Izglītības programmas

Pārskats par izglītības programmām 2020./21.m.g:

Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121);

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (21013121);

Speciālās pamatizglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);

Speciālās pamatizglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821);

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011);

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011).