Labie darbi

Par godu Latvijas simtgadei, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki iesaistījās iniciatīvā “100 labie darbi Latvijai!”

Mūsu skolēni kopā ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem, kā arī iesaistot vecākus, veica labus darbus sabiedrības un valsts labā. Tā bija gan labdarība, iesaistīšanās apkārtnes uzkopšanā, palīdzēšana kādam grūtā brīdī u.tml. Lai paveiktu kaut ko labu, nav vajadzīgs daudz, galvenais, lai ir vēlēšanās, laba sirds un nedaudz uzņēmības


Mazu daļu no sava veikuma esam apkopojuši savā informatīvajā stendā.