Mācību priekšmetu un stundu plāni

KVV speciālas pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmet un stundu plāns

KVV pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmet un stundu plāns

KVV pamatizgl. matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena mazakumtautību programmas mācību priekšmeta stundu plāns

KVV pamatizgl. izglitības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

KVV pamatizgl. programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

KVV pamatizgl. matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena programmas mācību priekšmeta stundu plāns