Darba plānojums

Maijs 2021

CAURVIJU PRASMES MĀCĪBU SATURĀ.pdf
Skolotājiem (3).pdf
Maijs.pdf

Aprīlis 2021

Skolotājs ir Personība

“Skolotājs ir Personība” , 28. aprīlī plkst. 17.30. Šajā reizē par viltus ziņām, un to, kā nepazust lielajā informācijas gūzmā sarunāsimies ar žurnālisti Inesi Liepiņu. Saruna būs pieejama Ziedoņa klases Facebook lapā.Ja Jums jau ir radušies jautājumi, tad droši tos varat sūtīt mums šeit vai vietnē Facebook.Pedagoģiskās iespējas skolēnu lasītprasmes attīstīšanai dažādos mācību priekšmetos

26.04.2021 visi skolas pedagogi tikās mācīšanās grupā, lai pārspriestu mācību stundās izmantojamās lasīšanas stratēģijas. ,,(..) izglītotā sabiedrībā lasīšana ir pamatprasme, kas nepieciešama izglītībā un darbā. Bet lasīšana ir kas vairāk- tā veicina radošumu, sniedz prieku, zināšanas un mērķi. Lasošs cilvēks pilnībā iekļaujas pasaulē, tās vēsturē, kultūrā un nākotnē. Lasīšana ir veids kā runāt par dzīvi- tā liek mums domāt par to, kas mēs esam un kādas izvēles mums dzīvē ir dotas.” (Kendall 2009). Skolēna lasītprasmes apguves kvalitātes rādītāji: Izlasīto vārdu, teikumu pareizība:Lasīšanas raitums (temps), Apzinātība (izpratne), Izteiksmīgums (raksturīgs skaļai lasīšanai). Lasītprasmi ietekmē: motivācija lasīt (motīvu kopums, kas rosina un pamato skolēna darbību, rīcību, uzvedību, attieksmes, vajadzības, intereses); lasītāja iepriekšējā pieredze; rakstītā teksta raksturs (saturs, formāts, jēdzieni, organizācija, autora mērķis); mācīšanās konteksts, kas definē lasītāja uzdevumu un mērķi; Ø stratēģijas, ko lasītājs apzināti izmanto, lai iegūtu izpratni; metodiskie paņēmieni, ko skolotājs izmanto lasītprasmes sekmēšanai. (Buehl 2012,6).

Gatavojoties nodarbībai, katrs skolotājs iesūtīja savam MJ vadītājam apkopotas lasīšanas stratēģijas, kuras visbiežāk tiek izmantotas mācību stundās. Skolotāji aktīvi piedalījās diskusijā(V.Marhileviča,A.Jakubovskis,M.Borodina-Ignatoviča,V.Purpiša,I.Gončarova)un izteica savus viedokļus. Bet viennozīmīgi ir jāturpina attīstīt lasītprasmi, kas ir pamatu pamats. Tika piedāvāti pedagogiem papildus iepazīties ar vairākām grāmatām, saistošām prezentācijām, mājaslapu atbalstsizcilībai. Svarīgi pēc iespējas agrāk skolēniem mācīt veidot savu tekstu ,par konkrētu tematu, ar savu vēsturi.

Bagātināsimies viens no otra un turpināsim strādāt pie tekstveides un tekstpratības.

Skolas administrācija


Konsultācijas skolotājiem_aprilis.docx
Aprīlis.docx

MARTS 2021

Mat_skol_ semināra programma_21.docx
Semināri martā.docx
Skola 2030 konsultācijas_Marts.docx
Marts.docx

FEBRUĀRIS 2021

1.-4 klašu skolotāju mācīšanās grupu plānojums februārim.docx
Skolotāju māc.grupu planojums 5._12.klašu skolotājiem.docx
Februaris_valodu joma.docx

JANVĀRIS 2021

Skolotāju mācīšanās grupu plānojums janvārim.docx
Online seminārs.docx

DECEMBRIS 2020

Mācīšanās grupu plānojums decembrī.docx

NOVEMBRIS 2020

Mācīšanās grupu darba plānojums novembrī.docx