Aktuāli notikumi 2022./2023. 2.semestris

21. gadsimts – sadarbības laiks. 

Starpdisciplināru mācību pamatā ir jauna sadarbības forma starp skolotājiem.Tā ir laba iespēja dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, aprobēt  jaunas  mācību  metodes.  Šī  nedēļa  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā  sākās ar  atklātu  stundu  8.a.  klasē ’’Starpdisciplinaritāte  datorikas  un angļu  valodas  satura  plānošanā,ieviešot  kompetencēs   balstītas  mācībās.” Skolotājas   Alīna  Lukša  un Marianna  Rukmane  atzīst ,ka  šādas nestandarta stundas skolēnos  rada lielāku aizrautību  un degsmi. Skolēni  ir ieguvēji,jo  mācās darot,  eksperimentējot, balstoties savā pieredzē un no savām kļūdām.Skolēni paši veido savas starpdisciplinārās zināšanas un  skolotājs tikai vada un virza skolēnu mācīšanās procesu. Arī  tēma aktuāla saistībā  ar  Drošāku  internetu. Paldies  Alīnai  un Mariannai,jo viņas  nedalījās teorijā, kā labāk organizēt starpdisciplināru mācību stundu, bet gan parādīja to procesā kā reālu mācību stundu, kurā ir trīs stundas daļas (ierosināšana, apjēgšana, refleksija), jēgpilna atgriezeniskā saite. Starpbrīdī kolēģes  par savu mācību stundu saņēma atgriezenisko saiti, kas balstīta uz 3P principa: Paslavē! Pajautā! Piedāvā!  “Sadarbība ir viens no atslēgas vārdiem mūsdienu mainīgajā vidē, kad vienas lomas izzūd un to vietā rodas citas. Tāpēc ir svarīgi būt elastīgam, spēt pielāgoties un būt gatavam mainīties”,komentē   kolēģes.  Abas  skolotājas  2022.gada  septembrī  ir  piedalījušās  profesionālās  pilnveides  kursos  Itālijā,Soverato   Erasmus  +programmas  ietvaros.

Skolas  direktore


Izskanējis absolventu vakars. Paldies! 

  Izskanēja absolventu vakars, kas spilgta liecība tam, ka nav nekā labāka par tikšanos klātienē! 

  Paldies ikvienam, kurš sekmēja pasākuma izdošanos: sakārtoja  savu kabinetu viesu uzņemšanai, atstāja kabineta atslēgu (īsto) skolas dežurantei,  ziedoja savu brīvo laiku un bija klāt!  

  Paldies skolotājam Ērikam  par darbu absolventu sagaidīšanā un reģistrācijā, skolotājai Jevai Bojarčukai par viesu izmitināšanu, skolas parlamenta jauniešiem par  darbu gidu lomā,  skolas tehniskajiem darbiniekiem un saimniecības darbu vadītājam Edgaram par skolas mājas gatavību uzņemt ciemiņus!Paldies  Krāslavas  novada  pašvaldības  policijai   un  personīgi  Galinai  Kursītei! 

   Paldies skolas direktorei M.Micķevičai par darba organizāciju, atbalstu un klātbūtni!

Paldies Nadeždai Adamovičai, Nadeždai Tadello, Ritai Andrejevai, Anželai Semjonovai, Ivanam Lukšam un Andrejam Jakubovskim par pasākuma sirsnīgās gaisotnes radīšanu!

Paldies mūsu skolēniem par atsaucību, uzdrošināšanos, dziesmām un dejām, īpašs Paldies Stefanam Gornam un viņa māmiņai!

                                                                                                                                                                                   Veselību un izdošanos vēlot, Irēna

Nodarbības ar topošajiem pirmklasniekiem

Pirmās attīstošās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem.

 Sveču dienā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Krāslavas Varavīksnes vidusskola novēl visiem Sveču dienā :daudz smieties,lai visu gadu būtu jautrs prāts un gads būtu labs.

Ieklausoties 1991.gada Barikāžu dalībnieka stāstos

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  vecāko klašu skolēni piedalījās Kalniešu pagasta bibliotēkas organizētajā 1991.gada Barikāžu atceres dienas pasākumā.

Ziemassvētku lasījumi!

Baltais vakars vecākiem

Tradicionāli janvārī skolotāja Rita Andrejeva priecē ar savu audzēkņu skanīgajām balstiņām skolēnu vecākus.Aplausu jūra.Dziesmu atkārtojums.Kā īstā lielkoncertā.Lai skan arī turpmāk!Radošu domu lidojumu! Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu!

Latviešu valodas aģentūras 

konkursi un spēles

   Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi pagājušā gada konkursa darbu grāmatu „Tu esi Latvijas dārgums”. Skolēniem, kuru darbi publicēti grāmatā, autoreksemplāri tiks sūtīti pa pastu uz skolu. Bet pašlaik vietnē valoda.lv var apskatīt šīš grāmatas elektronisko versiju. Lepojamies ar to, ka radošo darbu krājumā dzīvo arī mūsu skolas skolēnu Darjas Petuhovas, Anastasijas Vanagas un Martas Skripļonokas darbi. Lai prieks lasīt, prieks ieraudzīt vērtības mums apkārt un spēja būt lepniem par savu tautu, valsti un valodu!

   Latviešu valodas aģentūra piedāvā aizraujošu valodas spēļu ciklu “Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks!” Katru mēnesi tiek piedāvāts iesaistīties kādā aktivitātē. 1.a un 5.b klases skolēni labprāt piedalījās novembra konkursā „Mana Latvija” – uzrakstīja vārdu Latvija, izdomāja un uzrakstīja vārdus, kas sākas ar katru burtu un saistās ar Latviju. Decembrī 5.b klases skolēni iesaistījās konkursā „Rūķu paslēpes” – iepazinās ar spēli un izpildīja uzdevumus. Paldies mūsu bērniem par radošumu!


Skolas Vēstures stūrītis

13. janvārī  9.c klases skolēni klases stundas laikā  apmeklēja skolas vēstures stūrīti,

kur bērni redzēja A. Semjonovas magnētiņu izstādi ''Pasaule manās plaukstās''

Skolēni redzeja, ka A. Semjonovai patīk ceļot un kolekcionēt magnētiņus no ceļojumiem.

Izstāde ir bagata un aizraujoša.  

Skolēni saņem pateicības par dalību konkursā

Tikšanās ar Rēzeknes Tehnoloģijas augstskolas studentiem.  

Par studiju iespējām,par studiju kursiem un neformālo izglītību.

AFS skolēna Jakoba vēstule skolai 

Mēs saņēmām vēstuli no AFS studenta, kas mācījas mūsu skolā 1. semestrī, Jakoba Lutjena, par viņa tagadējo dzīvi jaunajā vietā. Viņs novēl skolai, skolotājiem un saviem klasesbiedriem laimīgu un veselīgu Jauno gadu!

Jakob dzīvo mazā lauku ciematā netālu no Saldus pilsētas. Viņa viesģimenē ir māte un piecpadsmit gadīga meita. Viņa mācās 9.klasē, Jakob mācās 11.klasē kopā ar citu AFS studentu no Francijas.

Jakob skumst pēc skolas! Jakob saka paldies mūsu skolai un tic, ka vienu dienu viesosies Krāslavā.


My new Life in a new place (2).docx

Iepazīšanās ar jaunumiem skolo.lv vietnē

Skolotāji Ziemas skolēnu brīvlaikā pilnveido savas digitālās prasmes ar skolas  mentori Mariannu Rukmani.

Jaunajā gadā aicinu apstāties!

Jaunajā gadā aicinu apstāties.docx