Projektu dienas 2020./2021.m.g.

Kompetenču pieejā balstītā Projektu nedēļa Varavīksnes vidusskolā

Zinību dienā, sākot skolas gaitas jaunajā 2020./2021.mācību gadā, Varavīksnes vidusskolas pedagogi, skolēni un viņu vecāki bija vienoti domās un priekā par atkal sastapšanos un, protams, ievēroja valstī noteiktās drošības prasības. Mācību darbs sākās radoši – ar Projektu nedēļu, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Tā bija iespēja mācīties jaunas prasmes, ko paredz arī pilnveidotais mācību saturs. Nodarbības Projektu nedēļas laikā bija veltītas aktuālai tēmai „Skolēni veido savu vidi”, kas ir saistīta ar praktisko darbību, veselīgu dzīvesveidu, sadarbību grupās, komunikāciju un digitālo prasmju pilnveidošanu. Katra klase izvēlējās savu darbības virzienu, kas ir piemērots skolēnu vajadzībām un vēlmēm.

1.a klasē

1.a klasi ieinteresēja tēma „Es un pasaule ap mums”, bērni iepazinās ar skolu, dažādu aktivitāšu laikā pastāstīja par sevi un savu ģimeni, kā arī atraktīvā formātā atkārtoja, kā pareizi dezinficēt un mazgāt rokas.

2.b klasē

2. b klasē. Skolēni spēlēja un sadarbojās, tikšanās laikā ar skolas medmāsu atcerējās galvenos higiēnas jautājumus. Veselības pamatā ir aktīvs dzīvesveids, tāpēc projektu dienas noslēdzās ar ekskursiju uz Karņicka kalnu.

4.klasē

4. klases skolēni radoši izzināja veselīga dzīvesveida jautājumus. Bērni risināja krustvārdu mīklas, izvērtēja savu dienas gaitu, runāja par pareizu uzturu un nonāca pie svarīga secinājuma: lai būtu veselam un ilgi dzīvotu – jāievēro veselīgs dzīvesveids.

1.b klasē

1.b izvēlējās tēmu „Es esmu skolā!”, izpētīja dažādus maršrutus pa skolu un rotaļu laikā iepazinās ar klasesbiedriem. Ļoti saistoši bija stāstījumi par daudzveidīgiem vaļaspriekiem. Katrs skolēns izveidoja un radoši noformēja savu portfolio.

3.a klasē

3.a klases skolēni Projektu nedēļas nodarbībās aizdomājās par to, ka nereti piemirst par tādu vienkāršu aizsardzības veidu kā roku higiēnas ievērošana, tāpēc organizēja veselīgu un lietderīgu sarunu ar skolas medmāsu. Ievērojot visus piesardzības noteikumus, bērni izstaigāja Krāslavas pils kompleksu, apmeklēja Tūrisma informācijas centru, apskatīja Valentīna Zlidņa gleznas un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstādi „Krāslavas stāsti laiku lokos”. Projektu nedēļas tēma

Skolotāja: I.Putāne

5.a klasē

5.a klasē Projektu nedēļa pagāja ražīgi. Kopīgiem spēkiem, cieši sadarbojoties, bērni īstenoja savu mērķi - novērtēt rudens skaisto dabu, savākto bagāto ražu, krāšņo rudens ziedu skaistumu un neaizmirstamās rudens ainavas. Iegūto rezultātu skolēni ne tikai attēloja savos darbos, bet arī iedzejoja. Projektu nedēļas tēma "Rudentiņš- bagāts vīrs".


Skolotāja K.Milaševiča

2.a klasĒ

2.a klasē norisinājās Ceļojumu diena, Veselības diena un Jautrības diena. Bērni izpētīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas un pils parku. Kopā ar skolas medmāsu pievērsa uzmanību svarīgiem jautājumiem par veselību. Jauki pavadīja laiku klasesbiedru lokā: zīmēja, spēlēja, dejoja. Ātri un interesanti pagāja projektu dienas

Skolotāja: O.Dolecka

3.b klasē

3.b klasē - „Mana veselība”. Bērni ar lielu interesi strādāja grupās, nepiespiestā atmosfērā, lasot jautrus dzejoļus, minot mīklas un atbildot uz jautājumiem, atcerējās veselīga dzīvesveida pamatus. Skolēni analizēja savu dienas režīmu darba dienās un brīvdienās un apsprieda, kas var pozitīvi ietekmēt dzīves ritmu.

