Aktuāli notikumi 2021./2022. 1. semestris

Latvijas   skolu  Ziemas  festivāls

2022.gadā no 7.02-14.02 Latvijas skolu Ziemas festivāls norisinājās virtuāli jeb attālināti. Skolēniem sacenšoties un rezultātus fiksējot ar viedtālruņiem speciāli Ziemas festivālam  bija izveidota vienkārši lietojamā digitālā platformā. Mūsu skolu pārstāvēja sekojošie skolēni: Olesja Abrosimova- 12.b kl.,Marks Homutiņins- 3.a kl., Arīna Makasejeva 2.a kl., Žanis Novičonoks 9.b kl., Stanislava Abramova 3.a kl., Aleksejs Abramovs. Kopā visi noskrēja 42,6 km, nosoļoja 71,6 km, noslēpoja 82,7 km. Paldies par katru nostaigāto, noskrieto, noslēpoto kilometru! Astoņas dienas visi dalībnieki kopā mēroja vairāk nekā 134480 kilometrus dažādās Latvijas vietas kopā, izkustoties 161 skolai ar 3097 skolēniem un skolotājiem!


Sporta skolotāja: I. Bernate

Lasītprasme nav tikai spēja izlasīt vārdus secībā, bet gan runāt par izlasīto tekstu, apkopot informāciju un veikt  secinājumus.’’ 

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas un  Visaginas   Gerosios Vilties  proģimnāzijas  sākumskolas  un valodu  jomas  skolotāji  tikās  uz   pedagogu  konferenci, lai  kopīgi diskutētu  un dalītos  pozitīvajā  pieredzē par  lasītprasmes  attīstīšanu  un daudzveidīgajām  pieejām  tās  pilnveidē   sākumskolas  skolēniem. Gribu  piebilst, ka tas ir  jau  otrais  seminārs par  šo  tēmu, ko turpinām  kopīgi. Jo gan mūsu un partneru  skolu prioritātēs  ir  rakstīts, cik svarīgi ir attīstīt  lasītprasmi, tekstizpratni, izkopt  dažādas lasīšanas  stratēģijas.

Mūsdienās bērniem mobilie telefoni vai planšetdatori ir teju vai jau šūpulī rotaļlācīša vietā un sameklēt informāciju kādā no šīm iekārtām viņi prot labāk nekā izmantot enciklopēdiju šķirkļus. Tāpēc nereti mēs  brīnāmies, kāpēc, e-grāmatām kļūstot vairāk pieejamām, nav krasi palielinājies tās lasošo skolēnu skaits. Iemesls ir gaužām vienkāršs – savas vai vecāku mobilās ierīces bērni un jaunieši uztver kā izklaides iespējas: tās tiek izmantotas, lai sazinātos sociālajos tīklos, apmainītos ar fotogrāfijām, komentētu, skatītos video. Lasīšanai nepieciešama ilglaicīga uzmanības noturība, koncentrēšanās, tāpēc tā neietilpst kategorijā mobilā izklaide. Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas pieredzi prezentēja sākumskolas skolotāja Olga Dalecka ar tēmu "Integrētā  stunda: dzimtā (krievu) valoda un māksla"; sākumskolas skolotāja Daina Strupiša ar tēmu ” Lasītprasmes attīstīšana 1.klasē: metodes  un paņēmieni’’; mūzikas skolotāja Nadežda Tadello  ar tēmu ’’Lasītprasmes  iemaņu attīstīšana, apgūstot  dziesmas  vārdus’’. Skolotāja   Irēna Gončarova  dalījās  pieredzē  par  piektdienas pasaku kamolu skolā.  Logopēde   Vija  Kavševiča   apkopoja  mūsu skolotāju  apkopotās   un izmantotās  lasīšanas  stratēģijas ,iztulkoja   un  izsūtījām  saviem  kolēģiem  uz  Visaginu. Lietuviešu  kolēģi  prezentēja mums ’’ Diferencēta pieeja  jēgpilnai lasīšanai  klasē  ar  iekļaujošo  izglītību’’ (sk. Jekaterina  Chigira),’’Teksta  kompleksa analīze’’(sk.Tatjana Pulenko);’’Starppriekšmetu saikne ,balstoties  uz  izlasīto  daiļdarbu’’(sk.Liudmila Tarasevskaja).

Skolotāji  diskutēja  par  lasīšanas  stratēģijām: pārskatīšana jeb pārlūkošana, datsmelšana (  беглый просмотр, skimming ),caurskatīšana  jeb caurlūkošana (izlases, selektīvā/ выборочное чтение ,scanning),lasīšana iedziļinoties (detalizētā, izzinošā, analītiskā/ смысловое, углубленное чтение/ in-depth reading).  Svarīgi it  īpaši  sākumskolā nepazaudēt  bērna lasītprasmi . Svarīgi  ir  teksta izvēle. Ja sākumskolēnam tekstā ir jāapstājas pie katra otrā vārda un vecākiem jālūdz nezināmos vārdus izskaidrot, tad  tas  diez  vai var  izraisīt lasītprasmi. Lasītājam ir nepieciešams laiks būt kopā ar tekstu, izdzīvot svešās dzīves, pārdomāt lasīto.

Un te  nu  mēs  visi  kopā: skolēni, skolotāji un vecāki  varam domāt  kopā, kā  uzlabot  skolēnu  lasītprasmi.

Lai retāk  dzirdētu apgalvojumu, ka  skolēniem ir grūtības lasīt un uztvert tekstus. Droši vien teju vai katrs esam dzirdējuši kādu matemātikas skolotāju apgalvojam, ka skolēns matemātikā ir spējīgs, taču problēma ir, piemēram, ar teksta uzdevumu lasīšanu un izpratni. Arī ģeogrāfijā, vēsturē un citos priekšmetos skolotāji itin bieži min līdzīgus piemērus. Laikam  ar tūkstošgades miju, kad arvien uzstājīgāk sākām runāt par digitālo paaudzi, ir mainījušies arī šīs paaudzes lasīšanas

ieradumi.

Pasākuma  idejas  apkopoja  skolas  direktore     M.Micķeviča

Ziemassvētku lasījumi 

Atzīnibas raksts - "Paldies, ka, rotajot savas mājas, Jūs rotājat mūsu novadu"

Ziema - sniega prieku laiks!

Ziema - katra bērna mīļākais gadalaiks. Var izdomāt  izklaidi katrai gaumei: veidot sniegavīrus, pikoties, vizināties ar ragaviņām, slēpot vai slidot.

Pirms ziemas brīvdienām, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1. klasē tika izsludināts konkurss "Sniega fantāzija - 2022". Cik daudz prieka šis pasākums sagādāja bērniem un arī pieaugušajiem! Sacensībās piedalījās Māra Andrejeva, Devida Avotiņa, Līnas Ignatjevas, Dajanas Juzefovičas, Daiņa Kovaļevska, Alisas Matjukas, Vladislava Šakovska un Darjas Šeinas ģimenes. Mūsu bērnu iztēlei nebija robežu! Daša kopā ar mammu izgatavoja brīnišķīgus dzīvniekus. Vladislava, Daiņa, Devida, Alises, Māra un Dajanas ģimenes no sniega radīja jautrus sniegavīrus. Līna un viņas vecāki izveidoja 2022. gada simbolu - Tīģeri. Kompozīcijas pilnību sniega figūrām piešķīra košas krāsas, ar kurām bērni izgleznoja savus darinājumus.

Sniega figūras sanāca skaistas un košas. Grūti noticēt, ka šis krāšņums ir no sniega. Izvēlēties labāko darbu, bija ļoti sarežģīti. Visi darbi bija lieliski, jo tos veidoja bērni, ar savu izdomu un centību.

Izsaku lielu pateicību vecākiem, kuri piedalījās sniega figūru konkursā “Sniega fantāzijas 2022”. Pateicos Jums par prasmīgajām rokām, pacietību, radošumu un kreatīvismu! Kopā mēs varam tik daudz! 

Klases audzinātāja, Daina Strupiša 

No sirds uz sirdi

Ziemassvētki ir mīlestības un līdzcietības laiks. 6. janvārī 8.a un 9.a klases skolēni devās uz veco ļaužu pansionātu “Priedes”, lai sagādātu prieku tajā dzīvojošajiem cilvēkiem un pasniegtu skolēnu ģimeņu sarūpētos sveicienus.  

Mīļie vecāki! Vislielākais paldies gan no skolas  saimes, gan pansionāta vadības un tā iemītniekiem par jūsu sirsnību un atsaucību! Paldies 2.a klases skolēniem par sirsnīgajām apsveikuma kartītēm!


lases audzinātājas M.Rukmane un V.Purpiša

AFS pateicība Krāslavas Varavīksnes vidusskolai

Paldies par atsaucību viesģimenei Svetlanai Gorenko un visiem Artūra pedagogiem  Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!Mēs lepojamies ar Artūra pozitīvismu,atsaucību un zinātkāri.

Laimīgus pareizticīgu un vecticibnieku Ziemassvētkus no 8.c klases!

6. janvārī 8. c klases skolēni apmeklēja veco ļaužu pansionātu "Priedes" un atnesa Ziemassvētku dāvanas. Tā ir mūsu otra vizīte, mēs bijām ļoti priecīgi apsveikt vecos ļaudis ar svētkiem. 

Jeļena Kļimova un 8. c klase

Pildspalvu kolekcijas izstādes apmeklējums

2. semestra pirmajā mācību dienā mēs, 7.b klases skolēni, apmeklējām skolas direktores  Marijas Micķevičas izstādi “Pildspalvu valstībā”. Izstāde bija organizēta skolas vēstures stūrītī. Mēs bijām sajūsmā par lielu pildspalvu skaitu un daudzveidību. Mums  bija  arī dots uzdevumus :saskaitīt kopā pildspalvas, meklēt  kopīgo  un atšķirīgo .Izrādās   uz doto brīdi  kolekcijā  ir  929 vienības. Mēs jūsmojām  par pildspalvām, kuras tika atvestas no Japānas, Korejas, Itālijas, Ēģiptes, Spānijas, Nīderlandes, Somijas, Norvēgijas, Horvātijas, Grieķijas, Lielbritānijas, Īrijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, AAE un citām valstīm.

Izstādē ir pildspalvas, kas atgādina par organizācijām, kuras jau ir likvidētas, daži eksemplāri ir ziedoti pateicībā par sadarbību.

Pildspalvas ir ļoti dažādas: lētas un dārgas, vienkāršas un neparastas, vecas un jaunas, bet katrai ir savs interesants stāsts. Direktore par katru pildspalvu stāstīja ar sajūsmu. Visvecākajai  pildspalvai  ir  29  gadi, visjaunākās kolekcijai   ir  atceļojušas   no  Meksikas.

Dažas mūsu atsauksmes par izstādi:

“Man ļoti patika Eiropas pildspalvas, bet visvairāk pildspalva no Ēģiptes.” (Ričards)

“Man patika pildspalvu kolekcija, visas pildspalvas ir unikālas un direktore par katru varēja pastāstīt kaut ko īpašu.” (Santa)

“Man patika pildspalva ar kroni un lukturīti.” (Vjačeslavs)

“Man patika pildspalva no Dubaijas. Bija interesanti klausīties direktori. Laiks ātri pagāja.” (Ksenija)

“Bija interesanti redzēt šādu plašu pildspalvu kolekciju, kurā ir pildspalvas no visas pasaules.” (Maksims)

“Man patika visas pildspalvas, bet it sevišķi man patika pildspalva ar melnu sāli(no Islandes).’’ (Karina)

“Bija ļoti izzinoši un interesanti.” (Aleksandrs)

“Man patika visas pildspalvas.” (Alekss)

“Biju pārsteigta par pildspalvu daudzveidību, viss bija ļoti interesants. Paldies.” (Darja)

Pateicamies skolas direktorei par interesantu stāstu un kolekciju, ceram nākotnē apskatīt sveču kolekciju un daudzkrāsainu salvešu kolekciju.   Mūsu  skolas  direktore  ir kaislīga  ceļotāja.

 

7.b klases skolēni


2021.gada  Eiropas  gada  cilvēks  Latvijā

Par 2021. GADA EIROPAS CILVĒKU LATVIJĀ kļūst mākslas vēsturnieks, gleznotājs, Rundāles pils bijušais direktors Imants Lancmanis

Svinīgā godināšanas ceremonijā šodien tika paziņoti sabiedriskā balsojuma 2021. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ rezultāti. Sveicam mākslas vēsturnieku, gleznotāju, Rundāles pils bijušo direktoru Imantu Lancmani, kurš ieguvis godpilno titulu – 2021. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ.

Godināšanas ceremonijā Imants Lancmanis pateicās visiem balsotājiem, sakot: “Latvija nav maza valsts, kurai vēstures gaitā grūti gājis – Latvija ir valsts ar Eiropas līmeņa kultūru un kultūras mantojumu.”

TOP3 nominante, pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe savā uzrunā uzsvēra, ka ikviens no mums, saglabājot enerģiju, vēlmi darboties, uzmundrināt citus šai grūtajā laikā, ir drosmīgs un var kļūt par Gada cilvēku kādam līdzcilvēkam. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  direktore Marija Micķeviča, sakot paldies visiem saviem atbalstītājiem, citēja rakstnieci Annu Lamott: “Cilvēkam dzīvē ir doti daži instrumenti, kurus gudri lietojot arī pietiek – draudzība, piedošana, lūgšana un sirdsapziņa.”

2020. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzrunāja pasākuma skatītājus, sakot: “2021. gads visā pasaulē iezīmējās ar cilvēcības trūkumu. Redzam, ka šogad cilvēki alkst pēc skaistuma, harmonijas, godīguma, zināšanām, patiesības un nākotnes. Katrs no šī gada TOP3 kandidātiem ir sējis labā, skaistā un sirsnīgā sēklu, lai mēs kļūtu labāki un cilvēcīgāki. Citējot Laimoni Vāczemnieku: “Vēl pirms cilvēks cilvēkos iet, cilvēkam cilvēku iemāciet.” ”

Godināšanas ceremonija  2021. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ notika tiešsaistē. Tā publiski pieejama ikvienam interesentam Facebook profilā Eiropas Kustība Latvijā.

Balsojumu jau  24 gadus organizē biedrība Eiropas Kustība Latvijā un tā mērķis ir godināt cilvēku, kurš  ar saviem darbiem 2021. gadā ir devis lielāko ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda spodrināšanā Eiropā.

