Pedagogu profesionālā pilnveide

Pedagoga profesionālās pilnveides plāna sastādīšanas procesu ietekmējošie faktori_VVs.pdf