5.b klasē

5.b klasē - „Kas es esmu?” Skolēni izveidoja klases ģerboni, izvērtēja sevi, sprieda par savām interesēm, veiksmēm, cerībām, izvirzīja mērķus jaunajam mācību gadam. Klases devīze: „Esi mērķtiecīgs! Tici sev, un mērķis būs sasniegts!”

6.a klasē

Apzināt savas valsts kultūru, tradīcijas ir katra cilvēka goda lieta, tādēļ 6.a klases skolēni izvēlējās pētīt rudens saulgriežu – Miķeļdienu – vēsturi, ticējumus, tautasdziesmas, atribūtus. Bērni zīmēja, rakstīja, fotografēja, meklēja interesantas dabas veltes, veidoja kompozīcijas. Šos darbus varēs izmantot klases un foajē rotāšanai Miķeļdienā.

6.b klasē

6.b klases skolēni strādāja pie projekta „Dzimšanas diena”, pētīja dzimšanas dienas svinēšanas tradīcijas, galda kultūru, dāvanu saiņošanas noslēpumus, iemācījās plānot dzimšanas dienu. Skolēni izveidoja savas ģimenes dzimšanas dienu kalendāru un klases skolēnu dzimšanas dienu kalendāru.

7.a klasē

Projektu nedēļas laikā 7. a klases skolēni izvērtēja dažādas viktorīnas, spēles un konkursus, kas ir domāti pamatskolas audzēkņiem. Apkopots vērtīgs materiāls - aptuveni simts viktorīnas, spēles un konkursi. Mācību gada laikā šie materiāli tiks sistematizēti, lai izgatavotu brošūru.

7.b klasē

7. b klases skolēnus ieinteresēja tēma par veselīgu uzturu. Skolēni pētījuši vitamīnus produktos un to ietekmi uz veselību, kā arī kaitīgas piedevas tādos produktos kā cepumi, vafeles, jogurts u.c. Ļoti svarīgi, ka skolēniem ir izveidojusies izpratne par veselīgu ēdienu.

7.c klasē

7.c projekta tēma - „Grāmatas ceļš līdz lasītājam”. Centrālajā bibliotēkā skolēniem pastāstīja par jaunām grāmatām. Tika piedāvāta iespēja apskatīt 2 izstādes - „Pūce-gudrības, zināšanu un vieduma simbols” un „Klusuma patiesā vērtība”. Pusaudži apmeklēja Jauniešu istabu un ar prieku pasēdēja uz viedā soliņa.

8.a klasē

Pagājušā mācību gada beigās 8.a klases skolēni iesaistījās RTU profesores un pētnieces K.Oganisjanas projektā “Katram mākonim ir zelta maliņa”. Viņu uzdevums bija izvēlēties jomu, kurā jāpaveic kāds darbiņš. Bija jānosprauž mērķis, jāsaplāno darbs, jāizvēlas stratēģija, kā to darīšu, un jāparāda savas darbības rezultāts. Sanāca interesanti projekti daudzās jomās: kulinārijā, sportā, dziedāšanā, mājsaimniecībā, valodu apguvē.

Projektu nedēļā nolēmām turpināt iesākto darbu un trīs dienas mācījāmies korejiešu un franču valodu, nodarbojāmies ar letteringu, pētījām postošākās epidēmijas cilvēces vēsturē, salīdzinājām pasaules brendu cenas un kvalitāti, sacerējām mūziku, izvēlējāmies vingrinājumus stipram ķermenim, zīmējām ainavu, pārliecinājām par triatlona nozīmīgumu.