LTV Panorāmas sižets skatāms te: Mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis atzīts par šā gada «Eiropas cilvēku Latvijā» / Raksts (lsm.lv)

Godināšanas ceremonijas ieraksts skatāms klikšķinot: ŠEIT

Avots:   Eiropas   Kustība   Latvijā

GADA EIROPAS CILVĒKA LATVIJĀ titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā, tādējādi pasakot paldies cilvēkam, kurš ar saviem darbiem ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda spodrināšanā Eiropā. Izšķirošais balsojums turpinās līdz 28. decembrim: https://ej.uz/GadaCilveksTop 

 Gada balsojums sākās 29. novembrī, šodien tiek nosaukti TOP3 kandidāti (minēti alfabētiskā secībā pēc vārda pirmā burta):

·         Imants Lancmanis, mākslas vēsturnieks, gleznotājs, Rundāles pils bijušais direktors. “Taisnīgs, godprātīgs, inteliģents cilvēks – nācijas tēvs un nācijas klints. Rundāles pili tieši viņš ir izveidojis par Eiropas mākslas vēstures pieminekli. Intelekta milzis. I. Lancmaņa devums, atjaunojot Eiropas zīmes Latvijā, ir nenovērtējams! Viens no izcilākajiem Latvijas kultūras, vēstures un mākslas profesionāļiem. Paveicis un turpina darīt titānisku darbu kultūrvēstures, izpētes un Latvijas kultūrtelpas savietošanai ar Eiropas kultūrtelpu. Imants Lancmanis ir mūsu Latvijas dārgakmens.  SPĒKS. INTELIĢENCE. GODS.  Imants Lancmanis iemieso visu, kas ir cēls, intelektuāls, kulturāls, vieds un prot to nodot tālāk. Esmu lepna, ka viņš ir latvietis! I. Lancmaņa kunga gadu desmitiem ieguldītais darbs Rundāles pils kompleksa atjaunošanā šogad rezultējās ar uzvaru Eiropas piļu dārzu konkursā, tādejādi Latvijas vārds skaļi izskanēja visā Eiropā.”

·         Inga Spriņģe, pētnieciskā žurnāliste, neatkarīgā pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica līdzdibinātāja. “Ierosina diskusijas sabiedrībā par būtiskām Eiropas vērtībām. Uzņēmīga, gudra, drosmīga un talantīga žurnāliste. Cīnās pret “tumšajiem spēkiem” ar neizsīkstošu sparu. Pētnieciskā žurnālistika ir kritiska korupcijas mazināšanai un veselīgai sabiedrības attīstībai. Paldies par darbu! Lielisks darbs medijā, demokrātijas ceturtajā varā, tādējādi aizstāvot Eiropas vērtības ar savu darbu. Izcili pētnieciskās žurnālistikas raksti, milzīgas darba spējas, spēja izturēt citādi domājošo negatīvo spiedienu, pārliecība par darba jēgu pat tad, ja rezultāts nav tūlītējs. Visu cieņu! Gatava darīt visnepateicīgāko darbu, mainot Latviju fundamentālā veidā. Par drosmi, par neatkarību. Par to, ka nav vienalga!”

·         Marija Micķeviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore. “Marija kopā ar skolēniem izzina un maina vidi sev apkārt. Superjaudīga direktore! Profesionāle savā jomā, raksta un realizē sadarbības projektus Eiropas līmenī, perfekta vadītāja un organizatore. Aktīvi iesaistās brīvprātīgā darbā Latvijas Sarkanā Krustā, rādot piemēru vietējai kopienai. Cilvēks, kurš dara un izdara! Neizmeļamas darbaspējas, vēlēšanās īstenot iecerētās idejas ne tikai sevis, savas skolas, novada, bet arī savas valsts un Eiropas labā. Pierobežas cilvēks Baltkrievijas tuvumā, 2021. gadā spilgti apliecinot, ka Eiropa ar tās vērtībām sākas pie mums. Latgale ir nepamatoti aizmirsta vieta, Marija nenogurstoši cīnās ne tikai par tās eksistenci, bet gan izcilību Eiropas līmenī!”

GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ tiks nosaukts 28. decembrī.

Avots:   Eiropas  Kustība  Latvijā

Ziemassvētku fotokartīšu apmaiņas projekts 

"Ziemassvētku fotokartīšu apmaiņas projekta" mērķis bija dalīties ar labām emocijām un radīt Ziemassvētku noskaņu pandēmijas laikā. Mūsu siltie vēlējumi bija kā īsts Ziemassvētku brīnums.

Šī projekta laikā skolēni veidoja ar rokām darinātas Ziemassvētku foto. Katrā kartītē skolēni rakstīja  Ziemassvētku vēlējumus.

Skolēni sagatavoja īsus video par savas tautas Ziemassvētku paražām. Janvārī visi kopā spēlēsim kahoot spēli par Eiropas valstu Ziemassvētku tradīcijām.

Skolēniem projekti patīk, un tie ir vajadzīgi. Par to liecina skolēnu jautājums "Kad mums būs nākamais projekts?

Latvijas Skolas Somas aktivitātes mūsu skolā.

Arī 2021./2022.mācību gada 1.semestrī skolēniem bija iespēja gūt zināšanas un iespaidus Latvijas Skolas Somas ietvaros. Aktivitāšu klāsts gana plašs, taču daudzas no tām pilnvērtīgi  baudāmas ir tikai un vienīgi klātienē. Māksla ir smalka matērija, tāpēc centāmies izvēlēties to, kas  sniegtu  maksimālo prieku par redzēto un dzirdēto. 

    Pirmā aktivitāte noritēja novembrī – Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā -  audiovizuālā koncertlekcija “Lāčplēša dienā’’, kuras laikā  dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse un komponists Jānis Ķirsis  atcerējās un godināja visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. Tas bija muzikāls stāsts par Latvijas vēsturi. Svinīgs, nedaudz smeldzīgs, labi saprotams. Vieni koncertlekciju noklausījās skolas aktu zālē, kur rudenī tika uzstādīta jauna audio tehnika, liels ekrāns, kas ļauj baudīt priekšnesumu labā kvalitātē. Citi to darīja savā kabinetā, bet bija arī tie, kas koncertu klausījās mājās, ģimenes lokā. Minēto aktivitāti skatījās un klausījās visi 1.-12.klases skolēni.

   Otrā aktivitāte noritēja decembrī.  Izcilā komponista Mārtiņa Brauna  rokopera “Mauglis”, kuru kritiķi  ir nosaukuši par vērienīgāko un spilgtāko muzikālo izrādi bērniem un jauniešiem, kas tapusi Latvijā pēdējo gadu laikā.  Tajā piedalās aktieri un dziedātāji Igors Siliņš, Kārlis Tols, Aija Dzērve, Juris Vizbulis, Edgars Lipors, Elīna Bojarkina, Rihards Zelezņevs ("Spēlmaņu nakts" godalgas "Gada labākais jaunais aktieris laureāts), Jānis Kirmuška, Māris Skrodis, Rūdolfs Trēziņš, Anatolijs Kreipāns, Jēkabs Reinis (godalgas "Lielais Kristaps" laureāts), Juris Millers un Jānis Skanis, kā arī tautas deju kolektīva "Dzintariņš" dalībnieki. Izrādi noskatījās un vēl turpina skatīties 6.-12.klašu skolēni. Stāsts par mīlestību, nodevību, to, ko saucam par dzīvi. Mīļākie varoņi – pantera, jautrie pērtiķi, lācis, vilki, čūska, taču pāri visam – Mauglis. Interesants dizains, gaismas un skaņu efekti, mūsdienu tehnoloģijas, aktieru spēle un mūzika. Ir grūti nosaukt to, kas šajā izrādē patika visvairāk. Bet, varbūt, arī nevajag!? Ja notika rezonanse, tad mērķis ir sasniegts!

   P.S. Izskan 2021. gads. Vēl viens gads, kad  mākslas darbus baudījām attālināti. Ko esam zaudējuši? Ko esam atraduši un paturējuši? Katram sava pieredze. Niansēta. Vai tiešām esam gatavi atteikties no mākslas klātbūtnes? No mūzikas vibrācijām, kuras izstaro instruments un izpildītājs … . No dzīvās sarunas… .No acu skatiena… .


Veselību un veiksmi 2022.gadā vēlot, I.Gončarova.

Laimīgu Jauno 2022.gadu - TĪĢERA gadu !   

Europe Direct Austrumlatgale un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas konkurss “ATRODI TĪĢERI” ir noslēdzies. Paldies visiem, kuri līdz 20. decembrim iesūtīja atbildes un izpildīja visus konkursa nosacījumus! Visi saņēma pārsteiguma balvas. Konkursā piedalījās  pilsētas iedzīvotāji un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.c klase skolēni  kopā ar klases audzinātāju Jeļenu Kļimovu.

Labie darbi vairo prieku 

    4.a un 2.b klases skolotājas Rita Kamola un Iveta Putāne no sirds vēlas pateikties vecākiem, skolēniem par atsaucību un līdzdalību skolas labdarības akcijā ,,No sirds uz sirdi”.

   Labos darbus veikt ir pavisam viegli, jo, tos padarot, sejā ir prieks, sirdī gandarījums par paveikto. Priecīgus visiem svētkus un gaišas domas! 

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s”

Katru gadu aptuveni 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus, kuros nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas informātikā vai programmēšanā. Arī Varavīksnes vidusskolēni katru gadu izmēģina savus spēkus šajā konkursā. Šogad labākos rezultātus savā vecuma grupā uzrādīja Dāniels Pavlovičs (10.a klase) un Anna Tarlecka (12.b klase). Kā arī 12. klases skolēni Anna Tarlecka, Igors Sorogovecs (12.a klase) un Evelīna Vivate (12.a klase) tika uzaicināti uz konkursa 2. kārtu, kurš norisināsies 22. janvārī. Lepojamies un novēlam turpmākus sasniegumus!

 

Marianna Rukmane

Datorikas un programmēšanas skolotāja 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola  uz  gadu mijas  sliekšņa

Šodien vienalga -

Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,

Galvenais -

Lai tie mērītu precīzi

Mūsu labo nodomu,

Un jauno cerību stundas. M. Čaklais

Jaunās kompetences, attālinātais mācību process, drošības pasākumi, zaļais režīms – vārdi, kas kā sniega bumbas veļas pāri pedagogu pleciem jau vairāk nekā gada garumā. Pedagoga profesija bieži vien tiek salīdzināta ar misiju – palīdzēt izglītojamajiem, veidot Latvijas nākotni vai nodot savas zināšanas tālāk. Un šai izvēlei ilgtermiņā nepieciešama atbalsta komanda: vecāki un  pašvaldība. Mūsu skolā 2021./22.m.g. strādā  53 skolotāji, mācās 379 skolēni. Patiess  prieks, ka šogad dizaina un tehnoloģiju stundās  skolēni  var  darboties praktiski. Skolotājs Aivars  Vagalis  palīdz  skolēnu skices uz papīra  pārvērst  realitātē. Skolā  lielu uzmanība tiek veltīta  veselīga  dzīvesveida popularizēšanai. Karjeras izglītības  nodarbības notiek pedagoga karjeras konsultanta   Skaidrītes Gasperovičas vadībā(projekta ‘’Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālajās  izglītības iestādēs/Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros. Debašu  klubs ’’Sigma’’  Latgales debašu turnīrā par tēmu “TIK TOK pozitīvi/ negatīvi ietekmē pusaudžu/ jauniešu attīstību” ir ieguvis 3.vietu. Debašu klubu vada  skolotāja  Valentīna Purpiša. Skolā notiek pasākumi patriotiskajā audzināšanā: konkurss ’’Es -Latvijas nākotnes veidotājs’’, Satversmes  tiesas  rīkotais  zīmējumu un domrakstu konkurss, pasākumu cikls  veltīts  Latvijas  dzimšanas dienai. Trešo gadu pēc kārtas vēstures un sociālo zinību nedēļas ietvaros notiek pasākums ar nosaukumu: “Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats.” Savu artavu pārdomātu  sižetu veidošanā iegulda  skolotāja   Margarita  Borodina- Ignatoviča. Skolas gaumīga un estētiskā  noformējuma  komandā  strādā  skolotājas Jevģēnija Bizņa,  Jevģēnija Sergejenko un Vija  Plotka . Mūsu  skolā  mācās  AFS  programmas skolēns  no  Francijas. Lieliska  pieredze mūsu skolēniem pilnveidot  valodas  prasmes. Šo  sadarbību  veicina  skolotāja  Jeļena  Kļimova.  Aktivizējies  skolas  parlaments ,ko  vada 12 a. klases skolēns  Guntis  Ungurs  ar konsultantu Irinu  Gončarovu . Aktīvi  ar  saviem priekšlikumiem  darbojas  skolas  padome, ko vada  tās  priekšsēdētāja  Ilona  Berga. Skolas  tehniskie  darbinieki  saviem spēkiem  ir  veikuši  nelielus remontus, kas  būtiski  ir  uzlabojuši  skolas  fiziskās  vides  pievilcību. Skolas 11 mācību kabinetos  ir  jauni krēsli un galdi, multifunkcionālajā zālē  arī ērti  un komfortabli  krēsli. Un, protams, tehniskais aprīkojums(projektors, ekrāns, skaņu sistēma). Un tas viss ir  ESF projekta SAM 8.1.2.”  Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”   ietvaros. Bez  šaubām  visas  savas  ieceres  skolā  nevarētu  īstenot  bez  Krāslavas  novada pašvaldības  un  Krāslavas  novada  Izglītības pārvaldes  finansiālā atbalsta. Skola  turpina  sadarboties  ar  Lietuvu, Visaginas  Gerosies Vilties  proģimnāziju  skolotāju  pieredzes  apmaiņā. Arī  veiksmīgi ir  izveidojusies  sadarbība ar  Daugavpils  Universitāti: gan studentu  prakses  vietas skolā, Zinātnes skola, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana, lektoru  piesaiste  skolotāju  nodarbībām. Skola  darbojas   Etwinning  projektā   “  Ziemassvētku  foto  kartiņas’’  skolotāju  Alīnas  Lukšas  un  Irēnas  Bovtramovičas  vadībā.  Skola ir  uzsākusi  darbību projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un 25  skolēniem  tiek  sniegtas  papildus  konsultācijas, lai  uzlabotu  zināšanas mācību  priekšmetos. Ceru,ka  Covid 19  pandēmija  ļaus  sekmīgi  īstenot   Erasmus  + projektu  (S.O.L.I.D.- Step intO Social IncLusion and Innovation) Step into Social Inclusion and Innovation)  .

Turpina  ESF  projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu .

Arī līdz šim notikušo mācību olimpiāžu un ārpusklases darba novērtējums ļauj izjust gandarījumu par padarīto. Starpnovadu  angļu valodas  51.olimpiādes 2.posmā  Anna Tarļecka ieguva  2.vietu, Igors  Sorogovecs   ieguva  3.vietu. Paldies  par  ieguldīto  darbu skolotājai  Alīnai Lukšai!

Krāslavas novada 7.-8. klašu latviešu valodas 38.olimpiādes 2.posmā  Rainers Zukuls ieguva  2.vietu, Anastasija  Pizāne  ieguva 2.vietu, Artjoms Fjodorovs ieguva  2.vietu ,Nikola Stepaņenko  ieguva ATZINĪBU, Dmitrijs Carevs ieguva ATZINĪBU. Paldies par  ieguldīto darbu  skolotājām Ritai Černenko  un Ludmilai  Buhalovai!             

Sveicam  un  lepojamies  ar  Kultūras kanona konkursa  1.kārtas   uzvarētājiem: Gunti Unguru, Arīnu Skovorodko, Evitu Mažutu un skolotāju /konsultantu  Andreju Jakubovsku! Jūs  sagaida  rūpīgs darbs, lai  pārstāvētu  skolu   Valsts  konkursā.

