UZŅEMŠANA 2021./2022.m.g.

PIRMO REIZI PIRMAJĀ KLASĒ! KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA AICINA

Neskatoties uz to, ka pagājušais gads bija ļoti sarežģīts, tas nenozīmē, ka ir jāzaudē optimisms un ticība labākai nākotnei. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas saime ir pārliecināta, ka visiem apnikušais koronavīruss noteikti tiks uzvarēts līdz 1. septembrim, un izsludina uzņemšanu pirmajās klasēs. Pašlaik visur ir daudz jauninājumu – arī Varavīksnes vidusskolā būs divas pirmās klases, kurās tiks īstenotas dažādas izglītības programmas: vienā klasē mācības tiks organizētas latviešu valodā, otrajā – saskaņā ar pamatizglītības mazākumtautību programmu (bilingvāli).

Zinību pasauli pirmklasniekiem atklās pieredzējuši Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi. Iepriekšējos gados skola vienmēr aicināja vecākus uz tikšanos, kad varēja uzdot visus interesējošos jautājumus skolotājiem, bet šogad tas nav iespējams. Tāpēc piedāvājam „KV” lasītājiem iepazīties ar nākamo pirmklasnieku skolotājām.

Daina Strupiša (skolotāja klasē, kurā tiks īstenota pamatizglītības mazākumtautību programma (bilingvāli)): ieguva Liepājas pedagoģiskā institūta diplomu 1982. gadā, specialitāte – sākumskolas skolotāja, diplomdarbs bija veltīts Krāslavas ievērojamākajām vietām un kultūras pieminekļiem, un skolotāja Daina uzskata, ka ir ļoti svarīgi stāstīt bērniem par šīm tēmām jau skolas gaitu sākumā.

Dainas Strupišas pedagoģiskā darba stāžs - 35 gadi, un viņa jau ļoti labi iemācījās saprast bērnu vajadzības, iesaistīt izglītības procesā skolēnu vecākus, kā arī prot veiksmīgi pārvarēt visas skolotāju nemierīgās dzīves likstas. Skolotāja Daina apzinās, ka mūsdienu skolotāja pienākums - pārzināt visas jaunākās metodes un tendences izglītībā, tāpēc nepārtraukti mācās un apmeklē kursus, kas ir saistīti ar digitālajām tehnoloģijām un datorprasmēm. Šīs zināšanas viņa veiksmīgi izmanto savās stundās, kas ir atraktīvas, mūsdienīgas un efektīvas.

Dainas Strupišas audzēkņi ieguva godalgotas vietas matemātikas olimpiādēs, starptautiskajā konkursā „Ķengurs”, kā arī spēlē „MATH99”. Skolotāja Daina uzskata, ka viņas galvenais uzdevums - motivēt skolēnus apzināties savu „es”, mācīt mācīties, noteikt savus mērķus un droši virzīties uz to īstenošanu, apzinoties savu unikalitāti un neatkārtojamību.

Savu topošo skolēnu vecākiem Daina Strupiša novēlēja: „Cienījamie vecāki, jūsu bērns dodas brīnumainā ceļojumā pa zināšanu viļņiem, kurā viņu ar nepacietību gaida jauni uzticami draugi, kur ir daudz pārsteidzošu atklājumu un iespēju. Es jums apsolu veicināt ikviena mazuļa tieksmi uz zināšanām, palīdzēt viņam apgūt dažādas zinību jomas un izaudzināt par labsirdīgu, drosmīgu un godīgu cilvēku. Lai vecāku pienākumi sagādā jums tikai prieku, lai jūsu bērni katru dienu iepriecina jūs ar panākumiem un savām mazajām uzvarām skolas ikdienā.”

Aicinājums topošajiem pirmklasniekiem: „Mīļie bērni, drīz jums sāksies jauns dzīves posms - izzināšanas periods. Skola kļūs par jūsu otrajām mājām, jo tieši šeit jūs sagaida daudz interesantu un pārsteidzošu lietu. Lai skolotāji un vecāki varētu lepoties ar saviem bērniem, jums ir jābūt paklausīgiem un uzcītīgiem skolēniem. Es noteikti palīdzēšu jums visiem sasniegt tikai vislabākos rezultātus.”

Nadežda Adamoviča (skolotāja klasē ar latviešu mācību valodu): absolvēja Rēzeknes augstskolu, specialitāte – sākumskolas skolotāja, otrā specialitāte – tautas deju kolektīva vadītāja, diplomdarbs bija saistīts ar tēmas „Latvijas kultūrvēsturiskie novadi” izpēti dabaszinību stundās 3. klasē. Pedagoģiskā darba stāžs - 11 gadu. Šajā laikā tautas deju kolektīvi, ko vadīja Nadežda, vairākkārt ieguva pirmās un otrās pakāpes diplomus, kā arī rotāja ar saviem priekšnesumiem dažādus svētkus, festivālus, skolas un pilsētas pasākumus.

Papildizglītība: kursi par tādām tēmām kā starpdisciplināra pieeja mācību procesā, pedagoģiskā procesa īstenošana sākumskolā atbilstoši kompetenču pieejai, individuālā izglītības procesa organizēšana un vadīšana izglītojamajiem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Topošā Nadeždas klase atšķirsies no pārējām ar to, ka tur noteikti būs deju kolektīvs, kas nodrošinās skolēniem iespēju iemācīties strādāt radoši un sadarboties, attīstīt savas fiziskās prasmes, iepazīt deju pasauli, pārvarēt stresu un gūt prieku klases kopīgo aktivitāšu laikā. Par savām stiprajām pusēm topošās pirmās klases audzinātāja uzskata labu humora izjūtu, enerģiskumu, elastīgumu un optimismu.

Savas nākamās audzināmās klases skolēnu vecākiem Nadežda novēlēja: „Mūsu skola lepojas ar savu mācību vidi, daudzveidīgu un mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, kas aktīvi tiek izmantots gan stundu laikā, gan ārpusklases darbā. Jūsu bērns Krāslavas Varavīksnes vidusskolā būs motivēts un iedvesmots mācīties, vienmēr tiks saklausīts, sadzirdēts un saprasts. Protams, skolas gaitu sākumā bez problēmām neiztikt. Tāpēc mūsu mācību iestāde piedāvā adaptācijas periodu mācību gada sākumā, bet pārvarēt dažādas grūtības bērnam palīdzēs klases audzinātāja un atbalsta komanda.

Daži vārdi topošajiem pirmklasniekiem: „Sveiks, pirmklasniek! Es gribētu, lai šo jauno skolas posmu savā dzīvē tu vienmēr atcerētos ar prieku. Ar nepacietību gaidu tevi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Aiz loga ir februāris, un tas nozīmē, ka tuvojas pavasaris, tad pienāks vasara un... būs 1. septembris. Izdarīt izvēli vienmēr ir grūti. Taču vecāku izvēle noteikti būs apzināta un pareiza. Jo ir tik svarīgi sūtīt savu atvasīti tieši tajā skolā, kur viņu gaida visvairāk. Uz tikšanos Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Andrejs Jakubovskis, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājs