Pedagoģiskās sēdes

Pedagoģiskās padomes sēdes 2021./22.m.g