Aktuāla informācija

Valodu dienas 2020

Valodu dienas mūsu skolā šogad norisinājās no 21. līdz 30. septembrim. Šajā laika posmā tika svinēta Eiropas valodu diena un rudens saulgriežu svētki – Miķeļdiena. Septembris ir arī Jāņa Raiņa un Dzejas dienu mēnesis, un šogad ir divkārša jubileja – aprit 155 gadi kopš izcilā latviešu dzejnieka dzimšanas un 30 gadi kopš pirmā Dzejas dienu almanaha iznākšanas. Valodu kamolītis, dzejoļi par rudeni, Zeltmatīte un trīs lāči, dzīvnieku pasaule, Lielā pasaules stunda, Raiņa un Aspazijas mīlas stāsts, Valodu guru, letterings – piedāvāto aktivitāšu klāsts bija daudzveidīgs, un tajā katrs varēja atrast sev piemērotu iespēju radoši izpausties.

Valodu dienu laikā 1. a un 1.b klases skolēni mācījās krāsu nosaukumus trīs valodās. Viņi iemācījās arī pastāstīt par dažādu dārzeņu un augļu formu un krāsu. 2.a klases skolēni sagatavoja pasakas “Sarkangalvīte” priekšnesumu, kurā pasakas varoņi runāja trīs valodās. 2.b klases skolēni darbojās ar rudens veltēm. Latviešu valodas stundās katrs strādāja ar savu zīmējumu un palīdzēja to darīt tiem, kuriem veicas grūtāk. Skolēni atcerējās dārzeņu, augļu un ogu nosaukumus, mācījās tos skaisti un pareizi uzrakstīt, minēja mīklas, zīmēja, veidoja aplikācijas. Noslēgumā no individuālajiem darbiem tapa viens skaists kopīgs albums.

3.a klases skolēniem glīti un precīzi bija jānoraksta kāds poētisks darbs par rudeni, kā arī jānoformē šis darbs atbilstoši saturam. Dzimtās valodas stundās skolēni mācījās rakstīt domrakstu, mūzikas stundās - dziedāja dziesmas par Miķeļdienu un rudeni, bet vizuālās mākslas un mājturības stundās zīmēja, veidoja Miķelīti, kā arī rudens ražu - ābolus, burkānus, ķirbjus.

3.a klase piedalījās arī Latviešu valodas aģentūras piedāvātajā spēļu konkursā „Zeltmatīte un trīs lāči”. Visi Latvijas skolēni, kas piedalījās šajā konkursā, bija tik centīgi, tik gudri, tik vērīgi, ka trīs lāči pirms došanās ziemas miegā nolēma katrs pasniegt 10 dāvanas! Tātad kopā – 30 dāvanas septembra konkursa “Zeltmatīte un trīs lāči” dalībniekiem! Un mums ir liels prieks, ka 3.a klases bērni ir labākie no labākajiem, veiksmīgākie no veiksmīgākajiem, jo viņi arī saņēma lāču dāvanu. Apsveicam!!!

3.b klases skolēni strādāja ar latviešu tautasdziesmām par rudeni- izteiksmīgi lasīja, pārrunāja to ilustrāciju detaļas, centās glīti uzrakstīt tās un arī veidoja vienu kopīgu albumu.

4.a klasē darbs bija saistīts ar LVA aktivitāti. Visu nedēļu skolēni darbojās ar pasaku ,,Zeltmatīte un trīs lāči" - lasīja pasaku, kārtoja pasakas ilustrācijas pēc satura, pasaku atstāstīja, veica dažādus citus uzdevumus darba lapās. Ar pasaku skolēni strādāja arī mājās. Bērni ierosināja katru darbību novērtēt ar punktiem, un beigās katrs varēja saņemt atzīmi par savu ieguldīto darbu pēc spējām . Darbs ritēja, jo ieinteresēti bija visi.

5.-9. klases skolēni piedalījās KNCB organizētajā konkursā “Valodu kamolītis”. Eiropas valodu dienai veltītajā pasākumā mūsu skola saņēma pateicību par aktīvu līdzdalību. Visaktīvākās bija 6.b, 5.ab, 7.c klase.

5.a klase lasīja Raiņa dzejoļus bērniem, izvēlējās vienu , norakstīja un noformēja. Visi strādāja čakli. Īpaši uzmanīgi rakstītāji ir Anastasija Čubreviča, Jekaterina Čubreviča, Rada Čubreviča, Aleksandrs Čubrevičs, Iļja Samuls.

5.b klases skolēni iesaistījās E-Twinning projekta Eiropas valodu dienai veltītajā aktivitātē – noformēja atklātnes ar Latvijas simboliku.

6.a klase rakstīja un noformēja latviešu tautasdziesmas par rudeni, kā arī lasīja dzejoļus par rudeni angļu valodā un atdzejoja tos. Un vēl tika sacerēti sinkveini par sēnēm. Darbā iesaistījās visi. Īpaša atzinība Arīnai Dembovskai, Arinei Hološinai, Sjuzannai Križanovskai, Lindai Kurcaltei, Milanai Latkovskai, Valērijai Morehai, Nikai Nipānei, Sņežanai Oļehnovičai, Aleksam Pavlenokam, Viktorijai Ūdrei, Jelizavetai Zujevai.

6.b klases skolēni sacerēja humoristiskus dzejoļus “limerick” stilā.

7.c klasē skolēni arī strādāja ar pasaku ,,Zeltmatīte un trīs lāči " - lasīja, klausījās, veidoja saīsinātu atstāstījumu, zīmēja pasakai savas ilustrācijas un veidoja izstādi klasē.

8.a klasē notika latviešu valodas, bioloģijas, vizuālās mākslas skolotāju un skolēnu cieša sadarbība. Lai attīstītu publiskās runas, prezentācijas praktiskās iemaņas, skolēni veica individuālus radošus darbus par daudzveidīgo dzīvnieku pasauli. Vizuālās mākslas stundā viņi noformēja daiļdarbu citātus, izmantojot dažādus letteringa stilus. 8.a klases skolēni bija aktīvākie skolas konkursa “Mani vasaras mirkļi kopā ar grāmatu” dalībnieki.

8.b klases skolēni iesaistījās Roberta Berna dzejai veltītajā Poētiskajā maratonā – lasīja dzejoļus krievu un angļu valodā, iepazinās ar dzejnieka biogrāfiju, noskatījās klipus un fragmentus no filmām, kur skan mūsdienīgas dziesmas ar dzejnieka vārdiem.

9.a klasē darbs ir pašā sākumā – tiek veidots video, kas palīdzēs skolēniem gatavoties CE mutvārdu daļai.

9.b klasē norisinājās tulkotāju konkurss “Valodu guru”. Skolēni iejutās tulkotāja lomā un parādīja savas prasmes rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā, secinot, ka tulkošanas darbs nav viegls un vienkāršs. Labākie tulkotāji ir K.Čursina, D.Pantelejenko, N.Troščenko,

9.c klase pārbaudīja savas spējas latviešu gramatikas praktiskajā pielietošanā. Visaugstākais rezultāts ir Santim Rabatjago.

Vidusskolēni apsprieda jautājumu par to, cik svarīgi ir zināt valodas, kā tās labāk apgūt un kādas aplikācijas to apguvei viņi izmanto. Skolēni atbildēja uz intelektuālās viktorīnas “How much do you know about Europe?” jautājumiem par Eiropas valodām, ģeogrāfiju, valūtu.

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisinās akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Valodu dienu 2020 ietvaros Pasaules stunda notika arī mūsu skolā. Latviešu valodas stundā 11.b klase iepazinās ar Arundhati Rojas dzejoli, kas mudināja aizdomāties, kāda ir pasaule pirms un pēc COVID -19. Skolēni mēģināja iztēloties jauno pasauli, ‘’salikt’’ mazu somu, kurā ieliktu pašu pašu svarīgāko un nepieciešamāko, kas ikvienam noderētu tur – jaunajā pasaulē: brīvība, uzticība, zināšanas, ģimene, sapratne, godīgums, māka pieņemt sevi un citus tādus, kādi ir, mīlestība, spēja interesēties, tolerance, racionalitāte, prasme komunicēt, dzīvesprieks, izpalīdzība. Beigās secināja, ka pasaulē valda paradokss: visi zina, kā jādara, lai būtu labi, un tajā pašā laikā rīkojas pretēji, neloģiski, absurdi: piesārņo ūdeņus un gaisu, nelietderīgi izmanto dabas resursus, ražo nevajadzīgas, kaitīgas un bīstamas lietas. Varbūt COVIDS -19 ir signāls tam, ka laiks apstāties?! Svešvalodas stundā darbs bija saistīts ar šo pašu dzejoli: dažādi uzdevumi, leksikas krājuma bagātināšana, sava viedokļa izteikšana un pamatošana - tikai angļu valodā! Tas nebija viegli, jo, apspriežot dzejoli, vispirms uzvirmoja emocijas, bet vēlāk - doma par pareizajām galotnēm un stila niansēm.

12.a klase baudīja Lindas Oltes filmu “Jānis. Elza. Mīlas grāmata” un veica testu skatīšanās laikā. Uzmanīgākie skatītāji ir Vladislavs Dilba, Evelīna Hodorenoka, Ustins Jeršovs, Dana Korjakina, Viktorija Petrovska, Alise Rusecka, Aleksis Voicehovičs.

Skolas bibliotēkā bija piedāvātas divas izstādes - Eiropas valodu dienai veltītā tematiskā izstāde un tematiskā izstāde “Rainim – 155”.

Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas organizēja un iesaistījās Valodu dienu 2020 pasākumos. Valodu skolotāji iesaistīja savus audzēkņus mūsdienīgās aktivitātēs, lai valodu apguve kļūtu par aizraujošu ikdienas procesu. Paldies citu jomu skolotājiem par sadarbību un atbalstu! Atcerēsimies Jāņa Klīdzēja vārdus: “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

Informāciju apkopoja Valentīna Purpiša.


PALDIES!

1. Krāslavas novada dome un Krāslavas novada Izglītības pārvalde

2. RH Būve, personīgi Ruslans Homutiņins un Vika Homutinina

3. BTA Daugavpils klientu apkalpošanas centrs, vadītāja Olga Dargele

4. Oksana Šahirova

5. Žanna Račicka

6. Larisa Kuzmina

7. Dina Survilo

8. Svetlana Stefanoviča

9. Inga Tereško

10. Irina Solovjova

11. Natālija Dalecka

12. Karīna Soboļeva

13. Jekaterina Semjonova

14. Ilona Kozačuka

15. Sandra un Ivars Geibas

16. Elvīra Škutāne

17. Lolita Dregete

18. Anastasija no studija SUN TIME

19.Jeļena Maldovska

20. Aleksandrs Karols

21.Aleksandrs Milašs

22.Olga Ozerska

23. Larisa Bartule

24. Nadežda Tadello

25. Natālija un Aleksejs Homutinini

26.Anita Juhna

27.Nina Bidzāne

28. „Ziedu tornis”

29. Skolas vēstures un sociālo zinību komisija

30. Skolas administrācija

Skolotāj, mūsu skolotāj!

Uz mazu brīdi šodien stāj! Gribam Tev PALDIES teikt…

Vai tikai man liekas, ka pulksteņa rādītāji ciparnīcā virzās par ātru, vai arī jums šķiet, ka viss notiek pārāk strauji? Vēl tikko bija pirmā skolas diena, bet nu jau kalendārs rāda oktobri. Samteņu dobe manas skolas priekšā rudens lietos sāk zaudēt savu krāšņumu, zālājs no rītiem kļūst sudrabaini balts, bet rokas sāk meklēt cimdus vai siltas kabatas.

Zinātnieks Alberts Einšteins ir teicis, ka „pasaule, kuru esam radījuši, ir mūsu domāšanas rezultāts. Mēs nevaram izmainīt pasauli nemainot mūsu domāšanu.” Laikā, kad ir atkal ienākušies kastaņu augļi, mēs tiekamies pedagogu skaistākajos svētkos, Pasaules skolotāju dienā, lai veltītu laiku jaukām atmiņām par sasniegto, pārdomām par vēl gaidāmo – dažreiz pat nezināmo, jo amerikāņu mākslinieks un kino režisors ir teicis, ka “laiks vieš pārmaiņas, taču patiesībā pārmaiņas jāievieš tev pašam”.

Paldies ikvienam manam kolēģim par tik neatsveramo darbu, kura augļi nereti tiek plūkti pēc ilgstoša laika un neatlaidīgi pārvarētiem grūtību posmiem. Mūsu darbs prasa ne tikai rūpes, iedvesmu, milzīgu atbildību, bet arī draudzību un sadarbību, jo mūžam vērtīgais izglītības ceļš ejams kopā – pedagogiem, audzēkņiem, vecākiem, skolas tehniskajam personālam, pašvaldībai ,proti ,visiem izglītības procesā iesaistītajiem, kas ik dienu mēro to pašu ceļu, blakus vai tuvumā ejot.

Paldies mūsu skolas tehniskie darbinieki, ka Jūs mums veidojiet ērtu, tīru skolas fizisko vidi.

Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā katrs skolotājs un katrs tehniskais darbinieks piedalījās loterijā un saņēma patīkamu mūsu sponsoru sarūpētu dāvanu! Sponsoriem paldies!

Jūsu skolas direktore Marija Micķeviča


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Skolotāju diena 2020

Valentīna Oktobra sākumā, kad daba glezno bildes ar bezgalīgu skaistumu, tiek ieskandināti mūsu profesionālie svētki. Skolotāju dienai veltītais pasākums sākās ar vokālā ansambļa “Skolas kvartāls” dziesmu “Rudens nejautās, tas vienkārši nāks”. Muzikālo dāvanu saviem skolotājiem sagatavoja arī 11.b klases skolniece Alīna Valtere, un jautrā dziesma franču valodā radīja neatkārtojamu svētku gaisotni. Paldies mūzikas skolotājai R.Andrejevai par skanīgām meiteņu balsīm!

Skolotāju dienā sumina skolotājus un pateicas par viņu paveikto darbu. Arī šogad skolas direktores vietniece V.Marhiļeviča pasniedza 14 skolas darbiniekiem Izglītības un zinātnes ministrijas, Krāslavas novada domes un Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus.

Tad skolotāji noskatījās dokumentālo raidījumu ar nosaukumu: “Stāsts vienā kadrā-skolotāji.” Raidījuma idejas autore ir skolotāja M.Borodina- Ignatoviča, idejas īstenotāji – viņas audzināmās 11.a klases skolēni un filmas galvenie varoņi – viņas skolotāji.Tieši trīs paaudžu sadarbība ir šī kopīgā darba pamatvērtība. Mēs kavējāmies atmiņās kopā ar bijušajiem skolas pedagogiem, tāpēc milzīgu paldies sakām Viktorijai Cimmermanei, Klarai Sakovičai, Tatjanai Vagalei, Aleksandram Smirnovam un Svetlanai Smirnovai, Tatjanai Markušonokai.

Un tad nāca kārta visjautrākajai pasākuma daļai – loterijai. Pateicoties skolas menedžerei A.Semjonovai un mūsu skolas absolventiem un atbalstītājiem, tika sarūpētas 85 dāvanas visiem skolas darbiniekiem. Kancelejas preces, kalendāri, rokdarbi, pavasara ziedu sīpoli, saldumi, dāvanu kartes – tas viss, bez šaubām, uzlaboja noskaņojumu. Mēs esam pateicīgi jums, mūsu bijušie audzēkņi, par to, ka svētku dienā varējām sajust jūsu rūpes un uzmanību, jūsu siltumu un cieņu. Paldies!

Pasākuma nobeigumā ar pateicību A.Semjonovai noskatījāmies viņas radīto dāvanu – skaistu mirkļu virkni no mūsu skolas ikdienas. Un vēlreiz gribas pateikt milzīgu paldies visiem, kas uzdāvināja mums tik brīnišķīgus svētkus. Veselību un možu garu visai skolas saimei!

Valentīna Purpiša

Mīļi sveicieni skolotājiem!

Sveicam un lepojamies.docx

Sveicam un lepojamies!

Sagaidot Starptautisko skolotāju dienu – 2020!

Aiz loga ir oktobris, rudens šarmantā un mazliet nostalģiskā atmosfēra virmo gaisā un vilina mūs pieskarties pagātnei, izstaigāt atmiņu takas. Šajā laikā pasaule svin Starptautisko skolotāju dienu!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klases jaunieši projekta nedēļas laikā aktīvi un radoši darbojās. Galvenais mērķis – cieša sadarbība grupās, komunikācija un digitālo prasmju pilnveidošana. Rezultātā tapa neliels dokumentāls raidījums ar nosaukumu: “Stāsts vienā kadrā-skolotāji.”

Mēs runāsim par cilvēkiem, kuri savas dzīves laikā mācījās un pilnveidojās paši, lai pēc tam savas zināšanas un gudrību nodotu nākamajām paaudzēm. Tieši skolotāji ir tie, kuri prot iedvesmot, spēj uzdāvināt bērniem spārnus, lai viņi varētu lidot un sasniegt savas dzīves visaugstākās virsotnes.

Paldies par sadarbību un atbalstu izcilajiem pedagogiem – Viktorijai Cimmermanei, Klarai Sakovičai, Tatjanai Vagalei, Aleksandram Smirnovam un Svetlanai Smirnovai, Tatjanai Markušonokai.

Sveiciens svētkos, mīļie skolotāji! Lai mums visiem ir pozitīvs noskaņojums gan svētkos, gan ikdienā!

Lai patīkama skatīšanās!

11.a klases audzinātāja Margarita Borodina- Ignatoviča

Miķeļi Varavīksnes vidusskolā

28. un 29. septembrī Varavīksnes vidusskolas aktu zālē lielā starpbrīža laikā pulcējās 1.-4. kl. skolēni, lai iemācītos vienu Miķeļdienas dziesmu un rotaļu, kā arī saņemtu pateicības vēstuli un pārsteiguma dāvanu no Miķeļa, jo strādāts bija daudz: zīmēts, līmēts, krāsots, veidots, minēts, mācīts, un ikviens ir pelnījis atzinību par paveikto -gan skolēni, gan skolotāji.

Īpašu paldies sakām mūzikas skolotājai Ritai Andrejevai un viņas audzēkņiem no 5.a klases par sagatavoto priekšnesumu.

Irēna Gončarova, direktores vietniece audzināšanas jomā


Carousel imageCarousel imageCarousel image

AFS programma Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

AFS Starpkultūru programma ir starptautiska, brīvprātīgo, nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt spējas, sapratni un zināšanas, kas nepieciešamas, lai veidotu taisnīgāku un mierpilnāku pasauli.

Kā radās? AFS starpkultūru programmas (agrāk pazīstamas kā American Field Service) ir dzimušas vairāk nekā pirms 100 gadiem. AFS dibināja brīvprātīgie ātrās palīdzības šoferi, kuri izdzīvoja pēc I un II pasaules kara. Viņi uzskatīja jau tad un kā turpina šodien uzskatīt AFS, ka taisnīgākas un mierīgākas pasaules veidošana sākas, kad cilvēki no dažādām valstīm un kultūrām satiekas, kopā mācās un mēģina saprast viens otru. Gadu gaitā AFS no kara laika humānās palīdzības organizācijas kļuva par vadošo starpkultūru apmaiņas un izglītības organizāciju visā pasaulē. AFS Latvija tika dibināta 1991. gadā un goda patronese šai izglītības programmai ir Vaira Vīķe Freiberga. Latvijā to vada nacionālā direktore Ineta Leikuma. 27.septembrī uz apmācībām ar AFS koordinatori Inetu Vaivodi tikās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas topošās uzņemošās ģimenes : Ņeverovsku ģimene no Kalniešu pagasta un Kovaļovu ģimene no Krāslavas. Bija iespēja iepazīties ar izveidoto skolas AFS muzeju. Ar 29.septembri šīs ģimenes uzņems skolnieces no Vācijas. Šo programmu skolā vada angļu valodas skolotāja Jeļena Kļimova. Skola programmā darbojas kopš 1995.gada. Pa šiem gadiem skola ir uzņēmusi 53 viesskolēnus no visas pasaules(AUSTRĀLIJAS ,ASV,ITĀLIJAS,TAIZEMES,ARGENTĪNAS,ŠVEICES,VĀCIJAS un ttl.).Labs palīgs un atbalsts ir Natālija Zdanovska, kura arī katru gadu savā ģimenē uzņem kādu viesskolēnu. Viss skolas pedagoģiskais personāls iesaistās skolnieču apmācībā.

Kāds ir viesskolēns ? 15 – 18 gadus vecs, ļoti pieaudzis un tomēr vēl ne līdz galam stabils, ar zināmu dzīves pieredzi un dzīves vērtībām, ar saviem ieradumiem un pieņemtām tradīcijām, ar pieņemtām vērtībām par ģimeni, ar jaunības maksimālismu un sapņiem par pasauli.

Apmācībās bija svarīgi uzzināt kā sadzīvot ģimenei ,skolotājiem ar citas kultūras nesēju. Lai sadzīvotu vienmēr ir vajadzīgi divi. Mēs taču zinām, ka sadzīvot nozīmē: papūlēties saprast otru, stāstīt par sevi tā, lai tiktu saprasts, neiestigt sīkumos, lai nezaudētu būtisko, piedot sev un citiem, lai neuzkrājas “sāpe”, ar smaidu atskatīties uz grūtībām, ar prieku pieņemt pārmaiņas sevī un citos. Ģimenes varēja uzdot jautājumus par administratīvajiem un ikdienas jautājumiem. Kopā mācīsimies, lai izzinātu sevi, pilnveidotu komunikācijas iemaņas, izprastu kopīgo un atšķirīgo, rūpētos par citiem, uztvertu problēmas kā jaunas iespējas. Lai izdodas visiem mums gūt pasaulīgu pieredzi! Nav viegli ,bet mācīsimies.

Apmācības apmeklēja arī šo rindu autore - skolas direktore Marija Micķeviča


Sporta diena – skolotāji, skolēni un viņu vecāki atbalsta un popularizē aktīvu dzīvesveidu

Sporta diena – skolotāji, skolēni un viņu vecāki atbalsta un popularizē aktīvu dzīvesveidu

Septembris ir ievērojams ne tikai ar to, ka sākas mācības skolā, bet arī ar to, ka aktīvi tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi. 18. septembrī Varavīksnes vidusskolā norisinājās Sporta diena 1.-6. klasei. Svinīgais atklāšanas pasākums notika laukumā pie skolas. Dalībniekus uzrunāja sporta skolotāja Ingrīda Bernāte, skolas direktore Marija Micķeviča, skolas vecāku komitejas priekšsēdētāja Ilona Berga, kas novēlēja bērniem labu veiksmi, gara možumu un labu garastāvokli. 11. a klases skolnieces un deju skolotāja Nadežda Adamoviča iesaistīja Sporta dienas dalībniekus aizraujošos iesildīšanās vingrinājumos, 3.-4. kl. ansamblis Nadeždas Tadello vadībā uzmundrināja skolēnus ar jautru dziesmu „Sveiks, lai dzīvo!”, 7. klašu ansamblis „Smile” Ritas Andrejevas vadībā nodrošināja visiem pozitīvu noskaņojumu. Pirms jautrajām stafetēm tika organizēta sasaukšanās. Katra klase bija sagatavojusi savas komandas nosaukumu un devīzi.

1. a „Jautrie sportisti” (Tu vari, ja tu dari!)

1.b „Cāļi” (Esam mazi, svarīgi un uz sportu sparīgi!)

2.a „Zvaigznes” (Sports ir prieks, veselība un spēks!)

2.b „Malači” (Kas mēs esam? Komanda. Ko mēs gribam? Uzvaru)

3.a „Saules stariņi” (Es esmu saules stariņš, reti, reti mākonīts.)

3.b „Dinamīts” (Lecam pa vecam, lecam pa jaunam!)

4.a „Bulta” (Un tikai kopā mēs varam visu!)

5.a „Brīvais vējš” (Esam sportiski un droši, jo esam veseli un moži!)

5.b „Vētra” (Uz priekšu ar prieku!)

6.a „Lodes” (Lodes lido mērķī!)

6.b „Nepārspējamie” (Tikai kopā mēs varam visu!)

Skolotāju komanda „Gudrīši” (Dzīve ir kustība, kustība ir dzīve!)

Skolas stadions Sporta dienā tika sadalīts 3 sektoros, kur tika izvietotas 3 stacijas. Pirmā – „Futbola atrakcijas”, kur skolēni varēja izmēģināt savus spēkus futbola aktivitātēs. 2. stacijā („Joku spēles”) un 3. stacijā („Jautrās stafetes”) skolēni sacentās veiklībā un ātrumā, precizitātē un spējā strādāt komandā. Aktivitāšu starplaikos bērniem tika nodrošināta iespēja padejot un nofotografēties. Laika apstākļi Sporta dienas dalībniekus nelutināja, taču tas tikai stiprināja viņu sportisko garu. Paldies viņiem par to! Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma balvas un diplomus dažādās nominācijās, bet par aktīvāko klases audzinātāju tika atzīta Kristīna Milaševiča (5.a).

