Darba ēnošana Turcijā, Bodrum

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi gatavojas darba ēnošanas vizītei uz Turcijas skolu

Mūsdienu sabiedrības vajadzības ir izmainījušas ne tikai mācību un mācīšanās metodikas izpratni un pieeju mācību procesā. Tās pieprasa arī vides maiņu skolotājiem, lai vērotu kā citu valstu ,citu skolēni apgūst mācību vielu un kā 21.gadsimta skola attīsta skolēnos kritisko domāšanu, problēmrisināšanu , sadarbību, uzņēmējdarbības prasmes, iniciatīvu, elastīgumu un pielāgošanos . 4 pedagogi dosies uz TED Bodrum College /Turcijā ,lai iepazītu izglītības sistēmā kopīgās un atšķirīgās iezīmes, pētītu mācību satura īstenošanu un izmantotās metodikas stundās, vērotu skolotāju darbu, kas ļautu uzlabot profesionālās iemaņas ikdienas darbā un bagātinātu pedagoģisko pieredzi.

Esam pateicīgi ERASMUS + programmai par šādu pilnveides iespēju, kas noteikti bagātinās mūsu pedagogu profesionālo izaugsmes bagāžu, pārliecinās, ka ejam pareizajā virzienā un noteikti iedvesmos radošām izpausmēm bagātu mūsu turpmāko pedagoģisko darbību.

Projekta koordinatore