Aktivitātes

Veģetatīvā distonija

Seminārs vispārizglītojošo skolu pedagogiem "Lasītprasmes veicināšana kompetenču pieejā, ievērojot izglītojamā attīstības īpatnības".

Seminars_20.04.21.docx

Pavasara nogurums un profesionālā izdegšana

Pavasara nogurums un profesionālā izdegšana- divas tēmas, kuras aktuālas ir ikvienam, īpaši jau mums- pedagogiem attālināto mācību laikā...

13.04.2021 ir iespēja noklausīties jauku lekciju(pat divas daļas) par profesionālo izdegšanu.

Lektore ir Iveta Krūmiņa-sertificēts psihologs - pārraugs, sertificēts mediators,SIA "Latvian Holidays" valdes priekšsēdētāja. Lekcijās parasti stāsta vienkārši, lēni, ar piemēriem un saprotami.

Varbūt kādam šīs lekcijas varētu līdzēt tikt skaidrībā ar sevi, varbūt palīdzēs saprast arī citus...

Uz e-pastu tiks aizsūtīta saite uz lekciju Zoom platformā par izdegšanu.

Lekcijas noris divās daļās:18.00 - 18.40 būs pirmā daļa par izdegšanas sindroma pazīmēm un iemesliem.

10 minūšu pauze18.50 - 19.30 būs otrā daļa - par pašpalīdzības iespējām un profilaksi.

Lūdzu, pieslēdzoties norādiet savu vārdu un uzvārdu.


SARUNU PASĀKUMS "JAUNAIS NORMĀLAIS"

“Mūsu dzīvei vērtību pieškir tas, cik daudz svešu cilvēku savas dzīves laikā mēs esam iepazinuši.’’ /T.Zeldiņš/

27.martā es piedalījos Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajā sarunu pasākumā “Jaunais normālais” Pasākumu vadīja ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns. Sarunās piedalījās arī ģimnāzijas pašpārvaldes skolēni.

Tā laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties sarunu mielastā ar svešinieku, daloties sajūtās un pieredzē, kā viņi izdzīvo, pārdzīvo un piedzīvo šo pandēmijas laiku.

Apguvu interesantu darba metodi, ko izmantošu darbā ar saviem skolotājiem. Svarīgākās atziņa: Cilvēcīgām sarunām ir liela nozīme.

Noslēgumā: man patika tas, ka…

Es priecājos, ka…

Es aizdomājos par….

Attēlos: ekrānšāviņi no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētā sarunu pasākuma “Jaunais normālais”(no O.Kaulēna foto)

Skolas direktore


Valsts ģimnāziju pasākums "Pieredzes skola"

Ideju un domu apmaiņa

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogiem diskusija un saruna ar Sanitu Madalane

‘’Skolotājs = viedokļu līderis, pārmaiņu vadītājs’’ Google meet platformā,26.03.21 plkst.14.30. Saruna par pedagoga rakstura īpašībām un prasmēm. Skolotāji paši apkopoja tās.(skat.foto). Radīt apstākļus sevis izpētei. Katram ir vajadzīgs savs izaugsmes temps un laiks. Katram savs temperaments. Kādas kompetences es un mani skolēni ir pilnveidojuši mācību gada laikā? Kādi ir mani un manu skolēnu personīgie sasniegumi? Ko es varētu darīt savādāk? Dzīvē ir tik lietu, kurās cilvēks var būt veiksmīgs.

Paldies maniem kolēģiem par kopā būšanu!Skolas direktore

Skolotājs ir Personība

Marta sarunu vakars, 24. martā plkst. 19.30. Šajā reizē sarunāsimies ar režisoru, filmas “Dvēseļu putenis” veidotāju Dzintaru Dreibergu. Saruna būs pieejama Ziedoņa klases Facebook lapā. Ja Jums jau ir radušies jautājumi, tad droši tos varat sūtīt mums šeit, e-pastā, vai vietnē Facebook. Sveicināti, skolotāji! “Skolotājs ir Personība” šī gada nākamais sarunu vakars jau rīt, 24. februārī plkst. 17.30. Šajā reizē sarunāsimies ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu. Saruna būs pieejama Ziedoņa klases Facebook lapā. Ja Jums jau ir radušies jautājumi, tad droši tos varat sūtīt mums šeit, e-pastā, vai vietnē Facebook.

Starpnovadu skolu un valsts ģimnāziju metodiskā konference 17.martā “Mūsu spēks ir mūsu skolotāji: attālinātās mācības no izaicinājuma līdz pieredzes stāstam”.

Konferences ievadā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere dalībniekus iepazīstināja ar teiku par Balvu muižas celtniecību un no ziemas miega pamodināja Balvu Lāci, kurš kļuva par konferences moderatoru. Lācis kopā ar skolotājiem zīmēja katrs savu muižas ēku. Dalībniekus sveica Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde un ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Balvu Lācis par spēka vārdiem dāvāja virtuālu medus podu. Konferencē darbs notika sekcijās :Valodu mācību joma , Sociālā un pilsoniskā

mācību joma, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, Dabaszinātņu mācību joma, Matemātikas mācību joma, Veselības drošības, fiziskās aktivitātes un tehnoloģiju mācību joma , Sākumskolas skolotāju mācību joma. Attālinātās mācība sagādājušas jaunu pieredzi un ne vienu vien izaicinājumu skolotājiem, tāpēc darba grupās izskanējušie pieredzes stāsti bija interesanti, noderīgi, izmantojami ikdienas darbā. Es personīgi apmeklēju valodu mācības jomu sekciju. Linos ir tiešsaistes līmlapiņu sienas pakalpojums, ko var izmantot, lai internetā izliktu piezīmes, uzdevumu sarakstus, idejas un fotoattēlus, video, linkus….Labi noder

stundas tēmas aktualizācijai, AS saņemšanai. „Lino” nodrošina reģistrētiem lietotājiem (lino users) vai nereģistrētiem lietotājiem (quests) tīmekļa vietnē uz virtuāla ziņojuma dēļa izvietot līmlapiņas ar informāciju. Ar to un citiem materiāliem es padalīšos ar saviem skolotājiem. Konferences noslēgumā skolotājus iedvesmoja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas katedras lektores, Mg.paed, Mg.phil. Ērikas Lankas radošā domnīca “Skolotāja brīvais laiks kā vērtība: vai tālu līdz pozitīvam tēlam?”. Sirsnīgs paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai par ielūgumu!