Liels paldies klašu audzinātājiem un vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus Sporta dienā. Pateicamies par šo sporta svētku rīkošanu skolas administrācijai, sporta, mūzikas un deju skolotājiem, kā arī klubam „Poseidon Krāslava” un personīgi Sergejam Jančevskim, Ilonai un Eduardam Bergiem. Pasākumu finansiāli atbalstīja klubs „Poseidon Krāslava” un Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komiteja (izpilddirektore Sandra Molotoka). Ceram, ka šis pasākums kļūs par labu tradīciju, kas apliecinās skolotāju, skolēnu un viņu vecāku sadarbību.

Ingrīda Bernāte, sporta skolotāja


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji gatavi uzsākt jauno 2020./2021.m.g.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Aizraujošas stundas 2.a klasē

17. septembrī dabaszinību un mājturības stundas 2.a klasē tika organizētas Robežnieku pagasta z/s „Akati”. Skolēniem bija nodrošināta brīnišķīga iespēja - vērot Latvijas dabai neraksturīgus dzīvniekus: strausus, alpakas, ēzeļus, pāvus. Viesmīlīgs saimnieks aizraujoši stāstīja par šo dzīvnieku dzīvesveidu un par viņu pielāgošanos mūsu klimata apstākļiem. Otrklasnieki novēroja un baroja ar dārzeņiem dažādus mājdzīvniekus. Pēc tam bērni paši gatavoja sev ēdienu uz ugunskura. Protams, ar vecāku palīdzību. Sirsnīga pateicība 2. a klases audzēkņu vecākiem par brauciena organizēšanu.

Olga Dalecka, 2. a klases audzinātāja

konkurss noslēdzies!

Konkurss par gaumīgāko, radošāko, oriģinālāko, kompetenču pieejas mācību saturam atbilstošāko noformējumu klašu noformējumu ir noslēdzies !

Paldies visiem klašu audzinātājiem!

Lūk, mūsu nominācijas. (foto)! Nominētie skolotāji saņēma pateicības balviņas no skolas direktores.

A F S MŪSU SKOLĀ

16 gadu vecā SOFIA MARCHIORO dzīvo Vičencas provincē Ziemeļitālijā. Sofia ir ļoti tuvas attiecības ar mammu. Attiecībās ar vecākiem atklāta, labprāt dalās tajā, kā jūtas. Sofia dzīvo kopa ar abiem vecākiem, taču tēvs ir tālbraucējs. Viņai ir vecāka masa. Visvairāk viņa priecājas, kad visa ģimene ir kopā.

Nākusī no multikulturālas skolas vides. Sofia bieži izrādījusi līderības spējas un iniciatīvu. Piedalījusies īsās mācību programmas Lielbritānijā, prot angļu un franču valodu, divas gadus apguva krievu valodu. Stāsta, ka iepazītu Latvijas kultūru, lasot dzeju. Nākotni vēlas saistīt ar tulkošanu un vēlas kļūt par tulku.

Jau 10 gadu Sofia nodarbojas ar jāšanas sportu, apmeklē arī trenažieru zāli. Apmaiņas gadā cer kļūt patstāvīgāka un atbildīgāka.

Sofia mācīsies trimestra programmā mūsu skolā.

Mēs esam priecīgi redzēt Sofiu 10.klasē

un draudzēties ar viņu!

Angļu valodas skolotāja J.Klimova

AFS Latvijā.pptx
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Līdz 2021. gadam 68 Latvijas pedagogi apgūs augsta līmeņa programmēšanas prasmes

Noslēgušās pirmās klātienes mācības programmēšanas pedagogiem, kas pakāpeniski jau no septembra optimālajā vai augstākajā līmenī mācīs programmēšanu vidusskolēniem pēc jaunā vidusskolas mācību satura pilnveides modeļa. Mācības turpināsies līdz 2021. gada martam un tajās piedalīsies 36 pedagogi, tajā skaitā 25 pedagogi no reģioniem. Mācības jau otro gadu pēc kārtas bezmaksas organizē nodibinājums "IT Izglītības fonds – Start(IT)", kas tādā veidā būs ļāvis 68 skolotājiem paaugstināt kompetenci un apgūt programmēšanu pietuvināti darba tirgus prasībām un standartiem.

"Iepriekšējā mācību gada laikā īstenotais pilotprojekts "Augsta līmeņa programmēšanas mācības, 1. līmenis" bija veiksmīgs, tāpēc tika nolemts projektu turpināt un programmēšanas mācības organizēt nākamajai pedagogu grupai. Arī šogad skolotāji visu mācību laiku darbosies grupās ar mentoriem un laikā starp klātienes mācībām izstrādās IT risinājumu konkrētai problēmai pēc specifikācijas. Ir svarīgi, ka skolotāji piedzīvo līdzīgu procesu tam, kā būs jāstrādā arī viņu skolēniem, lai "iekāptu skolēna kurpēs", jo tikai tādējādi skolotāji visefektīvāk varēs saviem skolēniem nodot nepieciešamās zināšanas un prasmes", skaidroja "Start(IT)" izpilddirektore Evija Celma.

Augusta mācības norisinājās Rīgas Teikas vidusskolā, tajās skolotāji uzsāka apgūt IT projektu izstrādes un dizaina procesa pamatus un tīmekļa risinājumu izveidi, izmantojot HTML, CSS un "JavaScript". Skolotāji izstrādāja saskarni ķīmijas laboratorijas uzskaites sistēmai, projekta izstrāde tiks turpināta arī nākamajos mācību posmos, pievienojot sistēmai datubāzi un dažādas funkcijas. Mērķis ir izstrādāt sistēmu, kura var tikt reāli pielietota ikdienā, uzskaitot ķīmijas laboratorijā esošās vielas un inventāru. Darba procesā tika izmantoti rīki, ko ikdienā izmanto arī IT profesionāļi, tie ir – "Visual Studio Code", "Git", "GitHub", komunikācijas platforma "Slack" un citi.


"Viens no "Start(IT)" projekta mērķiem ir ielikt pamatus Latvijas programmēšanas skolotāju kopienai, kur pedagogi savā starpā komunicē, sniedz viens otram atbalstu un padomu, dalās ar idejām un mācību materiāliem. Liels prieks ir par to, ka šajā mācību gadā mums ir pievienojušies vairāki jauni mentori, tajā skaitā par mentoriem ir kļuvuši skolotāji no iepriekšējā gada Augsta līmeņa programmēšanas mācībām", uzsvēra Celma.

Mācību saturu veido un pasniedz mentori un lektori no "Accenture", "eazyBI", "Printful", "Swedbank", "Skola2030", Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, PIKC "Ogres tehnikums", Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Ostvalda vidusskolas.

No šī gada septembra skolas visā Latvijā pakāpeniski sāks īstenot mācību saturu pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb "Skola2030" izstrādātā vidusskolas satura pilnveides modeļa. "IT Izglītības fonds" ar tādu uzņēmumu atbalstu kā "Accenture", "Latvijas Mobilais telefons (LMT)", "eazyBI" un daudziem citiem sniedz atbalstu priekšmetos, kas ietilpst tehnoloģiju jomā – datorika, dizains un tehnoloģijas, programmēšana u.c

Pagājušajā nedēļā 40 skolotāji no visas Latvijas apguva dažādus dizaina tematus, kas būs jāpasniedz dizains un tehnoloģijas mācību priekšmetā, tāpat arī katru gadu notiek tehnoloģiju jomas skolotāju konference. Fonds ir izstrādājis mācību materiālus datorikas un dizaina un tehnoloģiju priekšmetiem, kas ir pieejami bez maksas startit.lv un startdesign.lv.

Mācībās piedalās pasniedzēji no Salaspils 1. vidusskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Rīgas 18. vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Rīgas 86. vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Rīgas Purvciema vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Rīgas 6. vidusskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Limbažu novada ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Jelgavas Tehnikuma, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, PIKC "Rīgas Valsts tehnikums", Jelgavas 4. vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Rīgas 45. vidusskolas, Dundagas vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, Rīgas 34. vidusskolas, Rīgas 21. vidusskolas, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma, Ikšķiles vidusskolas.

"Start(IT)" ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. "Start(IT) bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv.

Foto: Māris Laizāns

www.delfi.lv

Lai viss iecerētais piepildās!

Ak vasara, vasariņa… Gaidi vasaras dieniņas ar nepacietību, bet tās aizzib kā viens mirklis. Jau augusta otrā puse. Līdz mācību gada sākumam atlikušas vien dažas nedēļas.

Vasaras brīvlaiks aizritēja ātri. Augusta trešajā pirmdienā es devos uz “Varavīksnes” vidusskolu. Direktora kabinetā strādā elektriķi, kāpju pa kāpnēm. Augšējos stāvos rosība, tur manāmi pazīstami skolotāji, tehniskie darbinieki pārnēsā mēbeles, mācību grāmatas un uzskates līdzekļus. Trešajā stāvā jo īpaši trokšņaini, dūc elektroinstrumenti, rit remonta aktīvākais posms. Vienā no klasēm, kārtojot mēbeles, sastopu direktori Mariju Mickeviču. Apsveicu ar jauno amatu, pierunāju veltīt desmit minūtes sarunai. Pieredzējusī pedagoģe-vadītāja piekrīt.

- Pilnībā jūtams grandiozais eiroremonts, bet vai pagūsiet līdz 1. septembrim? mans pirmais jautājums jaunajai direktorei. Un atbilde:

- Materiālās bāzes uzlabošana ir nebeidzams process. Šobrīd mūsu skolā tiek īstenots liels projekts ar Eiropas investīciju piesaisti. Īpaši pievēršamies trešajam stāvam, kur atrodas daudzfunkcionālā halle. Viss norit saskaņā ar grafiku, ventilācijas remonts noslēdzies, atliek tikai pieslēgt. Gaiteņos notiek ne tikai kosmētiskais remonts, bet arī apkures sistēmas konvektoru daļēja nomaiņa. Hallē būs uzstādīts moderns ekrāns, jaunākās skaņas sistēmas un projektors. Gada projekta ietvaros trešajā stāvā plānota arī mēbeļu nomaiņa, kas tiks piegādāta pēc dažiem mēnešiem. Izglītības procesa modernizēšanas laikā visi skolotāji saņems jaunus klēpjdatorus, tiks atjaunināts elektroniskais aprīkojums, kā arī interaktīvās tāfeles nomainītas pret mūsdienīgākām visā trešā stāva kabinetos.

- Kā tiek komplektētas klases un skolotāju kolektīvs?

- Acīmredzot “Varavīksnes” vidusskolā nesamazināsies audzēkņu skaits, bet 53 skolotāji nodrošinās izglītības procesu, izmantojot mūsdienīgas metodes. Pirmajās, ceturtajās, septītajās un desmitajās klasēs notiks pilnveidotā mācību satura īstenošana. Starp citu, šogad mums ir divas pirmās klases, kas vieš cerību.

Kā izglītības iestādes vadītāja pašlaik es rīkoju interviju ar katru skolotāju, kurš iepriekš saņēma jautājumus: sasniegumi, rezultāti, tuvākie un nākotnes mērķi. Mēs arī veicām aptauju par tālmācības rezultātiem. Rezultāti apkopoti un tos analizēsim skolotāju padomes sēdē augustā.

Jauno mācību gadu sāksim savlaicīgi, pacilātā garastāvoklī un ar jaunu pieredzi, kas iegūta Covid-19 pandēmijas ietvaros. Izmantojot iespēju, sirsnīgi pateicos tiem, kas piedalījās skolas sagatavošanā 1. septembrim. Īpašs paldies par atbalstu Krāslavas novada domei, skolas saimniecības vadītājam Igoram Markušonokam. Paldies ikvienam skolotājam, tehniskajam darbiniekam, kurš pēc atvaļinājuma beigām sāka sagatavošanās posmu. Šodien kopā strādā vairāk nekā seši desmiti talcinieku. Atjaunotā skola ir dāvana visiem!

- Skolas pagalmā ir parādījušās jaunas arhitektūras formas - trīs gredzeni.

- Tas ir simbols - skolēnu, skolotāju un sabiedrības, galvenokārt vecāku, kopīgu centienu trīsvienība. Kopā mēs varam tikt galā ar jebkuru uzdevumu, un, kā rāda laiks, pat karantīna un krīze var sniegt noderīgas mācības. Galvenais ir ticība saviem spēkiem! Sirds priecājas: kravas automašīnas un traktoru piekabes pārvadā bagātīgu graudu ražu pa Latgales ceļiem. Īpaši labvēlīgs gads! Un skolās rudenī mēs sākam sēt zināšanas, labo un mūžīgo, kā rezultātus apkoposim pavasarī.

Lai viss iecerētais piepildās!

Aleksejs GONČAROVS

Ezerzeme

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases filma.

Sava veida pirmizrādi piedzīvoja mūsu klases uzņemtā filma ‘’Sandra’’! Filma – konkursa dalībniece. Filma – veltījums. Filma – draudzības sākums.

2020.gada ziemā Labklājības Ministrija aicināja 9.-12.klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā ‘’Viena diena manā mūžā’’, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un izveidojot īsu stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka dzīvē. Šim cilvēkam jāpārstāv kāda no grupām: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un ārpusģimenes aprūpē esoši vai bijuši bērni. Galvenais priekšnoteikums - parādīt šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kādi ir viņa sapņi, mērķi. Mūsu video iekļuva labāko darbu desmitniekā.

Mēs sagatavojām īsu video stāstu par vienu dienu no Sandras dzīves. Filma ilgst 7 minūtes, jo to paredzēja konkursa nolikums. Septiņas minūtes tapa divas nedēļas. Divas nedēļas smaga, emocionāla un ļoti atbildīga darba. Vēlējāmies parādīt pašu svarīgāko. Tas nebija viegli, jo mums svarīgs šķita viss! Jau pirmajā tikšanās brīdī apzinājāmies savu veiksmi, jo tādus cilvēkus kā Sandra, satiekam reti. Talantīga, garīgi stipra, gudra, skaista un dzīvespriecīga meitene. Februāra divas nedēļas kļuva par dzīves realitātes un patiesības stundu. Mūs uzrunāja Sandras teiktais, darītais un sapņotais. Mūs uzrunāja Sandras vecāku paveiktais.

Sandra ir dzimusi Krāslavā. Absolvēja Krāslavas Valsts ģimnāziju, mācījās Daugavpils Universitātē par vizuālās mākslas skolotāju. 3.kursā notika nelaime – išemiskais insults. Smags stāvoklis, prognozes neiepriecinošas. Sākās cīņa. Cīņa par minimumu cilvēka dzīvē.

Ar Sandru iepazināmies mūsu skolas 1.stāva vestibilā, kur jau vairākus gadus katru vakaru jauniete, savu vecāku atbalstīta, mācās staigāt. Apbrīnojama vēlme cīnīties! Viņa zīmē, dzejo, darbojas virtuvē. Konkurss ir noslēdzies, bet ir sācies cits stāsts. Cits stāsts gan Sandras, gan mūsu, nu jau 11.a klases skolēnu dzīvē. Mums ir lieli plāni!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures skolotāja

Margarita Borodina - Ignatoviča

AFS meklē viesģimenes jauniešiem no 11 valstīm 2020./2021.mācību gadam

Pasaule un ikdienas noteikumi ir mainījušies, tomēr cilvēciskās un ģimenes vērtības paliek. AFS ir simbols atvērtībai un kultūru dažādībai, vienlaikus esot par globālas sabiedrības sastāvdaļai. Šobrīd kā nekad agrāk mēs redzam, cik ļoti pasaule ir vienota un ka sadarbība, atvērtība un pieņemšana spēlē nozīmīgu mūsu darbos un nākotnes attīstībā.

Starptautisko apmaiņas programmu organizācija “AFS Latvija” gatavojas 2020./2021. mācību gadam un aicina pieteikties viesģimenes visā Latvijā.

Uzņemot 15 līdz 18 gadus jaunu vidusskolēnu, jūsu ģimene:

-kļūst daļa no globālās sabiedrības un veicina atvērtību Latvijā,

-iegūst vēl vienu ģimenes locekli un draugus citā valstī,

-saredz savu ikdienu un Latviju no cita skatu punkta,

-iepazīst citu kultūru, tradīcijas un parāda labāko no savējām.

ŠĪ GADA OTRAJĀ PUSĒ LATVIJĀ IERADĪSIES 40 JAUNIEŠI NO 11 VALSTĪM un mācīsies trīs līdz desmit mēnešu vidusskolas programmās visā valstī. Dzīvojot viesģimenēs, viņi vieglāk adaptējas, apgūst valodu, iepazīst Latviju un iegūst otru ģimeni.

Valstis, no kurām ierodas viesskolēni, ir “AFS Latvija” sadarbības partneri jau 30 gadus – Itālija, Taizeme, Beļģija, Vācija, Francija, Turcija, Honkonga, Japāna, Argentīna, ASV un Kanāda.


JA JŪSU ĢIMENĒ IR brīva gultasvieta, iespēja nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu, pieņemt viņu kā savu ģimenes locekli un viesvecākiem ir vismaz 25 gadi, aicinām kļūt par AFS viesģimeni un

iegūt neatsveramu pieredzi. Papildinformācija .


GAIDĀM PIETEIKUMU AFS MĀJASLAPĀ, ZVANU (67280646) VAI E-PASTU - info.latvija@afs.org

Uzdrīksties savas mājas durvis atvērt plašajai pasaulei un palīdzi ārvalstu skolēnam piepildīt sapni!

Eiropas eksāmens 2020

Mēs cenšamies mācīties un interesēties par apkārt notiekošo. Šajā mācību gadā mēs daudz laika veltījām tēmai par Eiropas Savienību, tāpēc maija sākumā nolēmām piedalīties Eiropas eksāmenā, kurš ir veltīts Eiropas dienai.

1950.gada 9.maijā Francijas Ārlietu ministrs Robers Šūmans nāca klajā ar ideju, ka Eiropas valstīm vajadzētu sadarboties, nevis karot. Šogad apritēja 70 gadu, kopš tika pausta šī ideja. Un mums ir prieks, ka mēs varam dzīvot saticībā un sadraudzībā ar citām Eiropas valstīm.

7.- 9. maijā mēs piedalījāmies Eiropas eksāmenā. Šis eksāmens ir lieliska iespēja, lai pārbaudītu savas zināšanas un uzzinātu daudz ko jaunu par ES. No mūsu klases eksāmenā piedalījās 11 cilvēku: A. Apenko, A.E.Bezina, A.Čertkovs, M.Dorofejevs, A.Fedčenko, J.Filipenkova, A.Jacina, A.Kusiņš, A.Pitkevičs, M.Skripļonoka, A.Vanaga. Vislabākos rezultātus parādīja A.Pitkevičs un A.Apenko.

7.a klases skolēni

PALDIES VECĀKIEM!

Mīļie vecāki!

Noslēdzas 2019./2020.mācību gads, kurš ritēja neierasti – mazliet vairāk nekā 2 mēnešus attālinātas mācības, karantīna, distancēšanās…

Dažādus darbus veicāt šajā laikā: zīmējāt, dziedājāt, mācījāties no galvas, adījāt, apguvāt valodas, vingrojāt, fotografējāt, rakstījāt.

Augstu vērtējam jūsu palīdzību un atbalstu, pateicamies par īsziņām un jautājumiem, padomiem un līdzdalību, jaukajiem foto un video!

Jauku vasaru vēlot,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS 9.KLASES ABSOLVENTI!

Apsveicam! Devītā klase pievarēta.

Priekšā vasara – atpūtas, piedzīvojumu un plānu kalšanas laiks.

Tveriet saules starus, meklējiet un atrodiet īstus draugus, būvējiet gaisa pilis!

Būvējiet uz nebēdu, jo kad, ja ne tagad?


Veiksmi vēlot, jūsu skolotāji!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dziesmu un deju svētki, pilsētas dzimšanas diena, krustvārdu mīkla

Mūsu ciešā sadarbība ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku turpinās arī tagad, kad mēs mācāmies attālināti.

Pirmais bibliotekāres V.Urbanovičas piedāvājums bija noskatīties Krāslavas Bērnu un jauniešu novadpētniecības pulciņa ,, Jāņtārpiņi” prezentāciju par dzimto novadu skolēnu gājumu Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā (1960-2015). Un ne tikai noskatīties, bet arī uzrakstīt savus komentārus par prezentācijas saturu. Ar prezentāciju iepazināmies gan mēs, gan mūsu skolotāji. (Prezentāciju var skatīties šeit: http://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/mes-piedavajam

A.Vanaga: “Mēs ar klasesbiedriem jau vairākus gadus dejojam tautas deju kolektīvā un šogad cerējām doties uz Latvijas grandiozākajiem svētkiem. Man patika skatīties fotogrāfijas, kur redzamas smaidošas sejas un jūtama svētku noskaņa.”

Rita Andrejeva “Prezentācija ļoti saturīga, es labprāt izmantošu to savā darbā. Ļoti patīkami redzēt tos skolotājus, ar kuriem ir nostrādāti kopā vairāki gadi! Paldies Viktorijai Urbanovičai un viņas pulciņa dalībniekiem par paveikto milzīgo darbu!!!”

Artjoms Kusiņš: “Prezentācija man patika. Es uzzināju daudz faktu par svētku vēsturi , ieraudzīju savus skolotājus, paziņas. Biju lepns par to, ka arī mana deju kolektīva fotogrāfija ir šajā prezentācijā.”

Valentīna Purpiša: “ Es atcerējos savus skolas gadus, kad dziedāju korī, un savu mūzikas skolotāju Dzintru Oroli. Atcerējos tos brīžus, kad jau būdama skolotāja, kopā ar bērniem biju Dziesmu svētkos. Fotogrāfijas lika izjust to neatkārtojamo enerģētiku, kas piemīt šim pasākumam. Paldies! “

Laikā, kad Krāslavas pilsēta svinēja savu dzimšanas dienu, mums tika piedāvāts iepazīties ar izveidoto novadpētniecības digitālo kolekciju un piedalīties konkursā “„Orientēšanās lokālās novadpētniecības digitālajā vidē”.”

Artūrs Petrovs: “Mēs ar mammu ar lielu interesi piedalījāmies konkursā par dzimto pilsētu un uzzinājām daudz interesantu faktu. Nekad nebiju uzdevis sev jautājumu, cik ielu ir mūsu pilsētā. Izrādās, ka to ir 110! Bet iela ar nosaukumu Pekinas ir vienīgā Latvijā. Uzzināju , ka Krāslavas slimnīca nākamgad svinēs savu 150 gadu jubileju. Konkursa jautājumu nebija daudz, bet meklējot atbildes uz tiem, uzzināju daudz jaunas informācijas par novada dabu, ēkām, vēsturi un slaveniem cilvēkiem.”

Un tagad ķeramies minēt krustvārdu mīklu "Lasītprieks!", tā ir šeit: https://www.crossword-puzzle-online.com/crossword/krustvardu-mikla-lasitprieks

7.a klases skolēni.

12.klašu skolēniem: Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21.gadā http://www.niid.lv/dokumentu-iesniegsana-ai-2020

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.245* "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā" Latvijas augstākās izglītības iestādes reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas sāk reģistrēt un uzņemt no 2020. gada 1.jūlija.

Pieteikties studijām reflektanti var elektroniski vai klātienē.

Elektroniskās pieteikšanās iespēju nodrošina gan Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv (pamatstudiju programmās), gan arī vairāku augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotās elektroniskās pieteikšanās sistēmas.

No 2020. gada 13. jūlija līdz 2. augustam studētgribētāji valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" var pieteikties pamatstudijām 12 Latvijas augstākās izglītības iestādēs (un to filiālēs):

· Banku augstskolā;

· Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA";

· Daugavpils Universitātē;

· Ekonomikas un kultūras augstskolā;

· Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā;

· Latvijas Lauksaimniecības universitātē;

· Latvijas Universitātē (Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī);

· Liepājas Universitātē;

· Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Rēzeknē, Līvānos);

· Rīgas Tehniskajā universitātē (Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī);

· Ventspils Augstskolā;

· Vidzemes Augstskolā.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē notiek no 27. jūlija līdz 3. augustam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

· Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi.

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

· Internetbankām (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Luminor Nordea, Luminor DNB, Industra bank, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange banka);

· Drošu elektronisko parakstu;

· Personas apliecību (eID);

· Ja neviens no iepriekš minētajiem piekļuves līdzekļiem nav pieejams, var izmantot portāla Latvija.lv lietotājvārdu un paroli.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

· Derīga pase vai personas apliecība;

· Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;

· Pielikums – sekmju izraksts;

· CE sertifikāti;

· Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods.

· Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina dalību olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c.

