Profesionālās  pilnveides  kursi - Porto, Portugālē

Tuvojas noslēgumam kursi "Speciālā izglītība" /SEND/ Porto, Portugālē. Paldies Erasmus+ par piedāvātajām iespējām papildināt savas pedagoģiskās kompetences starptautiskā līmenī. Lai arī grupā mēs bijām tikai 4 skolotājas un no vienas skolas,tas ļāva katram stāstīt un dalīties pieredzē skolas darbā ar speciāliem bērniem,darot to angļu valodā. Ir svarīgi ikdienas darbā novērtēt attiecības un tajās rast prieku: skolēns-skolotājs, skolotājs-skolotājs, skolotājs -vecāks. Lai problēmām rastos risinājumi, jāizmanto dažādas stratēģijas.

Šodien 4.kursu diena "Speciālā izglītība" Porto, Portugāle. Fokusā-pozitīvās psiholoģijas pieejas darbā ar skolēniem. Iepazināmies ar lektores Andreia piedāvātajām  (self-esteem)metodēm. Sākumskolas klasēs veidoto "My self- esteem journal". Mēs, savukārt, piedāvājām iepazīt savu pieeju, skolēna pašvērtējuma un progresa noteikšanai.

Kursu 3.diena "Speciālā izglītība" Porto, Portugālē. Šodien fokusā- bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Vecāku gaidas. Vai pastāv maģiskais risinājums?

Kursu 2.diena Porto Portugāle. Speciālajā izglītībā svarīgi ir 3 S : sadarbība, sarunas, saliedētība. Saruna ar lektori Andreju par iekļaujošo izglītību labās prakses piemēri no Portugāles un Latvijas izglītības sistēmas. Prezentējam mūsu skolēnu veiktos darbiņus mācību stundas. Dizains un tehnoloģijas.

Kursi Porto Portugālē SEND (special education needs and disabilities/ speciālā izglītība skolā) programmas Erasmus+ ietvaros 1.diena sākusies!

Skolotāji  pirms  kursiem   piedalās  Skola2030 vebinārā  "Mācību satura adaptēšana vieglajā valodā" 

 Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  4  skolotāji  projekta  Erasmus+ ietvaros  dosies profesionālās  pilnveides kursos “SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS& DISABILITIES (SEND) IN THE CLASSROOM /Speciālā   izglītība klasē’’ uz  Porto, Portugāli.

Skolām pēdējos gados ir nācies pielāgoties ļoti daudzām pārmaiņām, tāpēc  skolotājiem ir  daudz  jāmācās  un nepieciešams nodrošināt pietiekamu atbalsta personālu. Ir pagājuši tie laiki, kad skolotājs var vienkārši dot bērnam norādes, kādam būt, ko darīt un ko nedarīt, sagaidot bezierunu paklausību – ar pārmetumiem skolēnu darbību un attieksmi nav iespējams mainīt. Lai mainītos skolēnu sniegums, jāmainās arī mums pašiem – vispirms jau mācoties pamanīt bērnā to, kas viņam izdodas, kas ir viņa stiprās puses un tādējādi atrodot pamatu sadarbībai. Tāpat ļoti svarīgs arī skolas komandas darbs, pārrunājot izaicinošākos jautājumus un mācoties cits no cita pieredzes.