Erasmus +

Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir saņēmusi oficiālu apstiprinājumu no Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) par to, ka finansiāli tiks atbalstīts skolas pieteiktais skolotāju mobilitātes Erasmus + projekts "Esi gatavs izglītoties un pārmaiņām izglītībā".


Tā ietvaros 16 skolotājiem līdz nākamā mācību gada beigām būs iespēja pilnveidot savu profesionālo pieredzi. Viena no vizītēm būs Turcijā(darba ēnošana/ Jobshadowing), lai ar šīs valsts skolotājiem sarunātos un vērotu , kā organizēt efektīvu mācību procesu skolā. 3 profesionālās pilnveides kursi ir paredzēti Itālijā par tēmām :efektīvi un mērķtiecīgi izmantot vērtēšanas un atgriezeniskās saites stratēģijas klasē ar mērķi celt skolēnu zināšanu kvalitāti; kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību; skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārējā izglītībā.

Projekts tiks finansēts no ES programmas Erasmus +.


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Itālijā,Soverato,25.09.2022 "Critical thinking for future generation thinkers". Esam gatavi darbam!