Aktuāli notikumi 2022./2023. 2.semestris

Svinīgs gājiens

Šodienas gājiens - apliecinājums tam, ka esam, varam, būsim! #KRASLAVAI100

“Zviedrija-Latvija” 

Zviedrija.docx

Izlaidums 2023

9.klašu absolventiems.pdf

Veltījums Krāslavas pilsētas simtgadei

Veltījums Krāslavas pilsētas simtgadei.docx

Mācies, strādā, iedvesmojies!

Rakstiņs _TCA.docx

Radošās darbnīcas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Vai tu tici brīnumiemRaksts.docx

Metodiskā 2022./23.m.g.noslēguma diena Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Mīļš paldies arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, kas klusi un centīgi paveica ne vienu vien brīnumu, lai, skolotāji un skolēni, skolā justos ērti un aprūpēti,sakoptā vidē. Un viens tiešām mans liels paldies pedagogiem par to, ka esat tik atvērti un ļaujat pasākumiem tapt  par dzīviem. Nevis par pareizajiem vai vislabākajiem piemēriem, bet par skolotāju radošo lidojumu un praksē pārbaudītām metodēm, ko izmantojam savā ikdienas darbā. Mūsu skolā ļoti novērtēju jūsu lielo atbalstu un sniegto iedvesmu jauniem darbiem! Saulainu vasaru! 

Pateicībā,skolas direktore Marija Micķeviča

Apsveicam Dānielu Pavloviču!!!

Vecāku asambleja

30 maijā Varavīksnes vidusskolā izskanēja Vecāku asambleja. 140 skolēni saņēma  pateicības un diplomus par panākumiem mācībās, interešu izglītībā, sabiedriskajā  darbā. Tika godināti aktīvākie vecāki un skolotāji. Skanēja dziesmas, deju kolektīvi priecēja skatītājus. Pasākumā viesojās Viļānu vidusskolas  mūsdienu deju grupa ''Dance Girls''. 

2022./2023.mācību gads izskan, paveikts daudz. Mums ir ar ko lepoties!

Pēdējais skolas zvans mūsu divpadsmitajiem!

9.a klases nakšņošana skolā

Tradicionāli pavasarī, mācību gada noslēgumā,  klases dodas pārgājienos, bet mēs, cenšoties uzlabot savus nobeiguma vērtējumus, tik pārgurām, ka nolēmām pārgājiena vietā organizēt nakšņošanu skolā, cerot, ka varēsim atpūsties, noskatīties filmu un pārrunāt labākos skolas notikumus. Taču viss izrādījās vēl interesantāk, jo mūsu klases audzinātāja sarīkoja mums neparastus un interesantus uzdevumus, kuru laikā mēs varējām pārbaudīt savu veiklību, ātrumu, reakciju un, protams, sadarbības prasmes. Šī nakšņošana skolā paliks mums ilgi atmiņā.

9. a klases skolēni

Mūsu nakotnes skola

Pateicība par piedalīšanos angļu valodas rakstīšanas konkursā par mūsu nākotni un mūsu skolu

Anastasijai Čubrevičai , 7.a klases skolniecei 

our_future_our_school (1).docx

3.a klase apsveic mācību gada beigās!

Radošo darbu konkurss "Manas ģimenes tradīcijas"

Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu radošo darbu konkurss _ Manas ģimenes tradīcijas_ 3_v_.docx

 No mājturības – uz dizainu un tehnoloģijām  

Mācību priekšmets "mājturība un tehnoloģijas" – pēc jaunā nosaukuma "dizains un tehnoloģijas" – ir ar vienādu programmu abiem dzimumiem. Skolēni, apgūstot dažādas tehnikas, ir aicināti domāt, kā tās izmantot, lai īstenotu savas idejas, rosināti meklēt atbildes uz jautājumiem “Kā?”, “Ar ko?” un “Kāpēc?” es darinu to vai citu lietu. Dizains – tā nav dekorēšana, bet vispirms funkcija. Funkcionalitāte, ērtums ir ne vien būtiski, bet arī pati par sevi ietver skaisto. Daudz ir  jāiegulda , lai mācību  vide  būtu modernizēti, lai jauno paaudzi varētu vairāk aizraut ar  praktisku darbošanos.

Paldies  par   entuziasmu   skolotājiem: 

 Aivaram  Vagalim  un Jevģēnijai  Sergejenko!

(foto:  daži   vēl  neaizceļojušie skolēnu darbi  uz   mājām)


Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Daugavpilī

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Daugavpilī. Veiksmi arī citos eksāmenos!Paldies mūsu skolēni! Paldies  Česlava Alhimoviča! Paldies Sandra Molotoka !

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības.docx

Akcija ”Atpakaļ uz skolu” Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

2023. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Prasmju gadu, atgādinot par konkurētspējas, līdzdalības un talanta nozīmi, tāpēc ikgadējā akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” īpašu uzmanību pievērš iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, izzināt, kādas prasmes dažādām personībām bijušas visnoderīgākās karjeras un personiskajā izaugsmē.

17. maijā   mūsu  skolā  viesojās  Latvijas  Universitātes  vadošais  pētnieks, zinātnieks Egils  Stalīdzāns. Diskusijas  laikā  atklājās, ka  viņa  vecāki  ir  dzīvojuši  Dagdā un  joprojām  Egils  prot  runāt latgaliski  un daži  mūsu  skolēni   varēja  arī  parunāt  latgaliski.

10.-11. klašu skolēni  sarunājās  un   uzzināja   par  atbalsta un karjeras izaugsmes iespējām, Eiropas  projektiem, pieprasījumu un piedāvājumu, prasmēm, zināšanām un profesijām nākotnē Latvijā un Eiropā.

Kā jaunieši var ietekmēt procesu valstī, Eiropā un pasaulē un mainīt uz labo apkārtējo sabiedrību?  Ko ES dara  zinātnē? Saruna par  sava  dzīves  ceļa  meklēšanu. Vai manā vietā ir izlemts? Cik vienādi  esam?  Ko  darīt  zinātnē? Redzēt  un saredzēt  savas prioritātes. Saruna  par  bioloģiju  un  matemātisko  modelēšanu, apgūto zināšanu  pielietošana reālajā dzīvē.

 Egila sarunu   caurstrāvoja   viņa   lepnums  par  savu  darbu  un  ģimeni. Jaunībā svarīgākais dzīvē ir mēģināt un eksperimentēt, lai saprastu, ko tu spēj un vari, ko vēlies un patīk darīt, lai būtu motivēts darīt lietas labāk. Vērtīgākais dzīvē katram ir  būt vajadzīgam un noderīgam cilvēkiem un sabiedrībai kopumā…, saprast, kādu labumu es varu dot citiem.