Portālā Latvija.lv reflektanti var sekot līdzi arī pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.

2019./20.mācību gadā sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti, sākot ar 24.jūliju.

Latvijas Valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu nākas svinēt šķirti, bet sirdī vienmēr esam kopā! :)

Video montēja - Alīna Lukša


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

AIZVADĪTA LATVIJAS MAZPULKU KONFERENCE "MŪSU PĒDAS ŠODIEN''

22. februārī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās gadskārtējā biedrības „Latvijas Mazpulki” konference “Mūsu pēdas šodien”, kurā vairāk nekā 190 mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto, kā arī ieskatījās 2020.gada Mazpulku darba plānā. No mūsu skola konferencē pārstāvēja Guntis Ungurs no mazpulka „ Ceļteka” .

Katram mazpulkam pirms konferences bija jāveic mājas darbs – uz A4 lapas jāuzzīmē labās un kreisās pēdas nospiedums, kur uz kreisās pēdas bija jāattēlo kāds paradums, kas rada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu, bet uz labās pēdas – jāieraksta kādu apņemšanos, paradumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz klimatu. Pēdas tika ņemtas līdzi, no tām veidoja izstādi.

Konferences laikā notika arī Valsts augu aizsardzības dienesta rīkotā konkursa “Ko tu zini par augiem un to veselību?” rezultātu paziņošana. Dana Beleviča , Santa Rukmane un Ligita Pitkeviča saņēma pateicības. Konferences dalībnieki darbojās grupās, uzzināja par septiņiem dažādiem jaunajiem projektiem, kuros katrs mazpulks var iesaistīties, izvirzīja sev mērķi šim gadam un guva daudz pozitīvu emociju un jaunas pazīšanās. Lai izdodas realizēt visas lielas un mazas ieceres!

Ilona Solima

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projektu nedēļa – aktīva iesaistīšanās pētnieciskajā darbībā

Martā Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau tradicionāli apkopo projektu nedēļas rezultātus, par ko pastāstīja Vija Marhileviča, skolas direktora p.i., un Vija Kavševiča, sākumskolas skolotāju MA vadītāja.

Vija Kavševiča: „Sākumskolā projektu nedēļas tēmas tika sadalītas pa klasēm. 2.a klase izstrādāja trīs spēles ar mīklām krievu un latviešu valodā. Bērni nonāca pie interesanta atklājuma - nav obligāti pirkt spēles veikalā, tās var izgatavot pašu rokām. 2.b klases skolēnus interesēja ekoloģijas jautājumi un Latvijas dabas noslēpumi, viņi ne tikai ieguvuši jaunu informāciju par aizsargājamajiem augiem un dzīvniekiem, bet arī sagatavojuši divas interesantas spēles – par dzīvnieku apdzīvotajām vietām un pareizu atkritumu šķirošanu.

3. klase pētīja cilvēka skeletu, un aizraujošākā aktivitāte bija kustīgā modeļa izveidošana. Turklāt bērni uzzināja, kā saglabāt pareizu stāju.

4.a klases skolēni iepazina mūsu pilsētas vēsturi, leģendas un dzejoļus par Krāslavu. Bērniem ļoti patika ekskursija uz muzeju. 4.b klase izgatavoja spēli-ceļojumu pa Saules sistēmu. Lai izveidotu šo spēli, bija nepieciešamas labas zināšanas par dažādiem kosmosa objektiem, un spēle iznāca ļoti aizraujoša.

Projektu nedēļas noslēgumā tika organizētas prezentācijas – katra klase rādīja citiem savu veikumu. Arī skatītāji bija aktīvi prezentācijas dalībnieki un uzdeva daudz jautājumu. Atsauksmēs skolēni norādīja, ka darbs ar projektiem palīdzēja viņiem iegūt jaunas zināšanas, pilnveidot prasmi strādāt grupā, plānot savu darbu, savākt un apkopot informāciju, kā arī interesanti pastāstīt par savu darbu.”

Vija Marhileviča: „5.-7. klašu skolēni strādāja ar mācību priekšmetu skolotājiem. Katrs izvēlējās to, kas tuvāks viņa sirdij. Tā radās jaunas ilustrācijas K.Skalbes pasakai „Kaķīša dzirnaviņas”, uzskates materiāli dabaszinībās un latviešu valodā, bukleti, kuros attēlota skola skaitļos (tika saskaitīts viss), latvju rakstu zīmes no dažādiem materiāliem, zīmuļu turētāji jaunā tehnikā, jaunas galda tenisa raketes. Kāds izstaigāja visu pilsētu, ieguva jaunu informāciju par pilsētas skaistākajām vietām, mūsu pilsētas slavenajiem iedzīvotājiem. Un tagad ir tik daudz jautājumu, uz kuriem vēl gribētu saņemt atbildes... Svarīgu informāciju skolēni ieguva projekta „Spēles mobilajā tālrunī” prezentācijas laikā. Tā ir noderīga informācija arī klašu audzinātājiem un vecākiem, kura liek aizdomāties par to, cik daudz laika bērni pavada, spēlējot spēles mobilajā tālrunī, vai no tām ir kāds labums utt.

Savās atsauksmēs skolēni rakstīja par to, ka ieguva daudz jaunas informācijas, jaunus draugus no citām klasēm, ar kuriem kopā strādāja 4 dienas. Protams, visiem gribētos, lai projektu nedēļas notiktu biežāk un ilgāk.

8.-12.klašu skolēnu darbs bija sarežģītāks. Tradicionāli šīs grupas skolēni projektu nedēļas laikā izstrādāja jauniešu iniciatīvu projektus, ar kuriem pēc tam piedalās pašvaldības organizētajā jauniešu projektu konkursā. Lai viņiem veicas!”

Direktores p.i. Vija Marhileviča

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Svētā Valentīna diena

Projektu dienu ietvaros mūsu klases radošā grupa Karinas Dudarjenokas vadībā izstrādāja projektu par tēmu “14.februāris - Svētā Valentīna diena”. Grupa izveidoja klases uguntiņas scenāriju, sameklēja saistītus ar šiem svētkiem konkursus un sagatavoja divas interesantas prezentācijas – “Valentīndienas simboli”un “Slavenākie mīlas pāri pasaules literatūrā”.

14.februārī mūsu klasē notika Svētā Valentīna dienai veltītais pasākums, un tā vadītāji Daņila Ponamarčuks un Artemijs Krasnikovs iepazīstināja mūs ar svētku vēsturi un piedāvāja iesaistīties dažādos konkursos. Tie bija “Mīlestības jūra”, “Atrodi mīlas pāri!”, “Ariadnes pavediens” un citi.

Gadu gaitā Valentīndienas tradīcijas dažādās valstīs ir bijušas atšķirīgas. Piemēram, viduslaiku Anglijā, Valentīna dienā, jaunieši izvēlējās arī savu „Valentīnu”. Vairāki jaunieši sanāca kopā un rakstīja uz papīra lapiņām meiteņu vārdus, sameta lapiņas cepurē un vilka katrs savu „Valentīnu”. Izvilktā meitene kļuva par vilcēja „Valentīnu” uz veselu gadu. Tas nozīmēja, ka bija jāvelta izvēlētajai meitenei sonetas, visur jāpavada, vārdu sakot, jaunietis uzvedās kā īsts kavalieris. Atceroties šo tradīciju, mēs arī izlozējām savus Valentīndienas pārus.

Mūs priecē, ka šī diena izdevās!

Deniels Vīksna, 7.a klase

“Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības.”

Šī gada 17.janvārī noslēdzās Satversmes tiesas (trešo reizi) izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss, kas tika veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei. Konkurss tika organizēts par godu Satversmes pieņemšanas 98.gadadienai.

6.klašu skolēniem bija iespēja atspoguļot savas domas zīmējumu konkursā : “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā.” Bet 9.kl.-12.kl. jauniešiem tika dota iespēja izpētīt pamatlikuma pantus , izprast Satversmes saturu un savas pārdomas izklāstīt domrakstā: “ Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības.”

Satversmes tiesa informē, ka kopumā konkursam 2020.gadā bija pieteikušās 100 skolas, tika iesūtīti 279 zīmējumi un 50 domraksti.

Prieks un lepnums, ka starp laureātiem bija arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pārstāve. 12.a kl. skolniece Natālija Kuzmina ieguva žurnāla “ Jurista Vārds” specbalvu. Visi favorītu domraksti un zīmējumi ir aplūkojami žurnālā “Jurista Vārds” 11.februāra numurā.

Satversmes tiesas rīkotā konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai, uzticību Satversmei , stiprināt valstisko apziņu un rosināt līdzdalību valsts norisēs , pilnveidot zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtībām, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskajā sabiedrībā.

Ļoti būtiski, lai skolās Satversme tiktu lasīta, apspriesta un diskutēta. Tikai tā var stiprināt jauniešu valstisko apziņu, pilnveidot skolēnu zināšanas par tiesiskas valsts pamatvērtībām.

Piedāvājam jūsu uzmanībai Natālijas Kuzminas darbu:

“Gan baznīcas, gan valsts galvenā vērtība ir domājošs, garīgs un brīvs cilvēks.”

Latvija ir īpaša vieta pasaulē, kuras vēsturiskā tapšana, ceļš un dzīves gaitas bija saistītas ar vārdiem - cīņa, drosme, varonība, izaugsme, brīvība. J.Rainis paredzēja, ka daudz kas mūsu dzīvē būs atkarīgs no mūsu gribas. Tas bija gan pareģojums, gan novēlējums pēcnācējiem- sargāt, vairot Latvijas labklājību, veidojot mūsu dzimteni stipru, īpašu un neatkārtojamu.

Katram Latvijas iedzīvotājam ir savi pienākumi un tiesības. Savas tiesības ir jāzina. Satversme ir mūsu brīvības, laimes, vienlīdzības, drošības garants, kurš ir atspoguļots vairākos konstitūcijas (pamatlikuma) pantos. Man īpaši tuvs un svarīgs 99.pants, kurā rakstīts: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.”

Kas ir mūsu domas brīvība? Es uzskatu, ka mūsu domas sakņojas mūsu spējā uzdrīkstēties, darīt, radīt, veidot. Mūsu domas atspoguļo visas tautas labklājību. Bībelē ir pateikts, ka sākumā bija vārds. Es domāju, ka sākumā bija doma. Dieva iecere radīt pasauli. Tāpēc es uzskatu, ka cilvēki vispirms domā, tad runā. Kā viņi runā, tā arī rīkojas. Mūsu domāšanas stils ietekmē mūsu uzvedību un rīcību. Svarīgi iemācīties uztvert informāciju kritiski, salīdzinot, analizējot un meklējot patiesību. Cilvēkam ir prāts. Šo domu izvirzīja Francijas apgaismotāji 18.gadsimtā. Piekrītu un esmu pārliecinata, ka izglītoti, domājoši cilvēki ir Latvijas stūrakmens!

Manuprāt, ļoti svarīgi jauniešos veidot pārliecību, ka katrs nes atbildību par notikumiem un valsts nākotni. Jādomā par to, ko tu esi spējīgs izdarīt savas valsts labā, jo dažreiz jaunieši gaida, ka valsts iedos visu. Jābūt apziņai. Cilvēkiem, kuriem tā piemīt , daudzas lietas izdodas, gan dzīvē, gan darbā, gan attiecībās ar citiem cilvēkiem. Latvijas pamats un balsts ir cilvēki entuziāsti, darba rūķi, sava darba darītāji.

Latvijas iedzīvotāji saņēmuši lielisku mantojumu. Manuprāt, tā ir ģimene un ikvienas ģimenes vērtības. Ģimene mūsu valstī tiek aplūkota ka neaizstājama vērtība. Katrā ģimenē ir savas tradīcijas, domas, idejas, notiek dažādas aktivitātes. Tas viss apvieno cilvēkus. Taču dažreiz arī sadala sabiedrību grupās, jo Latvijā dzīvo dažādu reliģiju un uzskatu cilvēki. Cilvēkiem ir svarīgi, lai baznīca būtu atdalīta no valsts, tāpēc ka cilvēkiem jābūt izvēlei, kā dzīvot bez politiskas ietekmes. Katra cilvēka dzīvē ir situācijas, kad viņš nezina, ko darīt tālāk, kas viņš ir, kas ir Dievs, kāda ticība ir patiesa. Tādos brīžos baznīca dažreiz palīdz cilvēkam atrast sevi. Reliģiskā brīvība ir ļoti svarīga, lai katrs indivīds varētu meklēt ceļus pie Dieva un garīgi pilnveidoties.

Es domāju, ka stipras valsts pamatus spēj likt garīgi, ticīgi, dievbijīgi cilvēki, kuri dzīvo pēc Dieva baušļiem. Man ir prieks, ka mūsu Satversme nenoliedz kristīgās vērtības, bet sekulārajā sabiedrībā aizsargā tos, nostiprinot demokrātiju un vispārcilvēciskās vērtības.

Brīvā Latvija – mūsu svētība un lepnums. Visas Satversmes ietvertās pamattiesības veido pareizas morālas vērtības cilvēkos. Neskatoties uz to, ka baznīca un valsts ir šķirtas, viņas garīgi sasaistītas savā starpā, jo gan baznīcas, gan valsts galvenā vērtība ir cilvēks- domājošs, apzinīgs, garīgs, tolerants un brīvs. Lai Satversmes 8.nodaļa ar 116 pantiem tajā palīdz katram atrast un izmantot augšanas iespējas mūsu valstī, nest gaismu savas sirdīs un ar labajiem darbiem pilnveidot Latvijas Republikas tēlu!

Margarita Borodina-Ignatoviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotāja
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Drošāka interneta diena

11. februāris visā pasaulē tiek atzīmēts kā drošāka interneta diena (DID 2020), lai pievērstu bērnu uzmanību ne tikai interneta priekšrocībām, bet arī iespējamiem riskiem. Katram pieaugušajam ir jāsaprot, ka bērnu drošība internetā ir vienīgi mūsu atbildība, jo mēs, vecāki un skolotāji, esam tie, kas dod šo piekļuvi internetam. Tāpēc ir svarīgi ņemt vērā un pārrunāt ar bērniem visus iespējamos interneta lietošanas riskus. Un runāt par drošību ir jāsāk no tā brīža, kad skolēnam tiek dota piekļuve šim internetam.

Arī mūsu skolā no 10. līdz 14. februārim īpaša uzmanība tika veltīta interneta lietošanas drošības jautājumiem. Drošāka interneta dienu ietvaros klašu audzinātāji pārrunāja ar saviem skolēniem viņuprāt būtiskākos riskus, kas atbilst tieši viņu skolēnu vecumam. Bet informātikas un datorikas stundās tika runāts par sociālo tīklu izmantošanu, drošu paroļu veidošanu, kibermobingu un interneta atkarību. Ir jāsaka, ka skolēni ir zinoši šajā jomā, bet tas neliecina par to, ka viņi tik tiešām ievēros visus pārrunātos noteikumus, tāpēc par to jārunā regulāri.

Esiet atbildīgi un piesardzīgi interneta lietotāji!

Marianna Rukmane, informātikas un datorikas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Tikšanās ar mākslinieku

19. februārī notika tikšanās ar Krāslavas mākslinieku Andreju Gorgocu. 5. b klases skolēni noskatījās prezentāciju par mākslinieka dzīvi, viņa mākslu un daiļradi. Mākslinieks parādīja savus darbus un vēl viņš pastāstīja par plāniem nākotnē. Bērni bija ieinteresēti, jautāja par dažiem aizraujošiem dzīves faktiem.

Paldies māksliniekam Andrejam Gorgocam par tikšanos, mēs turpināsim tikšanas ar Krāslavas populāriem cilvēkiem.

Nataļija Kirkiļeviča, 5.b klases audzinātāja

Turpmāk mākslinieks tikās ar 4.a klases skolēniem, jo projektu dienu tēma bija ’’Krāslava- vieta, kur iepukstas mana sirds’’( dzejnieki un mākslinieki Krāslavas novadā). Berni apkopoja materiālus par Krāslavas māksliniekiem. Praktiska tikšanas ar mākslinieku Andreju Gorgocu bija izglītojoša un paliekoša atmiņās.

Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

brauciens uz daugavpils teātri

Janvāra beigās 9.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils teātri, lai izbaudītu mūziklu „Džeina Eira” (pēc Šarlotes Brontē romāna). Izrādes režisors – Oļegs Šapošņikovs. Daudziem skolēniem šīs bija pirmais teātra apmeklējums mūžā.

„Ieejot teātra ēkā, sajutos brīnumainā gaisotnē. Izrādes laikā izdzīvoju veselu emociju jūru: man gribējās gan raudāt, gan smieties kopā ar varoņiem uz skatuves, bet brīžiem uznāca bailes… Esmu sajūsmā! Labprāt vēlreiz noskatītos šo mūziklu,” dalās Linda Neverovska.

„Man ļoti patika komfortabla atmosfēra: ērti krēsli, laba redzamība. Uzlūkojot aktierus, sajutu tās pašas emocijas. Vislabāk man patika mūzikas pavadījums un ritmiskas dejas,” stāsta Ligita Petkeviča.

„Man visvairāk patika aktieru dzīvais izpildījums. Protams, nenožēloju šo braucienu. Iesaku visiem apmeklēt teātri,” saka Santa Rukmāne.

„Visa izrāde pagāja it kā vienā mirklī. Aizvien esmu dziļā iespaidā,” dalās Oļegs Metlovs.

„Man un maniem klases biedriem šī bija neaizmirstama diena. Šis brauciens paliks man atmiņā uz visu mūžu,” uzskata Anželika Linkune.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Jaunas aktivitātes Varavīksnes skolā

Ļoti bieži ir vērojams, ka bērns tieši kustībā iemācās un iegaumē daudz vairāk nekā sēžot, jo sēdus pozīcijā daudz ātrāk zūd uzmanība. Kustinot pirkstiņus, rokas, kājas, savu ķermeni, bērns aktivizē smadzeņu centrus, kas atbild par uzmanību, valodu, atmiņu, domāšanu. Spēle ir tas, ko var piedzīvot kopīgi ar citiem, ieslīgt fantāziju pasaulē, izjust emocijas. Paldies 11. klases skolēniem, kuri palīdzēja realizēt projektu un mūsu skolas bērni var piedalīties dažādās kustību aktivitātēs un spēlēs.

Ija Karole

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas psiholoģe

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„Matemātika ir durvis un atslēga visām zinātnēm”.

Priekšmetu nedēļas mūsu skolā ir tradīcija. Šogad janvārī matemātikas nedēļas tēma bija „Atklāj sevī matemātiķi”. Tās mērķis - rosinat skolēna uzmanības, intelekta, atmiņas un domāšanas attīstību; veicināt sadarbības prasmes.

Nedēļas laikā skolēni piedalījās matemātiskajos konkursos, spēlēs un pētījumos.

Sākumskolas skolotāji izmantoja kompetenču pieeju un pielietoja matemātiku arī citās stundās. Latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas stundās skolēni mācījās nosaukt ģeometriskās figūras, lasīt un pierakstīt skaitļus, minēja mīklas, lasīja dzejoļus, sakāmvārdus par cipariem, paši veidoja rebuses.

Mājturības un tehnoloģiju stundās, izmantojot ģeometriskās figūras, veidoja dažadus darbus. Vizuālās mākslas stundās, izmantojot dažādas līnijas, veidoja zīmējumus.

Katru dienu tika piedāvāts dienas jautājums –cik klasē skolēnu vārdos patskaņu un līdzskaņu, cik skolā ir pakāpienu, cik kabinetu... Katrs darīja kādu darbu.

Skolēni arī varēja piedalīties konkursos : „Ātrākais rēķinātājs”, „Rūtiņspēles”, „Dienas gudrinieks”, „Matemātiskais erudīts”, asfalta un galda spēlēs, šaha un dambretes spēlēs.

Skolā bija organizētas arī olimpiādes matemātikā. Labākie ceturto klašu matemātiķi piedalījās novada olimpiādē:

4. b klases skolnieks Tomass Bergs – ieguva 2. vietu;

4. b klases skolnieki Milena Kovalova, Edvīns Mažuta, Anastasija Vasiļeva, Vitalīna Žoidika saņema atzinību.

Visas ieplānotas aktivitātes bija jautras un interesantas.

Pateicamies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par sadarbību!

Sākumskolas skolotāji: Rita Kamola un Ēriks Zaikovskis

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Klases stunda “Tavu zobu un mutes veselībai!”

3.februārī klases stundu “Tavu zobu un mutes veselībai!” mums novadīja bijušais skolas absolvents Artūrs Rudaks. Artūrs studē Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātē. Viņš pastāstīja, kāpēc izvēlējās tieši šo augstskolu.

Nākotnes profesiju ietekmēja tas fakts, ka jaunieša māte ir ķirurģe, bet divas tantes – pediatre un stomatoloģe. Mācoties skolā, Artūrs vasaras brīvlaikā palīdzēja savai tantei, stomatoloģei, pildot asistenta pienākumus. Šis darbs viņam iepatikās. Un Artūrs nolēma kļūt par stomatologu.

Mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par zobu anatomiju – emalju un dentīnu, zobu bojāšanās un slimību cēloņiem un zobu aprūpi. Ļoti vērtīgi bija padomi par zobu birstes izvēli un regulāru un pareizu tīrīšanas tehniku.

Mēs pateicamies Artūram par interesantu stāstījumu un novēlam nākotnē kļūt par labu zobu ārstu.

Kamile Svygryte, 7.a klases skolniece

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mācīties valodu ir aizraujoši!

Šajā mācību gadā es piedalījos Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādē. Tā bija mana pirmā pieredze – piedalīties valsts līmeņa olimpiādē.

No sākuma es pildīju olimpiādes uzdevumu – rakstīju radošo darbu. Mums tika piedāvāts divu stāstu sākums. Bija jāizvēlas viens no tiem un jāuzraksta turpinājums. Es tāpat kā stāsta varone aizsapņojos un pamēģināju savus spēkus rakstnieces lomā.

Pēc tam mēs ar skolotāju devāmies uz Dabas muzeju, kur pavadījām divas stundas. Šajā muzejā es biju pirmo reizi. Tajā es uzzināju daudz saistošas informācijas, kā arī izpildīju lielu skaitu uzdevumu. Man liekas, ka šeit varētu pavadīt veselu dienu, lai apskatītu tik daudz eksponātu un veiktu tik daudz radošo uzdevumu.

Pirmo reizi es apmeklēju arī Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāli, kas iespaidoja ar savu skaistumu un greznību.

Šī diena izdevās notikumiem un pozitīvām emocijām un iespaidiem bagāta.

2.semestris man sākās ar patīkamu pārsteigumu. Es saņēmu Latviešu valodas aģentūras izdoto skolēnu radošo darbu krājumu “Mans bērnības stāsts”. Konkursā es piedalījos pagājušajā rudenī. Esmu jau izlasījusi visus šī krājuma darbus. Tie stāsta par dažādiem notikumiem - jautriem un bēdīgiem, negantiem un traģiskiem.

Es esmu pārliecināta,ka mācīties valodu un piedalīties olimpiādēs un konkursos ir aizraujoši!

A.Vanaga, 7.a klases skolniece

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projektu nedēļa ir laiks, kad dalāmies ar savām idejām, fantazējam, sapņojam, cenšamies piedāvāt kaut ko interesantu… Bet ne tikai. Šis ir laiks, kad var vairāk komunicēt vienam ar otru, mainīt ierastu gaisotni. Šodien devāmies nelielā pastaigā pa mūsu skaisto pilsētu, apmeklējot divus objektus. Plaši pazīstama bērnu bibliotēka. Nu jau ierasta lasītava, grāmatas plauktos. Šķiet, nekā jauna. Tomēr ne visi zināja, ka bibliotēka ir pagrābs, kur dzīvo... nē, tie nav spoki, bet gan grāmatas, kas nav tik bieži pieprasītas. Bibliotēkā pastāvīgi notiek kāda izstāde. Uz doto brīdi pat divas – sveču un pīto izstrādājumu. Bibliotekāre Irēna Urbanoviča vienmēr atvērta sarunai. Šoreiz viņa laipni pastāstīja par izstāžu eksponātiem, kā arī uzaicināja mūs uz “Jauniešu istabu”, par ko esam dziļi pateicīgi.

Taču mums jāsteidzas tālāk uz Kultūras namu, kur mūs jau sagaida fotomākslinieks Anatols Kauškalis. Viņš stāsta par kādu talantīgu cilvēku – gleznotāju Valēriju Dičkovski. Izradās, viņš nav profesionāls mākslinieks, tomēr rada kolosālas gleznas pasteļtoņos. Mums gribējās ilgāk uzkavēties pie katra mākslas darba, tomēr īpaša šķina glezna “Baltais zirgs”, bet daudzus piesaistīja “Daugava”.

