Pedagoģiskās sēdes

Pēdsēde Februārī 25.02.2021

Pēdsēde_februaris.docx

Pēdsēde decembrī 02.12.2020

Pēdsēde_decembris (1).docx

STARPNOVADU PEDSĒDE 21.01.2021.

Starpnovadu pēdsēde 21.docx

02. 12. 2020, no plkst.14.15 (pieslēgšanās) , pēdsēde 14.30

Neveiksmes neeksistē. Ir tikai pieredze no kuras var mācīties.

Tēma: Sadarbība starp mācību priekšmetu skolotājiem, īstenojot caurviju prasmes (pašvadīto mācīšanos, PM ) un pilnveidojot formatīvās vērtēšanas principus.

Gaita: Pieslēdzas pedagogi caur Google meet.