Skolas  centīgākie  zēni  un meitenes  saņēma (33  ) Zelta pateicības  un ( 46 )Sudraba pateicības par  labām un teicamām  sekmēm.  Bet laiks ir saņemties tiem skolēniem, kuru sasniegumi 1.semestrī  nav tik spoži  un iepriecinoši. Kopīgi mums  jārada motivācija uz savu zināšanu uzlabošanu. 

Rosīga un ļoti radoša izvērsusies gada nogale  mūsu skolā. Katru  pirmdienu iededzām  svecīti Adventes vainagā ,kopīgi  iesaistījāmies skolas rotāšanā ,piparkūku cepšanā un dekorēšanā.  Rezultāts šobrīd  uzpostā skola un vestibils sagaidot un pavadot priecē visu acis un sirdis. Svētku sajūta  skolā un skolas pagalmā ir  uzburta. Ķekatnieku jampadracis skolā dunēja 2 dienas. Pacentās parlamentārieši. Skolotājas  Rita Andrejeva un Nadežda Tadello apguva  Ziemassvētku dziesmu repertuāru un priecēja ar  savām  skanīgajām balstiņām gan  1.-4.klašu skolēnus, gan sarūpēja  Svētku  koncertu  mūsu  skolas  bijušajiem darbiniekiem online  versijā. Ievērojot epidemioloģisko situāciju ,tas notika klases  ietvaros. Finālā katrs skolēns  saņēma svētku  piparkūku . 1.-4.klašu skolēni saņēma  skolas sarūpētās  saldās  dāvanas. Mēs  dzīvojam  informatizācijas  un digitalizācijas   laikmetā. Un ar to lieliski  tiek  galā mūsu  skolas  darbinieki Anžela  Semjonova un Ivans  Lukša. Tieši  viņi  ir tie, kas   mūsu vēlmes  iedzīvina  video, samontē to , veido skaņu, vizuālo  noformējumu  un ,tādejādi, iepriecina  mūs  un veido  turpmākās skolas vēstures liecības. Solīti pa solītim   notiek  darbs pie  skolas  vēstures stūrīša pilnveidošanas. Krājas  gan  faktu  materiāls skolotājas - seniores Jekaterinas Aleksejevas vadībā, gan tiek veidotas online un klātienes izstādes. Savas zināšanas un bagāto pieredzi velta skolotāja Valentīna Purpiša, un skolotāja Nadežda Adamoviča to cenšas  pārņemt un veidot  savu  bagāžu . Skolotājs Dāvids Babrovskis  pilnveido skolas mājaslapu. Milzīgu paldies  saku  visiem savas skolas  klašu  audzinātājiem par sadarbības veicināšanu  ar skolēnu vecākiem, par  daudzu papildus pienākumu  veikšanu. Nevaru  nepieminēt  skolotājas-seniores Jevas Bojarčukas  milzīgo darbu, kas tiek veikts  brīžiem kā  brīvprātīgais darbs. Šis  gads  katram saistās  ar  regulāru  Covid 19  testēšanu. Un tas  nebūtu  iedomājams  bez  skolas  māsas Česlavas Alhimovičas  iknedēļas  skrīninga.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolā 1.-12.klasēm notika video koncerts  Lāčplēša  dienā   un decembrī  rokopera ’’Mauglis’’ .Oktobrī  sākām iknedēļas   pasaku  lasīšanu  dažādām vecuma  grupām  ar  mērķi  veicināt  klausītprasmi, attīstīt lasītprasmi un akcentējot  vērtības. Kā pozitīvu atsauksmi  varu  citēt no vecāku  teiktā:  Bērni  klausās pasakas pirms gulētiešanas , sadzird  jaunus  vārdus  un uzbur  bildi ,kas  notiek  pasakā.  Jaunāko  klašu  bērni  labprāt  pasakas  motīvu ataino un iesūta mums . Mēs visi saprotam, ka esam neatgriezeniska tehnoloģiju attīstības ceļa sākumā un jau tuvākā nākotne mums sola daudz interesantas pārmaiņas. Ko varam darīt ,lai nepaliktu tehnoloģiju ēnā? Mums ir jāmācās pašiem un jāmāca bērniem izprast kā strādā tehnoloģijas. Arī mūsu skolā saistošas ir Robotikas nodarbības ar informātikas skolotāju Dāvidu Babrovski. Pateicoties mūsu zinātkārai kolēģei, informātikas skolotājai Mariannai Rukmanei, mēs iegādājāmies 10 MS Box robotu komplektus Maker Space Box par ļoti draudzīgām cenām. Skolas  vērtības  : cieņa, sadarbība, pašattīstība, mērķtiecība, pozitīva komunikācija tiek integrētas skolas attīstības plānošanā, audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā, izmantotas "Skolēns-skolotājs –vecāks sadarbībā, izmantotas skolotāju un tehnisko darbinieku ikgadējā profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanā (pašnovērtēšanā), izmantotas darba intervijās, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, turētas aktuālas ikdienas darbā - mācību un audzināšanas darbā.

 Arī līdz šim notikušo mācību olimpiāžu un ārpusklases darba novērtējums ļauj izjust gandarījumu par padarīto. Starpnovadu  angļu valodas  51.olimpiādes 2.posmā  Annai Tarļecka ieguva  2.vietu  ,   Igors  Sorogovecs   ieguva  3.vietu.Paldies  par  ieguldīto  darbu skolotājai  Alīnai Lukšai!

Krāslavas novada 7.-8. klašu latviešu valodas 38.olimpiādes 2.posmā  Rainers Zukuls ieguva  2.vietu,Anastasija  Pizāne  ieguva 2.vietu,Artjoms Fjodorovs ieguva  2.vietu ,Nikola Stepaņenko   ieguva ATZINĪBU, Dmitrijs Carevs ieguva ATZINĪBU. Paldies par  ieguldīto darbu  skolotājām Ritai Černenko  un Ludmilai  Buhalovai!              

Sveicam  un  lepojamies  ar  Kultūras kanona konkursa  1.kārtas   uzvarētājiem: Gunti Unguru, Arīnu Skovorodko, Evitu Mažutu un skolotāju /konsultantu  Andreju Jakubovsku! Jūs  sagaida  rūpīgs darbs,lai  pārstāvētu  skolu   Valsts  konkursā.

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 2.vietu ieguva Marta  Skripļonoka,(sk. Jeva Bojarčuka, Everita Kriviņa), Anastasija Vanaga  ieguva 3.vietu

(sk. Jeva Bojarčuka,Everita Kriviņa), Karīna  Čursina  ieguva 1.vietu, (sk. Jeva Bojarčuka , Ilona Solima )  un Karīna Čursina ir uzaicināta  uz  dalību Valsts  olimpiādē   bioloģijā.  Olimpiāžu stafete turpināsies 2.semestrī.

Skolēni piedalās  radošo darbu ,biznesa ideju konkursos. Arī zīmējumu konkursos skolēniem sokas labi, un par to allaž gādā skolotājas  Vija  Plotka un Jevģēnija Sergejenko. Skolēnos  motivāciju  piedalīties  konkursos  rosina  skolotāja  Jeļena  Kļimova .

Mēs  esam  ceļā  uz  pārmaiņu  ieviešanu. Pedagogi  nevis vienkārši norāda uz kļūdu, bet jāspēj iedot izmantojamu atgriezenisko saiti skolēnam, lai nākamreiz darbu, uzdevumu utt. varētu izdarīt labāk, precīzāk, ātrāk.

Aizvien lielāka nozīme ir mājas apstākļiem, intelektuālajam kontekstam (it seviški  attālināto  mācību laikā). Nepazaudēt tos, kurus ir viegli pazaudēt, bet paturētu tos, kuri spēj un grib iet tālāk un dziļāk.

Kas pietrūkst? Trūkst laika resurss pedagogiem – lai mācītos paši, meklētu atbildes, plānotu un īstenotu sadarbību ar kolēģiem, izstrādātu materiālus, plānotu un īstenotu diferenciāciju, individualizāciju, personalizāciju , būtu radoši utt.,  un, visbeidzot, ienāktu klasē un ar aizrautību sāktu mācīt, ir vajadzīgs laiks.  Nodarbina  jautājums, kā  atdot atbildību par mācīšanos skolēniem, kā palīdzēt skolēnam izvirzīt savus mācību mērķus, kā motivēt, lai skolēns censtos īstenot savu potenciālu. Tiek strādāts pie atbalsta sniegšanas skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kā parādīt skolēnam veidus, kā labāk saprast viņam sakarības un saprast  mācību  vielu  un  konstruēt pašam zināšanas.

Mūsu  skola ir   kā  mācīšanās  organizācija, kurā  mācās  visi (skolēni, skolotāji ,vecāki). Ir  svarīgi ,lai skola arī  to turpinātu tālāk  darīt: mācīties, gan plānot, gan īstenot saturu, gan vērtēt skolēnu sniegumu, lai varam skolēnus daudzveidīgi atbalstīt virzībā uz pašnoteikšanos – pašlaik mācību procesā, vēlāk dzīvē vispār.  Mēs ticam, ka varam un darām.

Vēlot visiem skaistus, sirdssiltus mirkļus Ziemassvētkos , Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas kolektīva vārdā sveicam Krāslavas novada iedzīvotājus tuvu un tālu!

 

Skolas  direktore   M.Micķeviča


No sirds uz sirdi! 

  21. decembrī 8.c klases skolēni apmeklēja veco ļaužu pansionātu ''Priedes'' un atnesa

Ziemassvētku apsveikumus no 2.a klases bērniem un Ziemassvētku dāvanas no 8.c klases skolēniem.

Labie darbi apmaksājas dubultīgi! 

Ziemassvētki ir īpašs brīnumu laiks…

Ziemassvētki ir īpašs brīnumu laiks.docx

Neklātienes viktorīna ķīmijā.

         Neviena rūpniecības un lauksaimniecības nozare nevar iztikt bez šīs brīnum zinātnes. Mūsdienu tehnoloģijas izmanto visu iespējamo attīstību, lai virzītos uz priekšu. Medicīna un farmakoloģija, celtniecība un vieglā rūpniecība, ēdiena gatavošana un mūsu ikdiena - tie visi ir atkarīgi no ķīmijas, tās teorijas un pētījumiem.

      Lai ieinteresētu un iedvesmotu  skolēnus uz zinātnes mīlestību un skolas mācību programmas  sekmīgu apguvi  8.-12. klases skolēniem,  skolā notika neklātienes  viktorīna ķīmijā.

   Skolēniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem, saistītiem ar ķīmisko elementu periodisko tabulu, ar vielu izmantošanu, vielu īpašībām.

           Viktorīnā piedalījās 8.-12.klases skolēni. Par savu darbu skolēni varēja iegūt 37 punktus.

Labākie rezultāti:

    1. Petkeviča Ligita- 11A klase  –     35 punkti

                             2.  Andžāne Ksenija 10A klase - 34 punkti

                             3. Novicka Valērija 12A klase -   33 punkti

                             4. Morozova Valerija 12 A klase -   33 punkti

                            5. Pimanova Jevgenija 10A klase -  31 punkts

                            6. Grodja Alīna 12A klase -          31 punkts

      Paldies visiem par darbu!


Ķīmijas skolotāja Aina Skoromko

Zīmējumu konkurss ''Gribu Tev palīdzēt smaidīt!'' 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola  kopā ar Latvijas Sarkanais Krusts. Paldies bērni, ka Jūs ziniet, kā vajag smaidīt. To Jūs attēlojāt savos zīmējumos. #gribupalidzettevsmaidit# Un mēs, pieaugušie, centīsimies uzsmaidīt biežāk. Paldies  8.c klases skolēniem Ināram Unguram, Darjai Andrejevai, Nikoļa Zukovai, 6.a , Juratai Lubganei-Jermakovai , 2.a  par dalību zīmējumu konkursā. Visi bērni saņēma biedrības Latvijas Sarkanais Krusts '' Pateicības rakstus un dāvanas. Palīdzēt citiem smaidīt tas ir patiešām ļoti jauki!

Nāc studēt RISEBA!

12.b klase  decembrī tikās ar biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA pārstāvjiem ZOOM vidē.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA ir privāta augstskola ar gandrīz 30 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē. 

Nav noslēpums, ka nereti jaunieši pēc 12.klases absolvēšanas ir apjukuši plašajā studiju iespēju klāstā, tāpēc jaunieši tika iepazīstināti  ar RISEBA augstskolas piedāvājumu - bakalauru studiju programmām.

Vieslekcijā jaunieši uzzināja par:

-        Bakalaura programmām;

-        Mācību formām:

o   Pilna laika klātiene;

o   Vakara neklātiene;

o   Tālmācība.

-        Studiju atlaidēm;

-        Studentu aktīvo dzīvi:

o   Pašpārvalde;

o   ECO padome;

-        Erasmus + iespējām un Dubultgrādiem

  

RISEBA ir iespēja studēt 3 fakultātēs: 

·         Arhitektūras un dizaina fakultāte;

·         Mediju un radošo tehnoloģiju fakultāte;

·         Biznesa un ekonomikas fakultāte.

 

RISEBA piedāvā apgūt sekojošas bakalaura studiju programmas: 

·         Arhitektūra,  

·         Audiovizuālā mediju māksla,  

·         Biznesa psiholoģija,  

·         Eiropas biznesa studijas,  

·         Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana,  

·         Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments,  

·         Uzņēmējdarbības vadība. 

 Skolēni ar uzmanību klausījās izsmeļošu stāstījumu par studijām. Noslēguma aptaujā platformā Quizizz 5 skolēni plānoja studēt RISEBA. Bet visuzmanīgākā pasākuma laikā bija 12.b klases skolniece Katrīna Lupika, kura saņēma ekspress balvu pēc aptaujas Quizizz rezultātiem.

Paldies Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” pārdošanas projektu vadītājai - Liāna Pošeiko par sadarbību.

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā – 12.b klases audzinātājai Irinai Gončarovai, direktora vietniecei Ilonai Kozačukai un skolas direktorei Marijai Mickevičai.

Skaidrīte Gasperoviča,

Pedagogs karjeras konsultants

Mājaslapa: 

https://www.riseba.lv/lv

 

Video materiāli:  

·         https://www.youtube.com/watch?v=QhLr1cFRA74  

·         https://www.youtube.com/watch?v=aXhWsFT3pDk  

·         https://www.youtube.com/watch?v=8yzloHzZ-Nw 

Adventes laiks

Adventes laiks katrā sirsniņā vieš cerību un prieku, galvenais, lai neviens cilvēks nepaliktu malā, bet līdzdarbotos.

Mūsu skolas septīto (7.a un 7.b) klašu skolēni labprāt iesaistījās Adventes laika nodarbēs. Vispirms pašu rokām bija izgatavoti skaisti vainagi, izrotāti pašdarinātām mantiņām. Šobrīd skaistie vainagi priecē skolas bērnu acis. Vēl skolēni posa eglīti – tika noformētas atklātnītes ar sirsnīgiem novēlējumiem, tās tika uzkarinātas eglītē, eglītē bija iededzinātas uguntiņas,  tagad katrs var izlasīt novēlējumus un priecāties līdzi šajā skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā:

Zvaigžņu lietus nolīst klusi,

Visa zeme mirdzēt sāk.

Griežas gads uz otru pusi,

Ziemassvētki nāk! 

