Projekta darbs 2022./23.m.g

Pārskats par nodarbībām 1.semestrī.docx
SAM832 Ārpusstundu pasākums.docx