ProjektS sAM: 8.3.2

Atskaite_Inovatīva_interešu_izglītības_programma.docx
Atskaite_Robotikas _nodarbības.docx
Atskaite_matem.docx