Darba ēnošana Turcijā, Bodrum

Dalāmies pieredzē ar kolēģiem skolā

Gandrīz nedēļu 4 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji viesojās Bodrum,TED college, Turcijā, kur Erasmus+ projekta ietvaros apmeklēja skolu. Tikās ar skolas vadības komandu un skolotājiem un apmeklēja mācību stundas. Skatījāmies, klausījāmies un reflektējām par visu, ko pieredzējām.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi piedalās darba ēnošanā Turcijā.docx
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi dalās pieredzē.docx

Piektdien noslēdzās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4 pedagogu darba vērošanas vizīte Turcijā, Bodrum,TED koleji

Ceturtā darba vērošanas dienā ,Turcijā, Bodrum,TED college.

Trešā darba vērošanas dienā Turcijā,Bodrum,TED college.

Mūsu kolēģes dalās iespaidos.

Darba ēnošanas vizīte Turcijā, Bodrum 2.diena.

Savos īsos iespaidos dalās kolēģes. Šodien bija iespaidiem bagāta diena. Apmeklējām stundas, izgājām skolas dārzu, kopā ar 2.kl. skolēniem braucām ekskursijā uz mazu privāto rūpnīcu,kurā spiež olīveļļu un no tās taisa dažādas ziepes

28.novembrī sākās darba ēnošanas vizīte Turcijā, Bodrum TED college.

Faila Darba plāns Bodrum.docx kopija.docx

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi gatavojas darba ēnošanas vizītei uz Turcijas skolu

Mūsdienu sabiedrības vajadzības ir izmainījušas ne tikai mācību un mācīšanās metodikas izpratni un pieeju mācību procesā. Tās pieprasa arī vides maiņu skolotājiem, lai vērotu kā citu valstu ,citu skolēni apgūst mācību vielu un kā 21.gadsimta skola attīsta skolēnos kritisko domāšanu, problēmrisināšanu , sadarbību, uzņēmējdarbības prasmes, iniciatīvu, elastīgumu un pielāgošanos . 4 pedagogi dosies uz TED Bodrum College /Turcijā ,lai iepazītu izglītības sistēmā kopīgās un atšķirīgās iezīmes, pētītu mācību satura īstenošanu un izmantotās metodikas stundās, vērotu skolotāju darbu, kas ļautu uzlabot profesionālās iemaņas ikdienas darbā un bagātinātu pedagoģisko pieredzi.

Esam pateicīgi ERASMUS + programmai par šādu pilnveides iespēju, kas noteikti bagātinās mūsu pedagogu profesionālo izaugsmes bagāžu, pārliecinās, ka ejam pareizajā virzienā un noteikti iedvesmos radošām izpausmēm bagātu mūsu turpmāko pedagoģisko darbību.

Projekta koordinatore