 #ES uz Skolu#AtpakaļUzSkolu#BacktoSchool#


Krāslavas novada skolu koru skate

Aprīļa pēdējā piektdiena Krāslavas Kultūras namā sadziedājās novada skolu kori.Mūsu skolu pārstāvēja 1.-4.kl.koris Do-Re-Mi,diriģente Nadežda Tadello.Koris saņēma Pateicību par kora dziedāšanas tradīciju kopšanu.5.-9.kl.koris DOMINANTA,Ritas Andrejevas vadībā, ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies dziedātājiem par skanīgām balstiņām.Lai lepnums par latviskumu,par tradīcijas spēku!

     diriģente Rita Andrejeva

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu komanda piedalās

 Eiropas dienā Daugavpilī 2023

“Lasītāju rallijs” un Grāmatu svētki Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Grāmata ir visģeniālākais izgudrojums. Mēs esam laimīgi cilvēki – lasām grāmatas. Arī mūsu skolas skolēni cenšas pēc iespējas vairāk lasīt. Varavīksnes skolā katru gadu notiek Lasītāju rallija sacensības. Šī konkursa mērķi ir ieinteresēt skolēnus darbā ar grāmatu, aktivizēt lasīšanu, padziļināt zināšanas par grāmatām, attīstīt patstāvīgas lasītprasmes, aktivizēt bibliotēkas apmeklējumus.

Bērniem tiek doti seši mēneši grāmatu lasīšanai (no 1. oktobra līdz 1. aprīlim). Visi, kas vēlas piedalīties konkursā, aizpilda lasītāja anketu. Pēc grāmatas izlasīšanas, skolēns anketā ieraksta autora vārdu, uzvārdu, grāmatas nosaukumu, izlasīto lappušu skaitu. Pēc tam tiek skaitīts kopējais lapu skaits. Skolēni  dalās  savās  pārdomās ,piedzīvojumos  par   izlasītajām  grāmatām, iesaka  saviem  klasesbiedriem.

Šogad sākumskolā ir 16 uzvarētāji. Visvairāk lappušu bija divām meitenēm - 2672. Visi “Lasītāju rallija” dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem un balvām.

No 26.aprīļa līdz 3. maijam sākumskolā norisinājās Grāmatu svētki. Pirmās klases skolēni lasīja I.Indrānes grāmatu „Tipsis, Topsis un Tedis”, otrās klases audzēkņi - M. Stārastes pasakas, A.Tolstoja „Buratīno piedzīvojumus,” trešo klašu bērni - A.Sakses pasakas, E.Uspenska „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”, ceturto klašu skolēni - A.Lindgrēnes „Grāmata par Pepiju Garzeķi”, A.Milna „Vinnijs Pūks un viņa draugi”.

Nodarbībās notika kolektīvi lasījumi, bērni rakstīja vēstules pasaku varoņiem, zīmēja ilustrācijas izlasītajām pasakām. Klasēs bija izveidota zīmējumu un radošo darbu izstāde.  Bērni veidoja arī lasītāju dienasgrāmatas.

Kopā ar skolotājiem viņi sagatavoja mazus priekšnesumus - dramatizējumus.

Grāmatu svētkos visas klases prezentēja paveikto. Tika rādīti labākie zīmējumi, nolasīti labākie radošie darbi un parādīti brīnišķīgi  priekšnesumi. Bērniem bija iespēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem. Svētku noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības un saldās balvas.  Liels paldies sākumskolas skolotājiem par sadarbību!


                                                     Bibliotekāre Oksana Zaikovska

Apsveikums Mātes dienā, no 3.a klases

Dambretes kauss

06.05.2023.notika Krāslavas novada Sporta skolā notika 64.lauciņu dambretes kausa iepriecinoši rezultāti! 

Rihards Jermolajevs ( KVĢimnazija) - 1.vieta., Aristarhs Baženovs - 2.vieta., Vjačeslavs Tračums - 3.vieta.

Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Ērikam Zaikovskim!Neapstāties uz sasniegtā!

Akcija "Izzini Latviju!"

2023. gada 3.maijā Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā   viesojās  Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Šajā  skaistajā  un  saulainajā    dienas laikā 5.-12.klases skolēni piedalījās 4.maijam veltītajā skolas akcijā '' Izzini Latviju!''! Katra (5.-12.) klase  devās  uz skolas pagalmu, lai uzzīmētu un izkrāsotu latvju zīmi  . Kopīgā   Austras   koka  zīmēšanā skolas  pagalmā piedalījās   arī  mūsu viesi. Diskusijā  piedalījās   arī  Krāslavas   novada  pašvaldības  priekšsēdētāja  pirmais  vietnieks Aleksandrs  Jevtušoks.   Skolas  aktu   zālē   notika diskusija   un  iepazīšanās  ar skolas   parlamenta jauniešiem.  Tikšanos  košāku  darīja  mūsu   skolas  tautas  deju kolektīvs “Dzirkstīte”, ansambļi “Zvaigznītes” un “Online”, akordeonists  Stefans   Gorns.

#ESuzSkolu# #EIROPASPRASMJUGADS#

Pieredze par eTwinning projekta īstenošanu

etwinning (1) (2) (1).docx

 Citāda  stunda

 Šodien  Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.-12.klašu  skolēniem  notika  diskusija  un aizraujoša   stunda  ar  Eiropas  Komisijas   Tulkošanas  ģenerāldirektorāta pārstāvi   Elizabeti  Pičukāni .  Atklātā  stunda  “ Eiropas  Savienība   un tulkošana ’’.  Stāsts  par  tulka  un tulkotāja  darbu. Par  daudzveidīgajiem  tulkošanas  rīkiem, ko  izmanto  darbā.  Tika  demonstrēti  daudzveidīgi tekstu  piemēri, ko  tulko  ikdienas  darbā. Minēšu  faktu:  tulkotāju dienests (ap  2000  cilvēku  Eiropā)   2022.gadā  iztulkoja   2,6  miljonu lappušu.  Uzsvars  uz to, cik  nepieciešamas  mūsdienās   valodu  prasmes  .Atbildes uz  skolēnu   jautājumiem par  nepieciešamajām  prasmēm, kas   ir  ļoti  svarīgas  skolēniem   un  ,protams, arī dāvanas  no   Elizabetes.

 

# ESuzSkolu #Atpakaļuzskolu #BackToSchool

Liela talka! 

 21.aprīlī 3.-12. klašu skolēni devās talkot. 5.-12.klases sakopa fašisma upuru piemiņas vietu Ūdrīšu ielā un pie Līkās Verstes , pilsētas estrādes teritorijas daļu, autoceļam A6 pieguļošo teritoriju ceļa  posmā no Krāslavas poliklīnikas līdz Līkajai Verstei. 3. un 4. klašu skolēnu rūpju lokā -  skolas parks, stadions, ābeļu dārzs. Prieks par paveikto! Paldies ikvienam darba darītājam, kā arī Krāslavas novada pašvaldības aģentūras ‘’Labiekārtošana K’’ direktorei Svetlanai Saksonei par atbalstu un sadarbību! 

 Tautas deju kolektīvu radošais koncerts

Lai sekmētu bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, tradīciju saglabāšanā un motivētu tautas deju kolektīvu dalībniekus kopdejošana un skatuviskās pieredzes bagātināšanai, 21.aprīlī Krāslavā noritēja skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošais koncerts. Tajā piedalījās 12 tautas deju kolektīvi no Krāslavas, Dagdas un Ezerniekiem. Krāslavas Varavīksnes vidusskolu pārstāvēja 3 deju kolektīvi : "Draiskuļi"(1.klase), "Dzirkstīte"(2.klase) un "Austriņa" (7.-9.klase). Ir gandarījums par žūrijas lēmumu - deju repertuārs ir apgūts! Taču vienmēr ir iespēja uzlabot savu sniegumu, ko arī darīsim turpmāk. 2023./2024. mācību gada oktobrī sāksim apgūt jauno svētku repertuāru, cītīgi gatavosimies jaunajām skatēm un svētkiem! 