Kopā ar skolēniem darbojās: klašu audzinātājas Natālija un Rita, skolotājas Jevgēnija, Jevgēnija un Anžela, administrācija Irēna un Marija, Aleksandrs, saimniecības daļas vadītājs Edgars. 

LAI NĀK VISGAIŠĀKIE UN VISSIRSNĪGĀKIE ZIEMASSVĒTKI!

MĒS JŪS GAIDĀM!

                                          

7.kl. klašu audzinātājas 

Plakāts ir atceļojis  uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolu.

Tas ir Indras vidusskolas atbalsta biedrības "Skola ar nākotni" īstenotā projekta "Kopā drošāk!" ietvaros izveidota fotosiena. To veidoja jaunieši vasaras nometnes laikā. Ar fotogrāfijām uz šīs sienas var dalīties sociālajos tīklos. 

Projekts ir tapis projektu konkursa "Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" To organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Kā radīt interesi par eksaktajām zinātnēm jau no mazotnes?

Mēs visi saprotam, ka esam neatgriezeniska tehnoloģiju attīstības ceļa sākumā un jau tuvākā nākotne mums sola daudz interesantas pārmaiņas. Ko varam darīt lai nepaliktu tehnoloģiju ēnā? Mums ir jāmācās pašiem un jāmāca bērniem izprast kā strādā tehnoloģijas. Arī mūsu skolā saistošas Robotikas nodarbības ar informātikas skolotāju Dāvidu Babrovski. Pateicoties mūsu zinātkārai kolēģei, informātikas skolotājai Mariannai Rukmanei, mēs iegādājāmies 10 MS Box robotu komplektus Maker Space Box par ļoti draudzīgām cenām. Katrs “Maker Space Box” mācību komplekts sniedz skolēnam iespēju ne tikai izpētīt inženierzinātnes pasauli, bet arī kļūt par daļu no tās — būvēt aizraujošus modeļus paša spēkiem. Nodarbības robotikā iepazīstina skolēnus ar sensoru pielietojumu, dod ieskatu programmēšanas pamatos, kā arī parāda jau sarežģītākus robotikas pielietojumus. Esam ceļā un virzībā uz to ..... Paldies par finansiālu atbalstu Krāslavas novada Izglītības pārvalde!

Sešdesmit sestais

Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola AFS apmaiņas skolēnus uzņem kopš 1993. gada. Šajā laikā skolā mācījās vidusskolēni no Eiropas, Āzijas, Amerikas, Austrālijas. No visiem kontinentiem tikai Āfrika palika "neapgūta". Viņi visi bija ļoti dažādi, studenti – kā mēs viņus mēdzam dēvēt. Starp tiem bija spilgti un neaizmirstami, bija neuzkrītoši un klusi. Ja pirmie izraisīja lielu interesi, tad pēc tam pie mūsu ārzemju vidusskolēniem pieradām. Artūrs Vodvinslāgers kļuva par sešdesmit sesto AFS programmas audzēkni, kurš mācās Krāslavas “Varavīksnes vidusskolā”.

Atcerieties kā slavenajā filmā Bojarska varonis dziedāja: "Burgundija, Normandija, Šampaņa vai Provansa..." Artūra dzimtais reģions ir Rona-Alpi, kas atrodas Francijas dienvidos, Ardēšas departaments, Sansernēna, netālu no pilsētas Aubin. Visi šie nosaukumi mums neko neizsaka, mēs zinām tikai šī reģiona slavenākās vietas: Liona, Grenoble, Albērvila. Toties Ardēša ir ne tikai skaistākā vieta Francijas dienvidos, lielākā aizvēsturisko kultūras un mākslas pieminekļu krātuve, bet arī viens no gleznainākajiem Vecās pasaules kanjoniem, paradīze kanoe un smaiļošanas cienītājiem. Par to visu Artūrs man intervijas laikā aizrautīgi stāstīja, tomēr tas vairāk bija kā monologs, fascinējošs un temperamentīgs.

Artūra ceļš uz Latviju izrādījās ērkšķains. Viss sākās ar to, ka programmas ietvaros viņam bija paredzēts uz gadu doties uz ASV. Bet tad notika pandēmija, un plāni bija jāmaina, tostarp pēc AFS lūguma. Izvēle krita uz Dāniju, visas formalitātes it kā izdevās nokārtot. Artūrs sāka aktīvi mācīties dāņu valodu, gatavojoties pavadīt veselu gadu Andersena un prinča Hamleta valstī. Pēdējā brīdī kļuva zināms, ka steidzami jāmeklē cita valsts. Meklēšana ievilkās tik ilgi, ka draudēja dalības atcelšana apmaiņas programmā. Pašā pēdējā brīdī pienāca ziņa no Latvijas - ir ģimene, kas gatava uzņemt studentu no Francijas! Gatavošanās bija ātra.

Artūrs gribēja nokļūt "ziemeļu" valstī. Gribējās redzēt sniegoto ziemu. Nu šogad šī iespēja bija simtprocentīga. Krāslavā francūzi pārsteidza meži ap pilsētu un pieticīgās mājiņas, kādas Francijā sastapt nevar. Sākumā nedaudz pārsteidza vietējo iedzīvotāju skarbās sejas, bez smaida pazīmēm, bet pēc tam viss nokārtojās, viesmīlība un atklātība tika augstu novērtēta. Skolā Artūrs tika ieskaitīts 12.a klasē, un sākās mācības.

Valodas barjera ir galvenais šķērslis ērtai un interesantai dzīvei ārzemju vidusskolēniem. Daži AFS studenti padodas šai barjerai un viņu sociālais loks aprobežojas ar audžuģimeni, angļu valodas skolotājiem un dažiem klasesbiedriem (tas ir labākajā gadījumā), citi pieveic šo barjeru ar cītību un neatlaidību, tad studentam ir grūti šķirties no mūsu pilsētas, šeit paliek daudzi draugi, visīstākie. Artūrs ir no neatlaidīgo kategorijas. Ātri sadraudzējās ar klasesbiedriem, jo ​​ sazināties var arī nezinot valodu, būtu tikai vēlme.

Es jautāju, vai viņš neilgojas pēc mājām. Artūrs atbildēja kategoriski: nē! Viņam vienkārši nav laika garlaikoties, viņš atklāj pavisam citu pasauli, arī kulinārijas. Pavisam atklāti students no Francijas man stāstīja, ka, ir pārsteigts par zupu daudzveidību mūsu virtuvē, taču viņš jau paspējis noskaidrot, kā tas nāk par labu veselībai, un aukstajā sezonā tas ir labākais veids, kā uzturēt siltu. Artūram izdevās paviesoties Lietuvā un novērtēt cepelīnus, turklāt viņš ir sajūsmā par "vecmāmiņas" pusdienām.

Par savu nākotnes profesiju viesis nav izlēmis. Ir grūti izvēlēties starp eksaktajām zinātnēm un ekonomiku ar socioloģiju. Artūram vēl nav laika par to domāt. Ar neparastu skaudību vēroju viņa apbrīnojamo spēju izbaudīt katru savas dzīves minūti, viņa atvērtību un sabiedriskumu. Un ziniet, man kaut kas saka priekšā, ka sešdesmit sesto AFS studentu atcerēsimies vēl ilgi, un esmu arī pārliecināts, ka pēc studiju pabeigšanas Latvijā (Artūrs dosies mājās pēc Jāņiem) viņš ne vienreiz vien ieradīsies ciemos pie Krāslavas draugiem.

Andrejs JAKUBOVSKIS

A. SEMJONOVAS foto


Laikraksts Ezerzeme

No skices līdz... 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni  ar savu lielisko dizaina un tehnoloģiju skolotāju Aivaru Vagali  darbojas beidzot praktiski . Mēs esam ceļa  sākumā, bet viennozīmīgi skolēni ir noilgojušies pēc praktiskās darbības. Paldies Jums ,skolotājs, ka spējat motivēt. "Tu taču to vari izdarīt! Tev viss izdosies". Tā saka skolotājs skolēnam. Paldies par finansiālo atbalstu  dažādu instrumentu iegādei Krāslavas novada  Izglītības un kultūras nodaļai ! 

Stāsts no Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas  6 b. klases dzīves

Nu lūk  tuvojas   noslēgumam   2021./22.m.g mācību gada pirmais semestris. Vēlamies dalīties atmiņās un interesantākajos  mūsu skolas dzīves brīžos. Skola nav tikai mācīšanās, mājasdarbu izpilde, testu un kontroldarbu izpilde.

Skola ir    maza saliņa  mūsu dzīvē, kur ir vieta sev, citu un apkārtējo pasaulei. Neskatoties uz  Covid  19 situāciju mūsu valstī, mums izdevās veikt aktīvu ārpusklases dzīvi. 

Septembrī   devāmies  izzināt  Adamovas dabas taku. Rudens krāsu daudzveidība, lapu čaboņa zem kājām, līdzās draugi – klasesbiedri, pāris sviestmaizes un karsta tēja termosā - viss, kas  vajadzīgs, lai būtu labs  garastāvoklis un  možs gars. Oktobrī tika organizēts   brauciens uz Indras ciemu  uz  Laimes muzeju. Ekskursiju  vadīja muzeja direktore Ilona Kangizere. Viņas aizraujošie stāsti par laimi nebija atstājuši nevienu  vienldzīgu. Mums likās, ka varbūt tā arī notika , ka mēs  kļuvām mazliet laimīgāki. Liels paldies  muzeja darbiniekiem par viņu

darbību un  skaisto muzeju! Mēs  bijām izsalkuši , bet izsalkuma izjūtu necietām ilgu laiku.  Ciemata parkā mūs gaidīja garšīga ievārījuma degustācija un  ņammīgas pankūkas. Par to, ka ir ķiršu, aveņu ievārījums, protams, zinājām, bet par sīpolu ievārījumu, gurķu un burkānu ievārījumu.   Ak, vai!  Ne jausmas. Cik brīnišķīgs ievārījums no ceriņu ziediem! To visu pagatavojusi Indras lieliskā  saimniece  Valentīna Bārtule.

Ekskursija  uz  Indru mūs iedvesmoja uz ideju par fotokonkursu

norisi  klasē. Pirmais no tiem bija veltīts rudens noskaņojumam un dabas

skaistumam. Protams, bija uzvarētājs un saldās balvas. Tālāk sekoja  ideju  pārbagātība  no vecākiem. Viņi  piedāvāja   mums  divas  fotokonkursa tēmas: ‘’ Selfijs ar

rudeni ’’ un‘ ’  Mana rīta kafija “un  klases  audzinātāja piedāvāja  ‘’ Mana  klases dzīve’’.

Rudens brīvdienās mēs arī negarlaikojāmies. Kustība ir dzīve. Mēs domājām par noietajiem, nobrauktajiem soļiem. Konkurējām viens ar otru. Visaktīvākie ieguvuši balvas, ko sagatavojuši  mūsu vecāki.

Novembrī  svinējām  Lāčplēša  dienu.  Mūsu klases  meitenes labi pacentās  ,organizējot   kvestu/viktorīnu. Zēnus sadalīja  divās komandās. Nedomājiet, ka viss bija tik vienkārši! Nācās nedaudz palauzīt galvu, likt lietā  loģisko domāšanu ,lai izietu mūsu

pilsētiņu no slimnīcas līdz pilsētas parkam. Zēni bija apmierināti un lepni,ka  mūsu  meitenes sadomāja  nobeigumā  arī  garšīgu pārsteigumu. Ziniet ,zēni,  mūsu  meitenēm  apsolījās  sarūpēt  pārsteigumu  8.martā. Tad  jau   redzēs.

Šobrīd mūsu klases audzēkņi aktīvi piedalās Eiropas  Etwinning   projektā.

 

Priekšā ir Ziemassvētki  ,brīvdienas ,ziemas prieki  un mūsu bērniem ir daudz interesantu un radošu ideju .Par to mēs rakstīsim nākamajā reizē.

Fantazējiet  biežāk, rīkojieties, darbojieties, neslinkojiet, piedāvājiet savas

idejas  un jūsu dzīve kļūs interesantāka un jautrāka par spīti mūsu  ikdienas  dienām.

 

6 b. klases   skolēni  un vecāki

Veselības dienas

Laika posma no 1. līdz 3. decembrim Krāslavas Varavīksnes Vidusskolā norisinājās veselības dienas. Šogad veselības dienas bija veltītas ārstniecības augiem.  Desmitās klases skolēni sagatavoja prezentāciju par ārstniecības augiem sākumskolas skolēniem, kurā ne tikai uzskaitīja ārstniecības augu īpašības, bet arī minēja mīklas un rīkoja viktorīnas. Trešdiena bija veltīta dzelteniem ārstniecības augiem, ceturtdien skolēni uzzināja par ārstniecības augiem, kuru ziedkopas ir zili violetas, un pēdējā dienā viņi runāja par zaļajiem augiem.

Skolēni ne tikai ar prieku iepazina ārstniecības augus, bet arī piedalījās veselīgās aktivitātēs, ko viņiem bija sagatavojuši skolotāji.

Vecāko klašu skolēniem tika sagatavotas prezentācijas par zāļu tēju lietderību un to, kā ārstnieciskie augi var palīdzēt ādas kopšanā. Skolēni tika aicināti arī uzspēlēt multimediju spēli "Ārstniecības augi".

1. decembrī skolēni un skolotāji nēsāja sarkanas lentītes kā simbolu cīņai pret AIDS. Pasaules AIDS dienu, kas katru gadu tiek atzīmēts 1. decembrī, mērķis ir veicināt izpratni par HIV/AIDS visā pasaulē. Desmitās klases skolēni izstrādāja informatīvu materiālu par HIV/AIDS, kas bija pieejams skolas foaje stendā.

 Visi aktīvie veselības nedēļas dalībnieki saņēma diplomus un balvas no Sarkanā Krusta.


I. Solima

Paldies par ieguldīto un radošo darbu!

8.c klase dizaina un tehnoloģiju stundās kopā ar skolotāju Jevgeniju Bizņu izveidoja Ziemassvētku vainagu, izmantojot dažādas tehnikas.Tagad šis vainags rotās mūsu klases kabinetu.Priecīgus un gaišus Jums svētkus!

8.c

klases audzinātāja

Tikšanās ar AFS Itāļu studentiem 

3. decembrī  mūsu skolā Zoom platformā viesojās AFS Latvija brīvprātīgās no Itālijas, lai sarunātos ar skolas 9.a klases  audzēkņiem, vairāk pastāstītu par Itālijas izglītības sistēmu un kopīgo/atšķirīgo, ko var atrast, salīdzinot ar mācībām vidusskolā Latvijā. 9.a klases skolēni bija ļoti atsaucīgi un labprāt piedalījās angļu valodas sarunā.

Brīvprātīgās ir ieradušās Latvijā pateicoties sadarbībai ar Eiropas Solidaritātes Korpusu un, cerams, nākotnē varēs paviesoties skolā arī klātienē.

Paldies angļu valodas skolotājai Irēnai Bovtramovičai par atsaucību, sadarbību, bērnu sagatavošanu.

 

Ineta Vaivode,

Uzņemšanas koordinatore/ Hosting Coordinator

AFS Latvia Intercultural Programs

Mīli savu tuvāko jeb laiks mūs pārbauda

Laiku nevar izvēlēties: tajā piedzimst. Negribu atņemt maizi reportieriem un īstiem pētniekiem, runājot par to, kad, kurā laikā bija grūtāk, kurā vieglāk. Katram no mums būs savs viedoklis, jo pat uz gultas ne visiem ir viegli gulēt.