Pat tik aizņemtam cilvēkam kā Kultūras nama direktore Valda Timule atradās kāda brīva minūte priekš mums. Viņa mums pastāstīja par Kultūras nama darba plāniem. Mūs sagaida interesanti piedāvājumi.

Pastaiga ir izdevusies: svaigs gaiss, patīkama atmosfēra, daudz jaunas informācijas un satikšanas brīžu, turklāt viss vienā reizē.

Ligita Petkeviča 9.a

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Bērnu un jauniešu žūrijas mini konference

7.februārī, pēdējā projektu dienā, mūsu klasē norisinājās Bērnu un jauniešu žūrijas mini konference. Tai mēs gatavojāmies projektu dienu ietvaros. Mums bija jāsagatavo grāmatas prezentācija – stāstījums par tās autoru un mākslinieku, galveno varoņu raksturojums, sižeta izklāsts. Mēs arī mācījāmies no galvas grāmatu fragmentus.

Šogad kolekcijā bija piedāvātas 6 grāmatas. Kāpēc tās mums iepatikās?

Ļubomila: “Sīri Petešenas grāmatas “Burbulis” varone ir mazliet līdzīga man. Man arī dažreiz gribas atrast noslēpumainu stikla lodi, kurā atrodas lupatu lelle, un pabūt vienai. Tikai ne pārāk ilgi. Grāmata ir interesanta, jo tā ir par manu vienaudzi, viņas pārdzīvojumiem un jūtām.”

Marta: “Frīdas Nilsones grāmata “Ledusjūras pirāti” ir piedzīvojumiem bagāta, tāpēc lasīt to ir ļoti interesanti. Es pārdzīvoju par Sīri, kad viņa devās glābt savu māsiņu no pirātiem.”

Kamile un Dmitrijs: “Ellenas R. Landaras grāmatas ”Lietussargs” varoni sauc Juna Ivanami. Viņai patīk lasīt piedzīvojumu grāmatas, bet kādu dienu viņa pati nokļūst garu pasaulē, un tajā sākas bīstamas dēkas. Grāmata aizrauj!”

Jekaterina un Vika: “Grāmatu “Trīs nāves Mārtiņdienā” uzrakstīja Māris Rungulis. Par godu Mārtiņdienai rīkotā pasākumā uz skatuves sevi piesaka trīs Nāves – Melnā, Baltā un Nāve ar sirpi. Un katra no šīm Nāvēm stāsta baisus atgadījumus no dzīves. Mums vislabāk iepatikās stāsts par Zirgu.”

Anastasija un Aleksejs: “Kārlis Vērdiņš uzrakstīja poēmu “Dilles tante”. Mums patīk Dilles tante – tā ir asprātīga, mazliet jocīga, ļoti jautra. Mēs labprāt iemācījāmies no galvas poēmas fragmentus, to izdarīt nebija grūti.”

Artūrs un Artjoms: “Lēna un Trille ir Marijas Parras grāmatas “Vārtsargs un jūra” varoņi. Par viņu attiecībām ir interesanti lasīt, kaut gan dažreiz grāmata liekas garlaicīga.”

Mini konferencē piedalījās KNCB bibliotekāre Viktorija Urbanoviča. Viņa uzdāvināja mums, Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem, atstarotājus. Paldies!

A.Jacina, 7.a klases skolniece

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mobilais telefons ir vai nav palīgs mācībās?

Mobilie telefoni ir mūsdienu neatņemama sastāvdaļa. Pirms vairākiem gadiem mobilie telefoni bija kā ekskluzīvs priekšmets, taču tagad bez mobilā telefona nav iedomājams neviens, jo tie kalpo ne tikai kā komunikācijas līdzeklis biznesā, bet ar tā palīdzību komunicē gan bērnudārznieki, gan pensionāri. Skolotājiem Latvijā ir atšķirīgi uzskati par to, vai jaunās tehnoloģijas, tādas kā, mobilie telefoni skolēniem traucē vai, tieši otrādi, palīdz mācīties labāk. Šī bija rezolūcija, par kuru debatēja Latgales reģiona 7.-9.klašu skolēni.

Mobilo telefonu tēma likās tik interesanta, ka skolēni savās skolās veica pat aptaujas un izzināja gan no skolotājiem, gan no skolēniem un atbalsta personāla par to, vai mobilajam telefonam ir vieta mācību stundā. Lai arī Latvijas skolās iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka mobilo tālruņu lietošana stundu laikā nav pieļaujama, bet daudzās pasaules valstis pat aizliedz to lietot visas dienas garumā, tad debatētāji viennozīmīgi ir PAR šīs ierīces lietošanu mācību stundās. Debatētāji apzinās, ka ir liels risks, ka kāds čatos vai spēlēs spēlītes, kādam pasliktināsies veselība un mobilais telefons tiks lietots pārmērīgi daudz. Taču viņi atzīmē arī, ka mācību stundai ir jābūt mūsdienīgai. Daudzas izdevniecības piedāvā digitālos materiālus, ko var izmantot gan stundās, gan mājās, lai apgūtu un nostiprinātu savas zināšanas. Mūsdienu skolēni vēlas mācīties moderni un jaunākās tehnoloģijas piedāvā plašas iespējas. Tas ļauj skolēnam patstāvīgi un pastāvīgi apgūt, izzināt, pētīt, analizēt, rast risinājumus un sadarboties. Pastāv jautājums, vai skola cīnīsies, ka skolēni lieto mobilo telefonu stundās, vai ies līdzi laikam kļūstot moderna un ļaus izmantot to mācību stundā kā mācību līdzekli. Šim jautājumam ir meklējamas vēl daudzas atbildes un risinājumi.

10 komandas no Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Rudzātu vidusskolas noteikti guva lielu pārliecību pār savām prasmēm uzstāties publiski, argumentēt, apkopot informāciju.

Informāciju sagatavoja Latgales reģiona

debašu centra koordinatore Rita Murāne-Rutka

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Skola kā Saules sistēma jeb absolventu vakars “Varavīksnes” vidusskolā

Kas ir skola? Tā ir kā liela, spoža, silta saule. Kad absolventi pamet skolas telpas, viņi kļūst par planētām, kas griežas ap šo pašu sauli, baidoties pazaudēt tās gaismu, siltumu. Pirmo gadu absolventi vispār nevar dzīvot bez tās, un tad... Pēc tam viņi arvien vairāk attālinās no skolas-saules, lai gan tikai daži saikni ar to pārtrauc uzreiz. Tūlīt pēc pēdējiem eksāmeniem viņi kā komētas ātri nokļūst kosmosā un dodas projām. Starp citu, viņi arī atgriežas, tikai ļoti reti. 1. februārī Varavīksnes skolā notika tradicionālais absolventu tikšanās vakars. Šī ir tā īpašā diena, ko skolotāji gaida pat ar vēl lielāku nepacietību nekā paši absolventi. Galu galā skolotājiem, kas dzīvo uz Saules, gribas ātrāk uzzināt, kā tur ir uz citām planētām... Pasākuma kosmiskā tēma bija atbilstoša un visiem saprotama. Skolas zālē sanāca bijušie audzēkņi. Vecākie ar mīļo Alma Mater šķīrās tālajā 1990. gadā, jaunākie - 2019. gadā.

Klātesošos sveica direktores vietniece audzināšanas darbā Eva Bojarčuka, skolas īpašais cilvēks. Zālē nav neviena absolventa, kurš nepazītu skolas “galveno audzinātāju”. Tāpēc viņas atmiņas, apsveikumus un novēlējumus klausījās ar īpašu uzmanību. Pēc tam sākās koncerts, kurā piedalījās skolas vokālisti un aktieri. Katru jubilejas izlaidumu rīkotāji “nodēvēja” par vienu no Saules sistēmas planētām. Pasākuma laikā notika kustība no Urāna līdz Merkūrijam, ar tā gada absolventu raksturojumu un atbilstošu interaktīvo uzdevumu. Jubilārus pārbaudīja ar “melu detektoru”, viņi veica radošo uzdevumu, atcerējās matemātikas stundas, dejoja... Pusotra stunda aizritēja ātri. Un pēc tam nāca atmiņas, smiekli, sākās diskotēka.

Šogad īpaši izcēlās 1990. gada absolventi, viņi sapulcējās pilnā sastāvā, kas ir kaut kas unikāls izlaidumam, kas notika pirms 30 gadiem! 2000. gada absolventi pasniedza skolai vairākas metodisko spēļu rokasgrāmatas un dāvanu karti no kancelejas preču veikala, par ko viņiem liels paldies! Līksmoja līdz vēlam.

Precīzāk, skola nav saule, bet gan vesela Saules sistēma. Un, tāpat kā planētas nevar dzīvot bez Saules, tā arī Saule bez planētām. Tik ilgi, kamēr absolventi atgriezīsies dzimtajā skolā, skola dzīvos un attīstīsies, spīdēs un sildīs.

Absolventi lūdza pateikties visiem, kas centās šo vakaru padarīt interesantu un jautru: Nadežda Tadello un viņas audzēkņi no ansambļa “Cielaviņas”, Rita Andrejeva un kolektīvs “Skolas kvartāls”, Andžela Semjonova, Ivans Lukša, Jevģenija Biznja, Irēna Gončarova, Jevģēnija Sergejenko, pagājušā gada Comedy Show uzvarētāju grupa un, protams, Eva Bojarčuka!

Uz tikšanos nākamgad, mīļie absolventi!

Andrejs JAKUBOVSKIS

Fotoattēlos: laimīgie tikšanās mirkļi

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Skaista pasaule apkārt mums!

4. februāri 5. b klases skolēni apmeklēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā jauno brīnišķīgo izstādi ‘’Laiks mosties!’’ Mēs redzējām ainavas abstrakcionisma stilā, portretus, kluso dabu-jaunas mākslinieces, Sofijas Šabuņevicas no Daugavpils, izpildījuma. Sofija ir Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas absolvente. Labāk iepazīties ar izstādi mums palīdzēja Eduards Danovskis. Laipni aicināti uz izstādi!

Jelena Kļimova kopā ar 5.b klases skolēniem

ATKLĀJ SEVĪ MATEMĀTIĶI UN INFORMĀTIĶI!

Ar šādu devīzi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās Matemātikas un informātikas nedēļa. Mācību priekšmetu nedēļu rīkošana ir mūsu skolas tradīcija.

Skolotāju izvirzītie mērķi šī pasākuma ietvaros bija attīstīt un stiprināt skolēnu interesi par matemātiku un informātiku, bērniem tika piedāvāta iespēja vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes, iemaņas un mācīties rīkoties nestandarta situācijās.

Pašlaik Latvijas skolās uzņem apgriezienus izglītības satura reforma „Skola-2030”.

Galvenais šajā reformā - kompetenču pieeja – svarīgākais ir nevis konkrētas zināšanas, ko apguvis skolnieks, bet prasme risināt problēmas, sadarboties, rast pareizo izeju nestandarta situācijā. Tiek aktualizētas vairākas kompetences - komunikatīvā, IT prasme, darbs grupā, problēmu risināšana, un tās jāattīsta dažādu mācību priekšmetu kontekstā.

Mācību priekšmeta nedēļas ir viena no darba formām, kas palīdz aktivizēt skolēnu mācību darbu.

Pasākuma norises galvenais noteikums: skolēni ir aktīvi mācību priekšmetu nedēļas dalībnieki. Ikviens bērns var izmēģināt savus spēkus dažādās aktivitātēs: izvirzīt un īstenot savas idejas par pasākumiem nedēļas laikā, meklēt interesantus materiālus, izdomāt un risināt aizraujošus uzdevumus, krustvārdu mīklas un rēbusus, piedalīties izglītojošos pasākumos.

Matemātikas un informātikas nedēļas programma atspoguļoja dažādas mācību darbības formas un metodes, veiksmīgi apvienojot individuālās un kolektīvās aktivitātes.

Par pasākuma starta aktivitāti kļuva matemātikas olimpiāde 5.-8. kl. skolēniem. Tika noskaidroti labākie no labākajiem, kas aizstāvēs skolas godu novada līmeņa olimpiādē.

Katrā klasē notika mini-pasākums „Atklāj sevī matemātiķi”.

Matemātikas un informātikas nedēļas ietvaros 11. un 12. klases skolēni risināja dažādus praktiska satura uzdevumus - noteica varbūtību un meklēja lielāko laukumu, veicot dažādus mērījumus un eksperimentus. Šāda aktīva darbošanās stundās ļauj labāk izprast uzdevuma būtību un risinājuma gaitu, bet arī prasa vairāk laika, tāpēc ne vienmēr parasto stundu laikā ir iespēja to izdarīt.

Starpbrīžos piektklasnieki un sestklasnieki labprāt piedalījās loterijā un, uzrādot labas zināšanas, saņēma balvas.

Sesto un astoto klašu skolēni sacentās spēlē „Saliec ģeometrisko figūru”, un viņiem vajadzēja izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Veiklākais bija Guntis Latkovskis (8. a klase), bet viscentīgāk visu izdarīja Ļubova Šusta (6. b klase) un Ksenija Švede (6. a klase). Savas spējas pārbaudīja arī 10. a klases skolnieces Evelīna Vivate un Kristīne Delvere.

Veiksmīgi tika organizēta sadarbība starp dažādu vecuma grupu klasēm. 6. c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Valentīnu Sadovsku sagatavoja loģiskās spēles „Jautrā matemātika”, kurās piedalījās 1.b, 2.a un 2.b kl. audzēkņi. Sestklasnieki prezentēja pasakas par ģeometriskajām figūrām, piedāvāja atrisināt dažādas problēmas un pat dziedāja, izmantojot skaitļus. Sākumklašu skolēniem ļoti patika tādas matemātikas stundas.

Jaunāko klašu skolēniem bija piedāvāta spēle „Klasītes”, ko palīdzēja sagatavot Valdis Latkovskis (4.a kl.), Ņikita Minkevičs (4.a kl.) un Maksims Deņisovs (4.b klase).

10.a klases skolnieces palīdzēja organizēt pasākumu „Matemātikas vilciens” 5. kl. skolēniem.

Šī „vilciena” stacijās bērni izpildīja uzdevumus, strādājot grupās, kurās bija skolēni no dažādām klasēm. Katra stacija – savdabīgas sacensības, kurās piektklasnieki piedalījās ar lielu prieku, ikviens skolēns varēja izmēģināt savus spēkus dažādās aktivitātēs. Bija noteikti tie, kas visātrāk pārvarēja maršrutu.

Konkursa „Labākais rēķinātājs” uzvarētāji tika noteikti katrā klašu grupā: Arina Dembovska (5.a kl.), Karina Liņķe (5.b kl.), Rihards Sorogovecs (6.a kl.), Dmitrijs Dmitrijenko (6.b kl.), Marta Skriplenoka (7.a kl.), Sintija Nemeņonoka (7.b kl.), Daniels Pavlovičs (8.a kl.), Ņikita Pleiko-Ižiks (8.b kl.)

Savukārt 6. klašu skolēniem bija iespēja iejusties programmētāju lomā, spēlējot „Cody&Roby” (gan galda spēli, gan lielformāta spēli). Šī aktivitāte ir ļoti vienkāršs un aizraujošs veids, kā iepazīstināt bērnus ar programmēšanas pamatiem jeb algorimtu izpildi.

Notika viktorīna „Ko tu zini par informātiku?”.

5.-8. kl. skolēni veidoja matemātiskos rēbusus, labākie darbi izstādīti matemātikas kabinetos, bet 11. klase noformēja stendu „Ģeometriskās transformācijas”.

Izmantojot spēļu formas ārpusklases un ārpusstundu pasākumos, tiek veicināta skolēnu vēlme

apgūt mācību priekšmetu padziļināti. Šāda veida ārpusklases darba mērķis - attīstīt izziņas prasmes, paaugstināt zināšanu līmeni, veicināt radošās aktivitātes mācību procesā.

Viena no šādu pasākumu priekšrocībām ir labvēlīga un radoša atmosfēra, kas palīdz piesaistīt uzmanību mācību priekšmetam.

Visiem skolēniem paldies par palīdzību, līdzdalību, aktivitāti, bet skolotājiem (L. Marinenko, O. Grundāne, M. Rukmane, I. Malinovska un V. Sadovska) - par idejām, izpalīdzību, iecietību, atbalstu un saliedētu darbu.

Natālija Kirkiļeviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Klases stunda „Zobi un to veselība.”

Janvāris ir studentu brīvlaiks. Mūsu skolēniem jau kļuva par labu tradīciju šajā laikā apmeklēt savu skolu, lai uzzinātu, kas izmainījās skolā pa šo laiku, kas skolā jauns, un protams izstāstīt par saviem panākumiem, grūtībām un kopumā par studentu dzīvi. Šoreiz mūsu skolu apciemoja 2018 gada absolvents un tagadējais Baltkrievijas Valsts Medicīnas Universitātes students Artūrs Rudaks. Arturs nākotnē plāno kļūt par stomatologu. Artūrs, labprāt, piekrita apmeklēt 5.b klasi un izstāstīt par zobu veselību un higiēnu un cik svarīgi ir rūpēties par saviem zobiem. Nodarbības mērķis bija pieradināt skolēnus rūpēties par zobiem.

Skolēni ar lielu uzmanību klausījās par zobu uzbūvi, zobu svarīgumu cilvēka dzīvē, mutes dobuma higiēnu. Skolēni uzzināja galvenos vesela mutes dobuma likumus. Artūrs izstāstīja, kā izvēlēties pareizo zobu birsti, kādi ir mutes dobuma higiēnas pamatprincipi, ka arī uz maketa parādīja, kā pareizi ir jātīra zobi.

Skolēniem ļoti patika stunda, viņi ar lielu interesi klausījās un, labprāt, iesaistījās, uzdodot savus jautājumus, vai atbildot uz Artūra jautājumiem.

Šādas atsauksmes atstāja skolēni:

“Man viss patika. Es uzzināju daudz ko jauna par zobiem, ko arī izstāstīšu saviem vecākiem. Es esmu ļoti pateicīgs Artūram par stundu un ceru, ka viņš kļūs par labu stomatologu. Es, labprāt, gribētu, lai Artūrs atnāk vēl un izstāsta kaut ko vairāk.” (Maksims)

“Es domāju, ka Artūrs kļūs par labu stomatologu.” (Aleksa)

“Es uzzināju daudz ko jauna par zobiem. Uzzināju, ka pareizi rūpēties par zobiem. Es sekošu šiem noteikumiem.” (Violeta)

“Es domāju, ka viņš kļūs par labu speciālistu un atbrauks strādāt uz Krāslavu, un mēs varēsim apmeklēt viņu, ka arī ieteikt citiem tik labu ārstu” (Valērija)

“Bija interesanti, es domāju, ka viņam izdosies kļūt par labu speciālistu! Man ļoti patika” (Darja).

Šāda sadarbība ar studentiem ir ļoti lietderīga un palīdz skolēniem attīstīties un paplašināt redzesloku. Novēlam Artūram sasniegt visus savus mērķus.

5.b klases audzinātāja: Natālija Kirkiļeviča

SPORTO VESELS!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

15. janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē pulcējās 4.-5. klašu skolēnu komandas no Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Indras un Robežnieku pamatskolas, kur spraigā cīņā norisinājās sacensības „Tautas bumba” zēnu un meiteņu komandām. Meiteņu konkurencē sacentās četras komandas, un savas prasmes pārtvert un precīzi pārmest bumbu, pielietot pareizo taktisko darbību šogad pierādīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas meiteņu pirmā komanda, kura tika apbalvota ar sacensību kausu par pirmo vietu. Otro vietu ieguva Krāslavas pamatskolas komanda, bet trešajā vietā ierindojās Varavīksnes vidusskolas otrā (4.-5. klašu izlases) komanda.

Zēnu konkurencē piedalījās trīs komandas, un pirmo vietu ieguva Krāslavas pamatskolas puiši, kuriem tika pasniegts sacensību kauss! Otrajā vietā - Krāslavas Varavīksnes vidusskola, bet Robežnieku pamatskolas komanda ierindojās trešajā vietā.

Tālāk sacensību dienu turpināja jaukto komandu stafetes, kurās tika iekļauti veiklības, ātruma un precizitātes elementi, kā arī sporta viktorīna. Stafetes norisinājās starp sešām komandām un noritēja aizraujoši un interesanti. Tikai sadarbojoties kopā, atbalstot viens otru, komanda var sasniegt augstāku vērtējumu. Šoreiz Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. klašu komanda veica uzdevumus precīzi, ātri un saskaņoti - un kļuva par uzvarētājiem. Krāslavas pamatskolas pirmā komanda un Varavīksnes vidusskolas 4. klašu komanda ar vienādu punktu skaitu ierindojās otrajā vietā, bet par trešo vietu tika apbalvota Krāslavas pamatskolas otrā komanda. Indras un Robežnieku pamatskolas komandas ar vienādu punktu skaitu tika apbalvotas par ceturto vietu.

Savukārt sporta viktorīnā par asprātīgāko un viszinošāko tika atzīta Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4. klašu komanda. Visas komandas tika apbalvotas ar diplomiem un saldām balvām.

Paldies par sadarbību un atbalstu Krāslavas novada Izglītības pārvaldei, Krāslavas novada sporta skolotājiem Žanam Bunto, Ingrīdai Bernatei, Dmitrijam Silovam un Laimonim Rukmanim par skolēnu sagatavošanu sacensībām un sporta aktivitātēm. Pateicība Krāslavas Sporta skolas metodiķei Ilonai Vanagai par sadarbību sacensību organizēšanā.

Natālija Raudive,

Krāslavas novada sporta skolotāju MA vadītāja

Avots: Krāslavas Vēstis

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Vidusskolēnu online konference ‘’Krāslava-Horki’’.

22.janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika pirmā online konference, kurā piedalījās divas skolēnu grupas – Varavīksnes vidusskolas 12.a klases pārstāvji un Horku pilsētas 1. ģimnāzijas (Baltkrievijā, Mogiļevas apgabala) jaunieši.

Konferences jautājumu klāsts bija ļoti plašs. Jaunieši stāstīja par izglītības sistēmu, kopīgo un atšķirīgo vērtēšanas sistēmā, mājas darbu apjomā, eksāmenu sarežģītības pakāpi. Katra grupa dalījās savā pieredzē, zināšanās, notika viedokļu apmaiņa par gaidāmajām studijām. Tika apsriesti pašreizējās izglītības sistēmas plusi un mīnusi.

Krāslavas jaunieši pieminēja faktu, ka Latvijā šobrīd tiek uzsākta izglītības sistēmas reforma, kuru skolēni atbalsta, jo uzskata, ka ir svarīgi attīstīties, būt mūsdienīgiem. Šī brīža skolēni ir savādāki, tieši tāpēc jāmaina pieeja mācību procesam.

Ernests Jančevskis : “Lai jaunieši būtu droši par savu nākotni, ir nepieciešams attīstīt tādas prasmes kā kritiskā domāšana, kreativitāte, emocionālā inteliģence, sadarbības un komunikācijas prasmes, ļoti svarīgi attīstīt patstāvīgumu lēmumu pieņemšanā un atbildības sajūtu par veicamo darbu.”

Sarunas laikā mēs noskaidrojām, ka skolēni Baltkrievijā mācās arī sestdien. Šis fakts izraisīja emocijas un diskusiju jauniešu starpā. ‘’Kur ņemt spēkus? Kad dzīvot un atpūsties?” jautāja krāslavieši. “Nav tik traki, visu var paspēt - gan atpūsties, gan ar draugiem satikties. Turklāt, sestdien skolā tiek organizēti pasākumi, notiek sporta sacensības, dziesmu un deju konkursi, fakultatīvi,” piebilda Baltkrievijas kolēģi.

Iepazīšanās nolūkā katrai klasei tika dots uzdevums - prezentēt savu pilsētu. Manuprāt, sanāca aizraujoši, jo bija prezentētas vairākas lietas: apskates objekti, EKO tūrisms, seno arodu pasaule, kulinārais mantojums, dabas skaistums.

Mūsu konference noslēdzās ļoti sirsnīgi, ar priekšlikumu ciemoties, jo labāk vienu reizi redzēt nekā simts reizes dzirdēt! Neizpalika abpusēji jauniešu labā un veiksmes vēlējumi. Tas bija sākums! Turpinājums sekos!

SKOLOTĀJA: Margarita Borodina- Ignatoviča

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ziemassvētku lasījumi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

17.janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas draudzīgā saime jau divpadsmito reizi organizēja Ziemassvētku lasījumus - pasākumu, kurš kļuvis par sirsnīgāko un emocionālāko.

Šis pasākums ikreiz nes mums jaunas pārdomas par ticību, brīnumiem un labsirdību, par labo vēsti, un svarīgākais - liek aizdomāties par cilvēka saikni ar Jēzu Kristu.