Kas ir mākslīgais intelekts un kā to gudri izmantot?

Mākslīgais intelekts (AI, reizēm MI) varētu būt "noteicošā nākotnes tehnoloģija". Bet kas īsti ir AI un kā tas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi? Neliels   ieskats.

Citāda  fizikas   stunda

Mākslīgais intelekts šobrīd mums ir visapkārt. Ar to saskaramies, gan atverot interneta pārlūkprogrammu, gan mājās vai birojos, kur tiek automātiski regulēta temperatūra. Cilvēku vidū šobrīd popularitāti sāk iemantot mākslīgā intelekta modeļi, kas ļauj gan ģenerēt unikālas bildes, gan čata formātā sarakstoties,  sagatavot projektu pieteikumus  un ttl.

Stunda  par Mākslīgais  intelekts: pagātne ,tagadne, nākotne notika  10.a  klases  skolēniem  ar   Transporta  un  sakaru  institūta   studentu  Ričardu  Aizpurieti.

Dažas  skolēnu  atziņas pēc stundas :  ” Mākslīgais intelekts nav nekāda maģija. Tā ir matemātika. Tas algoritms darbojas līdzīgi kā cilvēka smadzenes, kas ir būvētas no neironiem. “(R. Škagals)
”Manuprāt  pēdējos gados mākslīgais intelekts piedzīvo strauju attīstību. Tas ir iespējams, pateicoties jaudīgiem serveriem, kas spēj īsā laikā apstrādāt milzīgus datu apjomus.’’(A. Vanaga)

 Noslēgumā  Ričards dalījās  savā  viedoklī par   to  , ka  tuvāko gadu laikā par mākslīgo intelektu noteikti redzēsim vēl daudz un dažādas pārsteidzošas lietas. Jomas eksperti prognozē, ka nākotnē cilvēks vairāk koncentrēsies uz radošajām lietām, rutīnas darbus uzticot tieši mākslīgajam intelektam. Proti, tas ir spējīgs uzlabot cilvēku produktivitāti, nevis pilnībā to aizstāt.

 Ričards  dalījās   par   nākotnes  studijām   Transporta   un   sakaru  institūtā.

10.a  klases skolēni

Krājums "Krāslavai"

Kraslavai Raksts.docx

Visaginas kolēģi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Visaginas kolēģi Krāsalavas Varavīksnes vidusskolā.docx

3.a klase aktīvi piedalās talkā

"Es-uzņēmējs"

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  3 jaunieši uzsāk apmācības  interešu izglītības programmā"Es-uzņēmējs".Pasākums notiek Latgales plānošanas reģiona projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā". Aktivitātes notiek angļu valodā kopā ar Norvēģijas partneriem.

 #uzdāvinidzejoli #KrāslavasVaravīksnesvidusskola

Esam pateicīgi par Jūsu skolas iesaisti kampaņā "Uzdāvini dzejoli" un, sagaidot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu 23. aprīlī, aicinām ielūkoties akcijas #uzdāvinidzejoli digitālā albuma vākos, kur atrodami vairāk nekā 40 skolu, bibliotēku, muzeju un citu institūciju un individuālu dalībnieku izvēlētie dzejoļi!

https://www.facebook.com/UNESCOLNK/posts/pfbid02YGThQeHU6315xCi4yAvXw5wZfzgitPNza91A1Zf9KpxVLfN8GozbnyrFmyWUos2Wl


Lai dzejoļi un to dāvināšanas prieks silda sirdi arī turpmāk!


Cieņā: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija                                                                                                

Kompetenču pieeja 2.a  klases matemātikas stundās

 Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā.

Mūsdienu skolu  mērķis ir attīstīt skolēnos spēju mācīties visa mūža garumā, domāt un rīkoties sarežģītās situācijās. Jebkurai personai ir jāspēj patstāvīgi izvirzīt mērķus, izstrādāt veidus, kā tos sasniegt,  izzināt un novērtēt savus sasniegumus, strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, formulēt savu viedokli, spriedumu un vērtējumu. Visu šo īpašību attīstīšanu un pilnveidošanu var veicināt skolā, izmantojot kompetenču pieeju, mācot jebkuru priekšmetu, arī matemātiku.

Īpaši efektīva klasē ir izglītojošās un kognitīvās kompetences veidošana. Šāda veida kompetence veidojas, risinot nestandarta, saistošus, vēsturiskus uzdevumus, kā arī izklāstot jauno vielu, izvirzot problemjautājumus, veicot mini pētījumus, pamatojoties uz materiāla izpēti. Skolēns, analizējot, salīdzinot, sintezējot, vispārinot, konkretizējot mācību materiālu, pats iegūst no tā jaunu informāciju. Plānojot stundu, vienmēr cenšos panākt, lai skolēnam pašam būtu skaidrs priekšstats, ko un kā viņš mācās šodien, nākamajā stundā un kā iegūtās zināšanas var izmantot turpmākajā dzīvē. Kompetenču pieejas izmantošana ļauj piepildīt matemātisko izglītību ar zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas saistītas ar skolēna personīgo pieredzi, lai viņš varētu veikt produktīvas un apzinātas darbības saistībā ar realitātes objektiem.

Jau pirmajās stundās piedāvāju uzdevumus, kuru izpildei nepieciešama radoša pieeja (izdomāt, atrast, sacerēt, izvēlēties, zīmēt). Šie uzdevumi attīsta ne tikai domāšanu, bet arī gribu, jūtas, garīgās vajadzības un darbības motīvus.

Vienā no matemātikas stundām, risinot piemērus un sakārtojot aprēķinu rezultātus augošā secībā, skolēni uzzināja, ka 22. aprīlis ir Starptautiskā Zemes diena. 2023. gadā šīs Starptautiskās dienas mērķis ir atgādināt cilvēcei, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu planētu. Katru gadu šajā dienā Latvijā tiek rīkots pasākums "Lielā Talka". Ikvienā Latvijas nostūrī iedzīvotāji savāc atkritumus, labiekārto pagalmus, stāda kokus.

Mēs ar bērniem nolēmām veikt mini-pētījumu, pamatojoties uz materiāla izpēti - mēģināt izveidot un iestādīt apstādījumus mūsu topošās mājas vietā. Bērniem tika piedāvāts izvēlēties stādus apzaļumošanai, tika piešķirta noteikta naudas summa. Mācību mērķis ir plānot savu darbību, iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot pieejamos informācijas avotus, pilnveidot komandas darba prasmes, iemācīties izteikt un pamatot savu viedokli; iemācīties pareizi lietot matemātiskos terminus runā; iemācīties pielietot matemātiskās zināšanas un prasmes reālās situācijās.

Ar lielu interesi bērni plānoja koku iegādi un stādīšanu, zīmēja vietas plānu, vienojās par summu katra veida stādu iegādei, noteica vietu, kur jaunais stādiņš ērti augs. Bērnu kopīgās aktivitātes sagādāja daudz patīkamu mirkļu, katrs skolēns centās novērtēt un palielināt savu ieguldījumu teritorijas labiekārtošanā.

Skolēnu kopīgo aktivitāšu rezultātā mums ir četri oriģināli plāni teritorijas labiekārtošanai. Stundas beigās katra skolēnu grupa pastāstīja, kā ir izplānojusi savu budžetu un prezentēja savu projektu.