Skolas direktore M.Micķeviča

Atbalstoša komunikācija - drošības izjūta

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem nedaudz atslodzei un kopīgām sarunām skolēnu pavasara brīvdienās 18.03 ar prof. Lūciju Rutku notika lekcija ‘’Savstarpēji atbalstoša komunikācija attālinātā mācību procesa laikā.’’ Paldies lektorei Lūcijai un maniem kolēģiem par dalīšanos savās izjūtās. ,…kurš gan no skolotājiem varētu pateikt, ka viņš ir pilnībā izaudzis un ka vairs nekādu jaunu atklāsmju viņam nebūs? Laikam jau neviens. Bet kāpēc es visu laiku gaidu, ka beidzot „izmācīšos, izdarīšu, sakārtošu” un tad dalīšos ar to, kas man ir? Varbūt tas ir jādara tagad, kamēr vēl neesmu īsti „izmācījusies, izaugusi un sakārtojusi”, jo varbūt kādam es esmu vajadzīga tieši tāda – līdz galam neizaugusi, nesakārtota, neizmācījusies, jo viņam vieglāk sekot tam, kurš viņam tuvāks, nevis sēž augstu pie mākoņiem. Tāds pats dzīvs, neideāls cilvēks, kurš nupat vandījies pa dubļiem un vēl drusku vandās, ar savu karmu un saviem risināmajiem jautājumiem. Iespējams, tā vieglāk ir kopā izaugt, kad redzi otru – tādu nepilnīgu, kurš cenšas, dara, mainās, kļūdās un tomēr aug?”

/Ginta Filia Solis/

Skolas direktore M.Micķeviča

Skolēns-vecāki-skolotāji

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā kopīga vakara lekcija un diskusijas: Skolēnu tikumiskā audzināšana: mūsdienu izaicinājumi ,vecāku un skolas sadarbība. Savā skatījumā dalījās Dr.Manuels Fernandezs , LU. Diskusija par tikumiem, vērtībām, attiecībām ,mīlestību, temperamentu un raksturu...Kā šajā laikā viegli un eleganti un ar prieku piemēroties katrai situācijai? Cik svarīgi ir veidot un kopt attiecības? Labā piemēra spēks .Priecāties par labo, bēdāties par ļauno. Kā kopt ieradumus un tos attīstīt? Ieradumi diemžēl neveidojas vienā dienā .Un protams flautas skanējums Manuela izpildījumā. Paldies!


Skolas direktore M.Micķeviča

Starpskolu valodu jomas mācīšanās grupa

18.februārī plkst. 14.30 notika skolu atkalredzēšanās un diskusijas tiešsaistē - Riebiņu vidusskolas un Dagdas vidusskolas VALODU jomas pedagogiem. Dalījamies ar savām idejām “Praktiski padomi un pieredze ikdienas mācību procesā” un uzklausījām kolēģu sagatavotos pieredzes stāstus.

No Riebiņu vidusskolas savā pieredzē dalījās : direktores vietnieks Guntis Tjarvja ,latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Bravacka ,angļu valodas skolotāja Marta Račko ,krievu valodas skolotāja Inna Kabare, angļu un vācu valodas skolotāja Natālija Smukša un direktore Ineta Anspoka .

No Krāslavas Varavīksnes vidusskolas savā pieredzē dalījās direktores vietniece un angļu valodas skolotāja Vija Marhileviča, latviešu valodas skolotājas Irēna Gončarova, Valentīna Purpiša, Rita Černenko , Iveta Putāne. Tikšanās laikā arī nedaudz dalījamies emocijās un sadarbībā ar kolēģiem domājām un meklējām praktiskus risinājumus izaicinājumiem, ar kādiem skolotāji saskaras jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Mūsu kolēģi prezentācijās pieskārās sekojošajiem jautājumiem:

*Kā saplānot tematu? Kādas ir loģiskās temata daļas? Ar ko sākt?

*Kur un kā atrast atbilstošus mācību materiālus (tekstus, video u.c.) skolēniem? Kādi mācību materiāli ir nepieciešami?

*Kādus uzdevumus piedāvāt skolēniem? Kur šos uzdevumus atrast vai izveidot?

*Kā un ko vērtēt tematā? Kam jābūt pārbaudes darbā?

Noslēgumā kolēģi pateicās vies otram par idejām, pieredzi, sadarbību. Mēs visi mācamies, meklējam labākos variantus, pētām, salīdzinām, izstrādājam noteiktus vērtēšanas kritērijus. Bet viennozīmīgi var teikt: skolotāji ir radoši.

Skolas direktore M.Micķeviča


Starptautiskā konference

Konferences pogramma 15_02_2021.pdf
Удаленное обучение и внеклассная работаI.Gončarova.pptx
Veselīgs dzīvesveids_J.Bojarčuka.pptx
Garigums_Borodina.docx
Valodas_V.Purpiša.pptx