Pasākumu vadīja 10.b.klases skolēni Ronalds Murāns un Arina Skovorodko. Pasākuma ievadā skanēja vārdi no Svētajiem rakstiem: “Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.’’ (LK.2:14)


Margarita Borodina- Ignatoviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

vēstures un politikas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

No sirds uz sirdi – dzīva vēstures stunda

Esmu ļoti pateicīga, ka šī gada sākumā, man bija iespēja doties līdzi skolotājas Margaritas komandai uz Skuķu sociālās aprūpes centru Robežnieku pagastā. Pateicīga divtik, jo tā bija iespēja piedalīties emocionālā labdarības pasākumā un apciemot manu mīļo kaimiņieni Lūciju.

10. janvārī, norunātajā laikā, pie Varavīksnes vidusskolas piebrauca divas automašīnas - Krāslavas sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas pārziņa Rostislava Terehova un sv.Brigitas un sv.Katrīnas Romas katoļu baznīcas prāvesta Januša Bulaša vadībā, lai kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotājas Margaritas Borodinas-Ignatovičas komandu – 10 a klases skolēniem Gunti Unguru, Kristīni Delveri, Igoru Sorogovecu, Aleksandru Paņko un Alīnu Grodja dotos uz „Oskara” konostudijas cienīgu balvu pasniegšanas ceremoniju dokumentālās filmas “Stāsts vienā kadrā” varoņiem. Jā, patiesi varoņiem, jo ne katram kameras priekšā ir drosme pastāstīt par sevi, atbildēt uz jautājumiem, atklāt savus sapņus.

Mājīgajā aprūpes centrā mūs jau gaidīja – iemītnieki sapulcējušies zālē, kur jau uzstādīta aparatūra filmas demonstrēšanai uz lielā ekrāna.

Kas tā par filmu? Tas ir dokumentāls stāsts, kas tapa pagājušajā gadā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros, kad Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases jauniešu grupa izveidoja filmu, ko nofilmēja 1. oktobrī, apciemojot Skuķu iemītniekus starptautiskajā Veco ļaužu dienā. Ar filmas varoņu atļauju tā tika demonstrēta 6 – 12 klašu skolēniem audzināšanas stundās. Tā rezultātā gan skolotāji, gan skolēni uzzināja četru senioru, Skuķu aprūpes centra iemītnieku, dzīves stāstus, pieredzi un atmiņas.

Nu bija pienācis laiks to nodemonstrēt pašiem filmas varoņiem un viņu līdzgaitniekiem. Brīnišķīgajam pasākumam pievienojās divu Krāslavas draudžu, katoļu un pareizticīgo konfesiju mācītāji.

Pēc sirsnīgas skolotājas Margaritas uzrunas vārds apsveikumam tika dots abiem garīgajiem tēviem.

Rostislavs Terehovs: “Dārgie brāļi un māsas! Sveicu visus ar Kristus dzimšanas svētkiem un Jauno gadu. Līdz ar Kristus dzimšanu cilvēcei sākās jauna ēra. Bez Pestītāja visa pasaule gāja bojā, visi cilvēki bija grēcinieki un tiem nebija iespējama apžēlošana. Dievs cilvēkus tā mīl, ka ziedoja savu Dēlu, lai mums būtu iespēja izglābties. Novēlu visiem izjust prieku par mūsu Pestītāja dzimšanu, lai Bētlemes gaisma apspīd jūsu dzīves ceļu! Lai Dievs ir ar jums!”

Janušs Bulašs: “Šodien neviens no mums nevar teikt – es esmu vientuļš. Jūs neesiet vientuļi – ar jums ir Dievs. Gribu jums pateikties par jūsu lūgšanām. Paldies, ka jūs veltāt savu laiku lūgšanām par baznīcu, par mūsu valsti – Latviju, paldies, ka lūdzat par mūsu jaunatni. Jūsu lūgšanas ir ļoti liela vērtība katram no mums. No visas sirds jums novēlu jaunajā gadā vairāk prieka, laimes, lai Dievs mājo jūsu sirdī, lai Kristus ir kopā ar jums ikdienā jūsu brīnišķīgajā, siltajā un ērtajā mājvietā, kur par jums tik labi rūpējas aprūpes centra administrācija un darbinieki. Mīliet Dievu un viens otru! Lai Dieva mīlestība ir ar jums!”

Pirms filmas noskatīšanās Margarita pateicās filmas varoņiem par to, ka viņi ļāva jauniešiem iejusties senioru bērnības, jaunības gados, salīdzināt, kā bija toreiz un kā ir tagad. Jaunieši guva jaunu pieredzi, iejutās žurnālista, operatora, fotogrāfa, filmas montētāja lomā.

Pēc filmas noskatīšanās Varavīksnes skolas jaunieši nolasīja 6 – 12 klašu skolēnu atsauksmes par redzēto filmu: Sesto klašu skolēni raksta, ka, pateicoties filmai, viņi uzzinājuši daudz jauna par senioru dzīvi. Bērniem patika Konstances stāsts. Skolēnu pārdzīvo, ka senāk uz skolu neveda autobuss, bet tālo ceļu bija jāmēro kājām, viņi priecājas un piekrīt, ka dejot un dziedāt ir lieliski.Skolēni bija sajūsmā par to, kā ejot no skolas viņa vēžojusi. Bērni pateicas senioriem par interesantajiem un patiesajiem dzīves stāstiem. Septīto klašu skolēni aizdomājas, ka jāmaina attieksme pret dzīvi. Ja kaut kas neveicas, nedrīkst padoties, skumt, jāvirzās tālāk . Kāds zēns raksta, ka viņam paticis Valentīnas stāsts. Viņa stāsta, ka bijusi veiksmīga dzīvē, kaut gan savulaik nebija iespējas iegūt izglītību. Valentīna iemācījusies aust, darināt dažādus rokdarbus, bijusi iecienīta saimniece dažādos godos un svinībās, ļoti daudz strādājusi un mīlējusi savu darbu. Viņa nesusi prieku citiem un tas iepriecinājis pašu. Astotās klases audzēkņi sapratuši, cik svarīgi ir cienīt un novērtēt pieredzes bagātos seniorus, censties pārņemt viņu dzīvesziņu. No viņiem var uzzināt to, ko neatradīsi internetā. Skolēni uzzināja, ka agrāk jaunieši bijuši mērķtiecīgi, bez darba neviens nav sēdējis. Romualds visus savaldzinājis ar savu muzikalitāti. Žēl, ka viņam neizdevās iegūt muzikālo izglītību. Skolēnus filma aizkustinājusi. Tā ir nedaudz skumja, bet pamācoša. Skolēni uzskata, ka dokumentālā filma „Stāsts vienā kadrā” ir Oskara prēmijas vērta. Devītās klases skolēni ļoti atzinīgi novērtēja filmu. Ļoti dinamisks bija Viktorijas stāsts. Skolēnus tas mudina mācīties, gūt jaunas zināšanas. Viktorijas centība mācībās, aktīvā dzīves pozīcija, optimisms iedvesmoja jaunos cilvēkus, radīja vēlēšanos iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apciemot seniorus pansionātā. 10 – 12 klašu jaunieši pēc filmas noskatīšanās saprata, ka neskatoties uz to, ka cilvēki dzīvojuši ne tik labi kā mūsdienās, viņi bija patiesi laimīgi, jo prata novērtēt katru savas dzīves mirkli. Senioru dzīvesstāsti jauniešus ļoti aizkustināja, daudziem acīs iemirdzējās līdzjūtības asaras. Jaunajiem cilvēkiem ļoti iepatikās filmas ideja, jo no pirmavota ir iespēja uzzināt par to, kā dzīvoja agrāk, kā mācījās, kādas profesijas bija tolaik populāras, par ko sapņoja jaunieši pagājušajā gadsimtā, kādi bija viņu vaļasprieki. Jaunieši novērtē senioru padomus un ieteikumus. Lai dzīve ritētu veiksmīgi, ir cītīgi jāmācās un jāstrādā.

Tam sekoja apsveikumi un filmas varoņu sumināšana. Balvu nominācijā “Par pamācošāko dzīvesstāstu” saņēma Konstancija Kirsanova, “Par iedvesmojošāko dzīvesstāstu”- Viktorija Danovska, “Par sirsnīgāko dzīvesstāstu”- Valentīna Jureviča” un par “Romantiskāko dzīvesstāstu”- Romualds Bukejs. Pēc apbalvošanas Romualda meistarīgās akordeonspēles pavadījumā visi nodziedāja Romualda jaunības dziesmas.

Tad abi garīgie tēvi kopā ar skolotāju un jauniešiem devās apciemot tos pansionāta iemītniekus, kuri nevarēja ierasties uz pasākumu kustību traucējumu vai citu iemeslu dēļ. Katrs aprūpes centra iemītnieks saņēma svētbildīti un cienastu.

Visiem mums lai piepildās skolotājas Margaritas novēlējums: Novēlu, lai jums svētku sajūtu nesabojātu ne nelabvēlīgi laika apstākļi, ne kādas citas negācijas. Lai svētku sajūta un prieks mājo katrā sirdī, lai tās ir piepildītas ar Dieva mīlestību. Darīsim visu, lai pasaule mums apkārt kļūst labāka. Un tā kļūs labāka pateicoties tiem labajiem darbiem, kurus mēs katrs varam paveikt, bet ja nespējam darīt neko citu, tad mēs vienmēr varam lūgt Dievu – par sevi un par citiem. Lūgšanai ir liels spēks!”

Iveta LEIKUMA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ZIEMASSVĒTKU VAKARS

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,

Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkosbaltas domas dzimst.

Un, lai baltās darbdienāsbalti svētki ir.

/I.Ziedonis/

Aizejošā gada pēdējās dienas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā vienmēr ir piepildītas ar krāsainiem notikumiem. Viens no tiem ir Ziemassvētku dziesmu festivāls. Šis pasākums tradicionāli notiek nu jau 20 gadus, un tajā ir iespēja piedalīties 9. – 12. klašu skolēniem un viņu klašu audzinātājiem.

Ziemasvētku dziesmu festivāls ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka tas ir piepildīts ar apburošu Ziemassvētku atmosfēru, bet arī ar to, ka tajā tiek apkopoti 1. semestra sasniegumi. Un šoreiz par labām sekmēm un centīgumu sudraba pateicības saņēma: A. Baranovskis, L. Petkeviča, A. Soročina, I. Ļapere, V. Novicka, A. Jemeļjanovičs, O. Abrosimova, D. Berestņevs, D. Smertjeva, D. Širokiha, V. Dilba, E. Hodarenoka, V. Petrovska, E. Purpišs, A. Karols, K. Kurica, M. Pastrama, Z. Popa, D. Boželko. Bet par teicamām sekmēm un centīgumu zelta pateicības saņēma: R. Nemiro, I. Sorogovecs, A. Tarlecka, G. Ungurs, A. Skovorodko, K. Andžāne, D. Korjakina, E. Jančevskis, N. Kuzmina.

Tradicionāli šajā festivālā galvenais uzsvars tiek likts uz dziesmām angļu un vācu valodā, kuras izpilda katra klase. Savukārt, R. Andrejevas vadībā uzstājās “Skolas kvartāls” un solo dziedātājas ar dziesmām latviešu un krievu valodā. Tā kā decembris ir mēnesis, kurš visiem asociējas ar dāvanām, tradicionāli katra klase sveica Ziemassvētkos kādu citu klasi. Garlaicīgi šajā pasākumā nebija nevienam, jo katrs kolektīvs piedāvāja savu spēli vai konkursu, kurā varēja piedalīties ikviens.

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un visi, gan mazie, gan lielie gaida pārsteigumus, kurus šogad mums palīdzēja sagādāt mūsu sadarbības partneri, kuriem mēs sakām lielu paldies.

Pateicamies mūsu skolotājiem un skolēniem, kuri organizēja šo pasākumu, kā arī visiem pasākuma dalībniekiem par aktīvu līdzdalību un siltu gaisotni! Lai 2020. gads ir radošs un panākumiem bagāts!


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas svešvalodu skolotāji

Pateicamies!

Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās Daniilam Baranovskim (4.a), kurš uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2019./2020. mācību gada 1.semestrī.

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Izstādes:

Šogad no septembra līdz decembrim skolēniem tika piedāvātas šādas izstādes: septembrī – «Мiķeļdiena», jaunie žurnāli - «Spicīte», «Nerimša», «Fantazētāji», «Saša un Мaša». Oktobrī - K. Buličevam – 85 gadi. Novembrī – «Latvijai -101», «Lāčplēša diena», «Mārtiņdiena». Decembrī – Leonam Briedim – 70, Cecīlijai Dinerei – 100, «Ziemassvētki», «Jaunais gads».

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Carousel imageCarousel imageCarousel image

PALDIES PAR SVĒTKU EMOCIJĀM

Ne katru gadu Baltijas reģiona klimats iepriecina mūs ar laika apstākļiem, kas palīdz radīt Ziemassvētku un Jaungada noskaņu. Tā bija arī šogad. Ne visiem palīdzēja Jaungada rotājumi un dekorācijas pilsētas ielās, māju pagalmos, balkonos un logos, jo daudzi krāslavieši sūrojās par to, ka ārā ir drūms un pelēks laiks un viņiem nemaz nav svētku noskaņojuma. Daudzi... Taču ne tie, kas apmeklēja pirmssvētku pasākumus, ko mūsu pilsētā organizē Krāslavas Varavīksnes vidusskolas kolektīvs.

2020. gada priekšvakarā, tāpat kā katru gadu, Jaungada noskaņu Krāslavā radīja jau tradicionālā, šogad 31. pēc kārtas, Jaungada izrāde, kā arī izklaides pasākums (JAK festivāls), kas tagad, starp citu, ieguvis citu nosaukumu – „Jaungada Comedy show”.

Pasakas patīk visiem – gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpat kā iepriekšējos gados Jaungada priekšnesums iepriecināja skatītājus ar fantastiski skaistiem, krāsainiem pasakas varoņu tērpiem, jautrām dziesmām, aizraujošām dejām un humora dzirksti.

Šo augsto latiņu, ko pacēla Jaungada pasakas orgkomiteja un priekšnesuma dalībnieki, spēja noturēt arī „Jaungada Comedy show” spēlētāji. Izklaides pasākums norisinājās Krāslavas Kultūras namā, un tas atkal pulcēja pilnu skatītāju zāli.

Skatuviskās uzstāšanās, joku dzīšanas, dziedāšanas un dejošanas prasmē sacentās trīs komandas – vidusskolēni, absolventi un vecāki. Neskatoties uz to, ka katrai komandai bija savas stiprās puses – vieni parādīja sevi kā inteliģentākais kolektīvs, citi – kā saliedētākais, bet trešie bija vispozitīvākie, žūrija, apkopojot visus „par” un „pret”, izvēlējās uzvarētāju. Noteikti jāpiebilst, ka žūrijas viedoklis sakrita ar skatītāju viedokli – jautrākā, asprātīgākā, oriģinālākā un artistiskākā izrādījās vidusskolēnu komanda.

Nodārdēja Jaungada svētki, sākās 2020. gada darba ikdiena. Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas kolektīvam par emocijām piepildītu svētku laiku! Vēlam jūsu radošajai komandai daudz jaunu ieceru, ideju un iedvesmu! Un esiet pārliecināti, jūsu vislielākā komanda – skatītāju komanda – jūs nekad nepievils!

Elvīra Škutāne, autores foto

fotogalerija

Avots: Krāslavas Vēstis

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Comedy šovs

Carousel imageCarousel imageCarousel image

IZZINOŠA UN AIZRAUJOŠA EKSKURSIJA

Pagājušā gada decembrī projekta „SAM832. Mācību saturs: STEM un vides joma” ietvaros mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases skolēni, devāmies ekskursijā uz Paula Stradiņa Rīgas Medicīnas vēstures muzeju.

Šis muzejs mūs ļoti pārsteidza ar saviem eksponātiem, jo iepriekš mēs neredzējām neko līdzīgu. Galvenā ekspozīcija ir izvietota četros stāvos, atbilstoši muzeja dibinātāja idejai tā sniedz ieskatu medicīnas attīstības vēsturē (no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām) un iepazīstina ar tās nozarēm. Ekspozīcija sākas ar senlaiku pasaules eksponātiem un noslēdzas ar kosmosa medicīnu.

Mums pastāstīja par ārstēšanas metodēm senajos laikos un par pagānu tradīcijām. Ekskursijas laikā mēs pārliecinājāmies par to, ka dzīvot viduslaikos bija ļoti grūti. Mūsu iespaidi par muzeju - ļoti aizraujoši, jautri un reizēm arī baisi. No māla un ģipša izgatavotas cilvēku figūras (muzeja eksponāti) izskatās ļoti reāli. Bija interesanti uzzināt par to, kā agrāk ārstēja slimos cilvēkus, kādas bija aptiekas. Mēs aizdomājāmies par ārstēšanu un operācijām tajos laikos, kad nebija narkozes.

Pēcpusdienā mums bija nodrošināta iespēja pavadīt savu brīvo laiku aktīvi – batutu un izklaides centrā „SKYPARK”, kas ir veidots kā bērniem un ģimenēm draudzīga atpūtas vieta, kur var lēkāt, sportot un izklaidēties. Centrā ir daudz dažādu atrakciju: no maziem trīsriteņu driftkartiem līdz porolona kubu baseinam. Mēs bijām ļoti priecīgi, jo varējām pavadīt brīvo laiku savu klasesbiedru lokā.

Vēlamies izteikt lielu pateicību par iespēju doties šajā izzinošajā un aizraujošajā ekskursijā!

Aleksandra Soročina, Klemens Križanovskis, Linda Ņeverovska, Olga Dubova, Maksims Hoduļevs, Oļegs Metlovs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas,

9.a klases skolēni

Avots: Krāslavas Vēstis

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

MŪSDIENĪGA UN RADOŠA IZGLĪTĪBA VESELĪBAS KONTEKSTĀ

Apgūstot jauno kompetenču pieeju izglītībā, Varavīksnes vidusskolas pedagogi aktīvi sadarbojas un organizē par veselīgu dzīvesveidu izglītojošas aktivitātes, jo mūsdienu bērni un jaunieši saņem daudz informācijas, taču ne vienmēr prot pielietot šīs zināšanas praksē, jo viņiem trūkst tādu prasmju. Viens no skolas mērķiem - nodrošināt mūsdienīgu un radošu izglītību veselības kontekstā. Krāslavas Varavīksnes vidusskolā šo uzdevumu palīdz realizēt arī ārpusstundu pasākumi.

Pirmajā decembra nedēļā pēc vecāko klašu audzēkņu iniciatīvas skolā tiek organizēta tradicionālā Veselības nedēļa. Par tās norisi pastāstīja bioloģijas skolotāja Jeva Bojarčuka. Dažādās stundās skolēni gūst vispusīgas zināšanas un prasmes, bet šīs priekšmetu nedēļas pasākumi dod iespēju izmantot tās, organizējot aktivitātēs jaunāko klašu audzēkņiem.

1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena, tāpēc skolā norisinājās akcija „Sarkanā lentīte”, jo tā simbolizē sapratni, līdzcietību un morālu atbalstu tiem, kuri cieš no HIV/AIDS. HIV infekcijas izplatība ir aktuāla problēma jauniešu veselības jomā gan visā pasaulē, gan Latvijā. 2018. gadā kopējais HIV reģistrēto gadījumu skaits Latvijā ir 7669. Tika konstatēti 326 jauni HIV gadījumi. Mūsu valsts HIV gadījumu skaita ziņā, attiecinot pret iedzīvotāju skaitu, ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā. Tāpēc galvenie Veselības nedēļas pasākumu īstenotāji – 12. klases jaunieši - organizēja skolā vairākas aktivitātes par šo aktuālo tēmu (testēšana 8.-9. kl. „HIV-mīts vai patiesība”, konkurss „HIV nešķiro - tas attiecas arī uz tevi!”, konkurss 8.-9. kl. „Sargā sevi un esi tolerants pret citiem”, kurā piedalījās 37 pusaudži), skolēni noformēja plakātus „Nevajag baidīties - vajag zināt”, sarīkoja zibakciju „Mēs pret AIDS”.

Vidusskolēni, kam ir autoritāte jaunāko klašu skolnieku vidū, novadīja sākumklasēs Veselības stundas: „Ābolu un piena priekšrocības” (1.kl.), „Imunitāte” (2.kl.), „Mana veselība” (3.-4. kl.).

Pirmais solis uz atkarību, ko var spert skolēni, tā ir smēķēšana, tāpēc 6.-9.kl. norisinājās nodarbības, kurās tika akcentēts elektronisko cigarešu kaitīgums.

Veselības nedēļas laikā Varavīksnes vidusskolas skolēni izdarīja daudz nopietnu secinājumu, un svarīgākie no tiem ir šādi: „Jābūt stipram, lai pateiktu „nē” narkotikām, alkoholam, tabakai un citām psihotropām vielām.” „Veselīgs dzīvesveids palīdz nodzīvot garu un laimīgu dzīvi kopā ar tuviniekiem un draugiem!”

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas diplomus par godalgotām vietām konkursā „Sargā sevi un esi tolerants pret citiem” ieguva Klemenss Krišanovskis, Ligita Petkeviča, Samanta Rukmane, Aleksandra Soročina (9.a), 8.b, 8.c kl. un 9. b kl. skolēnu grupas.

avots: Krāslavas Vēstis

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ekskursija vidzemes dienvidrietumos

Šoruden mēs devāmies aizraujošā ekskursijā uz Vidzemes dienvidrietumiem un apmeklējām vienu no senākajām apdzīvotajām vietām Daugavas krastā - Lielvārdi.

Pirmā vieta, kuru mēs apciemojām, bija atpūtas centrs „Trušu karaliste” Lēdmanē. Tā ir vieta, kur mīt visdažādāko nokrāsu un lieluma truši. Viņi šeit ierīko alas, veido ģimenes. Dzīvo viņi skaisti veidotās pilīs un muižās, un šķiet, ka tas ir īsts pasaku mežs. Mēs pacienājām trušus ar burkāniem un aizgājām apskatīt citus karalistes iemītniekus: āžus, zosis, krāšņas mandarīnpīles, lamas, alpakas. Mazliet pastaigājām pa meža takām un devāmies tālāk.

Mēs devāmies uz Interešu izglītības centru “Lielvārdi, kur jau iepriekš bija pieteikta tematiskā nodarbība “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati”. Mums pastāstīja par 3D datormodelēšanu, parādīja, kur to šodien pielieto. Aizraujoši bija pašiem iemēģināt roku telpiskajā modelēšanā un uzzināt, kā strādā 3D printeris. Kā dāvanu mēs saņēmām savas skolas modeli.

Ekskursijas noslēgumā mēs devāmies uz Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju.Tas atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā. Protams, mēs gatavojāmies muzeja apmeklējumam, mācoties stāstīt teiku par Lāčplēsi. Muzejā mūs sagaidīja gide ar ļoti interesantu stāstījumu par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru. Mums bija piedāvāts pašiem uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, Spīdolu, Andreju Pumpuru, bet Aleksejs Čertkovs un Artjoms Kusiņš inscenēja spraigo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku.

Mēs devāmies mājās ar jaunām zināšanām un pozitīvām emocijām.

7.a klases skolēni.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Garšīga un aizraujoša ekskursija

Mūsu, 11. a klasei, un man patīk iemācīties kaut ko jaunu, tāpēc mēs dodamies ekskursijās. Šoreiz ekskursija bija gan informatīva, gan aizraujoša. Mēs sākām ar Ādažu čipsu fabriku, kur mums tika detalizēti izstāstīts un parādīts, kā izgatavo mūsu visu iecienītākos čipsus. Pēc aizraujošās prezentācijas mums bija iespēja pašiem pagatavot čipsus, izveidojot savu garšu maisījumu. Ādažu fabrikā pavadītais laiks bija ļoti interesants un garšīgs. Pēc tam mēs devāmies uz kvestu piedzīvojumiem “Real Quest”, kur mums bija jārisina dažādi pārbaudījumi, lai tiktu laukā no aizslēgtās istabas. Pateicoties komandu saliedētībai, mēs visi veiksmīgi izpildījām vairākus loģiskus uzdevumus. Neskatoties uz uzdevumu sarežģītību, šī bija labākā mūsu ekskursijas daļa. Mūsu mazo ceļojumu pabeidzām ar līdzi doto čipsu ēšanu un jautrām dziesmām atpakaļceļā.

Katrīna Ozerska, 11. a klase

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

VISS PAR LATVIJU

Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompeteņču attīstībai’’ ārpusstundu pasākumu multidisciplinārās jomas aktivitātē- nodarbību ciklos ‘’Mazie kāpēcīši’’novembrī 2.a, 3.a, 4.b klases skolēni, par godu Latvijas dzimšanas dienai, izzināja tēmu ‘’Viss par Latviju’’. Aktivitāšu mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku par mūsu valsti.

Noslēguma pasākumā, kurš notika 3.decembī, skolēni izspēlēja spēli ’’Brīnumu lauks’’. Katrs skolēns varēja pārbaudīt savas zināšanas un aktīvi līdzdarboties, kā arī saņemt saldās balvas.

