācību stundu kavējumus, uzlabot disciplīnu.

Ievērosim distancēšanos, roku higiēnu, sekosim savai veselībai!

Dezmunds Tutu reiz teicis:” Kā var apēst ziloni? Pa mazam gabaliņam.’’ Visu ,kas šķiet sarežģīts ,grūts vai biedējošs, var atrisināt pamazām-soli pa solītim, tikai jāsper pirmais solis.’’

Jūsu direktore.

SEPTEMBRIS. Lai pārmaiņas būtu veiksmīgas!

“Kad biju maza, es vienmēr domāju, ka pieaugušajiem ir kāda īpaša instrumentu lāde, pilna ar spīdīgiem darbarīkiem: gudrības āmuru, saprašanas zāģi, pacietības smilšpapīru. Bet kad es izaugu, es sapratu, ka darbarīki, kuri mums tiek piešķirti ir – draudzība, lūgšana, sirdsapziņa – un dzīve mums saka: ar šiem tev ir jāpietiek, dari ar tiem vislabāko, ko spēj. Un lielākoties, par spīti visam, ar tiem tiešām ir diezgan.” /A.Lamott/

Varavīksnes vidusskolas kabineti smaržo pēc krāsas, koka. Pakāpeniski krīta tāfeles ir nomainījušas interaktīvās tāfeles. Jaunais mācību gads līdztekus satikšanās priekam atnācis ar izaicinājumiem ikvienam no mums, pedagogiem, un jums, skolēniem kā arī jūsu vecākiem. Skolā tiks šogad ieviesta kompetencēs balstīta izglītība 1., 4., 7. un 10. klasēs, ar jaunām apmācības metodēm un nepieciešamību pilnveidot digitālās prasmes. Tuvākajos 3 gados šī apmācība būs visās klasēs. Mēs visi esam skolēni šajā dzīvē. Neviens nevar mums iedot gatavu recepti kā audzināt un skolot jauno paaudzi. Taču ir ļoti svarīgi kopā ar vecākiem, pedagogiem, Krāslavas novada domi kopā domāt par to, kā izdarīt to labāk, lai mazāk kļūdīties. Īpašā situācija pasaulē ar Covid-19 prasīs rūpīgi pārdomātus drošības pasākumus izglītības iestādēs un atbildīgu attieksmi pret tiem: mazgāt un dezinficēt rokas, ievērot distancēšanos, nedrūzmēties. Lai bērni ar visniecīgākajām saslimšanas pazīmēm (klepus,iesnas) neietu uz skolu.

Skolēniem ir jāsaprot, vai man ir skaidrs, kas man jāiemācās un kā manu darbu vērtēs. Ja skolēns zina, kas viņam ir jāiemācās, viņš saprot, kam stundā jāpievērš lielāka uzmanība. Tādēļ jautā vairāk skolotājam, meklē un attīsti savu pašvadību, esi prasīgāks pret sevi. Skolēniem stundā vairāk vajadzēs domāt līdzi.

Vecākiem iemācīt gan vienlaikus patstāvību, gan prasmi prasīt palīdzību, kad tā ir vajadzīga. Svarīgi mazāk runāt ar bērnu par atzīmēm, bet vairāk par to, ko bērns ir iemācījies.

Skolotājiem ciešāk sadarboties ar kolēģiem, analizēt, kā skolēniem veicas konkrētā klasē, kādi varētu būt iemesli, ja neizdodas. Un, protams, septembrī veltīt mācību stundas diagnostikai, lai saprastu, kā strādāt mācību gada garumā un saprast, kur atrodas mani skolēni. Jāizvērtē savas mācību darba metodes un jādomā par to, lai nebūtu augošs mājasdarbu kalns. Tātad pamatmācīšanās darbam jānotiek stundā, bet mājasdarbiem jābūt atkārtošanai, un to vajadzētu skolēniem spēt izdarīt patstāvīgi.

Stundu sarakstā ienāk jauni priekšmeti. 1. klasē - datorika (integrēti citos mācību priekšmetos), dizains un tehnoloģijas, sports un veselība. 4. klasē - otrā svešvaloda (līdz šim bija no 6. klases), datorika, sociālās zinības un vēsture, sports un veselība.

Visvairāk pārmaiņas izjutīs mazākumtautību skolu 7. klases, jo šiem skolēniem ir tikai 3 gadi, lai latviešu valodas prasmes attīstītu tik ļoti, lai saskaņā ar jaunajām prasībām vidusskolā spētu mācīties latviešu valodā. Lai tas izdotos, ar latviešu valodas stundām nepietiks; arī citi mācību priekšmeti jāsāk mācīt latviski. 7. klasē skolēni mācīsies jaunu priekšmetu ’’’Inženierzinības’’, lai skolēni spētu apgūt un saprast kā darbojas lietas, kā dabaszinātnes varam izmantot savā ikdienas dzīvē.

10. klasē skolēni varēs izvēlēties, kādā līmenī tos mācību priekšmetus apgūs: vispārīgajā, optimālajā vai padziļināti. Tādēļ aicinu vidusskolēnus būt atvērtiem mācībām, nebaidīties lūgt palīdzību pedagogiem.

Un nevaru neminēt skolas vērtības: sadarbība, radošums, kritiskā domāšana, atbildība, cieņa, gribasspēks un neatlaidība.

Mūsu Varavīksnes vidusskola ir atvērta KATRAM un mēs kopā varam, lai katrs mūsu skolēns būtu:

K-konkurētspējīgs

A-atbildīgs

T-ticība

R-radošs

A-aktīvs

M-mērķtiecīgs.

Veiksmīgu un veselīgu Jauno mācību gadu!

Skolas direktore Marija Micķeviča