Profesionālās pilnveides kursi Boloņā

 Kursu Boloņā apkopojums  ''Formatīvā vērtēšana un AS sniegšana''

ASS-23-02 (Bologna-Sara) (1).docx

Tuvojas noslēgumam mūsu profesionālās pilnveides kursi Boloņā,Itālijā.

Mācību pēdējā diena - visgarākā darba diena. Paveiktā darba detalizēts izvērtējums un IKT izmantošanas iespējas mācību stundās, viedokļu, iespaidu apmaiņa. Ļoti aizkustinošs atvadu brīdis - mūsu darba partneri izrādījās ļoti emocionāli vārdos, kurus veltīja mums.

Ceturtdiena - vissarežģītākā diena.    Apgūstam komandas darba paņēmienus. Variantu ir daudz, jāizvēlas un jāpamato atbilstošāko.  Pats svarīgākais - komandas darbs var būt veiksmīgs tikai tad, kad ikkatrs dalībnieks atbildīgi paveic uzticēto. Dienas otrajā pusē apmeklējam Florenci - Itālijas pērli. Laika ierobežojuma dēļ izdevās apmeklēt vien dažus objektus.

Paralēli mācībām notiek iepazīšanās ar kultūrvēsturiskajiem  objektiem. Otrdienas izskaņā apmeklējām Eiropas vecāko universitāti un vairākas baznīcas. Trešdiena pilnībā ir veltīta jēdziena “atgriezeniskā saite” izsmeļošam skaidrojumam. Uzmanības centrā -  skolēns, kurš nav motivēts darboties stundā. Kā skolotājam rīkoties šādā situācijā? Katras valsts grupa inscenē stundas situāciju, meklējot risinājumus skolēnu iesaistei mācību darbā. Lektores Saras iejūtība ļauj justies emocionāli ērti. 1.martā Boloņā stipri snieg, zied mimozas un pienenītes…

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji pilnveido savas zināšanas kursos Itālijā,Boloņā.Kārtējā nodarbību diena .Esam gatavi mācīties.

Šodien turpinās nodarbības par tēmu “Formatīvās vērtēšanas mērķi, stratēģijas, veidi”. Tiek apspriesti un aprobēti dažādi FV veidi. Notiek spraigs darbs jauktajās grupās - ar kolēģiem no Dānijas un Nīderlandes apspriežam vērtīgākās un interesantākās FV stratēģijas. Sara Natalini, mūsu pasniedzēja, dalās pieredzē, iesaka digitālās platformas mācību procesa dažādošanai.

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas  4  skolotāji  piedalās  profesionālās  pilnveides  kursos   Itālijā,Boloņā  '' Effective formative assesment   and feedback in education/Efektīva  formatīvā vērtēšana un atgrieziniskā saite   izglītībā .  Pirmā  un  otrā  kursu  dienā  iepazīstam kolēģus  no  citām  valstīm,dalāmies  mums  zināmajā  par  kursu  tēmu. Ieelpojam  Boloņu.  

26.janvārī notika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāju darba grupas tikšanās, kuras laikā apsprieda formatīvas vērtēšanas veidus, algoritmu un efektivitāti. Grupas dalībnieki I.Gončarova, V.Purpiša, J.Kļimova un A.Jakubovskis februāra beigās dosies uz mācībām Itālijā, kur notiks kursi “Effective formative assessment and feedback management in Education”.

Gatavojoties  pedagogu  profesionālās  pilnveides  kursiem

Uzskatu, ka uzsākot jaunu tēmu, skolotājam ir rūpīgi jāpārdomā un jāsaplāno vērtēšanas modelis. Kādus paškontroles uzdevumus, kādas paškontroles kartes piedāvāt skolēniem? Svarīgi ir konstatēt skolēnu progresu. Ideāli, ja vērtēšanas process sekmē skolēnu patstāvību.

Mācību  stundā cenšamies formulēt skaidrus kritērijus skolēnu snieguma vērtēšanai un sekot līdzi viņu izaugsmei, kā arī sniegt skolēniem konkrētu, savlaicīgu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu.

(Sk. V. Purpiša)

Formatīvā   vērtēšana  ir  iespēja  skolotājam  izpausties radoši, kā  arī  katram  skolēnam  piemeklēt individuālo   pieeju.  Cenšos  iesaistīt  skolēnus  sava  snieguma  izvērtēšanā un veidot   atbalstošu   ,uz  mācīšanos  vērstu   vidi  klasē. (Sk.I.Gončarova)

Ir   tik  daudzveidīgi  atgriezeniskās saites sniegšanas paņēmieni: formatīvā vērtēšana (visas stundas garumā), atbilžu lapas –pārbauda vai nonācis pie rezultāta, testi, mazie darbiņi –pārliecināšanās par prasmju kvantitatīvo apguvi. Ko  un kurā  brīdī  to  mēs  darām, atkarīgs  gan  no  klases īpatnībām, gan  no  mācību  vielas.

(sk. A.Jakubovskis)

Uzskatu, ka   mums   jāpilnveido   atgrieziniskās  saites sniegšanas  veidus : kā skolēni varētu sniegt atgriezenisko saiti pedagogam par viņa darbu, kā skolēni sniedz atgriezenisko saiti viens otram.

Atgriezeniskā saite par to: -cik labi ir saprasts, izpildīts uzdevums; kas ir jādara, lai saprastu/izpildītu uzdevumu; kā skolēns var labāk sevi kontrolēt, virzīt savu darbību.

(Sk.J.Kļimovu)

Atbildes  uz  “Effective formative assesment   and feedback in education/Efektīva  formatīvā vērtēšana un atgrieziniskā saite  izglītībā ’’ meklēsim  kursos Itālijā, Boloņā.  Paldies  par  doto  iespēju  Erasmus+ projektam!

Kursu  dalībnieki