Iveta Putāne, Rita Kamola, Natālija Rusova

Konkurss ‘’Mana dzimtene - zilo ezeru zeme’’

Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālas mākslas metodisko apvienību organizēja starpnovadu vizuālās mākslas konkursu ’’Mana dzimtene- zilo ezeru zeme’’.

Konkurss notika no 2019. gada 9. septembra līdz 8. novembrim. Konkursa mērķis bija rosināt interesi par Latgales ainavu un tās daudzveidību; attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu; kopt un popularizēt ainavas žanru glezniecībā.

Sākumskolas pulciņa “Spektrs” 8 dalībnieki aktīvi piedalījās konkursā ar saviem radošajiem ainavas gleznojumiem.

No 2.b klases- Karīna Vorožcova, Linda Zdanovska, Alise Andrukoviča, Vera Zinkeviča.

No 3.a klases- Viktorija Dimbovska, Angelina Pinka, Izabella Baldiņa, Aleksandra Tereško.

6.c klases skolēni.

9.b klases skolniece Anastasija Denisova.

Visi saņēma pateicības par piedalīšanos un balviņas.

Mēs pateicamies visiem pulciņa “Spektrs” dalībniekiem, 9.b klases skolniecei A. Denisovai, 6.c klases skolēniem un klases audzinātājai Valentīnai Sadovskai, angļu valodas skolotājai Jeļenai Kļimovai par bērnu iesaistīšanu ārpusstundu pasākumā un piedalīšanos starpnovadu konkursā ’’Mana dzimtene- zilo ezeru zeme’’.

Paldies visiem dalībniekiem par radošo pašizpausmi!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja

pulciņa “Spektrs” skolotāja Vija Plotka.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lāčplēša diena 5. b klasē

11. novembrī 5. b klasē notika svinīgs pasākums veltīts Lāčplēša dienai. Šo pasākumu pilnībā organizēja un novadīja meitenes. Viņas sagatavoja zēniem dažādus uzdevumus, piemēram, bija uzdevumi uz atjautību - atminēt mīklas, vai kurš tālāk aizmetīs papīra lidmašīnu. Vai arī, kurš ātrāk salocīs papīru dūrē ar vienu roku. Katram zēnam bija sagatavota pārsteiguma dāvana, kura tika pasniegta pasākuma beigās.

Izsaku lielu pateicību vecākiem par atbalstu un meitenēm, pateicoties kurām arī notika šīs jauks pasākums.

Klases audzinātāja: Natālija Kirkiļeviča

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Izzinošs brauciens uz Patarnieku muitu

20.11.2019. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēts izzinošs brauciens piekto klašu skolēniem un klašu audzinātājām Natālijai Kirkiļevičai un Ritai Čerņenko uz Patarnieku muitu. Braucienu organizēja PKK (pedagoģe – karjeras konsultante) Jolanta Pastuhovska.

Bija interesanti un lietderīgi. Mums patika gan muitas darbinieku stāstījumi par viņu darbu, gan iespēja praktiski iepazīt muitas darbu. Muitnieku darbs ir ļoti nepieciešams, nozīmīgs valstij un atbildīgs. Viņi ne tikai neļauj iebraukt mūsu valstī ļauniem cilvēkiem, bet arī cenšas pasargāt mūsu zemi no saslimšanām ar dažādiem vīrusiem, apstādināt nelegālo tirdzniecību ar narkotikām un apreibinošām vielām.

Gribam pateikt, ka šī profesija mūs ieinteresēja un daži zēni un meitenes sapņo kļūt par robežsargiem un muitniekiem.

Īpašus pateicības vārdus gribam teikt kapteinim Jurim Bebrišam par viesmīlīgo sagaidīšanu un ekskursijas vadīšanu.

5.a, 5.b kl. orggrupa

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"Kuru dziesmu nodziedāju,to satinu kamolā"

13.novembrī,Krāslavas valsts ģimnāzija rīkoja konkursu-festivālu"Kuru dziesmu nodziedāju,to satinu kamolā".Tajā piedalījās mūsu skolas meiteņu grupa"Skolas kvartāls".Sirsnīgs paldies 10.a un 10.b klases meitnēm Ilgai Laperei,Arinai Skovorodko,Oļesjai Abrosimovai un Jelizavetai Andžānei par lielisku priekšnesumu!

mūzikas skolotāja Rita Andrejeva

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Neparastā vēstures stunda.

25.11.19. notika ekskursija, kurā piedalījās ASF studenti no Itālijas: Michele, Rebecca, Alice, Nicolo, Matteo, Estelle, Paola, Erica, Giovanni, Anna. Ir grūti pārsteigt itāļus ar arhitektūras pērlēm un seno dienu stāstiem, taču izrādījās, ka itāļu skolēni ir ļoti zinātkāri, atjautīgi un motivēti.

Tāpēc devāmies izzinošā ekskursijā pa Krāslavu, lai radītu priekšstatu par Krāslavas pilsētu un Latvijas vēsturi. Jāpiebilst, ka jaunieši diezgan brīvi pārvalda krievu valodu un jautājumu netrūka. Viņus interesēja viss - tautību jautājums, mūsu pilsētas ģerboņa tapšanas stāsts, konfesijas, Dievnami, arhitektūra un daudzas citas kultūras nianses.

Ceru, ka neskatoties uz auksto laiku, mūsu ciemiņiem izdevās izbaudīt Krāslavas pilsētas dabas skaistumu un pieskarties mūsu pagātnei, sajust Krāslavas šarmu!!!

Vēstures skolotāja- Margarita Borodina- Ignatoviča

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Draudzīga tikšanās

No 19. novembra līdz 6.decembrim skola piedalās AFS projektā. Mūsu skolā mācās 10 studenti no Itālijas. Viņi mācās kopā ar 10.a, 10.b,11.a klašu skolēniem un ar prieku apmeklē krievu valodas stundas un daudz strādā individuāli bibliotēkā vai kopā ar skolotajiem.

Tā ir laba iespēja mūsu skolas bērniem būt atklātiem un veidot dialogu ar jauniem draugiem. Paldies skolotajiem un skolēniem par palīdzību, sapratni un sadarbību AFS projektā.

Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”

Pagājušajā mācību gadā projektu nedēļas laikā mēs mācījāmies rakstīt projekta pieteikumu un nolēmām iegādāties mobilo stendu ar uzrakstu “Varavīksnes ziņas”. Mūsu projekts bija atbalstīts, un mēs ķērāmies pie darba.

Projekta īstenošanā piedalījās 25 skolēni. Pirmais pasākums, kuru mēs sarīkojām, bija mobilā stenda skiču konkurss. Katrs klasesbiedrs veidoja skici. Ar balsošanu noteicām labāko skici. Un tad noformējām pieteikumu firmai ALITANA, lai tā izgatavotu mobilo stendu pēc mūsu piedāvātās skices.

Septembrī izveidojām pirmo raidījumu „Varavīksnes ziņas no 7.a” uz mobilā stenda fona. Šajā raidījumā mēs pastāstījām par vasarā pavadīto laiku. Raidījuma vadītājs bija A.Pitkevičs, operators - D.Bertulis, videosižetus salika kopā E.Drobiševskis.

Tas bija pirmais novada projektu konkurss, kuram mēs rakstījām pieteikumu. Mēs esam pateicīgi par atbalstu!

7.a klases skolēni.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019. gada 05. novembrī Maltas vidusskolā notika Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē.

2019. gada 05. novembrī Maltas vidusskolā notika

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē.

Sacensības notika 64-lauciņu dambretē pēc FMJD noteikumiem. Arī zēni un meitenes spēlēja atsevišķos individuālos turnīros.

Spēles notika pēc Šveices sacensību sistēmas. 7 kārtās ar 15 min. ilgu apdomu laiku visā partijā katram dalībniekam. Dalībnieki dalījās grupās atbilstoši vecumam. Sacensības notika 4 vecuma grupās. Katrā vecuma grupā komandā startēja 2 zēni un 2 meitenes. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī individuālās spēlēs.

· U-19 (Juniori) – 2000., 2001., 2002. dz.g.;

· U-16 (Kadeti) – 2003., 2004., 2005. dz.g.;

· U-13 (Minikadeti) – 2006., 2007., 2008. dz.g.;

· U-10 (Jaunā cerība) – 2009. dz.g. un jaunāki.

Uzvarētāju noteikšanas kritēriji:

Individuāli: Komandām:

1. Punktu summa; 1. Punktu summa;

2. Koeficents; 2. Mazākā individuālo vietu summa.

3. Savstarpējās spēles rezultāts;

4. Lielāks uzvaru skaits.

Apbalvošana:

1.-3. vietu ieguvēji individuāli katrā grupā bija apbalvoti ar diplomiem. Komandas, kuras sacensībās izcīnījušas 1.–3. vietu katrā vecuma grupā, tika apbalvotas ar kausiem un diplomiem, bet šo komandu dalībnieki un treneri tika apbalvoti ar medaļām.

Par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas godu sacentās zēni un meitenes no dažas vecuma grupas.

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Šahu un dambretes pulciņa vaditājs –

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājs Ēriks Zaikovskis

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Tikai neaizmirstot pagātni, mums var būt nākotne…

No 4. līdz 8.novembrim mūsu skolā noritēja vēstures un sociālo zinību nedēļa. Vēsture ir dzīves skolotāja, tāpēc katram no mums ir svarīgi iegaumēt tās sniegtās mācības un lieti izmantot, veidojot vienotu un spēcīgu Latvijas nākotni. Mūsu pasaule ir mainījusies. Šodien, 21.gadsimtā, informācijas apjoms, tās plūsmas ātrums ir pieaudzis, un tas bieži rada apmulsumu cilvēkos, jo viņi nespēj saņemto informāciju “sagremot”.

Ir zināms, ka jaunais ir labi aizmirstais vecais! Tieši šo atziņu izmantojām, plānojot vēstures nedēļu. Lai raisītu skolēnu interesi, akcentējām stundas satura un jēgas nozīmi. Dzīves veida un tempa dēļ jauniešiem pietrūkst iespēju izrunāties, uzdot jautājumus, diskutēt par aktuālo viņu dzīvē, izaicinājumiem un problēmām. Un vēl - ikvienam svarīga piederības izjūta konkrētai grupai – ģimenei, tautai, valstij. To iespējams veicināt, runājot par vērtībām saprotamā valodā un veidā, kā arī rosinot aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Tā kā novembris ir dažādiem pasākumiem un konkursiem bagāts mēnesis, daudzas piedāvātās iespējas arī izmantojām!

6.klases skolēniem piedāvājām dalību zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā.” Skolēni iepazinās ar mūsu valsts Satversmē ietvertajām pamattiesībām. To, kā viņi šīs lietas uztver un saprot, jaunieši atspoguļoja savos darbos.

5.-9. klašu audzēkņi izpaudās radoši - vēstures un sociālo zinību nedēļā savus darbiņus veltīja valsts dzimšanas dienai. 9.klases skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli, izklāstot to domrakstā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvērtās pamattiesības?”.

Vēsture un sociālās zinības iet roku rokā, tāpēc 6.novembra rīts aizsākās ar nelielu pētījumu, kura mērķis- noskaidrot skolēnu un skolotāju garastāvokli jaunās darba dienas sākumā. Rezultāts patīkami pārsteidza, jo 69% aptaujāto jutās labi, gatavi darboties un sadarboties.

11. novembris – Lāčplēša diena, laiks, kad atceramies kritušos karavīrus , kuri cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un brīvību. 6.-9.kl.skolēni stundās noskatījās vairākus fragmentus no filmām un raidījumiem par 1919.gada notikumiem, latviešu karavīru likteņiem, lai apzinātos, ka arī maza valsts spēj aizstāvēt sevi. Neizpalika arī darbs grupās. Tas bija radošs darbs – plakāta veidošana par tēmu: “Kāpēc Latvijā svinam 11.novembri?”

Nedaudz neierasti šajā nedēļā noritēja audzināšanas stundas 5.-12.klasē. Tika prezentēta Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros 10.a klases jauniešu grupas izveidotā filma “Stāsts vienā kadrā”. Gan skolotāji, gan skolēni uzzināja četru senioru, Skuķu aprūpes centra iemītnieku, dzīves stāstus, pieredzi un atmiņas.

Mīļš paldies visiem mūsu skatītājiem par atbalstu, jo tā bija mūsu filmas pirmizrāde. Paldies jauniešiem par atsauksmēm, emocijām un siltajiem vārdiem, kurus veltīja filmas varoņiem – Skuķu aprūpes centra iemītniekiem.

Viens no īpašajiem pasākumiem bija konference “Vēsture top šodien, vai cilvēku (indivīdu) garīgums, kā stipras un spēcīgas valsts pamats.” Pirmo reizi skolā satikās triju konfesiju- katoļu, pareizticīgo un protestantu priesteri, lai vairāku stundu laikā sarunātos ar jauniešiem, atbildētu uz viņu jautājumiem, diskutētu, un dažreiz pat strīdētos. Garīgums, ticība, baznīcas problēmas, neiecietība, ateisms un zinātne, svētie raksti un daudzi jo daudzi jautājumi nodarbina mūsu jauniešu prātus. Ir zināms, ka strīdos dzimst patiesība. Tāpēc nezaudējam cerības… Par dalību mūsu konferencē pateicamies sv.Brigitas un sv.Katrīnas Romas katoļu baznīcas prāvestam Janušam Bulašam, Krāslavas sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas pārzinim Rostislavam Terehovam, Grāveru Ercenģeļa Mihaila pareizticīgo baznīcas pārzinim Viktoram Mjalikam, Krāslavas baptistu draudzes mācītājam Vjačeslavam Istratijam.

Mūsu rokās ir dārga dāvana- brīvā Latvija. Novēlu ikvienam izmantot augšanas iespējas, ko mums dāvā valsts. Lai visu Latvijas cilvēku attiecību pamatā ir savstarpējā cieņa, sapratne un dzīvošana saskaņā ar sirdsapziņu. Šīs morālās vērtības ir demokrātiskas sabiedrības stūrakmens. Lai saturīgs svētku laiks!

Margarita Borodina-Ignatoviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vērtības Kārļa Skalbes pasakās

7. novembrī 5.b klases skolēni apmeklēja Kraslavas novada centrālo bibliotēku, kur tika organizēts pēcpusdienas pasākums “Vērtības Kārļa Skalbes pasakās”, veltīta Kārļa Skalbes 140. gadadienai. Pasākuma laikā mēs daudz kā jauna uzzinājām par latviešu dzejnieku, prozaiķi, politiķi un vispopulārākās latviešu literāras pasakas ‘’Kaķīša dzirnaviņas’’ autoru.

Mēs pateicamies Viktorijai Urbanovičai par labi organizēto literāro pasākumu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas

5.b klases skolēni un skolotāja Jeļena Kļimova

"SOTAŠ" - iespēja būt zinošam un veselam!

2019.gada 29.oktobrī mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.b klases jaunieši, īstenojām projektu "SOTAŠ" – sporta orientēšanās telpā. Ideja nebija jauna, bet, mūsuprāt, uzmanības vērta, jo vienlaicīgi ir iespējams pilnveidoties gan fiziski, gan intelektuāli. Sporta orientēšanās telpā ir ļoti populāra jauniešu vidū. Bijām ļoti priecīgi, kad tapa zināms, ka mūsu projekts guva atbalstu!

Tā kā mūsu mērķis bija spēles popularizēšana, uzaicinājām Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešus. Spēlē piedalījās 9 komandas. Spēle sākās pulksten sešpadsmitos. Kāpēc? Lai netraucētu mācību procesu un nekavētu stundas. Katra komanda izdomāja sev nosaukumu, saņēma telpu plānu ar iezīmētiem kontrolpunktiem. Katrā kontrolpunktā dalībniekus gaidīja kāds īpašs uzdevums – mīklu minēšana, vēstures, ģeogrāfijas, literatūras, ekonomikas un citu jomu jautājumi. Svarīga bija sniegto atbilžu precizitāte un laika ievērošana. Tas arī sagādāja grūtības, jo princips ‘’ātri un kvalitatīvi’’ nav vienkārši īstenojams. Lai nu kā, bet līdz finišam tika visi! Kura komanda uzvarēja, kura zaudēja – lai paliek tikai dalībnieku zināšanai. Piebilst vēlamies tikai to, ka divas pirmās, divas otrās un divas trešās vietas tika sadalītas godīgi, uzvarētāji saņēma kausus un saldās balvas, pārējie – mierinājuma balviņas.

Galvenais ieguvums – azarts jauniešu acīs un vēlēšanās šo spēli atkārtot! Mums, spēles organizatoriem, tas ir visaugstākais novērtējums. Bažas bija par to, vai skolēniem būs interesanti un saistoši. Bija, bija interesanti un saistoši. Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu ideju, uzdrošinājās un piedalījās: Krāslavas pamatskolas komandai un skolotājai Skaidrītei Gasperovičai, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. un 9.klašu jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistei Juliannai Moisejenkovai un Krāslavas novada domei.

Diāna Smertjeva, Krāslavas Varavīksnes vsk.10.b skolniece

Carousel imageCarousel image

Oktobris pāršķir raibās lappuses...

Rudens ir radošās iedvesmas laiks. Cilvēks izjūt neparastu spēku pieplūdi, rodas un vairojas idejas. Gribas sasildīt ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli. Tā tas notiek rudenī.

Šī gadalaika raksturs nav prognozējams: ir brīži, kad saulains smaids rotā rudens seju - un mēs atgriežamies vasarā. Dažreiz rudens skumst vai raud visu dienu, no svina pelēkām debesīm birdinādams lietus lāses. Tieši šajā raibajā gadalaikā Varavīksnes vidusskolas skolēni un skolotāji iegrimst radošajā darbībā, jo Varavīksnes kolektīvam un rudenim ir tik daudz kopīgā.

Krievu valodas un literatūras nedēļas dienas ir kā daudzkrāsainās rudens lapas, tās nemaz nav līdzīgas viena otrai.

Piekto klašu skolēni mēģināja atminēt vārda „ Daugava” noslēpumu. Izrādās, ka seniem latviešiem un slāviem šis nosaukums nozīmējis Ūdeņiem bagātā upe. Ar lielu interesi viņi izlasīja latviešu tautas pasaku „Kā zvēri Daugavu raka” un iepazinās ar dainām, kas veltītas dzimtajai upei.

Sestklasnieki veica virtuālo ekskursiju pa Krāslavu – pilsētu, kas bagāta noslēpumainiem stāstiem un leģendām par kņazu Vladimiru un Rognedu, par poļu virsnieka un grāfa meitas traģisko mīlestību, atklāja akmens noslēpumu, uz kura ir izcirsts karaļa kronis un gadskaitļi 1729, izlasīja Persteņa ezera un Šokolādes kalna leģendas, lika pamatus radošo darbu krājumam „Varavīksnes skolas leģendas”. Skolēniem tā iepatikās ceļot, ka vini paplašināja ekskursiju maršrutus. Tika savāktas Krāslavas novada leģendas un iesākts darbs projektā „Literārie varoņi Latvijas kartē”.

Septīto un astoto klašu skolēni nolēma cīnīties par valodas tīrību. Viņi uzaicināja uz tikšanos sociālo pedagogu Žannu Drozdovsku, kura pastāstīja par lamāšanās ļaunumu un deva padomus, kā cīnīties ar šo netikumu un kā tikt no tā vaļā. Skolēni aicināja bērnus un pieaugušos dzīvot ar devīzi „Manas domas, mana valoda – tas ir mans spogulis, kas vienmēr būs tīrs”.

Rudens ir arī dzejas laiks. 9.a klases skolēni tikās ar mūsu skolas absolventi, Krāslavas grāfu Plāteru poļu pamatskolas skolotāju Karīnu Biruļi. Savās atsauksmēs skolēni rakstīja:

„Karīnas dzejoļi rakstīti ar dvēseli un lielu mīlestību.” (Ligita P.)

„Man patīk dzeja, nesen palaimējās pirmo reizi dzīvē tikties ar īstu dzejnieci.” (Andrejs B.)

„Karīnas dzejoļus caurauž mīlestība. Vēlreiz labprāt tiktos ar dzejnieci.” (Anželika l.)

„Šī tikšanās noteikti iedvesmos kādu sākt rakstīt dzejoļus.” (Oļegs M.)

9.b klases skolēni atzīmēja „Liceja senloloto dienu”. Pirmais Puškina liceja izlaidums stāsta par izciliem pasniedzējiem un talantīgiem audzēkņiem. Skolēni iepazinās ar slavenās mācību iestādes vēsturi, ar to, kas un kā mācīja licejistus, lasīja Puškina dzejoļus, bet galvenais – saprata, ko nozīmē īstā draudzība.

Krievu valodas un literatūras nedēļas laikā visu klašu skolēni piedalījās jauno mākslinieku, rakstnieku un dzejnieku konkursos. Viņi zīmēja savus mīļākos literāros varoņus,

noformēja jaunus, krāsainus grāmatu vākus, veidoja plakātus „Vai tu zini, ka...”, kolāžas „Manas mīļākās grāmatas”, prezentācijas „Krievu valoda mūsdienu pasaulē”, iepriecināja savus lasītājus ar jauniem stāstiem un dzejoļiem, izvēlējās kaligrāfijas karali un karalieni.

Rudens lēnām aiziet un atvadās no mums. ”Lūk, rudens lietus atsāk smidzināt... Skalo dvēseles putekļus nost, lai vēlāk to ar baltu sniegu noklātu.”

Jekaterina Aleksejeva

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

CIRKS, CIRKS, CIRKS.....

Skolēnu rudens brīvdienās - 26. oktobrī, sākumskolas 2.- 4. klašu skolēni tika uzaicināti uz XI Starptautisko bērnu un jauniešu cirka mākslas festivālu ‘PARAD ALLE’, kurš notika Daugavpils Kultūras pilī.

Festivālā piedalījās bērnu un jauniešu 17 cirka kolektīvi no dažādām Eiropas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas. Dalībnieki uzstājās trijās vecuma grupās: I grupa – līdz 10 gadi, II grupa- 11-14 gadi, III grupa – 15-20 gadi.

Jauno akrobātu, žonglieru, ekvilibristu un klaunu uzstāšanos vērtēja žūrijas komisija. Šogad GRAND- PRIX balvu piešķīra akrobātu pārim no Ukrainas, pārējie mākslinieki -visās trijās vecumgrupās - saņēma pirmās, otrās, trešās pakāpes laureātu diplomus.

Festivāla programma bija ļoti piesātināta un interesanta, braucot mājup, skolēni labprāt dalījās ar saviem iespaidiem, lūk, ko bērni teica:

Edvīns:”Ļoti patika pirmais priekšnesums, kad mazais puika- gaisa akrobāts lidoja zem kupola.”

Stanislavs, Vladislavs:’’Mums patika meiteņu ‘’Puķu deja”, tā bija jautra un apburoša, gribējās dejot līdz!’’

Milena:”Iespaidīgs un smieklīgs bija meiteņu numurs- vardīšu tērpos!’’

Juliana:’’Apbrīnoja akrobātu pāris no Ukrainas spilgti sarkanos tērpos. Es ļoti nopriecājos, ka festivāla noslēgumā viņi saņēma GRAND-PRIX balvu.”

Vadims, Artūrs:”Festivāla noslēgumā pārstiedza gaisa balonu salūts un tas, ka katrs skaitītājs varēja tos ķert un paņemt līdzi.’’

Katrina, Aleksandra:’’Patika Helovīniem veltītais priekšnesums no Vācijas, nedaudz bija bail, bet jautri, kad mūs biedēja spoki!”

Anastasija, Kamilla:’’Interesants un sarežģīts bija burvju triks ar pārģērbšanos, bija nesaprotami, kā tik ātri un ar sasietām rokām var mainīt tērpus!”

Oruj:’’Bija bail par gaisa akrobatu pāri zaļos tērpos, likās, ka meitene, izpildot triku, var nokrist!”

Marks, Dmitrijs:’’Iepriecināja smieklīgie klauni, kas negaidīti, neskaitāmas reizes parādījās uz skatuves!”

Neviens no mums nepalika vienaldzīgs noskatoties cirka mākslinieku priekšnesumus, unikāli un talantīgi bērni un jaunieši dāvāja mums skaistus, iespaidus mirkļus.

Paldies 2.b klases māmiņai- Natālijai Zdanovskai par sarūpētajām biļetēm un sadarbību.

