Palīgs skolēnam un skolotājam

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra metodiskais materiāls “Bioloģiskās daudzveidības datubāžu izmantošana skolēnu pētnieciskajos darbos“. Izstrādāts Latvijas vides aizsardzības finansētā projekta “Pasaules ap mums” (Reģ. Nr. 1-08/91/2022) ietvaros. Papildmateriāls “Par projekta lietotņu izmantošanu mobilajā tālrunī 

Metodology Fin 2.pdf
iNaturalist and PlutoF Go_LV.pdf
Lecture 1 Programs No Comments.pptx
Lecture 2 Spring No Comments.pptx
Lecture 3 iNaturalist No Comments.pptx
Lecture 4 Summer and Autumn No Comments.pptx
Inform Bulletin 1_LV (1).pdf