Bibliotēkas  MĒRĶIS ir līdzdalība Krāslavas Varavīksnes vidusskolas izglītības programmu īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

“Tiklīdz cilvēki pārstāj lasīt, viņi pārstāj patstāvīgi domāt, aizver sirdi un

fantāzijas tuneli galvā” (A. Hermanis, Jaunā Rīgas teātra režisors no

grāmatas “Domāšanas māksla ikvienam”, 71.lpp.)

Bibliotēkas UZDEVUMI:

· atbalstīt skolēnus un skolotājus mācību un pašizglītošanās procesos

· piedāvāt bibliotēkas lietotājiem pieeju dažāda veida informācijai

· palīdzēt skolēniem attīstīt patstāvīgas informācijas atrašanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes

· iesaistīt skolēnus lasīšanas veicināšanas projektos

·  veicināt skolēnu izpratni par karjeras izvēles iespējām

· kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu: Ar ko aizvietot mobilās ierīces?

· veidot bibliotēku kā klusuma telpu - “unplug zone”

Skolas konkurs (Las.rallijs) 24 (1).docx

Eiropas autoru diena.

25. martā mēs atzīmējām Eiropas autoru dienu.

4.a un 4.b klases dalībnieki varēja piedalīties viktorīnā “Zini vai mini”. Bērni atzīmēja pareizās atbildes uz lapām. Daudziem izdevās pareizi atbildēt. Bērni piedalījās arī konkursā “Saliec attēlu”. Notika arī konkurss “Sajauktie burti”. Bērniem bija pareizi jāuzraksta varoņus no A.Lindgrēnas grāmatas “Pepija Garzeķe”.

Svētku noslēgumā visi dalībnieki saņēma cepumus un katras klases diplomus par aktīvu līdzdalību. Liels paldies par sadarbību M. Micķevičai, L. Buhalovai un Ē. Zaikovskim.

Bibliotekāre O.Zaikovska

Las.rallijs 23.docx

radošo darbu krājums "Krāslavai"

Kraslavai Raksts.docx

Krāslavas dzimšanas dienas priekšvakarā ir tapis skolēnu radošo darbu krājums "Krāslavai"! Gan proza, gan dzeja!  Skolēni centās! Darbi 4 valodās! Krājumā iekļauti 53 autoru darbi! Paldies autoriem, valodu  skolotājiem un skolas bibliotekārei Oksanai Korčaginai par ieguldīto darbu! Krājums pieejams skolas bibliotekā.

DĀVANA

 

Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāres pateicas skolotājai Olgai Daleckai, skolēniem Vladislavam Razguļajevam (4.b), Svitlanai Kirichenko (4.b), Arinai Makasejevai (3.a),Viktorijai Koledai(3.a), Jānim Zujevam (3.a)un viņu vecākiem par uzdāvinātām grāmatām bibliotēkai 2022./2023. mācību gada 1.semestrī.

                                     Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre


Ziemassvētku krājumi e-versija

Ziemassv.stasti 23.pdf
Z.st.23 raksts.docx
B.Z.sludinajums.pdf

Lasīšanas rallijs

Las.rallijs 22.23..pdf

Izstādes 2 semestrī

Janvārī-maijā  bibliotēkā varēja apskatīt sekojošas izstādes:

Janvārī:„Jaunās grāmatas”,autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: Dž.Tolkīnam – 130, A.Milnam – 140, L.Kerolam – 190.

Februārī: autoru-jubilāru veltīta izstāde: Č.Dikensam - 210.

Martā: autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: G.G.Markesam – 95, M.Ķempei – 115, M.Zālītei – 70.

Aprīlī: „Krāslava”, „Lieldienas”, autoru-jubilāru veltīta izstāde: I.Indrānei – 95.

Maijā: „Piedzīvojumu grāmatas.”


Lasīšanas rallijs

Lasīšanas rallijs 22 (1).docx

Jaunās grāmatas skolas bibliotēkā

Jaunie gr..pdf

Preses izdevumi, kas pieejami skolas bibliotēkā 2022. gadā

Izstādes

Septembrī – decembrī bibliotēkā varēja apskatīt sekojošas izstādes:

Septembrī:  “Miķeļdiena”, “Valodu kamoliņš” – veltīta Eiropas valodu dienai, kā arī autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: A.Pumpurs – 180, H.Velss – 155,F.Ficdžeralds–125, R.Fraiermanis – 130.

Oktobrī: izstāde veltīta Karjeras nedēļai, autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: A.Brigadere – 160, U.Auseklis – 80, S.Aksakovs – 230, J.Švarcs – 125.

Novembrī: “Mūsu zeme Latvija”, “Lāčplēša diena”, “Mārtiņdiena”, autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: F.Dostojevskis –200, Ē.Kūlis – 80,  K.Kollodi –195, J.Čarušins –120, V.Dāls – 220.