Pārdomāta radoša darbība stundu laikā, novitātes sajūta, gatavība apgūt ko jaunu skolotāja neuzkrītošās ietekmes rezultātā sekmē skolēna gatavošanos reālai dzīvei. Ir jāpalīdz bērnam, lai ziņkārība pāraugtu zinātkārē, bet zinātkāre – izziņas intereses veicināšanā.

Sk. Daina Strupiša


"Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā"

Priecājos par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieci Jekaterinu Filipenkovu ,kas labprāt dalās ar savām foto no apmācībām. No 14.-16.aprīlim Līvānu novadā MJIC "Kvartāls" turpinās iedvesmojoša Latgales jauniešu prasmju apguves programma "Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā", ko rīko Europe Direct Dienvidlatgale, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde sadarbībā ar Latgales plānošanas reģions pašvaldībām un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Apmācības līdzfinansē ETP grupa Eiropas Parlamentā.

Teju gada garumā 25 Latgales jauniešiem ir iespēja ne tikai apgūt dažādas prasmes, sadraudzēties savā starpā,ar apgūto dalīties uz vietām skolās. Paldies jauniešu iedvesmotājiem!

#EuropeDirectDienvidlatgale#

Rekrutēšanas un atlases centra informatīva lekcija

18. aprīlī Nacionālā bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvji organizēja informatīvo lekciju  10.-12. klašu  skolēniem, kurā  ieguva informāciju par profesionālā dienesta iespējām un studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā bez maksas var apgūt virsnieka profesiju.

Krāslavas novada vidusskolu erudīcijas konkurss "Es mīlu Krāslavu"

LEPOJAMIES!Apsveicam! Mūsu skolas komanda "Rancāna ielas Varavīksne" šodien ieguva 1.vietu Krāslavas novada vidusskolu erudīcijas konkursā "Es mīlu Krāslavu". Paldies organizatoriem un sponsoriem!Paldies par dalību Marikai Ungurei (11.a), Anastasijai Vanagai (10.a), Artūram Pitkevičam (10.a), skolotājiem Andrejam Jakubovskim un Valentīnai Purpišai. 

Ēnu  diena 2023

Šodien mūsu skolas jaunieši piedalījās ikgadējā ,,Junior Achievment Latvia” rīkotajā Ēnu dienā. Mūsu skolas skolēni viesojās visdažādākajās darba vietās, iepazīstot sev interesējošas profesijas.

Ja ir tāda iespēja, nepalaidiet nekad garām. 

Es pieteicos uz  Robežnieku robežapsardzības nodaļu. Iepazinu nodaļas priekšnieka  un galvenā  inspektora darba ikdienu. Pēc viņu stāstiem tas nav tik viegls darbs kā  dažkārt škiet. Un tiem skolēniem, kas vēlas apgūt šo profesiju, ir jābūt vēlmei un jābūt gatavam , ka būs cītīgi un ilgi jāmācās, lai iegūtu noteikto pakāpi.

Varu raksturot  vienā vārdā : iespaidīgi. Jo es iepazinos ar viņu tehniku un aprīkojumu. Bet  brauciens uz  kvadracikla ! Es nekad nebiju braukusi ar kvadraciklu  līdz šim.  Tik  foršas un neaprakstāmas emocijas . Robežsardzes  personāls bija laipns un visu skaidri pastāstīja. Interesanti  bija  lūkot  kinologa   darbu ar suni, kad bija jāatrod mantu un suns bija katru no mums nolikto mantu atradis. Nedaudz  uzmanīgi paspēlējos ar suni un tas uz mani atstāja lielisku iespaidu un tikai pozitīvas emocijas. Liels paldies saku Robežnieku robežsardzes nodaļai (Igoram Čerņavskim , Mārtiņam  Krīviņam  un Dainai Vaivodei) par tik izzinoši pavadīto dienu.

Pieredzes bagāta un vērtīga diena karjerai un izaugsmei!

Savās  pārdomās  dalījās  11.a klases  skolniece   Marika  Krīviņa


Priecīgas Lieldienas no 3.a klases

Lieldienas nāk!

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  1.a  klases  skolotāja  Iveta  Putāne dalās  savā  pieredzē  kā  veicas  kompetenču pieeja mācību satura apguvei. Lūk, daži  pieturas  punkti:

 Ievaddaļā bērni paši stāsta no savas pieredzes, ko viņi zina par Lieldienām, tad skolotāja rāda prezentāciju par Lieldienas svinēšanas tradīcijām, gatavošanos svētkiem, ticējumiem. Lai būtu laba veselība un sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd vismaz  12 dzērveņu ogu. Katrs nogaršoja dzērvenes.

 *Kopā klausās un dzied dziesmiņu ,,Saulīte ar zobiem”, uzdevums(sasist plaukstas, kad atskan vārds saulīte).

 *Izlozē krāsainās olas un sadalās 4 grupās pa jomām (dzeltena, zaļa, oranža, sarkana).

 *Katrs atrod uz galda savu krāsas oliņu un apsēžas.

 *Iepazīstina ar grupu darba noteikumiem(turpina  pilnveidot savas  prasmes  grupu darbā) un sasniedzamo  rezultātu: dzeltenās oliņas – valodas joma – atrod paslēptos vārdus krustvārdu mīklā; zaļās oliņas – matemātikas joma – pēta un analizē diagrammu un zīmē pa rūtiņām saules zīmes otru pusi; oranžas oliņas – veic radošo darbiņu, katrs izkrāso un izgriež, salīmē oliņu; brūnas oliņas - sociālā joma , IT – interaktīvi saliek Lieldienu tematikā puzli (uz laiku);

* Atgriezeniskā saites sniegšana: Darba lapā skolēni izvērtē, kuri uzdevumi veicās vislabāk, kuri sagādāja grūtības. Paslavē par darbu, katrs saņem Lieldienu uzlīmi un šokolādes oliņu.

*Uzspēlē kopīgu rotaļu ,, Si, si  sietiņam” - valodas joma – mācās vārdus rotaļai!

Uz jautājumu: ‘’Kādas kompetences (prasmes) nepieciešamas skolotājai tagad ? ’’,skolotāja Iveta atbild tā:” Lai veiktās darbības stundā izraisītu skolēnu darbības, kuras rezultētos kompetencē. Situāciju analīze, daudzveidīgi uzdevumi – saikne ar  reālo dzīvi, darbs grupās, saruna – iesaistīšanās, ,jēgpilna atgriezeniskā saite par mācīšanos – mācīšanās apzināšanās. Mācamies  jau  no   pirmās  klases. 

 

Skolotāja  Iveta  Putāne

Saulainas un priecīgas Lieldienas!

IREX Baltijas medijpratības programma

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolā   5.aprīlī  praktikante  no IREX Baltijas medijpratības programmas  Anželika  Litvinoviča  novadīja  izglītojošu un interaktīvu nodarbību par medijpratību 10.klases  skolēniem  latviešu valodā  un  11.klases  skolēniem angļu valodā. 

Tika  pārrunāti  tādi temati kā manipulācijas medijos, sociālie mediji, algoritmi, faktu pārbaude utt.   Ar  interesi  jaunieši  diskutēja par  botiem, troļliem, viltus ekspertiem. Gūta  kārtējo  reizi  svarīga  atziņa: cik  svarīgi  izlasīt  informāciju  līdz  beigām. Papildus informāciju par nodarbību saturu  var  iegūt:  https://veryverified.eu

Zinu, protu, daru!