Tagad, piemēram, dāvanas dāvināt ir viegli: noklikšķini uz sīkrīka pogas - un, draugs, kaut vai otrā pasaules malā saņems ziedu pušķi, dārgu automašīnu, rotaslietas. Attēlos. Nav pat jāceļas no dīvāna, lai nosūtītu šādu uzmanības apliecinājumu. Un šādas dāvanas vērtība katram no mums būs atšķirīga.

             Bet, ja vajag savākt lietas, drēbes, mazgāt, salikt kastēs, atrast iespēju tās nogādāt uz citu valsti, tad tā ir pavisam cita lieta. Šeit ir jāpieliek pūles, jāiegulda dvēsele un līdzekļi.

Tieši ar to - humānās palīdzības sūtīšanu - jau vairāk nekā desmit gadus nodarbojas zviedru organizācija "Nätverk Sverige-Lettland" - "Network Sweden -Latvia". Zviedru draugi Janne Bek, Kerstins, Džerans Fālstroms un Tomass sameklēja gandrīz divdesmit brīvprātīgos, kas šoreiz savāca un nokomplektēja humāno palīdzību Latvijai.

Šī organizācija cenšas aptvert vairāk nekā vienu pilsētu. Piemēram, tiek piekrauta automašīnas piekabe un kastes tiek vestas uz vairākām pilsētām. Darbojas loģistika un saskaņā ar to kastes tiek iekrautas tā, lai vispirms daļu kravas izkrautu Preiļos, pārējo nogādātu Krāslavā. Šajā gadījumā atkal ir skaidrs sadalījums: autiņbikses, medicīniskās gultas, matrači, kruķi un lietas, kas nepieciešamas, lai palīdzētu slimiem cilvēkiem - uz slimnīcām un pansionātiem. Rakstāmgaldi, galdi, sezonas apģērbi - uz skolām un pagastiem. Vienoties par kravu piegādi, uzņemt šīs organizācijas pārstāvjus mūsu pilsētā, nodrošināt tulku tikšanās reizēs, iepazīstināt ar ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība, izkraut kravu, nogādāt nepieciešamo pensionāriem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem, kuri viena vai otra iemesla dēļ nevar atnākt izvēlēties apģērbu, rast iespēju utilizēt atlikušos atkritumus (kastes, iepakojumi, saplīsušie trauki utt.) - to visu Krāslavā, strādājot ar šo organizāciju, uzņemas skolas “Varavīksne” administrācija kopā ar pedagogiem. Īpašs paldies angļu valodas skolotājai Jeļenai Kļimovai - šīs ilggadējās sadarbības dibinātājai un skolas darbiniekiem  - Raimondam, Vilim, Vilmāram, Dzintaram.

Atrast brīvprātīgos šādiem darbiem kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Sociālo tīklu laiks atnesa sev līdzi sociālās distances, garīgās un fiziskās apātijas laiku. Taču ir tik lieliski, ka uz Zemes ir cilvēki, kuri labprātāk izvēlas nevis dīvāna dzīvesveidu, bet, neskatoties uz grūtībām, cenšas dāvāt uzmanību tiem, kam tas nepieciešams. Var klaigāt no tribīnēm par ekoloģiju un labsirdību, bet var vienkārši un klusi stādīt kokus, barot putnus ziemā un dalīties ar to, kas jums ir. Jo tieši tā tiek pildīts viens no galvenajiem Bībeles baušļiem: "mīli savu tuvāko..."


 Žanna Drozdovska

Karjeras stunda. Veiksmes stāsts.

Pašlaik mēs mācāmies 9.klasē un esam nopietnas izvēles priekšā: kur mācīties tālāk? Aizdomāties par karjeru palīdz arī veiksmes stāsti, ar kuriem dalās mūsu skolas absolventi. Viņi patiesi pastāsta par savu izglītības ceļu, dod padomus, kas no skolas gados apgūtā palīdz un virza uz priekšu.

   Vienā no klases stundām mums notika tikšanās ar mūsu skolas absolventu, Latvijas Jūras akadēmijas 5.kursa studentu Ričardu Pobudinu. Viņš pastāstīja mums par to, ka, mācoties skolā, nolēma kļūt par jūrnieku, un šī iecere mudināja jaunieti nopietni ķerties pie mācību priekšmetu apguves. Tam sekoja vidusskolas absolvēšana un iestāšanās augstskolā. Ričards informēja mūs  par studijām Latvijas Jūras akadēmijā,  jūrnieka profesijas apguves iespējām, vietu darba tirgū, svarīgākajiem mācību priekšmetiem, kuri nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu studijas.

  Ļoti aizraujošs bija viņa stāstījums par praksi, kad pirmo reizi uz diezgan ilgu laiku bija jādodas jūrā. Kā Ričards uztvēra sadzīves problēmas, kā veidojās viņa attiecības ar kolēģiem, kuras jaunas eksotiskas vietas viņš ieraudzīja savā pirmajā jūras ceļojumā – par to visu viņš stāstīja vaļsirdīgi un ar humora devu. Jau ir nokārtoti pēdējās sesijas eksāmeni, decembrī būs jāaizstāv diplomdarbs. Pavisam drīz piepildīsies sapnis, un Ričards kļūs par stūrmani.

  Mēs pateicamies Ričardam par interesantu stāstījumu un novēlam drosmi un panākumus. 


Marta Skripļonoka, 9.a klases skolniece

Baranovskis Velnezers (3).docx

Tu esi Latvijas dārgums

   Ir noslēdzies Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss “Tu esi Latvijas dārgums”.  Mūsu skolēnu darbi ir aizsūtīti, un tos vērtēs žūrija. Paldies darbu autoriem N.Zaicevam (2.a kl.), D.Petuhovai (4.b kl.), A.Ringim (7.a), A. Fjodorovam, V.Hudaiberdijevai, K.Minkevičai, A.Seņkovai, N.Stepaņenko (8.a kl.), A.Vanagai (9.a kl.), A.Baranovskim, A.Soročinai, A.Vigulei (11.a kl.) un skolotājām R.Černenko, L.Buhalovai, I.Putānei.

Debašu kluba “SIGMA” rudens sezonas jaunumi

   25.novembrī notika Latgales reģiona rudens sezonas debašu turnīrs par tēmu “TIK TOK pozitīvi/ negatīvi ietekmē pusaudžu/ jauniešu attīstību”. Tajā piedalījās Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12.vidusskolas,  Daugavpils Saskaņas  pamatskolas un mūsu skolas debatētāji. Mūsu skolu pārstāvēja 9.a klases komanda – Jekaterina Filipenkova, Artūrs Pitkevičs un Marta Skripļonoka.

   Pirms turnīra tika savākts materiāls par rezolūciju, uzrakstītas apstiprinošā un noliedzošā lietas, sagatavoti fakti atspēkošanai, pārdomāti jautājumi oponentu komandai un apspriesti iespējamie sadursmes punkti.

   Apstiprinošā lieta sastāv no trim argumentiem. Tik Tok piedāvā plašu izglītojošo kontentu, un mūsu komanda atrada diezgan daudz kanālu, pateicoties kuriem var padziļināt zināšanas daudzos mācību priekšmetos. TIK TOK palīdz attīstīt radošās spējas - to mēs pierādījām, nosaucot lappuses, kur var mācīties dejot, zīmēt, muzicēt, fotografēt, gatavot. Trešais -TIK TOK  ir pusaudžu psiholoģiskais atbalsts, jo tajā var atrast psihologu ieteikumus sarežģītajās dzīves situācijās.

   Noliedzošo lietu veido divi argumenti. Tik Tok veicina klipa domāšanu, kas pasliktina spēju mācīties. Lai pierādītu šo argumentu, mēs izlasījām daudz informācijas par klipa domāšanu un uzskatām, ka tā var būt nopietna TIK TOK ietekme uz smadzeņu darbību. TIK TOKā ir pieejams vecumam nepiemērots un kaitīgs saturs un kā piemēru var nosaukt dažādus čelendžus.

Debates izdevās lieliski organizēt Google Meet platformā un, pateicoties organizētajai spēlei, mēs ieguvām jaunu pieredzi. Paldies par atbalstu mūsu debašu trenerei V.Purpišai.


 M. Skripļonoka, debašu kluba “SIGMA” dalībniece

Apsveikumi un dāvanas Valsts svētku priekšvakarā

Šogad Valsts prezidenta kancelejas konkursā “Es – Latvijas nākotnes veidotājs” piedalījās 151 skolēns. Mūsu skolas 9.a klases skolniece Marta Skripļonoka arī iztēlojās sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavoja uzrunu tautai Latvijas 103. dzimšanas dienā.

   Patīkams pārsteigums Martai bija tas, ka valsts svētku priekšvakarā viņa saņēma apsveikuma vēstuli no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas ar Egila Levita vārdiem:  “Arī viens ir darītājs. Bet vienotās domās un darbos sasniedzami vislielākie mērķi. Pirms 103 gadiem sapni par Latviju piepildīja 39 Tautas padomes locekļi. Šodien mēs visi kopā veidojam modernu, demokrātisku, nacionālu valsti.”

* * * * *

   10.a klases skolniece Nikola Lebedeva un skolotāja Valentīna Purpiša saņēma Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas vēstuli, kurā ir izteikta pateicība par piedalīšanos domrakstu konkursā, kas veltīts LR Satversmei. Gan Nikola, gan skolotāja saņēma arī skolēnu radošo darbu katalogu “Vienlīdzība un atbildība. Satversmes tiesas dialogs ar Latvijas skolu jaunatni”, kurš kalpos par skaistu atmiņu par piedalīšanos konkursā.


Valentīna Purpiša

4.b klase sveic Latviju dzimšanas diena

             Šajā nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskola gaismo pirmssvētku noskaņa. Visa skola gatavojas Latvijas 103. gadadienai. Tāpēc 16. novembrī 6. stundas, datorikas, laikā mazie 4. b klases audzēkņi veidoja savus apsveikumus Latvijai.

             Skolēnu tēma bija digitālo attēlu veidošana un apstrāde, nodarbības laikā skolēni ar molberta programmas palīdzību mācījās zīmēt, dzēst, kopēt un rediģēt digitālos attēlus. Bija skolēni, kuri ar uzdevumiem tika daudz ātrāk un precīzāk, šie skolēni palīdzēja saviem klasesbiedriem ātrāk apgūt jauno mācību vielu. Tādejādi klase tika veicināta kopēja sadarbība un izpalīdzība.

Stundas beigās kā atgriezeniska saite, katram skolēnam bija nepieciešams ar iegūto prasmju palīdzību izveidot savu apsveikumu kartiņu Latvijai. Šajā uzdevuma skolēniem bija iespēja parādīt stundas laikā apgūtās prasmes. Katrs 4.b klases skolēns patiešām no sirds ieguldījās sava darbā. Un tāpēc mēs visi kopā sveicam Latviju 103. gadadienā!

 

Informātikas un datorikas skolotājs

Dāvids Babrovskis

Arthur Vandunslager AFS skolēna apkopojums par sevi

Arturs sveic Latviju 103. gadadienā un dalās nelielā apkopojuma par sevi.

Présentation lv pdf (1).pdf

Pateicības 18.novembrī

 Latvijas 103.dzimšanas  dienas  svinīgajā  pasākumā  17.novembrī pasniegti   skolas  pagodinājuma raksti (19  skolēniem)   un Paldies raksti  (55 skolēniem)            

par  paveikto darbu, kas dara Latviju stipru  un sveicot  Latvijas 103.dzimšanas  dienā.  Par  latvisku kultūras  vērtību un tradīciju kopšanu un jaunās  paaudzes patriotisko audzināšanu tika  sveikti  pedagogi:

Oksana  Korčagina, Vija Plotka, Nadežda  Tadello.

Par  pašaizliedzīgu un atbildīgu   darbu  teikts paldies  tehniskajiem darbiniekiem

Česlavai Alhimovičai , Žannai  Bogdanovičai .

Lai   skaistiem  mirkļiem  piepildīti  svētki!

Sveicam eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu ieguvējus!

Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 49 projekti (58 sertifikāti), kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Projektus īstenoja 47 pedagogi no 33 izglītības iestādēm. Apsveicam!

No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu šogad ieguva šādi projekti:

Pilns eTwinning eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu ieguvēju saraksts (visas eTwinning valstis) pieejams eTwinning.net portālā.

Eiropas kvalitātes sertifikāta ieguvēji var pretendēt uz eTwinning Eiropas balvu dažādās kategorijas!

Varoņu godināšana

Varavīksnes pasaku kamols 12.11.2021.

1.- 5.klases

6.- 8.klases

9.- 12.klases: 

Konkurss  “Es – Latvijas nākotnes veidotājs” 

Valsts prezidenta kancelejas konkursā 5.–12. klašu skolēniem, kurā bērni un jaunieši bija aicināti iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā par tematu “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”, kopumā saņemts 151 skolēna pieteikums. No tiem izraudzīti seši laureāti, kuri savu uzrunu nolasīs Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 103. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā š. g. 18. novembrī, kas būs skatāms Latvijas Televīzijas 1. kanālā.(avots:https://www.president.lv/.../valsts-prezidenta-amata-sevi...)

Laureātos netikām, bet paldies par dalību ,gūto pieredzi 9.a klases skolniecei Martai Skripļonokai un viņas skolotājai Valentīnai Purpišai! 

Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats.

Labdien, mīļie skatītāji. Trešo gadu pēc kārtas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, vēstures un sociālo zinību nedēļas ietvaros notiek pasākums ar nosaukumu: “Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats.” 

Šajā raidījumā notiek sarunas par svarīgāko, par tēmām, kas vienādi uztrauc sabiedrības aktīvistus un marginālus, bet pieskarties tām steigas apvītajā pasaulē ne vienmēr sanāk.  Šīs sarunas par “lielām patiesībām” ir domātas sabiedrības nevienaldzīgiem cilvēkiem.

Realitāte ir skarba, jāatzīst, ka ļoti bieži mēs neesam apmierināti ar notikumiem, apstākļiem, likumiem, iespējām, valstsvīru paveikto. Cilvēkiem patīk žēloties un meklēt vainīgos, jo visi vēlas dzīvot saskaņā, sadraudzībā, tādā pasaulē, kur pastāv miers un kārtība. Tad kāpēc šie ideāli joprojām nav sasniegti? Kāpēc dzīve uz mūsu planētas nav līdzīga dzīvei Tomasso Kompanello “Saules pilsētā?”

 Cilvēka visdziļākā vēlme ir piedzīvot dzīvi, ietekmējot un veidojot savas pozīcijas sekulārā sabiedrībā.  Svarīgi analizēt un izzināt pasauli, kurā mēs esam, runāt par pastāvošām problēmām, meklēt risinājumus un mudināt jauniešus  iesaistīties politikā,  saglabāt tradicionālās vērtības un nācijas garīgās saknes, jo mēdz teikt: ,,Ja kapteinis nezina ceļojuma mērķi, tad arī vējš burās nelīdzēs’’.

