Skolas pasākumu plāns

Pasakuma plans_20-21 m.g_2.sem..docx
KVV pasākumu plāns 2020_21.m.g.1.semestrim.docx