4. aprīlī Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā  notika    Krāslavas  novada atklātais 2.klašu skolēnu konkurss ar kombinētu saturu “Zinu, protu, daru”.  Konkursā  piedalījās  12.skolēnu  no  Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas   Poļu pamatskolas ,Indras  pamatskolas, Dagdas  vidusskolas  un  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas. Konkursa mērķis  bija  attīstīt skolēnu radošas spējas, attīstīt prasmes pielietot zināšanas jaunās situācijās un radīt motivāciju zināšanu apguvei. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus sagatavoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas skolas  skolotāju MK  vadītāja  Vija Kavševiča .  Darbā   tiks  iekļauti  uzdevumi  no  dabaszinībām,  matemātikas  un vizuālās  mākslas.  Skolēni  saņēma   Varavīksnes  vidusskolas  sarūpētas  balviņas   un diplomus. Paldies  visiem  par  darbu! Veiksmi  mācībās!

Skolas  direktore

Konkurss - "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā"

Noskaidrots konkursa.docx

Tikšanās ar Daugavpils Tehnoloģiju un Tūrisma Tehnikumu

24.martā 9. klases skolēni piedalījās sarunā ar Daugavpils Tehnoloģiju un Tūrisma Tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāju SANDRI PĀRPUCI, kas pastāstīja par profesijām , kuras var apgūt tehnikumā nākamajā mācību gadā. Šī saruna bija produktīva un lika aizdomāties par galveno – kā izvēlēties savu profesiju un kļūt konkurētspējīgam darba tirgū!

 9.c klases audzinātāja

Akcija''Atpakaļ  uz  skolu''  

Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolas  10.-12.klašu  skolēni   akcijas ’’Atpakaļ  uz  skolu’’  ietvaros  tikās  ar   Daugavpils  Universitātes  Zinātņu  prorektoru  Arvīdu  Barševski.  Akcija ir iespēja dažādu nozaru pārstāvjiem eksperta lomā atgriezties skolās un augstākās izglītības iestādēs un dalīties ar jauniešiem savas pieredzes stāstos par dzīvi un darbu Eiropas Savienībā, runāt par jauniešu iespējām un Eiropas vērtībām, kā arī uzklausīt jauniešu viedokļus un iesaistīties diskusijās. 

Diskusija  par     mērķu  izvirzīšanu  un to  sasniegšanu, studiju  nozares  un profesijas  izvēli. Par valodu   apguvi .Par   laika   plānošanu  un savā  dzīvē  satiktajiem  cilvēkiem, kas  krasi  var  mainīt  un arī  ietekmēt  tavus  pieņemtos  lēmumus  profesijas  izvēlē. Cik interesantus  faktus  mēs  atklājām  par   šo   cilvēku:  kaislīgs  puķu  mīļotājs, liels ceļotājs, grāmatu  autors, biologs, interesants sarunu  biedrs  !   Saruna par drosmi, pieklājīgu bezbailību, par iejūtību  un  vērtībām.Un arī  par  iespēju  studēt  DU. Noslēgumā gribu  piebilst: ’’Nekas  nenotiek  tāpat  vien. Katra  mūsu  izvēle  ved  pie  konkrēta  notikuma. Un katrs  notikums ir  kāda  cita, nākamā  ,notikuma  sākums .Mēs  un tikai  mēs  paši  izlemjam ,kuru  ceļu  iet. Cik atbildīgi  lēmumi  mums  patiesībā  ir  jāpieņem  katru  dienu…Tas ,kāda   būs  mana  rītdiena, ir  atkarīgs  no  tā, kā  es  veidošu  savu  šodienu. Neticimami, cik ļoti  viss ir  saistīts!  Gluži  kā  ar  klavierspēli: kuru  taustiņu  nospiedīsi, tāda skaņa  atskanēs. Kādu  kombināciju  izvēlēsies, tā  skanēs  tavs  skaņdarbs!’’(citēts  no  J.Jerāne,K.Vilcāne’’52  patiesības’’).

#AtpakaļUzskolu# , #EuropeDirectDienvidlatgale#

 Dzejoli angļu valodas stundā 

23.martā stundas laikā 7.a klases skolēni atzīmēja  Pasaules dzejas dienu un lasīja dzejoļus. Skolēni aktīvi piedalījās akcijā ''Uzdavīni dzejoli'' in uzdavināja Roberta Louisa Stevensona dzejoli  ''Miegs  vasarā'' (''Bed in Summer''). 

Aktīvākie skolēni - Anastasija  Čubreviča, Iļja Samuls, Aleksandrs Kurbatovs un Gļebs Borodulins.

                                                                                           Anglu valodas skolotāja 

Ieskats gūtajā pieredzē speciālās izglītības kursos

SEND.docx

#uzdāvinidzejoli  #UNESCOstarptautiskāsdienas

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā   21.martā   skolēni  lasīja  dzejoļus, pārrakstīja  tos   un  dienas  nogalē  uzdāvināja  savam draugam.  Bija  arī  daži  pašsacerēti  skolēnu dzejoļi. Tā  gribējās  pakavēties  pie  dzejoļu  stūrīša  un smelties  mīļuma, siltuma, cerības....... 

 "Dziesmu svētkiem - 150" 

28.februārī notika Varavīksnes vidusskolas organizētais pasākums - pētniecisko darbu mūzikā prezentācija.

Šogad darbu tēma bija saistīta ar nozīmīgu notikumu kultūras dzīvē - Dziesmu svētku 150.jubileju.

Savus darbus aizstāvēja novada skolu 7.klašu skolēni. Mūsu skolu pārstāvēja 7.b klases skolēni S.Gorns un A.Terehova.Stefans izvēlējās tēmu"Pasaules koru olimpiāde",

bet Aleksandra stāstīja par komponistiem,kuru dziesmas visbiežāk skanēja Dziesmu svētku programmā.Paldies Aleksandrai un Stefanam par ieguldīto darbu un saņemto 1.pakāpes Diplomu.

Paldies skolai par sarūpētajām dāvanām!

mūzikas skolotāja Rita Andrejeva


eTWINNING STARPTAUTISKAIS PROJEKTS  ''SCHOOL LUNCHES IN DIFFERENT COUNTRIES''

Marta mēnesī beidzās mūsu pirmais starptautiskais eTwinning projekts.

No 2022. gada novembra līdz martam projekta piedalījās divas skolas no Moldovas un 3 skolas no Latvijas. No mūsu skolas aktīvi piedalījās 7.a klases skolēni.

Projekta mērķis bija: paplašināt vārdu krājumu angļu valodā un skolēnu redzesloku, attīstīt skolēna atbildības  sajūtu,radošās spējas, skolēnu IKT prasmes un stiprināt vispārējās mācīšanās prasmes.

Mēs sagatavojām prezentāciju par mūsu skolu un februāra beigās balsojām par visinteresantākam, visgaršīgākam skolas pusdienam

7.a klases skolēni strādāja ''Padlet'' platformā un dalījās savās domās.

