Skola skaitļos

Statistika


Skolotāji - 48

Skolēni

1.-6. klasēs - 166

7.-9.klasēs - 122

10.-12.klasēs - 72

Kopā skolā bērnu - 360