Marija Micķeviča

Skolas direktore


Vija Marhileviča

Direktores vietniece

 izglītības jomā

Ilona Kozačuka

Direktores vietnece

izglītības jomā

Irēna Gončarova 

Direktores vietniece 

audzināšanas jomā