Pārskats par KVV darbu 2021./22.m.g. 1.semestrī

2021-2022.pdf