Erasmus  +

Krāslavas  Varavīksnes vidusskola ir saņēmusi oficiālu apstiprinājumu no Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) par to, ka finansiāli tiks atbalstīts skolas pieteiktais skolotāju mobilitātes Erasmus + projekts "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā".


Tā ietvaros 16  skolotājiem līdz nākamā mācību gada beigām būs iespēja pilnveidot savu profesionālo pieredzi. Viena no vizītēm būs Turcijā(darba ēnošana/ Jobshadowing), lai ar šīs valsts skolotājiem sarunātos un vērotu , kā organizēt efektīvu mācību procesu skolā.  3 profesionālās  pilnveides  kursi  ir paredzēti Itālijā par tēmām :efektīvi un mērķtiecīgi izmantot vērtēšanas un atgriezeniskās saites stratēģijas klasē ar mērķi celt skolēnu zināšanu kvalitāti;  kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību; skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārējā izglītībā.

Projekts tiks finansēts  no  ES  programmas   Erasmus +.


Dalīšanās pieredzē par ieguvumiem projektā Erasmus.  (2023.gada 27.aprīlī)