Pateicība skolēniem par sadarbību un aktīvu piedalīšanos:  Anastasijai Čubrevicai, Raimondam Spiridonovam, Iļjam Timofejevam, Glebam Borodulinam, 

Nikolai Žukovai, Damiram Tupiņam, Iljam Samulam, Valdim Latkovskim.

                                                                                                                                                                       Angļu valodas skolotāja

Prezentare (3).pptx


"Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā"

17.martā Daugavpilī uzsākās Latgales jauniešu prasmju apguves programma "Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā", ko rīko Europe Direct Dienvidlatgale, Eiropas  Parlamenta deputāte Dace Melbārde sadarbībā ar Latgales plānošanas reģions pašvaldībām un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Apmācības līdzfinansē ETP grupa Eiropas Parlamentā.

Teju gada garumā amācību dalībniekiem būs iespēja ne tikai apgūt dažādas prasmes, bet arī iesaistīties Daugavpils valstspilsētas pašvaldība kā Eiropas jaunatnes galvaspilsēta 2027 pieteikuma sagatavošanā, gan jūnijā apmeklēt Strasbūrā notiekošo Eiropas Jaunatnes forumu un rudenī Eiropas Parlamentu Briselē. Arī mūsu Krāslavas novada jaunieši mācās.

Eiropas Savienības māja  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā  Eiropas Parlaments Latvijā I Ludzas novads I Rēzekne I Rēzeknes novads I Preiļu novada pašvaldība I Augšdaugavas novada pašvaldība I Krāslavas novada pašvaldība Līvānu novads

Dzimtas valodas diena

Dzimtas valodas diena 3.docx

„Erasmus+” kursi Boloņā

Erasmus.docx

Kā  sokas   kompetenču  pieejas   apguvē  dabaszinību stundā,  

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  4.a  klasē?

Mans galvenais mērķis mācību darbā - rosināt skolēnus domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Lai to īstenotu, man jārada mācību vide, kurā bērns ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, nevis pasīvs klausītājs. 

Piemēram, dabaszinību stundā. Tēma: Gaisma. Stundas sasniedzamais rezultāts: saprast, kā un kāpēc rodas ēna. Lai to sasniegtu, es nelasu lekciju skolēniem. Es uzdodu jautājumus. Skolēniem ir Chromebook datori. Viņi paši var rast atbildes dažādos informācijas avotos. Skolēni mācās apkopot iegūto informāciju un secināt, kā arī pilnveido digitālās prasmes. Organizējot darbu pāros, mēs veicinām arī sadarbību. Praktiski pētījumi un eksperimenti ir svarīga dabaszinātņu stundas sastāvdaļa. Ar eksperimentu palīdzību skolēni izpēta, kā rodas ēna un kāpēc mainās ēnas garums. Tādam nolūkam mēs izmantojam mācību līdzekļus “Eksperimentu komplekti grupu darbam sākumskolā”. 

Šādi plānojot un vadot stundu, mācību procesa centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, un iegūst prasmes lietot zināšanas. Dažādi konteksti, daudzveidīgas situācijas. Darbs grupās, saruna - iesaistīšanās .Mana  kā  skolotāja jēgpilna atgriezeniskā saite skolēnam par mācīšanos .

 

Savā  redzējumā  dalījās  skolotāja  Olga  Dalecka

Vācijas vēstniecības informācija 

Kā pašlaik zināms, no 2026./2027. mācību gada Latvijas skolās plānots pakāpeniski atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un tās vietā nodrošināt kādas Eiropas valodas mācīšanu. Viena no tām noteikti būtu vācu valoda.

Kāpēc mācīties tieši vācu valodu?

Vācijas vēstniecība ir izdevusi brošūru, kas piedāvā gan atbildes uz šo jautājumu, gan arī sniedz praktisku informāciju par Latvijā pārstāvētajām Vācijas institūcijām, kuras piedāvā iespējas iegūt un pilnveidot vācu valodas zināšanas gan Vācijā, gan Latvijā, kā arī sniedz informāciju par studiju un stipendiju ieguves iespējām Vācijā. Tajā sniegts arī pārskats par tālākizglītības piedāvājumiem skolotājiem, kuri māca un pasniedz vācu valodu Latvijas skolās un augstskolās. 

broschuere-lettisch-data.pdf

Efektīva formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite izglītībā

Nodarbība  ar  skolas  skolotājiem   par  gūto  pieredzi  profesionālās  pilnveides  kursos  Boloņā, Itālija “  Effective formative assesment   and feedback in education/Efektīva  formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite   izglītībā  ‘’

Savā  pieredzē  dalījās A.Jakubovskis, V.Purpiša,J.Kļimova,I.Gončarova

Formatīvā vērtēšana.

      Internetresursi:

                                         Kam ieteiktu  pievērst uzmanību…

 

Skolotāji   praktiski darbojās  grupās, pilnveidojot    6  Bono  cepuru  stratēģiju. Uz  pārdomām  rosināja    jaunu domāšanas  veidu   stratēģijas. Diskusijas  raisījās  par    AS(atgrieziniskās  saites)   veidiem.      Skolas   administrācija 

Pārdomas pēc kursiem Digitālais Es 

Par   gūtajām    atziņām     kursos  '' Digitālais es - izaicinājumi un iespējas Latvijas pedagogiem'' dalījās   skolotājas  Agita  Gureviča  un    Iveta Putāne. Tehnoloģijas var papildināt labu mācīšanu ,bet labas tehnoloģijas nevar aizstāt sliktu mācīšanu.

Ar  interesi  klausījamies  par  X,Z,Y    paaudzēm, par  platformām ,kas  palīdz  uzlabot  mācību  stundu, par to   ,kā  mācīt   A  paaudzi.  Materiāls  ir  plaši  pielietojams  darbā  ar  vecākiem. 

SVĒTĀ PATRIKA DIENA NĀK! 

 Katru gadu vairākās valstīs svin Svētā Patrika dienu 17. martā par godu Īrijas aizgādnim.

Šajā nedēļā skolēni piedalījās krustvārdu mīklu risināšanā, lasīja par Svētā Patrika dienas simboliem, leģendām un tradīcijām.

Visatbildīgākie bija Karīna Liņķe, Santa Juzefoviča, 8.b kl., Raimonds Spiridonovs,  Iļja Timofejevs, Gļebs Boroduļins, 7.a klases skolēni.

9.c klases skolēni atnesa dažadus suvenirus no Īrijas, saistitos ar šiem svētkiem. Mēs visi kopā paplašinājām zināšanas par Svēta Patrika dienu.

      

  Angļu valodas skolotāja 

Skola 2023 Ķīpsalā

Krāslavas novada vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2023"

Suminām labākos Krāslavas novada dziedātājus!

5.klases ansamblis "Saules stariņi" (sk. N.Tadello) - 2.pakāpe.

Ansamblis ONLINE (sk. R.Andrejeva) - 1.pakāpe.

Lai skan!🎷🎺🪗🎸🪕🎻🎹

Meteņi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā!

Efektīva stunda- jā vai nē? Ja jā, tad kā?

Skolotāju   nodarbība  tiešsaistē   ar  Agitu  Ozoliņu. Diskusijas  par  mācību stundu. Mācību stundu un skolotāja darbu stundā vērtē pēc tā , ko un kā dara skolēni.  Kāds ir mācību  satura  un  pieejas  mērķis:

1)pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un mācību materiāla iegaumēšanas uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi;

2)apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi;

3)starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina skolotāju sadarbību mācību procesa organizēšanā;

4)skolēnam nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, izprotot kopsakarības un attīstot spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām.