Skolotāja: V.Purpiša

8.b klasē

8.b klases audzēkņi nolēma, ka Projektu nedēļas dalībniekiem jādarbojas praktiski, katrs izvēlējās savu jomu - skolēni rakstīja pasakas, ko varēs izmantot Eiropas valodu dienas aktivitātēs, sagatavoja virtuālās ekskursijas, veidoja Latgales reģiona ēdienkarti, izstrādāja instrukciju, kā savām rokām izgatavot praktiskas lietas mājsaimniecībai, kā arī papildināja savas zināšanas par ekoloģijas un veselīga dzīvesveida jautājumiem.

9.a klasē

9.a strādāja pie tēmas „Mana nākotnes profesija”. Daži skolēni jau ir noskaidrojuši, kādu profesiju viņi grib iegūt nākotnē, bet daudziem šis jautājums vēl nav atrisināts. Tāpēc jaunieši izmantoja tīmekļvietnes NIID.LV rīkus, kas palīdz karjeras izvēles ceļā. Skolēni veidoja prezentācijas par savu nākamo profesiju un intervēja cilvēkus, kas strādā šajā jomā. Projektu nedēļa

9.b klasē

9.b klasē arī bija saistīta ar karjeras jautājumiem. Tika veikta nākotnes profesijas analīze un iemaņu izvērtējums. Skolēni veidoja video par savu nākotnes profesiju. Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēni noskatījās filmu un analizēja to.

9.c klasē

9.c klases skolēni pievērsa uzmanību ķīniešu filozofa Konfūcija domai -„Izvēlies darbu, kuru mīli, un tev ne dienu dzīvē nebūs jāstrādā”. Projektu nedēļas laikā jaunieši dalījās domās par dažādām profesijām, aizpildīja tabulas un salīdzināja izvēlēto profesiju plusus un trūkumus. Par iecienītāko profesiju skolēni izveidoja prezentācijas un uzrakstīja sacerējumus.

10. klase

10. klases skolēnu Projektu nedēļas moto bija „Sapņojam, plānojam, uzdrošināmies”.

Jaunieši domāja par to, kā īstenot savu sapni un sastādīja rīcības plānu, izvirzīja mērķus turpmākajiem 3 gadiem, definēja savas stiprās puses, analizēja savus trūkumus. Vidusskolēni iepazinās ar aktuālu metodiku - „elevator pitch” (lifta runa), ierakstīja savu runu, lai paskatītos no malas un saprastu, kas ir jāpilnveido.

11.a klasē

11. a klases skolēni Projekta nedēļas laikā tikās ar skolotājiem, kuri pašlaik jau ir pensijā, lai uzdotu savus jautājumus un uzzinātu, kāds ir izcils skolotājs? Labā vēlējumi, gaišas un mazliet nostalģiskas atmiņas, smaidi un patiesa cieņa - ar tādām izjūtām noslēdzās visas tikšanās. Pavisam drīz taps 11.a klases īsfilma „Stāsts vienā kadrā - mūsu skolotāji”.

Skolotāja: M.Borodina - Ignatoviča

12.a klasē

Savu pēdējo projektu nedēļu šajā skolā 12.a klases skolēni nolēma veltīt dāvanas izveidei savai skolai. Tika izplānota un izstrādāta ideja Krāslavas novada projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”, ar kuras palīdzību mēs vēlamies atstāt skaistu, oriģinālu un tautisku vides objektu. Ceram uz Krāslavas novada pašvaldības atbalstu.

Skolotāja: M.Rukmane

11.b klasē

11.b klase Projektu nedēļas laikā centās izprast, ko nozīmē mūsdienīga skola, un izveidoja Ideju banku. Skolā notikušas vairākas pozitīvas pārmaiņas, bet vidusskolēni piedāvā vēl vienu jauninājumu - lai skolā būtu individuālie skapīši mantu glabāšanai.

Varavīksnes vidusskolas pedagogi ir gandarīti par to, ka viņu skolēni Projektu dienas pavadīja radoši, interesanti, lietderīgi un izzinoši, un pateicas bērniem un vecākiem par atbalstu un sapratni!

Informāciju apkopoja G.Mikulāne