Pagarinātās dienas grupas darbība

Pagarinātā diena skolā tiek organizēta sākumskolas skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 4. klasē. Pagarinātās dienas grupas vada klases audzinātāji, kas plāno aktivitātes, kas paredzētas īstenot pagarinātās grupas skolēniem.

Pagarinātā diena skolēniem tiek plānota kā jēgpilna laika pavadīšana, kur tiek sabalansēts atpūtas laiks ar laiku, kurā skolēni pilda mājas darbus, padziļināti iepazīstas ar noteiktiem tematiem, kas ietverti dažādu mācību priekšmetu saturā, spēlē attīstošās spēles, kā arī piedalās daudzās citās interesantās aktivitātēs.

Darba grafiks

Nodarbibu saraksts pag_d_gr_.docx