Laiks skolotāju sadarbībai

Skolas metodiskā darba struktūra.pdf
Paligs skolotajam.docx
Metodiskais darbs _Varaviksnes vidusskola.pdf
Pedagoga profesionālās pilnveides plāna sastādīšanas procesu ietekmējošie faktori_VVs.pdf
Laiks skolotāju sadarbībai 2020_21 (1).docx