Natālija Rusova,

Rita Kamola,

Iveta Putāne

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Basketbols svaigā gaisā

2019. gada maijā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. a klases (tagad 11. a klases) skolēnu grupa “Basketbola entuziasti” iesniedza sava projekta “Basketbols svaigā gaisā” pieteikumu Krāslavas novada projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Projekta mērķis bija popularizēt basketbolu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu Krāslavas pilsētas bērnu un jauniešu vidū, atjaunojot esošās basketbola konstrukcijas Krāslavas Varavīksnes stadionā. Projekta ideja tika atbalstīta, un tika piešķirts finansējums EUR 600 apmērā. Projekta ietvaros tika pasūtītas jaunas metāla konstrukcijas, iegādāti basketbola grozi ar metāla tīklu un nokrāsotas esošās konstrukcijas.

Šāda projekta ideja radās, jo bijušās basketbola konstrukcijas bija novecojušas, un pilnvērtīga basketbola spēle bija apgrūtināta. Vairogi bija izgatavoti no koka materiāla, kas bija sācis trūdēt. Šāda konstrukcijas stāvokļa dēļ (nepietiekams atsitiens pēc metiena), jaunieši arvien vairāk atteicās nākt un brīvo laiku pavadīt tieši spēlējot basketbolu. Tāpēc bija nepieciešams šos vairogus mainīt pret metāla konstrukciju, nodrošinot ilgāku kalpošanas laiku un lielāku spēles komforta līmeni.

Paldies šī projekta idejas autoriem, Kirilam Kižlo un Aleksim Voicehovičam, Krāslavas novada domei par iespēju realizēt šo ideju, SIA “GSK” par jauno vairogu izgatavošanu un uzstādīšanu, skolas tehniskajiem darbiniekiem un 11. a klases skolēniem par atbalstu projekta realizācijas laikā.

Nāciet un izmēģiniet jaunās konstrukcijas jau tagad!

Krāslavas varavīksnes vidusskolas 11. a klases skolēnu grupa “Basketbola entuziasti”

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Debašu sezona ir sākusies!

Latvijas biedrības “Debašu centrs” un “Zaļā brīvība” ciešā sadarbībā īsteno projektu “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, un pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanai privātā patēriņā un mājsaimniecībās.

Šī gada 19. septembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika diskusija- debate par tēmu “Vai mēs varam samazināt pārtikas atkritumus?” un tikšanās ar biedrības “Zaļā biedrība” pārstāvi, kur tika pārrunāts un izdiskutēts, kā tad mēs varam samazināt pārtikas atkritumus. Diskusijā debatē piedalījās septiņu skolu komandas, viens pārstāvis no tām uzstājās ar publisko runu. Skolēni tika sadalīti grupās un, klausoties runātājus, mēģināja atrast pretargumentus vai atbalstu runātāju pozīcijām.

Pasākumā piedalījās arī komanda no mūsu skolas. Diskusijas dalībnieki dalās iespaidos par piedzīvoto.

Karīna Kurica: “Gatavojoties pasākumam, mēs tikāmies ar mūsu bijušo skolas debatētāju Elvi Berjozu, kurš pašlaik apgūst RTU Vides zinātnes programmu. Elvis pastāstīja par biometāna izmantošanas potenciāla izvērtējumu un dalījās ar lekciju materiāliem. Mēs ieguvām jaunas zināšanas.”

Ernests Jančevskis: “ Šajā pasākumā mums tika sniegta izglītojošā stunda. Es uzzināju par Zemes patēriņa dienu. Šogad 29. jūlijs ir tā diena, kurā planētas iedzīvotāju patērētais dabas resursu apjoms pārsniedza to daudzumu, ko Zeme šī gada laikā spēs atjaunot. Dienu, kad cilvēce pārtērē tai nosacīti piešķirtos ikgadējos atjaunojamos dabas resursus, izskaitļo jau vairāk nekā 50 gadus. To nosaka pēc formulas, kurā dabas resursu daudzumu, ko Zeme attiecīgajā gadā spēj radīt, izdala ar pasaules ekoloģiskās pēdas nospiedumu jeb izmantoto dabas resursu daudzumu attiecīgajā gadā un sareizina ar 365 dienām. Tik agri, cik šogad, Zemes resursi iztērēti ir pirmo reizi. Un šis fakts rosina pārdomām.”

Aleksis Voicehovičs: “ Katra cilvēka attieksme atstāj ietekmi uz vidi. Gatavošanās šim pasākumam lika aizdomāties par problēmu, kuru mēs, manuprāt, esam spējīgi risināt. Galvenais ir izglītot cilvēkus.”

***

10.oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika meistarklase “Pasaules skolu formāts”. Šajā mācību gadā visi Latvijas debatētāji strādās pēc šī jaunā formāta. Pasākumā bija iespēja iepazīties ar debates struktūru, debatētāju pienākumiem un tiesāšanu. Pēc tam tika piedāvāta paraugdebate, kurā komandas izspēlēja IMPROMTU rezolūciju. Meistarklasē piedalījās 11.a klases komanda: Ļ.Nipāne, K.Dolganova un A.Voicehovičš.

Informāciju sagatavoja Valentīna Purpiša, debašu trenere

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

4. b klase ciemos pie pašvaldības policijas.

Karjeras nedēļas laikā 4.b klases skolēni aplūkoja tēmu "Nākotnes profesijas", zīmēja plakātus "Nākotnes speciālists - robots" un rakstīja domrakstus "Es gribu kļūt par…".

Viens no pasākumiem bija ekskursija uz pašvaldības policijas iecirkni.

Mēs tikāmies un runājām ar dienesta darbinieci Jūliju Galasko. Skolēni uzzināja, kādas ir pašvaldības policijas funkcijas, ieraudzīja, kā notiek video novērošana mūsu pilsētā, kā tā palīdz uzturēt kārtību. Jūlija pastāstīja par pašvaldības policijas darbinieku pienākumiem, paradīja pašvaldības policijas aprīkojumu un ekipējumu.

Liels paldies Oksanai Korčaginai par palīdzību ekskursijas organizēšanā.

Klases audzinātāja R. Kamola

Carousel imageCarousel imageCarousel image

UNESCO “Pasaules lielākā stunda”

Šogad Pasaules lielākā mācību stundas vadmotīvi bija planētas un cilvēces ilgtspējīga attīstība un vīzija nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu.

Akcija visā pasaulē vienlaikus notika no 23. līdz 29. Septembrim.

Paldies mūsu angļu valodas skolotājiem par UNESCO akcijas “Pasaules lielākā stunda” atbalstīšanu un stundu veidošanu!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Karjeras nedēļa 9.klasē

17.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros notika 9.a un 9.b klašu meiteņu tikšanās ar “Natālijas skaistuma studijas” kosmetologu Natāliju Blaževiču.

Tā bija ļoti laba ideja – satikties ar skaistuma studijas vadītāju. Viņa meitenes iepazīstināja ar dažādiem skaistuma un veselības noslēpumiem, kā arī pastāstīja, kur ir iespējams apgūst kosmetologa profesiju.

Kl. audz. Romualda Jermaka

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS PEDAGOGI GŪST JAUNUS IMPULSUS DARBAM

Mūsdienu izglītības reforma dod jaunus impulsus pedagogu darbam. Uzsākta pāreja uz bērncentrētu mācību procesu, kad skolēnam jākļūst daudz aktīvākam, domājošākam un motivētākam. Jaunās, uz kompetencēm balstītās pieejas devīze ir domāt, darīt, zināt. Tāpēc Krāslavas Varavīksnes vidusskolas svešvalodu skolotāji nolēma organizēt Valodu nedēļu inovatīvi. Svešvalodas nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai iegūtu informāciju. Mums bija jāizvēlas aktuāla, svarīga un interesanta tēma, lai organizētu skolā Svešvalodu nedēļu. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam mazpilsētā, ikviens izjūt pārmaiņas, kas notiek mums apkārt. Klimats strauji mainās, un kā mēs varam ietekmēt šo procesu? Jāsāk rīkoties šeit un tagad! Atbalstīt jauniešu centienus cīnīties un aizstāvēt cilvēku tiesības uz tīru vide, zaļu un nepiesārņotu planētu, kurā dzīvot mūsu nākamajām paaudzēm.

Mēs nolēmām iesaistīties kustībā „World Cleanup Day” (Vispasaules tīrības diena). 21. septembrī cilvēki visā pasaulē piedalījās dažādās akcijās. Arī mūsu valsts pievienojās šai kustībai, un mūsu pilsētu pārstāvēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni. Lielu popularitāti ieguva akcija „Laimes koki”. Katra klase mūsu skolā saņēma no Zīļuka vēstuli angļu valodā. Sadarbībā ar dabas zinību, bioloģijas, angļu valodas skolotājiem un klases audzinātājām mēs spērām pirmos soļus, lai Krāslavas pilsētas teritorijā taptu jauna ozolu birzs. Atbilstoši speciāli izstrādātajai instrukcijai katra klase parūpējās par mazo Zīļuku un darīja visu, lai pavasarī mums būtu spēcīgi un veselīgi ozolu stādi.

Līdztekus tam vecāko klašu skolēni piedalījās akcijā „Laimes koki”, sakārtojot teritoriju, ko viņi uzkopa pavasarī akcijas „Lielā talka” laikā. Jaunieši bija ļoti pārsteigti, kad viņi atkal ieraudzīja mežā daudz atkritumu. Vecāko klašu skolēni izmērīja sakārtoto teritoriju, nosvēra atkritumus un sagatavoja uzdevumus pamatskolas klašu skolēniem, kam bija jāaprēķina piesārņojuma blīvums. Kopā ar psiholoģijas skolotāju vidusskolēni analizēja cilvēku rīcību, apsprieda motivāciju dalībai brīvprātīgajā darbā un akcijās.

Svešvalodu nedēļas ietvaros notika vairākas mācību stundas UNESCO projekta „Pasaules lielākā stunda” ietvaros. Visas nodarbības bija veltītas tēmai „Klimata pārmaiņas”. Noslēguma pasākumā tika apkopoti visi rezultāti. Par lielisku nedēļas aktivitāšu kopsavilkumu kļuva spēle, ko sagatavoja vecāko klašu skolēni, tās pamatā ir dažādas tēmas, un dalībniekiem jāizmanto dažādas valodas.

Akcijas dalībniece Dana Korjakina: „Es domāju, ka tā bija laba ideja – piedalīties šajā akcijā, kas palīdzēja mums, skolēniem, saprast, cik nopietnas ir klimata pārmaiņu izraisītas problēmas visā pasaulē. Mēs sakārtojām nelielu teritoriju, taču ikviena aktīva rīcība ir būtisks solis uz to, lai padarītu mūsu zemi tīrāku. Talkojot mežā, vecāko klašu skolēni pievērsa uzmanību tam, cik daudz tur ir izmesto plastmasas pudeļu. Diemžēl mūsu valstī vēl nav ieviesta sistēma, kad cilvēki var izmantot plastikāta taras nodošanas automātus. Uzskatām, ka šādā veidā valsts līmenī tiktu risināta nozīmīga problēma – vides piesārņojums ar plastmasas atkritumiem.”

Skolas psiholoģe Ija Karole: „Ar vidusskolēniem apspriedām, kāpēc ir svarīgi piedalīties vides sakopšanas talkās. Jaunieši analizēja cilvēku motivāciju un secināja, ka dalība tādos pozitīvos pasākumos attīsta atbildības izjūtu, jo cilvēks ir sociāla būtne, kurai ir svarīgi būt piederīgai kādai grupai, sabiedrībai, valstij un just savu nozīmīgumu.”

Pateicamies skolēniem, kas piedalījās akcijā „World Cleanup Day”. Esam pārliecināti, ka tagad viņi apzinās – no mūsu tagadējās rīcības ir atkarīga visas planētas nākotne. Paldies skolotāju komandai, kas izstrādāja Svešvalodu nedēļas plānu atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā un darīja visu, lai aktivitātes būtu saistošas mūsu skolēniem.

A.Lukša, I.Bovtramoviča,

Svešvalodas skolotājas

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Code Week

No 7. līdz 20. oktobrim Latvijā un citur Eiropā norisinās programmēšanas nedēļa “Code Week”. ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

Arī mūsu skolas audzēkņi iesaistījās dažādās ar programmēšanu saistītās aktivitātēs, jo ir ļoti svarīgi attīstīt programmēšanas iemaņas pēc iespējas agrāk. Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpetītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

Apgūt programmēšanas pamatus var visdažādākajos veidos. Šogad 5. – 6. klašu skolēni to darīja caur spēli bez digitalām tehnoloģijām. Iesaistoties šajā aktivitātē, skolēniem bija iespēja: gūt sadarbības un sacensības pieredzi; izprast lomu sadalījumu starp programmētāju un robotu; iepazīties ar vienkārša norādījuma koncepciju; uzzināt, ka vienkāršu norādījumu secība var atrisināt problēmu; saprast, ka programmēšana parsvarā ir loģiska domāšana, nevis tehnoloģija; iecerēt, īstenot un pielāgot stratēgijas; domāt kritiski un risināt problēmas.

Matemātikas un informātikas skolotāja, Marianna Rukmane

Carousel imageCarousel image

Veselā miesā vesels gars

2019. gada aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. a klases (tagad 11. a klases) skolēnu grupa “Big Muscles” (īpaši paldies Vladislavam Dilbam, Ustinam Jeršovam, Artēmijam Ivanovam) iesniedza sava projekta “Veselā miesā vesels gars” pieteikumu Krāslavas novada jauniešu projektu konkursam. Projekta mērķis bija radīt vēl vairāk iespēju aktīvai brīvā laika pavadīšanai starpbrīžos, mazinot atkarību no viedierīcēm, attīstot veselīgu dzīvesveidu un popularizējot tādus sporta veidus kā galda teniss un novuss. Projekta ideja tika atbalstīta, un tika piešķirts finansējums šo sporta veidu inventāra iegādei. Projekta ietvaros tika iegādātas galda tenisa raķetes un bumbiņas, novusa kijas, kauliņu komplekts un galda kopšanas līdzekļi. Galda teniss un novuss mūsu skolā ir ļoti populāra nodarbe garo starpbrīžu laikā gan mazākiem, gan lielākiem skolēniem, un papildus inventāra iegāde ļauj iesaistīt šajā nodarbē lielāku skolēnu skaitu un ar lielāku patiku baudīt šīs spēles.

Lai informētu skolēnus par projekta realizāciju tika organizētas galda tenisa un novusa sacensības (paldies par tām sporta skolotājam Dmitrijam Silovam), kurās bija iespēja pieteikties jebkuram 5.- 12. klases skolēnam. Jāsaka, ka parasto spēlētāju aktivitāte ir daudz lielāka nekā sacensību dalībnieku skaits. Droši var teikt, ka projekta mērķis ir sasniegts, jo starpbrīžos tagad var redzēt vairāk aktīvo spēlētāju, nekā viedierīču lietotāju. Turklāt, šīs spēles veido ļoti pozitīvu sadarbību starp jaunāko un vecāko klašu skolēniem, kur otrie uzņemas pamācīt, parādīt un vienkārši sastādīt kompāniju tādai lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

Liels paldies Krāslavas novada domei par iespēju realizēt mūsu ideju un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai par veselību attīstošu vidi.

Krāslavas varavīksnes vidusskolas 11. a klases

skolēnu grupa “Big Muscles”

Carousel imageCarousel imageCarousel image

“Stāsts vienā kadrā”

Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēnu grupa “9.a Varavīksne” īstenoja projektu “Stāsts vienā kadrā.”

Jaunais mācību gads atnesa mums daudz darba un jaunu pienākumu. Viens no tiem – mūsu projekta īstenošana, projekts ir neparasts un ideja interesanta – satikties ar Krāslavas novada Skuķu aprūpes centrā dzīvojošajiem senioriem, lai uzdotu viņiem mūs interesējošos jautājumus par viņu skolas gadiem, piefiksētu dzīves stāstus un pieredzi.

Tikšanās reizei gatavojāmies nopietni: sarūpējām nelielas dāvaniņas pansionātā dzīvojošajiem, cienastu, sagatavojām jautājumus. Tā kā seniori piekrita, lai intervija tiktu filmēta, bija nepieciešams sarūpēt arī videotehniku.

Mūsu brauciens notika 1.oktobrī, kad tika svinēta starptautiskā Veco ļaužu diena. Diena bija skaista un saulaina. Bija iestājies zelta rudens visā savā krāšņumā. Skuķu aprūpes centrā dzīvo 43 senioru. Viņi ir ļoti dažādi, dažāds ir arī viņu veselības stāvoklis. Mūsu sarunā piedalījās 4 respondenti. Četri dažādi dzīves stāsti par dzīvi un pagātni. Izstāstīt divos teikumos dzirdēto nav iespējams! Tas ir jāpiedzīvo pašiem! Rezultātā ir sanākusi neliela dokumentālā filma, ko varētu skolēni noskatīties gan sociālo zinību, gan vēstures stundās.

Projekta īstenošanas laikā spējām savādāk lūkoties uz veco ļaužu dzīves grūtībām un problēmām, kas saistītas ar dzīvi aprūpes centrā. Mēs saprotam, cik svarīgi apciemot vecāka gadagājuma cilvēkus, lai viņi justos vajadzīgi. Tādas tikšanās palīdzēs mums arī turpmāk iesaistīt seniorus sabiedriskajā dzīvē, jo viņu dzīves gudrība un zināšanas ir ļoti vērtīgas. Vecu un vientuļu cilvēku skaits katru gadu palielinās. Šī projekta ietvaros bija iespēja jauniešiem komunicēt ar senioriem. Iesaistīties sava novada vēstures izpētē, izmantojot konkrētu cilvēku atmiņu stāstus. Šis pasākums sniedza visiem dalībniekiem iespēju realizēt mūsu vīziju par pareizām dzīves vērtībām!

Paldies skolotājai J.Sergejenko, kura pastāstīja un parādijā kā pašiem ir iespējams izgatavot mīļu dāvaniņu.

Paldies 10.a klases skolēniem un klases audzinātājai Margaritai Borodinai-Ignatovičai par atbalstu, laiku un ieguldīto darbu.

Paldies Krāslavas sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas pārzinim Rostislavam Terehovam par dalību vizītē Skuķu aprūpes centrā!

Karāslavas Varavīksnes 10.a klases skolēnu grupa –

Guntis Ungurs, Kristīne Delvere, Igors Sorogovecs, Aleksandra Paņko, Alīna Grodja.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Olimpiskā diena "TU VARI, JA TU DARI!"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 20.septembrī notika Olimpiskā diena, kuras devīze bija : «Tu vari, ja tu dari! » .

Pasākumā piedalījās audzēkņi no 3. līdz 5. klasei. Olimpiskās dienas programma sākās ar jautriem vingrinājumam, vēlāk bērniem tika piedāvātas dažādas stafetes : «Virves vilkšana», «Jautrās stafetes» un spēle «Tautas bumba».

Visi skolēni ļoti spraigi cīnījās, tomēr 1. vietu “Jautrajās stafetēs”(3.,4. kl.) izcīnīja 4.a klases skolēni. “Tautas bumbas” spēlē 1. Vietu guva 5.a klases skolēni, bet 5.b klases skolēni guva godalgoto 1. vietu “Virves vilkšanā”. Visi bērni saņēma nelielas balvas : atzinības rakstus un karti ar dienas devīzi.

Sporta skolotājs Dmitrijs Silovs

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Drošības nedēļa

Pēc garā vasaras brīvlaika, ko daudzi skolēni pavadījuši ārpus pilsētas, ir svarīgi atcerēties uzvedības un drošības noteikumus apdzīvotā vietā, kur ir intensīva transporta kustība. Tāpēc no 9. līdz 20. septembrim Krāslavas Varavīksnes vidusskolā noritēja Drošības nedēļa. Šīs nedēļas mērķis - sekmēt skolēnu zināšanas par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai, aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas, kas saistītas ar drošību uz ceļa, ugunsdrošību un rīcību ārkārtas situācijās. Bērniem ir jāatceras, ka viņu drošība ir atkarīga ne tikai no pieaugušajiem, bet arī no viņu pašu rīcības.

Šīs nedēļas ietvaros 2. b un 3. a klases skolēni tikās ar inspektoru Aināru Tračumu. Bērni noklausījās stāstījumu par drošības noteikumiem uz pilsētas ceļiem, publiskās vietās, kā arī par rīcību ekstremālās situācijās. Inspektors vēlreiz atgādināja skolēniem, kā un kādos gadījumos zvanīt glābšanas dienestam. Detalizēti tika izskatīti noteikumi, kas saistīti ar velobraukšanu. Bērni labprāt piedalījās pasākumā, uzdeva jautājumus, aktīvi piedalījās sarunā un parādīja izcilas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un drošu uzvedību mājās.

Tikšanās noslēgumā A. Tračums pateicās bērniem un pasniedza viņiem dāvanas: atstarojošus atslēgu piekariņus, grāmatzīmes un informatīvu plakātu velosipēdistiem par ceļu satiksmes noteikumiem.

Bērni pateicās inspektoram par viņa interesanto stāstījumu un nofotografējās piemiņai par šo pasākumu.

N. Rusova un D. Strupiša,

2. b un 3. a klases audzinātājas

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Eiropas Valodu saimē.

Valodu daudzveidība ir liela un sargājama vērtība,bet valodu prasme – katra cilvēka bagātība.

26. septembrī Eiropas Savienības (ES)dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu pēc Eiropas Padomes (Strasbūrā) iniciatīvas kopš 2001. gada. Eiropā ir liela valodu daudzveidība: lieto vairāk nekā 200 valodu, ir 24 oficiālās ES valodas, aptuveni 60 reģionālās un mazākumtautību valodas un vēl daudzas citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules malām.

Valodu diena palīdz padziļināt izpratni par daudzvalodību Eiropā, rada interesi un rosina apgūt valodas skolā un ārpus tās.

Eiropas Valodu nedēļas ietvaros, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni ar angļu valodas skolotāju apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku un piedalījās pasākumā, kas veltīts Eiropas valodu dienai ,,Es Valodu saimē’’. Viktorija Urbanoviča iepazīstināja skolēnus ar Eiropas valodu dienas nozīmi un Eiropas valodu saimēm. Bērni spēlēja dažādas spēles un klausījās jauku dziesmu dažādās valodās, noskatījās video filmu ,,Babilonas tornis’’, atbildēja uz jautājumiem, par ko saņēma saldas šokolādes balvas. Bibliotekāre aicināja arī apskatīt izstādi, kura tika veltīta Eiropas Valodu dienai.

Jaunajiem lasītājiem tiek piedāvātas 2 jaunas grāmatas angļu valodā (Pauli, Gunters “The Strongest Tree , Pauli, Gunters “The Desert Witch) un kartīšu vārdnīca, kas mudina padziļināt zināšanas angļu valodā. (LATVIAN and ENGLISH WORDS dictionary of cards. (Robina kārtīšu latviešu - angļu vārdnīca).

Skolēniem patika pasākums. Bērni saprata arī to, ka ir jāapgūst latviešu valoda. Visus uzrunāja Jāņa Klīdzēja vārdi:

Valoda ir tauta.Valoda ir dzeja.Valoda ir vēsture.Valoda ir zinātne.Valoda ir cilvēks.

Pasākuma beigās visi pateicās bibliotekārei Viktorijai par interesanti organizētu pasākumu un lietderīgi pavadītu laiku Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases skolēni un skolotāja

Jeļena Kļimova

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

“Vienīgais, ko cilvēks var iedot otram – gaismu no sevis – un kļūt divtik bagātāks došanas priekā.”

Šī gada 1.oktobrī skaists notikums bija pansionāta ‘’Priedes’’ iemītniekiem, pie kuriem ciemos ieradās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4.b un 2.a klases skolēni, lai dalītos pozitīvām emocijām Starptautiskā senioru dienā. Skolēni iepriecināja seniorus ar nelieliem priekšnesumiem un sniedza dāvaniņas, kuras tika sarūpētas ’’Labo darbu nedēļā’’- labdarības akcijā- Miķeļdienas gadatirgū, kas notika Varavīksnes vidusskolā 27.septembrī.

Labie darbi vairo prieku, dot pozitīvu noskaņojumu un palīdz padarīt svētkus vēl siltākus un sirsnīgas mīlestības pilnus. Vecie ļaudis priecājās par katru ciemiņu, jo viņu ierastajā ikdienā tas bija liels notikums. Vislielāko gandarījumu sniedza pateicības asaras veco ļaužu acīs, sirsnība un mīļums.

Pansionāta apmeklējums skolēniem licis pārdomāt par vērtībām un novērtēt to, kas katram ir dots, bet mums, skolotājiem, gandarījumu radīja tas, ka labdabības akcijas skolēnos mudina labsirdību, līdzjūtību un prieku darīt labos darbus.

Pateicamies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem, , kuri līdzdarbojās labdarības akcijā. Īpašs paldies skolēniem: Tomasam Bergam, Mihailam Bondarevam, Emīlijai Drobiševskai, Lizai Gaidelei, Nadeždai Kuprevičai, Milānai Milaševičai, Kamillai Pakai, Anastasijai Vasiļjevai, Vitalīnai Žoidikai, Antonam Terehovam, Karolinai Urbanovičai, Ksenijai Fjodorovai, mūzikas skolotājai Nadeždai Tadello, 4.b un 2.a klases audzinātajām, kā arī pansionāta darbiniekiem par viesmīlīgu un sirsnīgu uzņemšanu.

Varavīksnes vidusskolas skolotājas: R.Kamola,

I.Putāne

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Miķeļa nedēļa sākumskolā

Kad raža izaudzēta, pagrabi un klētis piepildītas ar dārza veltēm, Latvijā svin Miķeļus.

Šogad rudens saulgriežiem mūsu skolā tika veltīta nedēļa - no 23.septembra līdz 27.septembrim. Nedēļas laikā mācību stundās skolēni padziļināja savas zināšanas par tēmu ‘’Miķeļi’’. Skolotājiem stundās bija lieliska iespēja aprobēt starppriekšmetu saikni. Piemēram, matemātikas stundās skolēni skaitīja naudiņu, lai veiksmīgi piedalītos Miķeļa tirgū, mūzikas stundās dziedāja dziesmas par rudeni un Miķeli, mākslā zīmēja rudeni, sportā izspēlēja rudens rotaļas, mājturībā darināja interesantus darbiņus rudens noskaņās, valodas stundās minēja mīklas par augļiem un dārzeņiem, uzzināja ticējumus par šiem svētkiem, runāja, rakstīja par Miķeli, noskaidroja, kuriem cilvēkiem 29. septembrī ir vārda diena, kad un kā cēlies vārds ‘’Miķelis’’, ko tas nozīmē.

Nedēļas nogalē skolas pagalmā tika izveidota izstāde’’Rudens veltes’’. Katra klase izvēlējās sev tīkamo koku skolas pagalmā, zem kura izkārtoja skolēnu atnestās augļu un dārzeņu kompozīcijas.

Šie rudens svētki nav iedomājami bez tirgus. Arī šogad skolas pagalmā tika organizēts Miķeļa tirdziņš, kurā ar paša sarūpētajiem gardumiem un citiem darinājumiem tika aicināti piedalīties sākumskolas skolēni. Skolēni, palīdzot mājiniekiem, bija cepuši, kūkas, cepumiņus. Bija pārdomāts, kā sarūpētais aizceļos pie pircēja. Ik gadu tirdziņi kļūst pārdomātāki, pat preču cenas katrai klasei bija izgatavotas rudenīgās noskaņās: sēnītes, ābolīši, saulespuķes, lapiņas.

Skolēni praktiski izjuta, cik svarīgi prast skaitīt naudiņu, aprēķināt, cik centu jāatdod pircējam.

Tirdziņā 2.a un 4.b klases skolēni sarīkoja labdarības akciju, kurā ikviens gribētājs varēja piedalīties un ziedot ietirgoto naudiņu labdarībai.

Gandarīti, smaidoši bija gan pircēji, gan pārdevēji. Pircēji bija ne tikai sākumskolas skolēni, bet arī vecāko klašu skolēni, skolotājas, skolas darbinieki, vecāki un ciemiņi.

Paldies visiem Miķeļdienas dalībniekiem par aktivitāti, vecākiem par atbalstu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, kā arī pedagogiem par sadarbību.

2.a un 2.b kl.audz.

I.Putāne, N.Rusova

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Literāri muzikālā pēcpusdiena Dzejas dienu ietvaros

15. septembrī Krāslavas Kultūras namā notika literāri muzikālā pēcpusdiena „Полынь и медуница” („Vērmeles un lakacis”) un tikšanās ar Daugavpils dzejnieku Staņislavu Volodjko. Mūsu novadnieks Jevgēņijs Paškevičs spēlēja ģitāru un kopā ar Lidiju Znotiņu (Līvāni) dziedāja skaistas, melodiskas dziesmas.

Šajā pasākumā piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni - vokālais trio „Karameles” (10.a klases skolnieces Jeļizaveta Andžāne, Ilga Ļapere un Adriāna Lebedoka) un daiļlasītāji, kas deklamēja Staņislava Volodko dzeju (4.b klases skolnieks Tomass Bergs un 4.a klases skolnieces Anastasija Čubreviča un Veronika Lebedoka).

Skolas vokālisti - 4.b klases skolnieces Milāna Milaševiča un Anastasija Vasiļjeva un 4.a klases skolnieks Iļja Timofejevs - iepriecināja klātesošos ar savām skanīgajām dziesmām. Koncerta noslēgumā visi dalībnieki saņēma saldās balvas un nofotografējās ar dzejnieku. Autors uzdāvināja skolai savas dzejas grāmatas ar labiem novēlējumiem un aicinājumu turpināt sadarbību.

Liels paldies mūzikas skolotājai Ritai Andrejevai par vokālistu sagatavošanu un 4.a klases audzinātajam Ērikam Zaikovskim, kurš iepazīstināja skolēnus ar Staņislava Volodjko dzeju.

Jeļena Kļimova, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

11. a klases tīmbildings

Kad mācības jau pilnā sparā aizpilda skolēnu ikdienu, mēs, 11. a klases skolēni, cenšamies izbaudīt pēdējās saulainas un siltas dienas, tāpēc 12. septembrī mēs devāmies pārgājienā uz sporta atrakciju parku “Starp debesīm un zemi”.

Šī pārgājiena mērķis bija klases komandas darba attīstīšana, kas pēc garā vasaras brīvlaika bija sarukusi. Atrakciju parkā šim nolūkam tiek piedāvāts tīmbildings (no angļu val. Team Building – komandas veidošana) – komandu stafetes, kurās izpaužas sadarbošanās, precīza darbību izpilde, ātrums, reakcija un, protams, jautrība. Šīs stafetes, bez šaubām, saliedē komandas dalībniekus, kā arī ļauj atklāt skolēnus, kuri ieņem līdera pozīcijas.

Paldies Podjavu ģimenei par tik viesmīlīgu uzņemšanu nu jau trešo reizi un, protams, atraktīvu un jautru mūsu laika pavadīšanu.

Sportojiet, priecājaties un baudiet dzīvi, cik tas ir iespējams!


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja, Marianna Rukmane

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vasaras spilgtākie mirkļi

2.septembrī pēc Zinību dienai veltītās svinīgās līnijas, mēs pulcējāmies uz tradicionālo Varavīksnes stundu. Mēs dalījāmies sešās radošajās grupās un uz lielām lapām zīmējām savus spilgtākos vasaras mirkļus un ar tiem saistītos iespaidus, emocijas un izjūtas.

Katra grupa uzstājās un mēs visi uzzinājām par klasesbiedru pavadīto vasaru. Lūk, kāda bija šī gada aizvadītā vasara. Anna Jacina: “Šovasar es daudz laika pavadīju Baltijas jūras krastā. Mēs ar ģimeni bijām gan Jūrmalā, gan Palangā. Neaizmirstami ir skaistie saulrieti. ” Deniels Vīksna: “Es daudz skeitoju un iemācījos daudzus jaunus trikus. Arī daudz braukāju pa mežu ar pitbaiku.” Artjoms Kusiņš: “Šovasar es varēju daudz laika veltīt savam vaļaspriekam – futbolam. 3 reizes nedēļā trenējos, arī braucu uz sacensībām kā komandas “FK Krāslava” spēlētājs. ” Daņila Ponamarčuks: “Spilgtākais vasaras notikums bija brauciens uz Ventspili un Valmieru. Tur es skatījos futbola spēles un jūtu līdzi savam futbola klubam.” Marta Skripļonoka: “Ar prieku atceros Rēzeknes pilsētas svētkus un brīnišķīgu koncertu Festivāla parkā. Sapņu kokā iekāru savu sapni.” Ņikita Ivanovs: “Šī vasara paliks atmiņā, pateicoties ceļojumam uz Horvātijas pilsētu Ičiči. Es daudz sauļojos jūras krastā un uzkāpu kalnā.” Artūrs Pitkevičs: “Kad ar ģimeni aizbraucām uz Palangu, mēs ar tēti paņēmām riteņus un ar tiem devāmies gar jūras krastu. Patīkami atcerēties jūras smaržu un garšu.” Georgijs Krasnikovs: “Es apceļoju Itāliju un redzēju Etnas vulkānu Sicīlijas austrumos. Aizraujoši bija ieraudzīt Eiropas lielāko aktīvo vulkānu.” Artemijs Krasnikovs: “Itālijā mēs apmeklējām vietu, kur dzimis slavenais Arhimēds. Tā ir Sirakūza. Sirakūza apbur ar savām šaurām ieliņām, spāņu baroka baznīcām, katedrāli, Aretūza avotu, kam blakus aug papiruss.” Kamile Svygryte: “Es daudz laika pavadīju kopā ar radiem un draugiem no Īrijas. Mēs svinējām Līgo un Jāņus viesu mājā. Bija ļoti jautri!” Anastasija Vanaga: “Es esmu sajūsmā par diviem ceļojumiem. Kopā ar deju kolektīvu devos uz Poliju, kur mēs no sirds izdejojāmies. Otrais ceļojums bija dāvana manā dzimšanas dienā. Druskininkus atceros ar prieku, jo tur daudz peldējos, skatījos dziedošās strūklakas, apmeklēju ilūziju istabu.” Viktorija Zujeva: “ Šovasar es pati taisīju remontu savā istabā. Lai man vienmēr būtu pacilāts noskaņojums, es izkrāsoju griestus zilus, bet sienas – violetas.” Jekaterina Filipenkova: “ Es apmeklēju pilsētas svētkus gan Krāslavā, gan Rēzeknē. Dagdā biju skolas izlaiduma vakarā, kur apsveicu savu brālēnu. Šovasar tie ir skaistākie notikumi.” Edvīns Drobiševskis: “Vislabākās atmiņas saistās ar Palangu. Tur ir īpaša gaisotne: daudz cilvēku, jūra, kaijas, atrakcijas.” Anastasija Apenko: “Daudz laika ir pavadīts sporta nometnēs Krāslavā un Jūrmalā. Neraugoties uz saspringtu režīmu un stingru disciplīnu, uzskatu, ka laiku pavadīju lietderīgi.” Emīlija Agata Bezina: “Kā spilgtākais vasaras notikums ir ceļojums pa Lietuvu. Viļņā iespaidoja vecpilsēta, Zarasos – burvīgs skats no skatu torņa.” Jolanta Gailiša: “Sešas vasaras dienas pavadīju nometnē Daugavpilī. Atmiņā paliks nakts pārgājiens, sporta aktivitātes un kopīgā dziedāšana.” Novēlu saviem klasesbiedriem veiksmīgu mācību gadu, bet skolotājiem – pacietību un izturību!

Ļubomila Abramova, 7.a klases skolniece

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zinību diena Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Divas dienas bez interneta “Varavīksnes” skolas vidusskolēniem

2. un 3. septembrī, Ūdrīšu pagasta Tautas nama telpās, notika tradicionālais “Varavīksnes” skolas vidusskolas klašu skolēnu kongress “Divas dienas bez interneta”. Kongress notika jauniešu iniciatīvas projekta pamatā, kuru atbalstīja Krāslavas novada pašvaldība. Uzreiz pēc Zinību dienai veltītā pasākuma, vecākie audzēkņi sāka cītīgi gatavoties tradicionālajam kongresam, kura galvenais mērķis bija ātri pielāgoties un iejusties skolas atmosfērā pēc triju mēnešu vasaras brīvlaika (kas daudziem vidusskolēniem ir bijis aktīvs darba laiks). Pulksten trijos pēcpusdienā divas desmitās klases, viena vienpadsmitā klase un viena divpadsmitā klase pulcējās plašajā Ūdrīšu pagasta Tautas nama zālē un darbs varēja sākties!

Šogad, tūlīt pēc trīs galveno kongresa noteikumu apspriešanas (laika ievērošana, runātājs – cel roku un veselīga dzīvesveida ievērošana), dalībnieki caurskatīja un apsprieda jaunos “Varavīksnes” skolas iekšējos kārtības noteikumus, kuri tika akceptēti šī gada augusta nogalē. Vidusskolas skolēni koncentrējās uz divām problēmām: mobilo tālruņu lietošanas noteikumi skolā, kā arī skolēna izskats un lietišķā stila iezīmes tajā. Veidojās pamatīgas un nopietnas debates, izrādījās, ka noteikumu formulējums dažkārt ir pārāk vispārīgs un formāls, būtu jāņem vērā arī nianses. Vidusskolēni atzina mobilo tālruņu lietošanas problēmu skolā, jāatzīmē arī tas, ka skolēnu un skolotāju uzskati un viedokļi ir līdzīgi. Diskusija bija rezultatīva, un dalībnieki bija ļoti apmierināti ar sevi.

Nākamā stunda tika atvēlēta, lai sagatavotos “Talantu šovam”, kurš bija paredzēts pirmās dienas vakarā. Dalībnieki diskutēja, identificēja klases būtiskākos talantus, mēģināja, komponēja un radoši izpaudās.

Turpmāk tika plānotas sporta spēles un stafetes, kuras noritēja sporta laukumā, blakus Tautas namam. Pēc vingrošanas bija pienācis laiks vakariņām. Šogad par kongresa dalībnieku uzturu rūpējās Sergejs Jančevskis, kurš novada iedzīvotājiem ir labi pazīstams ar savu kulināro talantu. Smaržīgais un garšas kārpiņas kairinošais plovs, kas pagatavots uz ugunskura, tika sagaidīts ar emociju un prieka vētru! Tomēr pirmā kongresa diena ar to nebeidzās...

Tūlīt pēc vakariņām “kongresmeņi” pārrunāja “Varavīksnes” skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātes vidusskolēniem, ierosināja veikt izmaiņas skolas ārpusstundu darba plānā, atteikties no dažiem pasākumiem, kuri bija zaudējuši savu popularitāti. Turpretī JAK, Jaunā gada pasaka, tikšanās vakars ar absolventiem, kā arī Ziemassvētku dziesmu festivāls tika atzīti par tradīcijām, kuras jāsaglabā un jāuztur.

Nākamais kongresa notikums - tikšanās ar neparastiem viesiem. Šogad uz kongresa rīkotāju ielūgumu atsaucās dzīvesbiedri Eduards un Ilona Bergi. Zemūdens tūrisma kluba “Poseidon” vadītājs Eduards kongresa dalībniekiem stāstīja par zemūdens tūrismu, zivju ieguvi un brīvdabas niršanu. Tika demonstrēts ūdenslīdēju aprīkojums, tērps un instrumenti. Bet galvenais bija tas, ka viņš demonstrēja brīnišķīgu, entuziasma pilnu, attieksmes pret savu biznesu, iepazīstināja ar savu interesanto hobiju un aizraujošu iespēju brīvā laika pavadīšanai. Stunda, kas atvēlēta, lai iepazīties ar viesiem un viņu darbību, pagāja nemanot. Pēc tam tika veiktas izmaiņas kongresa grafikā. Noguruši no iespaidu pārpilnības mācību gada pirmajā dienā, vidusskolēni nolēma talantu šovu pārcelt uz nākamo dienu. Tāpēc dalībnieki pēc neilgas tējas pauzes pulcējās zālē uz neparasto diskotēku.

Iepazīstot to, kā mainījās pagājušā gadsimta deju ritmi, "kongresmeņi" ar prieku mēģināja izpildīt vecvecāku populārākās dejas. Jautro un ātro čarlstonu, svingu, fokstrotu, rokenrolu, disko u.c. Bija ducis deju. Sev par pārsteigumu, vidusskolēni atklāja, ka "senči" tāpat kā mūsdienu jaunieši, prata izklaidēties jautrās aktivitātēs. Dejas turpinājās līdz pat naktsmieram. Tā noslēdzās kongresa "Divas dienas bez interneta" pirmā diena.

3. septembris. Celšanās, sātīgas brokastis un atkal pie darba! Otrā diena sākās ar skolu pašpārvaldes - parlamenta vēlēšanām. 12 parlamentārieši tika izvirzīti samērā ātri, jo katra klase izvirzīja 3 pretendentus. Prezidenta, spīkera un divu sekretāru ievēlēšana prasīja laiku. Kad visas balsis tika saskaitītas, izrādījās, ka Ernests Jančevskis no 12. klases kļuva par pašpārvaldes prezidentu, par spīkeri tika ievēlēta viņa klasesbiedrene Alīna Ņikitina. Par sekretāriem tika ievēlēti Aleksejs Karols (12. klase) un Ilga Ļapere (10.a). Jaunievēlētie parlamentārieši saņēma savu aplausu devu, un kongress turpinājās ar talantu šovu. Uzstājās visas četras vidusskolas klases. Kādi tik talanti netika atklāti: kāršu triki, burtu attēlošanas prasmes, prasmīga futbola bumbas spēle, dziedāšana, skatuves runa, u.c. Visas klases sevi demonstrēja kā radošus un pozitīvus jauniešus, kuri sola bagātu un interesantu jauno mācību gadu.

Kongresa noslēguma pasākums - desmitās klases iesvētīšana vidusskolēnos - notika ātri, jautri un operatīvi. Jaunākie vidusskolēni (šogad “Varavīksnes” skolā ir divas desmitās klases) filmēja savas klases video prezentāciju, meklēja noslēpumainu lādi ar “dārgumiem” un tika cauri “inventarizācijas” procedūrai. Finālā – tika izsniegti divi sertifikāti, kas apliecināja, ka “a” un “b” desmitās klases patiešām ir “Varavīksnes” skolas vidusskolēni.

Pēdējā kongresa aktivitātē skolēniem bija jānovērtē savu darbu pasākuma laikā, jāizvēlas interesantākais notikums un kaut kas tādu, no kā nākamajā kongresā varētu atteikties. Jāsaka, ka dalībnieki augstu novērtēja šī gada kongresu, lai gan neizpalika arī kritika. Brīnišķīgs darba noslēgums bija Sergeja Jančevska pusdienas - garšīga soļanka “ar dūmiņu”.

Sācies mācību gads! Mūs sagaida daudz jauna un nebijuša. Es gribētu ticēt, ka pēc tik bagātīga un veiksmīga sākuma 2019./2020. mācību gads būs jauna laikmeta sākums “Varavīksnes” vidusskolā.

Kongresa organizatori un dalībnieki ir sirsnīgi pateicīgi Krāslavas novada pašvaldībai par atbalstīto projektu, Ūdrīšu pagasta pārvaldei par telpām, Edvardam un Ilonai Bergiem par piedalīšanos kongresa programmā, kā arī Sergejam Jančevskim par gardo plovu un soļanku!

Andrejs JAKUBOVSKIS

Vasaras dienas “Ceļā uz lietpratību. Sociālās zinības un vēsture integrēts priekšmets 4.-6.klasē” notika 7. - 9. augustā Daugavpilī un Krāslavā.

Jau agri no rīta vēstures skolotāji ieradās Daugavpilī, lai trīs dienu garumā izglītotos, dalītos ar pieredzi un iepazītu tuvējo apkārtni.

Pirmās dienas oficiālo daļu ar uzrunām iesāka Daugavpils Krievu vidusskola - licejs direktore, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja, kā arī VSSB valdes locekļi - Ansis Nudiens un šo vasaras dienu galvenā organizatore Signita Gabrāne.

Priekšlasījumu daļā skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar ieskatu Latgales kultūrvēsturē - ar brāļu Skrindu nozīmi Latgales un Latvijas vēsturē iepazīstināja Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne, bet ieskatu pētnieku un studentu tradicionālās kultūras un mutvārdu ekspedīcijās Latgalē sniedza VSSB valdes loceklis un ekspedīcijas dalībnieks Roberts Ķipurs. Vēstures aspektu citās jomās, konkrētu juridiskajā, apskatīja Dr.iur., doc. Jānis Pleps (LU) un Mg.iur. Arvīds Dravnieks, savukārt par ES nākotnes izaicinājumiem stāstīja Dr.iur. Jānis Treivāns-Treinovskis (DU).

Pēc lekcijām skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem un idejām vēstures un sociālo zinību stundām - tika vadītas nodarbības par kritisko domāšanu, skolēnu mācību uzņēmumiem, arhīva materiālu izmantošanu, darbības projektiem un radošajiem darbiem, kā arī piedalīties ekspresdiskusijā.

Vakarā skolotāji devās pastaigā pa pilsētu un apmeklēja Daugavpils ebreju muzeju un sinagogu, kurā, pateicoties atraktīvā gida stāstījumam, iepazināmies gan ar jūdaisma tradīcijām, gan ebreju vēsturi Latgalē.

Otrajā dienā vēstures un sociālo zinību skolotāji turpināja praktizēties un gūt jaunas idejas dažādās nodarbībās un darbnīcās. Par mācību stundas uzbūvi un plānošanu skolotājiem stāstīja Skola2030 pārstāvis Edgars Bērziņš, savukārt padomus kopējā mācību satura plānošanai un starppriekšmetu saiknes veidošanai deva Skola2030 Sociālās un pilsoniskās jomas vadītājs Ansis Nudiens.

Tālākais nodarbību bloks bija veltīts citam būtiskam mācību aspektam - vērtēšanai. Par vērtēšanas veidiem, formatīvās vērtēšanas nozīmi un vērtēšanas plānošanu runāja Skola2030 pārstāve Santa Kazaka, un par kritēriju nozīmi vērtēšanā stāstīja Rīgas 22. vidusskolas sociālo zinību skolotāja Antoņina Ņenaševa.

Savukārt skolotāju mācības noslēdza VSSB valdes locekle Liene Ozoliņa ar nodarbību par kompleksiem uzdevumiem vēsturē un Daugavpils PIKC “Saules skola” skolotāja Evelina Balode, sniedzot idejas pilsoniskās izglītības veicināšanai sociālajās zinībās un vēsturē.

Vakara daļā skolotāji devās interesantā un izglītojošā ekskursijā uz Daugavpils cietoksnis. Izdevās izbraukt pa cietokšņa teritoriju, kā arī ļoti zinoša gida vadībā doties ekskursijā pa daļu cietokšņa kompleksa un pat izmēģināt aizvērt cietokšņa vārtus.

Sekojot aktuālajiem ieteikumiem, arī vēstures un sociālo zinību skolotāji pēdējo Vasaras dienu mācību dienu pavadīja, mācoties ārpus skolas sienām!

Trešajā dienā skolotājiem bija sagatavota ekskursija “Pa Plāteru pēdām”, tādēļ devāmies uz Krāslavu. Izbraucienā vispirms apstājāmies Krāslavas pirmssākumā - Adamovas pilskalnā-, kur tagad izveidots skatu laukums ar dabas objektu Krāslavas krēsls. Tam ir simboliska nozīme - tā kā Daugava šajā vietā met lokus, kas atgādina krēslu, tad viens no variantiem, kāpēc Krāslava ieguvusi savu nosaukumu, ir šo loku dēļ, jo latgaliešu valodā krēsls ir “krāsls”.

Tālāk devāmies uz Grāfu Plāteru Pils Parks, Krāslava - 18.gadsimta valsts nozīmes kultūras pieminekli. Apskatījām Amatu māju ar tur izvietoto ekspozīciju “Pī vīna golda”, kas stāsta par Krāslavas novadā dzīvojošo piecu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. Izstaigājuši pils parku, skatu laukumu un grotu, devāmies uz kompleksā ietilpstošo Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, kas izvietots bijušajā kalpu mājā. Un, kad domājām, ka ekskursija jau beigusies, mums atļāva izstaigāt citkārt slēgto grāfu Plāteru pili, kur redzami atsegumi no unikālā, kādreizējā bagātīgā sienu apgleznojuma ar senās Romas skatiem.

Nākamais mūsu apskates objekts bija Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca, kas ir spilgtākais baroka arhitektūras paraugs Latgalē un otrā lielākā svētceļotāju vieta Latgalē. Apskatījām baznīcu, vietu, kur tajā novietotas Svētā Donāta mocekļa relikvijas, kā arī bijām zem baznīcas esošajās grāfu Plāteru dzimtas kapenēs. Savu braucienu noslēdzām pavisam tuvu kaimiņvalstij - devāmies uz Indru, kas no Balkrievijas robežas atrodas vien 7km attālumā. Lai noslēgtu gan Vasaras dienas, gan izbraucienu uz pozitīvas nots, devāmies uz Laimes muzejs. Lai paglābtu Indrā esošo luterāņu baznīcu, pateicoties vietējo iniciatīvai, baznīcā ierīkoja vietu, kur katram atrast to, kas ir viņu laimes sajūtu pamatā. Izbaudījām krāsu un smaržu ietekmi uz mūsu pašsajūtu, apskatījām vīriešu un sieviešu laimes stūrīšus, izmēģinājām, kā fizisks darbs uzlabo garastāvokli un laikam pats atraktīvākais piedzīvojums - zinot to, ka “trauki plīst uz laimi”, katrs varējām pirms jaunā mācību gada izlādēties un saņemt savu “Uz laimi!”


Margarita Borodina-Ignatoviča