Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai