Marija Micķeviča

Skolas direktore


Vija Marhileviča

Direktores vietniece izglītības jomā

Ilona Kozačuka

Direktores vietnece

izglītības jomā

Jeva Bojarčuka

Direktores vietniece

audzināšanas jomā

Irēna Gončarova

Direktores vietniece

audzināšanas jomā