Latvijas Republikas valsts svētku priekšvakarā apspriedīsim jautājumus: “Kāda ir ideāla sabiedrība, vai ir iespējams izveidot ideālu valsti?”, “Kas valda pār pasauli un kam pieder vara?”, “Vai ir iespējams dzīvot 21. gadsimtā pēc Dieva likumiem?”

Mūsu raidījuma sarunas dalībnieki ir 9.-12.klašu skolēni, politiķi, mediķi,  nevalstisko organizāciju vadītāji un Krāslavas novada garīgo konfesiju pārstāvji. Vai dzīvojam tā, kā domājam? Laiks viedokļu apmaiņai. Salīdzināsim viedokļus, lai saprastu, kurā virzienā mēs dodamies, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. 

Lai godīgums, atbildība, solidaritāte, cieņa un mīlestība pret savu valsti ir tās galvenās vērtības, kuras mēs piekopsim un saglabāsim, lai nodotu tās   nākamajām paaudzēm.

 

Margarita Borodina-Ignatoviča,

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vēstures un politikas skolotāja

Mārtiņdiena  skolā 

Katru gadu 10. novembrī Latvijā tiek svinēta Mārtiņdiena. Svētki tradicionāli iezīmē brīdi, kad rudeni nomaina ziema, un tas nozīmē, ka tiek pabeigti visi rudens darbi.

Tiek uzskatīts, ka Mārtiņi "atver" durvis ziemai. Šis ir arī laiks, kad beidzas veļu laiks un sākas masku gājienu laiks. Mārtiņdiena parasti ir vienas dienas svinības, kas noris jautri un līksmi, jo tad beidzas klusais veļu laiks un sākas jauna dzīve. Mārtiņos sākas budēļi (ķekatās iešana), kas mājai nes svētību, laimi, veselību un auglību.

3.b mūsu brīvdienas 

Aktīvi, jautri, lietderīgi un ar labiem darbiem 3.b klase pavadīja savu brīvlaiku. Daudz laika pavadijām ārā, mājās spēlējām galda spēles, lasījām interesantas grāmatas, palīdzējām gatavot garšīgus un sātīgus ēdienus.

Garlaicīgi nebija ne minūtes! Žēl ka tik ātri pagāja divas nedēļas.

3.b kl. klases audzinātāja Žanna Boļšakova 

ReTV: Jauniešiem vājas medijpratības prasmes - 40% dalās ar nepārbaudītu informāciju

 Varavīksnes pasaku kamols - 05.11.2021

1.- 5.klases

6.- 8.klases

 9.- 12.klases: 

15.oktobris – Valsts valodas diena

   Lai īpaši godātu latviešu valodu kā valsts valodu Latvijā, svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 15. oktobrī tika svinēta un turpmāk  arī tiks svinēta Valsts valodas diena.

   Mūsu skolā 15.oktobrī notika Krāslavas novada latviešu valodas 38.olimpiāde. Tajā piedalījās 7.-8.kl. skolēni.  2.vietas ieguvēji ir A.Fjodorovs, A.Pizāne un R.Zukuls. Atzinības saņēma N.Stepaņenko un D.Carevs. Apsveicam! Paldies par darbu skolotājām R.Čerņenko un L.Buhalovai!

   Latviešu valodas aģentūra rosināja iesaistīties akcijā “Latviešu valoda man ir... “. Akcijā varēja piedalīties ikviens latviešu valodas lietotājs, iesniedzot savu vēstījumu vietnē vards.valoda.lv.  Savas  pārdomas un atziņas, turpinot apgalvojumu "Latviešu valoda man ir…", pauda arī mūsu skolas skolēni. Lūk, dažas no tām.

                                                           Latviešu valoda man ir...

·         Man latviešu valoda ir manas dzimtenes valsts valoda. Katru dienu es to dzirdu skolā, televizorā, uz ielas, arī es pati cenšos runāt latviešu valodā. Tā nav mana dzimtā valoda, tāpēc es to cītīgi mācos, lai justos piederīga savai valstij. (Anastasija)

·         Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, jo mana ģimene runā latviešu valodā. Man tā ir izglītības valoda, jo es mācos skolā. Man tā ir manas valsts valoda, jo es dzīvoju Latvijā. (Nikola)

·         Latviešu valodas apguve man nozīmē tilta uzbūvēšanu, pa kuru es varu doties  sasniegt zināšanas, iepazīt Latvijas valsts tradīcijas un reliģiju. Es mācos latviešu valodu, lai iepazītu latviešu kultūru, varētu lasīt latviešu grāmatas, skatīties izrādes un filmas. Man ļoti patīk gatavot neikdienišķus ēdienus, tāpēc es vēlos lasīt vecās latviešu pavārgrāmatas. (Ksenija)

·         Latviešu valoda man ir karjeras valoda. (Viktorija)

·         Latviešu valoda man ir izglītības valoda. (Artjoms)

·         Latviešu valoda man ir otrā valoda, kurā es runāju ar skolotājiem un draugiem, tā ir mana iespēja iegūt izglītību. (Dmitrijs)

·         ...izglītības valoda. Bez latviešu valodas zināšanām es nevarēšu pabeigt skolu, iegūt profesionālo izglītību un konkurēt darba tirgū. (Diāna)

·         Latviešu valoda ir skaista. Man gribas, lai mana latviešu valoda būtu tikpat skaista kā pļava, ezers, upe un jūra. Es gribu to zināt labāk. (Sintija)

·         Es mīlu savu valsti, es mīlu Latviju, Latvijas vēsturi un, protams, latviešu valodu. Esmu pārliecināts, ka nedrīkst aizmirst to, kas ir atvēlējis vietu cilvēka saknēm – dzimto valsti, māju un valodu. (Renārs)

·         Latviešu valoda! Cik tā ir bagāta un melodiska! Es iepazinos ar latviešu valodu vēl ilgi pirms piedzimšanas, jo māmiņa, kad bija stāvoklī ar mani, dziedāja man dziesmas latviešu valodā. Es, protams, to neatceros, bet domāju, ka zemapziņā es to iegaumēju, jo pirmos un mīļākos vārdus – tētis, mamma – es izteicu latviešu valodā. (Milāna)

·         ...iespēja komunicēt, izteikt savu viedokli, jūtas. Ar valodu var panākt daudz - ietekmēt, pārliecināt, pašizpausties. Latviešu valoda man nav dzimtā, es to mācos - cenšos runāt gramatiski pareizi, iegaumēju jaunas frāzes. Tas nav viegli, bet es saprotu, ka, dzīvojot Latvijā, man tā ir jāapgūst. (Artjoms)

·         Latviešu valoda nav mana dzimtā valoda, un tas manā dzīvē ir izaicinājums - iemācīties un brīvi runāt šajā valodā. Ar katru dienu mans vārdu krājums kļūst bagātāks, valoda - vieglāka. Es atceros bailes, jo domāju, ka nevarēšu apgūt šo valodu. Bet man palīdzēja pārvarēt grūtības, mani atbalstīja saprotoši vecāki un skolotāji. Jebkuru valodu iemācīties nav viegli, bet man tas izdodas. (Danila)

 

   Turpināt teikumu “Latviešu valoda man ir...”  varēja arī uz baltas lapas skolas foajē. Paldies visiem, kas uzrakstīja valodas vērtību stāstus!

10.klases skolēni iepazinās ar LVA izdoto digitālo grāmatu “Izdaiļo valodu!” Tajā sabiedrībā pazīstami cilvēki,  prasmīgi valodas lietotāji, dalās savā pieredzē par to, kā viņi bagātina savu valodu, izrotā to.

Paldies visiem, kas Valsts valodas dienā aizdomājās par latviešu valodas lietojuma paradumiem, savu attieksmi pret valodu  ikdienas situācijās, izglītībā, karjerā.

                                                  Informāciju apkopoja Valodu jomas MJ vadītāja V.Purpiša.

Varavīksnes pasaku kamols. 

29.oktobrī  mūsu skola uzsāka jaunu projektu - Varavīksnes pasaku kamolu! Katru piektdienu ikviens 1.-12.klases skolēns e-klases pastā saņems linku, lai varētu doties uz You Tube  noklausīties pasaku. Sāksim ar tautas pasakām, turpināsim ar literārajām, bet nākotnē plānojam  mini audioteātra izrādes, lai skolēniem būtu iespēja pilnveidot klausīšanās prasmes, paplašināt redzesloku un lietderīgi pavadīt  brīvo laiku. Ceram, ka projekts gūs atbalstu, un interesentu pulks kļūs plašāks.

 Jūsu uzmanībai pirmais pasaku vakars: 

1.- 5.klases: 

6.- 8.klases: 

 9.- 12.klases: 

Labie darbi 10.a klase

Labo darbu nedēļa ir laiks, kad ikviens aicināts aktīvi iesaistīties labo darbu veikšanā, lai sniegtu atbalstu ne tikai līdzcilvēkiem, dabai, dzīvniekiem, bet rastu gandarījumu par paveikto un palīdzētu paši sev kļūt par labākiem cilvēkiem.

Šogad 10. klases audzēkņi nolēma labu darbu nedēļai izvēlēt virziens daba . Pēc stundām  10.kl. audzēkņi, bruņojoties ar pacietību un grābekļiem, apņēmās sakopt  skvērs pie skolas no nokritušajām lapām.    Vēl šīs nedēļas ietvaros audzēkņi kopā ar  klases audzinātajam  parūpējās par putnu barību, bargā ziemas laikā, izgatavojot putnu barotājus no dabīgajiem materiāliem un dažādām sēklu sugām. Esmu pārliecināta, ka putni būs apmierināti. Tas palīdzēs viņiem pārdzīvot bargus ziemas mēnešus.

10.a klases audzinātājas 

  Eiropas Kvalitātes sertifikāts Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolai  

Sveicam  un lepojamies  ar   saņemto    Eiropas Kvalitātes sertifikātu   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolai   par lielisko darbu ar eTwinning projektā "LINGOTURE".Tas nozīmē, ka jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī. Skolotāja  ,projekta  vadītāja  Alīna  Lukša  ir  veikusi savu darbu  izcili. Šis projekts  un projekta   rezultāti  tika izrādīti īpašā Eiropas Portāla vietā pēc adreses www.etwinning.net. 


Ar labākajiem novēlējumiem,

eTwinning Team

b01dc31bab1258aa_eql_lv (1).pdf

Speciālā pedagoga kabineta iekārtošana

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir  iekārtots speciālā pedagoga kabinets.Skolotāji var vadīt individuālās nodarbības audzēkņiem.Skolotājas  Vijas Plotkas  sienas gleznojums noskaņo audzēkņus darbam.Katrs aug un attīstās,pilnveidojas un atveras.

8.a klase iesaistās labo darbu maratonā 

Šajā mācību gadā 8.a klases skolēniem bija daudz dažādu ideju labo darbu maratonam, tāpēc dažus labos darbus mēs nolēmām atstāt nākamajam – izlaiduma gadam. Bet šo mēnesi mēs veltījām darbiem, kas pilnībā atspoguļo šī gada labo darbu saukli “Cilvēks. Daba. Pietāte”. Šogad mēs nolēmām veltīt savu laiku apkārtējai videi. Daži skolēni aizturējās skolā pēc stundām, lai uzkoptu savu mācību klasi, tādējādi ne tikai uzlabojot klases vidi, bet arī dodot iespēju nedaudz atvilkt elpu mūsu gādīgajam tehniskajam personālam. Bet cita skolēnu grupa pēc stundām devās pastaigā, lai savāktu atkritumus (pudeles, dažādus iepakojumus), kas piesārņo mūsu apkārtējo vidi.

Paldies visiem skolēniem, kuri iesaistījās šajā akcijā un viņu vecākiem, kuri ieaudzināja savos bērnos atbildības sajūtu pret apkārtējo vidi un gādību pret apkārtējiem!

 

8.a klases skolēni un kl. audzinātāja

Pedagogi  dalās  savā pieredzē

Informācijas un komunikācijas tehnoloģija (IKT) šobrīd ir daudzu cilvēku ikdienas dzīves sastāvdaļa t.s.  pedagogu  un skolēnu  . Pieaugot tehnoloģiju uzvaras gājienam, cilvēka ikdienas paradumi un pieņemtie lēmumi aizvien ciešāk savijas ar digitālo vidi, kas paplašina cilvēka digitālo identitāti jaunos apvāršņos.   Rodas jaunas profesijas. Nākotnē darbinieka konkurētspēja būs atkarīga no viņa spējas paralēli esošajām prasmēm, pieredzei un zināšanām apgūt jaunas iemaņas. 19.oktobrī Krāslavas  Varavīksnes  vidusskola  organizēja  Starpnovadu pedagogu tiešsaistes konferenci  ’’Mērķtiecīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas –skolas  mācību  procesa nepieciešamība  un labās  prakses  piemēri’’, kurā   piedalījās 69   pedagogi  no  Krāslavas, Preiļu, Ludzas, Balvu, Viļānu  un  Daugavpils   novadiem.

Mācību vide sākas ar mūsdienīgi domājošu un prasmīgu skolotāju. Klase var būt aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, taču tas neuzlabos skolēnu sasniegumus, ja vides pārmaiņām līdzi nemainīsies veids, kā skolēni un skolotāji kopā mācās gan klasē, gan ārpus tās. Svarīga interneta infrastruktūra, jo bez ātra un kvalitatīva interneta skolotājam un skolēniem nebūs iespējams moderns mācību process. Jāizvēlas skolas digitālā sadarbības platforma, kurā skolotāji var sadarboties savā starpā, kā arī ar skolēniem, lai nodrošinātu mācību materiālu glabāšanu, pieejamību, varētu veikt formatīvo vērtēšanu un citus tiešsaistes uzdevumus. Tā ir   ikviena skolotāja darba vieta, nodrošinot modernus darbu apstākļus: ātrdarbīgu datoru, kvalitatīvu interaktīvo ekrānu un pieeju digitālajai skolas mācību platformai. Un ,protams , seko skolēnu darba vietu nodrošināšana (kā mobilās mācību klases risinājumi) vai katram skolēnam nodrošināt mācībām nepieciešamo digitālo iekārtu. Un to vai  katram  skolēnam  ir  dators  mājās(it sevišķi  attālināto  mācību  laikā tas ir svarīgi).

Paldies par pozitīvo  lādiņu  ekspertiem, kas  piedalījās un dalījās ar  mums ,pedagogiem, vērtīgām  atziņām  un  paplašināja viennozīmīgi  mūsu  redzesloku konferences  pirmajā daļā! Īsumā  uzskaitīšu vieslektoru tēmas:

*Izglītības  nākotnes; UNESCO redzējums’’  , Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, ģenerālsekretāre

* Dažādas mūsdienu pratības , Liene Valdmane ,Drošsinternets.lv ,izglītības darba vadītāja

*Tehnoloģijas  skolā- iespējas  vai  slogs,  Mārtiņš Gribusts,  Izglītības uzņēmums Lielvārds

* Mākslīgais intelekts, saprasts vai pārprasts, Edgars Čerkovskis, EKA Aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības programmas direktors.

