Pedagogu  profesionālā pieredze Tallinn 7th – 9th December

Ir sākusies   Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas  mobilitātes Erasmus + projekta "Esi gatavs izglītoties  un pārmaiņām izglītībā"  skolotāju  Agitas  Gurevičas  un   Ilonas Kozačukas    profesionālās  pieredzes  kursi “ Best Practices Benchmarking, Tallinn 7th – 9th December 2023  Estland.”Nedaudz  dalāsmies  savos   iespaidos  no kursu  pirmās  dienas. Projekts tiek finansēts  no  ES  programmas   Erasmus +. 

 #Erasmus# mācību mobilitātes

Projekta 1.diena

Pirmā apmācību diena sākās Tallinas 21.skolā. Mūs satika ar pārsteidzošu muzikālo priekšnesumu. Skolas vecāko klašu skolēni novadīja ekskursiju pa skolu,apmeklējām matemātikas,mūzikas,ķīmijas un robotikas mācību stundas dažādos vecumposmos. Vēlāk sekoja saruna ar skolas skolotājiem.

Dienas otrajā pusē devāmies uz Tallinas Universitāti,kur mūs iepazīstināja ar izglītības sistēmu Igaunijā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi viesojas pie  kolēģiem Igaunijā

  Erasmus+ programmas ietvaros

 Š.g. 7.,8.un 9. decembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika pedagogu profesionālās pieredzes kursi “Best Practices Benchmarking/Labākie  līdzšinējās  pieredzes  piemēri ”, kur jaunās idejas un zināšanas smēlās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas divas skolotājas – Agita Gureviča un Ilona Kozačuka.

         Pirmā diena sākās Tallinas 21.skolā – tā ir skola ar gadsimtiem ilgu pieredzi izglītības jomā un bagātām tradīcijām. Skolas vestibilā mūs satika skolēni ar pārsteidzošu muzikālo priekšnesumu. Skanīgās balsis, plūstošā melodija, skolēnu patiess smaids sejā….. Ne mazāk mūs pārsteidza skolas vizuālais tēls. Mūsdienīgi un gaumīgi iekārtotas atpūtas zonas skolēniem, kuras tiek izmantotas ne vien skolēnu atpūtai, bet arī skolas pasākumu rīkošanai. Visas skolas sienas ir skolēnu apgleznotas, noformētas ar radošiem darbiem un skolas vēstures nozīmīgām fotogrāfijām. Ekskursiju vadīja divi aizraujoši jaunieši, kas ar lielu degsmi stāstīja par savu skolu. Skolā ir 45 klašu komplekti, mācās 1380 skolēnu un strādā 95 skolotāji. Pamatskolā ir 3 pamatvirzieni – mūzika, angļu valoda, uzņēmējdarbība - robotika. Vidusskolā arī 3 pamatvirzieni – eksaktās zinātnes, angļu valoda un savstarpējās attiecības, sociāli humanitārais.   Mums bija iespēja ielūkoties dažās mācību stundās – matemātikā, ķīmijā, mūzikā, robotikā. Katra mācību klase ir aprīkota ar mūsdienu tehnoloģijām – interaktīvo tāfeli, kameru, planšetdatoriem un klēpjdatoriem, kā arī uz sienām ir izvietoti pārskatāmi uzskates līdzekļi. Līdzīgi kā pie mums – Latvijā, pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību platformas un rīkus. Starptautiskajā konkursā “Inovāciju kvalitāte” kategorijā “Izglītība” skola saņēma inovatīvo balvu par unikālu izglītības integrētu uzņēmējdarbības un robotikas virzienu, ko atbalsta tehnoloģiju laboratorijas mūsdienīgs aprīkojums un mācību līdzekļi.

Tālāk mēs devāmies uz Tallinas Universitāti. Tā ir vadošā humanitāro un sociālo zinātņu universitāte, kas ir saņēmusi atzinību par inovācijām izglītībā un uzņēmējdarbībā. Mūs satika universitātes profesors Mart Laanpere, kurš pastāstīja par izglītības sistēmu Igaunijā. Klausoties profesoru, mēs secinājām, ka izglītības sistēma Latvijā un Igaunijā sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem, tādiem kā izglītojamo skaita samazināšanās, nepietiekams pedagogu skaits, zems pedagogu atalgojums u.c. Igaunija var lepoties ar to, ka skolēni uzrāda spožus rezultātus starptautiskajā OECD valstu pētījumā. 70 valstu konkurencē Igaunija dabas zinībās ieņem ceturto vietu, matemātikā – astoto, bet lasīšanā kaimiņi ir piektie.

         Otrajā  un trešajā kursu dienās mēs devāmies uz lauku skolu – Kuusalu vidusskolu, kas atrodas 35 km attālumā no Tallinas. Mūs satika viesmīlīga skolas direktore, kura pastāstīja svarīgāko par skolu. Skolas galvenās vērtības ir mīlestība, cieņa un attīstība. Pati skolas ēka sastāv no vecā un jaunā korpusa. Apbrīnojami ir tas, ka skolai ir liels sporta komplekss ar peldbaseinu, jo peldēšana igauņu skolās ir obligāta prasme, kuru jāapgūst ikvienam skolēnam. Obligāta ir arī eksāmenu kārtošana peldēšanā. Novērotajās mācību stundās bija jūtama gan skolēnu, gan skolotāju radošā brīvība. Stundu laikā mēs bijām vairāk tās dalībnieki, nevis novērotāji. Mūs iesaistīja stundas aktivitātēs, un mēs darbojāmies kopā ar igauņu skolēniem. Ar nākamo mācību gadu skola plāno pāriet uz 80 minūšu garu mācību stundu, 65 minūtes veltot tieši mācīšanās procesam.

         Pēc Kuusalu vidusskolas mēs atgriezāmies Tallinas Universitātē, kur kopā ar profesoru Mart Laanpare izrunājām iepriekšējo dienu aktivitātes un saņēmām sertifikātus par dalību kursos.

Mēs esam patīkami pārsteigti par igauņu skolēnu pašapziņu un laipnību, par silto, labestīgo auru, kas apvij gan skolēnus, gan skolotājus, radot ikvienā skolā ģimenisku gaisotni. Skolās, kurās mēs esam bijušas, efektīva izglītība tiek pasniegta ar smalku līdzsvaru starp tradīcijām un inovācijām, stingrību un brīvību, grupu un indivīdu. Pateicoties Erasmus + programmai mums bija iespēja pilnveidot savas zināšanas, vērot, kā igauņu izglītojamie apgūst mācību vielu, kā tiek īstenots mācību saturs citviet.

                                                                                           Skolotāja Agita Gureviča

Foto: Agita  Gureviča