Skolas darba izvērtēšana

Skolenu viedokli par skolu_2020.pdf
Skolēnu aptauja parar mācību stundām_2020.pdf
Skolotāju aptauja _2020.pdf