Laiks skolotāju sadarbībai

Skolotāji dalās savā pieredzē

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas skolotāju seminārs par Lasīšanas stratēğijām kopā ar kolēğiem no Lietuvas Visaginas Gerosios Vilties proğimnāziju. Paldies par kopīgu plānošanu Jolanta Bartkūnienė, Svetlana Bolya, Ludmila Tarasevskaja, Vija Kavševiča!

Lai skaista, silta un mierīga vasara!

Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

Sākoties pavasara brīvlaikam, skolu pedagogi profesionāli pilnveidojās un dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem. 16.martā notika Dagdas vidusskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieredzes apmaiņas seminārs Valodu jomas un Sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem. Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite skolēnu spēju attīstīšanai.”

Dagdas vidusskolas Valodu jomas skolotāju MK vadītāja Snežana Smirnova iepazīstināja semināra dalībniekus ar metodiskā darba virzieniem un prioritātēm. Savā runā skolotāja pievērsa uzmanību skolēnu rakstīšanas, runāšanas un vārdu krājuma attīstīšanai 1., 7. un 12.klasē. Tika sīki analizēts, kādā veidā notiek atgriezeniskā saite.

Dagdas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Rita Orole savu uzstāšanos veltīja 7.klases tēmai “Vēsture literatūrā”. Skolotāja iepazīstināja ar savu pieredzi, kā, lasot Māra Runguļa grāmatas “Lapsu kalniņa mīklas” fragmentus , var uzzināt par nacionālo partizāņu cīņām pēc Otrā pasaules kara. Skolotāja pastāstīja par kombinēto uzdevumu izveidi, kad vēsturiskajā tekstā tiek analizēti valodas līdzekļi.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas skolotāja Rita Čerņenko dalījās pieredzē par to, kā 10.klases skolēni apgūst integrēto mācību priekšmetu-latviešu valoda un literatūra, tādējādi realizējot abu jomu sasniedzamos rezultātus. Lielais mērķis ir vadīt skolēnu mācīšanās darbu tā, lai viņi varētu veiksmīgi, atbilstoši savām individuālajām spējām, piedalīties CE un startēt pēc vidusskolas izvēlētajās mācību iestādēs, iesaistīties Latvijas darba tirgū, veidot karjeru. Mērķis – apgūt programmā paredzēto mācību vielu, īstenojot trīs mācīšanas mērķus: palīdzēt skolēniem iegūt pamatzināšanas, mācīties dziļumā un apgūtās zināšanas prast pielietot, pārnest. Mērķa īstenošanai darbs stundās tiek organizēts pēc principa: iepazīstināšana ar tēmu, iedziļināšanās un zināšanu praktiska pielietošana. Skolēniem tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, piemēram, iejusties dažādās lasītāja lomās: lasītājs – informācijas ieguvējs, lasītājs – leksikas pētnieks, lasītājs – teksta rediģētājs u.c.. Skolēna domāšanas attīstīšanai labi palīdz domājamie jautājumi: “Kā tu domā, …” un viedokļu izteikšana. Šie darba veidi apvieno gan teorētiskās vielas apgūšanu, gan vārdu krājuma paplašināšanu, gan prasmi spriest par dažādiem jautājumiem, gan ārpus šī priekšmeta iegūto zināšanu pielietošanu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Valentīna Purpiša apkopoja savu un kolēģu, angļu valodas skolotāju, Irēnas Bovtramovičas un Alīnas Lukšas, sadarbības pieredzi. Tika stāstīts par vienas tēmas apguvi mēneša laikā gan latviešu, gan angļu valodas stundās. Pirms mācīt tēmu, ir pārdomāts sasniedzamais rezultāts, izvēlēta viela visu valodas prasmju attīstīšanai, pievērsta uzmanība globālo un nacionālo ideju savienošanai. Sarunu par skolotāju sadarbību turpināja Dagdas vidusskolas vēstures skolotājas Ludmila Lovčinovska un Liene Vorobjova. Viņas pastāstīja par jaunu programmu 7. klasē, kura aptver mācību satura tēmas no aizvēstures līdz Krusta kariem un Livonijai un sasniedzamajiem rezultātiem – ziņām, prasmēm, ieradumiem. Tika piedāvāti stundu paraugi par tēmu “Sabiedrība aizvēsturē”.

Varavīksnes vidusskolas vēstures skolotāja Margarita Borodina-Ignatoviča pastāstīja par raidījumu “ Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats”, kuru viņa veidoja kopā ar ar latviešu valodas skolotāju Irēnu Gončarovu un vidusskolēniem. Šajā raidījumā tika runāts par īstiem un patiesiem garīguma standartiem, baznīcas lomu un darbību, tika izvērtēta gūtā informācija, lai izprastu spēcīgas un stipras Latvijas valsts priekšnoteikumus. Skolotāja izvērtēja raidījuma tapšanas procesu.

Paldies visiem skolotājiem par dalīšanos pieredzē un iespēju pārrunāt svarīgus metodiskos jautājumus attālināto mācību laikā.

S. Smirnova, V.Purpiša, Valodu jomas skolotāju MK vadītājas

Skolas metodiskā darba struktūra.pdf
Paligs skolotajam.docx
Metodiskais darbs _Varaviksnes vidusskola.pdf
Pedagoga profesionālās pilnveides plāna sastādīšanas procesu ietekmējošie faktori_VVs.pdf
Laiks skolotāju sadarbībai 2020_21 (1).docx