 Skolotājs piedāvā jēgpilnus, daudzveidīgus uzdevumus, kas palīdz skolēnam sasniegt rezultātu un sniedz mērķtiecīgu atbalstu ,palīdz skolēnam sasniegt rezultātu (ko ar šo uzdevumu var iemācīties),ietver atbalsta struktūru skolēnam (atgriezeniskā saite, fiziskā un emocionālā vide),atbilst skolēnu esošajām zināšanām, prasmēm, pieredzei(diferencēšana, praktiski uzdevumi, iepriekšējo zināšanu izmantošana),rosina domāt (izziņas darbības aktivizēšana–interpretēšana, analīze, sintēze, novērtēšana),ir daudzveidīgi un ietver reālas situācijas no dzīves.  Kā  skolotājs  sniedz atgriezinisko  saiti? Formulē skaidrus kritērijus skolēnu snieguma vērtēšanai un seko līdzi viņu izaugsmei ;sniedz skolēniem konkrētu, savlaicīgu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu ;iesaista  skolēnus  sava  snieguma  izvērtēšanā.

Mācās  skolotājs  patstāvīgi. Nav  gatavas  receptes, atliek darīt un zināt, ko varam  darīt vēl  labāk(to  varam  gūt  no  savstarpējas  stundu  vērošanas, kopīgas  stundu  plānošanas) .

 

Skolas  direktore

 Sv. VALENTĪNDIENAS KRUSTVĀRDU MĪKLAS 

 Angļu valodas stundās skolēni piedalījās Sv. Valentīndienas aktivitātēs.

Visaktīvākie bija skolēni no 3.a, 4.b, 6.a, 7.a, 8.b klases.

Viņi pildīja krustvārdu mīklas. Skolēni strādāja komandā un patstāvīgi.

Visi bija aktīvi, radoši un atjautīgi.

Skolēni saņēma dāvanas no angļu valodas skolotājas. 

 Popgrupu konkurss"No baroka līdz rokam!"

14.februārī,Rēzeknes 6.vidusskolā norisinājās vokāli instrumentālo un popgrupu konkursa"No baroka līdz rokam" 2.kārta.

Tajā piedalījās mūsu skolas popgrupa"Smile".Priecājāmies un jūtamies gandarīti par to,ka esam saņēmuši1.pakāpes Diplomu.

Paldies par skanīgām balsīm vēlos pateikt:

K.Urbanovičai(5.a),A.Čubrevičai(7.a),J.Čubrevičai,(7.b),M.Kovaļovai,M.Milaševičai,L.Kovaļevskai(9.a),A.Pizānei,S.Berestņevai(9.b).

                                                                                                                                                    Vadītāja Rita Andrejeva

Ar meitenēm žūrijas locekle Paula Saija - jaunā R.Paula dziedātāja!

Dāvaniņas Sv. Valentīna dienai!

SAM832 projekta ietvaros (Ārpusstundu pasākumi: STEM un vide) 3D modelēšanas pulciņā tapa jaukas un piemīlīgas dāvaniņas Sv. Valentīna dienai. Sirsniņu modeļus izgatavoja 8.a klases meitenes Ksenija Čursina un Arīne Hološina. Lai šī diena ir sirsnīga un mīlestības pilna.

”Drošāks  internets  sākas  ar  Tevi!’’

2023. gada 7.februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!” 7.b klases jaunieši ar aizrautību aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs, kas mudināja aizdomāties par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

      Klases stundā jaunieši grupās zīmēja “Cieņas māju”, pielīdzinot katru no mājas sastāvdaļām konkrētām cieņpilnas uzvedības izpausmēm internetā, kā arī izspēlēja spēli “Dimants”, kuras laikā izrunāja par svarīgākām 9 lietām, ko dara internetā. 08.02.2023. pavadīja dienu bez interneta un telefona, izmantojot to tikai saziņai. To stingri kontrolēja Vjačeslavs, Ņikita un Maksims. Dienas beigās jaunieši secināja, ka dienas laikā vairāk sazinājās savā starpā, paguva paveikt nelielus darbiņus starpbrīžos, pastaigājās un, protams, bija skaļāki nekā parasti, taču godam izturēja un tika galā ar šo izaicinājumu!

      Latviešu valodas stundā lasīja pasaku “Ķepaiņa nedienas”, 3 minūšu laikā atbildēja uz jautājumiem par pasakas sižetu, diskutēja par aktuālām tēmām -  atkarību no interneta, telefona lietošanas laika ierobežojumiem un veidoja 15 svarīgāko priekšmetu sarakstu, sakārtojot tos nozīmīguma secībā un izrunāja tos klasē.

7b.klases  audzinātāja   A.Gureviča  

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Lietuvā, Visaginas

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Lietuvā.docx

Drošāka interneta nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Sākot no š.g. 7. februāra, par godu Drošāka Interneta dienai (DID2023) Latvijā norisinājās vairāk nekā 150 pasākumi un aktivitātes par drošību internetā, iesaistot un izglītojot bērnus un jauniešus (avots: drossinternets.lv).

Arī mūsu skolā vesela nedēļa tika veltīta šai tēmai. Skolas gaiteņos tika izvietots informatīvs materiāls par drošu sociālo tīklu lietošanu, divfaktoru autentifikācijas būtību un medijpratības paņēmieniem. Kā arī šogad skolēni tika uzrunāti iesaistīties virtuālajā restartā, katru dienu pildot vismaz vienu izaicinājuma uzdevumu, kas padarītu viņu interneta lietošanu patīkamāku un drošāku.

Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk skolēnu, klašu audzinātājiem tika piedāvāts izvēlēties kādu tēmu no vietnes drossinternets.lv, kas būtu aktuāla tieši viņu skolēniem. Nedēļas beigās skolotāji sniedza nelielu ieskatu savās klases stundās.

Jaunāko klašu skolēni krāsoja karodziņus un minēja rēbusus, ar kuru palīdzību uzzināja piecus droša interneta likumus, skatījās pamācošas filmiņas un diskutēja par redzēto. 5. – 9. klašu skolēni atbildēja uz jautājumiem par saviem interneta lietošanas paradumiem un veidoja interneta lietošanas “dimantu”, kurā atainojās svarīgākās un mazāk svarīgas nodarbes internetā. Un bija arī tādas klases, kuras izaicināja sevi ne pa jokam un atteicās no viedierīcēm uz veselu mācību dienu. Kā izrādījās tā nebija viegla, bet ļoti interesanta pieredze, tāpēc daži nolēma izaicināt sevi biežāk nekā reizi gadā. 11. klases skolēni skatījās drossinternets.lv sagatavotos video un pildīja testus ar āķīgiem jautājumiem, tādā veidā papildinot savu zināšanu krājumu. Bet 10. klasē šī tēma izvērtās par veselu diskusiju vairāku stundu garumā. Skolēni skatījās videomateriālu “Tiem, kas domā par savu pašattīstību”, pēc kura formulēja dažādus par un pret argumentus par viedierīču lietošanu mūsu ikdienā. Un svarīgākais secinājums, pie kura viņi nonāca ir tas, ka galvenokārt ir jāattīsta sava prāta spējas, nevis jāpaļaujas uz viedierīču un interneta attīstību.