Decembrī: “Ziemassvētki klāt”, “Skolēnu radošie darbi”, autoriem-jubilāriem veltītas izstādes: N.Nekrasovs – 200, U.Kollinzs – 300, Z.Skujiņš – 95.


Skolas bibliotekāres O.Korčagina un O.Zaikovska

Dāvana no Sofijas Tumaševičas

Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāres pateicas 2.a klases skolniecei Sofijai Tumaševičai  un viņas vecākiem par uzdāvināto grāmatu bibliotēkai 2021./2022. mācību gada 1.semestrī.


 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Skolas  bibliotēkā    notiek fiziskās  vides  uzlabošana

Bibliotēka  kļūst  pievilcīgāka.  Paldies   vizuālās  mākslas  skolotājai    Vijai  Plotkai!  

Jaunas grāmatas

Jaunās grāmatas_2021.pptx

Mūsu ģimenes mīļākās grāmatas

Lasītāju  rallijs   2020./21.m.g  

Lasītāju rallija rezultāti.docx
Grāmatu svētki 2021_ uzvaretāji.docx

Skolas skaļās lasīšanas konkurss

Pasaku pasaule.doc

LASĪJUMI „ES LASU DZIMTAJĀ VALODĀ”

Noslēdzās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti lasījumi, visā pasaulē šī diena tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lasījumos piedalījās 46 lasītāji no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, Dagdas vidusskolas un Dagdas PII iestādes „Saulīte”, kā arī lasītājs no Ezernieku vidusskolas.

Teksta fragmenti skanēja latviešu, latgaļu, poļu, krievu, vācu un holandiešu valodā. Visus ierakstus varēs noklausīties Krāslavas NC bibliotēkas tīmekļvietnē  un bibliotēkas sociālo mediju profilos.

Interesantāko fragmentu lasītāji ir:

Adriana Plakoša – Dagdas vidusskola, 4.a kl. (https://youtu.be/E7AtZcjLGaM); 

Anastasija Vanaga – Krāslavas Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/5W8968WeaHc);

Anna Guba – Krāslavas Valsts ģimnāzija (KVĢ),7. kl. (https://youtu.be/6jHcC_8UudY);

Anna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/6hfn3OXlVPs);

Anna Umbraško – KVĢ, 6.b kl. (https://youtu.be/Pkhrb8d8UMo);

Bernadetta Podjava – KVĢ, 7. kl. (https://youtu.be/GvmBP3MTmD8);

Diāna Žura – Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola, 5.kl. (https://youtu.be/sTyfl9I1Y9w);

Greta Franusch – AFS studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/PW5QsY0N7Vo);

Ivita Kormiļceva – Varavīksnes v.sk., 2.a kl. (https://youtu.be/WQ8bWyjlkSA);

Kamile Svygryte – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/QTlvb2z2sBk);

Karīna Dudarenoka – Varavīksnes v.sk., 8.a kl. (https://youtu.be/WDzYiBOCEjQ);

Kate Baldiņa – Dagdas vidusskola, 2.a kl. (https://youtu.be/fT5GFS9KyjI);

Kristiāns Dzalbs – KVĢ, 4.a kl. (https://youtu.be/dvF34RqlFXI);

Laura Mežiņa – KVĢ, 10.b kl. (https://youtu.be/sz7UhSjSMsA);

Liene Matjušonoka – Dagdas vsk., 2.b kl. (https://youtu.be/reEVJB_4N0A);

Ļubova Šusta – Varavīksnes v.sk., 7. b kl. (https://youtu.be/yldfOJVVs1I);

Malinda Retzlaff – AFS (vidusskolēnu apmaiņas organizācija) studente no Vācijas, Varavīksnes vsk.,10.a kl. (https://youtu.be/7v84CgL6WkQ);

Marks Plakošs – PII „Saulīte” no Dagdas, 5 gadi (https://youtu.be/AHuS_TbVJOc);

Marta Skripļonoka – Varavīksnes vidusskola, 8.a kl. (https://youtu.be/RlH5sHIYz34);

Miroslavs Baženovs – Varavīksnes vidusskola, 3.b kl. (https://youtu.be/7iFeQh0QfKc);

Paula Murāne – KVĢ, 3.kl. (https://youtu.be/5oYwxGJRtV0);

Samanta Berestneva – Varavīksnes v.sk., 7.kl. (https://youtu.be/Rlc1AhICKC0);

Sintija Barševska – KVĢ, 6. a kl. (https://youtu.be/wqQZg0nratY);

Viktorija Zujeva – Varavīksnes vsk., 8.a kl. (https://youtu.be/fcrH_HXuFow);

Vlada Ļaksa – Timinska – 6. kl., Nīderlande (https://youtu.be/zjhnpPqxhGI).

Krāslavas NC bibliotēka pateicas visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistīja bērnus lasījumos, it īpaši pateicamies Valentīnai Purpišai, Jeļenai Kļimovai, Innai Sevostjanovai, Natālijai Baženovai, Valentīnai Ģekai, Ilzei Tukišai.

Pateicības rakstus un balviņas varēs saņemt Krāslavas NC bibliotēkā no 1. marta.

Viktorija Urbanoviča,

Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja

PALDIES!

Viktorīna “Sv.Valentīna diena” un “Grāmatu sirsnības konkurss”.

Ir apkopoti viktorīnas “Sv.Valentīna diena” un “Grāmatu sirsnības konkursa”rezultāti.

Aktīvākie izrādījās 7.c klases skolēni un viņu klases audzinātāja Jeļena Klimova.

Paldies Darjai Andrejevai, Maksimam Stivriņam, Pjotram Čubrevičam, Ērikam Semjonovam, Ināram Unguram, Sanitai Bohānei, Gunāram Dorožko, Saitam Marcinkevičam.

Kā arī paldies par dalību skolas direktorei Marijai Mickevičai.

“Grāmatu sirsnības konkursam” tika atsūtīti vairāk par 120 grāmatu vāku attēliem. Gandrīz visas skolēnu sniegtās atbildes viktorīnā “Sv.Valentīna diena” bija pareizas.

Paldies jums par aktīvu piedalīšanos!


Viktorīna skolēniem “Sv.Valentīna diena”

Valentīna_diena.docx

KNCB aicina bērnus un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem iesaistīties lasījumiem: ierakstīt brīvi izvēlētā teksta fragmentu savā dzimtajā valodā (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu, angļu, itāļu, spāņu vai kādā citā valodā) video mp4 formātā (ilgums 1-2 minūtes) un atsūtīt uz kraslavasbiblioteka@inbox.lv līdz 17.02.2021.

Sirsniņas.pdf
Interneta iespejas.pdf
Jaunie izdevumi 2021.doc

Ir vērts izlasīt

Аннотации2.docx
E_gramatas_SOMA.doc
Abonesana 21.doc
Materiali spec.izgl..doc
Ziemassvetku krajums.pdf

IZSTĀDE

No septembra līdz decembrim bibliotēkā varēja apskatīties dažādas izstādes.

Septembrī lasītāju uzmanībai tika atklāta izstāde “Valodu kamoliņš”, kas bija veltīta Eiropas valodu dienai. Kā arī izstāde “Miķelis”. Izstāde, kas veltīta autoram-jubilāram “Rainim-155”.

Oktobrī izstāde bija veltīta autoram-jubilāram “Dž.Rodari-100”.

Novembrī – tematiskās izstādes “Mūsu zeme – Latvija”, “Mana pilsēta – Krāslava”.

Izstādes, kas veltītas autoriem-jubilāriem: “R.Stīvensam-170”, “M.Tvenam-185”.

Decembrī – Ziemassvētkiem veltīta izstāde “Ziemassvētki klāt”. Izstāde, veltīta autoram-jubilāram “Z.Ērglei-100”.

Kā arī ir pieejami materiāli “Internets – palīgs mācībās”.

 

Skolas bibliotekāres O.Korčagina un O.Zaikovska


Lasīšanas rallijs

 

Lasītāju rallija rezultāti ir apkopoti. Apsveicam uzvarētājus!

·      2.a   Abramova Staņislava (3253 lpp.)

·  2.b  Arhipovs Ruslans (95 lpp.)

·  3.a  Urbanoviča Karolina (3297 lpp.)

·  3.b  Baženovs Miroslavs (4070 lpp.)

·  4.a  Menščikovs Alesandro (350 lpp.)

·  5.a  Timofejevs Iļja (2501 lpp.)

·  5.b  Baranovskis Daniils (1397 lpp.)


paldies!

Viktorīna „Mūsu zeme - LATVIJA”

Ir apkopoti viktorīnas „Mūsu zeme - LATVIJA” rezultāti.

Bija saņemtas atbildes uz viktorīnas jautājumiem no 31 skolēna. Diemžēl neviens skolēns nesaņēma maksimālo punktu skaitu. Vistuvāk uzvarai viktorīnā  bija skolēni:   Vladislavs Tračums, 5.b kl., Ēriks Semjonovs, 7.c, Sergejs Žunda un Nikoļa Lebedeva, 9.a kl., Alīna Valtere un Marika Nipāne 11.b kl.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās viktorīnā  „Mūsu zeme - LATVIJA”!


Spied uz attēlu un lejuplādē viktorīnas jautājumus!

BIBLIOTEKAS _LIETOSANAS_NOTEIKUMI.pdf

bIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Abonesana_2020.pdf

Preses izdevumi, kas pieejami skolas bibliotēkā 2020. gadā