Konferences  otrajā  daļā  ar  labās  prakses  piemēriem  dalījās  sekojošie  skolotāji:

*  IKT pielietojums mācību procesā Balvu sākumskolā / Gunita Pugeja, Balvu sākumskola,

*  IKT rīku izmantošana svešvalodu stundās /Inese  Vorza, Ludzas  pilsētas  ģimnāzija,

*  Jamboard – digitāla tāfele projektiem un atgriezeniskajai saitei /Jeļena Japiņa, Nataļja Loskutova, Krāslavas  ģimnāzija,

*  3D tehniskās modelēšanas iespējas pulciņa nodarbībās /Valērijs Jurkāns/Riebiņu vidusskola ,

* Robotikas nodarbību iespējas skolēnu radošuma veicināšanā /Andris Strupītis  /Viļānu vidusskola,

* Digitālie rīki mācību stundas organizēšanai attālināti /Guntis Tjarva / Riebiņu vidusskola

* IT tehnoloģijas izmantošana, lai sniegtu atgriezenisko saiti bioloģijas un ģeogrāfijas stundas laikā /Ilona Solima/ Krāslavas  Varavīksnes vidusskola

*IKT izmantošana skolēnu motivācijas paaugstināšanai valodas stundās/Valentīna  Purpiša /Krāslavas  Varavīksnes  vidusskola

*Atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas izmantojot digitālos rīkus/Marianna  Rukmane/ Krāslavas  Varavīksnes  vidusskola

Svarīgi, ka  pedagogi  veicot  konferences  izvērtēšanu atzīmēja, mums  konferences  organizatoriem ,svarīgas   pedagogu   atziņas: es eju pareizā virzienā;  forši mūsdienās būt skolēnam; ir daudzas iespējas, kā izmantot IKT, liela rīku, platformu dažādība; daudz kas jāapgūst; cik mums ir radoši skolotāji, kuri nebaidās eksperimentēt un izmēģināt nezināmo IT jomā; paldies organizatoriem par iespēju piedalīties konferencē; paldies visiem, kas dalījās pieredzē, ļoti vērtīgi! Ir laiks pētīt, analizēt, darīt! Mācīsimies  un mācīties kopā ar skolēniem; to, ka "mazs kriksītis iekrīt ūdenī, tas rada sekas"; to, cik plašs ir informācijas tehnoloģiju klāsts; to, ka man ir daudz jāmācās; cik daudz pedagogam ir jāapzina un jāapgūst brīvajā laikā. Žēl, ka tam nav pietiekoši daudz paredzēts apmaksātā darba laika; pirmsskolā mazāk iespēju izmantot IKT tehnoloģijas; to, ka ir iespējams ieviest kaut ko jaunu savā darbā un ttl.

Konferences  laikā  mūsu  klausītāji  tika  iztaujāti(izmantojot  platformas  menti.com, google veidlapu ), lai  uzzinātu  viedokli  par   informācijas  un komunikāciju  tehnoloģijām  un to  pielietošanu. Vairums  pedagogu   atzina, ka  tehnoloģijas uzlabo viņu darba efektivitāti (pilnībā piekrītu). Pedagogi  novērtēja  savu  spēju (skalā  līdz  5   ar  balli  3,5)  ,ka spēj tikt galā ar problēmām, kas rodas darbā ar digitālajām ierīcēm un programmatūru. Pedagogi (vērtējumā  līdz  5 ar  balli  3,9) savā ikdienas darbā prasmīgi izmanto izglītības tehnoloģiju ierīces, kas viņiem ir piešķirtas darba nolūkiem (piem., datoru, digitālo tāfeli, projektoru, dokumentu kameru, u.c.)

Paldies  konferences  moderatorei  informātikas  skolotājai   Mariannai  Rukmanei! Kopā  mēs  guvām  lielisku  pieredzi. Konferences  lektoru  uzstāšanos   caurvija  dienas  garumā  vārdi: sadarbība, domāšana, attieksme, pārliecība, ikviena skolēna izaugsme, spējas un zināšanas, tehnoloģijas rīki, metodes.  Kā  Mūra  likumā ’’Mazāk  diplomu ,vairāk   zināšanu un prasmju.’’


Pateicībā, skolas  direktore Marija   Micķeviča

CodeWeek2021

Code Week jeb ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā. Šogad programmēšanas nedēļa tiek atzīmēta no 9. līdz 24. oktobra, tāpēc nedēļu pirms brīvlaika datorikas skolotāji veltīja tieši programmēšanai.

Ņemot vērā programmvadāmo ierīču, programmu un digitālo rīku nepārtrauktu attīstību, programmētāja profesija ir ļoti populāra un pieprasīta. Programmētājam ir daudz jāmācās un jāpilnveidojas, lai sekotu līdzi straujajām pārmaiņām. Skan sarežģīti, bet īstenībā tas ir ļoti aizraujoši un sākt apgūt programmēšanu var jau no sākumskolas vecuma.

Katras programmas pamatā ir loģiski pārdomāts algoritms jeb secīgu darbību izpilde, kuru rezultātā tiek sasniegts mērķis. Lai attīstītu prasmi sastādīt algoritmus 6. klašu skolēniem tika piedāvāta aizraujoša lielformāta spēle “CodyRoby”, kurā skolēni izmantojot dotās komandas (uz priekšu, pa labi, pa kreisi), programmēja savus robotus (arī skolēnus), lai tie pēc iespējas ātrāk nonāk galamērķi. Sadarbošanās, cīņa un komandas gars virpoja gaisā šo stundu laikā.

Savukārt 7. un 8. klases skolēniem bija iespēja izspēlēt datorspēli “Lightbot”, kur ar sarežģītāku kombināciju palīdzību vajadzēja sasniegt mērķi. Šajā spēlē bez algoritmu sastādīšanas parādījās arī ciklu veidošana un funkciju izmantošana.

Bet paši mazākie, 4. klases skolēni, kopā ar citām Latvijas skolām piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Animē vārdu”, kuru vadīja ES Programmēšanas nedēļas vēstniece Elīna Ražena. Kopā ar viņu skolēni Scratch vietnē, izmantojot dažādus darbību blokus, animēja sava vārdiņa burtus, kā rezultātā burti mainīja krāsu, izmēru un formu. Skolēni bija sajūsmā par nodarbības dalībnieku skaitu (tika pieslēgtas vairāk par 200 ierīcēm) un protams par savu rezultātu.

Datorikas skolotāji

Marianna Rukmane,

Dāvids Babrovskis

Novēlējums rudens brīvlaika

Cien. kolēģi! 

Lai  šī  Rudens brīvlaika  un darba nedēļa  ir  tikai un vienīgi  ar  mierīgām  un produktīvām dienām!  Lai  katrai  Jūsu  dienai  savs  izaugsmes  potenciāls! Plāno, dari, izdomā….!Lai  viss  izdodas  Jums  maksimāli  veiksmīgi!


  Skolas  direktore

Mana karjera 8.c klasē

Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau 4 gadus ir Eiropas Savienības fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

  Cilvēki līdz izvēlei par labu vienai vai otrai profesijai mēdz nonākt visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums.

   Pateicamies par interesantu un lietderīgu nodarbību,  skolēni ieguva jaunas zināšanas un prasmes, pilnveidoja izpratni par apkārtējo pasauli. Tagad vairāki 8.c. klases pārstāvji izprot savas nākotnes mērķus.  

Skolēniem kā atbalsts un palīgs karjeras izvēlē skolā ir pedagogs karjeras konsultants Skaidrīte Gasperoviča. Skolēni karjeras stundās aizdomājas par savu nākotni, atbild uz aptaujām, uzdod jautājumus. Pirmā nodarbība bija iepazīšanās – skolēni stāstīja par saviem hobijiem, kuri varētu būt saistīti ar nākotnes profesiju.

   Laiks, kad skolēnus varēja gatavot konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Tā vietā, pielāgojoties strauji mainīgajai dzīvei un neparedzamajai nākotnei, svarīgākas karjeras attīstībā kļūst prasmes un spējas zināšanas izmantot dažādās situācijās.

8.c klases audzinātāja Jeļena Kļimova

Starptautiska Senioru diena.

Vai jūs zināt šo svētku rašanās vēsturi?

Uzskata, ka pirmie Senioru dienu svinēja skandināvi. Tikai pēc trīsdesmit gadiem šos svētkus sāka svinēt Eiropā, pēc tam Amerikā. Kopš pagājušā gadsimta 80. gadu beigām to sāka svinēt visā pasaulē.

1990. gada 14. decembrī svētkus oficiāli noteica ANO Ģenerālā asambleja. Kopš tā laika katru gadu 1. oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā Senioru diena.

 Šajā mācību gadā mūsu otrklasnieki to svinēja ļoti jautri un interesanti. Kopā ar klases audzinātājiem viņi sagatavoja apsveikuma kartītes saviem vecvecākiem.

Mēs piedalījāmies savu mīļo un dārgo vecvecāku portretu veidošanā. Mēs apspriedām viņu vaļaspriekus.

Svētkos mēs spēlējām kustību spēles un piedalījāmies deju konkursā.

Mūsu dārgie, mīļie, cienījamie vecmāmiņas un vectēvi! Mēs patiešām novērtējam jūsu nopelnus un sasniegumus, mēs esam ļoti pateicīgi jums par jūsu  pieredzi un rūpēm. Mēs novēlām jums veselību un spēku. Dzīvojiet laimīgi un ilgi. Lai visa mūsu mīlestība un gods rotā un pagarina jūsu dienas. Laimīgu Senioru dienu!

2.b klases audzinātāja Rita Kamola 

Labo darbu nedēļa no 6.a kl. skolēniem! 

Labo darbu nedēļa no 6.a kl. skolēniem! Anastasija Čubreviča palīdz savas mājas pagalmā!

Arturs no Francijas

 No oktobra AFS programmas ietvaros 12.a klasē mācīsies ARTHUR VANDUNSLAGER no Francijas, Ardečes pilsētas. Jaunietim ir 17 gadu. Viņš ir draudzīgs, komunikabls un radošs.

  Laipni lūdzam mūsu skolā!

10.a klases pārgājiens 

Visi zina, ka  pārgājieni ir krāsains mirklis skolas ikdienā. Septembra vidū saulainā dienā 10. a klase   devās pārgājienā Daugavas lokos. Šī pārgājiena mērķis bija 10.a klases saliedēšanās.  Kurinot ugunskuru runājām par vasaru, mūziku, hobijiem un interesantiem dzīves piedzīvojumiem. Protams arī spēlējām! Laiks paskrēja ātri. Atgriežoties skolā,  skolēni bija gandarīti, jo jauki pavadīja laiku un kārtīgi atpūtās.  

10.a klases audzinātājas 

“Piecelies no rīta-sakop savu planētu!” Antuāns de Sent-Ekziperī 

    5. oktobrī, 8. c klases skolēni piedalījās akcija ''Labo darbu nedēļa''. Mēs palīdzējām sakopt skolas teritoriju – sagrabam apkārt skolai esošas rudens lapas. Kopā ar sētnieci Rutu Cauņu mēs sakopām visu skolas pagalmu. Tā kā mēs strādājām ļoti cītīgi, mēs nogurām, tomēr par paveikto darbu jutāmies gandarīti. 8. c klases skolēni par tīru Krāslavas pilsētu!


8.c klases audzinātāja Jeļena Kļimova 

eTwinning projekts  “Lingoture” 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola  ir apbalvota ar eTwinning Kvalitātes sertifikātu par  darbu  eTwinning projektā  “Lingoture”.

No 2020. gada septembra līdz 2021. gada aprīlim mūsu 6.a klase strādāja eTwinning projektā “Lingoture” . Projektā darbojās dažādu valstu komandas:  Spānija, Turcija, Itālija, Horvātija, Polija un Latvija.

Mūsu projekta mērķi:

·  Angļu valodas apguve ar prieku.

·  Angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana.

·  Zināšanu bagātināšana par Eiropas valstu kultūru.

·  Izmantot Web 2.0 rīkus.

·  21. gadsimta prasmju attīstība.

·  Draudzība ar partnerskolām.

Strādājot projektā, skolēni izveidoja projekta logo un posteri, gatavoja prezentācijas par mūsu skolu, pilsētu, nacionālo himnu un karogu. Skolēni veidoja projekta dziesmas ritmu un dziesmas tekstu,  dziedāja dziesmas latviešu, angļu un poļu valodā. Īpaši aizraujoši bija jaunie IKT tehnoloģijas un tiešsaistes programmas.

Projekts bija daudzpusīgs un interesants, kas palīdzēja skolēniem dažādot mācīšanās iespējas attālināto mācību laikā.


Projekta vadītāja A. Lukša izsaka pateicību visiem projekta partneriem un dalībniekiem. 

Fotokonkurss "Rudentiņs bagāts vīrs"

Dagdas novada bibliotēkas organizētaja fotokonkursa "Rudentiņs bagāts vīrs" piedalījas Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. c klases audzekņi Inārs Ungurs un Ērīks Semjonovs. 

Paldies klases audzinātajai Jeļenai Klimovai!

Lieliskas ziņas!

Ir noskaidrots Latvijas izcilākais, zinošākais un gādīgākais skolotājs - viņa vārds ir Agita Gureviča! Paldies par Jūsu darbu, neatlaidību, izturību un spēju pielāgoties pārmaiņām. Novēlam nekad nezaudēt aizrautību un degsmi tajā, ko darāt!


Uzdevumi.lv

Pieredzes skola 

"Pieredzes skola" (Valmieras Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Krāslavas ģimnāzija) turpina savu darbošanos un jau 7.oktobrī notiks šī macību gada pirmā tikšanās, kur skolotāji dalīsies pieredzē, kā veiksmīgāk īstenot skolotāju sadarbību (šoreiz "topā" eksaktie priekšmeti) un sasniegt izvirzītos mērķus. No mūsu skolas savu darbu prezentēs skolotājas S.Skride (ģeogrāfija) un L.Pelnika (matemātika). 

Aicinu piedalīties mūsu pasākumā. 

Saite reģistracijai: https://forms.gle/f8B4M2Zci92QLYX77

N.Rancāna balvas pasniegšanas pasākums

N. Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Paldies maniem skolas kolēģiem Dmitrijam Silovam, Valentīnai Purpišai, Jevgēnija Sergejenko, Irina Gončarova! Paldies, ka var uz Jums paļauties un balstīties!

 

Rēzeknes  Tehnoloģiju  Akadēmijā,26.septembrī


Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri,

Tam brīnumam, ko jauna diena nes,

No mīlestības silto vārdu auras,

Lai atkal sasilst Tava, tēti, dvēselīt! 


Šogad jauno tradīciju sāka 6.b un 6.a klase, svinot Tēva dienu. Visu nedēļu skolēni bija ļoti centīgi. Kopā ar savām klases audzinātājām un priekšmetu skolotājiem skolēni meklēja un apkopoja informāciju par Tēva dienu: rīkoja zīmējumu izstādi "Ideālais tētis", skatījās filmas par tēvu, stāstīja dzejoļus, rakstīja vēstules saviem tēviem, veidoja krustvārdu mīklas "Mana tēva hobijs" un prezentēja tos. 6.klašu skolēni apsveica savus tēvus, veltot siltus vārdus:"Mēs lepojamies ar saviem tēviem un novēlam viņiem visu tikai to labāko!!!"

