Erasmus  +

Krāslavas  Varavīksnes vidusskola ir saņēmusi oficiālu apstiprinājumu no Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) par to, ka finansiāli tiks atbalstīts skolas pieteiktais skolotāju mobilitātes Erasmus + projekts "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā".


Tā ietvaros 16  skolotājiem līdz nākamā mācību gada beigām būs iespēja pilnveidot savu profesionālo pieredzi. Viena no vizītēm būs Turcijā(darba ēnošana/ Jobshadowing), lai ar šīs valsts skolotājiem sarunātos un vērotu , kā organizēt efektīvu mācību procesu skolā.  3 profesionālās  pilnveides  kursi  ir paredzēti Itālijā par tēmām :efektīvi un mērķtiecīgi izmantot vērtēšanas un atgriezeniskās saites stratēģijas klasē ar mērķi celt skolēnu zināšanu kvalitāti;  kritiskā domāšana, kas saistīta ar radošumu, problēmu risināšanu un vadību; skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārējā izglītībā.

Projekts tiks finansēts  no  ES  programmas   Erasmus +.


Gūt citu pieredzi 

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolai ir pagarināts  skolotāju mobilitātes Erasmus + projekts "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā". Balstoties  uz skolas  prioritātēm  ,decembra  sākumā  2  skolotājas  dosies  uz  Somiju ,Helsinkiem  pilnveidot  savu profesionālo  pieredzi.  Kā somi to panāk – ar milzīgu mācību apjomu, pārbaudes darbiem un stingru disciplīnu?

Somijas izglītības sistēma jau vairākus gadus ir visu pasaules reitingu pirmajās vietās, un daudzi atzīst, ka tā, iespējams, ir labākā visā pasaulē. Gatavojoties   mācību  mobilitātei , gadījās uzšķirt vienas  no  Somijas izglītības sistēmas vadītājām, Irmeli Halinena, teikto: “jo pasaule ap skolu mainās ļoti strauji, un mums nemitīgi viss jāpārvērtē. Jāsaprot, ka zināšanas, kas nepieciešamas sabiedrībai, mainās tikpat ātri.”

Vēl divas skolotājas iepazīsies  ar situāciju izglītības jomā Igaunijā, Tallinā. Ir svarīgi,lai bērni jau no ļoti agrīna vecuma iegūtu kvalitatīvu izglītību. Jo   vienmēr  var būt  labāk: pamainot mācīšanas veidu, piemēram, uzdodot jautājumus tā, lai skolēns būtu ieinteresēts meklēt atbildi, vairāk saistīt stundas vielu ar ikdienas dzīvi, pārsteigt  skolēnus. Jo tad, ja bērnam mirdz acis, viņš iemācās daudz ātrāk un bez piespiešanas.  Lai nav tā, ka ir pareizas un nepareizas atbildes, būtisks ir domāšanas un atziņu gūšanas ceļš. Tad arī notiek pozitīvas pārmaiņas. 

 

 Projekts tiek finansēts  no  ES  programmas   Erasmus +.  Erasmus  + darba  grupa

#Erasmus# mācību mobilitātes


Dalīšanās pieredzē par ieguvumiem projektā Erasmus.  (2023.gada 27.aprīlī)