Labās prakses piemēri 20-21.m.g

Purpiša Valentīna

9G stundas plāns.pptx

Dāvids Babrovskis

datorika7kl.docx
HTML1.pptx

Plotka Vija

krasu_lauva.docx

Lukša Alīna

Stunda_ B2_ 9 G A_ Lukša.docx

Marianna Rukmane

datora_datu_drosiba.pptx
vingrinajums.docx
spele_kartes.docx
datu_datora_drosiba_md.docx
uzdevums.docx
stundas_apraksts_7kl_datorika_Rukmane.docx

D.Strupiša

Stundas plāns pēc 9G (2).docx
Zvaigžņota debess.pdf

Adamoviča Nadežda

Mācību stunda.docx

Bovtramoviča Irēna

Angļu val_ stunda.docx

Marinenko Ludmila

9G_binoma_kvadrats.docx

Bernate Ingrīda

Sporta stunda 7.docx

Borodina-Ignatoviča Margarita

Latvijas vēstures stundas konspekts- LR proklamēšana 1918_gada 18_novembrī_.docx

Milaševiča Kristīna

Dabaszinības konspekts 2021.doc

Lilija Jasinska

ķīmija_ 8_kl_.docx

Tadello Nadežda

kursi stunda N_Tadello (1).docx

Olga Grundane

STUNDAS PLĀNOŠANA_8_KL_OLGA GRUNDANE.docx

Iveta Putāne

Stundas konspekts Iveta Putane.docx

Ilona Solima

Laboratorijas darbs bioloģija.pptx
LabDarbsFiziskasSkolenam.doc
Labas prakses piemers bioloģija 7_kl_.docx

Kirkiļeviča Natālija

Sektora laukums_prez_Kirkileviča.pdf
GOOGLE DOCS__sektora_laukums_Kirkilevica.docx
Stundas plāns pēc 9G_Kirkiļeviča_v2 (1).docx