 

6.b., 6.a.klases skolēni un viņu kl.audzinātājas I.Bovtramoviča, K.Milaševiča

Akcija  '' Skolas  piederumu   banka''  noslēgusies

Paldies  visiem  skolēniem, vecākiem, skolotājiem  un tehniskajiem  darbiniekiem, kas  atbalstīja   mūsu akciju.  LSK  Krāslavas  Jaunatnes  nodaļa  

Pasta apsveikuma atklātņu izstāde, kura veltīta 1.septembrim. 

Saskati, ieraugi, pajūsmo! 

Klāt ir zelta rudens. Skolēni atsākuši  mācības pilni spara un enerģijas. Neizpaliek arī lietpratīgā laika pavadīšana. Arī 6.a klase silti un pozitīvi sagaidīja otrās mācību nedēļas nogali, ar prieku un smaidu sejā devās ilgi  gaidītajā rudens pārgājienā. Pārgājiena laikā skolēni  veica  daudzus  uzdevumus: vispirms jau  sekoja  pārvērtībām dabā rudenī - vēroja, fotografēja, pētīja  un atklāja sev  vēl  līdz šim neiepazītās dabas ainavas mūsu skaistajā pilsētā un ārpus tās. Protams, neizpalika spēles un rotaļas brīvajā dabā, dziesmu dziedāšana, dejošana un pusdienas pie kopīga galda. Nedaudz patīkami noguruši, bet joprojām ar smaidu sejā, noteikti varam secināt, ka mēs pabijām nelielā rudens pasakā. 

6.a  klases  skolēni un klases  audzinātāja Kristina  Milaševiča   

Dzied un dejo 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 atklāšanas tiešraide “Svētki esam mēs”, kas tapusi ciešā sadarbībā ar LTV, būs skatāma 18. septembrī plkst. 12.00 LTV1... Latvijas Televīzija ar prieku un atbildību no 18. septembra atspoguļos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises, aicinot mazus un lielus skatītājus pie ekrāniem piedzīvot svētkus, just līdzi dažādu žanru mūzikas un dejas koncertu un koncertfilmu dalībniekiem.

 “Lai arī šie ir citādi svētki, Latvijas Televīzija no sirds radīs un raidīs dziesmu un deju norises! Kļūsim par simbolisku skatuvi, no kuras teju divu mēnešu garumā ik nedēļu izskanēs šovasar un rudenī tapušās mākslinieciskās programmas,” teic LTV valdes loceklis Ivars Priede.

“Līdz šim plašākai sabiedrībai nebija iespējas redzēt visu, ko šīs vasaras laikā un vēl šobrīd darījuši un dara skolu jaunatnes dziesmu un deju kolektīvi, kas iesaistījušies #dziedundejo2021 norisēs. Sākot ar šo sestdienu teju divu mēnešu laikā viss būs pieejams ikvienam televīzijas skatītājam. Paldies visiem iesaistītajiem – vecākiem, jauniešiem, pedagogiem, pašvaldībām, arī kolēģiem Latvijas Televīzijā par ticību un enerģiju, lai visas mākslinieciskās ieceres tiktu realizētas tādos apstākļos, kādos šobrīd ir iespējams, jo Svētki ir tur, kur esam mēs. Svētki ir tādi, kādi esam mēs!” akcentē VISC neformālās izglītības departamenta vadītāja, Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-televizija-klus-par-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-norisu-dziedundejo2021-galveno-skatuvi

8. a klases tīmbildings

Kad mācības jau pilnā sparā aizpildīja skolēnu ikdienu, mēs, 8. a klases skolēni, ķērām siltās dienas aiz astes, tāpēc 9. septembrī mēs devāmies pārgājienā uz sporta atrakciju parku “Starp debesīm un zemi”. Šī pārgājiena mērķis bija klases kolektīva saliedēšana un tuvāka iepazīšanās ar mūsu jauno klases audzinātāju Mariannu. Komandas darba attīstīšana mūsu klasē bija nepieciešama, jo pēc tik gara attālināto mācību perioda prasme sadarboties, uzklausīt un atbalstīt vienam otru bija palikusi kaut kur pagātnē. Atrakciju parkā šim nolūkam tiek piedāvāts tīmbildings (no angļu val. Team Building – komandas veidošana) – komandu stafetes, kurās izpaužas sadarbošanās, precīza darbību izpilde, ātrums, reakcija un, protams, jautrība. Šīs stafetes, bez šaubām, saliedē komandas dalībniekus, kā arī ļauj atklāt savu slēpto potenciālu.

 

8. a klase

Skola “Varavīksne”: sācies jaunais mācību gads

Kaislības ap mācību gada sākumu plosījās visu vasaru. Ziņu plūsmas bija pilnas ar vēstījumiem, televīzijas ekrānos - ekspertu vērtējumi. Uzstājās skolotāji, ierēdņi, politiķi un valsts vadītāji. Bet līdz pirmajam septembrim kaislības norimās, bija pienācis laiks darbam īpašos apstākļos. Krāslavas “Varavīksnes” vidusskola, kas aprīkota ar jaunām mēbelēm, tehniski un metodiski pastiprināta (apmācības visu veidu kursos, semināros, vebināros, darbnīcās neapstājās kopš pavasara), startēja pilnā gatavībā stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Notika izmaiņas skolotāju kolektīvā, skolotāju, kuri devās pelnītā atpūtā, vietā nāca jauni skolotāji: Aina Skoromko (ķīmija), Everita Ungure (bioloģija), Alla Stavro (speciālais pedagogs), Agita Gureviča (latviešu valoda), Edgars Dilba (saimnieciskās daļas vadītājs). 

Pirmās mācību dienas skolā kļuva par adaptācijas periodu. Svinīgais pirmais septembris pagāja jautri un skaļi. Otro septembri 10.-12. klases pavadīja nopietnā darbā. Neskatoties uz to, ka šogad nebija iespējams rīkot tradicionālo vecāko klašu skolēnu kongresu, visās vidusskolas klasēs notika semināri, diskusijas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Šogad papildus skolu pašpārvaldes vēlēšanām vidusskolēni tikās ar Latgales reģiona infektoloģi Ivetu Jukšinsku, skolas psihologu, skolas direktora vietnieku izglītības jomā, kura pastāstīja par kārtību, kādā notiek zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana. Papildus interesantām tikšanās reizēm vidusskolēni veidoja nākamo pasākumu plānus, strādāja pie projektiem, gatavojās skolas darbam un mācījās plānot savu nākotni. Trešo septembri plānots pavadīt ierastajā skolas režīmā, lai gan ne viena klase pirmajās skolas dienās nesaņēma mājasdarbus. Galvenais ir noskaņoties darbam pēc ilgstošas ​​tālmācības un vasaras brīvdienām.

Protams, šodien ir grūti pateikt, kādus vēl pārsteigumus sagādās šis mācību gads. Bet viens ir skaidrs: šis gads Krāslavas vidusskolā “Varavīksne” būs notikumiem bagāts, interesants un ļoti mūsdienīgs. Pasaule mainās, mainās arī skola. Viena lieta paliek nemainīga – skolēnu intereses, viņu iespējas attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai un laimīgai dzīvei.

Andrejs JAKUBOVSKIS

I. Leikumas foto

Gatavojamies Tēva  dienai  6.a  klasē

Visu nedēļu 6.a klase gatavojās Tēva dienas svinēšanai. Valodas stundās skolēni rakstīja par saviem tēviem vēstules,  mācījās  dzejoļus krievu un angļu valodās, klausījās  un  dziedāja  dziesmas  par  tēvu, zīmēja  portretus, līmēja  plakātus

Paldies  visiem  bērniem  un  skolotājiem par  piedalīšanos  un atbalstu.

6.a klases  audzinātāja  Kristīna  Milaševiča


ETWINNING PROJEKTS "LINGOTURE"

No 2020. gada septembra līdz 2021. aprīlim Krāslavas  Varavīksnes vidusskolā   notika eTwinning projekts LINGOTURE. Projekta  darbībā  iesaistījās  30 dažādi skolotāji no 15 dažādām valstīm.

Lingoture projekta mērķi:

1. Angļu valodas apguve ar prieku.

2. Angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana

3. Zināšanu bagātināšana par Eiropas valstu kultūru

4. Izmantot Web 2.0 rīkus .

5. 21. gadsimta prasmju attīstīšana

6. Draudzība ar partnerskolām.

Prieks, ka  skolas  skolēnu  darbs  tika  novērtēts  un tika  saņemts   Latvijas   eTwinning Nacionālā  atbalsta    Kvalitātes  sertifikāts.

Paldies  skolotāja  Alīna Lukša!  Lai  Jums arī turpmāk  vienmēr  ir  reāli  un sasniedzami  mērķi!


Soliņu  nomaiņa   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas stadionā

Krāslavas novada  pašvaldības   projekta „ Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” ietvaros Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  nereģistrēta grupa ’’ Mēs par sakoptu vidi’’  realizēja šo projektu.

 

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas  stadionu  līdz šim  izmantojuši   biedrība

“ Futbola  klubs’’ , Krāslavas  novada Sporta skola, Varavīksnes vidusskola, PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība un citas daudzas organizācijas  : Valsts policija, Valsts robežsardze, VUDG,  Jaunsardze,  kā  arī  pilsētas iedzīvotāji. Ņemot vērā to, ka  soliņu stāvoklis bija kritiskā stāvoklī, tika nolemts  veikt soliņu renovācijas darbus. Tas  nozīmē, ka  bija  jāveic  veco soliņu  virsmu  demontāža  un jaunu virsmu uzlikšanu. Vispirms  sakārtojām  soliņus, lai tie  būtu  vismaz droši (proti  tos, kas  bija  salauzti, nedrošos galus nozāģējuši un samainījuši).Pavasarī  tika  iestādītas un izveidotas puķu  dobes  blakus  stadiona  soliņiem, izgatavotas  nestandarta  mēbeles  no  koka paletēm  un  izvietotas stadionā. Tad  notika  sausu dēļu  iegāde un  nepieciešamo citu  materiālu  iegāde. Diemžēl   kokmateriālu  cenu  paaugstināšanas  dēļ  nespējām  veikt  visu  soliņu  virsmu  nomaiņu. Taču  viennozīmīgi  prieks  par  veikto .Uzskatām, ka  mūsu  veiktais  darbs  vides  sakārtošanā  sekmēs  līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas  daļu  attīstību, veidojot kvalitatīvu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, piepildītas sporta  un kultūras pasākumu apmeklētāju vēlmes un iespējas šajā  Krāslavas pilsētas daļā.

Paldies mūsu  darbiniekiem  par  darbu!  Lieliski,ka  finansiālo  atbalstu  sniedz  pašvaldība!


Grupas  vārdā  Marija  Micķeviča

Piecas mācību dienas Francijā

Skolotāju starptautiskās mācības ’’Teacher Training: Getting Ready for Erasmus+ Individual Pupil Mobility’’ notika Francijā, pilsētā Šartra no 27. līdz 31. augustam. Šartra atrodas 96 km uz dienvidrietumiem no valsts galvaspilsētas Parīzes.

    Trīsdesmit pieci angļu valodas skolotāji, AFS brīvprātīgie no Francijas, Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Turcijas, Serbijas, Slovākijas, Polijas un  septiņi skolotāji no Latvijas skolas  draudzīgi strādāja un mācījās.

    Līdz apmācību sakumam mēs, pedagogi, platformā Padlet prezentējam sevi, savu pilsētu un savu skolu, pievienojot klāt savu fotogrāfiju, lai ātrāk spētu iepazīties, satiekoties klātienē. Darba ritms ilga no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Izbrīnīja franču virtuve ar saviem gardajiem ēdieniem un uzkodām. Nodarbības tēmas bija dažādas un interesantas: Kas tas ir studenta mobilitāte? Sadarbības sistēma starp skolām un pilsoniskas sabiedrības organizācijām. Kā strādāt ar projektu Erasmus+ savā skolā? un citas. Vakaros patstāvīgi apmeklējām Šartras skaistākās vietas, katedrāles, dažādas izstādes un muzejus. Dalība šajā programmā paver iespējas paplašināt savu redzesloku, iepazīt citu skolu pieredzi.  Arī es ar prieku pastāstīju un paradīju prezentāciju par AFS darbu mūsu skolā.

    Milzīga pateicība skolas administrācijas un maniem skolas kolēģiem par šādu burvīgu iespēju piedalīties un gūt pieredzi.

                                                                                Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja

Paldies visiem klašu audzinātājiem par klases sagatavošanu Zinību dienai!

Jaunas Mēbeles Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) ietvaros  Krāslavas Varavīksnes vidusskolā  ir  aprīkoti   ar  jaunajām mēbelēm   robotikas kabinets, 2 informātikas kabineti un 8 mācību klases. Mācību klases labiekārtotas ar specializētām un ergonomiskām mēbelēm gan skolēniem, gan skolotājiem. Ergonomiskās mēbeles piegādāja Somijas ražotājs ISKU. Mēbeļu pārstāvis ISKU Latvijā nodrošina modernu un krāsainu dizainu, pārdomātus risinājumus, cerams ilgi kalpojošas skolas mēbeles ar 5 gadu garantiju.

Paldies  par  iespēju  būt  projektā   Krāslavas  novada pašvaldībai !

Valsts prezidenta apsveikums 1. septembrī 

Dārgie skolotāji un universitāšu, augstskolu mācībspēki!

Skolas, augstskolas un universitātes visos laikos izstaro zinību gaismu. Izglītības virsmērķis Latvijā ir tādas valsts veidošana, kurā valda gudrība, zināšanas un krietnums, kurā pilsoņi īsteno demokrātiju un dzīvo labklājībā. Novēlu šo mērķi turēt augstu, pārvarot laicīgas grūtības. Ikvienam no jums, godājamie skolotāji un pasniedzēji, šajā mācību gadā novēlu īpašu izturību un iecietību! 

 

Mīļie skolēni un studenti!

Jūsu prātos un sirdīs, jūsu apņēmībā un čaklumā rūdās jūsu raksturs un top jūsu personība. Lai arī jaunais mācību gads sākas ar zināmu piesardzību veselības jomā, es aicinu jūs koncentrēt spēkus uz galveno. Tas ir – jebkuros apstākļos apgūt jaunas zināšanas, attīstīt savus talantus, veidoties par daudzpusīgiem un varošiem Latvijas pilsoņiem.

 Lai jums skaists atkalredzēšanās prieks, uzsākot 2021./2022. mācību gadu un satiekot citam citu klātienē! 

 

Cieņā

Uģis Darviņš - Kozlovskis

Mediju centra komunikācijas speciālists

Valsts prezidenta kanceleja

 

ugis.kozlovskis@president.lv

+371 67092121

www.president.lv

31082021_Valsts prezidenta apsveikums 1. septembrī.docx

Video apsveikums:  A.Muižnieces apsveikums 1. septembrī 

Labdien! Sveicu visus mūs jaunajā gadā – 1. septembrī!

 

Šajā svētku dienā, lai mums visiem dzirkstošs satikšanās  un kopā būšanas prieks! Jūs tik ilgi esat gaidījuši šo brīdi – kad varat atvērt skolas durvis, kad skolotāji var sagaidīt bērnus pie klasēm, kad skolēni var skolotājiem pasniegt ziedus, kad var satikt draugus un klases biedrus, un protams, kad pirmklasnieki pirmo reizi var apsēsties skolas solā!