Liels paldies visiem klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, kuri veltīja savas stundas šīs tēmas aktualizēšanai, jo gan jauniešiem, gan pieaugušajiem vienmēr jāatceras, ka “Tu esi tas, ko dari. Arī internetā”.

datorikas skolotāja

Marianna Rukmane


Drošāka interneta diena

 Vakar, 2023. gada 9. februārī, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāri ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. c  un 8.b klases skolēniem un klases audzinātājiem atzīmēja Vispasaules Drošāko interneta dienu (DID2023) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”

Skolēni apskatīja prezentāciju un noskatījās sociālās kampaņas "Tu esi tas, ko Tu dari. Arī internetā." sešus video ierakstus.

   Pasākuma “Atmini nu!” otrajā daļā skolēnu komandas risināja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas speciāli drošības dienai izveidotas krustvārdu mīklas, pilnveidojot savas zināšanas par drošu interneta lietošanu.

Kapteiņu Sanitas Bohanes un Darjas Kancevičas komandas veiksmīgi atminēja krustvārdu mīklas.

    Paldies  skolēniem par iesaistīšanos bibliotēkas organizētās #DID2023 aktivitātēs! Paldies Viktorijai Urbanovičai un Ilonai Cabulei par interesantu pasākumu un atbalstu!                                                                                   8.b un 9.c   klases audzinātāji


Krāslavas novada sacensības tautas bumba

25.01.23.notika Krāslavas novada sacensības tautas bumba. Pēc divu gadu pārtraukuma 4.-5.klašu skolēni atkal varēja piedalīties sacensībās. Kopā startēja astoņas komandas- 4 zēnu komandas un 4 meiteņu komandas. Starp zēnu komandām pirmo vietu izcīnīja Varavīksnes vidusskolas komanda,otro vietu Ģimnāzijas komanda un trešo vietu Dagdas komanda. Siva cīņa starp meiteņu komandām pirmo vietu izcīnīja Varavīksnes vidusskolas 5.klašu komanda, otro vietu Ģimnāzijas komanda, trešo vietu Dagdas komanda.

Tu esi Latvijas dārgums

   Pateicamies radošā darba autorei Darjai Petuhovai  par dalību Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā ,,Tu esi Latvijas dārgums”. Skolniece dalījās ar savu spēka stāstu, kuru nupat var izlasīt aģentūras izdotajā grāmatā.

,,Paldies, ka esat daļiņa no šī dārguma un liekat apzināties to, daloties savā radošumā! Dalieties vēl!” Ar šiem atzinības vārdiem dalībniekus uzrunāja LVA žūrijas vērtētāju komisijas saime.

   Mēs lepojamies un priecājamies ar mūsu skolnieces sasniegumiem un krietni padarīto darbu. Lai arī turpmāk viss izdodas!

                                        Skolotāja  Iveta Putāne


Absolventu vakars

21. gadsimts – sadarbības laiks. 

Starpdisciplināru mācību pamatā ir jauna sadarbības forma starp skolotājiem.Tā ir laba iespēja dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, aprobēt  jaunas  mācību  metodes.  Šī  nedēļa  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā  sākās ar  atklātu  stundu  8.a.  klasē ’’Starpdisciplinaritāte  datorikas  un angļu  valodas  satura  plānošanā,ieviešot  kompetencēs   balstītas  mācībās.” Skolotājas   Alīna  Lukša  un Marianna  Rukmane  atzīst ,ka  šādas nestandarta stundas skolēnos  rada lielāku aizrautību  un degsmi. Skolēni  ir ieguvēji,jo  mācās darot,  eksperimentējot, balstoties savā pieredzē un no savām kļūdām.Skolēni paši veido savas starpdisciplinārās zināšanas un  skolotājs tikai vada un virza skolēnu mācīšanās procesu. Arī  tēma aktuāla saistībā  ar  Drošāku  internetu. Paldies  Alīnai  un Mariannai,jo viņas  nedalījās teorijā, kā labāk organizēt starpdisciplināru mācību stundu, bet gan parādīja to procesā kā reālu mācību stundu, kurā ir trīs stundas daļas (ierosināšana, apjēgšana, refleksija), jēgpilna atgriezeniskā saite. Starpbrīdī kolēģes  par savu mācību stundu saņēma atgriezenisko saiti, kas balstīta uz 3P principa: Paslavē! Pajautā! Piedāvā!  “Sadarbība ir viens no atslēgas vārdiem mūsdienu mainīgajā vidē, kad vienas lomas izzūd un to vietā rodas citas. Tāpēc ir svarīgi būt elastīgam, spēt pielāgoties un būt gatavam mainīties”,komentē   kolēģes.  Abas  skolotājas  2022.gada  septembrī  ir  piedalījušās  profesionālās  pilnveides  kursos  Itālijā,Soverato   Erasmus  +programmas  ietvaros.

Skolas  direktore


Izskanējis absolventu vakars. Paldies! 

  Izskanēja absolventu vakars, kas spilgta liecība tam, ka nav nekā labāka par tikšanos klātienē! 

  Paldies ikvienam, kurš sekmēja pasākuma izdošanos: sakārtoja  savu kabinetu viesu uzņemšanai, atstāja kabineta atslēgu (īsto) skolas dežurantei,  ziedoja savu brīvo laiku un bija klāt!  

  Paldies skolotājam Ērikam  par darbu absolventu sagaidīšanā un reģistrācijā, skolotājai Jevai Bojarčukai par viesu izmitināšanu, skolas parlamenta jauniešiem par  darbu gidu lomā,  skolas tehniskajiem darbiniekiem un saimniecības darbu vadītājam Edgaram par skolas mājas gatavību uzņemt ciemiņus!Paldies  Krāslavas  novada  pašvaldības  policijai   un  personīgi  Galinai  Kursītei! 

   Paldies skolas direktorei M.Micķevičai par darba organizāciju, atbalstu un klātbūtni!

Paldies Nadeždai Adamovičai, Nadeždai Tadello, Ritai Andrejevai, Anželai Semjonovai, Ivanam Lukšam un Andrejam Jakubovskim par pasākuma sirsnīgās gaisotnes radīšanu!

Paldies mūsu skolēniem par atsaucību, uzdrošināšanos, dziesmām un dejām, īpašs Paldies Stefanam Gornam un viņa māmiņai!

                                                                                                                                                                                   Veselību un izdošanos vēlot, Irēna

Nodarbības ar topošajiem pirmklasniekiem

Pirmās attīstošās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem.

 Sveču dienā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Krāslavas Varavīksnes vidusskola novēl visiem Sveču dienā :daudz smieties,lai visu gadu būtu jautrs prāts un gads būtu labs.

Ieklausoties 1991.gada Barikāžu dalībnieka stāstos

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  vecāko klašu skolēni piedalījās Kalniešu pagasta bibliotēkas organizētajā 1991.gada Barikāžu atceres dienas pasākumā.

Ziemassvētku lasījumi!

Baltais vakars vecākiem

Tradicionāli janvārī skolotāja Rita Andrejeva priecē ar savu audzēkņu skanīgajām balstiņām skolēnu vecākus.Aplausu jūra.Dziesmu atkārtojums.Kā īstā lielkoncertā.Lai skan arī turpmāk!Radošu domu lidojumu! Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu!