Pedagogu profesionālā pilnveide

Pedagoga profesionālās pilnveides plāna sastādīšanas procesu ietekmējošie faktori_VVs.pdf
Aicinājums uz dalīšanos pieredzē.pdf
Aicinājums uz dalīšanos pieredzē.docx